logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

 

Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

Een geforceerde verlichting, September 2017
 1. Inleiding

Is het mogelijk om met stimulerende middelen ‘verlichting of harmonie’ te bereiken?
Wanneer is een bepaald middel een drug?

afb. Psychiatrie 1Op die vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk, maar als je naar de werking kijkt dan kun je concluderen dat het - op één of andere manier – de hersenen ‘langdurig’ overmatig (kunnen) prikkelen. Maar druggebruik is een term die niet enkel gebruikt mag worden in het kader van het eigenlijke illegale gebruik, maar in een veel breder kader geplaatst dient te worden.
Miljoenen mensen gebruiken dagelijks genotsmiddelen in de vorm van koffie, een glaasje wijn. Net als geneesmiddelen en illegale drugs zijn dit stoffen die de normale werking van het lichaam gaan veranderen: ze oefenen invloed uit op het denkproces, de concentratie, de alertheid, het gevoel van welzijn, de emoties én het bewustzijn!
Het gemeenschappelijke kenmerk van alle genotsmiddelen, geneesmiddelen en illegale drugs is het uitlokken van gewenning. Er kan verslaving ontstaan!

2.0  Soorten drugs

Algemeen kunnen kan de indeling beperkt worden tot vier grote groepen namelijk:

• Producten die een korte roes veroorzaken,
• Verdovende middelen,
• Stimulerende middelen en …
• Middelen die de bewustzijnstoestand veranderen!!

3.0  Psychodysleptica

Bewustzijnsverandering’

‘De ziel in een chemische kledij’

afb. Psychiatrie 13Middelen die de bewustzijnstoestand veranderen, zijn o.a. L.S.D., hasj, weed, paddo’s en andere tripmiddelen. Deze middelen hebben een hallucinerende werking op de hersenen.  De zintuigelijke waarnemingen veranderen. Het gevoel van realiteit verdwijnt meer of in mindere mate.
Het onderscheid naar werking is niet scherp te maken. Sommige middelen hebben een gemengd effect. XTC is bijvoorbeeld oppeppend, maar verandert óók de waarneming en hasj en weed kunnen – afhankelijk van de dosis en de situatie – behalve bewustzijns-veranderend ook versuffend werken.

marihuana of hasjiesj (= cannabis) : zorgt voor ontspanning, rust, meer of zelfs ‘teveel’ zelfvertrouwen wat kan leiden tot ander gedrag, en schijnbaar grotere creativiteit.
hallucinogenen o.a. LSD : grote invloed op het bewustzijn en de zintuigen. Gevolgen zijn hallucinaties welke zeer beangstigend kunnen zijn.
XTC : veroorzaakt trance ; wordt ook love-drug genoemd omdat de gebruiker zich opener en vriendelijker opstelt. Na de trance volgt vaak depressie, slapeloosheid en uitputting.

De gebruikers van deze producten krijgen een totaal andere waarnemingsvorm; de gebruiker gaat een heel andere wereld ‘zien’. Voorwerpen gaat spontaan bewegen. Je ziet dingen die andere mensen niet zien. Bijvoorbeeld vale kleuren worden fel van kleur, mooie (klassieke) muziek wordt een hels kabaal, etc. Niet alleen de perceptie maar ook de beleving wordt anders. Bijvoorbeeld een kleine valpartij wordt ineens beleefd als een zwaar ongeluk. Overdosis leidt tot een volledige lichamelijke en emotionele ontsporing en kan zelf de dood tot gevolg hebben.

3.1  Een hippe magisch drank vol therapeutische pretenties

Een innerlijke-reis kan je helpen contact te maken met je innerlijke-wijsheid, om zo naar de kern van een probleem te gaan’.

afb. Psychiatrie 38Ayahuasca is een Zuid-Amerikaanse hallucinogene drank. De kleur is bruin/ rood en de smaak is erg bitter. Ayahuasca wordt gemaakt uit twee planten: de Psychotria viridis en de slingerplant Banisteriopsis caapi. De Psychotica viridis bevat de werkzame stof DMT. Dit is hetzelfde stofje dat wordt aangemaakt door je hersenen wanneer mensen een bijna-dood-ervaring hebben, wanneer mensen overlijden en bij de geboorte van een baby.
De Banisteriopsis zorgt ervoor dat DMT niet afgebroken wordt en lang blijft doorwerken. Als je DMT drinkt, zoals bij thee van ayahuasca, wordt de stof in de maag en lever afgebroken door zogenaamde MAO-enzymen. (monoamino-oxidase-enzymen), waardoor DMT de hersenen niet kan bereiken.
De plant Banisteriopsis caapi bevat echter MAO-remmers (harmine, harmaline, en tetrahydroharmine). Zij remmen de werking van de MAO-enzymen. De afbraak van DMT door MAO wordt hierdoor tegengaan waardoor DMT het brein kan bereiken en de psychedelische effecten gevoeld worden.

Wat doet ayahuasca?

Ayahuasca veroorzaakt in de juiste dosering (!) een sterke roes met visuele hallucinaties. Men ziet felgekleurde en snel bewegende beelden. Gebruikers krijgen soms religieuze, mystieke ervaringen en contacten met vreemde wezens.afb. Psychiatrie 7 Soms zijn er ego-verstoringen. Gebruikers zien niet alleen dieren maar denken soms ook dat ze een dier zijn. Ook kan een verdieping van inzichten optreden.
Ayahuasca is een drug waar je hevig van gaat hallucineren. En steeds meer mensen zien dat – helaas - wel zitten (!). Hoogleraar Wouter Hanegraaff denkt dat ayahuasca zo populair is vanwege de sterke effecten op lichaam én geest; je bewustzijn. Alle (sjamanistische) ayahuasca ceremonies zijn gericht op een innerlijke reis en bevrijding van de ziel (?). ‘Een innerlijke reis kan je helpen contact te maken met je innerlijke wijsheid, om zo naar de kern van een probleem te gaan. Bijvoorbeeld fysieke klachten, depressie, angsten, rouwverwerking en posttraumatische stress-stoornis. Het kan je helpen je problemen onder ogen te zien, en op te lossen waardoor je weer kunt genieten van het leven’, zo wordt ons verteld op één van de vele websites die gaat over Ayahuasca Ceremonie doen in Nederland.

Maar wie bepaalt exact wat een (over)dosis voor de desbetreffende persoon verantwoord is? Maar wie bepaalt wat je werkelijk hebt ‘gezien’ of hebt ervaren? Je eigen oude energiegeschiedenis of je onbewuste verbondenheid met een willekeurig energieveld?

Voor de één is slechts een halve gram al te veel, voor de ander kan de hoeveelheid niet ‘genoeg’ zijn. En ligt dan ook de kern in het gebruiken van stimulerende middelen.
Eén ding is duidelijk, het beïnvloedt hoe dan ook het bewustzijnsniveau van de hersenen. Maar hoe zit dat met de andere bewustzijnsniveaus, de zeven hoofd chakra-niveaus [1], want we weten dat iedere chakra-niveau een eigen ‘intelligentie’ bevat?
afb. Psychiatrie 5En …. wat voor emotionele schade kunnen stimulerende middelen uiteindelijk hebben op het elektromagnetisch energieveld, het aura-veld …….. jouw aura?
Kan het zo zijn dat door het gebruik van stimulerende middelen je aura bijvoorbeeld een permanente, ongewenste onnatuurlijke kleurverandering in het aura-veld ondergaat? Dat de ‘genotsmiddelen’ ineens en onverwachts plaatselijke verzwakkingen – een gatenpatroon - in het aura-veld (gaan) vertonen? Dat mede door het gebruik van verdovende middelen je als het ware een ‘uithangbord’ bent geworden voor ongewenste, ziekmakende entiteiten. Ziekmakende entiteiten die permanent integreren in je elektromagnetische energieveld of zelfs het fysieke lichaam kunnen ‘binnenstappen’!
Dat door het gebruik van stimulerende middelen je er zelf voor gezorgd hebt – op lange(re) termijn -, dat er zich een complete gedragsverandering manifesteert; een persoon met een dubbelgespleten persoonlijkheid, schizofreen tot een persoon met hoogmoedswaanzin? Een persoon met waanideeën, waanvoorstellingen? [Lees Hfdst. 6.0].
De vraag is nu of dat een reële mogelijkheid is bij het gebruik van stimulerende middelen? Ja, waanideeën tot verandering van het ‘zelve’ kan zeker tot gevolg hebben bij gebruik van stimulerende middelen ……… is mijn persoonlijke mening!


[1] Nieuwsbrief, ‘Chakra’s’ – Oktober 2011

4.0 Harmonie of verlichting

Als je gelukkig en tevreden bent in je dagelijkse leven, dan kun je zeggen dat je in harmonie leeft. Op momenten dat je je één voelt met het universum of een buitengewone ervaring hebt, kun je zeggen dat je in een toestand van verlichting bent en die heeft veel niveaus en graden. Over het algemeen heeft je fysieke gezondheid veel voordeel van zo’n toestand, hoewel er overtuigingen [1] kunnen zijn die dat blokkeren.

afb. inspiratie 2Die natuurlijke toestanden activeren in je cellen de ‘vroegere’ herinnering aan de vreugdevolle cellulaire respons die in je leven, bewust of onbewust, bij speciale voorvallen teweeggebracht werd. Die persoonlijke soort cellulaire herinnering steekt op zijn beurt andere lagen binnen de cellen aan.
Ieder atoom en iedere molecuul bevat de ‘herinnering’  aan zijn ‘eerdere’ levenservaringen. Al naargelang de toestand van verlichting of harmonie kunnen die massaherinneringen die niet perse je persoonlijke belevingen behelzen, geactiveerd worden. Maar je eigen betrokkenheid en levensgebeurtenissen kunnen daarbij in een heel andere raamwerk verschijnen dan in dat waar jij nu bekend mee bent. Iedere gebeurtenis in je leven bijvoorbeeld wordt geschreven in de herinnering van het universum (persoonlijke Akasha), zoals jij dat opvat. Dus kan in een toestand van verlichting de ‘privé’-cellulaire herinnering geanimeerd worden en daaraan voorbij een diepere niveau van kennis, waarin al of niet je eigen geboorte of door kan worden verklaard.
Soms kun je spontaan en op natuurlijke wijze zo’n toestand van harmonie of verlichting ervaren, maar misschien noem je het dan anders. Je voelt je in vrede met jezelf en de wereld. Toch zijn zulke ervaringen in meer of mindere mate natuurlijk en ze zijn je erfdeel. Belangrijk is te beseffen, dat je bewuste geest een deel van je innerlijke zelf is en hij verandert altijd. In de zin van bewustzijn is het een ontwikkeling van grote betekenis. Maar ………………

Psychologen en therapeuten ontmoeten vaak mensen die in moeilijkheden zijn. Een gelukkig mens hoeft er niet naar toe. Helaas, er is weinig onderzoek gedaan om te ontdekken waarom een gelukkig mens zich gelukkig voelt en toch zou dat heel zinnig zijn. Veel mensen hebben dan ook hun toevlucht gezocht in stimulerende middelen zoals, XTC, LSD, genotsmiddelen, etc. Ook in de medische wereld is daar vlijtig mee geëxperimenteerd. Door in therapie bijvoorbeeld grote doses LSD [2]  of andere stimulerende middelen te gebruiken, bereik je een toestand van chemisch geforceerde krankzinnigheid. Ik bedoel met krankzinnigheid een situatie waarin de bewust geest wordt gedwongen tot machteloosheid! Niet alleen de psyche [ziel] wordt letterlijk aangevallen, maar ook het organiserende raamwerk dat het jou mogelijk maakt rationeel in de jouw bekende wereld  te bestaan. In het fysieke leven kan het ego natuurlijk niet vernietigd worden. Dood het een en een ander ego zal en moet uit het innerlijke zelf - zijn oorspronkelijke bron -, verschijnen.

afb. Psychiatrie 18Onder zulke geforceerde omstandigheden stel je letterlijk je ego-bewustzijn tegenover zijn eigen dood, wat niet nodig is, en dat terwijl je stoffelijk lichaam vecht voor zijn eigen leven en vitaliteit. Je brengt een zeer groot dilemma teweeg. Het psychische landschap wordt inderdaad onthult en brengt de psychiater of jezelf goede informatie. Maar de belevingen van de patiënten – en dit alles geldt niet alleen voor extreem grote doses, maar ook voor andere stimulerende middelen – zijn eigenlijk door die vreselijke ontmoeting het toneelstuk van de geboorte van het ras tot bewustzijn en van zijn dood als het bewustzijn vernietigd wordt, gevolgd door zijn wedergeboorte als de patiënt worstelt om tevoorschijn te komen uit dimensies die in die toestand niet natuurlijk zijn.

De diepste biologische en psychische structuren worden hoe dan ook tijdens een ‘trip’ veranderd. Ik zeg niet dat ze beschadigd worden, alhoewel dat in bepaalde gevallen ook kan gebeuren. Het bewustzijn wordt tot in zijn wortels aangevallen. Als onder zulke omstandigheden perioden van transcendentie beleefd worden, dan is dat eigenlijk de psychische geboorte van een nieuwe persoonlijkheid uit de bronnen van de oude en van de psychische dood van de oude persoonlijkheid. In sommige gevallen hebben de genetische boodschappen een verandering ondergaan; ze zijn anders geworden!


[1] Nieuwsbrief, ‘Overtuigingen’, Augustus 2009
[2] L.S.D. is lysergzuurdiethylamide. Een ‘trip’ kan vijf tot acht uren duren, zelfs nog langer. Zo’n psychedelische ervaring is voor niemand dezelfde, noch qua tijd, noch qua inhoud, ze is te persoonlijk.

4.0  Het zelvenverandering

Ten goede, ten kwade’

Onder invloed van stimulerende middelen ben je dus gemakkelijk te beïnvloeden. Als er aan jou wordt gezegd dat het ego moet sterven dan dood je het. Zelfs onder de beste condities zal je telepathisch de ideeën van je gids, begeleider of therapeut volgen! Dit kan bewust of onbewust plaats hebben!! De psychische hergeboorte kan je een heel nieuw stel problemen geven die je nog niet zomaar kunt ontcijferen.
Het nieuwe ego is zich wel bewust van de omstandigheden van zijn geboorte. Het weet dat het uit de ‘dood van zijn voorganger’ werd geboren en ondanks al zijn transcendente vreugde, die heel natuurlijk is bij zijn geboorte, is het toch bang voor die vernietiging waaruit het ontsprong.

afb. tweelingzielen 7De natuurlijke integriteit van het schepsel is niet meer dezelfde. De stoffelijke wereld zal nooit meer op dezelfde manier vertrouwd worden. De verbondenheid daarmee is niet even zeker (nog steeds zeer positief). Het (oorspronkelijke) ‘zelf’ dat in het lichaam geboren werd en ermee opgroeide is weg én een ander ‘zelf’ is uit die vroegere verbinding opgestaan. Zulke ‘zelvenveranderingen’ gebeuren op natuurlijke wijze naarmate het leven voortgaat en als het ‘zelf’ op een zeker moment geleidelijk verandert, verschilt het van wat het vroeger was. ‘De scherpe kantjes van het karakter worden in de loop der jaren  eraf geslepen’. Als dat vanzelf gebeurt, is het een aangeboren weerspiegeling van de creativiteit van de ziel en gebeurt het in zijn eigen ritme, verbonden met de seizoenen van de geest en van het bloed(doorstromingen) en van het bewustzijn en de cellen op manieren die je nog niet begrijpt. Maar de hele structuur en de onderliggend relaties veranderen tezamen en de bewuste geest kan dat wat er gebeurt, assimileren.
Je groeit en leeft door de vele malen dat er in jou een ‘sterven’ plaatsvindt heen, je reist in je leven door verschillende geboorten die je niet begrijpt.

Enorme doses stimulerende middelen kunnen alle niveaus van cellulaire herinneringen activeren in zo’n sterke mate, dat ze zich niet langer in toom kunnen houden en dan kunnen de herinneringen onvoorspelbaar tevoorschijn komen als het lichaamsgestel onder druk staat. Maar ook veel, veel kleinere hoeveelheden stimulerende middelen kunnen dit bewerkstelligen! Het één en ander heeft te maken met de gevoeligheid – de instabiliteit van je karakter - voor desbetreffende middelen. Stel dat je in een vorig leven ooit verslaafd was geweest aan één of ander genotmiddelen – bijv. alcohol – dan zijn de herinnering en de ervaringen van toen nog steeds aanwezig in het cel-geheugen aanwezig! Dit zorgt ervoor dat je in dit leven – bewust of onbewust - erg aangetrokken voelt tot deze stimulerende middelen; in ons geval alcohol! ‘Je weet niet waar het vandaan komt, maar je hebt behoefte aan iets om je prettig te voelen’.  
De fijne biologische en psychologische verbinding is hoe dan ook (nu) verzwakt. Voor mijn gevoel heeft een verslaving of gevoelig-zijn voor gebruik van stimulerende middelen altijd te maken met een vorig leven(s)!

Juist omdat de mensen zich niet bewust zijn van de veerkracht van hun eigen bewustzijn stemmen ze met zulke afb. tweelingziel 33dingen in. De patiënt en de therapeut delen dus in de overtuiging dat de bewuste geest niet gemakkelijk toegang kan krijgen tot die gewenste kennis. Ze delen ook andere overtuigingen, bijvoorbeeld dat het innerlijke zelf een rustplaats is voor onderdrukte angsten, schrikbeelden en onbeschaafde wreedheid; dat het innerlijke zelf gedwongen moet worden zich daarvan te bevrijden alvorens het mogelijk is zijn kracht, energie en sterkte creatief en positief te uiten; dat daarom het zelf eerst moet afrekenen met alle verschikkingen van het verleden voordat het vrij kan zijn van de angsten van het heden.
Nu is dit eenvoudig een ander overtuigingssysteem waarin patiënt en therapeut  gezamenlijk werken. Het lijkt er inderdaad op dat door de spontaniteit van die zittingen aan psychiaters, psychologen en therapeuten een landkaart van de psyche wordt geleverd. Statistisch zullen de individuele ervaringen, al zijn ze verschillend, natuurlijk een patroon volgen – het patroon van de overtuigingen die bewust erkend worden en waar telepathisch op gereageerd wordt. Daardoor kan even, in symbolen, een glimp worden opgevangen van een, hoewel vervormd, landschap van de ziel. Die symbolen zijn de poging van het bewustzijn om de cellulaire herinnering te schilderen. Psychische beweging windt de moleculen altijd op. De latente vloeiende aangeboren ‘kennis’ van de moleculen bouwt de ‘kennis’ van de cellen op. Zij werken soepel samen. Onder een geforceerde psychische aanval van stimulerende middelen probeert het bevattingsvermogen van de moleculen zich juist op te splijten. Nu is dat iets wat je fysiek niet kunt waarnemen, maar de cellulaire integriteit zelf kan bedreigd worden. [Het is veel heftiger dan een fysiek shocktherapie].
Het ergste van dit alles is, dat het niet nodig is. Zo’n behandeling berust op het idee dat de bewuste geest incapabel is, dat hij de diepere problemen niet kent, dat hij alleen maar moet analyseren en niet in staat is intuïtieve en psychische stof te behandelen. Het zijn alleen je overtuigingen die dat veroorzaken.

4.1  Medicijnen

Grote doses ‘kunstmatige’ medicijnen [Psychiatrie, Hfdst. 8.0] worden niet gemakkelijk geassimileerd, en brengen een biologische verwarring teweeg. Je zou kunnen zeggen dat chemische stoffen natuurlijk zijn, omdat ze in onze werkelijkheid bestaan. Maar het lichaam is ertoe uitgerust om zich met ingrediënten van de aarde bezig te houden.

Amerikaanse indianen gebruiken in hun natuurlijk raamwerk peyote op hun eigen manier, maar niet gulzig, volledig afgestemd op het innerlijke draagvlak van de persoon (!). ‘Ze verdoven en vernietig hun gestel niet’. Zij accepteren het als een natuurlijk ingrediënt dat tot hun aardse structuur hoort. Zij proberen zich niet uit het bestaan te exploderen. Zij gebruiken het om hun aangeboren waarnemingen te verscherpen.

5.0 Shock

Als er een (grote) dosis stimulerende middelen voor een kortstondige ervaring wordt gebruikt, dan schep je kunstmatig een crisisgebied waaruit – naar je hoopt – een efficiënt werkend ‘zelf’  tevoorschijn komt. Het is waar dat de oude wisselwerking tussen gedachteassociaties en gewoonten doorbroken kan worden, maar het is ook waar dat de innerlijk geordende structuur psychisch en biologisch een shock krijgt!

afb. bloedcel 3In het normale dagelijkse leven vindt er vaak een natuurlijke therapie plaats in de droom. Zelfs als er verschrikkelijke nachtmerries optreden die de slaper met een schok wakker maken. De bewuste geest van de mens wordt dan gedwongen de spannende situatie onder ogen te zien – maar ná de gebeurtenis door terug te blikken. De nachtmerrie zelf kan op een shockbehandeling lijken die het ene deel van het zelf aan het andere geeft en waarin cellulaire herinnering wordt ontketend, net zoals in een marihuana-trip. Maar het ‘zelf’ is zijn beste eigen therapeut. Het weet precies hoeveel van die ‘schokken’ goed zijn voor de psyche en welke associaties het door zulk een intense ervaring moet animeren en welke niet.
Een serie nachtmerries is vaak een innerlijk regulerende shocktherapie! Net zoals sommige behandeling met stimulerende middelen uiteindelijk resulteren in een gevoel van hergeboorte (dat echter vaak alleen maar tijdelijk is), zo leidt zo’n periode van nachtmerries vaak heel natuurlijk naar dromen, waarin het zelf uiteindelijk een nieuw en nauwer verband legt met de bron van zijn eigen wezen.

Als er chemicaliën – medicijnen in grote hoeveelheden en langdurig worden ingenomen – wordt de bewuste geest heftig geconfronteerd met zeer krachtige ervaringen, wat voor mijn gevoel nooit de bedoeling is, maar waardoor hij ‘expres’ machteloos wordt gemaakt. Want realiseer je eens, dat in perioden van grote fysiek spanning leeft de mens op de lichaamskrachten en die van het innerlijke zelf en verricht opmerkelijke heldendaden, waarbij hij of zij achteraf verwonderd is over de kracht en energie van het zelf in een crisis. Zijn eigen stabiliteit en bewustzijn kunnen meer verdiept en versterkt worden. Bij grote natuurrampen zijn de mensen soms verbaasd over hun capaciteit om met andere mensen om te gaan, maar in het kunstmatig opgewekte gebied van enorme hoeveelheden stimulerende middelen is de situatie net andersom! Het bewustzijn bevindt zich in een crisis! Het wordt kwetsbaar gemaakt ten overstaan van al die krachten die het moest leiden omdat het ontdaan wordt van zijn natuurlijk logisch vermogens – ja van zijn identiteitsgevoel. Als de bewuste geest gedwongen wordt nare dingen te verwerken en tegelijk van zijn kracht om te redeneren wordt beroofd, dan beschadigd je zijn fundament!

6.0  Profeet Mohammed, Da Vinci?

Allemaal gebruikten ze het!’

‘Het Soma-plantje’

Het Soma plantje kennen we nu onder de naam  Perganum Harmala, ook wel bekend van de Syrische wijnruit! Het is een plantje dat veelvuldig wordt gebruikt in de Ayurvedische geneeskunst, en beschreven in de Rg Veda als de Soma plant. Het is tevens de levensplant van Zoroaster, en was bekend als Haoma beschreven in de Avesta Veda.

Er zijn legio verhalen over deze plant te vertellen, maar het was de heilige plant van profeet Mohammed [1] die de afb. genezing 5Esphand (Arabische naam van deze plant) inname vóórdat hij de Koran van God doorkreeg. ’De Epshand verdrijft de kwade geesten, geneest malaria, koorts en zorgt voor verheldering van de geest’.
Deze plant kreeg een centrale rol in de mysteriescholen van het oude Egypte. De Essenen noemde zichzelf  zelfs naar deze plant. De plant was het brandende bos van Mozes, en werd Assena genoemd. Door de Esseense traditie werd de plant rechtstreeks naar de tijd van Christus doorgegeven.
Het gebruik van de plant wordt symbolisch, tot 200 jaar gelden werd het heilige water met deze plant over de gelovigen gesprenkeld. Leonardo da Vinci en Michael Angelo kenden deze plant en gebruikten hem om hun visionaire talenten te vergroten. Da Vinci heeft zelfs openlijk toegegeven dat het een wonder slimme voedingssupplement voor hem was.


[1] Nieuwsbrief ‘Mohammeds Openbaringen’- 16 november 2013

6.1 De Dzjinnn’s

Demonische influistering t.g.v. drugs’

In de begintijd van het optekenen van de Koran hield profeet Mohammed er rekening mee, dat inspiraties ook van een andere kant dan van God konden komen.

[Soera 21; 22:51] En niet hebben Wij voor uw tijd een boodschapper of profeet gezonden, of, wanneer een persoonlijke ingeving in hem opkwam, deed de Satan een worp om zijn ingevingen; doch dan maakte Allah ongedaan wat de Satan met zijn worp bewerkt had…..,.’’
[Soera 17:75]  En bijna zouden zij u in verzoeking gebracht hebben om af te wijken van hetgeen Wij u geopenbaard hadden, opdat gij over Ons iets anders zoudt verzinnen’.

Eén keer zelfs verkondigt Mohammed een uitspraak van God, waarin Allah de in Mekka gebruikelijke verering van drie vrouwelijke goden – ‘dochters van Allah’ [1] - bevestigde: ‘Dit zijn de hoogvliegende zwanen, en men hope op haar voorspraak’. Maar toen moest hij toch erkennen, dat hij hiermee op de grofste wijze ontrouw was aan zijn eigen strenge monotheïsme. Hij verklaarde de volgende dag, dat deze passage een ingeving van de satan was geweest. Hij verving haar door een orthodoxe tekst. [Soera 53: 19-20]

afb. Islam 6Mohammed zag tijdens zijn visioenen niet steevast de aartsengel Gabriël. En als hij hem zag, nam Gabriël niet altijd dezelfde gedaante aan. Soms was de aartsengel gigantisch groot en vulde hij de horizon, dan weer was Mohammed zich alleen bewust van ogen die hem in de gaten hielden. Soms hoorde hij een stem. En vaak kwam de boodschap niet duidelijk over door een geluid dat leek op een gedempt rinkelen van belletjes, waar hij hoofdpijn van kreeg. Het volgende moment waren de woorden zo duidelijk en gericht alsof iemand vlak bij hem stond. Soms ontving hij boodschappen tijdens het gebed, dan weer ‘spontaan’. Zodra hij een boodschap doorkreeg, waren de omstanders en hijzelf zich zeer bewust van de lichamelijke veranderingen, noem het symptomen, zoals hevig transpireren en trance-achtige toestanden. Vaak vertelde hij dat hij het gevoel had dat zijn ‘ziel werd weggegrist’.Nooit zou iets aan mij worden geopenbaard zonder dat ik dacht dat mijn ziel uit mijn lichaam werd gerukt’, zal hij later over die ervaringen zeggen. Degenen die bij hem waren, zagen duidelijk wanneer een visioen begon en eindigde; steeds die fysieke heftigheid! Het lijkt wel of een entiteit – een wezen zonder een fysiek lichaam – die het fysieke lichaam van Mohammed zomaar ‘binnenstapte’!

Profeet Mohammed had ongetwijfeld bovenzintuiglijke ervaringen en goddelijke ingevingen. De vraag is alleen waaruit deze inspiraties voortkwamen, van welke aard de geestelijke wezens waren die door hem spraken, en welke vertroebelingen misschien uit zijn eigen traumatische zielenleven omhoog kwamen in menig openbaring.
Maar dergelijke ervaringen met dzjinn’ s [1] in de woestijn daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Zeker als er gebruik is gemaakt van een stimulerend middel zoals het plantje Esphand. Het moment van inname zorgt ervoor dat je niet meer geaard bent en dat de ‘geest’ openstaat voor ‘alles’!

Volgens overlevering was het na het avondgebed, in een eenzaam dal tussen ta’if en Mekka toen Mohammed een Afb. Islam 1soera reciteerde. Hij realiseerde zich ineens dat hij niet alleen was – een menigte van dzjinn’s was komen opdagen. Het zal ook waar zijn, dat de geesten verschillend reageren op datgene wat van de kant van de mensen tot hen komt.
[Soera 72:11], die de naam ‘De dzjinn’s’  draagt, begint: ‘Spreek: mij werd geopenbaard dat een menigte van dzjinn’s luisterde en sprak: zie, wij hebben een heerlijke koran gehoord’. Koran’ betekent toenmaals ‘het gereciteerde’.
Ook in [Soera 46] is er sprake van deze gebeurtenis: ‘En denk eraan, hoe Wij een menigte dzjinn’s tot u zonden om naar de koran te luisteren! En toen ze aanwezig waren, spraken zij: ‘Zwijgt!’ En toen de oplezing beëindigd was, keerden zij naar hun volk terug als waarschuwers. Zij spraken: ‘O volk van ons, zie wij hebben een boek gehoord, dat na Mozes werd neer gezonden, bevestigd wat er aan voorafging. Het voert naar de waarheid en naar een juiste weg’. [Soera 46: 28-29].


[1] Dzjinn’s of djinn – een ‘lagere’ geest; non-fysieke wezens. Elementaire wezens zoals ze in de natuur voorkomen; vele helderzienden van deze tijd herkennen deze ervaringen wel. Boek ‘De islam’ van  Raquaiyyah Maqsood  vertelt het volgende hierover: ‘Ze kunnen goed of slecht zijn; niet altijd boosaardig. Naar verluidt genieten groezelige plaatsen hun voorkeur en kunnen ze mensen bang maken of verwarring stichten door zich te mengen in zijn leven en door zich in zijn woning op te houden. Af en toe proberen ze een menselijk lichaam te bezitten (‘over te nemen’) en moeten ze uitgedreven worden! [Soera 72]  heeft het over djinns die tot de islam zijn bekeerd’.
Maar ook in het christelijke geloof zijn er vele overleveringen over elementaire geesten; ‘boze en onreine geesten’. Om een paar verzen te noemen.

‘Boze geesten’: Deut. 32:17; Richt. 9:22; 1 Sam. 16:14; Ps. 106:37; Matth. 7:22; 8:31 etc. Marc. 1:34; Luc. 4:33; Joh. 10:21; Hand. 19:22; 1 Cor. 10:20; 1 Tim. 4:1.
Onreine geesten: Zach. 13:2; Matth. 10:1; Marc. 1:23, 26, 27; Luc. 4:36; Hand. 5:16; Openb. 16:13; 18:2.

7.0 Het hersenziektemodel

‘Neurobiologisch perspectief’

Vanaf circa 1990 lijkt het hersenziektemodel te overheersen. Binnen dit ‘model’ ligt de nadruk op medisch-biologische aspecten. Het model verklaart vooral waarom mensen aan alcohol en drugs blijven hangen en er zo moeilijk vanaf kunnen komen.

afb. Psychiatrie 3Volgens Ton Schoffelmeer, hoogleraar Psychofarmacologie aan het VUmc is het bewezen middels scans (fMRI), dat de hersenen door drugsgebruik veranderen. De verandering in de hersenen leiden tot compulsief obsessief gedrag. Verslaving is daarom een echte ziekte. ‘Verslaving is een psychiatrische aandoening of ziekte, die kan ontstaan bij kwetsbare mensen indien zij zichzelf verslavende, psychoactieve stoffen  toedienen’. Zijn definitie wordt gegeven vanuit een ‘neurobiologisch perspectief’.

‘Een psychiatrische ziekte is net zo  biologisch van aard als elke andere ziekte’, aldus prof. Dr. Jan van Ree. Niet de opvoeding of de omstandigheden zijn van alles bepalend bij bepaalde stoornissen, maar de aanleg!

7.1 Beloningsstofjes en hersengebieden

Handelingen zoals eten, drinken en seks geven een plezierig gevoel van welbehagen. Dit gevoel wordt o.a. veroorzaakt door de afgifte van dopamine in het zgn. ‘beloningscircuit’ in de hersenen.
Twee hersengebieden die een erg belangrijke rol spelen bij het beloningscircuit zijn het ventraal tegmentum-gebied en de nucleus accumbens. Vanuit het ventraal tegmentum-gebied ontspringen neuronen die dopamine af kunnen geven aan het nucleus-accumbens, maar ook aan andere gebieden.

Onder invloed van de afgifte van dopamine vanuit het ventraal tegmentum-gebied reguleert de nucleus accumbens afb. Psychiatrie 46hoe belonend een bepaalde handeling is. Andere hersengebieden spelen bijvoorbeeld een rol bij het bepalen of iets überhaupt plezierig is; het onthouden van de beloning, en het koppelen van het gevoel aan de handelingen het verwerken van al deze informatie. De activering van het beloningscircuit zorgt er niet alleen voor dat er een plezierig gevoel ontstaat, maar het roept ook het verlangen op om die handeling te herhalen!

De verslavingskans van middelen hangt mede af van hoe sterk ze dit beloningssysteem beïnvloeden. Voor alcohol is die kans 15 procent, voor cannabis ongeveer 9 procent, en voor heroïne een stuk hoger namelijk 23 procent.

7.3 Hersenverandering: definitief of tijdelijk?

Een belangrijke vraag is: hoe definitief zijn de hersenveranderingen? Prof. Schoffelmeer denkt dat ze nooit meer weggaan! ‘Die veranderingen gebeuren in gebieden van de hersenen die de motivatie bepalen en die een belangrijke rol spelen bij je cognitieve performance, de manier waarop je cognitief functioneert. Juist die zenuwcellen veranderen voor altijd van functie. Niet middellijk; het is een langzaam proces!’

Maar hoe definitief is definitie? Schoffelmeer: ‘ik zou zeggen: heel lang’.

7.4 De relatie tussen cannabis en schizofrenie

‘Een schizofreen is nooit alleen’

Een feit is dat het cannabisgebruik onder mensen met schizofrenie [1] zesmaal zo hoog is als bij andere mensen. De vraag is dan: betekent dit dat cannabisgebruik kan leiden tot schizofrenie [Verwijzing naar Hfdst. 6.0] en psychoses of hebben schizofreniepatiënten meer behoefte aan cannabis? Deze vraag stellen wetenschappers zich al langer.

afb. Psychiatrie 13Eind jaren negentig en begin deze eeuw is hier opnieuw onderzoek naar verricht in Engeland, Zweden, Nieuw Zeeland en Nederland. Hierbij werden patiënten jarenlang gevolgd. Jim van Os was met zijn medewerkers verantwoordelijk voor het Nederlandse onderzoek. Hij gelooft in een verband tussen blowen en schizofrenie. In Ypsilon Nieuws (2004) zie hij: ‘Er blijkt een sterke aanwijzing  voor een oorzaak-gevolgrelatie tussen het gebruik van cannabis en schizofrenie te zijn’. ‘Ik durf nu te zeggen dat cannabis een risicofactor is voor psychose, onafhankelijk van ander drugsgebruik of familie-aanleg’.

In The Lancet (3 november 2007) een recente publicatie over dit onderwerp: ‘er begint zich toch heel voorzichtig in de wetenschap een consensus te komen dat cannabisgebruik tot psychoses en schizofrenie kan leiden’.


[1] Schizofrenie = een ziekte van de hersenen (!), waarbij het denken, de emoties en het gedrag van een persoon ernstig verstoord zijn geraakt. Symptomen: waanideeën,  hallucinaties, onsamenhangende spraak, ernstig chaotisch of kakatoon gedrag, voorts affectieve vervlakking, gebrek aan initiatief en activiteit, spraakarmoede, tekorten in de zelfverzorging, etc.; [DSM-IV].

8.0  Psychiatrie? Een wetenschappelijk hypothetisch denkmodel!

´Medicijnverslaving´
‘Genetische aanleg?’


afb. Psychiatrie 2
Het kernprobleem in de psychiatrie [1], is dat de oorzaken van de meeste psychische ziekten niet goed bekend zijn en in geen enkel geval werkelijk tot de bodem zijn uitgezocht. De reden is dat er nog steeds één axioma – een niet bewezen stelling of bewering - in de psychiatrie fier overeind staat, nl. de theorie en daarmee de overheersende gedachte in de geestelijke gezondheidszorg dat geestelijke stoornissen een gevolg van een ‘chemische onevenwichtigheid’ in de hersenen zijn. En ….. dat de menselijke ‘geest’ (de psyche, het geheel van geestelijke processen) door middel van de hersenen (de breinmassa) ‘vatbaar’ of ‘aangeboren geschikt’ zou zijn voor de evolutie. Immers, zo wordt er in de geestelijke gezondheidszorg gedacht, de hersenen worden als de voornaamste orgaan van de geest beschouwd.
Het gevolg van deze hypothese is, dat het collectief onbewuste (een soort opslagplaats van latente beelden die de mens heeft geërfd uit zijn verleden) afhankelijk wordt gemaakt van de evolutie van de hersenen en niet van het innerlijke Zelf; de ziel!
Wat ……. natuurlijk weer resulteert in de veronderstelling dat de mens – jij en ik – door overerving van onze voorouders onze gedragsmogelijkheden, onze aard als wezen zijnde,  worden bepaald (‘Wij erven  onze gedragsmogelijkheden van onze voorouders’) en de bepalende karaktereigenschappen niet van de gereïncarneerde ziel wordt ontvangen.

Een ander zeer belangrijk aandachtspunt is, dat de psychiatrie (te) sterk verweven is met de somatische geneeskunde. Ook weten we dat slechts 30 – 40% van de reguliere behandelingen in de geneeskunde wetenschappelijk bewezen (‘evidence based’) zijn, en 60–70 % niet! En, dat bijna alle geneeskundige onderzoeken zijn gebaseerd op één scheikundig inzicht. Het scheikundig inzicht in het menselijk lichaam heeft zich bijna volledig geconcentreerd op de gedetailleerde samenstelling van de moleculen in het lichaam en de minieme veranderingen in de hoeveelheid van de vaste stoffen in het lichaam. Op die manier werd er in de afgelopen eeuw een chemisch-farmaceutisch beeld van het menselijk lichaam gevormd, hetgeen de ontwikkeling van het medisch–industrieel systeem tot gevolg had.
Critici wijzen dan vooral op de problemen met de betrouwbaarheid van het hele diagnostisch systeem van de psychiatrie (Williams et al, 1992; McGorry et al, 1995; Hirschfeld et al, 2003]).
‘We hebben door dit verkeerde denkmodel een kans voor de geneesmiddelenindustrie gecreëerd om het huidige systeem van ‘ziektezorg’  in het leven te roepen en te laten gedijen’. Het huidige ‘ziektezorgsysteem’ – en dus de behandelmethode - overleeft en bloeit wanneer mensen continu ziek zijn!


[1] Professor Wilhelm Max Wundt (de ‘grondlegger’ van de psychiatrie; 1882 – 1920), Sigmund Freud (1856 – 1939) en Carl Gustav Jung.

9.0 Slot

Hoe werken drugs op de hersenen?

Drugs (waar ook alcohol en nicotine bij horen) hebben rechtstreeks invloed op de hersenen. Drugs kunnen invloed uitoefenen op de werking van zowel de zenuwcellen van de hersenen als de neurotransmitters (signaalstoffen in de hersenen). Drugs kunnen de afgifte van de neurotransmitters stimuleren of remmen. Ook kunnen drugs de werking van een neurotransmitter imiteren. Ze spelen dan zelf voor neurotransmitter of boodschappenjongen. Drugs beïnvloeden dus de werking van neurotransmitters en hechten zich aan bepaalde ontvangers.

afb. Psychiatrie 29Elke drug heeft zijn eigen specifieke werking en invloed op verschillende neurotransmittersystemen. Wel hebben ze allemaal invloed op dopamine [1]. Vrijwel alle drugs stimuleren direct of indirect de afscheiding van de neurotransmitter dopamine. Dopamine komt veel voor in dat deel van de hersenen dat te maken heeft met plezier-gevoelens. Als je bijvoorbeeld cocaïne gebruikt leidt dit tot een verhoogde dopamineproductie, waardoor een gevoel van euforie ontstaat. Dopamine is een stof die hoort bij het beloningssysteem van de hersenen. Dopamine zorgt ervoor dat we ons tevreden en beloond voelen. Door het gebruik van drugs wordt er in de hersenen meer dopamine gemaakt. Hierdoor voelen veel drugsgebruikers zich goed.

Elk hersendeel heeft zijn eigen functie. Het ene deel is verantwoordelijk voor de emotionele beleving en het gevoel van geluk; het andere deel heeft te maken met zintuiglijke waarneming en weer een ander met logisch denken en weer een ander met bewegen. Als een drug een bepaalde neurotransmitter beïnvloedt en de betreffende neurotransmitter komt vaak in een bepaald hersengedeelte voor, dan zal de functie die dat hersendeel heeft direct beïnvloed worden door de betreffende drug.

Maar, wat als je ooit in een ander leven (!) verslaafd was aan één van de bekende stimulerende middelen? Kan hiermee de verslavingsgevoeligheid verklaard worden?
Wat voor effect heeft dat op
het bewustzijnsniveau van de hersenen? Maar hoe zit dat dan met de andere bewustzijnsniveaus, de zeven hoofd chakra-(bewustzijns)niveaus?

afb. Psychiatrie 19In de medische wereld is hier weinig informatie over te vinden op internet, maar realiseer je terdege dat de geest [2] (het bewuste)
een sub-moleculair deel van het etherlichaam; het energielichaam is, dat uit allerlei energieën bestaat, te weten gedachten en herinneringen aan gevoelens uit het (verre, vorige) verledens die opgeslagen zitten in de cellen. Dat de geest – het bewustzijn van het heden en het verre verleden (vorige levens) - in alle hoofdchakra’s is vertegenwoordigd! Dat alle gedachten en herinneringen uit vorige levens en dit leven zich in de hoofd-bewustzijnsniveaus manifesteren …. en op één of andere manier ‘leesbaar en zichtbaar’ zijn in het auraveld of het elektromagnetische energieveld. Dit komt tot uiting in de permanente kleurverandering van je aura-energieveld t.g.v. de ontelbare, onvoorspelbare gedachtenpatronen van de geest; van jouw bewuste geest. De geest is de ‘heerser van alle gedachten’. Alle gedachten zijn zeer subtiele, maar een uiterste krachtige energievorm die leesbaar zijn in je aura!

De ziel (onderbewuste, id, geest, etc.) is daarentegen de totale som van alle gevoelens die je ooit eens hebt gehad. De geest (je cel- geheugen, het verstand – niet het brein) bestaat uit herinneringen aan deze gevoelens. Een functie van de geest is te reageren op de denkbeelden die de ziel vormt, maar helaas de ziel wordt een ‘weerloos’ energieschepsel – volledig buitenspel gezet - als de geest overladen is met ‘verdovende’ middelen. 


[1] Dopamine is een neurotransmitter die onder andere belangrijk is voor leren, geheugen en aandacht, maar het houdt ook een verslaving in stand. Nieuw onderzoek met neurotransmittergevoelige hersenscans (PET) bij adolescenten laat zien dat ook het gebruik van cannabis aangrijpt op dit systeem. Langdurige wietgebruikers (zeven jaar of langer) hebben een verstoorde dopaminebalans in een bepaald gebied van de hersenen, het striatum. De onderzoekers lieten zien dat, naast een verstoorde dopaminebalans, de gebruikers slechter scoorden op aandacht, geheugen en probleemoplossende taken. [Moleculair Psychiatry, 2016]

[2] De menselijke geest aldus de gangbare opvatting, is een onderdeel van de mens net als de ziel – psyche - zelf.

9.1 Verlichting?

Er zijn natuurlijke terugkoppelingssystemen binnen het lichaam en de psyche die een optimaal evenwichtig raamwerk opzetten waarin je groei en ontwikkeling kunnen plaatsvinden. Maar er bestaat een toestand van harmonie of verlichting, als er een juist evenwicht is tussen de bewuste geest en andere niveaus van psyche (ziel) en lichaam – een biologische en spirituele herkenning van het individuele heel-zijn in zichzelf en in zijn relatie tot de wereld in het algemeen. Zulke toestanden leiden tot een mentale, psychische en fysieke gezondheid en bekwaamheid.

afb. genezing 36Als je lichaam en geest (het bewuste) samenwerken dan loopt de relatie tussen die twee soepel en hun natuurlijke therapie maakt je gezond en in harmonie. Maar zoals ik al eerder heb opgemerkt en zei, dat je gevoelens de stroom volgen van je overtuigingen en als je denkt dat het niet waar is, komt dat omdat je je niet bewust bent van de inhoud van je bewuste geest! Je kunt je fysiek je ogen sluiten. Je kunt ook de ogen van je bewuste geest sluiten en net doen of je niets ziet. Omdat je je eigen oorspronkelijke therapeutische natuur niet vertrouwt, neem jij je toevlucht tot zoveel therapieën die van buiten het ‘zelf’ komen. Je natuur heeft, naast zijn natuurlijke algemeen genezende vermogens, zijn eigen unieke en speciale privé-drijfveren, die uit je ervaring opkomen. Je kunt ze leren herkennen en gebruiken.

Je bewuste overtuigingen besturen de stroom van onbewuste processen die je ideeën tot fysieke werkelijkheid maken. Dus hoewel je gedachten je ervaring veroorzaken, ben jij je niet bewust van ‘hoe’ het gebeurt! Je kunt bijvoorbeeld niet heftig tegen jezelf zeggen ‘Ik wil verlicht worden’ en dan verwachten dat het gebeurt als al je overtuigingen feitelijk de andere richting opgaan. Maar door met je gevoelens mee te gaan verenig je je emotionele, mentale en lichaamstoestand. Als je ertegen vecht of ze negeert scheidt je jezelf af van de werkelijkheid van je wezen. Het onder ogen zien van angst en het voelen van de lichaamssensatie en gedachten die daarmee gepaard gaan zullen automatisch zijn eigen toestand van vastberadenheid teweegbrengen. Het bewust overtuigingstelsel achter de hindernis wordt verlicht en je realiseert je dat je op zo’n manier voelt omdat je aan een idee gelooft dat zo’n reactie veroorzaakt en rechtvaardigt. Als je je gewoonlijk de uiting van elke emotie ontzegt, vervreemd je zo niet alleen van je lichaam maar ook van je bewuste ideeën. Je begraaft bepaalde gedachten en pakt een biologisch wapen om te voorkomen, dat je hun uitwerking fysiek in je lichaam voelt. In elk geval zit het antwoord in je persoonlijk overtuigingssysteem.

Het lichaam en de geest samen zijn een verenigd, zelfregulerend en zelfreinigend stelsel. Daarin heeft ieder probleem zijn eigen oplossing als het eerlijk onder ogen wordt gezien. Ieder symptoom, mentaal of fysiek, is een sleutel tot de oplossing van het conflict erachter en bevat in zich het zaad voor eigen genezing.

9.2 Hergeboorte van een nieuw ego?

Verantwoord druggebruik? Onmogelijk!
Nieuw ego t.g.v. een ongewenste entiteit? Van zgn. auralifters?

Een verzwakt aura-energieveld

Onze levenswijze en onze fysieke conditie bepaalt de kwaliteit van onze aura’

afb. chakra aura 003Ons energieveld, onze aura heeft in eerste instantie een beschermende functie; een functie om ongewenste energievormen (entiteiten) zoals bijvoorbeeld obsessoren [1], elementharen en auralifters [2]  te signaleren in je directe omgeving. Maar zoals we nu weten, wordt onze aura positief of negatief beïnvloed en verzwakt of versterkt door onze (over)heersende gedachtestromen en –patronen en door het feit al dan niet geaard/ gegrond zijn. Aangezien drugs of stimulerende middelen een grote invloed uitoefent op onze hersenen – ons bewustzijn - en direct er voor zorgt dat we niet meer geaard of gegrond door het leven gaan, gaan ‘we gaan zweven of zelfs uittreden’. Geen contact meer met de aarde waardoor het Kosmische Universele Licht  van Liefde onvoldoende de kans krijgt om het chakra-en aurasysteem te voeden met de Universele Liefde; er vindt onvoldoende energiedoorstroming(en) plaats. Doordat wij niet goed meer geaard zijn, wordt in een korte tijdsperiode het aura-energieveld of het elektromagnetische energieveld kleiner en kleiner; zwakker en zwakker! Het energieveld kan uiteindelijk zodanig verzwakt en verstoord raken, dat ongewenste entiteiten hierin een grote kans zien om binnen te dringen. Binnen te dringen in jouw persoonlijk energieveld! Deze ongewenste energievormen kunnen zich zelfs in jouw fysiek lichaam nestelen (obsessieve energievorm, genaamd obsessoren [1]), aan de rugzijde van je lichaam vastklampen (elementhaar) of aan de buitenste ‘grens’ van je aura vastkleven. (Een zgn. auralifters)!

Verzwakking van de aura-energieveld kan gebeuren door:

 • Negatieve beïnvloeding door zwarte magie zoals bijv. voodoo, goena goena (uit Indonesië) en winti (Suriname).
 • Het zgn. glaasje draaien, Qujia bord of het oproepen van overleden personen door een onzuivere, ongecontroleerde channeling
 • Het gebruik van drank en/ of drugs waardoor je zweverig bent en zelfs kunt ‘uittreden’. Gebruik van drugs en paddo’s bijvoorbeeld kunnen je in contact brengen met negatieve dimensies en energieën, waardoor deze gemakkelijker bij je ‘binnen kunnen komen’.
 • Jezelf openstellen zonder op de hoogte te zijn voor de gevaren door verkeerde meditatie, channeling, mediums, automatisch schrift, gebruikmakend van paranormale gaven en ‘verkeerde mediums’.
 • Trauma’s, depressies, angsten of andere momenten van zwaktes door ziektes en/ of emotionele gebeurtenissen die niet goed verwerkt zijn en waardoor er disharmonie en niet in balans is ontstaan tussen ziel, geest en lichaam.

Het gevolg van een ongewenste entiteit die toegetreden is tot jouw persoonlijk energieveld (aura-veld) is, dat er afb. genezing 9duidelijke gedragsveranderingen (chronische vermoeidheid tot dwingende stemmen in je hoofd horen) waarneembaar zijn. Dit kan zich voor een korte maar ook voor een langere periode manifesteren. Bij het ‘aanblijven’ van deze ongewenste energievormen voor een langere periode kan dit – zeker bij het gebruik van stimulerende middelen – leiden tot een psychische hergeboorte van een nieuw ego! Het nieuwe ego is zich wel bewust van de omstandigheden van zijn (nieuwe) geboorte. Het weet dat het uit de ‘dood van zijn voorganger’ werd geboren en ondanks al zijn transcendente vreugde is het toch bang voor die vernietiging waaruit het ontsprong. Met als mogelijk gevolg, dat de natuurlijke integriteit van het schepsel is niet meer dezelfde! Het (oorspronkelijke) ‘zelf’ dat in het lichaam geboren werd tijdens het reïncarnatieproces en ermee opgroeide is weg én een ander ‘zelf’ is uit die vroegere verbinding opgestaan. Echter de bestaande herinneringen en ervaringen van de geest uit vorige levens blijven opgeslagen in het cel-geheugen, waarop de het nieuwe ego ongetwijfeld een beroep gaat doen. Er treedt blijvende gedragsverandering of onverklaarbare ziektebeelden op!
Het ‘oude’ energetisch energiesysteem – het chakra-en aurasysteem – wordt vernietigd, wat uiteindelijk kan leiden tot een breuk in de essentiële verbinding tussen ziel, geest en lichaam. De mens gaat dan zombiëren; de geest wordt als het ware ‘vervlakt’. De spirit – de essentie van de mens – is dan verdwenen!


[1] Obsessie = bezetenheid. Obsessoren = niet-eigen energievorm zonder fysiek lichaam met een kwaadwillend, soms vernietigend moordend karaktereigenschap. ‘Agressieve aanhechtingen’ volgens Hans ten Dam; boek Catharias, Integratie en transformatie
[2]Auralifters zijn entiteiten die in iemands aura verblijven, vaak aard-gebonden geest (niet zielen!). die hun weg naar het licht niet hebben kunnen vinden, of durven af te leggen. Vaak zijn ze erg verdwaald en verward, en hebben ze niet in de gaten hoe ze in de situatie terecht zijn gekomen. Een auralifter gaat in jouw warme aura zitten, en lift mee en voedt zich van jouw energie.

Hans Zevenboom

Literatuurverwijzing:

 1. Boek ‘Chemie van verslaving’, Anja Krabben
 2. Stichting Trimbos-Instituut
 3. Drugsfreeworld.org
 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack