logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

 

Bericht
  • EU e-Privacy Richtlijnen

    Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

    Bekijk Privacy Richtlijnen

Toekomstvisie - 2018, Januari 2018

Voorwoord

De wereld veranderen. Ja, hoe? We kunnen de wereld alléén maar veranderen door een nieuw-mensbeeld te vormen, middels het scheppen van een nieuw inzicht in de wijze waarop wij onze kinderen opvoeden én mede door het aanreiken van een vernieuwend, toekomstig onderwijssysteem. Daar ligt de basis van een Nieuwe Wereld. Opvoeden is een constant proces, dat door onze ouders in gang wordt gezet en door onszelf een leven lang wordt voortgezet. Maar opvoeden behoort te zijn: het begeleiden naar de onafhankelijke, spirituele volwassenheid. Het leven is namelijk een spiritueel revolutieproces! Het leven is een veranderingsproces.

1.0 Inleiding

Onze samenleving is puur en alleen op actie gericht in alles wat we doen! Vooral deze wereld heeft haar bloem3aoplossingen altijd in daden gezocht en zeker niet in filosofie en/of mediteren. Onze wereld staat daarom momenteel voor grote problemen en juist nú moeten we deze problemen eens oplossen en wel op de niveaus van onze (sterk verouderde) overtuigingen en misvattingen over het leven! Het hedendaagse (wereld)probleem is, dat de morele, ethische en sociale uitdagingen van morgen niet kunnen worden aangepakt met opvattingen en instructies uit het jaar ‘nul’.
Kijk nu bijvoorbeeld eens naar onze geschiedenis; al eeuwen zijn onze elementaire overtuigingen over het leven – de mens in relatie tot de samenleving  -, niet aangepast of veranderd. Duizenden jaren wordt nog steeds dezelfde overtuigingen over het leven in bijna alle scholen op dezelfde wijze onderricht gegeven. Vaak worden deze overtuigingen over het leven als ‘feiten’ gepresenteerd, maar het zijn en blijven overtuigingen. Het zijn nog steeds de overtuigingen van die ander; die ‘ouder’!

‘Alle (wereldse) problemen zijn illusies van het verstand; de geest!’

In sommige religieuze scholen bijvoorbeeld worden kinderen al van jongs af worden aangemoedigd om het leven door het prisma van specifiek religieuze dogma’s en culturele vooroordelen te bezien. Het ‘eindresultaat’ van ongelooflijke negatieve gedragingen is dan ook niets anders dan een weerspiegeling van volstrekt onjuiste overtuigingen! In mijn ogen zijn deze verouderde opvattingen zelfs ook potentieel gevaarlijk te noemen voor het voortbestaan van de mensheid; voor het creëren van een nieuw-mensbeeld!

2.0 Het nieuw-mensbeeld

‘Een universele moraal nodig!’

De oude regels over moraal moeten worden afgebroken, want die passen niet meer bij het nieuwe mensbeeld. Want …. je voelt je zoals je denkt!’

afb. Islam 6Als je vandaag de dag een kind naar buiten stuurt, heeft het geen idee wat het met zichzelf aan moet. Kinderen brengen uren achter beeldschermen door, variërend van televisie, computer en videospelletjes  tot de bioscoop.  Ze worden letterlijk van het ware leven - het leven zelf – afgeschermd. Dit afschermingsproces verwijdert hen van de realiteit en plaatst hen in een fantasiewereld. Dat zou helemaal niet erg zijn als het hun eigen fantasiewereld was, gebaseerd op wat wij hun hebben bijgebracht, maar dat is dus niet zo! Het is de wereld die bestaat in de verbeelding van de televisieproducenten en de ontwerpers van de computerprogramma’s , videogames en films en van wat zij hun leren.

Veel mensen willen nog steeds niet beseffen, dat verandering een fundamenteel bestanddeel is van onze realiteit. Alles zal op den duur veranderen. Dit kan ik je met absolute zekerheid zeggen. Niets is blijvend, alleen verandering [Heraclites] is realiteit. Vandaar dat we nu eens zullen moeten leren aanvaarden en beseffen, dat er slechts één kosmische wet ‘regeert’: ‘het werkt of het werkt niet!’  Een tussenweg, een tussenoplossing is er niet! De vraag die mij de laatste jaren dan ook het meest heeft beziggehouden, is: ‘hoe leer je onze (toekomstige) kinderen van het leven te genieten wetende, dat het genieten van het leven een levenshouding is!’
afb. Psychiatrie 5Natuurlijk is cognitieve kennis van belang, maar hoe meer je weet én ervaart op het ‘affectieve’ gebied, hoe groter de kans dat je je hele leven een grenzeloos mens – in voeling met zichzelf - kunt zijn. Iedere ouder wil toch graag dat je kinderen op hun eigen innerlijke signalen vertrouwen, in staat zijn zelf te denken, kostbare emotionele afknappers te vermijden, en te weten dat ze over meer dan voldoende capaciteiten beschikken, dat ze een gelukkig en bevredigend leven leiden zonder je voortdurend om advies hoeven te vragen. Elk mens zou daarom ook vanaf het begin van zijn levensproces moeten beseffen én leren, dat de innerlijke gevoelswereld [in voeling zijn met zichzelf] alléén tot hem behoort. En dat alles wat hij denkt, voelt en uiteindelijk doet wat in zijn vermogen ligt om dat te bereiken waarvoor hij of zij hiervoor op aarde is. Dit is de uiteindelijke vrijheid die je kinderen kunt geven.

3.0 Evolutie en Revolutie

‘Het leven is een spirituele revolutie’ [1]
‘Verander jezelf en je verandert de toekomst’.
‘De toekomst is voorbestemd door wat je van plan bent zelf te creëren’.

voorspelling 3We verkeren in Nederland in een nieuwe periode, van nieuwe mensen en nieuwe vormen van onderwijs. Maar heden ten dag is kennis (internet) overal voorhanden en het lijkt alsof iedereen zich wenst te ontwikkelen op zijn eigen manier. Althans dat lijkt zo, want het huidige onderwijssysteem (‘uniformiteit’) – om maar een voorbeeld te noemen - heeft nog vele kenmerken van alle ‘oude gedaanten’. Veel onderwijsvernieuwers reageren dan ook eenzijdig, en zetten zich af tegen de gevestigde orde. Maar het onderwijs zou juist het hoogst haalbare ontwikkelingsmodel moeten zijn, en wel op basis van vernieuwende, geherformuleerde inzichten. Inzichten [1] die o.a. betrekking hebben op de ware betekenis van het leven en niet zoals de ontwikkelingspsychologie dat eeuwen lang hebben getracht te (her)formuleren.

Het uiteindelijke doel van het bestaan: ‘Kiezen! Nog eens kiezen, steeds maar weer kiezen’ [2]

De onderwijsdiscussie gaat voornamelijk over geld en gelijk (wie heeft de macht en wat wordt beslist), terwijl het zou moeten gaan over (innerlijk) geluk [3] én gezondheid (wat goed is voor het individu!). De cruciale vragen zouden  dan ook moeten zijn: ‘Hoe denk je dat mensen zich gaan ontwikkelen en wat voor consequenties heeft dat voor het onderwijs; voor de bestaande overtuigingen die wij hebben over het leven?’
Gelukkig-zijn creëert binnen elke revolutie zijn eigen revolutie (gelukkig maar), want evolutie heeft aangetoond dat de mens ontwikkelingsgericht is; en dat revoluties de mens veranderingsgezind zijn!

‘Om echt vrij te zijn, moeten we meer in contact komen met onze eigen gedachten én onze eigen innerlijke gevoelens’.


[1] Nieuwsbrief ’ Visie-2013’ ; www.hetnieuweinzicht.nl
[2] Nieuwsbrief ‘Bewust(er) leven’ – deel II, aug. 2013
[3] Nieuwsbrief, ‘Gelukkig zijn om wie-je-bent’, Maart 2010 en Nieuwsbrief, ‘Is een optimist gezonder,’ April 2009

4.0 Vernieuwen

Niets is onmogelijk. Niets is niet te verwezenlijken. Voor ons lijkt het onmogelijk om de wereld te veranderen, maar dat is het niet. Laat je dan ook niet teleurstellen of verleiden tot negatief denken, want verkeerde gedachten leidt tot verkeerde gedachten én gewoontes.

‘Al het gedrag wordt door overtuigingen gecreëerd!’

openbaring 7Kijk vooruit, kijk naar je mogelijkheden, je nieuwe creaties. Laat je oude, vastgeroeste gedachten varen en creëer nieuwe ideeën over |Wie-je-werkelijk-bent|. Dit is wat je aan het doen bent, zodra je nieuwe ideeën, nieuwe concepten, nieuwe gedachten aan het vormen bent.
Wees daarom creatief, vooruitstrevend, revolutionair, maar vooral niet bang! Want bang zijn voor de toekomst zet een rem op jouw nieuwe ontwikkelingen en dus een rem op het evolutieproces van de wereld. Laat je gedachten de vrije loop. Ga ze niet kanaliseren, ga je opdrachten niet beperken tot een gangbare oplossing. Neen, leer vanaf nu aan dat je zuivere geest  - de ziel of het hogere zelf - onbeperkt is. Dat deze zuivere geest – het hogere of innerlijke zelf - alles kan creëren wat zij wenst te creëren [1]. Je bent onbegrensd, je hebt alle krachten van God gekregen om het allermooiste te scheppen. Laat je daarom niet verleiden tot negatieve gedachten en gewoonten.


[1] Nieuwsbrief, ‘Passie, Wat je verlangt kun je aantrekken’ – deel II, aug.2017

5.0 Het leven is een veranderingsproces

‘Het leven is een spirituele revolutie’

afb. hart 15Wij moeten aanvaarden, dat wij individueel steeds van gedachten veranderen en als maatschappij in zijn geheel ook. Wat in onze maatschappij nog maar een paar decennia geleden ‘goed’ gevonden werd, vinden we nu ‘fout’. Wat wij nog niet zo lang geleden ‘fout’ vonden,  heet nu ‘goed’ te zijn. Het feit dat je van gedachten verandert, is niet het probleem. Je moet wel van gedachten veranderen, anders groei je niet. Verandering hoort bij je ontwikkeling; je eigen evolutie.

Neen, het probleem is niet dat jij veranderd bent, of dat je waarden veranderd zijn. Nee, het probleem is dat velen van ons koppig blijven denken dat de waarden die nú gelden de juiste zijn, dat ze perfect zijn, dat iederéén ze moet onderschrijven! Dat is ons allergrootste wereldprobleem! 

6.0 Het onderwijs

Stelling: het huidige onderwijssysteem is een ware ramp voor vele hoog-gevoelige of hoogontwikkelde kinderen.

Hoe leren hoog-sensitieve kinderen? Hoe verwerken zij informatie en wat voor instructies hebben zij nodig tijdens de les?

Hoog-gevoeligheid is een eigenschap van het zenuwstelsel in combinatie met de hersenen. Hoog-gevoeligheid is sterk aangeboren en genetische bepaald, aldus dr. Elaine N. Aron [1]. Ongeveer 20% (?) van de bevolking is hoog-gevoelig. Het is waarschijnlijk een erfelijke (karakter)eigenschap, die evenveel voorkomt onder mannen als vrouwen. Dit blijkt uit onderzoek van dr. Psycholoog Elaine Aron, ‘grondlegger’ van het begrip HSP.

petrodollar8Maar zoals je in de Nieuwsbrief, ‘Kinderen, onze toekomst’ - deel I t/m deel III hebt kunnen lezen, is deze stellingname van psycholoog Aron en vele andere wetenschappers ongegrond! Zelfs onzinnig te noemen.
Hoog-gevoeligheid heeft niets – dan ook niets - met erfelijkheidsfactoren, genetisch bepaald, nog nooit geïncarneerd zijn, karmisch lot of bestemming te maken! Het draait in wezen maar om één ding, namelijk het innerlijke zelf, het hogere zelf of je intuïtie [Nieuwsbrief ‘Ziel en Geest’]. Het hogere zelf – de ziel – die het hele scheppingsproces van het leven zelf ter hand neemt; en niet de geest! De geest kun je ‘trainen’ – veranderen als je dat liever hoort -, maar de innerlijke bron of het hogere zelf niet!

Als 15 tot 20% van de mensen meer voelt en meer waarneemt (hoog-gevoelig), betekent dit dat in een klas een aantal kinderen zitten die hoog-sensitief zijn. De vraag is dan: Hoe kunnen professionals (docenten, leraren) hoog-gevoelige kinderen begeleiden, zodat deze bewust worden van zichzelf en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen welzijn? ‘

In Nederland zijn er vermoedelijk duizenden (Nieuwe-tijds)kinderen of spiritueel hoogontwikkelde kinderen die slecht functioneren binnen het huidige onderwijssysteem. Ontelbare problemen, zoals de lesmethoden en het lesmateriaal sluiten niet aan bij de wijze waarop het kind leert, de paranormale vermogen en ervaringen van kinderen worden niet serieus genomen, kinderen zijn snel overprikkeld, etc., etc.  waarvoor geen adequate oplossing op scholen in het reguliere onderwijs (nog) kan worden gevonden.

Natuurlijk wordt van uit de intuïtieve ontwikkelingen oefeningen aangereikt om de overprikkeling enigszins te voorkomen, maar het blijkt dat dit (nog steeds) niet voldoende is. Want het onderwijssysteem in Nederland is overwegend gericht op taaldenkers én het ontwikkelen van de kwaliteiten van onze linker-brein: de cognitie. Zowel het lesmateriaal als de lesinstructies zijn vooral gericht op het auditief-volgordelijke denken, verbonden met de linkerhersenhelft. Dit maakt dat visuele en/ of intuïtief ingestelde leerlingen tegen diverse problemen aan (kunnen) lopen; bijvoorbeeld moeite met taal, moeite met rekenen, etc.


[1] Hoogsensitief persoon of hsp is een term uit de psychologie die in 1996 werd geïntroduceerd door de Amerikaanse psychologe dr. Elaine N. Aron. [https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogsensitief_persoon] Hooggevoeligheid staat centraal in de onderzoeken van Aron. Onder meer zich baserend op de onderzoeken van de psychiater Carl Jung en psycholoog dr. Jerome Kagan komt zij tot de conclusie dat hoogsensitiviteit sterk aangeboren en genetisch  bepaald is.

7.0 Visueel-ruimtelijk denken

Wat is beeld-denken?

Wetenschappelijk onderzoek heeft het bestaan van twee leersystemen aangetoond: het verbale leersysteem (taal-denken) en het visuele leersysteem (beeld-denken). Iedereen wordt als beelddenker geboren, maar vanaf het vierde jaar krijgt het geheugen van kinderen de voorkeur voor één van deze systemen. Als iemand voor 60% of meer in beelden en gebeurtenissen denkt, dan is het visuele leersysteem dominant en spreken we over een beelddenker.
bloem5aBeelddenkers hebben een rijke beeldenwereld en denken in beelden. Beeld-denken is een ruimtelijk en visueel denken. Beeld-denkers zijn dikwijls hoog-sensitief, maar ook associatief. De beelden kunnen elkaar in hoog tempo opvolgen. Door de manier van denken, kunnen ze situaties snel overzien en soepel verbanden leggen. Ze herkennen patronen. Echter in moeilijke situaties of bij een moeilijk op te lossen vraagstuk blijven beeld-denkers niet hangen in dat ene stukje of die ene situatie maar zien meteen gelijksoortige situaties voor zich.
Zo kunnen ze de huidige situatie beter overzien en doorgronden. Ze verbreden en verdiepen die. Voeg daarbij hun relativeringsvermogen, hun intuiïtie en hun creativiteit en je begrijpt waarom ze in korte tijd een originele oplossing voor een ingewikkeld probleem hebben.

Beelddenkende kinderen (vaak hoog-sensitieve kinderen, kinderen met dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD of een vorm van autisme (PDD-NOS) hebben vaak moeite met leren lezen. Hun denken is namelijk ruimtelijk-visueel denken [1].


[1] Barbara Driesen, ‘Sensitieve intelligentie’, 2008

8.0 Een nieuwe visie over de ‘werking’ van de hersenen

afb. Psychiatrie 24Besef en realiseer je eens, dat de hersenen zelf niet in staat zijn om zelf gedachten te genereren of bepaalde handelingen te doen als ze niet worden aangestuurd! In de hersenen wordt via het aansturingsproces middels verschillende impulsen bepaalde verbindingen tot stand gebracht en zodoende worden de lichaamsfuncties bestuurd. Omdat er een heel wezenlijke relatie bestaat tussen ziel, geest en fysieke lichaam is het zo, dat er – middels ‘interne communicatie ‘-  er wel degelijk overleg tussen de verschillende aspecten van het mens-zijn wordt gepleegd. Vele wetenschappers denken dat het de geest is die de hersenen aansturen, maar het blijkt dat het niet de hersenen zijn die op een willekeurig moment iets deden, maar er is een ‘patroon’ waarneembaar (energetisch) dat door de ziel wordt bepaald; het innerlijke of het hogere Zelf en niet de geest (het bewuste, de breinmassa).

Neen, het is dus de ziel die het (basis)programma aangeeft dat via het mens-zijn moet worden uitgevoerd, en …. dát kan alles zijn. Door het leven te aanvaarden, krijgen wij als mens informatie van buitenaf via het aura-energieveld en het chakra-systeem binnen [Nieuwsbrieven: ‘Chakra’s, okt. 2011 & ‘Aura’, sept 2011]. De ingekomen signalen, dat wil zeggen, wat je ziet, hoort, voelt, ruikt, etc. wordt verwerkt en vergeleken met het ‘basisprogramma’ ofwel de levensopdracht van de ziel.  Aan de hand daarvan worden er allerlei acties ondernomen.
Het klinkt misschien allemaal technisch, maar dat is in wezen de basisfunctie van de hersenen. De ziel is dus het ‘stuur’ dat de gewenste (levens)richting of het te volgen levenspad aangeeft! Maar in sommige gevallen – in bepaalde situaties in het leven – lijkt het alsof de ziel de sturing heeft losgelaten, omdat het fysieke lichaam geestelijke verwarring vertoont met als gevolg dat het lichaam niet in balans. Niet in balans is met de ziel, én de geest!

‘Veel aardse dingen (overtuigingen bijv.) worden niet in de ziel ‘opgeslagen, maar in de geest, je verstand!’

De geest is het brein in fysieke vorm. Het is de geest die ervoor zorgt dat je over je brein kunt nadenken. Zonder de geest zou je niet eens weten dat het brein bestaat. Gedachten, herinneringen en gevoelens werken als magneten, trekken voor jou bepaalde effecten aan. De gedachte is misschien niet altijd even duidelijk en uitgesproken oorzakelijk, zoals in: ‘Ik ga een vreselijke ziekte oplopen’. De gedachte kan veel subtieler zijn dan dat en is dat meestal ook. Voorbeeld; ‘Ik ben onwaardig om te leven’. ‘Mijn leven is altijd een rotzooi’. ‘Ik ben een mislukking’. ‘God zal mij straffen’. ‘Ik ben het leven moe’.
afb. Psychiatrie 34Gedachten zijn niet alleen een zeer subtiele, maar vooral een uiterst krachtige energievorm. Woorden zijn minder subtiel, meer compact. Daden zijn het meest compacte van alle drie. Gedachten zijn géén emoties: het zijn eerder ideeën hoe jij je zou ‘moeten’ voelen. Wanneer gedachten en (zuivere) emoties verward raken, raakt de waarheid uitzicht, c.q. verloren! Negatieve gevoelens zijn geen ware gevoelens; het zijn eerder je gedachten over iets, gebaseerd op een eerdere ervaring van jou en van anderen!

Veel aardse herinneringen (gedachteconstructies) worden niet door de ziel opgenomen, maar door de geest ! De ziel verlangt ernaar om alle individuele aspecten van Zijn Goddelijkheid te ervaren; alleen maar liefde te ervaren. Het wil zichzelf volledig kennen, empirisch, en zichzelf uitbreiden en ‘overnieuw’ recreëren – een alsmaar grotere versie van zichzelf worden – én de manier waarop zij dit doet, is door het Rijk van het Relatieve (de aarde) in een geïndividualiseerde vorm binnen te gaan.
Er zit aan de aardse (levens)ervaringen van de ziel dan ook géén analytische functie aan vast en ook géén conclusies aan verbonden. Ook is er géén tijdselement waarin gebeurtenissen elkaar automatisch opvolgen en er is ook géén sprake van dat de ene gebeurtenis een gevolg is of blijkt te zijn van een eerder ondernomen actie. Neen, niets van dit alles. De (levens)ervaringen in haar totaliteit zijn in de ziel aanwezig – opgeslagen op de ‘harde schijf’ - als een energie, die je kunt voelen en tegelijkertijd kunt begrijpen als je de spirituele ladder hebt leren beklimmen!

Je gevoel is je waarheid. Wat het beste is voor jou, is wat waar is voor jou’.

9.0 Zorg goed voor je hogere Zelf

Mijn opvoedkundige visie is:
Je ‘lichtlichaam’ of ziel’ is waar alles om draait!

Je ziel of je hogere zelf gedraagt zich als je spirituele energielichaam. Ze verdient dus ook de verzorging en voeding die je je lichaam geeft. Je cellen wisselen zuurstof en voedsel uit, je zielenlichaam zendt en ontvangt subtiele energie of ‘licht’. Al je organen – hart, lever, hersenen en longen – overleven dankzij zonlicht. Alle voeding is in wezen niets anders dan gebundelde zonlicht dat door je lichaam wordt omgezet in chemische en elektrische energie. Je (hersen)cellen hebben hun voortbestaan te danken aan licht!

afb. jezus 3‘Licht’ vervult dezelfde functie op een subtieler niveau. Iedere boodschap van je ziel is gecodeerd in licht, je hersenen moeten namelijk liefde, waarheid, schoonheid, e.d. – in lichamelijke activiteit om kunnen zetten. Subtiele energie maakt het mogelijk dat de hersenen stoffelijk zijn, dus praktische gezien is je toekomst afhankelijk van de vraag hoe goed jij je ‘lichtlichaam’ - je ziel – onderhoudt. Als je het nu iedere dag nieuwe energie geeft, zal het – jouw ziel – je voorzien van inspiratie en innerlijke leiding! En dat is de meeste essentiële boodschap die wij onze kinderen kunnen meegeven. ….. op school of tijdens het opvoeden.

Iedere dag is het aan jou om zielenenergie om te zetten in datgene wat voor jou in het leven van betekenis is. Een betekenisloze ervaring bestaat niet. Je hersenen – de geest – zijn er om betekenis toe te kennen.

9.0 Slot

Er is groeiende behoefte aan een nieuwe onderwijsvorm

Wij willen niet dat onze kinderen rondzwemmen in deze poel van verderf! Waar zijn de instrumenten van de volwassenen waarmee ze hun kinderen de gave van hun eigen verbeelding kunnen teruggeven?

afb. chakra aura 004Eén van de belangrijkste lessen die een kind nu behoort te leren, is de noodzaak de totale persoonlijke verantwoordelijkheid op zich te nemen over zijn of haar spirituele ‘verzorging’; het toelaten van de Goddelijke Kosmische Licht in het mens-zijn. Want dit komt ten goede voor zijn/ haar innerlijke (spirituele) ontwikkeling; het ontwikkelingsproces van de ziel! De ontwikkeling van onze innerlijke gevoelswereld – het domein van de ziel – als een menselijk energiewezen dat zichzelf leert accepteren.
Dat houdt in, dat we de totale verantwoordelijkheid voor die innerlijke wereld op ons nemen en de neiging de schuld van onze levensomstandigheden aan die ander te geven, gaan elimineren. Een innerlijke gerichte mens – de onbegrensde of grenzeloze mens – vertrouwt op de innerlijke signalen die vanuit de ziel komen! De ziel spreekt middels het gevoel – zuivere emoties – tot je en wel via het hart! En dát zij we allemaal – de huidige (religieuze) opvoeders [vaders, moeders, opa’s. oma’s, etc.] – volledig vergeten.Maar zijn de huidige onderwijsdeskundigen, pedagogen en psychologen de zelfde mening toegedaan. Antwoord is helaas NEEN! Want het hoogst haalbare ontwikkelingsmodel is tot nu toe nog steeds niet geïntroduceerd!
Het wordt tijd om een nieuw onderwijssysteem, te weten het Creatie & Educatie Onderwijssysteem, te introduceren [1].

Creatie & Educatie = het nieuwe denken = ‘denken van het hart!’

Dus denk bijvoorbeeld aan ………. Ervaringsgericht Onderwijs >>> Ontwikkelingsonderwijs >>> Spiritueel Onderwijs >>> Creatie-Educatie Onderwijs!

De toekomst van onze kinderen en van de wereld ligt niet alleen bij het nieuwe opvoeden, maar vooral bij scholen die het leerdoel van ‘Creatieve Educatie’ hoog in het vaandel zullen hebben. Waar het in het basis-les-programma om gaat, is dat aan kinderen en jongvolwassenen wordt getoond |Wie-Ze-Werkelijk-Zijn|. Waar het óók om gaat, is dat ze zich openstellen voor de Schepper binnenin. Ze moeten kunnen leren en geloven in zichzelf als de Bron van hun ervaringen en als autoriteit van hun leven. Ze moeten worden teruggeleid naar hun eigen innerlijke wijsheid en ze moeten worden aangemoedigd om zelf hun eigen meest innerlijke waarheid vorm te geven. Niet steeds maar weer die oude, onvolledige overtuigingen en misvattingen van die anderen blijven herhalen en eindeloos blijven kopiëren! Nee, stop daarmee. Want ………….

De evolutie van het lichaam, geest én de ziel (het hogere zelf) samen heeft een grote invloed op het uiteindelijke gebruik van de hersenfuncties!

Een vernieuwend, toekomstig onderwijssysteem én het aanreiken van een Nieuwe Spiritualiteit is een must voor het creëren van een nieuw mensbeeld!

‘Als wij scheppen vanuit ons hart, werkt bijna alles, ………… vanuit ons hoofd lukt bijna niets’. [Marc Chagall]

‘We moeten allemaal leren om het begrip en compassie naar elkaar te luisteren, om te horen wat een ander voelt!’ [Thich naht Hanh]


[1] Nieuwsbrieven ‘Kinderen en Creatie & Educatie’ – deel I/ V, aug.2014 – febr. 2015 & Nieuwsbrieven ‘Kinderen, onze toekomst’- deel I t/m III, mei, juni en juli 2014

Hans Zevenboom

Literatuurverwijzing:

- Marcel van Herpen, ‘Ervaringsgericht Onderwijs van oriëntatie tot implementatie’ 2005.

- Barbara Driessen, ‘Sensitieve Intelligentie’ – 2008

-  Elaine N. Aron, ‘Hoog sensitieve Personen’ – 1996

-  Pamela Kribbe, ‘Omgaan met (Nieuwe-tijds)kinderen’ 

 

 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack