logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

Bijna-doodervaring
Bijna-doodervaring
 1. Omschrijving Bijna-Doodervaring

De term bijna-doodervaring (BDE) is in het jaar 1972 - ‘75 door de Amerikaanse arts Raymond A. Moody in de wereld gebracht. Mensen werden in een situatie van klinische dood bij hem gebracht en door reanimatie werden de mensen van een wisse dood teruggebracht in het leven.

Cardioloog P. van Lommel, BDE-onderzoeker heeft de bijna-doodervaring als volgt gedefinieerd:

“Een bijna-doodervaring is een geestelijke ervaring die kan optreden tijdens een periode van klinische dood, maar ook tijdens een stervensproces of soms zonder duidelijke aanleiding'.

2.0 Verschil Astrale projectie en Bijna-doodervaring

BLE 3 1Het verschil tussen een bijna-doodervaring (BDE) en een (‘gewone’) uittreding, astrale projectie of buitenlichamelijke ervaring (BLE) is, dat een bijna-doodervaring een ervaring in een veranderde bewustzijnsstaat van een persoon is die klinisch dood (‘vlakke’ EEG) is!

Een ‘vlak’ EEG is de wettelijke definitie van de dood!

De term (‘gewone’) uittreding, ook wel astrale projectie of astraal reizen genoemd, wordt gebruikt als term voor een paranormaal verschijnsel waarbij het zogenaamde astraallichaam (ook wel ‘geestlichaam’ of aura-energieveld genoemd), of ook wel de ziel uit het lichaam zou treden. De ziel (hogere of innerlijke Zelf, de essentie, de spirit) verlaat het lichaam en kan bewust door verschillende aardse en astrale dimensies (de hogere sferen) ‘reizen’.

Het voornaamste twistpunt rond BLE’s betreft niet meer of ze echt voorkomen, maar hóe we ze moeten plaatsen. Gaat het om zuiver (neuro)psychologisch verschijnselen of zijn er ook uittredingen die je alleen parapsychologisch kunt verklaren?

Hans Zevenboom

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp >>>>>>>

Deel II, De wetenschappelijke verklaring van een BDE

De wetenschappelijke verklaringsmodellen

BLE 6 1Over het algemeen zijn er drie verklaringsmodellen of interpretaties met ieder diverse variabelen. De psychologische modellen suggereren, dat een BDE een gevolg is van mentale en emotionele reacties vanuit de waarneming van doodsbedreiging en verwachting. Andere psychologische variabelen van onderzoekers zijn: verbeeldingskracht, depersonalisatie, dissociatie, fantasieneigingen en de herinnering van geboorte. Fysiologische modellen daarentegen richten zich vooral op somatische, biologische of farmacologische verklaringen voor BDE, met vaak de nadruk op de fysiologie van de hersenen. 

Variabelen die door onderzoekers gemeld worden, zijn: anoxie (geen zuurstof), zuurstofgebrek, hypercapnie (teveel koolstofdioxide in het bloed), endorfinen, serotonine, diverse neurotransmitters, temporale kwab disfuncties of insulten, de NMDA-receptor, activatie van het limbisch systeem, drugs, het oculair ischemisch syndroom (ernstige vorm van retinopathie) en de processen die verband hebben met de remslaap of de verschijnselen die voortkomen uit de grens tussen slapen en wakker wezen.

Een derde model die ook wel als de transcendente verklaring wordt beschouwd; noemt een aantal categorieën die meestal buiten het bereik van de fysiologische en psychologische verklaringen vallen. Dit verklaringsmodel onderzoekt of een BDE kan worden gerelateerd aan het bestaan van een leven na de dood, een gewijzigde bewustzijnstoestand, een mystieke ervaring of het concept van lichaam-geestscheiding. 

“De meeste wetenschappers houden alleen voor reëel wat tel- meet- en weegbaar is. Van de volle BLE 4 1werkelijkheid blijft zo maar weinig over. Enkel vanuit een reductionistische visie op de werkelijkheid kan men zeggen dat er ‘buiten het lichaam geen bewustzijn is.”

Echte wetenschap beperkt zich niet tot materialistische en dus beperkende aannames, maar staat open voor nieuwe en aanvankelijk soms onverklaarbare bevindingen! De nieuwe wetenschap moet subjectiviteit includeren; includeren – opnemen/ insluiten – in hun onderzoek en helaas dat doen ze veel te weinig!

Hans Zevenboom

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp >>>>>>>

Deel III - De kenmerken van een BDE 

1.0 De BDE - kenmerken

afb. de dood 5
BDE (bijna-doodervaring) wordt weleens beschreven als iets positiefs: mooi, gelukkig makend, vreugdevol. Zij hebben beelden gezien van omgevingen die zij mooi vonden, of geliefde personen hervonden. Ook wordt gesproken van een gevoel van warmte, van geaccepteerd worden zoals men is, van thuiskomen - de bestemming bereiken.

Maar er worden ook wel negatieve ervaringen gemeld: taferelen die onaangenaam worden gevonden en die schrik of angst oproepen.

BDE-kenmerken zijn:

 1. Een gevoel van dood-zijn;
 2. Een gevoel van vrede en pijnloosheid;
 3. Het gevoel zich buiten het lichaam te bevinden, zgn. uittreding;
 4. De tunnel-ervaring; aangetrokken worden door een helder licht aan het einde van de tunnel;
 5. Mensen van licht(uitstraling) in een pastorale landschap ontmoeten;
 6. Het Wezen van Licht; licht- of kosmische wezens tegenkomen;
 7. Terugblik op het leven; een driedimensionaal panoramisch levensoverzicht, geen chronologische volgorde;
 8. Snel hemelwaarts gaan;
 9. Tegenzin om terug te gaan.

2.0 De tunnel-ervaring

afb. de dood 16De tunnel-ervaring komt in het algemeen ná de scheiding van het fysieke lichaam. De mensen beseffen pas ná het ondergaan van het ‘doorknippen van de linten of energiekoord’ en de buiten-het-lichaam-ervaring echt dat hun ervaring iets met de dood te maken heeft.
Op dat moment opent zich een portaal of tunnel voor hen en worden zij het duister in geworpen. Zij beginnen dan door die duistere ruimte te bewegen met de snelheid groter dan het licht, en komen aan het eind in een schitterend licht. Het licht wordt ervaren als afkomstig van een ongedefinieerde, liefdevolle bron. Sommige mensen gaan een trap op i.p.v. een tunnel door. [Profeet Mohammed, Nieuwsbrief Mohammeds Openbaringen, 16 nov. 2013]
Sommige mensen geven een beschrijving hoe ze door fraai versierde deuren gaan. Het lijkt een symbolische verklaring te zijn voor een overgang naar een ander oord. Sommige mensen horen iets zoeven als ze de tunnel ingaan en anderen horen het geluid van een elektrische trilling of geneurie.

3.0 Negatieve ervaringen

Er dient dan ook gezegd te worden, dat niet alle BDE’ ers een tunnel-ervaring hebben. Sommigen hebben het over een ‘zweef-ervaring’, waarbij ze snel de lucht in gaan en het heelal dan zien vanuit een perspectief dat is voorbehouden aan satellieten en astronauten.

afb. de dood 19Niet alle sterfbed-ervaringen zijn dus zo positief. Van velen wordt verteld dat ze op de grens van leven en dood met een verschrikkelijke werkelijkheid werden geconfronteerd. Hun ogen stonden vol angst en ontzetting. Vaak bleek deze gezichtsuitdrukking ook na de dood; vaak is er een laatste angstige oproep.
De Franse atheïstische filosoof Voltaire wilde bijvoorbeeld op zijn sterfbed met de Kerk verzoenen. Ongelovige vrienden die dit wilden verhinderen, werden door hem uitgevloekt. Daarna legde hij de herroeping van zijn oude standpunten schriftelijk vast. Maar hij bleef woedend tegen God en mensen. Hij riep zijn arts toe: ‘Ik moet sterven; door God en mensen verlaten’. Toen de arts verklaarde niet meer voor hem te kunnen doen, riep Voltaire uit: ’Dan zal ik ter helle varen, en u mee’. Later zei zijn verpleegster dat ze voor alle rijkdommen van Europa nooit meer een ongelovige zo zou willen zien sterven, zo verschrikkelijk was zijn einde.

4.0 Wetenschap en BDE

Sommige onderzoekers denken dat de tunnel-ervaring bij BDE’s wordt veroorzaakt door de reactie van de hersenen op een verhoogd kooldioxidegehalte (CO2) van het bloed. Dit is een nevenproduct van de stofwisseling van het lichaam: zuurstof wordt ingeademd en de uitgeademde lucht heeft een hoger CO2-gehalte. Wanneer de ademhaling stopt, zoals gebeurt bij een hartaanval of een ernstige verwonding, stijgt het kooldioxide gehalte in het bloed snel. Als dat gehalte te hoog wordt, sterven er weefsels af.

afb. de dood 25Wetenschappelijk onderzoek heeft vastgesteld dat de uitstraling rond de mens – het elektromagnetisch energieveld ofwel aura – na de dood langzaam verdwijnt en hebben sommigen bij het wegen van overledenen een licht gewichtsverlies geconstateerd (Duncan Mc Doubal: 68,85 gram en dr. Zaalberg: 69,5 gram). Maar daaruit volgt uiteraard nog niet, dat dit het gewicht zou zijn van de menselijke ziel (én geest) die bij de dood het lichaam zou hebben verlaten.

BDE is hoe dan ook een ervaring van verlichting die op één of andere manier een inzicht verschaft waaraan, voor degene die het heeft meegemaakt, niet valt te tornen!

Hans Zevenboom

Klik hier voor meer informatie >>>>>>>

 

 


Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack