logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

Sai Baba
Sai Baba

Sai Baba en zijn leven - deel I

1.0 Wie is Sathya Sai Baba?

Bhagavan [1] Sathya Sai Baba, geboren als Sathya Narayana Raju in Puttaparthi in het district Anantapur van de deelstaat Andhra Pradesh (India, 23 november 1926 – aldaar, 24 april 2011) was een populaire en controversiële Indiase goeroe (spirituele leraar of gids) met volgelingen en honderden Sathya Sai Centra over de hele wereld.

bloem7aSathya Sai Baba werd geboren in een arm landbouwersgezin. Sathya Sai Baba had meerdere zussen en een oudere broer, Seshama Raju, en een broertje, R.V. Janaki Ramaiah. Op 14-jarige leeftijd zou hij na de giftige steek van een schorpioen tot het inzicht zijn gekomen dat hij een avatar [2] was, een incarnatie van het Goddelijke, en kondigde tevens aan dat dit het begin van zijn openbaar leven was. In zijn veertiende levensjaar proclameerde Sathya Narayana Raju (Sai Baba) zelfs de reïncarnatie van de Indiase heilige/goeroe/fakir Shirdi Sai Baba te zijn. Toen al deed hij expliciete beweringen over zijn goddelijkheid.
In één van zijn toespraken in 1963 verklaarde Sathya Sai Baba zelfs, dat hij de reïncarnatie van Shiva en Shakti. Tijdens dezelfde toespraak vertelde hij dat Shirdi Sai Baba een reïncarnatie van Shiva was en dat zijn toekomstige reïncarnatie Prema Sai Baba de incarnatie van Shakti zal zijn. Deze boodschap herhaalde hij in 1976!

Sai Baba overleed, 84 jaar oud, vroeg in de ochtend van 24 april 2011, in een ziekenhuis in het zuiden van India, waar hij sinds begin van die maand kunstmatig werd beademd en gedialyseerd. Toen Sai Baba in april overleed duurde het tot juli voordat zijn persoonlijke kamer werd geopend in aanwezigheid van overheidsfunctionarissen. Deze eerste ronde leverde 98 kilo goud, 307 kilo zilver en omgerekend 1,7 miljoen euro aan cash op. De totale waarde hiervan bedroeg 5,3 miljoen euro. Door de trage gang van zaken rees de verdenking dat de stichting geld aan het verdoezelen was. Deze verdenking werd niet veel later bekrachtigd toen de politie in een auto afkomstig van Sai Baba’s ashram 3,5 miljoen roepie (ongeveer 55 duizend euro) vond. Volgens de stichting was het geld bedoeld voor een aannemer die de tombe van Sai Baba aan het bouwen was. Tijdens deze tweede inventarisatie werd nog eens 120 duizend euro aan cash gevonden, samen met dure horloges, diamanten, maar liefst vijfhonderd paar schoenen en enkele honderden gewaden. In één van Sai Baba’s andere ashrams werd eind juli eveneens een klein fortuin gevonden: zes kilo goud, 245 kilo zilver en 125 duizend euro aan cash. En in de Balaji-tempel werd nog eens een schat gevonden ter waarde van 17 miljard euro!

Kernvraag in deze serie artikelen over Sathya Sai Baba is:Is Sathya Sai Baba daadwerkelijk God Zelf (de Oneindige Creatieve Intelligentie, de Onvoorwaardelijke Liefde) die in een fysieke verschijningsvorm, gedurende een periode van 85 jaar, onze aarde heeft bewandeld én bewoond?’
‘Hoe kan men er zeker van zijn dat Sia Baba een Avatar – God Zelf – is, zoals hij dikwijls zelf heeft beweerd?’


[1] Bhagavan (Sanskriet: Bhagavana van bhaga = spirituele uitstraling of een combinatie van zes kwaliteiten en ga = het Wezen waarnaar alle microkosmossen terugkeren, met achtervoegsel vana) is één van de benamingen voor God, met name als aanduiding van een goddelijke Persoonlijkheid zoals Krishna of Shiva, maar ook wel gebruikt als eretitel voor bepaalde gerealiseerde persoonlijkheden zoals bijvoorbeeld Gautama Boeddha.
[2] Avatar is een god die een mensengedaante aanneemt!

Hans Zevenboom
Link: Wil je meer weten over dit onderwerp, klik dan hier voor meer informatie >>>>

Sai Baba is God Zelf (?) - deel II

1.0 Is Sathya Sai Baba daadwerkelijk God Zelf (de Oneindige Creatieve Intelligentie, de Onvoorwaardelijke Liefde), die in een fysieke verschijningsvorm gedurende een periode van 85 jaar onze aarde heeft bewandeld én bewoond?

 • Hij, Sathya Sai Baba, laat er géén twijfel over bestaan, dat hij God Zelf is: Ik ben de ene God die antwoordt op de gebeden die in de harten van de mensen oprijzen, in alle talen, uit alle landen, gericht tot alle vormen van God’.
 • ‘Toen Baba werd geboren, kende hij zijn goddelijkheid en wist hij dat hij God Zelf was’.

Het idee dat God Zelf - |Alles-Wat-Is| - naar de aarde zou komen om de mensheid in deze moeilijke tijd te leiden op de weg naar Zelfverwerkelijking is voor velen al helemaal niet aanvaardbaar! Toch zijn er ook in onze tijd velen die wél geloven dat er religieuze leraren op aarde zijn, terwijl bovendien tientallen miljoenen mensen er vast van overtuigd zijn dat God Zelf op aarde was in de belichaming van Sathya Sai Baba.

bloem11aMaar naar mijn persoonlijke mening kan Sathya Sai Baba nooit als die ene specifiek Gods Verschijningsvorm als Persoon zich hier op aarde hebben gemanifesteerd. [Sai Baba is reeds overleden in 2011]. Want ……… God, Allah, |Alles-Wat-Is|, de Onzichtbare, de Onbewogen Beweger, de Innerlijke Stem, het Alomvattende Levensproces ….. , het Alomtegenwoordige Bewustzijn, onze gemeenschappelijke Bron, Kern of Essentie, heeft géén vorm maar is de Bron van alle vormen!
God is géén Energie, maar Hij of Zij – de Vader of de Moeder – is de Bron van alle Energieën. God kan daarom het best voorgesteld worden als een Alomtegenwoordige, Eeuwige en Alwetende Oceaan van Bewustzijn! ‘Een zee van goddelijk Licht’.

Sai Baba is dus niet God Zelf die zich openbaart via een fysiek, aards lichaam. God Zelf, het Allerhoogste Goddelijke Proces, de Levende God, de Som van alle Goddelijke Energie tezamen, is en zal nooit en ten nimmer als Totaliteit van het alomvattende Bewustzijn in een fysiek lichaam incarneren. Dit zou het fysieke lichaam niet eens kunnen ‘verdragen’, aangezien God Zelf de Oorsprong is van alle Vibraties en de Oorsprong van alle soorten Licht.

2.0 Vragen, vragen, alléén maar vragen, slechts weinig antwoorden.

 • Waarom komt God Zelf op aarde als Avatar in een menselijk lichaam en niet zoals Hij werkelijk is?
  Antwoord 1: Boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’Wim G.J. van Dijk; 130 t/m 134, ‘God en Zijn incarnaties’
 • Is Sathya Sai Baba nu daadwerkelijk God Zelf (de Oneindige Creatieve Intelligentie, de Onvoorwaardelijke Liefde) geweest, die onze aarde in een fysieke verschijningsvorm gedurende een periode van 86 jaar heeft bewandeld en bewoond?
 • Antwoord 1: Boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’Wim G.J. van Dijk; 130 t/m 134 ‘God en Zijn incarnaties’
 • Hoe kan men er zeker van zijn dat Sai Baba een Avatar - God Zelf - is? De Kosmische Creatieve Oneindige Intelligentie? [1]
  Antwoord 2: Boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’Wim G.J. van Dijk; 19, 21, 54, 55, 56, 83 en 132 e.v..

3.0 Mogelijke antwoorden

 • Heeft er een geestelijke vertroebeling van het materialistisch bewustzijn (het geestbewustzijn of gedachtevorm-bewustzijn) bij Sai Baba plaatsgevonden?’
 • Is er ooit bij Sai baba een geestelijke ziekte, zoals hoogmoed, verwarring, psychose, etc. geconstateerd?
 • Geestelijke vertroebeling door demonische inblazing [2] t.g.v. tranceachtige toestanden zoals we die bijvoorbeeld ook kennen bij profeet Mohammed?’
 • Sektarische of politieke groepering? De Antichrist? De gehoopte, nieuwe (spirituele) (wereld) leider? De ‘opvolger’ van Jezus? ‘
  [Nieuwsbrief ToekomstVisie ‘De roep om een nieuwe Wereldleider’ – deel III, maart 2016]
 • Verkeerde, onjuiste interpretatie van de citaten, vertalingen en uitspraken van zijn ‘devotees’? Of ……. is de vertaling, uitleg en de essentie van de gesproken woorden van Sai Baba ‘verdraaid’ en/ of volkomen verkeerd begrepen? Hebben er persoonlijke ongewenste aanpassingen van ontelbare schrijvers over het leven van Sai Baba, Baba onrecht aangedaan? ‘De wens is de vader van de gedachte’. [Voor meer informatie over uitspraken van Sai Baba, zie Noot van de redactie]

Wie het weet, mag het zeggen! Wie weet, mag het zeggen!


[1] De Kosmische Creatieve Intelligentie die men in de christelijke geloofsleer doorgaans ‘God’ noemt. BewustZijn is de Universele Essentie van |Al-Wat-Is|, |Was| en |Zijn zal|. Andere benamingen zijn bijvoorbeeld: Allah, Jahweh, Shiva, Brahman, Tao, het eeuwige NU, de allesomvattende Leegte, de Kosmische Creatieve Intelligentie. Het kosmische bewuste ZIJN, de essentie van |AL-WAT-IS|, sluit letterlijk alles in zich: kennis en onwetendheid, licht en duisternis, geboorte en sterven, schepping en vernietiging, verleden en toekomst, etc. Alle mensen delen in hetzelfde bewustZijn, gewoon omdat bewustZijn hun gemeenschappelijke essentie is. [www.hetnieuweinzicht.nl]
[2] Demonische influistering. Dzjinn’s of djinn – een ‘lagere’ geest; non-fysieke wezens. Elementaire wezens zoals ze in de natuur voorkomen; vele helderzienden van deze tijd herkennen deze ervaringen wel. Boek ‘De islam’ van Raquaiyyah Maqsood vertelt het volgende hierover: ‘Ze kunnen goed of slecht zijn; niet altijd boosaardig. Naar verluidt genieten groezelige plaatsen hun voorkeur en kunnen ze mensen bang maken of verwarring stichten door zich te mengen in zijn leven en door zich in zijn woning op te houden. Af en toe proberen ze een menselijk lichaam te bezitten (‘over te nemen’) en moeten ze uitgedreven worden! [Soera 72] heeft het over djinns die tot de islam zijn bekeerd’. Nieuwsbrief ‘Sathya Sai Baba’ – deel I, 2020.

4.0 Nawoord

‘Mijn waarheid is niet jouw waarheid!’

De gekleurde roze bril van devotees

Met de kernvraag ‘Is Sai Baba God Zelf?’ in ons achterhoofd, kunnen we ons opnieuw de vraag stellen of het niet veel verstandiger is - na het lezen van de bovenstaande teksten - om de geschreven citaten en uitspraken van Sathya Sai Baba [1] toch op een heel ander wijze te benaderen, te bestuderen, te lezen, of te interpreteren? Want ….. realiseer je terdege dat de ontstane verwarring, onwetendheid, onbegrip, jaloezie, onvoldoende kennis en inzichten van de ontelbare toehoorders, devotees (‘toegewijden’) schrijvers en analisten van de afgelopen tijdsperiode over datgene wat Sathya Sai Baba werkelijk heeft gezegd, uitgesproken en bedoeld heeft, in werkelijkheid totaal anders kan zijn. Of, ………. toch niet! 

‘Sai Baba is ervan overtuigd dat hij God Zelf is’. [blz. 2, 21, 53,54, 55, 56 62, 63, 83]

bloem15aMaar ook het gehanteerde begrip zoals bijvoorbeeld Avatar – (een) G(g)od in mensengedaante, iemand die alles kan, alles weet en alom aanwezig is – schept grote verwarring onder de toehoorders, de geïnteresseerden, lezers en de devotees. Wordt hiermee nu bedoeld God Zelf of God, een energiedeel van God; het Zelf, het hogere bewustzijn, een energielichaam of –deel van God Zelf, de individuele ziel; een ‘vonkje’?

Miscommunicatie, invullingen en het herschrijven van uitspraken van Meesters is een bekend fenomeen. Je hoeft alleen maar naar de wijze waarop de Bijbel is ontstaan, te kijken.

Hans Zevenboom
Link: Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp >>>

Sai Baba en het doel van het leven – deel III

1.0 Het menselijke doel van het bestaan

‘Kiezen! Nog eens kiezen, steeds maar weer kiezen’

afb. vreugde 7Het doel van je leven, je diepste verlangen, de drijfveer van alles wat je doet, is niet agressie, haat, dominantie of seksualiteit, maar terug te keren tot de Bron waaruit je bent voortgekomen; God. Wij, Nederlanders, spreken dan van bevrijding, zelfverwerkelijking, Godrealisatie, éénwording met God of het verwerven van gelukzaligheid.
Het is het besef, of beter gezegd de (levens)ervaring dat jij niet je lichaam bent, maar het Atma(n); het hogere of innerlijke Zelf. Je individuele ziel!
Op het moment dat jij je bewust wordt van deze werkelijkheid - |wie-je-werkelijk-bent| -, op het moment dat jij je goddelijkheid ervaart, komt er een einde aan alle lijden, alle moeilijkheden, verdriet, angst en twijfels. Op dát unieke moment ervaar je diepe innerlijke vrede en gelukzaligheid en je weet dat je onsterfelijk bent, alomtegenwoordig en alwetend en almachtig. [1]
De sluier der vergetelheid (de sluier van maya) – de illusie – die je verhinderde de waarheid te zien is dan verdwenen en je weet, dat |Alles-God-Is|.


[1] Nieuwsbrief ‘Christusbewustzijn’ – deel II, april 2020

2.0 Het uiteindelijke doel van ons leven

Is het mogelijk om tijdens het leven Godrealisatie, Gelukzaligheid, etc. te bereiken?

Het is mogelijk om tijdens het leven dit te bereiken, terwijl je nog een lichaam hebt. Het is een bewuste, maar niet een lichamelijke ervaring. Het is dus géén ervaring van het lichaam, zintuigen, de geest of intelligentie, maar van het Atma; de individuele ziel!

Sai Baba, verzekert ons dat zo’n ervaring mogelijk is. ‘Je kunt zien zonder ogen, horen zonder oren, spreken zonder de tong, ruiken zonder de neus, aanraken zonder het lichaam, lopen zonder benen, ja, ervaren zelfs zonder bewustzijn, want jij bent de zuivere Essentie zelf, jij bent het Hoogste Zelf’.

Swami – Sai Baba – probeert ons dit duidelijk te maken wat deze ervaring inhoudt door haar te vergelijken met het stadium van een diepe slaap. Er zijn drie algemeen bekende stadia van bewustzijn, nl. het waak-stadium (het bewuste), het droom-stadium (het onderbewuste) en het diepe slaap-stadium (het onbewuste).

afb. vreugde 16Over deze drie bewustzijnsstadia zegt Sai Baba het volgende: Tijdens de waaktoestand en gedurende de droom lijken deze drie werkelijk, maar gedurende diepe slaap of wanneer men niet bewust is (zoals tijdens een flauwte) werkt het bewustzijn niet en dus bestaan deze drie niet! Dit feit ligt binnen ieders ervaring’. (……)
‘Na een periode van diepe slaap beweert hij, dat hij volkomen gelukzalig was. De geest en de zintuigen, zelfs het verstandelijk vermogen, hadden toen geen contact met enig voorwerp en de voorwerpen hadden ook geen enkele invloed. Dus kwam de gelukzaligheid die hij tijdens de slaap verkreeg, voort uit zijn eigen werkelijkheid’
.
 

Bevrijding kan slechts worden bereikt door het ‘kruisigen’ van het ego van de mens. Alleen door het loslaten van dat kleine ‘Ikje’ kunnen wij onze ware aard ontdekken!
Bevrijding is ons geboorterecht. Het is dan ook een grote vergissing de mens als verachtelijk of zondig te beschouwen.
‘De mens is geen verachtelijk wezen, geboren in slijk of zonde, dat eeuwig een kleurloos bestaan moet leiden. De mens is onsterfelijk en eeuwig’. 

Maar het is opmerkelijk, dat men zich pas ná het ‘ontwaken’ bewust is van deze gelukzaligheid, die er tijdens de diepe slaap was. Het is dus een herinnering, een gedachte. Mens is dus ‘wakker’, maar bewust!
Helaas, voor het bereiken van de Ultieme Bevrijding – Eenwording met God – tijdens het leven zijn lange jaren van geestelijke discipline en onverflauwde ijver nodig. Er is geen ego meer, alleen maar God.

Hans Zevenboom

Link: Wil je meer weten over dit artikel, klik dan hier voor meer informatie >>>>

Sai Baba en alle godsdiensten - deel IV

1.0 Nieuwe godsdienst?

afb. engelen 3Alle godsdiensten zijn verschillende paden naar de ene God. Je moet je dan ook niet afzetten tegen andere godsdiensten of de geloofsovertuiging van een andere kleineren, aldus Sai Baba.
Sai Baba predikt géén nieuwe godsdienst! De Sai -‘godsdienst’ is niet meer en niet minder dan een wereldwijde beweging die wijst op de fundamentele waarheden die aan alle godsdiensten ten grondslag liggen. Alle godsdiensten zijn gesticht door boodschappers van God die naar de aarde zijn gezonden met het inzicht hoe zij de mensheid geestelijk vooruit konden helpen. Alléén ……….. de vedische religie van India is niet gesticht door een mens, maar door God zelf!

2.0 Sai Baba over het Christendom

Een deel van de christenen stelt op grond van bepaalde uitspraken in de Bijbel, dat er een wezenlijk onderscheid is tussen God en de schepping. Wij zijn geen God; wij zijn mensen geschapen door God’. Zij – de christenen – beschouwen de gedachte, dat de mens een goddelijke vonk zou zijn als een grote zonde, namelijk de zonde van de hoogmoed. Dit is de dvaita-opvatting. God en de schepping zijn twee.

Voor een deel van de christenen is het christendom dan ook de enige ware godsdienst en Jezus de enige redder, verlosser. Wederom op grond van de Bijbel stellen zij bovendien, dat niet de boodschap die Jezus verkondigde de mens kan redden, maar dat alléén Jezus’ dood en zijn opstanding dit konden bewerkstelligen.
Sai Baba zegt daarentegen, dat wij net als Jezus het dvaita- en het visishtadvaita-stadium moeten doorlopen om het advaita-stadium te bereiken. Het dvaita-stadium is slechts een eerste stap. Het beeld van God dat je buiten jezelf ziet (dvaita), moet eerst in de geest worden opgenomen (visishtadvaita) en dán in de ziel (advaita).

Sai Baba zegt hierover het volgende: Neem Jezus als je gids en volg zijn voorbeeld. Doorloop dezelfde stadia van groei van het bewustzijn waar hij doorheen ging’. (…..)

3.0 Slot

hart 17Zonder godsdienst, zonder geloof in God is het voor de mens onmogelijk zijn hoogste doel, - zelfverwerkelijking, eenwording met God -, te bereiken. Een leven zonder geloof is nutteloos geworden.
Geloof is niet het resultaat van rationeel denken, van intellectueel onderzoek. Het is innerlijk weten, intuïtief ervaren, en op basis van je eigen ervaringen moet je een sterk geloof ontwikkelen. Sai Baba zegt dan ook: Het verstand kan je slechts een klein stukje voorthelpen langs het pad dat voert tot God; de rest wordt verlicht door de intuïtie’.

Het doel van alle godsdiensten is (behoort te zijn): ‘Iedere godsdienst vergeet, dat God alle vormen en alle namen is, alle eigenschappen en alle verklaringen’. ‘Ga door met je verering van de door jou gekozen God, langs de wegen die jou reeds vertrouwd zijn, dan zul je ontdekken van je dichter bij mijSathya Sai Baba (redactie) - komt. Want alle namen zijn de mijne en alle vormen zijn de mijne!

Hans Zevenboom

 Klik hier voor meer informatie over dit artikel >>>>> 

 

 


Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack