logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
  • EU e-Privacy Richtlijnen

    Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

    Bekijk Privacy Richtlijnen

Visie 2012
Toekomstvisie

Een kans om te veranderen! Een unieke kans om jezelf te ontdoen van overtuigingen!
Dat zijn de veranderingsmogelijkheden die een ieder krijgt aangeboden in het jaar 2010!

Visie 2010 - 2012

afb. levensbeschouwing_1Het aantal mensen dat ziet dat hun oude spirituele overtuigingen niet meer werken, groeit! Er is een toename in het aantal mensen dat bereid is om te zeggen: 'Er moet een andere manier zijn!' Hun aantal zal binnen een aantal jaren een kritische massa bereiken! De kritische massa kan al worden bereikt met minder dan vijf procent van het geheel, onafhankelijk van de te kiezen richting. En wat wij kunnen doen, is daar aan meewerken.

Klik hier om meer te lezen >>>>

Visie 2013

Sommige mensen beweren dat voor de aarde het laatste uur al heeft geslagen. De planeet is een grote geofysische ramp. Aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, misschien zelfs het overhellen van de aarde langs haar as. En er zijn die zeggen, dat het collectieve bewustzijn dit alles kan veranderen, dat wij de aarde met onze gedachten kunnen redden.

adam na zondevalMaar de wereld verandert op dit moment niet of nauwelijks, omdat de meeste mensen tevreden zijn. De meeste mensen zijn tevreden met een wereld, waarin verschillen - niet overeenkomsten - worden beloond, waarin meningsverschillen worden opgelost met conflicten en oorlogen. De meeste mensen zijn tevreden met een wereld waarin de strijd om het bestaan, 'macht is kracht' en competitie levensvoorwaarden zijn en winnen het hoogste goed wordt genoemd. De meeste mensen snappen dan ook niet, dat zij hun aarde aan het verwoesten zijn, omdat zij in hun daden alleen naar verbetering van hun levensomstandigheden streven.

De meeste mensen voelen zich in de laatste tientallen jaren dan ook vooral bedreigd door het groepsbewustzijn, een concept als het collectief belang, een verenigde wereldvisie of een God die in eenheid met de hele schepping bestaat, eerder dan er apart of los van te staan. De rampzalige gebeurtenissen op onze planeet zijn dan ook niets anders dan een weerspiegeling van het collectief gecreëerde bewustzijn; van 'jou' of 'jouw (familie)groep', of van de hele mensheid op onze planeet!

Ben ik dan een mede-schepper van dát collectieve bewustzijn?

Ja, ook jij bent medeverantwoordelijk voor het creëren van het collectieve of universele bewustzijn. Jij vervult op jouw manier in het doen ontstaan van het collectieve afb. geloofsovertuig 1bewustzijn; jij hebt permanent een aandeel in het doen ontstaan van het collectieve bewustzijn of het groepsbewustzijn .... misschien in een iets kleiner (samenwerkings)verband. Want, je gedachten vertegenwoordigen een individueel bewustzijnsenergie die verbonden is met iedereen en álles dat leeft. Elke gedachte die je ooit hebt gehad, kleurt deze energie. Ieder woord dat je ooit hebt gesproken, geeft daar vorm aan. Alles wat je ooit hebt gedaan, beïnvloedt het. De vibratie, de mate van snelheid, de golflengte, de frequentie van je emanatie verschuift en verandert constant met je gedachten, stemmingen, gevoelens, woorden en daden. Alle gedachten en intenties zijn energievormen, die 'rondgestrooid' worden in álle denkbare richtingen.

Maar besef dat in deze roerige tijden er niets gebeurt in het universum dat God niet weet! De wereld zal dan ook zeker niet gescheiden worden in twee werelden of de wereld zal vergaan .......... zeker niet binnen een termijn van enkele miljarden jaren! Dus wees gerust, en stel je plannen bij! Neem afscheid van het 'verleden' en keer in het NU-moment terug.

Klik hier voor meer informatie >>>>

Visie 2014

1.0 Inleiding

Het lijkt alsof onze  samenleving een revolutie in alles heeft voortgedaan, behalve in de spiritualiteit! Politiek, economie, industrie en kunst: alles, bijna alles heeft op één of andere manier wel vooruitgang geboekt, maar onze religieuze opvattingen zijn al duizenden jaren onveranderd gebleven!

2.0 De vierde transformatie opkomst?

'Het evolutieproces'

Het meest opvallende is, dat elke keer dat het overheersende paradigma van de mensheid veranderde, veranderen ook alle aspecten van het leven mee, met inbegrip van het werk dat de mensen doen, de manier waarop ze samenleven, waarop ze met elkaar kunnen opschieten en met elkaar omgaan, en waarop ze hun rol in de samenleving en hun plaats in het universum zien!

3.0 Tijdstip waarop dit zal gebeuren?

bloem1aIndividueel gezien kan het evolutieproces zich veel sneller voltrekken voor degenen die ervoor kiezen om bewust de manieren te creëren waarop ze zich ontwikkelen. Voor degenen die zichzelf eerder als een getuige dan als een participant zien, zal het evolutieproces langzamer verlopen.
Collectief beschouwd zal de ontwikkelingssnelheid van het proces afhankelijk zijn van een aantal mensen dat er bewust voor kiest het proces in gang te zetten. Andere factoren die een rol spelen, zijn hoe snel zij elkaar vinden en tot overeenstemming komen om gezamenlijk de toekomst te creëren; en hoe snel deze groep een kritieke massa bereikt. Ook dit is een voorwaarde die de mensheid zelf onder controle heeft!

Als er grote groepen mensen samenkomen, een team vormen en ervoor kiezen om een bewuste evolutie te ervaren en in gang te zetten, kan de mensheid deze kritieke massa in zeer korte tijd bereiken. Wellicht binnen enkele decennia in plaats van een paar eeuwen. Misschien zelfs binnen een aantal jaren!

bloem3aHet is een team in de zin van een vereende inspanning, van co-creatie, een gezamenlijke onderneming. Het zal géén team zijn met één centrale leiderschapsrol ('de Jezus-factor'), maar door het leiderschap van velen! Het proces zal van start gaan met het 'ontwaken'; veel mensen zullen wakker geschud worden. Velen zullen besefffen, dat dit niet meer zo kan als wij willen overleven.

Het ligt nu aan ons, niet aan God! Alles hangt ervan af hoe wij op deze 'oproep' reageren. Toon respect voor de tradties, maar breid tegelijk de uitleg uit. In deze roerige en onzekere tijden hebben mensen ontzettend veel behoefte aan tekst en uitleg. Dit is precies wat de wereldreligies nu moeten doen als ze in de komende jaren van nut willen blijven voor de mensen of zelfs maar willen overleven!

Klik hier voor meer informatie >>>>>

Visie 2015

1.0 Inleiding

Voorspellen zit wel in onze 'genen'; in ons bloed. Het is zelfs één van de vele talenten die de mens bezit en die deel uitmaakt van zijn geboorterecht. Het is een geboorterecht van alle mensen om te begrijpen wat de toekomst inhoudt en daardoor de toekomst ook te kennen. Deze gave om te profeteren is dus bij iedereen  aanwezig, maar niet voor iederen weggelegd.
Tegenwoordig zijn er maar heel, heel weinig mensen die deze gave bezitten en oprecht en 'zuiver' met hun gave omgaan!

2.0 Verbondenheid met het innerlijke zelf

bloem1aOm een ware profeet te zijn, moet men niet alleen een hoogontwikkeld bewustzijn (=verbondenheid met het innerlijke Zelf, zoals Jezus dat had) hebben en in permanente verbondenheid leven met de Hogere Machten staan (zoals Jezus) maar ook het ware doel van deze aarde begrijpen; de aard van haar evolutie en de levenspatronen kennen die er zijn op alle niveaus op en om de aarde en .............. een inzicht hebben in het karakter van de mens.
Wanneer je kennis bezit, dan zul je, al naar gelang van je (hogere) bewustzijnsniveaus de toekomst kunnen voorspellen. Je kunt als het ware voelen wat er met jou en je gezin gaat gebeuren én met de aarde.

3.0 Slot

bloem5aMaar besef wel, dat men elke voorspelling kan accepteren maar ook kan negeren. Wanneer je bewustzijn de voorspellong die je gedaan wordt niet kan accepteren, dan verwerp je deze gewoonweg. De keuze is aan jou!

Aangezien je medeschepper bent van deze aarde, ben je ook in staat om een nieuwe wending te geven aan sombere, mogelijke scenario's die men bijvoorbeeld heeft over het 'vergaan van deze planeet'.
Gebruik daarom je spiritueel geboorterecht om een nieuwe wereld te scheppen door simpelweg je eigen gedachten te her-programmeren; breng jezelf in harmonie met je omgeving en je medemens.

Klik hier voor meer informatie>>>>>

Toekomstvisie 2016. ‘Eindtijd’ – deel I

1.0 Inleiding

Al slaapwandelend naar een nieuwe Wereldoorlog?’

In wat voor tijd leven? Welke toekomst is er voor onze kinderen? Is er nog toekomst voor onze samenleving? De vraag die we ons in het jaar 2016 moeten stellen, is dan ook: ‘Blijven we  de gedoemde fouten uit het verleden steeds maar weer herhalen? Zitten we ‘opgesloten’ in een herhalingscycli van gebeurtenissen? Kunnen we deze trendmolen van oorlog en geweld doorbreken? Of zijn we ‘machteloze, nietszeggende wezens’ geworden die zich zonder slag of stoot zo maar naar de slachtbank laten leiden?

2.0 Gedoende fouten uit het verleden staan zich teherhalen!

bloem1a'Fouten uit het verleden?' Daarvoor heeft Nostradamus permanent aandacht voor gevraagd’! Volgens de auteurs William Strauss en Neil Howe zijn generaties gedoemd de lessen van het verleden te vergeten en zullen daarom dezelfde fatale fouten maken. De opkomst en ondergang van iedere beschavingscyclus is daarom onder te verdelen in keerpunten, die ruwweg iedere 20 jaar optreden.
Een volledige cyclus bevat volgens de schrijvers in totaal vier van dergelijke keerpunten:

1. Het hoogtepunt (1945-1965). Iedereen werkt hard en enthousiast aan het opbouwen van de samenleving, waardoor er op alle terreinen een stormachtige bloem8aontwikkeling plaatsvindt.  
2. Bewustwording (1965-1985). Bouwend op de energie en de prestaties van de eerste fase vindt er in de samenleving steeds meer zelfonderzoek plaats en komt er meer ruimte voor spirituele zaken die buiten de algemeen geaccepteerde standaarden liggen.
3. Verval (1985-2005). Het 'Vrijheid-blijheid' concept breekt door in de samenleving en cultuur, wat het begin van wanorde en verval inluidt. Mensen raken steeds meer op zichzelf gericht, het publieke vertrouwen neemt af en het toenemende pessimisme gaat langzaam maar zeker naar een nieuwe crisis toe.
4. Crisis (2005-2025). Dit is de meest gevaarlijke fase voor alle beschavingen. Politici grijpen steeds vaker naar wanhopige middelen om de almaar groter wordende dreigingen en crises het hoofd te kunnen bieden (banken-bailouts met belastinggeld, EFSF/ESM noodfonds, gedwongen afdracht rekeninghouders, etc.).

De decennia lang in stand gehouden wetten, regels en normen worden razendsnel aan de kant geschoven (bijv. de talloze gebroken verkiezingsbeloften en EU verdragen). De jongeren raken ‘verstikt’ door teveel bescherming en structuur, breken met de waarden van de ouderen en richten zich vooral op persoonlijk succes. De interesse voor spiritualiteit neemt af, mensen nemen steeds meer risico's, de greep van overheid, politie en veiligheidsdiensten op de samenleving wordt verstevigd. Uiteindelijk ontstaan er nieuwe, hevige oorlogen.

3.0 Derde wereldoorlog?

bloem14a‘Nee, mits……….!’ Wij blijven onze fouten steeds maar herhalen, net zolang tot een van beide partijen (Amerika, Rusland, China, Europa, etc.) doorkrijgt dat het in het leven niet om macht draait, maar om kracht. En tot beide zien dat het niet om scheiding van landen draait, maar om eenheid. Want in eenheid vind je de innerlijke kracht, in de scheiding verdwijnt die waardoor men zich zwak én machteloos voelt; daar komt die strijd om de macht vandaan.

Hoe gestoord of geestesziek de mensen van de machtselite, de lobbyisten van de farma-chemische industrie, de corrupte regeringsleiders, dictators, en tirannen ook mogen zijn, uiteindelijk zullen ze niet in staat zijn om het spirituele, gemeenschappelijk bewustzijn van de mensheid te ondergraven!
Toch blijft het – ‘wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen leventje; wij zijn de creators van ons eigen leventje’ - zo, dat wij in alle omstandigheden wakker moeten zijn én blijven om dergelijk manipulerende invloeden (o.a. de mainstreammedia) te herkennen en te leren afwijzen.

Klik hier voor nog meer informatie>>>>

Toekomstvisie, ‘Het moreelverval van de wereld’ – deel II

1.0 Inleiding

De meeste mensen voelen zich in de laatste tientallen jaren dan ook vooral bedreigd door het groepsbewustzijn, een concept als het collectief belang, een verenigde wereldvisie of een God die in eenheid met de hele schepping bestaat, eerder dan er apart of los van te staan. De rampzalige gebeurtenissen op onze planeet zijn dan ook niets anders dan een weerspiegeling van het collectief gecreëerde bewustzijn; van ‘jou’ of ‘jouw (familie)groep’, of van de hele mensheid op onze planeet

2.0 Moreel verval van het Westen

bloem11aIedereen weet het, maar niemand zegt iets. De innerlijke zwakte van onze Westerse wereld, die denkt vrij te zijn, is een directe bedreiging voor de hele wereld in de nabije toekomst. Moreel verdorven en geestelijk uitgehold. Mensenlevens tellen niet meer. We zijn een prooi geworden van ons ongeloof; van onze angst-psychose!

Maar hoe zit dat dan met het profetische boek van Johannes? Het laatste boek van de Bijbel: de Apocalyps of Openbaringen? Over de eindstrijd tussen het goede en het kwade?

3.0 Onfeilbaarheid van het boek Openbaringen van Johannes?

In het boek van Neale Donald Walsch,De nieuwe Openbaringen’ vraagt Neale aan God : ‘Wat zou u tegen mensen zeggen die stellen dat het volgen van hun 

Heilige Schrift, woord voor woord en letterlijk opgevat, de enige weg is?

bloem12a‘Ik zou ze vragen om er nota van te nemen dat deze woorden zijn opgeschreven in een andere tijd, op een andere plek en onder andere omstandigheden. Ik zou opmerken dat deze leringen weliswaar op een degelijk stelsel van principes waren gebaseerd, maar dat een letterlijke interpretatie van hun woorden zou kunnen leiden tot op zijn minst een verkeerd begrijpen, en in het ergste geval tot een verlies van de oorspronkelijke wijsheid die het fundament van deze woorden was. Ik zou deze mensen willen uitnodigen om na te gaan of ze misschien toch meer voordeel kunnen halen uit de oorspronkelijke leringen van alle geloofstradities. Uiteindelijk zou IK tegen alle mensen willen zeggen: 'geloof wat je wilt, volg je hart en je ziel overal waar ze jou naar toe leiden, maar probeer niet jouw visie aan anderen op te leggen; en gebruik nooit geweld!’

4.0 Slot 

bloem 6Wat in Bijbelse termen heet ‘God volgen, God dienen, trouw zijn aan God’ behoort in je eigentijdse spraakgebruik dan als volgt te zijn: je innerlijke bron volgen, trouw zijn aan je hogere zelf, je diepste weten, je ziel of welke andere naam je er ook aan geeft. Dat vergt moed, standvastigheid en vertrouwen, maar het voert je naar een ‘nieuw leven’ waarin je blijer, tevredener en vredelievender wordt en je op wonderlijke wijze het gevoel krijgt dat je wordt geleid en gesteund door je innerlijk ‘geleidingssysteem’, de ziel die rechtstreeks (permanent) verbonden is met God!
Ook Jacobus, de broer van Jezus zei:
‘Geloven, is trouw zijn aan je diepste innerlijk weten; trouw zijn aan de wijsheid van Boven, die komt uit je hart!’ Luister daarom naar de ingevingen die komen uit je hart en niet naar je verstand (de geest)! En, niet naar die ander ‘onwetenden’.

Klik hier voor nog meer informatie >>>>

Toekomstvisie - 'De roep om een Nieuwe Wereldleider' - deel III

1.0 Wie is nu die Antichrist werkelijk?

Bestaat de Antichrist wel?
Of kunnen beter spreken van een religieuze mythe; een verzonnen verhaal?

New Age goeroe Mitreya: 'Of ik de antichrist ben? Ja, dat ben ik’.

wereldleiders 4In één van zijn laatste nieuwsbrieven op zijn website heeft de New Age goeroe Maitreya letterlijk bevestigd dat hij de antichrist is. 'Voor iedereen die mij gevraagd heeft of ik de anti-Christ ben: ja, dat ben ik.' 'Maar ik ben een anti-Christ die komt met liefde en mededogen voor iedere aardse ziel. Ik breng verandering, hoop, en leer dat de iedere ziel haar angst moet loslaten. Hoe zou dat verkeerd kunnen zijn?'
Op de vraag waarom hij zich als de anti-Christ ziet, antwoord Maitreya: 'Omdat veel in het christelijke geloof veranderd en zelfs verdraaid is. Het is niet meer zoals het bedoeld is. De christelijke leer zegt dat we elkaar moeten helpen, iedere ziel in nood moeten ondersteunen.' Vervolgens geeft hij aan, dat het christendom zielen tegenhoudt om belangrijke lessen te leren en verder te groeien, waardoor haar 'incarnatiecirkel' niet kan worden voltooid.

'Mijn leer gaat tegen de leer van het christendom in. Maar wat is deze leer? Totaal niet zoals deze in het begin was. De evangelieën werden pas geschreven toen de apostelen al jaren niet meer op het aardse 'vlak' waren. Door de eeuwen heen zijn de evangeliën gemanipuleerd om te passen in bepaalde leringen.'
Als voorbeeld geeft Maitreya de kwestie van homoseksualiteit. 'Liefde is liefde, maar de kerk leert dat deze alleen tussen een man en een vrouw kan voorkomen, en dat elke andere vorm van liefde een gruwel is. Er wordt geen enkele speelruimte gegeven aan degenen die liefhebben maar niet heteroseksueel zijn. De kerk zegt dat God niet van hen houdt, maar wie durft er namens God te spreken? God is liefde, en God is totaal meelevend en onvoorwaardelijk.'

'God oordeelt en bekritiseert niet. Volgens de Katholieke Kerk moet een zwangere vrouw altijd het kind ter wereld brengen, zelfs als ze verkracht is! Zo heeft de wereldleiders 12vrouw geen enkele keus meer. Op een dag zal ze voor God verschijnen. Maar zal God haar dan straffen voor zo'n daad? Nee, dat zal Hij niet. Hij zal de omstandigheden begrijpen en zal niet oordelen, straffen of verwerpen.'
'Mijn leringen gaan tegen het grootste deel van het Christendom in. Dus ja, ik ben de anti-Christ. Ik breng verandering, een nieuwe leer. Ik vertel aan iedere mens de mogelijkheid zijn of haar eigen Meester te zijn. Ik vraag niet om tienden, tenzij een ziel zelf iets wil doneren. Ik dwing niemand iets te geven, want ik heb voldoende om hier mijn werk te kunnen doen.'En mijn boodschap is: Ieder van jullie is de schepper van zijn eigen realiteit!' 'Dus wees niet bang voor verandering. Angst blokkeert slechts de stroom van goede energie die in jouw energie vloeit. Omhels het, want het is bedoeld om een hele nieuwe energie op dit aardse niveau te brengen, een totaal andere dan we tot nu toe gezien hebben. Hoe minder angst je hebt, des te makkelijker is het deze energie te assimileren en een betere manier van leven te krijgen.

De vraag die we onszelf nu eens serieus moeten gaan stellen, is: Bestaat de Antichrist – de ‘Beest’ – nu daadwerkelijk, komt hij in 2025 of is dit ‘fenomeen’ een culturele of religieuze mythe van het christendom en de islam?

Wordt het dán niet zo langzamerhand eens tijd om van onze eigen gecreëerde hersenspinsels - ons collectieve of groepsbewustzijn – bewust te worden?
Een geest die Jezus niet belijdt, is niet uit God’. ‘De duivel en zijn aardse representant de Antichrist zullen proberen Gods plan met Israël te verstoren’. ‘De mens zondigt niet alleen, hij is niet alleen zondig, maar hij is zondaar. Niet alleen de daden zijn zondig, maar de persoon (zèlf)’.
‘De mythe van Satan of de Duivel’. De mythe van de Oerzonde’. De mythe ‘sterkste overleeft alles. ‘Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel'.

Klik hier om meer te lezen over de 'Antichrist' >>>

Het Intuïtieve Tijdperk, april 2016 – deel IV

Een tijdperk van wijsheid is aangebroken

Ebloem7aen overgangsperiode gaat zelden zonder frictie. Want zowel het ‘oude’ (het ’fysieke denken’) als het nieuwe denken – denken vanuit je hart – is aanwezig. Om een nieuw tijdperk echt in te laten dalen in het bestaande denkpatroon van de mens moet het in eerste instantie opboksen tegen de oude, onwrikbare (geloofs-)overtuigingssysteem van de mensheid waarvan sommige al meer dan 10.000 jaar oud zijn. Voor mijn gevoel is er toch enigszins sprake van een aanstaande doorbraak. Een tijdperk waarin mediteren, yoga, gezonde levensstijl, creativiteit én betrokkenheid bij die ander niet meer uit de huidige maatschappij valt weg te denken. Deze uitbreidende stadia van bewustzijn schept hoop en vertrouwen in een nieuwe toekomst.

Het Tijdperk van Creatie zal ons in eerste instantie ‘voorgaan’. Een (overgangs-)tijdperiode van enkele tientallen jaren, waarvan je globaal kunt zeggen, dat het de periode van 2012 – 2025 zal beslaan. Deze periode zal o.a. gekenmerkt worden door de introductie van een nieuwe spiritueel onderwijssysteem, te weten het Creatie & Educatie Onderwijssysteem. [Lees meer over in de Nieuwsbrieven Creatie & Educatie – deel I t/m V]

Creatie & Educatie = het Nieuwe Denken = ‘Denken van het Hart!’ Het hoogst haalbare ontwikkelingsmodel!

Lees meer over dit artikel >>>>>

De Wederkomst van Jezus (?) - deel V

1.0 Inleiding

Misschien is het verstandiger eerst iets duidelijker te maken. Of nog beter, laat me iets duidelijk stellen. Het tijdperk van de Afzonderlijke Verlosser is voorbij! Het tijdperk van Wijsheid – het Intuïtie Tijdperk – is opkomst! De Wederkomst van Jezus zal dan ook niet meer nodig zijn! Jezus de Christus zoals we hem kennen uit de Bijbel en de Koran zal niet – nooit meer – wederkeren op aarde!

openbaring 25In het boek ‘De Levende Christus’ van Paul Ferrini zegt Jezus over het onderwerp de Messias het volgende: ‘Ik zeg twee dingen die elkaar lijken tegen te spreken, maar dat niet doen. Ten eerste, ieder mens is in potentie de Christus. Ik ben niet bijzonder. Dus in die zin is er geen Christus die los van jullie staat. Er is bovendien zeer zeker een Christus die naast jullie staat. Jullie hoeven hem slechts te erkennen. Noem het de Innerlijke Christus, zo je wilt.
De Uiterlijke Christus – dan kan Jezus of Boeddha of Krishna of Maitreya zijn – komt en gaat. Maar de Innerlijke Christus is altijd bij je. De Uiterlijke Christus is simpelweg iemand die de waarheid kent en haar onderwijst. Dat is wat ik heb gedaan. De Uiterlijke Christus doet een oproep aan de Innerlijke Christus in jou en moedigt Diegene (die Ene) aan naar voren te treden’.

‘Mijn evangelie was geen ‘gij zult niet’-evangelie, maar een evangelie dat specifieke dingen van jullie vroegen: liefhebben, vergeven, eerlijk zijn, je leven, je wijsheid en je talenten met elkaar delen. Ik heb de morele agenda simpelweg anders geformuleerd. Ik hield jullie voor wat je met je hele hart moest doen om in harmonie te komen met de Christus in je binnenste. Die harmonie is je redding, je verlossing, omdat die je tot de onvervalste waarheid over jezelf en anderen brengt’.

openbaring 10Ik ben je redding niet. Je redding ligt in je overgave aan de Christus in je binnenste. Maar ik ben jullie voorbeeld. Ik ben het bewijs van die waarheid, ik sta voor je en help je die herinneren. En de mensen die mijn leringen aanvaarden en toepassen zijn ook voorbeelden. Op die manier breidt de leer zich naar anderen uit. En dan, doordat je haar zelf toepast en met de steun van een liefdevolle omgeving, wordt de leer geïnternaliseerd. Als dat gebeurt, hoef je geen hoofdstukken en versregels meer te citeren. Je hoeft niet te zeggen: ‘Jezus zei dit’ of ‘Mozes zei dat’. Je hoeft niet meer met je Bijbel of Koran te zwaaien.
Wanneer de leer geïnternaliseerd is, word jij de leer. Je hoort de woorden der waarheid gesproken worden in je hart, en elke keer dat je ze tegenover anderen moet spreken , worden ze je ingegeven’

Een spiritueel mens spreekt niet alleen de waarheid, maar geeft er ook in zijn of haar daden blijk van!

Jezus: ‘Ik zeg dat spiritualiteit afhankelijk is van iets dat groter is dan je ego-denken (wilsgericht denken). Maar dat ‘iets’ bevindt zich niet buiten je. Het zit in het diepst van je hart. Dat ‘iets’ is de Innerlijke Christus’.
‘De Christus komt als je de moed hebt om liefdevol naar de meest beangstigende en beschamende aspecten van jezelf te kijken’. Leer zien wat er is. Kijk en zie met de ogen van de waarheid. Je weet dat het Licht er is, zelfs in de diepste duisternis. En je bent niet bang het Licht aan te roepen. Wanneer je het Licht aanroept, erken en bevestig je het. Het verschijnt op jouw roep, omdat het je toebehoort’.

Paul Ferrini maakt de opmerking: ‘Geen wonder dat je geen aanspraak maakt op een rol als onze redder’.

Jezus’
antwoord: ‘Als je de schoot van God verlaten hebt, deed je dat uit eigen vrije wil. En je moet er op dezelfde manier terugkeren. Anderen kunnen je de weg wijzen, maar je moet de reis zelf maken! Besef dan ook dat de Christus géén persoon is, maar een bewustzijnstoestand, een manier van denken is!

Lees meer over dit artikel >>>>

Het opkomende nieuwe groepsbewustzijnstijdperk  – deel VI

Visie of een verruimd perspectief.

Is de mensheid rijp voor een transformatie van het bewustzijn? Kunnen mensen van de dichtheid van hun geconditioneerde denkstructuren afkomen en worden als kristallen zodat ze het (goddelijk) licht van het kosmisch bewustzijn doorlaten? Is de mens in staat de aantrekkingskracht van het materialisme te weerstaan en uit te stijgen boven de identificatie met vorm die het ego in stand houdt?

openbaring 6Het groepsbewustzijnstijdsperiode of -tijdsperk kan als een korte voorloper of een overgangsfase van het intuïtieve tijdperk - het Intuïtie-Tijdperk – beschouwd worden. Een (overgangs- of) tijdsperiode van enkele tientallen jaren, waarvan je globaal kunt zeggen dat het de periode van 2020 – 2035 zal beslaan. Deze vernieuwende periode is een indirect gevolg is van de toenemende trillingsfrequentie van de aarde! ‘Het is onafwendbaar’! De mensheid zal in het komende tijdperk dus meer in grote groepen gaan leven, groepen met meer geestelijke overeenkomsten tot elkaar, zoals grote families waarin hechte familiebanden bestaan. Groepen die bij elkaar horen, die elkaar verbinden, elkaar beschermen en die elkaar veiligheid en geborgenheid geven. In dergelijke gemeenschappen zullen in de toekomst vormen van ‘jaloezie en angst’ meer tot het verleden gaan behoren. Men zal in dergelijke gemeenschappen meer met elkaar gaan delen, zonder dat geslacht of geaardheid daar een rol in zal spelen. Er zal meer ‘eenheid en harmonie’ gaan bestaan, waarin de voortplanting meer van ondergeschikte betekenis zal zijn. Daarentegen zal ‘liefde,  tederheid, geborgenheid, vrede en veiligheid’, van veel meer belang gaan worden.

Is het idee van een nieuwe aarde niet het zoveelste utopische visioen?

Helemaal niet, want alle visioenen hebben dit gemeen: de mentale projectie van een tijd in de toekomst waar alles goed met ons is, waar vrede en geluk heerst, en het einde van al onze problemen. ‘De nieuwe aarde is geen utopie!’

Lees meer over dit artikel >>>>>

Toekomstvisie - 2017. 'De Nieuwe Wereld'

Alle utopische visioenen hebben één ding gemeenschappelijk, namelijk dat het een mentale projectie van een tijd in de toekomst is. Een toekomst waar alles goed met ons is, waar we gered worden van het ‘boze’ , waar eeuwig vrede heerst en het einde van al onze problemen kent.  Maar er zijn veel van zulke visioenen geweest.

De fysieke wereld is onze eigen creatie: ieder van ons creëert zijn eigen versie van de wereld, zijn eigen werkelijkheid, zijn eigen levenservaring!

openbaring 8Je kunt geloven dat je, wanneer je bijvoorbeeld channelt, in staat bent de toekomst te voorspellen. Echter veel gidsen geven géén voorspellingen! De toekomst is alleen waarschijnlijk, omdat wat er gebeurt in hoge mate wordt beïnvloed door je gedachten, overtuigingen en onbewuste programmering! Elke keer als je een overtuiging loslaat, een doel verandert of andere verwachtingen ontwikkelt, zal je automatisch je toekomst veranderen. De gidsen, de spirituele begeleiders assisteren je liever bij het creëren van een betere toekomst dan je te vertellen wat er mogelijk kan gebeuren. Daarom zijn gidsen van een hoog niveau erg voorzichtig met mensen te vertellen wat er staat te gebeuren. Dingen zijn niet voorbestemd om op één bepaalde manier te verlopen.

Lees meer over dit artikel >>>>>>>>

Mijn visie op de wereld - 2017

In het wetenschappelijke beeld van het universum is géén plaats voor een universele verbondenheid van alles met alles; zoiets was alléén mogelijk in de kwantumtheorie.

openbaring 16Denken, voelen – ja zelfs de hogere cognitieve functies – houden verband met kwantuminformatie die gelijktijdig door onze hersenen en de rest van ons lichaam pulseren en daarmee ons chakra- en aurasysteem ‘voeden’ en activeren. Menselijke waarneming is alleen mogelijke t.g.v. de wisselwerking tussen de subatomaire deeltjes van onze hersenen (tussen twee of meerdere personen) en de oceaan van kwantumenergie; het multiversum. Met andere woorden: wij resoneren letterlijk met onze wereld … met het multi-universum … met het Collectieve Bewustzijn of zoals de theologen het noemden, de ‘Heilige Geest’, de Ziel van God!

Wat wij aanzien voor ons stabiele, ‘statische’ universum is in werkelijkheid een kolkende maalstroom van subatomaire deeltjes die rusteloos in een uit het bestaan ‘springen’. Subatomaire deeltjes die gevoed wordt door onze gedachten, herinneringen en overtuigingen! Maar erkenning van nieuwe ideeën zou vereisen dat de moderne wetenschap veel van waarin zij nú gelooft overboord gezet moet worden en helemaal opnieuw moet beginnen.

openbaring 7Het meest spijtige is, dat in al die voorbijgaande eeuwen het ons nog steeds niet gelukt is om dichter bij de kern van de ware zin van het leven te komen. Om de essentie van deze onderliggende principes te achterhalen; om de essentie van ons bestaan te doorgronden! De onjuiste (spirituele) overtuigingen die wij nog steeds over God én het leven aanhouden, verhullen ze, verdoezelen ze, onttrekken ze aan ons zicht en voorkomen dat wij ze (her)kennen. Dit is de vertroebeling door onwetendheid. Zij verbergt de allesomvattende waarheid voor ons!

De tijd is NU (het NU-moment) gekomen om de waarheid, eenvoudig en helder te vertellen. Besef dat het een onderdeel van ieders leven is! Het is een onderdeel van ieders bewustwordingsproces!

Toekomstvisie - 2018

Alle (wereldse) problemen zijn illusies van het verstand; de geest!’

De wereld veranderen. Ja, hoe? We kunnen de wereld alléén maar veranderen door een nieuw-mensbeeld te vormen, middels het scheppen van een nieuw inzicht in de wijze waarop wij onze kinderen opvoeden én mede door het aanreiken van een vernieuwend, toekomstig onderwijssysteem. Daar ligt de basis van een Nieuwe Wereld! 

Lees meer over dit artikel >>>>>

Toekomstvisie - 2019

Als je het verleden kent, kun je meer te weten komen over je toekomstige mogelijkheden.

afb. tweelingzielen 7De toekomst is voorbestemd door wat jij van plan bent te creëren! Ons universum – jouw en mijn leven - is er één van oorzaak en gevolg. Als je constant over jezelf denkt als machteloos, als een slachtoffer, dan zal je een slachtoffer zijn van je eigen creaties. Als je vaak denkt hoeveel geluk je hebt, dan zal je vele ‘gelukkige’ gebeurtenissen ervaren. Je trekt gebeurtenissen aan die je overtuigingen van dit moment – het NU - bevestigen! Besef en realiseer eens, dat je verstand het verleden bevat, je lichaam het heden bevat en je ziel bevat de toekomst!

Hans Zevenboom

Toekomstvisie 2021. 'Water'

1.0 Inleiding

‘Water is wereldwijd het belangrijkste onderwerp van dit moment’

afb. water 4Wereldwijd dreigt een watertekort voor 40% van alle mensen. Meer dan 2 biljoen mensen drinken onveilig drinkwater en meer dan 4,5 biljoen mensen hebben geen toegang tot veilige sanitaire voorzieningen. In 2025 zullen, volgens de prognoses van de FAO, 1,8 miljard mensen in landen of gebieden leven waar absolute waterschaarste heerst en twee derde van de wereldbevolking zou te maken kunnen hebben met waterstress. Snel groeiende stedelijke gebieden zullen een zwaar beslag leggen op (ondergrondse) watervoorraden in de directe omgeving. Internationale organisaties als UN Water, de World Water Council, Water.org en het World Economic Forum spreken dan ook van een mondiale watercrisis!

2.0 Nieuwe kijk op watermanagement nodig

‘De machtselite en waterschaarste zijn onze grootste toekomstige problemen, die een mondiale politieke oplossing vragen’

wereldleiders 14We beginnen ons zo langzamerhand te beseffen dat we bezig zijn met de vernietiging van onze planeet, want de opbrengst van essentiële biologische en fysieke hulpbronnen heeft zo langzamerhand haar hoogste punt wel bereikt. Bossen, vissoorten en koraalriffen zijn aangetast en verdwijnen, akkergronden verarmen als gevolg van overproductie en het gebruik van chemicaliën; diversiteit wordt vernietigd door genetische manipulatie.
De HLPW [High Level Panel on Water] dringt daarom aan op een nieuwe aanpak. HLPW is een tweejarig tijdgebonden initiatief om meer actie te ondernemen om de water-gerelateerde uitdagingen van de wereld op te lossen.

Maar ……… wij hebben behoefte aan een nieuwe kijk – een totaalbeeld – op onszelf, de wereld en onze plaats en rol in deze wereld. Een nieuwe visie die gegrond is op de beste inzichten die we nu hebben in de menselijke natuur – het energiewezen dat jij bent – en de natuur van de wereld; de persoonsgebonden relatie die jij hebt met de Kosmische Levensenergie (God, |Al-Wat-Is|), het goddelijke wezen dat jij bent en de Aard-eigen Energie!

Hans Zevenboom

 

 


Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack