logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

Bewustzijn
Bewustzijn

Wat is bewustzijn nu eigenlijk?

1.0 Inleiding

Het fenomeen bewustzijn wordt dikwijls als één van de grootste onopgeloste problemen van de filosofie en (neuro)wetenschap gezien en tegenwoordig is er géén nauwkeurig, algemeen erkende definitie van bewustzijn. Het gevolg hiervan is, dat ontelbare mensen onwetend-zijn over onderwerpen die betrekking hebben op bijna-doodervaring, hersendood, euthanasie, het stervensproces, reanimatie, orgaandonatie, een leven na de dood en reïncarnatie ….. en dus onbekend zijn met de ware betekenis van het levensproces. Het ‘waarom van dit alles’.

2.0      Wat is bewustzijn?

Onder ‘bewustzijn’ verstaat men dus de mogelijkheid om over gedachten, emoties, waarnemingen of herinneringen te beschikken en zich van hen ‘gewaar’ te zijn;  ze waar te nemen, zich ervan ‘bewust’ te zijn van je eigen psychische processen. 
Weten van wat er in je omgaat, weten van wat je ziet, hoort of voelt en daarover kunnen vertellen. ‘Het weten en kennen van het bestaan van iets of van zichzelf. Het besef hebben van jezelf’.

3.0      Waar zetelt het bewustzijn

Een nieuw bewustzijnsparadigma:

 • Het ziel-geest-lichaam-systeem is een eenheidsbewustzijn-systeem’
 • Bewustzijn in beweging is onze geest!

De geest – het gedachtevorm-bewustzijn - is overal in het hele fysieke lichaam vertegenwoordigd. Maar we zijn meer dan dat alleen!
Wij zijn energiewezens! Jij bent een lichtwezen. Een drie-eenheid bestaande uit een ziel (zielsbewustzijn, hoger-bewustzijn of vrij-bewustzijn), een geest (geestbewustzijn of gedachtevorm-bewustzijn) en een fysiek lichaam (lichaamsbewustzijn of moleculair bewustzijn). De basis-drieënheden of drie-zelven, zoals de oude Kahuna’s het al vroeg vertelden.

Wij zijn én vormen individueel één ‘doorleefd eigen’ bewustzijn; het (totaal) menselijk bewustzijn of eenheidsbewustzijn, ons ‘uitgebreid’ bewustzijn. Het individueel eenheidsbewustzijn wordt tot uitdrukking gebracht – voelbaar, ‘leesbaar’ en zichtbaar (‘uitstraling’) - in het (menselijk) elektromagnetisch energieveld ofwel het aura-(energie)veld vertegenwoordigd.
Onze aura (een ruimtelijk, driedimensionale netwerkstructuur) wordt dan ook geformeerd uit de drie (hoofd)bewustzijnsvormen of –componenten (bestandsdelen, elementen), te weten: zielsbewustzijn, geestbewustzijn en lichaamsbewustzijn. Onze aura kan je dus voorstellen als het ‘verlengde’ van het geest- (gedachte-energie) en het lichaamsbewustzijn, dat gelijker tijd alles omhult én doordrongen wordt van het zielsbewustzijn. Onze aura stelt dus het éénheidsbewustzijn van gemengde, gestructureerde energiepatronen of -vormen voor; een hologram!

’Een holografisch bewustzijn; een holografisch energieveld’.

Het menselijk bewustzijn of eenheidsbewustzijn is dus een ‘gebundeld, totaal energiepakket’ – van het individu dat jij bent - dat permanent in beweging is. Het menselijk energieveld is een hologram! Het menselijk bewustzijn leidt tot een persoonsgebonden (‘eigen’) trillingsfrequentie of een trillingsgetal, dat zich kenbaar maakt in het (‘eigen’) elektromagnetisch energieveld of aura-veld.

Alles is in wezen dus bewustzijn! Bewustzijn is de essentie van al wat bestaat! Al wat we zijn, is bewustzijn maar dan in verschillende aggregatie (‘vast, vloeibaar en gasvormig’) toestanden! We horen te beseffen dat we niet een ziel-geest-lichaam systeem hebben, maar dat we ons ziel-geest-lichaam systeem zijn; dagelijks, permanent. Een fluctuerend, uitstralende energiebol; een lichtbol of lichtlichaam. Wij zijn goddelijke energiewezens!

De vraag die we onszelf permanent behoren te stellen, is: ‘Welk bewustzijnscomponent regeert hoofdzakelijk in ons dagelijks leven? Is dat het zielsbewustzijn, het lichaamsbewustzijn of het geestbewustzijn?’

Klik hier voor meer informatie >>>>>>>

Het probleem Bewustzijn - deel I

1.0 Inleiding

De termen 'het onbewuste', 'het onderbewuste' en 'het onderbewustzijn' worden nogal eens flink door elkaar gebruikt, wat aanleiding geeft tot veel begripsverwarring. Met het onbewuste en het onderbewuste worden geestelijke processen (gedachten en gevoelens) bedoeld, die plaatsvinden zonder dat we daar bewust mee bezig zijn. Onder 'bewustzijn' verstaat men de mogelijkheid om over gedachten, emoties, waarnemingen of herinneringen te beschikken en zich van hen 'gewaar' te zijn; ze waar te nemen, zich ervan 'bewust' te zijn van je eigen psychische processen.

'De wetenschap heeft grote moeite om nieuwe ideeën te accepteren'

bloem5aIn wetenschapsland is bewustzijn altijd een ondergeschoven kindje geweest. Moderne wetenschappers weten zich er meestal geen raad mee. De gangbare opvattingen waren tot nu toe, dat het bewustzijn zich op bepaalde plaatsen in het fysieke brein - de hersenen - dienden te bevinden. De nu algemeen (over)heersende opvatting is, dat bewustzijn een biochemische bijproduct van de hersenen [Richard Dawkins en Stehphen Jay Goudl] is! Maar tot nu toe begrijpt niemand hoe een besluit tot stand komt of hoe de fantasie op gang komt.
Ook een probleem is de vraag waaruit het bewustzijn bestaat of hoe definiëren we het bewustzijn nu eigenlijk?

Eén van de belangrijkste hedendaagse vertegenwoordigers is de Amerikaanse filosoof Daniel C. Dennett. Dennett beweert in zijn boek 'Het bewustzijn verklaard', dat bewustzijn een gedragsvorm is en zodoende door de hersenen wordt bestuurd! Als gevolg van deze theorie is er nu een theorie in de omloop die het bewustzijn op een biologische, neurologische en psychologische manier probeert te verklaren. Hierin wordt simpel gesteld dat wij mensen géén bewustzijn hebben, maar mechanismen die in een bepaalde combinatie, bewustzijn kunnen veroorzaken. Met andere woorden: mensen hebben geeen bewustzijn, zij ondergaan bewustzijn.

2.0 De onbezielde mens?

'Ik' bestaat niet. 'Ik' ben  ............een gedragsvorm; meer niet! Een robot, soms?'

Mijn vraag is: 'Zijn wij goddelijke wezens, onbezielde wezens, zielloos mechanismen of juist een drieledig wezen, dat wel bestaat uit een ziel, een geest en een fysiek bloem10alichaam?' 'Zijn wij gewoonte dieren aan het worden?' 'Mechanismen die alleen maar gezonde en ongezonde gewoonten ontwikkelen?' 'Energiewezens die afhankelijk worden van manipulerende farmaceutische industrieën?'

Cardioloog Pim van Lommel deed de afgelopen twintig jaar onderzoek naar bijna-dood-ervaring bij patiënten die een hartstilstand hadden overleefd. Volgens Van Lommel is: 'Het bewustzijn is géén product van de functie van de hersenen. Het is primair aanwezig in het universum en de hele materiële wereld komt eruit voort'. 'Ik denk daarom dat de hersenen geen producerende, maar een faciliterende functie hebben voor het ervaren van bewustzijn. Dat is op zich geen nieuw idee: het is een eeuw geleden ook al naar voren gebracht door onder meer de psycholoog William James'.

3.0 Het menselijke bewustzijn

Het menselijke bewustzijn van spiritueel (hoog)bewuste(r) mensen opereert in wezen continu op vier niveaus, te weten:

 • Het onderbewustzijn
 • het bewustzijn
 • Het hoger of super-bewustzijn
 • Het bovenbewustzijn

Het bovenbewustzijn is dat niveau van ervaring waarbij het hogere bewustzijn, het bewustzijn en het onderbewustzijn één worden en vervolgens worden overstegen. Dit drie-in-één niveau van bewustziijn zou je dus bovenbewustzijn kunnen noemen. Sommigen noemen het ook wel 'Christusbewustzijn' of 'verlicht bewustzijn'.  Het is een volledig geïntegreerd bewustzijn; het allerhoogste vibratie-niveau dat haalbaar voor de mens is!

Alles is het resultaat van bewustzijn!

Klik hier voor meer informatie>>>>>>>>

Het bewustwordingsproces - deel II

bloem 6Het bewustwordingsproces van |Wie-ik-ben| is niet alleen maar het beklimmen van de spirituele ladder met als doel om tijdens het leven tot verlichting te komen. Neen, het heeft niet alleen betrekking op jouw individuele toekomst, maar gaat in wezen over de toekomst van de hele mensheid! Het gaat zeker niet over een toekomst die nog heel ver weg ligt. Een toekomst die wij niet in de handen hebben; een toekomst die bepaald wordt door het 'lot'. Neen, besef nu eens dat jij en ik in de loop van de menselijke gescheidenis kunnen veranderen. Dit is niet overdreven.

Geloof me, alsjeblieft. We staan aan de vooravond van een culturele wereldoorlog als wij bereid zijn om daadwerkelijk onszelf te willen veranderen! Om daadwerkelijk nieuwe inzichten te vergaren over de ware betekenis van het leven én God! En niet de |God van Gisteren| blijven 'aanbidden', maar hartstochtelijk spreken over de |God van Morgen|!

Klik hier voor meer informatie>>>>>

Het bewustwordingsproces - deel III

God herontdekken; God herontwerpen; God herdefiniëren; een nieuwe versie van God!

afb. engelen 30Eén van de heiligste overtuiging van veel mensen op deze aarde is, dat het Gods Taak is om de mensen te vertellen wat ze wel en niet moeten doen; wat het beste voor ons is. En daar moeten we ons aan houden, want anders ............. Oh wee.
Maar deze overtuiging is vals; het geeft een compleet verkeerd beeld van God. Van wie God nu werkelijk is. Realiseer je dat de meerheiderheid van alle belangrijke wetten in de samenleving en bijna alle fundamentele (spirituele) overtuigingen van de mensheid voor het eerst zijn geformuleerd door de vroegste mystieke meesters, en daarna on-eindeloos geherformuleerd zijn door de (godsdienstige) interpretator (de godsdienstijveraars, bisschoppen, de betweters, etc.) en hun volgelingen.
Deze volgelingen gaven de leerstelling van deze mystici vervolgens aan anderen door, en zijn op hun beurt weer aan anderen, enzovoort totdat er een moment kwam dat de 'oude' leerstellingen verkeerd werden geïnterpreteerd en weergegeven. En opnieuw werd de 'oude' geloofsleer weer aangepast of herschreven.
Maar ons grootste probleem is, dat deze (godsdienstige) leerstellingen de grondslag van de invloedrijkste religies werden en nu nog steeds zijn! De leerstellingen sijpelden in alles door, met inbegrip van de wetgeving van landen. Denk bijv. eens aan de sharia.

Maar ook ons beeld van God is op die manier ontstaan! Wij hebben onze menselijke gedachten geprojecteerd op God en van God een Persoon - de God van Abraham - gemaakt die handelt overeenkomstig de mensen. Hij straft, oordeelt en veroordeelt. Wij geloven datgene wat de religies ons hebben voorgespiegeld; een God met twee gezichten. Een Goede God en een Slechte God. Een God die de belichaming van beide wordt voorgesteld, en de religies hebben ons wijsgemaakt dat wij naar het beeld en gelijkenis van God zijn geschapen. 'Wij zijn kinderen van God, maar helaas met een natuurlijke aanleg voor zondigen. Het zit in ons karakter'. Deze volstrekt tegenstrijdige overtuigingen worden heilig genoemd en zijn opgenomen in de Heilige Schriften van de wereldreligies.
Maar dat eeuwenoude, gecreëerde  beeld van God is vals! De heiligste overtuiging van het is Gods Taak, Gods Functie, Gods Opzet is fout! Het is de taak en opzet van God die vele wereldreligies - vele mensen - in hun eigen verbeelding hebben gecreëerd, maar dat is niet wie God werkelijk is. Misschien was het de functie van God ooit-ooit-eens, maar zeker niet van de God die er altijd (al) was, er NU is, en Altijd zal zijn! Het is simpelweg niet de God van onze huidige opvattingen.

Maar wat als het niet Gods Taak, Niet Gods Opzet en niet Gods Functie is? Dan ontstaat en eern radicale verschuiving in de opvattingen en overtuigingen van de mensen over God en over de ware betekenis van het leven zelf!
afb. engelen 10De religies vertellen ons (nog steeds) wat God de religies heeft verteld; wat God aan de mensen heeft verteld via zijn boodschappers en profeten in Zijn openbaringen. Het meeste dat ons verteld, onderwezen en bekend is, is echter afkomstig van de grote wereldreligies; van de theologen, de bisschoppen, de imans, de godsdienstijveraars. Maar de dingen die zowel het joodse, islamitische als het christelijke geloof ons verteld hebben, zijn zeker niet onjuist of 'fout' te noemen maar ze zijn incompleet! Het is dus een eeuwenlang, incompleet verhaal geweest wat vele religies onderwijzen over een Schepper die van Zijn Schepping - de mens, de aarde en het universum - afgescheiden is. En omdat deze essentiële boodschap van incompleetheid ontbrak, heeft de mensheid steeds het doel gemist in haar pogingen om een wereld van vrede, harmonie en geluk te creëren.
De religies hebben het punt gemist van het leven zelf en ervoor gezorgd dat miljarden mensen de ervaring missen van Eenheid met de Schepper en van Eenheid met elkaar! Want hún religieuze boodschap was en is: 'Wij zijn afgescheiden van God en .... van elkaar'.

Het komt er dus op neer, dat er een nieuwe fase zal komen waarin we de |God van Gisteren|- de 'oude' God - gaan herontwerpen. En hiermee bedoel ik niet een 'nieuwe' God, maar een nieuwe versie van God. Een uitgebreidere versie van God. Natuurlijk, dit is dezelfde God die er altijd was, en nog steeds is en zal zijn, maar het is een God die niet meer voldoet aan onze huidige opvattingen over God. Want ..... onze huidige opvattingen over God zijn niet compleet, zijn tot nu toe onvolledig geweest. Er dient een completer begrip te komen van wie en wat God is en wat er werkelijk waar is over het leven. Creëer daarom de |God van Morgen|; een nieuwe versie van god, want vroeg of laat zal het geloof van de mensen in God veranderen! Dat is een onomkeerbaar proces!

Klik hier voor meer informatie

Het bewustwordingsproces - deel IV

afb. geloofsovertuig 1Het hedendaagse probleem is, dat de morele, ethische en sociale uitdagingen van morgen niet kunnen worden aangepakt met opvattingen en instructies uit de achttiende, tiende, zesde eeuw of eerste eeuw. Je kunt het zo'n beetje vergelijken met een supermoderne operatiekamer uit de eenentwintigste eeuw, maar die met instrumenten uit de eerste eeuw is ingericht. De mensheid kan daarom de dilemma's van de eenentwintigste eeuw niet oplossen met richtlijnen die nog veel ouder zijn. Maar besef wel dat het evolutieproces onomkeerbaar is, niet te stoppen is!

In al die voorbijgaande eeuwen is het ons nog steeds niet gelukt om dichter bij de kern van de ware zin van het leven te komen, om de essentie van deze onderliggende principes te achterhalen; om de essentie van ons bestaan te doorgronden! De onjuiste (spirituele) overtuigingen die wij nog steeds over God én het leven aanhouden, verhullen ze, verdoezelen ze, onttrekken ze aan ons zicht en voorkomen dat wij ze (her)kennen. Dit is de vertroebeling door ontwetendheid. Zij verbergt de allesomvattende waarhied voor ons.

'Ken daaarom deze waarheid, en de waarheid zal je bevrijden'

De enige waarheid is: er is geen scheiding! Niet tussen ons onderling, niet tussen ons en God, nergens tussen! Dat is het allergrootste geheim aller tijden.afb. leven na de dood 5

Probeer het volgende te onthouden: Je vormt altijd een deel van 'iets', omdat je nooit gescheiden bent van 'iets'. Je vormt altijd een deel van God, omdat je nooit van God bent gescheiden. Je vormt altijd een deel van het levensproces, omdat je er een deel van bent. Je vormt een deel van de kosmos, omdat je er een deel van bent. Dat is de waarheid van je bestaan. Wij vormen één geheel. Nu ken je de hele waarheid, dus de hele wereld.

Is er dan zo iets als een geheime formule van het leven?

Ja zeker, zegt God in het boek 'De God van Morgen' [Neale Donald Walsch]. En het antwoord is: dienstbaarheid, dienstbaarheid aan het Leven Zelf! Want als jij het leven dient, dient het leven jou. Dat is omdat jij en het leven één zijn; dienstbaarheid aan het leven is dienstbaarheid aan jezelf! Besef, dat de |God van Morgen| géén dienstbaarheid verlangt, maar God is Zelf de Dienaar van het Leven.
God is het alomvattende Levensproces Zelf!

Lees meer

 

 


Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack