logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

Epifyse
Epifyse

Epifyse - deel I

1.0 Inleiding

afb. pijnappelklier 5Het centrale thema waar deze serie artikelen over zullen gaan,  is waar exact en op welke plaats komen de ‘kosmische geluiden’ – trillingen – rechtstreeks in het fysieke lichaam ‘binnen’?
Welk orgaan (in ons geval de epifyse of de pijnappelklier) speelt een belangrijke rol in het ontvangen van deze kosmische trillingen of geluiden? Hoe, waar en in welk orgaan worden deze trillingsfrequenties omgezet in een voor ons begrijpbare taal, of herkenbare woorden? In het hoofd, in de hersenen, in het hart, in het aura- en chakra-systeem? Waar? Waar nu precies?
Of, is dit een volkomen verkeerd beeld van de werkelijke toedracht van een communicatieproces met bijvoorbeeld de Hogere Lichtwezens? Of, ontvangen we permanent kosmische geluiden en –energietrillingen, maar we realiseren ons dat niet eens meer!

2.0 Vier basisfilosofieën

Het resultaat van hedendaags wetenschappelijk onderzoek bevestigt de mogelijkheid, dat de pijnappelklier (epifyse) het eerste in de natuur voorkomende ‘oog’ was in het bijzonder bij de gewervelde dieren en de mens.

 1. Het wetenschappelijk, biologische ‘model’: de as-verbinding de epifyse, de hypofyse en de hypothalamus, waarin de pijnappelklier als ‘opper-hormoonklier’ wordt aangeduid. De pijnappelklier wordt gezien als tussenschakel tussen het fysieke lichaam en de omgeving. De ‘zetel van het onderbewuste’?
 2. De epifyse (de pijnappelklier) is alleen maar een soort ‘doorgeefluik’ – een ‘kosmische antenne’ - die haar multidimensionale informatie in de vorm van pulserende trillingsfrequenties vanuit het kosmische universum doorstuurt naar de hypofyse en uiteindelijke de grote hersenen bereikt en aanstuurt, zoals bijvoorbeeld de (semi-)wetenschap vermoed en beweert. 
  De hoofdfunctie van de epifyse of pijnappelklier wordt dan weergegeven met de zin: ‘Jij bent permanent verbonden met het universum!’ ’Het is aan jou, dit contact te versterken!’ ‘Het is aan jou dit contact te onderhouden!’
 3. Volgens diverse spirituele tradities is de pijnappelklier een schakelstation tussen de innerlijke wereld van ervaringen en de uiterlijk, derde oog 10materiële wereld. In de Oosterse en esoterische filosofieën (bijv. Reiki, Hindoeïsme, Tibetaanse Tantra, Indiase Yoga, Kundalini-filosofie, etc.) wordt de pijnappelklier (de epifyse) geassocieerd met het kruinchakra en soms met het voorhoofdchakra, dat ook wel ‘het derde oog’ (ook wel ‘kruin-oog’ genoemd) - de ‘zetel van de ziel’ - wordt genoemd! Het ‘derde oog’ is een term die gebruikt wordt voor het zesde chakra; in het Sanskriet Anja.  Het 6de (voorhoofd)chakra is dus het ‘derde oog’, volgens de chakra-leer!
  Deze (voorhoofd)chakra is tússen beide wenkbrauwen (iets hoger, t.p.v. de voorhoofdsholte) gelegen. Het zit precies boven de brug van je neus. Het zou magische krachten hebben. Het bolvormige orgaan waarmee paranormale signalen kunnen worden opgevangen en uitgezonden, zoals telepathie. 
  Het ‘derde oog’  - het alziende oog - wordt ook wel het ‘zesde zintuig’ genoemd. Het derde oog zou rechtstreeks in verbinding staan met de epifyse! De combinatie ‘derde oog’ én de epifyse vormen dan gezamenlijk je intuïtie. Maar is dat werkelijk zo?
 4. Mijn persoonlijke mening omtrent het verwarrende begrip ‘zesde zintuig’, ‘het derde oog’, en pijnappelklier, etc. etc. is te vervangen door één duidelijk alomvattend begrip, namelijk het is je innerlijke of hogere Zelf die je intuïtie alom vertegenwoordigt hier op aarde ……. Het is je Ziel!
  De ziel is je intuïtie!
  De ziel heeft zich niet alleen maar  ‘genesteld’ in je epifyse (pijnappelklier); de ziel wordt niet alleen maar door het ‘derde oog’, en je voorhoofdchakra vertegenwoordigd! Neen, de ziel omhult én doordringt het hele fysieke lichaam! Het elektromagnetisch energieveld met haar eigen unieke (persoonsgebonden) trillingsfrequenties – de aura – komt het dichtstbij het begrip ziel! Oké, maar wat is de ‘ziel’ dan werkelijk? Hoe kunnen we de ziel dan omschrijven?

  Wáár zit de ziel nu in precies in het fysieke lichaam? Is er een locatie aan te wijzen waar de ziel is ‘gezeteld’?  Is de epifyse (pijnappelklier) daadwerkelijk de ‘zetel van de ziel’, zoals door ontelbare mediums, paragnosten en ‘zieners’ tot nu toe nog steeds wordt beweerd? Het antwoord is: Neen!

Klik hier voor meer informatie over dit artikel >>>>

Epifyse ‘De as Epifyse-Hypofyse-Hypothalamusdeel II

1.0 Inleiding

De pijnappelklier is zowel een hormonen producerende klier als een neuronale structuur. Hoe meer de wetenschap over de pijnappelklier te weten komt, des te duidelijker het wordt de importantie van deze klier.
Kan het zo zijn, dat  ….. het centrale zenuwstelsel - de centrale of het centrum voor de controle -, de coördinatie en de aansturing van alle levens- en lichaamsfuncties op een onvolledige manier het neuro-endocrien (hormoon)systeem ‘voedt’. De hypofyse-hypothalamus combinatie is hierin erg belangrijk, maar ook de epifyse en de hersenstam (modulla oblongata)! Alles wat wij bewust voelen of doen, gaat uit van het centrale zenuwstelsel en wordt daar verwerkt. Ook de onbewuste gedachten, gevoelens, en conflicten zijn hier te vinden.

2.0 Het neuro-endocrien doorgeefluik

afb. pijnappelklier 7De pijnappelklier is gevoelig voor licht, geluid en geur, maar ook voor constant fluctuerende elektromagnetische energievelden vanuit het universum; van het alomvattende hyper-energieveld, ook wel het zgn. Raster-Netwerk-Structuur van het Kosmische Licht van hogere energietrillingsfrequenties genoemd! Maar de pijnappelklier is ook gevoelig voor fluctuerende magnetische velden, zoals het 50 of 60 Hertz magnetische veld dat geproduceerd wordt door het elektriciteitsnet.

De pijnappelklier is hoe dan ook een ingang – een toegangspoort - van dit multiversum (het concept dat ons universum slechts één van talloze afzonderlijke en verschillende universa is); van dit fluctuerende energieveld die een grote invloed op het ego-gerichte denken kan uitoefenen. De pijnappelklier dient dan ook als brug tussen het fysieke en het non-fysieke gezien te worden; een brug tussen het bewuste en het onbewuste zo is de algemene (esoterische) gedachte.

3.0 De piëzo-elektrische eigenschap van de microkristallen in de pijnappelklier

De pijnappelklier is gevuld met vloeibaar licht en microkristallen gemaakt van calciet. Dr. Marcel Joseph Vogel toonde aan dat kristallijne groei veranderd kan worden door de denkpatronen van mensen te veranderen, omdat mensen in patronen denken. Deze patronen zijn energetisch en hebben bepaalde frequenties. Patronen gebaseerd op angst bijvoorbeeld dragen een lage frequentie, terwijl patronen van liefde van een hogere frequentie zijn. 

4.0 Conclusie?

Ons lichaam is niet alleen een muzikaal instrument, maar ook een bio-spirituele antenne (zowel zender als ontvanger) van de ‘werkelijke, werkelijkheid’ van geluid, licht en energie! Ons fysiek lichaam in combinatie met de ‘geest’ is te beschouwen als een complex softwareprogramma, maar welke programma’s draaien wij zelf ….  bewust of onbewust.

Klik hier voor meer informatie over dit artikel >>>

Wat zeggen mediums?deel III

1.0 Inleiding

Volgens diverse spirituele tradities is de pijnappelklier een schakelstation tussen de innerlijke wereld van ervaringen en de uiterlijk, materiële wereld. In de Oosterse en esoterische filosofieën (bijv. Reiki, Hindoeïsme, Tibetaanse Tantra, Indiase Yoga, Kundalini-filosofie, etc.) wordt de pijnappelklier (de epifyse) geassocieerd met het kruinchakra en soms met het voorhoofdchakra, dat ook wel ‘het derde oog’ (ook wel ‘kruin-oog’ genoemd) - de ‘zetel van de ziel’ - wordt genoemd! Het ‘derde oog’ - het alziende oog - is een term die gebruikt wordt voor het zesde chakra; in het Sanskriet Anja.  Het 6de (voorhoofd)chakra is dus het ‘derde oog’, volgens de chakra-leer! Het derde oog zou rechtstreeks in verbinding staan met de epifyse! De combinatie ‘derde oog’ en de epifyse zouden dan gezamenlijk je intuïtie vormen!

Maar is dat werkelijk zo?

2.0 Wat zeggen mediums

Aartsengel Michaël door Celia Fenn:
‘De Lichtenergie van de hogere dimensies die vanuit het Galactische Centrum (Red. Zonnestelsel Centrum of het Kosmische Universum) pulseert,afb. pijnappelklier 8 komt het lichaam binnen via de pijnappelklier(epifyse). Deze kleine klier in de hersenen is de cruciale doorgang voor de ontvangst van hogere lichtfrequenties………..’
Meester Kuthumi, Engel Michaël en Ashtar via medium Arhtura Hector:
‘Het derde oog wat verbonden is in een rechte horizontale lijn met de pijnappelklier, zorgt voor een plaatsing van de eerste energetische antenne ……’
Een channeling gedaan door medium Ellen Rauh:
Oth (galactische meester): ‘De pijnappelklier is de klier die verbinding maakt met hogere energieën. De pijnappelklier bepaalt en filtert welke informatie jij aankunt …… ‘
Anodea Judith:De pijnappelklier is de klier die verbinding maakt met hogere energieën. De pijnappelklier bepaalt en filtert welke informatie jij aankunt. Het ‘derde oog’, is een term die we gebruiken voor het 6de chakra …… ‘
Madame Helena P. Blavatsky, de oermoeder van de New Age, noemde de pijnappelklier ‘de baarmoeder van de hersenen. De pijnappelklier is de bron van helderziende vermogens en intuïtief-bewustzijn …….’

3.0  Multidimensionale communicatie

afb. engelen 8Contact maken met je ziel is net zo eenvoudig en natuurlijk als contact maken met de hogere Lichtwezen, Engelen, Gidsen of zelfs met God. [bijv. Neale Donald Walsch]. Het is een natuurlijk proces, omdat het ‘goddelijk-natuurlijk-bewustzijn’ in ons cel-geheugen (Divine Natural Awareness, DNA) is in-geprogrammeerd! Dit unieke geheugen heeft een kwantum-patroonvorming, maar heeft geen set van logische regels wat de mogelijkheid schept om te communiceren met hogere energievormen of trillingsfrequenties. Het menselijke bewustzijn is daarentegen een gesynchroniseerde energie met een structuur.
Wel zullen we nu eens moeten gaan erkennen, dat wij in staat zijn tot multidimensionale communicatie. ‘Communicatie met Hogere Wezens is ten alle tijden mogelijk!’

Er zijn in de basis twee denkwijzen over zielencommunicatie:

1. Communicatie vanuit multidimensionale bronnen – de Centrale Bron, God, |Al-Wat-Is| - naar ons toe. ‘Van Boven naar Beneden’;
2. Vanuit de multidimensionale delen van ons naar de Oerbron. ‘Van Beneden naar Boven’.

4.0 Persoonlijke zielscommunicatie

De kosmische boodschap zal in allerlei mogelijke vormen (informatie, boodschappen, etc.) – de concepten van emoties, zoals metaforen, beelden, afb. engelen 7geluiden, gevoelens, etc. – in een niet-lineaire vorm naar ons toegezonden worden en wel via de pijnappelklier. De pijnappelklier of de epifyse is niets anders dan dé fysieke toegangspoort van kosmische energieën  van het menselijk lichaam.
Maar het is het Kristallijnen Universele Rasternetwerk – de Kosmos; hogere Lichtwezens, gids, engelen of God – dat rechtstreeks tot je intuïtieve, hogere of innerlijke Zelf, je ziel spreekt. Dus, ‘van Boven naar Beneden’. Deze informatiestroom aan gegevens komt niet van het brein, niet van je hersenen en het is niet intellectueel! Dit is zielencommunicatie en het is multidimensionaal. Het heeft niets met synapsen (een structuur om een signaal aan een andere cel door te geven) te maken. Intuïtie is zielencommunicatie en het is geen functie van de hersenen. Daarom is het zo moeilijk om dat te begrijpen. Omdat wij gewend zijn aan lineaire synaptische gedachtenpatronen. Dat is de wijze waarop wij ‘bedraad’ zijn; hoe onze hersenen functioneren.

Wij pikken de kosmische boodschap – informatie - alleen via de pijnappelklier op een lineaire wijze doordat de pijnappelklier zich ‘opent’, en daardoor vertalen wij het op onze gebruikelijke, lineaire manier! Maar het is de ziel die het innerlijke communicatieproces samen met de geest – het bewustzijn – activeert, beïnvloedt, stuurt en versterkt via een concept van zuivere emoties, beelden en zuivere gevoelens. Het is de geest die er zijn eigen persoonlijke ‘draai’ aan kan geven; ‘een ruis op de lijn (kan) veroorzaken’! Die de zuivere boodschap van ‘Boven’ kan vervormen, of kan verdraaien.

5.0 De hamvraag van de ‘Pijnappelklier?’

afb. pijnappelklier 12Mijn persoonlijke mening is, dat de pijnappelklier niets meer is dan een fysieke (eerste) klier c.q. orgaan in het midden van de hersenen die verbinding met hogere energieën mogelijk maakt. Het eerste fysieke contactpunt met ‘Boven’! Deze kleine klier (de ‘opper-hormoonklier’) in de hersenen is de cruciale (spirituele) toegangspoort/ doorgeefluik voor de ontvangst van hogere lichtfrequenties.
De epifyse en de hypofyse staan in direct contact met het elektromagnetische of bio-energetische ‘circuit’ (Kosmos, universum, multiversum, etc.), want de as Epifyse-Hypofyse-Hypothalamus-Bijnier (de ‘hormoonregelaars’) wordt direct of indirect geactiveerd door lichtemissies of boodschappen die worden doorgegeven vanuit de epifyse
.
Dus, de pijnappelklier is niet meer dan een energetische (spirituele) antenne; niets meer, niets minder! Geen ‘alziend of helderziend oog’!

'De pijnappelklier is dé centrale plaats (de ‘gangmaker’) voor interactie tussen lichaam en geest; de breinmassa, de hersenen, het verstand!'

Onzin! Het is de ziel die de interne communicatie tussen geest en lichaam mogelijk maakt!

Het is de ziel, die je verbindt met de Kosmische Energie, de Levensenergie of met God Zelf en niet je pijnappelklier, niet je hersenen of delen daarvan! De ziel is te beschouwen als een permanente verbindingsfactor met God, |Al-Wat-Is|; |Alles| en niet de geest! De vraag die je zou moeten stellen tijdens het channelen, is ……. of jij permanent, geregeld, af en toe of zelden in contact staat met je innerlijke of hogere Zelf; je ziel. Dat is de hamvraag ………. van bewustwordingsproces dat het leven heet!

Klik hier voor meer informatie over dit artikel>>>>

 

 


Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack