logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
  • EU e-Privacy Richtlijnen

    Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

    Bekijk Privacy Richtlijnen

Kinderen, onze toekomst
Kinderen, onze toekomst

Kinderen, onze toekomst - deel I

Een verhelderende kijk op Nieuwetijdskinderen!

Wat is belangrijker in het leven: wat je weet of hoe jij je voelt? Of anders geformuleerd: wat heeft de grootste prioriteit, je kennis - het weten - of je gevoelens, je zuivere emoties? Toch kunen we deze twee dingen niet van elkaar scheiden. We weten allemaal dat we minder effectief worden wanneer wer ons niet lekker voelen.
Toch hebben we 'geleerd' om onze (zuivere) gevoelsn of emoties aan de kant te zetten. Zowel thuis als op school wordt overdreven de nadruk gelegd op het verwerven van kennis. Het 'affectieve' (gevoelens) versus het 'cognitieve' (kennis) is de technische label voor de controverse in het onderwijs. De controverse tussen de begrippen een hoog-sensitieve persoon [HSP] versus een hoogontwikkelde mens of wezen [HOW].

bloem13aIndigokinderen ('Nieuwetijdskinderen') is een new-ageconcept dat door Nancy Ann Tappe is ontwikkeld. Nancy Ann Tappe (1931-sept. 2012) heeft als het ware het indigo-concept 'uitgevonden'; ze heeft op haar bijzondere wijze een label geplakt op mensen met bijzondere persoonlijkheidskenmerken of -bekwaamheden en ze is daarmee de grondlegger van het begrip 'Nieuwetijdskinderen' geweest. Ze heeft als het ware het kleurenspectrum of dé indigo-energie herontdekt en herbenoemd voor jongvolwassenen, kinderen en baby's.
Doreen Virtue beschrijft de regenboogkinderen wel op een wel heel bijzondere, eigenwijze manier: 'Het zijn kinderen die nooit geïncarneerd zijn en dus geen karma hebben! Ze zijn perfect in balans door de gelijke verdeling van hun mannelijke en vrouwelijke energieën!'

Maar is dat wel zo? Neen!

Hoog-sensitief persoon of HSP is een term uit de psychologie die in 1996 werd geïntroduceerd door de Amerikaanse pscyhologe dr. Elaine N. Aron en staat voor: higly sensitive person ofwel 'zeer gevoelig persoon'. In het Nederlands wordt higly sensitive persoon vertaald als 'hoog-sensitief persoon' of 'hoog-gevoelig persoon'. Het is geen ziekte of aandoening, maar veel meer een karaktereigenschap!
Op basis van de onderzoeken van de psychiater Carl JUng én psycholoog dr. Jerome Kagan komt dr. Elaine N. Aron tot de conclusie dat hoog-sensitiviteit sterk aangeboren en genetisch is bepaald!

Maar is dat wel zo? Neen!

Klik hier voor meer informatie>>>

Kinderen, onze toekomst - deel II

Het meest opmerkelijke in geschreven teksten over nieuwetijdskinderen is wel de mening van Doreen Virtue die onder andere beweert dat regenboogkinderen nog nooit op aarde geweest zijn, nog nooit geïncarneerd zijn én dus hoeven ze géén karma in 'balans' te brengen. 'Ze zijn hier om  te dienen!' Want zo redeneert Doreen Virtue ........... de regenboogkinderen zijn perfect in balans zowel in hun mannelijke als in hun vrouwelijke energieën. [Het Ying-Yang principe]

Maar is dat wel zo?

Zijn deze hoog-gevoelige of hoogontwikkelde kinderen wel zo in balans, als zij durft te beweren? Hebben regenboogkinderen, indigo-, sterren-, of bloemenkinderen - de nieuwetijdskinderen - nog nooit eerder de aarde bewoont? Heeft reïncarnatie voor deze hoog-sensitieve of hoogontwikkelde kinderen dan geen enkel nut? Zijn 'ze' karma-vrij? Of bestaat reïncarnatie überhaupt niet?

Nieuwe-tijdskinderen, ook wel kristalkinderen of indigo-, sterrenkinderen of hoog-sensitieve kinderen genoemd, zijn uitermate gevoelig voor hun omgeving. Ze 'weten' dingen zonder dat die hen verteld zijn, waardoor men snel geneigd is om over een derlijk kind te spreken van een 'oude' ziel. Het zijn 'open' kinderen die blijk hebben gegeven van een innerlijke, spirituele wijsheid; een wijsheid van de ziel en niet van de geest én zeker niet van buitenaardse oorsprong zoals door enkele mediums en paragnosten wel wordt beweerd!
Het zijn kinderen met een verhoogd (spiritueel) bewustzijnsniveau, die alleen door de ziel - het hogere zelf - wordt 'geëtaleerd' in het elektromagnetische energieveld! Maar - helaas - hebben deze spiritueel hoogontwikkelde kinderen ook een verhoogde gevoeligheid voor (ongewenste) energieën of storende invloeden van buitenaf en pikken de emoties van anderen sneller op, waardoor ze bijvoorbeeld absoluut niet tegen conflicten op school en huiselijke spanningen kunnen. Die verhoogde gevoeligheid, of dat verhoogde bewustzijnsgevoel - 'ik-weet-wie-ik-ben' - komt vanuit het innerlijke zelf; de ziel, hoger bewustzijn of hogere zelf. Dit in tegenstelling wat vele anderen - mediums en paragnosten - durven te beweren en op die manier wordt er weer een volkomen verkeerd beeld van de mens geschapen; van (nieuwe-tijd)kinderen en jongvolwassenen, van .... |Wie-ik-ben|.

Hoog-gevoelige kinderen voelen en ervaren storende invloeden in hun directe leefomgeving (buiten het aura-veld; bijv. in de woonkamer of leslokaal) veel sneller en heftiger dan wie dan ook. Energievormen bijv. 'auralifters', obsessieve energievormen die aan de denkbeeldige rand of begrenzing van het aura of in het aura-veld vastgeplakt zitten op de achterkant van het fysieke lichaam. Zij vormen een ware bedreiging voor het hoog-gevoelige kind, waardoor hun innerlijke vrijheid zwaar op de proef wordt gesteld of zelfs in het gedrang komt. Ze worden angstig, vertonen vreemd en onnatuurlijk gedrag, reageren prikkelbaar, sterk wisselende stemmingen en het horen van stemmen in het hoofd, behoren allemaal tot kenmerkende eigenschappen voor de aanwezigheid van ongewenste energievormen in en rondom het kind!

Ook de nieuwetijdskinderen zullen tijdens hun levenscyclus hier op aarde permanent geconfronteeerd worden met allerlei buitengewoon moeilijke situaties die uit hun directe leefomgeving voortkomen. Is het niet op school dan is het wel opgroeien in een niet-wenselijke woonomgeving. Ook deze 'bijzondere' kinderen zullen moeten (gaan) leren aanvaarden dat het leven op aarde erg simpel kan zijn, indien al hun beslissingen de beslissingen waren die de zuivere geest - de ziel, je innerlijke of hogere zelf - nemen zou. Dán was het allemaal erg simpel!

De kernvraag die met het evolutieproces van het ieder (hoogontwikkeld) kind te maken heeft, is ............. 'neemt een hoog-sensitief of hoogontwikkeld kind dan alleen maar beslissingen op basis van zijn of haar ingevingen die vanuit hun hart komen, vanuit hun hogere zelf komen of worden ook hun gedachten en besluiten nog steeds bevïnvloed door de geest, die nog de 'oude' energiegeschiedenis van vorige levens bij zich draagt?' Ik denk van wel! Of kan ik beter zeggen: 'Ik weet het wel zeker!'

Nieuwetijdskinderen zijn voor mijn gevoel dus zeker niet vrij-van-karma als we ons realiseren dat het reïncarneren plaatsvindt op basis van de vrije goddelijke wil! Elke ziel, dat een fysiek lichaam hier op aarde gaat betreden, heeft tijdens zijn Hemelse 'periode' - het Bewustzijn van de Macrokosmos, de Marcro Realiteit, het Collectieve Bewustzijn, het Rijk van het Absolute - gebruik gemaakt van die vrije keus; van een goddelijke vrijheid om vrij te zijn in een keuze om nog een keer een fysiek lichaam te willen gaan bewonen!

Lees meer over dit artikel>>>>>>>>

Kinderen, onze toekomst - deel III

Een allesomvattend zelfbeeld bestaat er niet, en dat komt omdat alle menselijke wezens uniek zijn! 'Geen mens is aan elkaar gelijk'. En dát komt doordat ieder energiewezens uit een ziel, een geest en een fysiek lichaam bestaat. En de (iedere) ziel is een zelfstandig evoluerend schepsel dat zich op de spirituele ladder begeeft met als doel zich verder te ontwikkelen. Er worden daarom in mensen veel niveaus van evolutie getoond en waargenomen. Maar in de algemene zin zijn wij gelijk aan elkaar, maar toch Oh zo verschillend.
Mede door het feit dat wij veranderende wezens zijn die permanent in ontwikkeling zijn, streeft de ziel naar haar eigen ervaringen en zal daarom niet het 'kopieergedrag' van die ander (ziel) vertonen.

afb. engelen 15Eén van de belangrijkste lessen die een kind nú behoort te leren, is de noodzaak de totale persoonlijke verantwoordelijkheid op zich te nemen, uiteraard ten goede voor zijn innerlijke (spirituele) ontwikkeling; het ontwikkelingsproces van de ziel! De ontwikkeling van onze innerlijke gevoelswereld - het domein van de ziel - als een menselijke energiewezen dat zichzelf leert accepteren. Dat houdt in, dat we de totale verantwoordelijkheid voor die innerlijke wereld op ons nemen, en de neiging de schuld van onze levensomstandigheden aan die ander te geven, gaan elimineren.
Een innerlijk gerichte mens - de onbegrensde of grenzeloze mens - vertrouwt op de innerlijke signalen die vanuit de ziel komen! De ziel spreekt middels het gevoel - zuivere emoties - tot je en wel via het hart! En dát zijn we allemaal - de huidige (religieuze) opvoeders - volledig vergeten.

'De onbegrensde of innerlijk gerichte kind'

Onze innerlijke wereld is heel anders dan onze uiterlijke wereld. Binnen in onszelf; diep daarbinnen waar we allemaal met onszelf moeten leven, bestaan een universum van cruciale levenservaringen; de opgedane levenservaringen van de ziel uit ontelbare (vorige) levens. Die innerlijke wereld die uit zuivere emoties en zuivere gevoelens bestaat - de taal van de ziel spreekt tot je hart uit zuivere emoties - is voor ieder individu verschillend!

Het innerlijk gerichte kind of wezen gaat voornamelijk af op innerlijke siganlen. Signalen die vanuit het innerlijke zelf - de ziel - komen en negeert de signalen die van de geest - de buitenwereld - afkomen. Anders gezegd: het innerlijk gerichte kind luistert naar wat van 'binnenuit' zijn hart komt.
Onbegrensde of innerlijk gerichte kind benaderen het leven coöperatief. Ze voelen niet dat ze met anderen moeten wedijveren en vergelijken zich zelden met anderen om zich te meten. Ze zijn innerlijk gericht en zien zichzelf als uniek in het universum en daarom vinden ze vergelijkingen volkomen onzin. Ze zoeken liever de waarheid dan zich bezig te houden met het zoeken naar goedkeuring of gelijk krijgen van die ander. Neen, ze weten dat ze het nooit iedereen naar de zin kunnen maken doordat ze beseffen - innerlijk weten - dat iedereen zijn eigen levenspad dient te volgen. En .............. ze beseffen wel degelijk dat er duizenden wegen naar Rome leiden.

De beste omschrijving van een onbegrensd kind is dan misschien iemand die weet hoe hij van het leven optimaal kan genieten, vooral wanneer de mensen om hem heen chaotisch, panisch en paniekerig worden. Een kind dat in alle denkbare omstandigheden en sitauties zich ziet als een kind dat ervaringen opdoet. Niet als het lijdend voorwerp die hem 'iets' overkomt. Het is een kind dat luistert naar haar innerlijke gevoelens die voortkomen uit de ziel!

Hoogontwikkelde (energie)wezens = HOW's

De twee meest fundamentele leidende beginselen van iedere HOW zijn:

1. Het allerhoogste en het eerste leidende beginsel is: dat iedere HOW het beginsel 'Wij zijn allen Eén' in alle levensvormen herkent.afb. engelen 18
2. Het tweede leidende beginsel is: 'Alles in het Ene Universum staat met elkaar in verband'.

Ieder levend energiewezens of minuscuul atomair-deeltje (mensen, bomen, planten,..... tot de meest elementaire sub-moleculaire deeltjes koolstof, waterstof etc.) staan in contact met elkaar!
Anders gezegd: alle aura-velden of elektromagnetische energievelden en chakra's van ieder levend mechanisme zijn verbonden met elkaar! Jouw persoonlijk energieveld kent geen begrenzing of een allesomvattende 'schil of laag'. Scheiding tussen energievelden onderling is niet mogelijk!

Hoogontwikkelde wezen ontkennen niets. Ze observeren 'wat zo is'. Ze zien duidelijk 'wat werkt' en 'wat niet werkt' Alles hangt namelijk af van |wie-je-denkt-te-zijn|  en |wat-je-probeert-te doen en te zijn|.

Een moreel hoogstaand persoon of een hoogontwikkeld kind is niet langer iemand die alleen de regels volgt, maar iemand die zijn hart laat spreken. Besef en realiseer je dan ook eens, dat 'jij de creator bent van je eigen leventje'.

Lees meer over dit artikel>>>>>>>

 

 


Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack