logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
  • EU e-Privacy Richtlijnen

    Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

    Bekijk Privacy Richtlijnen

Kinderen, onze toekomst - deel II, Juni 2014

Kinderen, onze toekomst - deel II

De hoog-sensitieve persoon [HSP] of mens versus de hoogontwikkelde mens of wezen [HOW]

Een serie van vijf artikelelen over hoogontwikkelde kinderen; kinderen van onze toekomst én een nieuw onderwijssysteem!

1.0 Inleiding

Is karma en reïncarnatie ook van toepassing voor Nieuwetijdskinderen? Of .... zoals Doreen Virtue het durft te beweren: 'Zij zijn van vrij van karma en zij er hier om te dienen?' Want, zo redeneert zij ..... de regenboogkinderen zijn perfect in balans, zowel in hun mannelijke als in hun vrouwelijke energieën!
Maar mijn vraag is: 'Is dat wel zo?'

Als je vandaag de dag een kind naar buiten stuurt, heeft het geen idee wat het met zichzelf aan moet. Kinderen brengen uren achter beeldschermen door, variërend van televisie, computer en videospelletjes tot de biscoop. Ze worden letterlijk van het ware leven - het leven zelf - afgeschermd. Dit afschermingsproces verwijdert hen van de realiteit en plaatst hen in een fantasiewereld. Dat zou helemaal niet erg zijn als het hun eigen fantasiewereld was, gebaseerd op wat wij hun hebben bijgebracht, maar dat is dus niet zo! Het is de wereld die bestaat in de verbeelding van de televisieproducenten en de ontwerpers van de computerprogramma's, videogames en flims én van wat zij hun leren.

Wij willen niet dat onze kinderen rondzwemmen in deze poel van verderf! Waar zijn de instrumenten van de volwassenen waarmee ze hun kinderen de gave van hun eigen verbeelding kunnen teruggeven?

Als je aan alle ouders - opvoeders - de vraag stelt: 'Wat zou je het allerliefste voor je kinderen wensen?', dan schijnt het zo te zijn dat de ouders het niet belangrijk te vinden dat hun kinderen rijk en beroemd worden of dat ze een leven zonder problemen krijgen. Neen, de grootste prioriteit van het leven is, van het leven zelf te kunnen genieten. Maar het feit is, dat de meesten van ons niet weten hoe we kinderen moeten helpen van het leven te leren genieten, omdat we het eenvoudige geheim zelf niet hebben geleerd! We kunnen anderen niet leren wat we zelf niet weten!
We gaan maar door in dezelfde vicieuze cirkel die aan ons is doorgegeven en onze eigen kinderen worden het slachtoffer van onze ouderlijke onwetendheid. We denken vaak dat we het weten wat iemand tot een succes maakt en we dwingen onze jonge mensen om te worden wat wij denken dat ze horen te worden. Neen, één grote misvatting!

Leren hoe je van het leven genieten moet, is een levenshouding!

2.0 Een verhelderende kijk op Nieuwetijdskinderen
'Een label voor hoog-gevoeligheid?'

Nieuwe-tijdskinderen, ook wel kristalkinderen of indigo-, sterrenkinderen of hoog-sensitieve kinderen genoemd, zijn uitermate gevoelig voor hun omgeving. Ze 'weten' dingen zonder dat die hen verteld zijn, waardoor men snel geneigd is om over een dergelijk kind te spreken van een 'oude' ziel [1]. Er zijn bekende mediums die zelfs durven te beweren, dat vanaf 1990 er geen 'jonge' zielen meer zijn geboren, en dat de hersenen van deze kinderen op een geheel andere wijze functioneert dan bij anderen kinderen. 'De hersenen zitten vol lades en elk van deze lades bevatten een ander soort informatie. Bij het opengaan van het laatje wordt de hele categorie actief en er kunnen ook meerdere lades tegelijk opengaan'. Met als gevolg, dat men op deze simpele wijze een verklaring tracht te bedenken voor verschijnselen zoals ADHD, ADD, autisme, PDD Nos, etc, etc. ..... In de psychologie en psychiatrie [Nieuwsbrief, 'Psychiatrie', deel I + II, 2013] wordt het accent op de onderlinge samenwerking van de hersenen - de overheersende gedachten, de geest - gelegd en er wordt totaal geen aandacht besteed aan de ziel. Het begrip ziel wordt in de psychiatrie zo vaag omschreven, dat je er voor mijn gevoel alle kanten mee op kunt. Met als gevolg, dat er nu [Spiegelbeeld, jan. 2012] zelfs beweerd wordt dat sterrenkinderen geïncarneerde mensen zijn; geboren als mens bij twee aardse ouders maar een deel van hun DNA [2] is van buitenaardse oorsprong! In één woord onzin! [Nieuwsbrief, 'Ziel en Geest', deel I + II, aug en sept. 2010].

Het zijn 'open' kinderen die blijk hebben gegeven van een innerlijke, spirituele wijsheid; de wijsheid van de ziel en niet van de geest en zeker niet van buitenaardse oorsprong! Het zijn kinderen met een verhoogd (spiritueel) bewustzijnsniveau, die alleen door de ziel - het hogere zelf - wordt 'geëtaleerd' in het elektromagnetisch energieveld! Maar - helaas - hebben deze spiritueel hoogontwikkelde kinderen ook een verhoogde gevoeligheid voor (ongewenste) energieën of storende invloeden van buitenaf en pikken de emoties van anderen sneller op, waardoor ze bijvoorbeeld absoluut niet tegen conflicten op school en huiselijke spanningen kunnen. Die verhoogde gevoeligheid of dat verhoogde bewustzijnsgevoel - 'Ik-weet-wie-ik-ben' - komt vanuit het innerlijke zelf; de ziel, het hoger bewustzijn of hogere Zelf. Dit in tegenstelling wat vele anderen [3] durven te beweren en op die manier wordt er een volkomen verkeerd beeld van de mens geschapen; van kinderen en jongvolwassenen, van .... |Wie-ik-Ben|. En, van welke rol zouden ziel en geest in het leven moeten spelen? En .... wat de ware betekenis van het leven zelf is?
'Ik ben een drieledig wezen, bestaande uit een ziel, een geest en een lichaam; 'wij' vormen een drie-eenheid zoals ieder ander energiewezen dat is'. Dat is mijn mening en visie die verwoord is in mijn boek 'Het drieledig wezen. Ziel, geest en lichaam'. Maar de psychologische opvattingen over een ziel en een geest is als fout te betittelen en schept onvrede bij ouders die meer begrip willen hebben voor hun hoog-sensitieve kinderen! Want de vraag 'Is mijn kind nu hoog-gevoelig of heb ik een kind met ADHD-gedagsproblemen?' is zo wezenlijk voor hen, dat ze vaak met de handen in het haar zitten en zich laten overhalen om het kind medicijnen (bijv. Ratilin) met een chemische samenstelling te laten slikken! Het gevolg is, dat opvoedkundige thema's zoals 'Wat zou je werkelijk het liefst voor je kind wensen' en 'Hoe voel jij je?' overboord wordt gezet!

De ziel is een individualisatie - een energiedeel, een 'molecuul' of energielichaam van God Zelf - die in staat is om niet alleen de allerhoogste, maar ook de allerlaagste trillingsfrequenties te kunnen signaleren al vóórdat de geest - het bewustzijn - ze opmerkt. Is er sprake van een onprettige omgeving (bijv. school), dan raakt een kind over-gestimuleerd en hyperactief of sluit zich volledig af van zijn of haar omgeving. Het kind raak uit 'balans'.
Hoog-gevoeligheid heeft niets te maken met een auraprobleem. Het kan wel een direct gevolg zijn van het ervaren en het opmerken van ongewenste energievormen (bijv. dolende geesten) in de directe omgeving, die het aura-veld [4] belagen, beschadigen (gaten of scheuren in het aura) of zelfs ten dele vernietigen! Het eindresultaat kan zijn dat het elektromagnetische energieveld of aura-veld niet meer het fysieke lichaam doordringt én - wat veel belangrijker is - omhult en dus beschermt. Het aura-veld wordt als het ware 'gelift', ten gevolge van de aanwezigheid van ongewenste energieën in en rondom het aura-veld. Het aura-veld blijft in sommige gevallen 'hangen' tot op knie- of onderbuik niveau, waardoor het kind niet of nooit meer geaard of gegrond is. Een aura behoort zichtbaar en voelbaar aanwezig te zijn rondom het hele lichaam; óók onder de beide voeten en benen. Alleen dán is het mogelijk om de kosmische energieën toe te laten tot het unieke chakra-systeem en op die manier voor een perfecte doorstroming door het fysieke en energetisch of etherlichaam (aura) zorgt.
Soms is het aura-veld aan de achterkant opengereten (achterkant van het lichaam heeft te maken met je energiegescheidenis of -verledens) en vertoont gat(en) en scheuren vanaf de kruin tot aan het staartbeen. Door de aanwezigheid van scheuren of gaten in het aura-veld ben je een gemakkelijke 'prooi' voor opdringerige, ongewenste energievormen, zoals 'auralifters' [5] en obsessieve energievormen [6]. En ja, dán kunnen we echt spreken van een aura-probleem!

Hoog-gevoelige kinderen voelen en ervaren verstorende invloeden in hun directe leefomgeving (buiten het aura-veld; bijv. in de woonkamer of leslokaal) veel sneller en heftiger dan wie dan ook. Energievormen bijv. 'auralifters' [5], obsessieve energievormen [6] die aan de denkbeeldige rand of begrenzing van het aura of in het aura-enerigeveld vastgeplakt zitten op de achterkant van het fysieke lichaam. Zij vormen een ware bedreiging voor het hoog-gevoelige kind, waardoor hun innerlijke vrijheid zwaar op de proef wordt gesteld of zelfs in het gedrang komt. Ze worden angstig, vertonen vreemd en onnatuurlijk gedrag, reageren prikkelbaar, sterk wisselende stemmingen en het horen van stemmen in het hoofd, behoren allemaal tot kenmerkende eigenschappen voor de aanwezigheid van ongewenste energievormen in en rondom het kind.
Hoog-gevoelige kinderen hebben mede door hun hoogontwikkelde bewustzijnsniveau een krachtige uitstraling; een hoop 'licht' om uit te zenden. Het vele goddelijke Licht dat een dergelijk kind uitstaalt, is helaas voor de negatieve geesteswereld soms of in het uiterst onplezierige geval een aanleiding om zo'n gevoelig kind te benaderen. Vaak heeft dit met de energiegeschiedens - de energieverledens, de vorige levens - van het kind te maken.

Hoog-gevoelige kinderen hebben vaak een sterk ontwikkeld paranormaal vermogen en een telepatisch vermogen om zowel intern (ziel, geest en lichaam) als extern (gidsen-contact, e.d.) te communiceren. Ook de gedachte dat hoog-gevoeligheid te vergelijken is met kinderen die kunnen 'voelen met hun aura' is onjuist en dus verwerpelijk. Hoog-sensitieve kinderen ervaren, voelen of merken op, dat er ontzettend veel in en rondom hun aura-energieveld gebeurt. Het aura-enerigeveld vertegenwoordigt voor hen dan ook als het ware de antenne-sprieten, die het intens waarnemen, voelen en ervaren mogelijk maakt. Maar ............... het is alleen de ziel die allerlei vormen van energiefrequenties opmerkt die via het aura-veld en de chakra-knooppunten binnenkomen. De ziel - het allerhoogste spirituele bewustzijnsniveau - 'vertaalt en ontleed' de binnenkomende energieën en geeft een signaal af aan de geest; het bewustzijn. Niet anders om! [Nieuwsbrief, 'Paranormaal begaafd', dec. 2012]. Hierdoor is het hoog-gevoelige kind sneller over-geprikkeld - 'overladen met informatiestromen van buitenaf, die het gevoelige chakra-systeem energetisch zwaar belasten' - dan andere kinderen! Maar besef, dat niet ieder hoog-sensitief kind hetzelfde is. Veel varianten zijn denkbaar en dat wordt mede veroorzaakt door de passie van de ziel, die hier op aarde is om alleen maar te ervaren. Te ervaren wat goddelijke Liefde is en omdat ook daadwerklijk - in alle onmogelijke situaties - te zijn; niets anders!

Nieuwetijdskinderen zijn - hoe dan ook - kinderen die intens veel ervaren, voelen, zien en horen! Het zijn spiritueel hoogontwikkelde kinderen die ontelbare keren reeds zijn geïncarneerd en daardoor een (veel) hoger bewustzijnsniveau hebben ontwikkeld, dan menig ander kind die minder sensitief zijn!

[1] 'Oude' ziel en 'jonge' ziel. Een ziel kan zichzelf als 'oud' of als 'jong' beschouwen, afhankelijk van wat het kiest wanneer zij het ultieme Bewustzijn heeft bereikt. Sommige zielen kiezen wanneer zij terugkeren naar het kosmische rad om een oude ziel te zijn, en sommige kiezen om 'jong' te zijn. Daarom bieden sommige zielen zich aan als vrijwilliger om 'jong' genoemd te worden, en anderen om 'oud' genoemd te worden.
[2] DNA - Nieuwsbrief, 'Epigenetische Heelkunde', februari 2011
[3] 'Met de ziel bedoel ik - dr. Elaine Aron, psycholoog - datgene wat subtieler is dan het fysieke lichaam, maar nog steeds belichaamd is, zoals dromen en verbeelding; de geest stijgt uit boven en bevat tegelijkertijd alles dat behoort tot de ziel, het lichaam en de wereld'. En ...... 'De wereld van de ziel spreekt hen aan in de taal van het onderbewuste, de taal van dromen, sprookjes, mythen en symboliek', aldus Barbara Driessen van beroep creatief schrijfster, therapeute en levensbeschouwelijk consulent [Boek, 'Sensitieve intelligentie'].
[4] Aura of elektromagnetisch energieveld [Nieuwsbrief,'Aura of het menselijk energieveld', sept. 2011']. Het menselijk energieveld kan als een lichtend lichaam worden beschouwd dat het fysieke lichaam omgeeft, het fysieke lichaam doordringt én zijn eigen karakteristieke uitstraling heeft. Meestal wordt het kortweg 'aura' genoemd. Als we nu eens het menselijk energieveld definiëren als het geheel van velden of uitstralingen van het menselijk lichaam, dan zien we dat veel bekende aspecten ervan - zoals elektrostatische, magnetische, elektromagnetische, sonische, thermische en visuele aspecten - te meten zijn in een laboratorium. Al deze gemeten verschijnselen hangen samen met de normale fysiologische processen van het lichaam en bovendien voorzien ze ons van een 'voertuig' van ons psychosomatisch functioneren. M.a.w. dit energieveld staat in nauw verband met onze gezondheid. Als iemand niet gezond is, is dat in zijn energieveld of aura zichtbaar als een onevenwichtige energiestroom, een (zwarte) vlek of een kleurverandering. 'De aura van ieder mens is een weespiegeling van zijn (psychische) gedachten én (fysieke) gevoelens'.
[5] zgn. Auralifters = een obsessieve energievorm die als het ware 'vastgeplakt' zit aan het menselijk aura-veld en meelift op de energie van de gastheer.
[6] Obsessieve energievormen ofwel obsessoren is een on-belichamend energiewezen dat zich in een belichamend mens of wezen nestelt. Dit kan bij de gastpersoon periodiek of permanent vreemde sensaties - gedragsveranderingen - veroorzaken. Obessoren zijn energiewezen die dood zijn en niet naar het Licht (het Hemelrijk) zijn gegaan; het zijn dolende, soms kwaadwilende, ziekmakende energiewezens, meestal aangeduid met de verzamelnaam entiteiten. Obsessieve energieën gebruiken energieën van de gastpersoon en veroorzaken daarom bijv. vermoeidheidsverschijnselen tot ongewenste gedragsstoornissen en één of meer gespleten persoonlijkheden.

3.0 Hoe maak je een onderscheid tussen hoog-gevoelig kind en een kind met ADHD?

'Wat is er zo bijzonder aan nieuwetijdskinderen?'
'Het zoveelste etiket?'

Er is een heel nieuwe generatie kinderen die veel verder lijkt te zijn ontwikkeld, dan de vorige generatie. Kinderen die met speciale gaven geboren zijn en bij de gewone man overkomt als een spiritueel hoogontwikkeld energiewezen, een eigenzinnige wijsneus! Het zijn vaak energiewezens met een hoge dosis zuivere 'lichtuitstraling'; een kind dat veel 'goddelijk licht' (= liefde) uitzendt naar zijn of haar directe omgeving. Een kind, dat een bijzonder groot en krachtig elektromagnetische energieveld of aura om zijn of haar fysiek lichaam draagt! Een aura-veld dat van oorsprong in balans is, maar door haar omgeving in onbalans (school, familie, buren, vrienden, e.d.) wordt gebracht. Hierbij valt te denken aan elektro-smog: aardstraling, wateraders, e.d., elektrische apparatuur, TV's, computers, laptoppen, zendmasten, e.d., maar ook het voelen van allerlei spanningen, het 'oppikken van ziektebeelden' en geestverschijningen (obsessieve energievormen) uit hun directe omgeving.

Het lijkt vaak net of kinderen van deze tijd meer blijk geven van ADD (attention deficit order), ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) of aan autisme verwante (gedags-)stoornissen. En in een aantal gevallen is deze diagnose ook zeker terecht. Maar voor mijn gevoel zijn ADHD-kinderen - zij die écht ADHD hebben - al van nature ontzettend druk.
Natuurlijk kun je het ADHD-probleeem niet simpel wegzetten met de opmerking 'het is slechts een aandachtsprobleem'. Neen, er is ongetwijfeld veel meer aan de hand met deze kinderen. Maar om de reguliere geneeswetenschap - de psychologie én de psychiatrie - het toch gemakkelijk(er) te maken, wordt er op het kind simpelweg maar een label - een sticker - geplakt en dus in een 'hokje' geplaatst! Kinderen met ADHD-problemen hebben bijvoorbeeld moeite met sociale signalen op te vangen, zijn onhandig, vallen vakker, willen alles tegelijk doen, zijn vergeetachtig, zijn vaak dingen kwijt, opdringerig, drift- en huilbuien, snel ruziemakend en hyperactief. Kinderen met ADD zijn opvallend stil, dromerig en passief. Er is dan juist géén sprake van hyperactiviteit.
Als je met een druk, weerbarstig of juist te stil en dromerig kind bij de dokter of de psycholoog aanklopt, dan wordt al snel de diagnose ADD of ADHD gesteld. Veel jonge kinderen krijgen medicijnen van de psychiater voorgeschreven (Ritalin, bijv.) waardoor ADHD-verschijnselen ogenschijnlijk verholpen worden. Dit helpt in een aantal gevallen goed. Deze medicijnen nemen echter de oorzaak niet weg, wel de symptomen!
Maar de ware oorzaak zal zeer waarschijnlijk liggen in één van de kenmerkende feiten, dat deze kinderen niet goed geaard zijn. Mede door een incomplete, onvolledige, en instabiel aura-veld en een deficiënt en/ of excessief chakra-systeem wordt het ongewenste gedragsprobleem nog eens extra versterkt. Echter, hierover - de werking van het chakra-en aurasysteem - is bij de reguliere geneeswijzen niets bekend en wordt zeker niet geaccepteerd als een 'wetenschap'!

De 'ooit-eens' geïntroduceerde termen van nieuwetijdskinderen tot hoog-sensitieve kinderen is misschien weer het zoveelste etiket dat je op een kind kunt plakken. Maar of dat kind hier nu wijzer van wordt, is nog maar de vraag. Als je niet uitkijkt, heeft het kind er binnen de kortste keren een probleem bij. Een probleem dat door onwetendheid door de reguliere geneeskunde en de grote 'massa-ingewijden' is gecreëerd! Hoewel elk kind uniek is, moet je uitkijken dat er geen nieuwe (psychologische) vakjes gaan ontstaan én dat de DSM-V alsnog wordt uitgebreid!
Wat de reguliere geneeskunde in deze veranderende tijden moeilijk willen accepteren, is dat elk energiewezen - geen uitzonderingen - een bijzondere, persoonlijke taak heeft te vervullen op deze aarde. Die taak kan in de meeste eenvoudige vorm omschreven worden met het vinden van de ware betekenis van het leven ..... 'Wat betekent het leven werkelijk voor jou? Leef ik bewust of onbewust? Ga ik bewust of onbewust door het leven? Laat ik me leiden door mijn innerlijke gevoelens of volg ik het (levens)pad van die ander!' Want realiseer je, dat het uiteindelijke doel in menswording is om te besluiten en te verklaren, te scheppen en uit te drukken, te ervaren en te vervullen |Wie-je-werkelijk-bent|. Om jezelf - ieder moment van de dag - te herscheppen als de prachtigste versie van het grootste visioen, dat je ooit hebt gehad over |Wie-je-werklijk-bent|.
Dat is jouw doel in de menswording en dat is het doel van heel het leven. Het doel van een menselijke ziel - niet de geest, het verstand of de breinmassa - is dan ook álles te ervaren, zodat zij álles kan zijn! Het onuitwisbare doel van álle zielen is uiteindelijk een goddelijk wezen te worden én te zijn. Je bent als het ware een god-in-wording! Dat is het doel van heel het leven! [Nieuwsbrief 'Zingeving', mei 2010]

Je bent hier om een individueel plan voor je eigen verlossing uit te werken! Onthoud: géén kind is gelijk aan een ander; je kunt daarom kinderen niet 'labbelen', of zo maar in een hokje plaatsen!

4.0 Geest des tijd?

De term 'Nieuwetijdskinderen' zou er op kunnen wijzen, dat het om een verschijnsel gaat dat vrij nieuw is. Niets is minder waar. De vraagt is natuurlijk of deze kinderen er niet altijd zijn geweest. Voor mijn gevoel zijn er altijd al 'nieuwetijdskinderen - spiritueel hoogontwikkelde wezens (denk aan Confucius, Lao-Tse, Boeddha, Mozes, Krsihnamurti, de Dalai Lama, Sai Baba, Jezus en vele anderen) - geweest.
Tientallen jaren geleden had je ongetwijfeld ook intuïtieve, gevoelige en wijze kinderen, maar daar hadden ouders vaak geen oren naar. Het verschil is alleen, dat er de laatste decennia wel erg veel van dit soort kinderen worden 'geboren' of dat er juist nu veel wordt waargenomen in deze 'overgangstijd'. En, ook de media - de ontelbare herschrijvers of betweters (paragnosten en mediums) - heeft zich massaal op dit vernieuwend, boeiend onderwerp nu gestort. Maar het zijn niet anders dan 'herkauwers' die na-apen wat anderen reeds eerder bedacht of geschreven hebben. Geen vernieuwende, verhelderende  verklaringen. Neen, integendeel ..... steeds maar weer het 'oude' oprakelen of soms alleen maar in een nieuw omhulsel gieten.

Het lijkt of vanaf de 60-jaren ineens een plotselinge toename is van 'bijzondere kinderen'. En de meeste logische verklaringen werd allereerst in de astrologische begrippen gevonden; van het 'Sterrentijdperk (van 4400 tot 2300 v. Chr.) tot het Aquaris Tijdperk' (vanaf 2000 na Chr.). Populair is het denkbeeld dat de mensheid heden het 'Tijdperk van Aquaris' is ingegaan. Of deze veronderstelling juist is, is niet geheel duidelijk. Het enige 'houvast' is te vinden in het boek van Alice Bailey (1944) waarin ze de overgang van het tijdperk Vissen naar het Aquaris Tijdperk uitvoerig beschrijft.
Maar ook de New Age beweging [1] - de periode waarin voor het eerst de term 'Indigo-kinderen' door Nancy Ann Tappe (1931-2012) werd gelanceerd -, heeft hierin haar steentje bijgedragen. Het idee van een nieuw tijdperk voor de mensheid was nu eindelijk aangebroken. De opkomst en/ of de val van machtige beschavingen en culturele opvattingen en waarden werden door de astrologen aan de hand van dergelijke tijdperken aangegeven.
Eindelijk hadden we het 'bewijs' gekregen dat de wereld aan het veranderen was! En .... dus was de komst van ontelbare nieuwetijdskinderen hiermee een direct gevolg! En ........ ontelbare mensen hoopten diep in hun hart op de Wederkomst van Jezus!
Gelukkig, de esoterische en spirituele vernieuwingen streelden en verzachtten enigszins onze negatieve gedachten over het voortbestaan van de wereld, maar de vraag die nu geldt, is wat doen we werkelijk met deze feitenkennis dat hoog-gevoelige kinderen of beter gezegd hoogontwikkelde enerigewezens werkelijk bestaan? Of laten we het maar weer bij het oude; bijvoorbeeld het oude-educatieve lesprogramma?

'Het past in de geest van deze tijd, want ook volwassenen veranderen, geven veel meer ruimte aan dit soort zaken. Kinderen mogen ook meer hun eigen stem hebben´, zegt Berend Jager, één van de initiatiefnemers van het Platform Nieuwetijdskinderen.

Maar deze wereld heeft tot nu toe haar oplossingen altijd in daden gezocht en niet in filosofie, niet in mediteren of in filosoferen met de kinderen. Onze samenleving is puur en alleen op actie gericht. Onze wereld staat momenteel daarom voor grote problemen en juist nú moeten we deze problemen oplossen en wel op de niveaus van overtuigingen. De meest elementaire overtuigingen - de wijze waarop wij ervan overtuigd zijn hoe het leven in elkaar zit - zijn gebaseerd op datgene wat ons wordt onderwezen, wat ons wordt geleerd ..... en wel door het prisma van onze (religieuze) opvoeders. Maar, lieve mensen, besef eens opvoeders dat zijn wij allemaal! Maar wat de meeste opvoeders niet beseffen, is dat wij onze jongeren niet alleen in scholen onderrichten, maar ook op elk moment van hun leven. Zij slaan ons gade als hun rolmodellen en brengen onze voorbeelden in de praktijk. Scholen spelen daarom een zeer belangrijke rol in het ontwikkelingsproces van het kind, omdat scholen enigszins 'losstaan' van de vooroordelen - de (spirituele) overtuigingen -  van de ouders.

'Zie alle geluiden om je heen als een mantra,
zie alle mensen om je heen als een Boeddha en

zie alle gedachten en gevoelens als manifestaties van wijsheid´.

[1] New Age = Nieuw Tijdperk. Volgens Helena P. Blavatsky (1831-1891) een evolutie van het menselijk ras naar grotere spirituele hoogte. Een sociale en spirituele beweging die zich in de 2e helft van de 20ste eeuwe heeft ontwikkeld.

5.0 Het karma van Nieuwetijdskinderen

'Karmisch patroon of lotsbestemming?'

Het meest opmerkelijke - vind ik - in de geschreven teksten over nieuwetijdskinderen is wel de mening van Doreen Virtue die onder andere beweert, dat regenboogkinderen nog nooit op aarde geweest zijn, nog nooit geìncarneerd zijn én dus hoeven ze géén karma in 'balans' te brengen. 'Ze zijn hier om te dienen!' Want zo redeneert Doreen Virtue........ de regenboogkindren zijn perfect in balans zowel in hun mannelijke als in hun vrouwelijke energieën. [Het Ying-Yang-principe].
Maar is dat wel zo? Zijn deze hoog-gevoelige of hoogontwikkelde kinderen wel zo in balans, als zij durft te beweren? Hebben regenboogkinderen, indigo-, sterren-, of bloemenkinderen - de nieuwetijdskinderen - nog nooit eerder de aarde bewoont? Heeft reìncarnatie voor deze hoog-sensitieve of hoogontwikkelde wezens dan geen enkel nut? Zijn 'ze' karma-vrij? Of bestaat reìncarnatie überhaupt niet?

De meeste mensen denken bij karma uitsluitend aan iets, dat zijn oorsprong heeft in vorige levens en dat we op dit moment het karma van onze toekomstige levens creëren. Deze benaderingswijze, waar vrijwel iedere oosterse filosofie van doordringen is, gaat voorbij aan de essentie: karma wordt elke minuut van de dag, vierentwintig uur per dag, gecreëerd en op die manier beleeft [1]!
Wij zijn het product van onze vorige levens, maar we zijn óók het product van wat we gisteren hebben gedaan. We hebben onszelf gemaakt tot wat we nú zijn! Ja, we kunnen een karmisch patroon of lotsbesteming opbouwen dat verlichting in een toekomstig leven zal garanderen, maar we kunnen ook 'verlichter' worden in ons leven van dit unieke (levens)moment! En dit kunnen we bereiken door meer te leren luisteren naar ons innerlijk Zijn, ons hoger bewustzijn of hogere Zelf!

Jezus: 'Er valt niet te ontkomen aan het boemerangeffect dat onze gedachten en daden hebben. Eens zal je in het reine moeten komen met alles wat je denkt, voelt of doet!' [Paul Rerrini, 'De Levende Christus']

[1] Nieuwsbrief 'Zingeving', mei 2010

5.1 Reïncarnatie
'Reïncarnatie is een feit. Het heeft zin en het is perfect!'
'Het kosmische rad = reïncarneren?'
'Waarom incarneren wij?'
'Reïncarneren zinvol?'

Ieder energiewezen bestaat uit een ziel, een geest en een fysiek lichaam. Als een ziel [1] terugkeert naar een menselijk leven, dan is dat altijd een poging om méér ervaringen op te doen én zich aldus verder te evolueren! Want de ziel weet heel goed dat haar doel evolutie is. Dat is haar enige doel, haar wezenlijke doel! Het uiteindelijke doel van een menselijk ziel is dan ook álles te ervaren, zodat zij álles kan zijn!
De ziel streeft dan ook naar haar eigen ervaringen en waar kan ze dat het beste doen, is ....... hier op aarde. Het belang van een ziel ligt dan ook niet bij de prestaties van het lichaam of de ontwikkeling van het verstand. Dit alles heeft voor de ziel géén betekenis. Wat de ziel nastreeft is het hoogste gevoel van liefde dat je maar kunt  voorstellen. De ziel streeft naar dat unieke gevoel, niet naar kennis. De ziel bezit al de kennis, maar kennis is conceptueel. Het gevoel is echter empirisch. De ziel wil zichzelf voelen en zo zichzelf kennen door haar eigen ervaringen hier op aarde.

Natuurlijk, tijdens het hele leven bepaal jij zelf je eigen regels. Jij zet de richtlijnen uit volgens een van te voren opgesteld goddelijk Plan en jij beslist uiteindelijk - bij 'Terugkomst' - hoe goed je het hebt gedaan hier op aarde. Hoe goed je bent geweest op ieder moment van de dag, want jij bent tenslotte degene die besloten heeft |Wie| en |Wat-jij-werkelijk-bent| ..... en |Wie-je-wilt-Zijn| hier op aarde.
De ziel schept daarom hier op aarde situaties én omstandigheden voor haar eigen hoogste bestemming en haar eigen meest directe herinnering voor elk moment van nu. Het is de ziel die permanent creëert of schept en het verstand (de geest, niet de breinmassa) reageert hierop. De geest zal keuzes maken uit het aanbod, dat de ziel haar aanreikt. Maar de ziel zal trachten duidelijk te maken dat er slechts één overweging kan meespelen wanneer je kiest, namelijk: 'Is dit een uitspraak over |Wie-ik-werklijk-ben?|. Is dit een mededeling over |Wie-ik-kies-te-Zijn?|'. Dat is wat de ziel de geest iedere keer zal voorleggen.

Er worden in mensen veel niveaus van evolutie getoond en waargenomen. Men kan vaak terugkomen (incarneren) - vele honderden keren - en steeds hoger evolueren. Maar door in een 'lagere' vorm zoals sommige godsdiensten beweren - in de vorm van een dier terugkeren - kan een ziel zich nooit naar een hoger niveau ontwikkelen, en juist dat is haar grootste wens: evolueren. Daarom komt het niet voor dat een ziel zal terugkeren in een dierlijk lichaam. Niet vóórdat de ziel de ultieme hereniging met het |AL| heeft bereikt. Een ziel kan er ook altijd - en zo vaak zij dat wil - voor kiezen om een bepaalde levensvorm op een bepaald niveau nogmaals door te nemen. Maar het uiteindelijke doel is evolueren!

Evolueren, het zich verder ontwikkelen van de ziel zou zonder reïncarnatie niet mogelijk zijn. Zonder reïncarnatie - zonder het vermogen opnieuw een lichamelijke vorm aan te nemen - zou de ziel alles wat zij wil bereiken in één leven moeten zien te bereiken en dat is miljarden malen korter dan één tik van de kosmische klok.

5.2 Reïncarnatie voor uitverkorenen? Nieuwetijdskinderen?
'Of alleen voor zwakken, zieken en mindervalide mensen?'

De vraag die hiermee te maken heeft, is: 'Kiest de ziel [1] van tevoren het soort leven, dat zij zal ervaren?' Het antwoord is neen, want dat zou de bedoeling van de confrontatie tijdens het aardse leven teniet doen. Het doel is jouw ervaring en aldus het eigen Zelf in het glorieuze moment van het nu ervaren. Je kiest daarom ook niet vóóraf het leven dat je zult ervaren. Desalniettemin, je kunt kiezen voor de personen, plaatsen en gebeurtenissen - de voorwaarden en omstandigheden, de uitdaging en obstakels, de kansen en de keuzemogelijkheden - waarmee jij je eigen ervaring kunt scheppen.
Jij mag de kleuren van je palet kiezen, het gereedschap van je gereedschapskist, de apparatuur van je werkplaats. Wat je daarmee gaat scheppen, is jouw zaak! Dat is de zaak van het leven.

Je bent hier dus om een individueel plan voor je eigen verlossing - zelfverwerkelijking, zielsbewustzijn - uit te werken en dat geldt óók voor nieuwetijdskinderen. Ieder hoog-sensitief of hoogontwikkeld kind komt hier op aarde met een Goddelijke Plan, maar het kind weet nooit bewust [de geest] van te voren wát het hier op aarde zal ervaren of zal gaan scheppen. Daarom durf ik te stellen, dat: 'zij zijn hier voor hun eigen spirituele ontwikkeling en staan nooit in dienst van een ander'...... zoals door Doreen Virtue wordt beweerd - 'ze' (de nieuwetijdskindren) zijn hier niet om te dienen, maar simpelweg om ons te laten zien door hun uiterlijke gedragingen en verschijning, dat wij als volwassenen het leven vanuit een andere perspectief moeten leren bekijken.

'Leef van uit je hart en laat je niet leiden door je verstand, de geest ....  het materialisme!'

5.2.1. Tijdslijn?

Er is géén tijdslijn met een begin of einde. Het is een rondgaand bewustwordingsproces. We draaien steeds in kringen rond tot we ons volkomen bewust zijn |wie-we-zijn|. Reïncarnatie [2] is dus een feit. Het heeft zin en is dus perfect! En dit geldt voor elk energiewezen dat terugkeert of zal terugkeren - 'ooit-eens' - naar de aarde; ook regenboog-, sterren-, indigo-, bloemen-, 'kinderen van de blauwestraal' en nieuwetijdskinderen! Niemand uitgezonderd!

Wij incarneren in lager menselijke vormen, en wij ontwikkelen ons vervolgens naar steeds hogere bewustzijnstoestanden, totdat we uiteindelijk een god-zijn. Wij, energiewezens, zijn niets anders dan een god-in-wording! En dat geldt voor ons allemaal; niemand uitgezonderd!
Zodra je dit gaat beseffen dan zal je beter begrijpen dat je leven niet nutteloos is, omdat je beseft dat je deel uitmaakt van een Totaal Kosmische Goddelijk Plan!

'Reïncarnatie kan de dimensie van je leven verdiepen!'

5.2.2. Vers van Boeddha over karma

Ik ben de eigenaar van mijn daden
De erfgenaam van mijn daden,
Geboren door mijn daden,
Gerelateerd aan mijn daden.
En leef ondersteund door mijn daden.
Van elke daad die ik verrricht,
Goed of slecht,
Daar ben ik erfgenaam van.
Zo zou een monnik steeds weer moeten reflecteren. Boeddha (Anguttara Nikaya, 1.8f)

[1] De ziel is een individualisatie van God Zelf; een 'energielichaam, een energiedeel' of een 'molecuul' van God Zelf. De ziel is een god in het klein; de ziel is het gereedschap waarmee God Zichzelf uitdrukt. De ziel is een zelfstandig evoluerend schepsel. De ziel is wat je 'bij-elkaar-houdt'. De ziel is de levensenergie; de essentie van jouw bestaan!
[2] Nieuwsbrief, 'Reïncarnatie', deel II -dec. 2009

5.3. Wat is karma eigenlijk?
'Bestaat er zoiets van schuld of boete doen? Neen!'

Karma is een begrip uit het hindoeïsme en het boeddisme. De letterlijke betekenis van karma is handeling, actie of daad. Hetgeen zowel mentale als fysieke daden inhoudt. In het dagelijks gebruik bedoelt men er vaak mee dat alles wat we doen, denken of zeggen weer bij ons zelf terugkomt! Karma gaat dan over zowel de daad als het gevolg dat uit die daad voortkomt! Karma met haar directe of indirecte gevolgen wordt dan gezien als een natuurlijk principe; een wet van 'actie en reactie', de wet van 'oorzaak en gevolg'! Dit betekent, dat alles wat we doen (actie) een oorzaak vormt die op een later tijdstip een gevolg heeft of kan hebben.

Het oneindige rad van wedergeboorte - het kosmische rad - wordt door velen van ons voorgesteld als een 'tredmolen', waarin je oude schulden te vereffenen krijgt en dapper probeert géén nieuwe schulden te maken. Dat hebben sommige mensen het 'karmische rad' - karma - genoemd. Het verschilt niet zoveel van sommige westerse theologieën [1], want in beide paradigma's worden wij voorgesteld als onwaardige zondaars die de zuiverheid betrachten om zó een hoger spiritueel niveau te kunnen bereiken.
En juist dat is niet waar. Je hoeft géén schulden in te lossen, want deze zogenaamde gecreëerde schulden van toen bestaan niet. Het zijn je ervaringen van toen - ervaringen hebben herinneringen en gevoelens opgewekt - die je 'meeneemt' naar de aarde en aldaar probeert te 'verwerken'.

'Het lot is verleden karma, vrije wil is huidige karma'. [Indische filosoof]

Nee, er bestaat dus niet zoiets als schuld van karma! Een schuld is iets dat moet of zou moeten worden terugbetaald en dat is in het leven op aarde niet van toepassing.
We zijn letterlijk een product van onze eigen gedachten en daden - en dát is ons karma. We hebben onszelf gemaakt tot wat we nu zijn! Karma is beter te vergelijken met een ervaringsproces, een proces van wording! Géén leerproces, want je ziel weet alles wat er te weten valt. Niettemin zijn er bepaalde dingen die je wilt (over)doen, die je kiest om te ervaren. En sommige van deze keuzes hangen af van wat je eerder hebt ervaren. Dit is ongeveer het dichtst dat woorden kunnen komen bij wat wij de schuld van karma noemen.
Indien karma de aangeboren wens is om beter en groter te zijn, om te groeien en je verder te ontwikkelen, en om naar voorbije gebeurtenissen en ervaringen te kijken als maatstaf hiervoor, dan bestaat karma inderdaad. Maar het stelt geen enkele voorwaarden. Er wordt nooit iets vereist in iedere leven dat je opnieuw wenst te ervaren! Je bent, zoals je altijd bent geweest, nl. een goddelijk wezen met een vrije keus!

[1] Het begrip karma werd in het westen door de theosofie - Helena Blavatsky - geïntroduceerd.

5.4 De levenscyclus van Nieuwetijdskinderen versus Karma
'De evolutie van het bewustzijn; verlichting .... ontwikkeling van het Zijn'
'Je kunt niet ervaren wat je niet kent of weet' [Nieuwsbrief, 'Verlichting of Nirwana', april 2000]

De dood en het reïncarnatieproces zijn te beschouwen als een onoplosbaar gebeuren in ieder menselijk leven. Niemand, niemand uitgezonderd; óók dit geldt zeker ook voor de nieuwetijdskinderen! Het is een essentieel deel van de cyclus van een mensenleven en is een onlosmakelijk deel van het oneindige levensproces. We hebben er allemaal mee te maken. Of je dit leuk vindt of niet!
De levenscyclus is te omschrijven als het (levens)Proces! Het is een beeldspraak waarin de geen-begin-en-geen-einde-aan van de dingen wordt uitgedrukt; het voortdurend met alles verbonden Pad naar alles toe en overal vandaan, waarover de ziel de eeuwigheid lang met vreugde rondreist. De levenscyclus van ieder mens is dan ook te beschrijven als een 'reis van de ziel' door de eeuwigheid. Maar tijdens het hele leven bepaal jij zelf je eigen regels en dat geldt ook voor de nieuwetijdskinderen. Jij zet de richtlijnen uit volgens een van te voren opgesteld goddelijk Plan en jij beslist uiteindelijk - bij 'Terugkomst' - hoe goed je het hebt gedaan hier op aarde. Hoe goed je bezig bent geweest op ieder moment van de dag, want jij bent tenslotte degene die besloten heeft |Wie| en |Wat -jij-werkelijk-Bent|...... en |Wie-jij-wilt-Zijn| hier op aarde.
Dit hele levenpsroces gaat er dus juist om je Zelf te ontdekken, je Zelf te scheppen zoals wij werkelijk zijn en werkelijk wensen te zijn, op ieder moment van de dag. Maar realiseer je, dat door jouw gedachten het leven ontstaat! Jouw denken is de ouder die geboorte geeft aan alle dingen!

Zijn de gedachten van een hoog-sensitief of hoogontwikkeld kind - de nieuwetijdskinderen - dan 'on-feil-baar' te noemen? Kent een hoog-sensitief kind of jongvolwassene geen enkele angst, geen pijn, geen emoties en geen verdriet? Worden al hun gedachten uiteindelijk ingegeven door oprechte, zuivere liefde die afkomstig zijn van hun hogere Zelf, de ziel? Bestaat hun verschijningsvorm hier op aarde slechts uit spirituele dienstbaarheid; compassie [Nieuwsbrief, 'Compassie', 18 dec. 2011.] of staan ze 'stil' in hun spirituele ontwikkeling? Zijn deze nieuwetijdskinderen 'volmaakt', volkomen in balans? Hebben de hoog-gevoelige kinderen dan geen emoties en kennen ze geen angsten meer? Zijn het kinderen die alleen liefde - in alle situaties en omstandigheden - kunnen uitstralen zoals Jezus dat ons heeft getoond?
Het antwoord is simpelweg neen! Ook de nieuwetijdskinderen zijn hier op aarde gekomen met een Goddelijk Plan; een plan voor hun (eigen) innerlijk groeiproces. Een plan om alles te mogen ervaren, wat het innerlijke zelf wenst te ervaren. Het uiteindelijke doel van ieder wezen zal dan ook zijn om een god-te-worden; zoals Jezus ons dat heeft voorgedaan en getoond. Jezus kun je dan ook veel meer beschouwen als een 'ouder-wereldmodel'!

6.0 De evolutie van Nieuwetijdskinderen
'De evolutie van het bewustzijn'
'Je kunt niet ervaren wat je niet kent of weet'
'Evolutie komt voort uit karmische revolutie'

Ook de nieuwetijdskinderen zullen tijdens hun levenscylcus hier op aarde permanent geconfronteerd worden met allerlei buitengewoon moeilijke situaties die uit hun directe leefomgeving voortkomen. Is het niet op school dan is het wel opgroeien in een niet-wenselijke woonomgeving. Ook deze 'bijzondere' kinderen zullen moeten (gaan) leren aanvaarden dat het leven op aarde erg simpel kan zijn, indien ál hun beslssingen de beslissingen waren die de zuivere geest - de ziel, je innerlijke of hogere zelf - nemen zou. Dán was het allemaal erg simpel!
Als je zou luisteren naar de zuivere geest (de ziel) in jou, dan zouden alle besluiten veel gemakkelijker genomen kunnen worden en dan zouden de gevolgen alleen maar vreugde brengen. Omdat de keuzes van de zuivere geest altiijd de hóógste keuzes zijn. Ze hoeven niet te worden herzien. Ze hoeven niet te worden geanalyseerd of geëvalueerd. Ze zouden in principe - zonder tegenspraak van de geest - gewoon opgevolgd en uitgevoerd moeten worden.
Maar je bent niet alléén een zuivere geest; een ziel. Je bent een drieledig wezen van lichaam, ziel en geest. Dat is zowel een glorie als een wonder. Want veel van je besluiten worden op alle drie niveaus (op zielen-, geest-, en lichaamsniveau) tegelijkertijd genomen, en die zijn lang niet altijd met elkaar in overeenstemming. Je ziel kan keuzes maken en beslissingen nemen, maar het kan zijn dat de geest - het verstand, het bewustzijn maar niet de breinmassa - 'tegenspartelt'; er een andere gedachte, want dat is wat de geest is, erop nahoudt.
Intuïtie en emotie. Soms vanuit alle drie gelijk waardoor er nog meer innerlijke conflicten tussen geest en ziel kunnen ontstaan. Vaak wil je lichaam dat je het ene besluit neemt terwijl de ziel iets anders zoekt en je geest naar weer iets anders verlangt. Jongelui hebben een gezegde, 'ze allemaal op een rijtje hebben', en dat is nauw precies die die samenhang uitdrukt.

De kernvraag die met het evolutieproces van het ieder (hoogontwikkeld) kind te maken heeft, is .... neemt een hoog-sensitief of hoogontwikkeld kind dan alleen maar beslissingen op basis van zijn of haar ingevingen die vanuit het hart komen, vanuit hun hogere zelf komen of worden ook hún gedachten en besluiten nog steeds beïnvloed door de geest, die nog de 'oude' energiegeschiedenis van vorige levens bij zich draagt? Ik denk van wel! Of kan ik beter zeggen: 'Ik weet het wel zeker!'
Nieuwetijdskinderen zijn voor mijn gevoel dus zeker niet vrij-van-karma als we ons realiseren dat het reïncarneren plaatsvindt op basis van de vrije goddelijke wil! Elke ziel, dat een fysieke lichaam hier op aarde gaat betreden, heeft tijdens zijn Hemelse 'periode' - het Bewustzijn van de Macrokosmos, de Macro Realiteit, het Collectieve Bewustzijn, het Rijk van het Absolute - gebruik gemaakt van die vrije keus; van een goddelijke vrijheid om vrij te zijn in een keuze om nog een keer een fysiek lichaam te willen gaan bewonen! [Nieuwsbrief, 'Vrijheid', febr. 2010].

Je - als hoogontwikkeld energiewezens - bent hier niet gekomen om een slaaf van het karmische wiel te zijn, maar om meesters te zijn van elke omwenteling die het maakt. Evolutie komt voort uit karmische revolutie!

7.0 Slot

'Het voornaamste doel van ouderschap is kinderen leren hun eigen ouder te worden'
'Wij zijn energiewezens, die bestaan uit een ziel, een geest en een fysiek lichaam. Wij - energiewezens - vormen een drie-eenheid, die onderling sterk verbonden is met elkaar en de kosmos!'

De term 'Nieuwetijdskinderen' zou er op kunnen wijzen, dat het om een verschijnsel gaat dat vrij nieuw is. Niets is minder waar, want er zijn altijd al nieuwetijdskinderen - spiritueel hoogontwikkelde wezens [HOW's] (denk aan Confucius, Lao-Tse, Boeddha, Mozes, Krishnamurti, Dalai Lama, Sai Baba, Jezus en vele anderen) - hier op aarde geweest.
Maar tientallen jaren geleden (circa 1970) werd het verschijnsel 'hoog-sensitief' voor het eerst beschreven en ontdekt door Nancy Ann Tappe. Mede door haar toedoen en velen anderen [Doreen Virtue, dr. Alaine Aron, Carl Jung, etc.] is het begrip indigo-, sterren-, bloemen-, kristal- en nieuwetijdskinderen wereldwijd bekend geworden. Nadien heeft ook de media - de ontelbare herschrijvers of betweters (paragnosten en mediums) - zich massaal op dit vernieuwend onderwerp gestort. Maar het zijn niets anders dan 'herkauwers', die na-apen wat anderen reeds eerder bedacht of geschreven hebben. Geen vernieuwende, verhelderende 'verklaringen'. Neen, integendeel ...... steeds maar weer het 'oude' oprakelen of soms alleen maar in een nieuw omhulsel gieten.
Het begrip nieuwetijdskinderen is niets anders dan kinderen 'labellen' of opzadelen met een para- of evolutionaire psychologische gedachteconstructie, die kant nog wal raakt. 'Het zijn kinderen ....... die nooit geïncarneerd zijn, géén karma hebben, en hun hoog-sensitieve eigenschappen en karaktereigenschappen zijn aangeboren en genetische bepaald', aldus.........' 'Het zijn kinderen met een bijzondere opdracht; een opdracht om de wereld te redden, aldus .......' waardoor ik nu sterk geneigd ben om te concluderen dat deze kinderen 'onfeilbaar' zouden zijn. Maar helaas is dat niet zo, omdat ook zij hun levenspad (opnieuw) dienen te bewandelen.
Helaas (?) voor vele onwetende parapsychologen, paragnosten en mediums wordt ook dit keer [Nieuwsbrief, 'Tweelingzielen', deel I + II] weer een grote onwaarheid - wat heeft geleid tot ongekende misvattingen en overtuigingen over de ware betekenis van het leven én over God - verspreid. De geschiedenis blijft zich maar herhalen met als gevolg dat we bijvoorbeeld nog steeds blijven hangen in een onderwijssysteeem - een opvoedproces - dat alleen maar gebaseerd is op 'feitenkennis' en onwaarheden. Niet op wat wij  'innerlijk voelen'. Het (innerlijk) gevoelsleven wordt volledig in het huidige onderwijssysteem buitengesloten en/ of zelfs 'vernietigd'. 'Hoe voel jij je nu?' (het affectieve domein van het innerlijke Zelf [1])  ...... is een onderwerp dat nergens voorkomt op het lesrooster of dat überhaupt bespreekbaar is. Ik ben eerder geneigd om te zeggen dat dit onderwep 'Hoe voel jij je?' taboe is; te softie is! Maar realiseer je dat hoog-sensitieve kinderen of hoogontwikkelde kinderen met een verhoogde gevoeligheid of een verhoogd bewustzijnsgevoel - 'ik-weet-wie-ik-ben' - dát nu juist wel wensen te ervaren. Het zijn juist kinderen met een verhoogd spiritueel bewustzijnsniveau, een spirituele wijsheid van ongekende hoogte die smeken om een vernieuwend onderwijssysteem. Een onderwijssysteem - het Creactieve Educatieve onderwijsprogramma - dat zich richt op terug(bege)leiden naar hun eigen innerlijke wijsheid en waar ze worden aangemoedigd om zelf hun eigen meest innerlijke waarheid vorm te geven. Niet steeds maar weer die oude, onvolledige overtuigingen van die anderen blijven herhalen en kopiëren! Ze moeten kunnen leren en geloven in zichzelf als Bron van hun ervaringen en als autoriteit van hun leven. En ...... waar het ook om gaat, is dat ze zich openstellen voor de Schepper binnenin; dat ze getoond worden |wie-ze-werkelijk-zijn|!

'Compassie is spirituele dienstbaarheid' [2]

Het wordt tijd dat wij onszelf bevrijden. We hebben onze vijf natuurlijke emoties opgesloten, ze onderdrukt, en tot erg onnnatuurlijke emoties vervormd, waardoor wij ongelukkig zijn en dood en vernietiging over onze wereld hebben afgeroepen. Eeuwenlang heeft op deze planeet het gedrag geheerst van 'geef je niet over' aan je gevoelens. Als je verdriet voelt, zet je daar dan overheen; als je kwaad bent, stop het weg; als je bang bent, verman je dan; als je liefde voelt, beheers je, houd dat binnen bepaalde grenzen, wacht ermee, loop er voor weg ..... Doe wat je doen moet om het niet te laten zien, helemaal, hier en nu, meteen.
Het wordt tijd dat wij onszelf bevrijden! Compassie betekent dan ook met het hart zien, of zien met gevoel! Het hart is niet de plaats van emoties, eerder de zetel van Universele Liefde binnen het menselijke wezen. Het is de plaats van intuïtie en spirituele verbinding. De emoties verbonden met het hart zijn vreugde, eenheid en geluk. Dus met het hart zien, betekent de Eenheid zien die wij met anderen delen!

Waar het in de Creatieve-Educatie dus omgaat, is dat alles als Eén ervaring wordt en jezelf als de Schepper zien! En om dit nieuwe onderwijssysteem gelijk maar in een nieuw jasje te steken, zou ik graag definitief afscheid willen nemen van de oude begrippen zoals 'Indigokinderen', 'Kristalkinderen', 'Regenboogkinderen', 'Bloemenkinderen', 'Hoog-sensitieve kinderen' en 'Sterrenkinderen' en een volledig nieuwe begrip introduceren, namelijk HOW!

De onbegrensde mens of het (spiritueel) hoogontwikkelde (energie)wezen! De HOW's!

'Ik zou graag willen dat mijn kinderen altijd van het leven konden genieten'

[1] Nieuwsbrief, 'Kinderen, onze toekomst' , deel I - mei 2014
[2] Nieuwsbrief, 'Compassie', 18 dec. 2011

Hans Zevenboom

Literatuurverwijzing:
- Barbara Driessen, 'Sensitieve Intelligentie' - 2008
- Elaine N. Aron, 'Hoog sensiteive Personen' - 1996
- Neale Donald  Walsch, 'Derde gesprek met God' - 1998
- Neale Donald Walsch, 'De God van Morgen' - 2004
- Hans  Zevenboom , 'Ziel, geest en lichaam' - 2006

 

 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack