logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
  • EU e-Privacy Richtlijnen

    Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

    Bekijk Privacy Richtlijnen

Tweelingzielen
Tweelingzielen

Tweelingzielen - deel I

Tweelingzielen: 'een cultuurhistorische mythe'. Een geromantiseerd verhaal over het vinden van de 'ware'; de ware (ge)liefde! [Hans Zevenboom]

1. Inleiding
Enkele jaren geleden verscheen het boek 'Tweelingzielen. Vind je ware partner' van Patricia Joudry. Het boek was een bestseller en stond al gauw in de top-10 van de boekhandels. De kern van het boek wordt bloem 6gevormd door de romantische gedachte, dat iedere ziel hier op aarde een 'tegenhanger' - een tweelingziel, je ware - heeft. Tijdens de schepping zou de Schepper ten gevolge van Zijn dualistisch karakter de oorspronkelijke mens - de ziel - eerst twee-in-één hebben geschapen en wel in de vorm van een soort kosmisch ei. De ziel was in die toestand androgyn; zowel man als vrouw, de ziel werd geschapen als één tegelijk mannelijk en vrouwelijk geheel. Later zouden - door onverklaarbare reden - de zielen tijdens het reïncarnatieproces zich opsplitsen in twee delen; een mannelijk en een vrouwelijk deel.
Anders gezegd: een tweelingziel is één gesplitste ziel in twee lichamen!

Deze gedachte, dat de ziel zich heeft verdeeld in twee geslachten is door de eeuwen heen verwoord door filosofen, dichters, zieners en geestelijke leraren. Maar zijn deze beeldende verhalen, ontwikkelde theorieën, legendes of mythen wel het juiste beeld over de ware betekenis van het leven? Dat het vinden van je spirituele partner het enige levensdoel zou zijn hier op aarde? Worden we door deze legendes niet volkomen op het verkeerde been gezet? Dat spirituele groei én verlichting alleen mogelijk zou zijn als jij je spirituele partner - 'na eeuwen van zoeken' - uiteindelijk hebt gevonden? Is dat het? Of zijn juist deze ontwikkelde theorieën en mooie geromantiseerde verhalen, die de mensheid aan kunnen zetten tot bewustwording en groei? Of juist niet!

2. Theorieën over het ontstaan van tweelingzielen

Er bestaan diverse theorieën over de ontstaangeschiedenis van de mensheid, over de ziel, over zielsverwanten, over tweelingzielen, over nevenzielen, over groepszielen, over zielsliefde, over tweelingvlammen, over tweelingzielshereniging en - verbintenis en .............. over de daaruit voortvloeiende liefdesrelaties en omgangsvormen van zielen in het aardse leven; sekseharmonie of zielshereniging zijn vooral in het laatste decennium de belangrijkste thema's geworden.
Deze theorieën zouden te vinden zijn in bronnen van bekende wijsgeren (Plato, Socrates, Aristoteles), in heilige geschriften (bijv. Bhagavad Gïtä) en in religieuze stromingen (vroege Christendom, Boeddhisme, Hindoeïsme, Gnosis, Islam, Soefisme). Ook bekende 'zieners' en 'leermeesters' (Edgar Caya, Eileen Caddy, St. Germani, Kryon-teksten van Lee Caroll, Shirley Maclaine, Jess Stern, Jozef Rulof, Jacob Lorber, Emanuel Swedenborg, de Bulgaar Omraam Mikhael Aivanhov, en Sri Aurobindo) hebben hun visies over zielsrelaties in vele esoterische boeken uiteengezet.

3. Slot

Op basis van al deze legendes en mythes - of beter omschreven als romantische verhalen - omtrent de ware aard van de Schepper, de zuivere intenties van het scheppingsverhaal en de het ware zijn van de ziel - tijdloze goddelijke kern, de |Christus-in-ons|-, ontstaan er onjuiste voorstellingen over |wie-je-werkelijk-bent| en daarmee wordt er uiteindelijk een verkeerd beeld geschetst over het uiteindelijke doel van het leven.
bloem4aHet spirituele pad van ieder mens hier op aarde heeft niet als doel om je 'ware' - je wederhelft, je tegenhanger, je tweelingziel, je spirituele partner - te vinden, maar om te beseffen én te begrijpen dat jij - je innerlijke Zelf - het evenbeeld bent van God.
Het doel van het leven wordt dan anders als je tot dat unieke inzicht bent gekomen: het spirituele pad heeft dan als doel gekregen het persoonlijk bewustzijn van de individuele mens te verenigen met zijn goddelijke natuur; je eigen tijdloze goddelijke kern, het innerlijke Zelf, het christusbewustzijn in ons! En niet het eeuwig zoeken naar die ander!
Onthoud, dat je geschapen bent naar het evenbeeld van God; niemand minder! Je bent geen tweederangs burger die opzoek is naar zijn of haar tegenhanger; je soul-mate! Jij bent op zoek naar je ware identiteit; je ware Ik. 

Er is een oeroud archetypisch beeld; Adam en Eva in zich, het eerste liefdespaar dat ooit geleefd heeft. De man en de vrouw buiten jezelf zijn om uiteindelijk het mannelijke en het vrouwelijke in jezelf te ontdekken. De ogenschijnlijke 'tweeling' buiten jezelf kan je in contact brengen met de eenheid in jezelf, waardoor het oude beeld van 'tweeling' - tweelingzielen, je spirituele partner - ogenblikkelijk kan worden losgelaten.

Geeft dit een beter beeld van |wie-je-werkelijk-bent|? Verbindt het persoonlijk bewustzijn eens met het Christus-bewustzijn en kijk |wie-je-dan-wordt|! Je levenswerk is daarom een uitspraak over |Wie-jij-Bent|.

Klik hier om meer te lezen>>>>

Tweelingzielen - deel II

1. Een omschrijving van een ziel

'Wij zijn energiewezens'

afb. tweelingziel 39Probeer nu eens te beseffen, dat je een drieledig wezen bent; dat bestaat uit een lichaam, het verstand (ook wel de geest genoemd, niet te verwarren met het brein) en een zuivere geest (ook wel ziel genoemd). Je zou dit ook fysieke, non-fysieke en het metafysische kunnen noemen of .... gedachte, woord en actie (daad, handelen). Samengevoegd produceren ze een resultaat, dat binnen onze taal en begrip een gevoel of ervaring wordt genoemd.
Je ziel is dan ook te beschouwen als de totale som van elk gevoel. Elk gevoel die je ooit eens hebt gehad, zit in je ziel 'opgeslagen'. De ziel is te beschouwen als een opslagplaats - de harde schijf - van alle gevoelens uit het verleden, het heden én ook uit vorige levens. Je geheugen (het verstand, de geest) bestaat uit herinneringen aan deze (specifiek, tijdsgebonden) gevoelens. In feite zijn wij dus allemaal één energieklont - een energiewezen - maar met drie onderscheiden karakteristieken!

2. De functie van een ziel

'De ziel vormt het denkbeeld, de geest schept en het lichaam ervaart'.

afb. tweelingziel 43De functie van de ziel is creëren. De ziel schept hier op aarde situaties én omstandigheden voor haar eigen hoogste bestemming en haar eigen meest directe herinnering voor elk moment van NU. De ziel creërt en het verstand (de geest) reageert. De geest zal keuzes maken uit het aanbod. De ziel zal trachten duidelijk te maken dat er slechts één overweging kan meespelen wanneer je kiest, namelijk: 'Is dit een uitspraak over |Wie-ik-werkelijk-ben|?''Is dit een mededeling over |Wie-ik-kies-te-Zijn|?'

De taak van de ziel is herscheppen, nog eens herscheppen, nog een keer ........ want er doen zich allerlei situaties in ons leven voor die ons in een moeilijk parket kunnen brengen. De ziel is als het ware in 'ontwikkeling'. De ontwikkeling van de ziel is empirisch, dat wil zeggen dat de ervaring(en) de enige bron van kennis is. Empirisch, dat wil zeggen 'het weten .......... het ervaren ............ en het zijn'.

3. Opsplitsing van de ziel tijdens het reïncarnatieproces?

afb. tweelingziel 45Sommigen gaan ervan uit dat met de dood het lichaam en de geest komt te vervallen. Lichaam en geest komen echter niet te vervallen. Het lichaam verandert van vorm, laat zijn meest compacte deel achter, maar bewaart altijd zijn uiterlijk voorkomen. Het fysieke lichaam vertegenwoordigt dus een energievorm met een bepaalde trillingsfrequentie, die 'bewaart' zal blijven. De geest (of het verstand; niet te verwarren met het brein) gaat tijdens de Terugreis met jou mee, zich aansluitend bij de ziel én het vorm-lichaam als één energiemassa met drie dimensies of facetten!

Mocht je ervoor kiezen om terug te keren naar de aarde, dan zal je goddelijke Zelf (die ene Energieklont met een ongekende hoge trillingsfrequentie; het etherisch lichaam) op nieuw zijn ware dimensie splitsen in wat wij lichaam, geest en ziel noemen. Wanneer je het op je neemt om op aarde een nieuw fysiek lichaam te bewonen, verlaagt je etherisch lichaam (zoals het door sommigen wordt genoemd) zijn vibraties, verlaagt zich van een trilling die zo snel is, dat zij zelfs niet kan worden gezien tot een snelheid die massa en materie oplevert.
Deze reële materie is de schepping van de zuivere gedachte, het werk van je zuivere geest - de ziel - het hogere geestelijke aspect van het drieledig wezen.

Opsplitsing van een individuele ziel in een mannelijk en een vrouwelijk (energiedeel) tijdens het reïncarnatieproces?

afb. tweelingziel 44Neen, dus. Tijdens het reïncarnatieproces vindt er een 'zuivere opsplitsing, c.q. opdeling' in trillingsfrequenties plaats; de zuivere geest, de ziel die de allerhoogst mogelijk trillingsfrequentie heeft, een goddelijke trilllingsfrequentie overeenkomstig de trillingsfrequentie van de Zuivere Goddelijke Liefde én de geest met haar unieke specifieke trillingsfrequentie. De geest zou je kunnen vergelijken met een afgeleide - een 'ietsie lagere' - trilllingsfrequentievorm van de ziel! De geest is dan ook te beschouwen als de 'allereerste afgeleide' energievorm van de zuivere geest; de ziel.

Dus een klein deel van de goddelijke Energie (de ziel) wordt tijdens het reïncarnatieproces - tijdens de Terugreis naar de aarde - als het ware opgesplitst in een 'ietsie lagere' energievorm. Deze nieuwe energievorm wordt dan hoofdzakelijk gekenmerkt door gedachten en herinneringen aan alle gevoelens van de ziel, die de ziel ooit eens heeft gehad; die de ziel heeft 'verzameld' uit alle (vorige) levens. Toch vormen ziel en geest samen met het (aanvaarde) fysieke lichaam een onafscheidelijk 'duo', want de ziel vormt het denkbeeld, de geest schept, en het lichaam ervaart. De ziel, de geest en het fysieke lichaam vormen uiteindelijk een (goddelijke) drie-eenheid! De ziel kan zonder een fysiek lichaam niks ervaren, daarom kiest de ziel bewust een (je) lichaam. Jij bent dus een uniek energiewezen. 

4. Het levenswerk van de ziel

'Het concept 'tweelingzielen' zou de ware aard van liefde illustreren en daarmee wellicht het 'ware' levensdoel van de ziel op aarde'

Dafb. tweelingziel 46e ziel weet heel goed dat haar doel evolutie is. Dat is haar wezenlijke doel! Haar belang ligt niet bij de prestaties van het lichaam of de ontwikkeling van het verstand. Veel 'aanhangers' van de tweelingzielentheorie - het zoeken en vinden van je 'ware' - zijn op zoek naar de ultieme (uiteindelijke) verlossing. Maar nee, dit alles heeft geen betekenis voor de ziel. Wat de ziel nastreeft is het hoogste gevoel van de Goddelijke Liefde dat je kunt voorstellen en niet die gebonden 'aardse' liefde. De ziel streeft naar dat unieke, goddelijke gevoel hier op aarde, niet naar kennis, macht of iets dergelijks. De ziel bezit al de kennis die er is, maar kennis is conceptueel. Het gevoel is empirisch. De ziel wil zichzelf voelen en zo zichzelf kennen door haar eigen ervaring hier op aarde.

Dit hele proces gaat er dus juist om je Zelf te ontdekken, je zelf te scheppen zoals wij werkelijk zijn en werkelijk wensen te zijn én niet levenslang op zoek gaan naar dat andere energiedeel om dan een gemeenschappelijke ervaring van heelheid, eenheid, het complementeren van de Alfa-Omega cirkel, de Ying-Yang energie wat uiteindelijk tot de ultieme (uiteindelijke ) verlossing zou leiden, te gaan scheppen. Neen, de (individuele) ziel vormt het onafhankelijke denkbeeld, de geest schept en het lichaam ervaart. Op deze manier gaat de cyclus van schepping en ervaring, verbeelding en vervulling, kennen en naar het onbekende groeien alsmaar door. Nu en altijd; voor eeuwig!

De ziel 'splitst' zich ook niet in twee individuen die dan 'zielsverwanten' worden. Het zielsverwantschap bestaat inderdaad, maaar niet op de manier die wij denken. Wij hebben 'zielsverwanten' geromantiseerd en er ons 'wederhelft' van gemaakt.

5. Slot

'Ik heb jou geschapen naaar het beeld en gelijkenis van Mij'!

afb. tweelingziel 48Onze ziel is een energiedeel, een energiebron of energielichaam, een energieklont van God Zelf! God is een Wezen, géén persoon, plaats of ding! De ziel is dus ook géén ding, een persoon (man of vrouw) of een plaats en is niet samengesteld uit een onafhankelijk mannelijk- en een onafhankelijk vrouwelijk energiedeel, die tezamen de ziel - het zielsbewustzijn of christusbewustzijn - zouden moeten formeren. Neen, de ziel is een zelfstandig evoluerend schepsel, dat uit één goddelijke energiebron of energieklont bestaat. De ziel is oneindig en onzijdig, en zelfs veel groter dan jij je kunt voorstellen! De ziel vormt samen met de geest en het fysieke lichaam een goddelijke drie-eenheid, dat jij bent!

Geeft dit een beter beeld van |wie-je-werkelijk-bent|? Verbindt het persoonlijk bewustzijn eens met het Christus-bewustzijn en kijk |wie-je-dan-wordt|! Heel je levenswerk is daarom een uitspraak over |Wie-jij-Bent|. Het continu zoeken naar die ander - de 'ware' liefde - beperkt je alleen maar in je innerlijk groeiproces!

Klik hier om meer te lezen>>>>>

 

 


Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack