logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
  • EU e-Privacy Richtlijnen

    Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

    Bekijk Privacy Richtlijnen

Geneeskracht
Geneeskracht

Geneeskracht - deel I

De strijd tegen het farmaceutisch kartel is begonnen!

De allergrootste, en de meest hardnekkig misverstand die ooit in de medische wereld is gecreëerd - een chemisch-farmaceutisch denkmodel - maar blijft circuleren, is wel de fatale gedachte dat wij mensen zijn die louter bestaan uit een lichaam én een geest! Dat alle fysieke en geestelijke reacties veroorzaakt worden door een chemische reactie in de hersenen!

afb. genezing 1De wereld van de wetenschap is op de onjuiste veronderstelling gebaseerd, namelijk dat het leven uit de materie voortkomt.
We kunnen ons niet neerleggen bij zo'n onzinnige theorie (een chemisch-farmaceutisch denkmodel), want het ware leven - het levensproces - komt niet voort uit de materie. De materie komt voort uit het leven. Dat is geen theorie, maar een feit. De materiële energie kan niet functioneren zonder hulp van de geestelijke energie. Materiële elementen worden niet uit zichzelf geschapen; de scheppende kracht is de ziel! We kunnen weliswaar iets van materie proberen te maken, maar de materie schept niets uit zichzelf. Waterstof en zuurstof komen alleen samen als de Hogere Energie ze daartoe aanzet. Zo kan de stoffelijke energie niet werken zonder tussenkomst van de Hogere Energie. Achter deze schitterende kosmische openbaring schuilt de leiding van een Hogere Energie.

De onwetende wetenschap gaat uit van een onjuiste theorie, en daarom zitten al haar conclusies er naast en moeten de mensen daardoor lijden. Pas als we al deze verkeerde theorieën weerlegd zijn, dan kunnen de mensen gezond én gelukkig worden. Daarom moeten we de geleerden de handschoen toewerpen en ze 'verslaan'. Anders misleiden ze de hele samenleving met hún (chemisch-farmaceutische) overtuigingen!

Het denkbeeld om bepaalde ziekten ongeneeslijk te noemen, is dan ook één van de grootste fouten die de hedendaagse mens - de farmaceutische-medische wereld - begaat. Eigenlijk betekent het, dat hij géén middelen bezit om de ziekten te genezen en ze daarom ongeneeslijk noemt. Maar door een bepaalde ziekte ongeneeslijk te noemen, maakt hij de patiënt hopeloos - niet alleen t.a.v. de hulp van Boven.
Weet  dat ziekte volgens de Soefi's een lichamelijke en een mentale disharmonie is; beide werken op elkaar in. Dat (bijna) alle ziekten worden gecreëerd door de geest (= het bewuste; het cel-geheugen, niet de hersenen, niet de brienmassa) en niet het hogere of innerlijke zelf; de ziel!

Lees meer over dit interessante onderwerp >>>

Geneeskracht - deel II

Het Placebo-effect: Wat je gelooft, beïnvloed je gedrag; wat je gelooft, leidt tot chemische reacties; wat je gelooft, kan jouw realiteit worden!

afb. bloedcel 2Uit onderzoeken is gebleken, dat al onze organen en orgaansystemen op bio-chemisch niveau met elkaar onder invloed van hormonen en hormoonachtige stoffen communiceren. Dit betekent dat alle denkbare systemen voortdurend met elkaar in contact staan. Dat alle systemen - dus ook alle lichaamscellen -, zoals de psyche, het neurovegetatieve-, het endo-crinologische en het immuunsysteem voortdurend met elkaar communiceren. Het directe en indirecte gevolg is, dat de chemische samenstelling van je lichaam permanent onderhevig is aan de 'interne communicatie tussen cellen'. Ons lichaam reageert dus met een complex arsenaal van veranderingen op alles wat we denken en voelen. Iedere gedachte en elk gevoel geeft de stoot tot genetische veranderingen in onze lichaamscellen.

Alles wat je denkt, voelt en gelooft verandert van moment tot moment de chemische samenstelling van je lichaam en je genexpressie. Als jij nu beseft, dat jij bij iedere gedachte en elk gevoel op elk moment van de dag bezig bent met het epigenetisch manipuleren van je lichaamscellen, dan beschik je plotseling over een mate van controle op je gezondheid en geluk dat een doorslaggevend verschil kan maken in je leven. Door zelf je overtuigingen, gevoelens en andere epigenetische invloeden die je gezondheid bevorderen te kiezen, kun je een virtuele epigenetische gezondheidscyclus creëren. Via zo'n gezondheidscyclus grijp je bewust in met positieve emoties, gedachten en meditaties.

'Wat een cel uniek maakt, is de informatie die het membraan binnenlaat'.

De mens bestaat uit licht en energie. Naast een fysiek lichaam hebben we een aura-veld dat we kunnen beschouwen als het 'verlengde van ons bewustzijn', maar afb. bloedcel 1dat op bepaalde gekwantificeerde niveaus uit hogere frequenties bestaat. Door nu te leren hoe we energie door ons fysieke en 'emotionele energielichaam' - het elektromagnetisch energieveld of lichtlichaam - kunnen bewegen, sturen, of laten stromen, wordt het gemakkelijker om ons op een harmonieuze manier van ZIJN te ontwikkelen, Vandaar, dat het van wezenlijk belang is onze gevoelsaard te cultiveren.
Leer spreken en denken vanuit het zuivere gevoelsleven, want het zuivere gevoel (zuivere emotie) is de taal van de ziel die tot je spreekt!

1.0 Je eigen designerbrein creëren

afb. Psychiatrie 3Er vindt een voortdurende communicatie tussen ziel, geest en lichaam plaats; het zgn. scheppingsproces dat vanuit de drie elementen - gedachte, woord en daad (doen, handelen) - wordt bewerkstelligd. Ook het genezingsproces is een scheppingsproces; een bewustwordingsproces van balans en onbalans! Van harmonie en disharmonie tussen geest en lichaam, tussen ziel, geest en lichaam!
De ziel schept of vormt het concept; de geest reageert en schept overeenkomstig het concept of het idee van de ziel - haar meest intense verlangen om te ervaren - een nieuwe situatie, een nieuw doel. De geest kan dus de communicatie - het 'berichtje' van de ziel - interpreteren overeenkomstig zijn eigen individuele opgedane levenservaring en zijn geloofssysteem (overtuigingen), en meldt het lichaam te reageren op een wijze die hij - de geest - geschikt vindt. Als het geloofssysteem van de geest (zowel op het bewust of onbewuste vlak; de gedachte achter de oorspronkelijke gedachte) zegt dat het passend of onontkoombaar is om in een bepaalde situatie ziek te worden, dan zal hij het lichaam dienovereenkomstig dat gewenste signaal of gedrag afgeven.
Het lichaam zal bijvoorbeeld symptomen van ziekte gaan vertonen en uiteindelijk ook daadwerkelijk ziek worden. Het hele gezondheidsproces is zo doende, dicht verweven met onze diepste gedachten en ideeën over onszelf!

'Verbeeldingskracht is alles. Het is de sleutel tot alles wat tot je komt' [Albert Einstein]

Lees meer over dit onderwerp >>>>>

Geneeskracht - deel III

'Ziekte = disharmonie'
'Ons denken is de regisseur van ons bewustzijn, van ons leven'

Alle ziekten ontstaan als gevolg van het feit, dat er zich in het fysieke lichaam van de zieke evenwichtsstoornissen voordoen; onharmonische verdeling van de levenskrachten of levensenergieën over het lichaam. De zieke genezen betekent het verstoorde evenwicht herstellen! Dit herstellen geschiedt door toevoer van die levenskrachten.

bloem5aWetenschappers van alle tijden zijn tot het inzicht gekomen dat elk element zijn gelijke aantrekt, en daarom is het natuurlijk dat ziekte ziekte aantrekt. Met andere woorden ... disharmonie trekt disharmonie aan, terwijl harmonie harmonie aantrekt. De eerste les in gezondheid is het begrijpen van het beginsel dat ziekte niets anders is dan disharmonie, en dat het geheim van gezond-zijn schuilt in harmonie! Harmonie tussen ziel, geest en lichaam! Bij disharmonie staan geest en lichaam als het ware tegenover elkaar. Het lichaam weerkaatst zijn wel en wee op de geest, terwijl tegelijkertijd de geest zijn harmonie en disharmonie op het lichaam projecteert. Daarom zul je zien dat vele die lichamelijk ziek zijn, ook geestelijk iets mankeren en zeer zelden zul je een geval aantreffen, waarbij iemand mentaal ziek en lichamelijk volkomen in orde is.
Een uitwendige genezing is dan ook géén genezing, als iemand niet tevens geestelijk is genezen. Als zijn geest niet genezen is, blijft het litteken van zijn ziekte bestaan, en is het ritme van zijn geest verbroken!

Genezing wordt in alle gevallen teweeggebracht door geloof, of het nu een plotselnge genezing is of wat ook de aard en het karakter van de ziekte is. Het geloof versnelt de conditie: van de grootte van het geloof hangt de snelheid van de genezing af. Zonder geloof helpt zelfs géén medicijn. Geen behandeling kan goede resultaten hebben als er géén geloof is. Geloof is het voornaamste geneesmiddel, al het andere komt daarna.
Geloof heeft met innerlijke beleving te maken, met innerlijk gevoel. Let wel innerljk gevoel, niet een gevoel dat zo maar komt aanwaaien. Het innerlijke gevoel dat door de Eeuwige Ziel - God - wordt vertegenwoordigd. Dat enige, unieke gevoel vertegenwoordigt God in jouw lichaam en wel door de aanwezigheid van je ziel, de vertegenwoordiger van God hier op aarde. Het AL-weten komt vanuit het Goddelijke gevoel dat vanuit je hart komt én niet uit de opgelegde regels of uit het verstand. Door het te weten, weet je bij elke stap in je precair leventje welke stap de juiste stap is.

Lees meer >>>>>>>>

Geneeskracht - deel IV

1.0 Quantumsprong

Een ingrijpende sprong in het genezingsmechanisme’


afb. genezing 14Onderzoek naar spontane genezing van kanker bijvoorbeeld, heeft aangetoond dat, kort voordat het herstel zichtbaar wordt, de patiënt een dramatische verandering in onderbewustzijn ondergaat! Hij weet dat hij zal genezen, en hij voelt dat de kracht die voor zijn genezing verantwoordelijk is zich in hem bevindt maar niet tot hemzelf beperkt is. Die kracht strekt zich uit tot ver buiten zijn persoonlijke grenzen, door de hele natuur heen. Plotseling voelt hij: ‘Ik ben niet beperkt tot mijn lichaam, alles rondom mij is deel van mij’.
Kennelijk maken dergelijke patiënten op dat moment een sprong opwaarts naar een nieuw bewustzijnsniveau, dat het bestaan van kanker uitsluit.

De sprong in (onder)bewustzijn lijkt de sleutel te zijn tot spontane genezing. Quantumgenezing wendt zich dus af van de externe, hoogtechnologische methoden, maar richt zich tot de diepste kern van het systeem van ziel, geest en lichaam. Het genezingsproces dient van binnenuit – vanuit het hart, vanuit het innerlijke zelf, vanuit je ziel - op gang gebracht te worden. Besef, dat jij bent een drieledig wezen bent met verschillende bewustzijnsniveau (ziels-, geest-, en lichaamsniveau) die op elkaar afgestemd dienen te worden, alvorens het genezingsproces in werking kan worden gesteld!

We zijn in de kern allemaal volmaakte spirituele wezens. Ieder van ons is een volmaakte uitdrukking van de Universele Zuivere Geest of het God-Bewustzijn dat binnenin ons is; de ziel. Het is daarom ons natuurlijk geboorterecht stralende gezondheid, schoonheid, grenzeloze energie en vreugde door ons hele leven heen te mogen ervaren. De enige barrières aan onze gezondheid, schoonheid, vitaliteit, energie en vreugde komen door onze zelfgeschapen barrières die op angst en onwetendheid zijn gebaseerd.

2.0 Slot

afb. pijnappelklier 4De meest elementaire ‘basisregel’ voor het creëren van een goede gezondheid is: stel je – het liefst dagelijks - in verbinding met de Kosmos (de Universele Kosmische Levensenergie, de Ziel van God, het Universele Rasternetwerk) zodat het innerlijke of hogere zelf permanent gevoed wordt met goddelijke Liefde (de frequentie-impulsen, ook wel de SPIRIT-Referentie-Energiestraal genoemd) die door alle chakra-of bewustzijnsniveaus in alle vier windrichtingen op sublieme wijze verspreid kan worden.
Dan zullen alle chakra’s als bloemenfonteinen hun (levens)energieën in alle denkbare richtingen spuiten. Je bent dan een lichtshow geworden, omdat door middel van de regelmatige frequentie-impulsen alle chakra’s een overeenkomstige, gelijkwaardige trillingsfrequentie uitzenden. De chakra-knooppunten in het fysieke lichaam zijn dan in harmonie met elkaar! Er heerst dan géén disharmonie meer!

Lees meer over dit onderwerp >>>>>>>

 


Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack