logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

Water
Water

Water - deel I

'Chronisch watertekort is als een sluipmoordenaar'.

1160559 sky_and_sea_and_backgroundEen gigantisch medische inschattingsfout zo lezen we in het boek 'Water' van Dr. F. Batmanghelidj is wel de medische veronderstelling, dat het hebben van een 'droge' mond slechts een signaal van het lichaam is van 'behoefte aan water'.
Mensen lijken hun dorstgevoel kwijt te raken én de drang om water in te nemen, verloren te zijn. Omdat ze hun waterbehoefte niet herkennen, drogen ze in geleidelijke mate, in toenemende mate en daarna chronisch uit al gelang de leeftijd stijgt. Hoe ouder, hoe meer uitdrogingsverschijnselen er te constateren valt! Het zou bij velen van ons dan ook steeds duidelijker moeten worden, dat een chronisch watertekort in ons lichaam kan leiden tot allerlei onverklaarbare ziekten. Uitdroging - een chronisch watertekort aan water - is daarom één van de meest onderschatte problemen bij jong en oud!

Aangezien watertekort in verschillende delen van het lichaam ook verschillen laat zien in symptomen, signalen en complicaties die nu als ziekten door de medische wetenschap worden bestempeld, kunnen mensen gaan denken dat water geen logische oplossing kan bieden. 'Maar, neem van mij aan dat water wel degelijk veel ziektes kan genezen'. 'Het lichaam kan lijden aan uitdroging zelfs wanneer de mond redelijk vochtig is', aldus dr. F. Batmanghelidj.

Klik hier voor meer informatie >>>>

Water - deel II
'Water is een energie met een geheugen'.
'Water is de centrale regelaar van de energie en de osmotische balans in het lichaam'.

Water is een heel belangrijke stof, omdat het lichaam van organismen (organen) voor het grootste gedeelte uit water bestaat. Uit zeer recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat water, waaruit de schadelijke stoffen door (conventionele) zuivering volledig (100%) zijn verwijderd, vóór ..... en ná de zuivering dezelfde trillingsfrequenties zijn aan te tonen. Deze trillingen blijken precies toegerekend te kunnen worden aan de stoffen die zich vóór de zuivering in het water bevonden. Terwijl het water dus chemisch volledig is gereinigd, is het fysisch nog belast met trillingen van stoffen die in het water aanwezig geweest zijn: het is dan niet de chemische substantie die op het lichaam inwerkt als dit water gedronken wordt, maar de erin opgeslagen energetische trillende belastingen!
Het feit dat de ketens van de moleculen van water gewijzigd kunnen worden, kun je zien als het begin van wat ook wel het geheugen van water wordt genoemd!

Kortweg: Moleculen in het water omsluiten stoffen én frequenties. Het neemt informatie op en laat deze niet meer los. Dit is het geheugen van water!

Watervitalisering?
afb. water 2Ieder huishouden kan eenvoudig van vitaal levend water genieten uit iedere kraan door de montage van een 'water-vitalisator' die centraal in de hoofdwaterleiding makkelijk aangebracht kan worden. Door een specifiek ontworpen kern van een 'water-vitaliser' wordt er een implosieproces of - technologie gerealiseerd. Deze ontstane kracht is voelbaar als we bijvoorbeeld onze hand op de afvoer van een leeglopend bad leggen. De zuigkracht waarmee onze hand in het gat wordt gezogen, is het gevolg van implosie. Door het water op deze manier te laten imploderen, is het mogelijk om de frequenties die er niet in thuis horen, te neutraliseren.

In het centrum van de 'water-vitaliser' zit dus een kern die vitale energie regenereert. Op deze manier worden de moleculen weer opnieuw geordend en van de juiste lading voorzien. Hierdoor kunnen er weer waterstofbruggen ontstaan zoals die van nature in het water voorkomen. Eigenlijk wordt de oorspronkelijke blauwdruk van het water weer geactiveerd.

Een 'water-vitaliser' voegt dus géén materie toe aan het water; het reorganiseert alleen de structuur van de watermoleculen. Door de 'water-vitaliser' wordt deze kristalstructuur als het ware gereset!

Klik hier voor  meer informatie >>>>

Water - deel III

1. Nederlandse drinkwaterkwaliteit

Het Nederlandse kraanwater behoort tot de beste ter wereld. Ons kraanwater is aan veel strengere kwaliteitseisen onderworpen dan gebotteld bronwater. Gebotteld mineraal- of bronwater voldoet dus niet altijd aan de drinkwaternormen.
Ons drinkwater wordt op grond van wettelijke voorschriften op 65 stoffen gecontroleerd. De kwaliteitseisen voor flessenwater zijn omschreven in het Warenwetbesluit Verpakte Waters. Hierin staat slechts van 15 stoffen beschreven wat de maximale en minimale hoeveelheid in het water mag zijn. Zodoende zijn er talloze merken fleswater die niet aan de drinkwaternormen voldoen!

Ons leidingwater wordt door de waterleidingbedrijven zodanig behandeld, dat de materiële samenstelling voldoet aan bepaalde criteria. Deze criteria zijn in feite gebaeerd op beperking van gezondheidsrisico's  van de mens. Maar het kraanwater of het leidingwater wordt dusdanig gedeformeerd, 'ontkracht' - mechanisch, biologisch en chemisch gezuiverd - dat de energetische waarde bijna totaal verloren gaat! Dit in tegenstelling tot de energetische waarde van het water in een bergbeek die een waarde van ca. 8000 Bovis; leidingwater daarentegen een waarde tussen de 100 en ca. 4000.

2. Voldoen aan drinkwaternormen?

afb. water 18Dat mineraalwater niet altijd aan de drinkwaternormen voldoet, blijkt uit een onderzoek naar 291 soorten mineraalwater uit 41 landen. Veertien tot twintig procent van de onderzochte producten overschrijdt de Nederlandse drinkwaternormen voor de stoffen natrium, kalium, sulfaat en fluoride. Maar de kwaliteit van mineraalwater is zeker niet slecht. Dat komt, omdat de drinkwaternormen met uitzondering van de nitraat- en fluoridenorm, niet op gezondheidseffecten zijn gebaseerd. Zij hebben vooral betrekking op smaak en de transporteffecten (corrosie) van het waterleidingnet.

Medisch microbioloog Rob Klont van het Universitair Medisch Centrum Sint Radbout in Nijmegen onderzocht 68 flessen bronwater en mineraalwater. In bijna de helft van het gebottelde water trof hij hoge niveaus van verontreiniging aan door bacteriën, waaronder legionella. Hij concludeert: 'Het drinken van bron- en mineraalwater kan schadelijk zijn voor een groep patiënten, van wie het immuunsysteem is aangetast'.

3. Kraanwater versus bronwater: prijs

Verpakt water (bron- of mineraalwater) is vierhonderd tot drieduizend keer duurder dan kraanwater. Een volwassene drinkt tussen 1,5 en 2,5 liter water per dag; per jaar is dat ongeveer 730 liter. Dat kost 91 cent per jaar (gemiddelde drinkwaterprijs 1,24 euro per 1000 liter, prijspeil 2010). Om die consumptie te dekken met mineraal- of bronwater uit de fles, zijn jaarlijks bijna 487 flessen van 1,5 liter nodig. Gerekend met een gemiddelde prijs van één euro per fles, kost dat 487 euro per jaar, per persoon (Bron: Milieucentraal).

4. Enorme milieubelasting

Kraanwater is een milieuvriendelijk product, waarvan de productie en distributie voor een gemiddeld huishouden een vergelijkbare jaarlijkse milileubelasting heeft als één autorit van 20 km.

afb. water 20Het bottelen van water is enorm milieubelastend. Voor het maken van kunststof PET-flessen (polyethyleentereftralaat) is olie én water nodig. Volgens milieugroepen is er voor één fles van één liter ongeveer 160 ml olie nodig en voor de koeling van de machines twee tot vijf liter water. Verbranding van olie levert o.a. uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en dat is weer nadelig voor het broeikaseffect. Vervolgens worden de flessen met vrachtwagens van de fabriek naar de winkels vervoerd. Zo rijden er bijvoorbeeld in Italië jaarlijks 300.000 vrachtwagens met flessen water rond.
De productie, verpakking en het transport van verpakt drinkwater zorgt in Nederland voor 300 keer meer CO2-uitstoot dan dezelfde hoeveelheid kraanwater.

Elk flesje komt een keer in de vuilnisbak terecht. Wel is het zo, dat de PET flessen recyclebaar zijn. Echter niet alle flesjes worden gerecycled en komen in de afvalbak, op straat of in het water of de zee terecht. In de Stille Oceaan drijft een eiland van plastic 'soep' dat 34 keer zo groot is als de oppervlakte van Nederland.

Klik hier voor de volledige versie >>>>

Water - deel IV

1. Inleiding

'Water is fascinerend'.
'Het lichaam kan lijden aan uitdroging zelfs wanneer de mond redelijk vochtig is'.

afb. water 6Water is een essentieel element bij alle functies in ons lichaam. Steeds duidelijker wordt de enorm belangrijke rol van water voor de energie- en informatie overdracht die noodzakelijk zijn voor de besturing van alle lichaamsfuncties op elk niveau, van orgaan tot cel! De intracellulaire wateroverdracht - de osmotische stroming van water door het membraan, het water dat vrij is en rond kan bewegen in en rondom een cel - wekt in iedere cel een zgn. hydro-elektrische energie op. Deze hydro-elektrische energie zorgt niet alleen voor een perfecte stofwisselingsproces, maar zorgt er tevens voor dat de vitale cel 'batterijsystemen' - de chemische energiebronnen in het lichaam - worden opgeladen. Beperking van deze hydro-elektrische energie leidt tot een zeer drastische verandering in het functioneren van alle lichaamscellen, wat uiteindelijk leidt tot ziekten.
Bio-fysisch onderzoek wijst uit, dat kwalitatief hoogwaardig drinkwater juist een regeneratie van de celstofwisseling (weer) teweeg kan brengen.

Water is dus veel meer dan alleen maar een transportmiddel van de vaste stoffen. Neen, water is een energie met een geheugen. Moleculen in het water omsluiten stoffen én frequenties. Het neemt informatie op en laat deze niet meer los. Dit is het geheugen van water!

2. Waarom we ziek worden?

'Oxcidatie van gezonde cellen door vrije radicalen in ons lichaam maakt de cel kapot en maakt deze ontvankelijk voor ziekte'.

afb. water 9Cellen produceren afvalstoffen terwijl ze energie omzetten. Een bijproduct van dit proces is een 'vrij radicaal'; dat is een gewone zuurstofmolecuul waaraan één elektron ontbreekt. Deze vrije radicaal valt de gezonde cellen aan in een poging om deze elektrische onbalans te herstellen.
Gedurende een heel leven van dit soort beschadigingen kan dit uiteindelijk leiden tot chronische ziekten en ook tot onnatuurlijke veroudering. Antioxidanten stoppen dit proces door elektronen aan te bieden aan actieve zuurstofmoleculen, en zodoende neutraliseren ze het negatieve effect op onze gezonde cellen.

Sang Whang komt in zijn boek 'Reverse Aging' tot een opmerkelijke conlusie: 'De verwerking en uitscheiding van afvalstoffen zijn de belangrijkste factoren voor onze gezondheid. Door het drinken van basisch (alkaline) geïnoniseerd water [1] dat zure afvalstoffen neutraliseert en afvoert, kan men van zure afvalstoffen, zelfs oude opgeslagen afvalstoffen, in het lichaam afkomen. De verwijdering van oude opgeslagen afvalstoffen is daarom de weg terug naar de jeugd'.
Anders gezegd: 'Wij worden oud, omdat we een overmaat aan zure afvalstoffen opbouwen'.


[1] Geïoniseerd water = Alkaline geïoniseerd water is de term voor kraanwater, dat een ionisatieproces heeft ondergaan en hierdoor een basische pH waarde (>pH 7) heeft gekregen. In de wetenschap wordt dit water met de term Basisch Water oftewel Alkaline Water aangeduid.

3. Wat voor soort water drinken?

afb. water 14Het drinken van voldoende oorspronkelijk zuiver bronwater of bijvoorbeeld 'gevitaliseerd' water zou wel eens de beste verzekering kunnen zijn tegen vroegtijdige veroudering en een vroeg verlies van de verschillende  zintuigelijke systemen.
Oorspronkelijk levendig bronwater is energetisch zuiver water; water met een van nature heel hoog trillingsgetal en is 'levendig'. Energetisch zuiver water is vrij van schadelijke trillingen en heeft een hoge bio-energetische waarde. Het blijkt, dat juist dit water uitgesproken positief werkt op en in het fysieke lichaam en het menselijke energieveld (aura); het voegt iets toe aan ons energetisch systeem. Dit vitale water blijkt een weldadige invloed te hebben op aandoeningen zoals bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en kan zelfs een voortijdige degeneratieproces ('aftakeling') omkeren.

Er zijn inmiddels heel veel ervaringen van 'gebruikers'. Deze ervaringen en natuurwetenschappelijk onderzoek toont keer op keer aan de positieve uitwerking van gevitaliseerd water op de gezondheid van alle levende organismen, maar ook dat gevitaliseerd water levensopbouwende krachten in zich heeft opgeslagen. Het reinigt en regenereert niet alleen de lichaamsvloeistoffen en daarmee het hele lichaam, maar ook de nadelige efffecten van ongewenste energieën - het gevoel van leeggezogen te worden tgv. elektrosmog - om ons heen verdwijnen.

Gevitaliseerd water werkt dus harmoniserend, zuvierend en dus genezend voor het hele lichaam!

Klik hier voor de volledige versie >>>>>

Water - deel V

1. Inleiding

afb. water 10De zuiverheid van (drink)water wordt aan de hand van de aantal parameters - het geleidingsvermogen, de pH-waarde, het redoxpotentiaal, de zgn. droogrest en de aanwezige ziektekiemen, zoals bacteriën en virussen - gemeten. De pH-waarde is één van de belangrijkste te meten waarde, zowel voor het lichaam als het drinkwater!
Een goede zuurgraad (pH-waarde) in het hele lichaam is zelfs één van de meest kritische factoren voor een goede gezondheid. De waarde die voor ons leven én onze gezondheid dan ook het meest van belang is, is wel het in standhouden van het zuur-base-evenwicht; de pH-waarde. Kleine schommelingen in de pH-waarde kunnen daardoor drastische veranderingen van het metabolisme in de cellen tot gevolg hebben en zo storingen veroorzaken. Op 50-jarige leeftijd bestaat bijna 50% van de vaste lichamelijke structuren uit slakken!

2. Hoe kan je de zuur-base balans herstellen?

afb. water 14Zolang het lichaam ernstig verzuurd is, zal het mineralen uit botten en organen blijven onttrekken. Maar door voor een meer gebalanceerd voedingspatroon te kiezen, ruimschoots zuiver (oorspronkelijk) 'gevitaliseerd' water te drinken én de juiste supplementen te gebruiken, zal het lichaam zich snel kunnen gaan herstellen. Een belangrijke factor bij het in stand houden van een goede pH- waarde is de gezonde darmflora. Schimmels en diverse kwaadaardige bacteriën deponeren vaak hun zure afvalstoffen in het lichaam.

Zuiver oorspronkelijk (drink)water - 'gevitaliseerd water'- is het allerbelangrijkste oplosmiddel en 'bindmiddel' voor alle voedingsmiddelen, vitaminen en mineralen! Dit water wordt gebruikt in de vertering van voedsel in kleinere deeltjes, bij het uiteindelijke metabolisme en het assimilatieproces! Het water verwijdert tevens uit verschillende delen van het lichaam het giftafval en draagt het aan de lever en de nieren over voor verwijdering! Het drinken van voldoende (gevitaliseerd) water is dus van levensbelang!

3. Meten is weten!

'Het hebben van een droge mond is van de behoefte van het lichaam aan water!'

afb. water 8Wanneer je de eerste verschijnselen van uitdroging vertoont - de herkenbare symptomen zijn het hebben van een droge mond op ieder moment van de dag - raad ik je aan om tweetal digitale meters aan te schaffen, te weten een TDS-meter en een zgn. digitale 'grondmeter' of een digitale pH-meter! Dit is misschien wel je eerste 'reddingsboei' voor een nieuw en gezond leven.
Met behulp van de pH-meter en een TDS- meter kun je volgens een vast patroon en mbv. een overzichtelijk schema dagelijks metingen verrichten. Metingen die gericht zijn op het vaststellen van de exacte pH-waarden van de (ochtend) urine en metingen die betrekking hebben op het kraanwater én ook het flessenwater. Op deze manier kun je zelf constateren, dat de toegezegde pH-waarden van de waterleidingbedrijven én de bronwatermerken vaak niet worden gehaald! Een TDS-meting doet er nog een schepje bovenop! Het geeft hoe dan ook een perfect inzicht in datgene wat je werkelijk drinkt, ondanks datgene wat de reclame op TV beweert. Je drinkt - zo vermoed ik - 'slootwater', 'rioolwater' of 'chemisch-toxiasch-vervuild water'!

Eén van de eerste meting waaar ik toch de meeste aandacht aan zou besteden, is wel de pH-waarde van de ochtendurine; de eerste plas-stop! Mocht deze waarde ver onder het getal 5.0 verschijnen, dan heb je een sterke indicatie gekregen dat je lichaam sterk aan het uitdrogen en dus aan het verzuren is. Je lichaam heefrt dan dringend behoefte aan water! Niet alleen om de dorst te lessen, maar vooral om de  lichaamsvoorraden- dit water bevindt zich ergens in je lichaamscellen, in het bloed, in de intercellulaire ruimte, in de lymfeklieren en in vele andere delen van het lichaam - aan te vullen. Bij uitdrogingsverschijnselen komt het rantsoenerings- en voorrangsprogramma - 'droogte-management' - op gang. Wat vaak inhoudt, dat alleen de hersenen voldoende vocht krijgt en de overige organen, klieren, weefsels en botten dus niet.

Onthoud: Een afname van onze dagelijks waterinname tast de doeltreffendheid van de cel-activiteit aan!afb. water 32

En ja, wat is een investering (twee meetinstrumenten) van circa 100 euro op één mensenleven. Misschien is het raadzaam om ook eens de pH-waarden van de ochtendurine van je kinderen, je partner, je vriend of vriendin of geliefde te meten. Op die manier word je je eigen 'dokter aan huis' en op die manier is het lonend!
Je zult na diverse metingen en vele dagen of maanden van meten zeker tot de conclusie komen, dat het hebben van een eigen drinkwaterinstallatie in je woonhuis geen overbodige investering of luxe is om het vervroegd ingetreden verouderingsproces te voorkomen. Is het niet voor je zelf, dan voor de kinderen van de 'toekomst'.

Klik hier voor de volledige versie>>>>>

Water - deel VI

Samenvatting van de Nieuwsbrieven 'Water' - deel I t/m VI

'Chronisch tekort aan zuiver, gevitaliseerd basich water is een sluipmoordenaar'

De belangrijkste tips die ik je misschien kan geven, is wel:

 1. Houd de zuurgraad van je ochtendurine (pH-waarde) goed in de gaten.
 2. Probeer het (nog onbekende) dorstgevoel beter te herkennen.
 3. Schaf een eigen waterzuvieringsinstallatie aan; bijv. een omgekeerde osmose apparaat. Een omgekeerde osmosesysteem kan natuurlijk uitgebreid worden tot wel 6 of 7 filters (extra voorfilters), 14 tot 16 energetische en 'vitalisatie'-stappen en bovendien ook nog met meerdere extra opties, zoals een Schumann spoel (7,8 Hz), een magnetische vortex, homeopathische trillingsfrequenties (zgn. digitale homeopathie technologie), en Bachbloesem remedies, FIR resonatie/ FIR Biofilter (Far-InfraRed), lichtfrequenties, bergkristallen en Himalayazout in het voorraadvat, zilverstaafjes in de voor-filters, etc. etc. De vitaliserende en energetiserende mogelijkheden zijn bijna onbeperkt te noemen. Ook kan er vaak nog een dubbele ingebouwde TDS meter toegevoegd worden aan het apparaat om de waterkwaliteit regelmatig te controleren en het optimaal vervangingstijdstip van de filters te bepalen.
 4. Overweeg om een waterprogramma op te stellen; voldoende water - en zoutinname! (Bijv. Celtic zeezout of Keltisch zeezout).
 5. Bepaal mbv. een digitale pH- meter én een TDS-meter meerdere malen per dag het zuurtegraad van het drink-en/ of flessenwater en het osmose-water. Zo word je je eigen dokter aan huis!
 6. Overweeg na een teleurstellend resultaat van diverse metingen van de ochtendurine over te gaan tot de aanschaf van een eigen energtisch zuiversinstallatie; bijv. een water-ionisator, een water-vitalisator en/ of een water-vortex dop!
 7. Daarnaast regelmatig bewegen en een uitgebalanceerde voeding die veel groenten, fruit en essentiële vetzuren bevat. Voor een uitgebalanceerde pH in de voeding wordt aanbevolen om 80% waterrijke voedingsstoffen te eten en 20% geconcentreerde voeding.
 8. En .............. meditatie om zorgelijke gedachten op te lossen en te ontkrachten; de stressbelasting. De hypothalamus vertelt ons wanneer we moeten drinken!
 9. Een thema die niet aan de orde is geweest, is wel de invloed van de (zeer krachtige) elektromagnetische stralingen in heel je woonhuis; de trillingsfrequenties van het elekriciteitsnet wordt door water opgenomen. Het water heeft namelijk een geheugen. Gevitaliseerd water is zuiver in de zin van 'trillingsvrij'.

Het hebben van een perfect uitgebalanceerd water- en zoutprogramma zou wel eens de beste verzekering kunnen zijn tegen vroegtijdige veroudering en een vroeg verlies van verschillende zintuigelijke systemen.

Hans Zevenboom

 

 


Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack