logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

Creatie & Educatie
Creatie & Educatie

1.0 Kinderen en Creatie & Educatie - deel I

Stelling: 'Het huidige onderwijssysteem is een ramp voor vele hoog-sensitieve of hoogontwikkelde (nieuwetijds-)kinderen!

Een serie van vier artikelen over hoogontwikkelde kinderen; kindern vano nze toekomst én een nieuw onderwijssysteem! De hoog-sensitieve persoon [HSP] of mens versus de hoogontwikkelde mens of wezen [HOW]

afb. Islam 8Klassikaal onderwijs, ook wel 'frontaal onderwijs' genoemd, is een traditionele manier van lesgeven waarbij een leraar of docent, voornamelijk in het basis- en voortgezet onderwijs, een groep leerlingen als geheel uitleg en instructie geeft. De leerlingen worden bij deze vorm van onderwijs geactiveerd tijdens de instructie en de zelfstandige verwerking van de stof.
Het traditioneel vernieuwingsonderwijs is de verzamelnaam voor de 'vernieuwde' onderwijsvormen die ontstonden aan het begin van de 20e eeuw. Al deze concepten namen afstand van het mechanische, klassikale onderwijs en gingen uit van de ontwikkelingsmogelijkheden van elk individuele kind. Ook speelt de leefwereld van het kind een grote rol.

Waarom niet het traditioneel vernieuwingsonderwijs de rug toekeren en opzoek gaan naar een nieuw onderwijssysteem - het hoogst haalbare ontwikkelingsmodel - genaamd Creatie & Ecudatie Onderwijssysteem! 'Gericht zijn op wat er werkelijk in de kinderen omgaat!'
Op naar een dynamisch, hanteerbaar model!

Het Nieuwe Leren: een kans voor de spiritualiteit. Spiritualiteit in het onderwijs: de klas als spirituele werkplaats? Waaaaaaaaaaaaaauw!

Lees meer >>>>>>

2.0 Kinderen en Creatie & Educatie - deel II

Om mogelijke misverstanden over het nieuw te introduceren onderwijssysteem - het Creatie & Educatie Onderwijssysteem - te voorkomen, wil ik graag het begrip hoog-gevoeligheid in een ander daglicht plaatsen zodat we het feit dat we hoog-sensitief, matig sensitief of niet-sensitief gaan opvatten als verschillende maten van bewustzijn van onze gevoeligheid. Besef, dat onze gevoeligheid altijd 'werkzaam' is, maar daar zijn we in de meeste gevallen onbewust van!
Besef ook, dat wij energie- of lichtwezens zijn met een eigen identiteit!

Een nieuwe visie over de 'werking' van de hersenen

afb. Psychiatrie 10Realiseer je eens, dat de hersenen zelf niet in staat zijn om zelf gedachten te genereren of bepaalde handelingen te doen als ze niet worden aangestuurd! In de hersenen wordt via het aansturingsproces middels verschillende impulsen bepaalde verbindingen tot stand gebracht en zodoende worden de lichaamsfuncties bestuurd. Omdat er een heel wezenlijke relatie tussen ziel, geest en het fysieke lichaam is het zo, dat er - middels 'interne communicatie' - er wel degelijk overleg tussen de verschillende aspecten van het mens-zijn wordt gepleegd. Vele wetenschappers denken dat het de geest is die de hersenen aansturen, maar het blijkt dat het niet de hersenen zijn die op een willekeurig moment iets deden, maar er is een 'patroon' waarneembaar (energetisch) dat wordt bepaald door de ziel; het hogere of innerlijke Zelf en niet de geest (het bewuste, het verstand, de breinmassa)!
Neen, het is de ziel die het (basis)programma aangeeft dat via het mens-zijn moet worden uitgevoerd, en .............dát kan alles zijn!

Het (menselijk)bewustzijn van spiritueel (hoog)bewuste(r) mensen opereert in wezen continu op vier niveaus, te weten:

 1. Het onderbewustzijn
 2. Het bewustzijn
 3. Het hoger-bewustzijn
 4. Het boven-bewustzijn

Het bovenbewustzijn is dat niveau van ervaring waarbij het hogere bewustzijn, het bewustzijn en het onderbewustzijn één worden en vervolgens worden overstegen. Dit drie-in-één niveau van bewustzijn zou je dus bovenbewustzijn kunnen noemen. Sommigen noemen het ook wel het 'Christusbewustzijn' of 'verlicht-bewustzijn'. Het is een volledig geïntegreerd bewustzijn; het allerhoogste vibratie-niveau dat haalbaar is!

Lees meer >>>>>>>

Kinderen en Creatie & Educatie - deel III

Educatie is het belangrijkste opzichzelfstaande instrument, dat juist voor de noodzakelike transformatie van de mensheid kan worden aangewend. Maar helaas degenen die de macht (ooit) hebben gegrepen en deze (nog) steeds proberen vast te houden, beseffen dit maar al te goed, en dát is de (enige) reden waarom ze er alles aan doen om de educatie van hun 'volk' te beperken en te (blijven) controleren.

afb. Islam 16De beste manier om een 'volk' onder controle te houden, is door de geest van dat 'volk' te overheersen, en de beste manier om dat te doen, is door met de jeugd te beginnen. Stuur ze allemaal naar dezelfde school, onderwijs ze allemaal dezelfde dingen, laat nauwelijks of geen kennis over andere dingen toe, en vertel alleen al de wens om meer te weten en te begrijpen, onaanvaardbaar is.
De meeste scholen die door de overheid of door religies worden gerund, opereren op deze manier. Ze focussen zich op het domweg uit het hoofd leren van gegevens en de onafgebroken inprenting in de geest van de 'geslepen', ge-her-programeerde boodschappen van de (oude) cultuur.

Als je kinderen vraagt om dingen uit het hoofd te leren, dan verlang je van hen dat ze het verleden herscheppen, maar als je kinderen uitnodigt om concepten en ideeën te onderzoeken - bijvoorbeeld rechtvaardigheid, redelijkheid, tolerantie, gelijkheid en eerlijkheid - dan nodig je hen uit om een nieuwe toekomst te creëren, want hún ideeën kunnen immers van jouw ideeën verschillen en afwijken. De toekomstige leraren die dan ook uit de visie van de Nieuwe Spiritualiteit en het Creatief-Educatief Onderwijssysteem naar voren komen, zullen dat zeker verstaan en begrijpen.

De vraag is alleen, willen wij daadwerkelijk dat het verleden door onze kinderen herhaald wordt?

Lees meer >>>>>>>

Kinderen en Creatie & Educatie - deel IV

Het nieuwe creatieve onderwijssysteem

De kernboodschap is dat aan de jonge mensen wordt getoond |Wie-ze-werkelijk-zijn|! Waar het om gaat, is dat ze zich openstellen voor de Schepper binnenin! Ze moeten leren en kunnen geloven in Zichzelf als de bron van hun ervaringen en als autoriteit van hun leven. Ze moeten worden teruggeleid naar hun eigen innerlijke wijsheid en ze moeten worden aangemoedigd om zelf hun eigen meest innerlijke waarheid vorm te geven. Waar het dus vooral om gaat, is dat hun wordt voorgedaan hoe ze dit kunnen doen!

jezus afbeeldingEr zijn wezenlijke verschillen met de 'oude school', want het gaat nu over het ontwaken van de zuivere geest - de ziel - in plaats van deze te verstikken; over het bevrijden van de zuivere geest van kinderen in plaats van deze te kluisteren; over het openen van de zuivere geest van kinderen in plaats van deze dicht te timmeren. Het gaat om het verruimen van hun zuivere geest, niet om het vernauwen ervan; om het vrijlaten van hun zuivere geest, niet om het gevangenzetten ervan.
Er dient - en dit is wel het allerbelangrijkste - een verbinding te worden gelegd tussen hun geest en hun ziel, en tussen hun lichaam en hun geest; en alle drie moeten als een eenheid worden ervaren!

In de dagen van de Nieuwe Spiritualiteit - het intuïtie tijdperk - zal het in de educatie gaan om de creatie van een leeromgeving en niet om de creatie van een school. Anders gezegd: in de toekomst zullen er zelfs geen 'scholen' meer bestaan. De ouderwetse scholen zullen worden vervangen door 'leergemeenschappen' waar leerlingen niet van elkaar zullen worden gescheiden volgens leeftijd of geslacht. Ze zullen op een natuurlijke wijze samenklonteren tot interessegroepen, ongeacht leeftijd, geslacht, ras, cultuur of achtergrond.
Jong en oud zullen zich in deze groepen verzamelen. De ouderen delen met de jongeren wat ze hebben ontdekt en wat ze nog niet weten; de jongeren zullen vragen stellen en uitdrukkingswijzen en onderzoekswegen voorstellen die de ouderen naar adem doen snakken, maar tegelijk zegenen.
De synergie van deze interacties symboliseert wat de educatie in de dagen van de Nieuwe Spiritualiteit - de nieuwe tijd of het intuïtie tijdperk - zal zijn; een magische, mystieke ontmoeting van het leven ............... met het leven!

Eén van de belangrijkste lessen die een kind in het Creatie & Educatie Onderwijssyseem behoort te leren, is de noodzaak de totale persoonlijke bloem5averantwoordelijkheid op zich  te leren nemen voor zijn eigen innerlijke ontwikkeling. Kinderen moeten bij wijze van spreken al vroeg leren dat niemand anders controle heeft over datgene wat in hem of haar omgaat. Elk wezen moet van het begin af aan leren, dat deze innerlijke wereld - het domein van de ziel - alleen hem toebehoort en dat alles wat hij of zij denkt, voelt en uiteindelijk doet als wezen in zijn macht ligt.
Dit is de uiteindelijke vrijheid die je kinderen behoort te geven; de wetenschap en het geloof dat ze meester zijn over hun eigen innerlijke wereld, hun eigen ziel of hogere zelf. Als ze dat geloof eenmaal hebben en hun leven gaan baseren op dit fundamenteel begrip, dan zullen ze hun hele leven lang op weg zijn om de innerlijke verlangens van de ziel - het hogere of innerlijke zelf - te realiseren. De ware betekenis van het leven - het ontwikkelen of evolueren van de ziel - zal dan worden: 'Zijn door te Ervaren!'.
Feitenkennis doet dan niet meer ter zake; alleen maar voelen én er ZIJN!

Dit heeft tot gevolg dat het nieuw te introduceren onderwijssysteem - het Creatie & Educatie onderwijssysteem - het accent in wezen 180 graden moet verleggen t.o.v. de 'oude' schoolse systemen. Nu zijn deze scholen gefocust op kennis en besteden weinig aandacht aan (innerlijke) wijsheid. Veel ouders ervaren in kritisch denken, probleemoplossing en logica als bedreigend. Ze willen niet dat dergelijke vakken in het lesrooster voorkomen. Ontzettend jammer en kortzichtig!

Opvoeden tot levenskunstenaar. Levenskunst moet je leren.

Opvoeden - educatie - is je kinderen de kunst van het leven leren. Niet door trucjes te leren, maar door zelf een voorbeeld te zijn, en samen met hen na te denken over vragen als: 'Hoe kun jij je leven beheren en kwaliteit geven?' 'Hoe kun jij je leven zinvol maken?'

Lees meer >>>>>>

Kinderen en Creatie & Educatie - deel V

Je kinderen 'goed' onderwijzen! Ja, maar hoe?

Onderwijs de volgende waarheden aan de (toekomstige) kinderen [1].

 • Onderwijs de kinderen dat ze niets buiten zichzelf nodig hebben om gelukkig te zijn - geen persoon, plek of ding - en dat het ware geluk in je innerlijke zelf - je ziel  - te vinden is.
 • Onderwijs de kinderen dat mislukking een verzinsel is, dat alles een succes is, en dat elke inspanning een overwinning op zich is.
 • Onderwijs de kinderen dat ze diep verbonden zijn met al het leven, dat ze Eén zijn met alle levende wezens, en dat ze nooit van God afgescheiden zijn.afb. Islam 6
 • Onderwijs de kinderen dat ze in een wereld van schitterende overvloed leven, dat er genoeg is voor iedereen, dat je het meeste ontvangt door het meeste te delen en niet door het meeste te verzamelen; bij elkaar te schrapen.
 • Onderwijs de kinderen dat er niets van hen  wordt verlangd wat ze zouden moeten zijn of doen om in aanmerking te komen voor een waardig, vervuld leven, dat ze niet met elkaar hoeven te strijden om wat dan ook. Gods zegeningen zijn voor iedereen bedoeld; geen uitzonderingen.
 • Onderwijs de kinderen dat ze nooit zullen worden geoordeeld, dat ze ooit de liefde van God verliezen, en dat hun eigen onvoorwaardelijke gedeelde liefde het grootste geschenk is dat ze de wereld kunnen geven.
 • Onderwijs de kinderen dat bijzonder zijn niet hetzelfde is als beter zijn, dat superioriteit tegenover anderen claimen, niet hetzelfde is als inzien |wie-ze-werkelijk-zijn|, en dat er een grote genezingskracht schuilt in de erkenning dat 'mijn weg geen betere, maar slechts een andere weg is'.
 • Onderwijs de kinderen dat er niets is wat zij niet kunnen doen, dat de illusie van de onwetendheid van de aarde kan worden weggevaagd, en dat alles wat iemand werkelijk nodig heeft, is aan zichzelf te worden teruggegeven door eraan te worden heinnerd |Wie-hij-of-zij-werkelijk-is|.
 • Onderwijs deze zaken niet met woorden maar door daden; niet met discussie maar door demonstratie. Want wat je doet, zullen de kinderen trachten te evenaren en ze worden zoals jij bent!

[1] Neale Donald Walsch

Onderwijs deze waarheden niet alleen aan je kinderen, maar aan alle volken en naties. Wanat alle mensen zijn jouw kinderen en alle naties zijn jouw thuis zodra je de weg naar het meesterschap opgaat!

Lees meer>>>>>>>

 


Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack