logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

Kinderen en Creatie & Educatie Onderwijssysteem - deel V, Februari 2015

Kinderen en Creatie & Educatie Onderwijssysteem - deel V

1.0 Inleiding

'Onderwijzen gaat niet over anderen helpen iets te leren, maar hen helpen zich iets te herinneren wat de ziel weet!' De ziel heeft nl. toegang tot alle informatie!

'Nieuwe gedachten en nieuwe waarheden maken drie fasen door. Eerst wordt er de spot mee gedreven. Dan worden ze fel bestreden. En tenslotte worden ze geaccepteerd als vanzelfsprekend!'

bloem4aDe betekenis van het woord 'educatie'  is niet 'erin stoppen', maar 'eruit trekken'. Alle echte educatie komt neer op het uit de student halen wat er àl in zit. Onderwijzen gaat niet over anderen helpen iets te leren, maar hen helpen zich iets te herinneren!
Al het onderwijzen is ergens aan doen denken. Alle lessen zijn herleefde herinneringen. Het is onmogelijk om iets nieuws te onderwijzen, want er is niets nieuws om te onderwijzen! Alles wat ooit is geweest, is nu, en alles wat ooit zal zijn, is, hier en nu. Al het leren is niets anders dan herinneren wat de ziel weet!

De ziel heeft toegang tot al deze informatie. Inderdaad, de ziel is dit alles ..... informatie. De ziel is het Lichaam van God in formatie. Ik als wezen verkeer dus in een constant proces van formatie. Dat proces wordt ook wel de evolutie genoemd, een proces dat nooit afloopt!

2.0 Waarom wordt er op scholen feiten en geen ideeën onderwezen?

Een samenleving is niets meer dan een groep mensen, die samengeklonterd zijn rond een speciale manier - door een bril met gekleurde glazen die besmeerd zijn met afb. Islam 8oude, vastgeroeste, onwrikbare overtuigingen - waarop naar de dingen wordt gekeken. Deze mensen delen tradities, gemeenschappelijk gecreëerde instellingen, activiteiten en belangen. Maar juist alles wat deze tradities, instellingen en gemeenschappelijke 'belangen' bedreigt, moet in principe bestreden worden. In ieder geval mag het niet onderwezen worden. Want ..... als je de dingen wilt houden zoals ze zijn - en onze samenleving wil dat waarschijnlijk getuige de vele oorlogen - zijn sterk verouderde ideeën waarop onze huidige samenleving is gebaseerd levensgevaarlijk!
Natuurlijk vormt niets een grotere bedreiging voor vernieuwingen in het onderwijs bijvoorbeeld dan nieuwe ideeën, vernieuwingen, en veranderingen in de samenleving. Kinderen worden daarop wel aangemoedigd om dingen te 'leren', maar vooral niet om al te veel zelf na te denken! Denken brengt de beschouwing van ideeën met zich mee. Leren komt dan eenvoudig neer op het van buiten leren - uit het hoofd leren -, wat onze (voor)ouders ooit eens hebben geleerd.
De meeste samenlevingen en niet te vergeten georganiseerde religies zullen er dan ook alles aan doen om de dingen te houden zoals ze nu zijn, omdat de huidige stand van zaken de samenleving tot 'samenleving' maakt. Mogelijke veranderingen en vernieuwingen brengen onrust en spanningen in de samenleving met zich mee en dat is niet de bedoeling volgens de machthebbers.

'Denken is de traagste manier van scheppen!'

afb. Islam 17Onze wereld is doorgedraaid! Maar onze wereld is niet doorgedraaid ten gevolge van wat wij - de scholen - aan onze kinderen laten leren. Zij is doorgedraaid door wat wij niet laten onderwijzen.
Wij laten onze scholen niet onderwijzen dat liefde het enige is dat telt. Wij laten onze scholen niet praten over onvoorwaardelijke liefde. Zelfs onze godsdiensten praten niet (graag) over hel en verdoemenis. 'Bestaat er een hel en wat is de (eeuwige) verdoemenis dan wel?' Laat staan dat wij niet toestaan om onderwezen te worden van zichzelf en hun lichaam bewust te zijn, of hun mensheid en hun wonderlijke seksuele zelf. En wij staan onze kinderen niet toe te weten dat zij allereerst en bovenal spirituele wezens zijn die in een lichaam bivakkeren. Evenmin behandelen wij onze kinderen als zuivere geesten - zielen - die in het lichaam komen.

In onze samenleving waar openlijk over seksualiteit wordt gesproken, waar seksualiteit vrijelijk wordt bediscussieerd en ondergaan, bestaan nauwelijks seksuele misdaden, zijn nagenoeg alle zwangerschappen gewenst en komen amper ongewenst of 'onwettige' geboortes voor. In samenleving waar de geschiedenis niet wordt verbogen volgens de wil van de sterksten en invloedrijksten, worden de fouten uit het verleden erkend en nooit herhaald; eenmaal is genoeg voor gedrag dat duidelijk zelfdestructief is.
In samenlevingen waar kritisch denken, probleemoplossing en levensvaardigheden worden onderwezen, in plaats van het van buiten leren van feiten, worden zelfs zogenaamd te rechtvaardige daden uit het (oorlogs)verleden kritisch onderzocht. Niets wordt zonder meer aangenomen!

3.0 Een verouderd schoolsysteem

Dus simpel gezegd: 'Ik zit dus vast in een schoolsysteem, dat me leert hoe ik dezelfde fouten kan maken als mijn ouders!'

afb. Islam 6Dat is precies waar het op neer komt. Leer de hoofdsteden van buiten! Leer alle veldslagen van buiten! Leer ............. ja, dit zijn de feiten die wij - als ouder - ook uit ons hoofd hebben geleerd. Dus leer ze nu (ook) maar uit je hoofd, wordt er gezegd! Zorg in ieder geval dat je het snapt, want zo zitten de dingen nu eenmaal in elkaar!
Maar wat het meest teleurstellend is, dat de feiten slechts zelden echte feiten zijn: dat wil zeggen onopgesmurkte uitdrukkingen van de stand van zaken, van de dingen die zich werkelijk hebben voorgedaan. Al te vaak zijn het individuele interpretaties van zaken of van wat er gebeurd is, bedoeld om een bepaald standpunt of vanuit een bepaalde invalshoek het één en ander te rechtvaardigen en te onderbouwen. Het is dit (verouderde of verkeerde) standpunt (=overtuiging), dat je ouders en onderwijzers/ leraren/ docenten jou proberen aan te leren!
Hierdoor komt het dat de kinderen van het menselijke ras er totaal verschillende opvattingen op na kunnen houden over wat er gebeurd - en waarom - toen Japan zijn soldaten naar Korea stuurde, of toen de Verenigde Staten hun soldaten naar Vietnam stuurde, of toen Israël zijn soldaten naar de bezette gebieden van Palestina stuurde, afhankelijk van wier kinderen luisterden naar wier ouders en van welk verslag je leest over de 'geschiedenis'. Op die manier worden de 'zonden' van de vaders - generatie op generatie - overgeheveld op de zonen, zelfs tot in de zevende generatie!

Maar het hoeft niet zo te zijn! Jij hoeft niet dezelfde fouten te maken als je (voor)ouders. Kijk maar eens goed om je heen en beslis over welke aspecten van de wereld jij niet tevreden bent. Onderzoek daarna de oorzaken waarom deze dingen zijn zoals ze zijn, en beslis dan om iets te doen wat deze dingen veranderen kan!
Je zou in wezen kunnen zeggen, dat er twee soorten mensen op onze planeet rondlopen; zij die bewust en zij die onbewust door het leven gaan. Of nog scherper geformuleerd: de 'herhalers' en de 'veranderaars'! De 'herhalers' zijn mensen die alleen maar naar het verleden kijken en alles herhalen wat er toen gedaan is. De 'veranderaars' zijn degenen die naar het verleden kijken en veranderen wat er gedaan moet worden, opdat het verleden niet - nooit meer - herhaald wordt!

Besef en realiseer je, dat alles in beweging is. Niets blijft het zelfde. En juist dát maakt ons zo angstig voor de toekomst. Wij willen uit alle macht ons blijven vastklampen aan het verleden, want dat zou 'zekerheid en vastigheid' bieden. Maar besef, dat jij ook een Lichtbrenger bent, dat jij ook een Veranderaar bent, dat jij ook een Boodschap naar het leven (over)brengt! Alleen jij weet, jij beseft, jij ervaart dit op dit NU-momnet nog niet zo direct! Je bent misschien nog zoekende. Jij bent jezelf permanent aan het ontwikkelen, aan het evolueren in iedere leven. Dus je bent wel aan het veranderen. Dus je bent in wezen een veranderaar! Alleen de vraag is nu in welke mate.

4.0 Hoe kan zoiets nauw werken?

Kritisch denken, probleemoplossing? Ja, maar hoe? Hoe zou een school die het onderwijs in levensvaardigheden verkiest boven het leren van feiten het historische verhaal de Tweede Wereldoorlog - bombardement van Rotterdam bijvoorbeeld - brengen?

afb. engelen 7Leraren zouden hun leerlingen precies moeten vertellen wat zich toen heeft voorgedaan. Zij zouden alle feiten -  let wel, alle feiten - behoren te noemen die tot die gebeurtenis hebben geleid. Zij zouden de gezichtspunten van historici van beide kanten moeten bijeenbrengen in het besef dat elk verhaal meerdere invalshoeken kent. Zij zouden de klas niet vragen de betrokken feiten van buiten - uit het hoofd - te leren. In plaats daarvan zouden zij de leerlingen moeten uitdagen. Ze zouden zeggen: 'Nu hebben jullie alles over deze gebeurtenis gehoord. Jullie weten alles wat eraan voorafging en wat erop volgde. We hebben jullie zoveel mogelijk 'kennis' aangeboden als beschikbaar is. Welke 'wijsheid' kunnen jullie nu uit deze 'kennis of aangereikte materie' afleiden? Als jullie werden gekozen om de onderhavige probleem op te lossen, die toen werden opgelost door bommen te gooien op de binnenstad van Rotterdam, wat zouden jullie nu dan doen? Kunnen jullie een betere manier bedenken?'

Nu ben je misschien geneigd om te zeggen: 'Iedereen kan op die manier met antwoorden op de proppen komen, met het voordeel van 'kennis achteraf' en beweren dat ze het anders, of beter zouden doen!' Gemakkelijk gezegd. Maar mijn vraag is dan: 'Waarom doen wij het dan niet?' Waarom blijven we maar steeds die 'verkeerde' geschiedkundige invalshoeken toelichten en benadrukken? Zo van: 'Wij hebben het zo goed gedaan?'
Misschien ligt het antwoord wel in het thema kritisch denken. Als wij onze kinderen kritsich naar het verleden laten kijken, en hen dat laten analyseren, dan lopen wij misschien het risico dat ze het oneens zijn met hoe wij de dingen - toen en nu -  hebben afgehandeld. Ze zullen het hoe dan ook oneens zijn. Wij laten echter er niet te veel ervan toe in onze klaslokalen; niet teveel kritische opmerkingen en vragen.
Ongetwijfeld zullen de jongeren zeggen: 'Er moet een betere manier zijn!' Maar wij ouderen horen ze (liever) niet. Wij willen ze niet horen. En wij willen ze zeker niet in het klaslokaal aanmoedigen om kritisch na te denken over de feiten die wij hen geven. 'Snap het dan', zullen wij tegen hen dan zeggen. Zij hoeven ons niet te vertellen dat wij alles verkeerd hebben gedaan, die 'snotneuzen'. Wat denken ze wel niet. Snap het dan, wij hebben het goed gedaan. En dat is de manier waarop wij onze kinderen opvoeden. Dat is wat wij een juiste opvoeding noemen! Maar besef dat jongeren onze levensstijl ten alle tijden zullen blijven vernietigen. Dat hebben ze namelijk altijd al gedaan; al vele generaties lang!

5.0 Je kinderen 'goed' onderwijzen

Ja, maar hoe?

Onderwijs de volgende waarheden aan de (toekomstige) kinderen [1].

 • Onderwijs de kinderen dat ze niets buiten zichzelf nodig hebben om gelukkig te zijn - geen persoon, plek of ding - en dat het ware geluk in je innerlijke zelf - je ziel - te vinden is.
 • Onderwijs de kinderen dat mislukking een verzinsel is, dat alles een succes is, en dat elke inspanning een overwinning op zich is.bloem5a
 • Onderwijs de kinderen dat ze diep verbonden zijn met al het leven, dat ze Eén zijn met alle levende wezens, en dat ze nooit van God afgescheiden zijn.
 • Onderwijs de kinderen dat ze in een wereld van schitterende overvloed leven, dat er genoeg is voor iedereen, en dat je het meeste ontvangt door het meeste te delen en niet door het meeste te verzamelen; bij elkaar te schrappen!
 • Onderwijs de kinderen dat er niets van hen wordt verlangd wat ze zouden moeten zijn of doen om in aanmerking te komen voor waardig, vervuld leven, dat ze niet met elkaar hoeven te strijden om wat dan ook. Gods zegeningen zijn voor iedereen bedoeld; geen uitzonderingen!
 • Onderwijs de kinderen dat ze nooit zullen worden geoordeeld, dat ze zich geen zorgen hoeven te maken of ze het altijd wel goed doen, en dat ze niets hoeven te veranderen en 'niet beter' hoeven te worden om volmaakt en mooi te zijn in de ogen van God.
 • Onderwijs de kinderen dat er in de liefde geen voorwaarden zijn, dat ze ooit de liefde van God verliezen, en dat hun eigen onvoorwaardelijke gedeelde liefde het grootste geschenk is dat ze de wereld kunnen geven.
 • Onderwijs de kinderen dat bijzonder zijn niet hetzelfde is als beter zijn, dat superioriteit tegenover anderen claimen niet hetzelfde is als inzien |Wie-ze-werkelijk-zijn|, en dat er een grote genezingskracht schuilt in de erkenning dat 'mijn weg geen betere, maar slechts een andere weg is'.
 • Onderwijs de kinderen dat er niets is wat zij niet kunnen doen, dat de illusie van de onwetendheid van de aarde kan worden weggevaagd, en dat alles wat iemand werkelijk nodig heeft, is aan zichzelf te worden teruggeven door eraan te worden herinnerd |wie-hij-of-zij-werkelijk-is|.
 • Onderwijs deze zaken niet met woorden maar door daden; niet met discussie maar door demonstratie. Want wat je doet, zullen de kinderen trachten te evenaren en ze worden zoals jij bent!

[1] Neale Donald Walsch, 'Eén met God'.

6.0 Slot

adam na zondevalOnderwijs deze waarheden niet alleen aan je kinderen, maar aan alle volken en naties. Want alle mensen zijn jouw kinderen en alle naties zijn jouw thuis, zodra je de weg van het meesterschap opgaat. Dit is de reis die je vele eeuwen en vele levens geleden bent begonnen. Dit is de reis van de ziel! Het is een reis waarop je je lange tijd hebt voorbereid - misschien zonder dat je dit bewust ervaart of beseft - en die jou tot hier heeft gebracht, naar dit moment en deze plek.

Het is tijd om nu dit heerlijk visioen met de wereld te delen. Dit is het visioen van alle zuivere geesten - zielen - die ooit waarlijk op zoek zijn gegaan, van alle harten die ooit waarlijk hebben bemind, van alle zielen die ooit waarlijk de Eenheid van het Leven hebben gevoeld. 'Wij zijn Eén; wij zijn verbonden met elkaar'. Als je dit eenmaal hebt gevoeld, neem je niet meer met minder genoegen. Als je het eenmaal hebt ervaren, wil je niets anders dan het te delen met allen wier leven jij beroert.

De transformatie van de wereld hangt af van jouw herinnering. Herinneringen die opgeslagen zijn op de 'harde schijf' van het innerlijke of hogere zelf; je ziel! Je bent hier op aarde gekomen om te herinneren en te ervaren |wie-je-werkelijk-bent|. Je kunt je niet herinneren |wie-je-werkelijk-bent| zolang je je inbeeldt dat illusies - zelf gecreëerde denkbeelden - reëel zijn. Je moet begrijpen dat die illusies een illusie is; dat jij die - om heel reële redenen - hebt gecreëerd, maar dat de illusie zelf niet reëel is. Je bent hier gekomen om je dit te herinneren, helderder dan ooit tevoren!

'Er is geen waarheid behalve je innerlijke waarheid. Heel de rest komt neer op dingen die anderen je vertellen!'

'Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal'.  [Albert Einstein]

Hans Zevenboom

 

 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack