logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

Jezus
Jezus

Wederkomst van Jezus (?) - deel I

Jezus komt vóór 2050 terug!’ 

Gemiddeld 41% van de Amerikanen gelooft dat Jezus binnen 40 jaar terugkomt. Hoe meer evangelisch en hoe lager opgeleid, hoe sterker die verwachting leeft. Onder evangelische en lager opgeleiden gelooft bijna 60% in een spoedige wederkomst. Onder hoger opgeleiden ligt dat percentage rond de 20% en onder katholieken en traditionele protestanten rond de 30%.

1.0 De belofte van Jezus?

afb. jezus 2Het evangelie is het mooiste verhaal aller tijden. De vraag naar de historische betrouwbaarheid blijft leiden tot speculaties.

Met de wederkomst van Jezus wordt de belofte van Jezus bedoeld, dat hij na zijn verrijzenis zal terugkomen op de ‘Dag des Oordeels’. Binnen het Christendom en de Islam wordthet geloof hierin aangehangen. Maar hoe denken wij over de Wederkomst van Jezus?

Terugkeer van Jezus wordt niet nabij en niet letterlijk bedoeld (?)

Paus Benedictus XVI heeft het 'alarmisme' onder veel christenen dat het einde van de wereld nabij is en Jezus binnenkort zal terugkeren, verworpen! Tijdens een ceremoniële bijeenkomst in het kader van Kerstmis verzekerde hij de aanwezigen dat dit niet de laatste dagen zijn, en dat de terugkomst van Jezus eerder 'geestelijk' dan letterlijk moet worden opgevat. Volgens de Paus begrepen de eerste gelovigen door de leiding van de heilige Geest dat deze 'nabijheid' van God niet een kwestie van tijd en ruimte is, maar van liefde. 'Liefde is nabij!'

Hij zei, dat de terugkomst van Jezus op deze manier moet worden opgevat: 'als een herinnering aan de fundamentele waarheid van ons geloof, als Christelijke vreugde die we ervaren als we de nabijheid van God in het gezicht van de pasgeboren Jezus zien, die ons uit liefde tot Hem heeft getrokken.'

2.0 De Wederkomst van Jezus?

Misschien is het verstandiger eerst iets duidelijker te maken. Of nog beter, laat me iets duidelijk stellen. Het tijdperk van de Afzonderlijke Verlosser is voorbij! Het tijdperk van Wijsheid – het Intuïtie Tijdperk – is opkomst! De Wederkomst van Jezus zal dan ook niet meer nodig zijn!

In het boek ‘De Levende Christus’ van Paul Ferrini zegt Jezus over het onderwerp de Messias het volgende:

afb. jezus 7Ik zeg twee dingen die elkaar lijken tegen te spreken, maar dat niet doen. Ten eerste, ieder mens is in potentie de Christus. Ik ben niet bijzonder. Dus in die zin is er geen Christus die los van jullie staat. Er is bovendien zeer zeker een Christus die naast jullie staat. Jullie hoeven  hem slechts te erkennen. Noem het de Innerlijke Christus, zo je wilt.
De Uiterlijke Christus – dan kan Jezus of Boeddha of Krishna of Maitreya zijn – komt en gaat. Maar de Innerlijke Christus is altijd bij je. De Uiterlijke christus is simpelweg iemand die de waarheid kent en haar onderwijst. Dat is wat ik heb gedaan. De Uiterlijke Christus doet een oproep aan de Innerlijke Christus in jou en moedigt Diegene (die Ene) aan naar voren te treden’.

‘Ik ben je redding niet. Je redding ligt in je overgave aan de Christus in je binnenste. Maar ik ben jullie voorbeeld. Ik ben het bewijs van die waarheid, ik sta voor je en help je die herinneren. En de mensen die mijn leringen aanvaarden en toepassen zijn ook voorbeelden. Op die manier breidt de leer zich naar anderen uit. En dan, doordat je haar zelf toepast en met de steun van een liefdevolle omgeving, wordt de leer geïnternaliseerd.

Lees meer over dit onderwerp >>>>>>

Jezus modelleren? - deel II

Het is interessant te zien dat ook Jezus allerlei methoden heeft toegepast tijdens zijn genezingen.

Vermoedelijk was de techniek die Jezus op een bepaald moment gebruikte, afhankelijk van de omstandigheden en in het bijzonder van de behoefte en de bewustzijnstoestand van de zieke. Bijvoorbeeld:

 1. Hij legde zijn handen op de zieke. [Lucas 13:11-13]
 2. Hij raakt het lichaamsdeel aan dat genezen moesten worden. [Mathheüs 9:29 en 20:33-34; Marcus 7:32-37]afb. jezus 17
 3. Hij spuwde op de ogen van een blinde man en legde vervolgens twee maal zijn handen op hem. [Marcus 8:22-26]
 4. Hij zei de zieke dat hij iets moest doen. Bijvoorbeeld zei hij tegen tien melaatsen dat zij zich aan de priester moesten laten zien. [Lucas 17:14]
 5. Hij combineerde eigen handelingen met instructies aan de zieke om iets te doen. Bijvoorbeeld: Jezus spuwde op de grond, maakte slijk van dit speeksel en smeerde dit op de ogen van de blinde, waarna hij hem zei zich te gaan wassen in het badwater van Siloam. [Johannes 9:1-7]
 6. Mensen raakten hem of zijn kleding aan en waren genezen. [Marcus 5:24-34 en 6:56 en Mattheüs 14:36]
 7. Hij gebruikte alleen maar woorden. Hij zei tegen de verlamde man: ‘Houd moed, mijn kind, uw zonden worden vergeven” en “Sta op, neem uw bed op en ga naar huis”. [Mattheüs 9:2 en 6]. Hij zei tegen de man bij het bad in Bethesda, die al achtendertig jaar ziek was: “Sta op, neem uw matras op en wandel”. [Johannes 5:8]
 8. Hij maakte gebruik van genezing op afstand, waarbij hij zich elders bevond. [Mattheüs 8:5-13 en 15-28; Johannes 4:46-53]

Eén van de sleutels van zijn toegepaste strategieën is te vinden in zijn onderwijzingen en gelijkenissen. De gelijkenis van ‘De zaaier en het zaad’.

‘Hoor toe, ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. En het geschiedde in het zaaien, dat het ene deel zaads viel bij de weg; en de vogelen des hemels kwamen en aten het op. En het andere viel op het steenachtige, waar het niet veel aarde had; en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden, en omdat het geen wortel had, zo is h et verdord. En het andere viel in de doornen, en de doornen wiesen op, en verstikten hetzelve, en het gaf geen vrucht. En het andere viel in de goede aarde en gaf vrucht, die opging en wies; en het ene droeg dertig- en het andere zestig-, en het andere honderdvoud. En hij zie tot hen: Wie oren heeft om te horen, die hore’.[Marcus 4:2-9]

afb. jezus 25Jezus legt aan zijn discipelen uit, dat het zaad als een nieuw idee of een nieuwe overtuiging beschouwd kan worden. Maar voordat de nieuwe overtuiging kan groeien, is het nodig eerst het in de juiste context te plaatsen. Als er geen interne referentie-ervaringen zijn voor de nieuwe overtuiging om ‘wortel te schieten’, dan zal deze verdwijnen, indien zij geconfronteerd worden met enig kritiek. De vogel pikt het weg vanuit het hart.
Als er geen ervarings-‘bodem’ is waar deze in kan groeien, dan is alles wat iemand maar hoeft te doen, je vreemd aan te kijken en je denkt dan direct: ‘Oh, ik geloof dat ik stom bezig ben, etc.’. Dus als de nieuwe overtuiging ‘langs de kant van de weg valt’, dan is deze alleen maar oppervlakkig. Je praat erover, maar je hoort, ziet, proeft en voelt het niet. Deze nieuwe overtuiging is dan snel verdwenen.
Wanneer een nieuwe overtuiging op ‘rotsachtige grond valt’ dan wordt deze geblokkeerd door – zoals Jezus uitlegt – de verharding in het hart’. Deze ‘rotsen’ kunnen verband houden met vroegere, minder prettige ervaringen, dingen waarbij je er nog niet klaar voor bent om ze los te laten. De wortels van de nieuwe overtuiging kunnen dan niet groeien. Het is dus belangrijk om manieren te vinden om de rotsen te verwijderen en zo in een vruchtbare bodem te veranderen.
Wanneer een nieuwe overtuiging ‘tussen de doornen valt’ is er één die geconfronteerd wordt met strijdige overtuigingen, incongruentie of ‘gedachten-virussen’. Deze weerstanden kunnen zowel van externe als van interne bronnen komen. Conflicterende overtuigingen zijn te vergelijken met de doornen, die de nieuwe overtuiging overschaduwen of ‘verstikken’. Het is niet nodig de ‘doornen’ te vergiftigen of te vernietigen, maar ze moeten worden verwijderd, weggenomen of ‘uitgezocht’ worden. 

De kracht van deze metafoor is dat ‘genezen’ wordt vergeleken met ‘tuinieren’. Je kunt er niet voor zorgen dat een boom groeit. Je kunt echter wel de bodem bewerken. De tuinman gaat niet ‘deze boom laten groeien’, maar wat de tuinman wel kan is de rotsen verwijderen en ervoor zorgen dat de grond vruchtbaar is. Dat is de essentie van Jezus’ kijk op veranderingen aanbrengen.

Jezus genas. Waarom?

Jezus genas niet omdat hij de omstandigheden van die zieken – mindervalide, een wezen met beperkingen – de omstandigheden van die zieken als onvolmaakt zag. Hij genas hen omdat hij die zielen om genezing zal vragen als deel van hun proces. Hij zag de perfectie van het proces. Hij herkende en begreep de intentie van de ziel. Als Jezus had gemeend dat alle ziekten, geestelijk en lichamelijk, onvolkomenheid  vertegenwoordigden, zou hij dan niet iedereen op de hele planeet in één keer hebben genezen?

Betwijfel je of hij dat kon?

Lees meer over dit onderwerp>>>>

Jezus stierf niet op Goede Vrijdag - deel III

afb. jezus 24Het is algemeen bekend dat Jezus niet op 25 december is geboren. Waarom vieren we dan toch op die datum het kerstfeest? Een bijbels argument valt er niet voor te vinden. Maar het is onbegrijpelijk dat er zo systematisch bij de vertaling van de Bijbel werd geknoeid.

Is het zo belangrijk wanneer Jezus precies is gestorven en opgestaan? Het gaat er toch om wat er het werkelijk is gebeurd!

Daarmee staat of valt immers - volgens het getuigenis van de apostelen – ons (christelijke) geloof! Toch is het niet onbelangrijk de aandacht erop te vestigen dat alles zo verdraaid is. Dit laat zien hoe we ons als christenen in wezen hebben ‘losgezongen’ van de Joodse oorsprong! Het meest trieste bewijs daarvan is wel het verschil tussen de datum van het Joodse Pesach en het christelijke Paasfeest. Tijdens het concilie van Nicea in 325 na Christus is besloten de paasdatum officieel vast te stellen op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Deze keuze is heel bewust gemaakt, omdat men persé niet wilde dat het christelijke Paasfeest zou samenvallen met het Joodse Pesach.

Lees meer over dit onderwerp >>>>

 

 


Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack