logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
  • EU e-Privacy Richtlijnen

    Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

    Bekijk Privacy Richtlijnen

Onderwijsmodel 2050
Onderwijsmodel 2050

Onderwijsmodel 2050 - deel I

‘Het waarom van noodzakelijke vernieuwingen in het onderwijs’

‘Het huidige onderwijssysteem is een ware ramp voor vele hoog-gevoelige of hoogontwikkelde kinderen’! Hoe leren bijvoorbeeld hoog-sensitieve kinderen? Hoe verwerken zij informatie en wat voor instructies hebben zij nodig tijdens de les?

afb. onderwijs 6Alle onderwijsvernieuwingen hebben tot nu toe in Nederland niet het gewenste effect gehad. In twintig jaar zijn er 30 onderwijsvernieuwingen doorgevoerd. Ondanks de grote stroom van vernieuwde onderwijsvormen hebben die er toch niet voor gezorgd dat ons onderwijs ‘beter’ is geworden.
Ook de hoge verwachtingen van het te introduceren plan ‘vernieuwingsonderwijs 2032’ van staatsecretaris van Onderwijs ( Sander Dekker, 2015) – Platform Onderwijs 2032 – is door de onderwijswetenschappers en vakverenigingen recentelijk definitief ‘de grond ingeboord’. Zij vinden het plan ‘Ons Onderwijs2032’ zeer omstreden.

Kinderen bepalen steeds meer zelf hoe ze willen leren. Over een paar jaar stellen ze hun eigen digitale schooltas samen, verzamelen leraren big data over hun leerlingen en vertellen slimme sensoren op welk moment je het best kunt studeren.

1.0 Visie?

De 21ste century skills! Gedifferentieerd, gepersonaliseerd én data-gedreven leren, dat is de toekomst ….. volgens de ‘kenners’, maar volgens mij een zeer beperkte, éénzijdig toekomstgerichte visie.

2.0 Onderwijs is communiceren

Communicatie is connectie, maar op het menselijke vlak komt er meer bij kijken dan alleen dat. Communicatie vereist bewustzijn!
afb. onderwijs 7Het volledige potentieel van menselijke communicatie ontplooit zich alléén als de ‘deelnemers’ inzicht hebben in de ‘verbindingsdraden’ (de energetische koorden, de matrix-structuur van de auravelden, de chakra-systeem van ieder mensen) d.m.v. waarvan zij communiceren. Een hoog communicatieniveau vereist dus een hoog bewustzijnsniveau; een bewustzijn van het innerlijke of hogere Zelf (de ziel; de innerlijke God binnenin ons). Het besef dat deze subtiele verbindingsdraden ons met elkaar, met onze omgeving en de kosmos – met ‘alles’ – verbinden.

3.0 Creatie-Educatie Onderwijs;  Model 2050

Er zijn wezenlijke verschillen met de ‘oude school’, want het gaat nu over het ontwaken van de zuivere geest – de ziel, het innerlijke zelf – in plaats van deze te verstikken; over het bevrijden van de zuivere geest van kinderen in plaats van deze te kluisteren; over het openen van de zuivere geest van kinderen in plaats van deze dicht te timmeren. Het gaat om het verruimen van hun zuivere geest, niet om het vernauwen ervan; om het vrijlaten van hun zuivere geest, niet om het gevangenzetten ervan.
Er dient – en dit is wel het allerbelangrijkste – een verbinding te worden gelegd tussen hun geest en hun ziel, en tussen hun lichaam en hun geest; en alle drie moeten als een eenheid worden ervaren!

‘Je bent een drieledig wezen, bestaande uit een ziel, een geest en een lichaam’.

afb. onderwijs 19Waar het in Creatie-Educatie dus om gaat, is dat alles als |Eén| wordt ervaren, en je Zelf als de schepper ziet …… van alles. Jij bent de creator, de schepper, de regisseur van je (toekomstig) leventje. En dit Oh zo belangrijke thema wordt op dit moment niet op veel – beter gezegd, geen enkele - scholen onderwezen!

Creatie & Educatie – het nieuwe denken = denken vanuit het hart!

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp >>>>

Onderwijsmodel 2050 deel II

‘Het veranderingsmodel’

1.0 Onderwijsvernieuwingen

afb. onderwijs 22Alle onderwijsvernieuwingen hebben tot nu toe in Nederland niet het gewenste effect gehad. Maar zijn deze vernieuwde onderwijsvormen daadwerkelijk zo vernieuwend of zo ‘slecht’ als ze doen voorkomen? Zijn dit de onderwijsvormen die onze toekomstige jongvolwassenen maximaal ondersteunen in hun ontwikkeling? Is het wel zo verstandig om op zeer jonge leeftijd te leren programmeren; het bevorderen van de digitale geletterdheid? Of reageert de angst voor een compleet vernieuwend en verfrissend onderwijssysteem, omdat men krampachtig blijft vasthouden aan starre overtuigingen, structuren en systemen?

Maar welke kennis en nieuwe vaardigheden hebben leerlingen dan nodig om in 2050 goed aan hun volwassen en werkende leven te beginnen, als het huidig onderwijssysteem nog steeds op de meest gangbare psychologische en pedagogische ‘recepten’ is gebaseerd?
Het onderwijs zou juist het hoogst haalbare ontwikkelingsmodel moeten zijn op basis van de allernieuwste vernieuwend, en geherformuleerde inzichten. Inzichten die betrekking hebben op een dynamische toekomstig leven en niet op basis van de verouderde ‘dogma’s en doctrines’ van pedagogie, psychologie en politiek.

2.0 Waarom kiezen voor een totaal vernieuwd onderwijsmodel

Model 2050?

De onderwijsdiscussie(s) gaan nog steeds voornamelijk over geld en gelijk (wie heeft de macht en wat afb. onderwijs 33wordt beslist), terwijl het zou moeten gaan over (innerlijk) geluk én gezondheid (wat goed is voor het individu!). De cruciale vraag omtrent een vernieuwend onderwijssysteem zou dan moeten zijn: ‘Hoe denk je dat mensen zich (spiritueel) gaan ontwikkelen en wat voor consequenties heeft dat voor het onderwijs; voor de bestaande overtuigingen die wij hebben over het leven?’ Leven is verbinden; leven is communiceren en zelf ervaren!

3.0 Curriculumverandering doorvoeren

Hoe leer je kinderen van het leven te genieten en dat het genieten van het leven uiteindelijk een levenshouding wordt?

‘Zuivere schoolse vakken’ bestaan niet. Want alles heeft te maken met het (dagelijks) leven. Het probleem met onze scholen is, dat dit verband zelden wordt gelegd. De leerlingen zien vaak de relevantie niet van de dingen die ze verplicht zijn te leren. Daarom willen ze deze dingen ook niet leren.

Alles wat kinderen willen weten, is: ‘Waarom, waarom moet ik dit weten?’ Als je het kind vertelt: ‘Doe het nu maar gewoon’, of ´Zo hoort dat nu eenmaal´, dan werkt het niet. In elk geval niet als je juist wat opwinding of enthousiasme rond het leerproces in het leven probeert te roepen.

afb. onderwijs 30Tot nu toe hebben wij onze kinderen juist aangemoedigd te leren wat ze moeten leren volgens onze visie; wat wij zelf ooit eens uit het verre verleden hebben geleerd. Wat ze moeten denken, in plaats van ze zelfstandig te leren denken. Ons schoolprogramma is dan ook hoofdzakelijk gebaseerd op oefening van het geheugen, in plaats van levensvaardigheden aan te leren. Kinderen wordt bijgebracht feiten en verzinsels te herinneren – de verzinsels die iedere samenleving over zichzelf bedacht heeft – in plaats van de vaardigheid te ontvangen hun eigen waarheden te ontdekken en te creëren.
Wanneer wij onze kinderen kennis geven, vertellen wij wát ze moeten denken. Iemand opvoeden houdt volgens dit principe in iemand kennis (mee)geven. Maar we moeten juist ons nageslacht wijsheid bij te brengen, in plaats van feitenkennis. Opvoeden heeft weinig met kennis uit te staan, maar wel met wijsheid.
Natuurlijk, zonder kennis bestaat er geen wijsheid. Daarom is het belangrijk dat kennis niet wordt genegeerd ten gunste van wijsheid. Een bepaalde hoeveelheid kennis moet van de ene generatie aan de volgende worden doorgegeven. Maar het liefst zo weinig mogelijk. Laat het kind dingen zelf ontdekken. Weet dit: kennis raak verloren, maar zelf opgedane wijsheid raakt nooit verloren!

Onze scholen zijn helaas gefocust op kennis en besteden weinig aandacht aan innerlijke wijsheid; je intuïtie, je zuivere gevoelens!

4.0 Het innerlijk gerichte kind

Behandel ze in het nieuwe Onderwijssysteem 2050 allereerst als volwaardige licht of energiewezens en wel als een (goddelijk) wezen dat bestaat uit een ziel, een geest en een fysiek lichaam. Niet als een fysiek wezen of fysiek lichaam met een ziel of geest, maar een ziel dat een fysiek lichaam heeft ‘uitgekozen’.

afb. onderwijs 16Het innerlijk gerichte kind zal zich – door de opgelegde regels, normen en waarden - beperkt voelen in zijn vrijheidsbewegingen. Geef daarom je kinderen een gevoel van ‘onbegrensdheid’. Waarom die beperkende, verouderde gedachten maar blijven ‘propaganderen’ alsof het de enige weg is die naar Rome leidt? Waarom die groeibehoeften zoals vrijheid, rechtvaardigheid, individualiteit, onafhankelijkheid, zinvolheid, levendigheid, speelsheid van het kind negeren? Waarom sturen wij onze kinderen naar scholen waar onderlinge wedijver wordt toegelaten en aangemoedigd, waar de ‘beste’ zijn en het ‘meeste’ leren worden beloond, waar prestaties worden ‘gemeten’ en vooruitgang in een eigen tempo nauwelijks wordt geaccepteerd? Wat leren onze kinderen hierdoor begrijpen?
En, ………. waarom laten onze jongeren geen logica en kritisch denken en probleemoplossing en creatie leren, met gebruikmaking van de instrumenten van hun eigen intuïtie en hun diepste innerlijke kennis, in plaats van de regels en gememoriseerde systemen en conclusies van een samenleving die toch niet werken, maar er toch maar weer gebruik van maken? Jaar in, jaar uit?

Onderwijs daarom alléén maar concepten, niet studieobjecten of-projecten. Ontwerp een nieuw curriculum en bouw dat rond drie hoekstenen, te weten:

  1. Bewustzijn
  2. Eerlijkheid
  3. Verantwoordelijkheid

Leer onze kinderen van jongs af aan deze concepten. Laat ze door het curriculum lopen tot de laatste dag. Baseer heel het educatieve systeem hierop. Laat alle aanwijzingen diep binnen in de toekomstige kinderen ontkiemen Dat alles wat je leert, diep vanuit deze concepten voortkomt.

‘De mens is een wezen dat op zoek is naar de zin van de dingen’. [Plato]

afb. onderwijs 41Opvoeden – educatie, onderwijzen – is je kinderen de kunst van het leven leren. Niet door trucjes te leren, maar door zelf een voorbeeld te zijn, en samen met hen na te denken over vragen als: ‘Hoe kun jij je leven beheren en kwaliteit geven?’ ‘Hoe kun jij je leven zinvol maken?’

Eén van de kernboodschappen van het Creatie-Educatie-proces [Het nieuwe Onderwijsmodel 2050] is dan ook: ‘Als wij creëren, vervullen wij onze levensdoel’. Creëren is namelijk de enige manier waarop wij groeien en onszelf ontwikkelen. Net als alle andere levende wezens zijn wij op aarde om dát te doen’. En laten we voor eens en altijd ons realiseren, dat …….… ‘Het leven Zelf onze grootste leraar is en het kent ingebouwde consequenties, maar nooit straffen’.

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp >>>>>

Onderwijsmodel - deel III

1.0 Spiritualiteit

afb. onderwijs 7Spiritualiteit zijn is heel anders dan proberen een religieus mens te zijn of een goed protestant, katholiek, jood, of islamiet of boeddhist te zijn. Het betekent eerder als Christus zijn dan christen of gelovig zijn.
Spiritualiteit nodigt je uit de gedachten van anderen te verwerpen en met eigen gedachten te komen. ‘Een goed gevoel’  is jouw manier om te zeggen dat je laatste gedachte waar was, dat je laatste woord wijsheid was, dat je laatste daad liefde was. Godsdiensten beweren daarentegen dat dát de weg naar de hel is; dat dit afwijkt van het enige ‘ware’ geloof.

De persoonlijke ervaring is jouw bron van gezag en niet zozeer wat een ander je heeft verteld. Dit in tegenstelling tot de georganiseerde religies en bijzondere onderwijs-instellingen die beweren, die ‘eisen’ dat je hun leerstellingen en afb. onderwijs 5methodieken gelooft en het liefst blindelings volgt. Als je bijvoorbeeld tot een specifieke religie – een geloofs-, opvoed- of onderwijssysteem - moet behoren om God, Allah of het Licht te vinden, dan zou dat betekenen dat je slechts op één specifieke (verplichte) wijze tot Hem kunt komen.

Waar in de spiritualiteit dus om gaat is, dat je leert toegang te krijgen tot je innerlijke zelf; dat je je verbonden voelt met de Bron van het bestaan;  dat je leert luisteren naar je hogere of innerlijke zelf of je intuïtie! En daarvoor heb je géén spirituele elite – religieuze leiders of theologen - voor nodig!

2.0 De klas als spirituele werkplaats?

Spiritualiteit behoort ongetwijfeld tot de kern van religies. Maar is er ook in de school plaats voor?

afb. onderwijs 20Scholen mogen zeker niet verheven worden tot kerken en zeker niet tot religieuze instituten! Ouders sturen hun kinderen niet naar een school om lid te worden van een geloofsgemeenschap. Ze sturen hun kinderen naar een instelling die ervoor zorgt dat zij op een doelgerichte manier worden toegerust om in de toekomst volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving.
Scholen behoren zich te richten op de ontwikkeling van de leerling en niet een leeromgeving van gelovigen die dieper ingaan in het geloof van de kerkgemeenschap. Ongeacht of je nu spreekt van bijzondere scholen, openbare scholen of religieuze scholen. Dit betekent, dat je in school leerlingen niet één bepaalde spiritualiteit kunt overdragen.

Eén van de belangrijkste lessen die een kind in het Creatie-Educatie proces –Onderwijssysteem 2050 - behoort te leren, is de noodzaak de totale persoonlijke verantwoordelijkheid op zich te leren nemen voor zijn eigen innerlijke afb. onderwijs 35ontwikkeling. Kinderen moeten bij wijze van spreken al vroeg leren dat niemand anders controle heeft over datgene wat in hem of haar omgaat. Elk wezen moet van het begin af aan leren, dat deze innerlijk wereld – het domein van de ziel – alleen hem toebehoort en dat alles wat hij of zij denkt, voelt en uiteindelijk doet als wezen in zijn macht ligt.

Intuïtie is de bron van inspiratie, niet het intellect. Het intellect kan logisch redeneren en conclusies trekken, maar geen nieuwe ideeën aandragen. Intellect is als een computer. Een computer kan alleen iets scheppen uit de gegevens die in zijn geheugen zijn ingevoerd. Met het menselijke brein is het exact hetzelfde. Het onderwijssysteem van de toekomst moet nadruk leggen op intuïtie; het moet zowel de intuïtie in de kinderen ontwikkelen als hen leren haar te respecteren!

Hans Zevenboom

Klik hier voor meer informatie >>>>>>

 

 


Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack