logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

Kinderen en Creatie & Educatie Onderwijssysteem - deel II, september 2014

Kinderen en Creatie & Educatie Onderwijssysteem - deel II

Een serie van vijf artikelen over hoogontwikkelde kinderen; kinderen van onze toekomst én een nieuw onderwijssysteem!
De hoog-sensitieve persoon [HSP] of mens versus de hoogontwikkelde mens [HOW].

Het vernieuwend, toekomstig onderwijssysteem en de Nieuwe Spiritualiteit!

Deel II: De werking van de hersenen!

'Hoe leren onze (toekomstige) kinderen nu eigenlijk? Met het verstand of met het hart?'
'Denken is de traagste manier van scheppen!'

1.0 Inleiding

Wat is hoog-sensitief nu werkelijk?

afb. engelen 78Om mogelijke misverstanden over het nieuw te introduceren onderwijssysteem - het Creatie & Educatie-Onderwijssyssteem - te voorkomen, wil ik graag het begrip hoog-sensitief in een ander daglicht plaatsen zodat we het feit dat we hoog-sensitief, matig sensitief, of niet-sensiteif gaan opvatten als verschillende maten van bewustzijn van onze gevoeligheid. Besef dat onze gevoeligheid altijd 'werkzaam' is, maar daar zijn we in de meeste gevallen onbewust van!
Gevoelig-zijn of worden is veel meer dan een bewustwordingsproces! Het is ........... Zijn! Een goddelijke ervaringsproces van het leven. Zijn in alle situaties en omstandigheden. Het is ... 'denken en leven vanuit je hart'! Het is de spirituele 'ladder' die in het leven je dagelijks beidt, leren beklimmen!

Maar ja, wat is de relatie dan tussen de functie van de hersenen (bijv. het leerproces; de geest) tot de ziel, het chakra-energiesysteem én het aura-veld? Is juist het denkproces ('cognitieve domein', in het huidige onderwijssysteem) een grote hindernis voor de ziel of juist niet? Welke invloed heeft het denkproces op de ontwikkeling van het innerlijke zelf; het evolutieproces van de ziel? De ontwikkeling van het lerende kind? Besef, - in tegenstelling tot wat de wetenschap beweert - dat de hersenen zelf niet in staat zijn om zelf gedachten te genereren of bepaalde handelingen te doen als ze niet worden aangestuurd door de ziel of het hogere zelf!
Wat voor consequenties en invloeden hebben bijvoorbeeld geo-pathisceh belastingen [1] en electrosmog [2] op het hoogontwikkelde kind of gevoelige kind of op de frequentiegevoeligheid van de menselijke cel, de gezondheid van het kind? Wordt hier wel eens (extra) aandacht aan besteed in schoolsituaties of tijdens een gezondheidscrisis van het oprgroeiende kind?

'Het doet er niet toe hoe langzaam je gaat, als je maar niet stopt' [Confucius]

[1] Geo-pathische straling - een verzamelnaam - kan bestaan uit: straling uit onderaardse wateraders, straling uit geoligische breuklijnen, radioacteve straling, geomagnetische straling in vde vorm van netwerken (bijv. Hartmann-, Benker, Curry-, Wittman en Romani netwerken).
[2] Electro-smog: een continue blootstelling aan straling van GSM, UMTS, DECT, WiFI, WiMAx en C2000 systemen.

2.0 Energiewezens
'Kinderen zijn ook energiewezens'

'Wij zijn energiewezens', samengeklonterde energievormen. Wij zijn drieledige wezens met drie karakteristieke kenmerken, te weten een ziel, een geest en een lichaam. Gedachte is informatie, is een energievorm met een bepaalde trillingsfrequentie, een bepaalde golflengte, een bepaalde geluidsgolf, en samenvallende ritmische patronen die opgeslagen liggen in alle lichaamscellen, geprojecteerd en leesbaar is in ons elektromagnetisch energieveld of aura!
afb. engelen 16'Wij zijn lichtwezens'. Als elektromagnetische wezens maken we deel uit van het grote elektromagnetische spectrum; de Kosmos dat te vergelijken is met een raster- of netwerkstructuur dat doordrongen is van het Hoger Bewustzijn of het Goddelijke Zelf! Dit Collectieve Bewustzijn - de Ziel van God - beweegt zich door en doordringt de geometrische lagen van alles wat bestaat!
'Wij zijn .........'  allemaal als gevoelige en empathische wezens geboren, maar door het gemis aan bevestiging en ontwikkeling tijdens onze jeugd wordt dit vermogen dikwijls geblokkeerd of weggestopt 'voor later gebruik'. Velen van ons zijn zich niet bewust van hun gevoeligheid en pikken zonder het te besefffen nauwelijks waarneembare informatie op die net onder de grens van het bewuste denken liggen. Als gevolg daarvan voelen we een onverklaarbare 'bewegingsdruk of -drang' vanuit het onderbewuste (het hogere zelf, de ziel) naar boven komen, wat tot gevolg kan hebben dat we ons zonder aanwijsbare reden overspoeld of zelfs verlamd kunnen voelen, of boos of geïrriteerd zijn op mensen of situaties in onze directe omgeving. Er is als het ware een onbalans ontstaan tussen het denken en het Zijn; tussen de geest en de ziel, tussen denken én voelen! Sommigen van ons hebben een bewuste gevoeligheid en zijn in staat de subtiele informatie (=energieën) die we oppikken uit de buitenwereld zonder de negatieve gevolgen te identificeren, maar ondanks dat hun gevoeligheid optimaal weten te benutten.
We voelen dan wat de juiste informatie, het juiste moment van handelen, de juiste acties of daden en de juiste woorden zijn op dat ene moment. 'In een flow meedrijven met de golven van het leven - de ups en downs - is de ware kunst van het doorvoelen van het leven'. We laten ons in een dergelijke fase (van het leven) leiden door ons innerlijke zelf; we spreken via ons hart in plaats van ons verstand. In zo'n situaties kunnen we dan spreken van: 'Het denken van het hart' of het voelen van je eigen hoogste trillingsfrequentie van de ziel!

Om volledig te 'ontwaken' - bewust te worden van je latente gevoelsleven - moet je in het dagelijks leven je ziel gaan ervaren en die zijnstoestand als normaal gaan beschouwen! Hoe het leven 'aanvoelt' en het te leren begrijpen, en hoe het is om bewust een langzamer tempo te kiezen zodat je met het gevoel een diepere, minder intellectuele en meer persoonlijke betekenis van het leven kunt ontdekken, dat is helemaal aan jou! 'Leer denken vanuit je hart' behoort daarom dan ook centraal te staan in ieders leven! En zeker in het nieuw te introduceren onderwijsssysteem Creactie & Educatie!

3.0 Het nieuwe denken
'Het nieuwe denken; het nieuwe leren'
'Het nieuwe denken in het onderwijs'

De evolutie van het lichaam, geest én de ziel (het hogere zelf) samen heeft een grote invloed op het uiteindelijke gebruik van de hersenfunctie!

afb. engelen 6Er bestaan veel gedachten over de functie van de hersenen in het lichaam. Niet alleen in de reguliere gezondheidszorg, maar ook in de psychiatrie en het traditioneel onderwijs, gebaseerd op de meest gangbare pedagogische en psychologische 'recepten' - is men het erover eens (beter gezegd ervan overtuigt [1], prof. Pim van Lommel [2] dat de hersenen van het lichaam aansturen en dat onze persoonlijkheid en ons karakter voor een belangrijk deel door de hersenfunctie geregeld worden.
Geldt dan, dat de hersenen slechts een stoffelijk orgaan zijn en niet in staat zijn om zelf gedachten te genereren of bepaalde handelingen te verrichten als ze niet worden aangestuurd door bijvoorbeeld het innerlijke of hogere zelf, de ziel? Of is het juist de geest (het bewuste) - zoals door ontelbare wetenschappers én religieuze leiders wordt beweerd - die alle basisfuncties van de hersenen controlen en aansturen? Ja, wie is eigenlijk de 'baas of de kapitein' in het energiewezen dat jij bent. De ziel, de geest of misschien toch het fysieke lichaam? Ja, wie is de 'baas' in het scheppingsproces dat leven heet?

Mijn wezenlijke vraag is dan ook: 'Wat is de relatie tussen de functie van de hersenen (bijv. het leerproces; de geest) tot de ziel, het chakra-energiesysteem én het aura-veld? Is juist het denkproces ('cognitieve domein', in het huidige onderwijssysteem) een grote hindernis voor de ziel of juist niet? Welke invloed heeft het denkproces op de ontwikkeling van het innerlijke zelf; het evolutieproces van de ziel? De ontwikkeling van het lerend kind? En, hoe zit dat dan met 'psychische ziekten', zoals schizofrenie, autisme, depressiviteit, Alzheimer, Creutzfeldt-Jakob en andere degeneratieve aandoeningen?'
En, .....ja, hoe zit dat dan met het leerproces van onze kinderen in het huidige onderwijs? Krijgen leerlingen wel voldoende aandacht of begrip voor hun ('denk')problemen? Krijgen ze wel voldoende liefde?

Als een mens of een kind bijvoorbeeld liefde en begrip niet meer kan ervaren, raakt ze de weg kwijt in het leven. Liefde is een energie, liefde is een scheppingsenergie, gegeven van God Zelf en net zoals het lichaam voedsel nodig heeft om te kunnen leven, heeft de mens liefde en begrip nodig om te kunnen bestaan. Liefde om te geven en liefde om te ontvangen.
Er zijn bijna geen mensen op aarde die hun ziel (niet te verwarren met de geest) op dit moment bewust gebruiken in het denkproces, ook al denken sommigen dat zij dat wel kunnen. Zij verwarren het menselijke gevoel in de vorm van een emotie met een ervaring van de ziel! Maar ............ gelukkig kun je 'het' wel leren om de verbinding met de ziel en het bewustzijn - de geest -  te herstellen. En dát is waar het in het nieuwe, toekomstige onderwijssysteem - Creatie & Educatie - werkelijk omgaat!

Creatie & Educatie = denken vanuit het hart!

[1] Nieuwsbrief, Kinderen en Creatie & Educatie - deel, aug. 2014
[2] Nieuwsbrief 'Overtuigingen', aug. 2009
[3] Prof. P. van Lommel houdt over de hele wereld lezingen over bijna-dood ervaringen en over de relatie tussen bewustzijn en hersenfunctie.

4.0 De functie van de hersenen
'Een microprocessor?'
'De hippocampus of de neo-cortex?'
'Neurotransmitters?'

Hoe leren onze (toekomstige) kinderen nu eigenlijk?

Het menselijke bestaan omvat een complexe samenwerking tussen cellen, organen, systemen en gedragingen zoals waken, slapen, waarnemen, denken, onthouden, voelen, bewegen, spreken en handelen. Neurotransmitters [1] zijn informatiemoleculen, de chemische boodschappers, in ons lichaam die dit alles regelen en bepalen hoe we ons voelen en wat wij doen. Onze hersenen en ons lichaam bevatten meer dan honderd bekende neurotransmittes. De hersenen bevatten miljarden neuronen, die via neurotransmitters met elkaar communiceren.
De hersenen, een menselijk orgaan is te vergelijken met een soort microprocessor! Geleerden menen dan ook, dat er allerlei processen in dit orgaan plaatsvinden die o.a. met denken, voelen, emoties [2], beslissingen, het bestuur van het lichaam, de cognititeve vaardigheden, kortom met álle menselijke functies te maken hebben,.................. maar dat is slechts ten dele waar!

afb. engelen 5Kijk ik door een microscoop naar de individuele (hersen)cellen en clusters van hersencellen, dan blijkt het zo te zijn dat er tussen deze cellen telkens - heel eventjes maar - een flauw lichtblauw schijnsel op te lichten in de vorm van een vonk. Een vonk die vervolgens weer even snel uitdooft. Dit proces vindt voortdurend plaats en wel met miljarden vonken tegelijk. Het zijn elektrische impulsen die, gebruikmakend van de specifieke structuur van de zenuwcellen of neuronen, in staat zijn om op deze manier informatie (=gedachten= energie) over te dragen. Als ik opnieuw naar de structuur van elke neuron of elke hersencel kijk, dan zie je dat een potentiaal verschil tussen de wand en de kern van de cel de wezenlijke 'veroorzaker' is, om een heel kleine impuls te genereren en die via natrium- en kaliumionen in een vloeistof door te geven. Dit proces vindt allemaal op moleculair-niveau plaats.

De twee elementen, kalium en natrium - in de vorm van ionen - hebben hun eigen uitstraling, en de bijbehorende energie heeft wel degelijk invloed op het proces dat in het hersenweefsel plaatsvindt! Het is daarom van essentieel belang om een goede dosis van mineralen in een gezond fysiek lichaam te hebben. Zeker voor opgroeiende, gevoelige, hoogontwikkelde kinderen!

Klachten die het gevolg kunnen zijn van neurotransmittes zijn er in overvloed en treffen bij vrijwel iedere persoon of kind aan. Enkele voorbeelden zijn: concentratie en geheugenstroonissen, alertheidsproblemen, eetstoornisssen, slaapstoornissen, depressie, gedragsproblemen, onrust, overgewicht, pijn, euforie, epilesie, sterke behoefte aan lichamelijk contact, angst en paniek, ADHD en autisme!

Alles wat we consumeren, het voedsel en de voedingssuplementen die we tot ons nemen, hebben invloed op onze neurotransmittersystemen, op de communicatie tussen de neuronen en vervolgens op de manier waarop we denken, ons voelen en gedragen!

[1] Neurotransmittes = informatiemoleculen, de chemische boodschappers
[2] Emoties is een reactie van het lichaam op het verstand.

4.1 Opslag en ophalen van informatie
'Wat is belangrijker; wat jij voelt of wat jij denkt?'

Onderzoek bij mensen heeft aangetoond dat de hippocampus [1,2] (ook wel het expliciete geheugen genoemd; tek. nr. 1), vooral betrokken is bij het opslaan van nieuwe herinneringen die betrekking hebben op bepaalde feiten of gebeurtenissen. Maar de uiteindelijke, definitieve opslag van kennis (het langetermijgeheugen) vindt (vermoedelijk) niet plaats in de hippocampus zelf, maar in 'hoger gelegen' gebieden van de neocortex zoals de pariëtale en temporale cortex.

afb. hippocampus 3Het zenuwstelsel is opgebouwd uit miljaren zenuwcellen oftewel neuronen - actieve micro-eenheden die elektrochemisch met elkaar contact hebben. Verschillende soorten niet-communicerende gliacellen ondersteunen, voeden en isoleren de neuronen. Elk neuron ontvangt en geeft prikkels af via duizenden dunne draden die verbonden zijn met andere neuronen in het zenuwstelsel.
Elk neuron heeft drie delen: het cellichaam, het axon, en de dendrieten. Het cellichaam is een kleine druppel met centraal een kern en daar omheen cytoplasma, een taaie vloeistof met speciale microscopische structuren. Voedingstoffen en afvalproducten filteren in en uit door de doorlatende wand, waardoor de cel in leven blijft!

Echter er zijn verschillende soorten neuronen: allemaal zijn gegroepeerd op een manier die afhankelijk is van hun doel, grootte en vorm. Sensibele neuronen [ tek. afb. motorische neuron 3nr.2 ]  bijvoorbeeld geleiden prikkels naar het centrale zenuwstelsel en motorische neuronen zenden prikkels uit. Zgn. interneuronen, 97% van alle neuronen, komen alleen voor in de hersenen en het ruggenmerg, en verbinden de andere groepen neuronen met elkaar. De grijze stof van de hersenen en het ruggenmerg bestaat uit cellichamen; de witte stof uit zenuwvezels (axonen) die omgeven zijn door een witte, vettige substantie (myeline) die er als een rol omheen gedraaid is. Bundels van deze geïsoleerde axonen vormen zenuwvezels. De meeste zenuwen van het centraal zenuwstelsel bestaat uit cellichamen met korte axonenbundels; de langste liggen in het perifere zenuwstelsel.

[1] De hippocampus is een deel van de (binnen)hersenen.
[2] De hippocampus speelt ook een rol bij het stresssysteem van het lichaam, namelijk bij het verlagen van de cortisolspiegel na stressvolle ervaringen. Bij iemand die geregeld gestrest is, duurt het dus langer voor de corrisolspiegel weer op normaal niveau is. Cortisol kan schade toebrengen aan de hippocampus. Bij de ziekte van Alzheimer is de hippocampus één van de eerste hersendelen waar de ziekte schade aanricht.

4.2 Overbrenging van informatie
'Een micro-processor?'

Herinneringen van datgene wat je in een (zeer) kort moment hebt mogen ervaren, worden meestal opgeslagen in het kortetermijngeheugen [de hippocampus]. Het kortetermijngeheugen werkt als een soort vibrator; een trilmechanisme dat kortstondige impulsen uitzendt. Het langetermijngeheugen daarentegen werkt anders; het maakt gebruik van synapsen [tek. nr. 1] die de zenuwcellen of neuronen met elkaar verbindt en waardoor de impuslen lopen.

afb. motorische neuron 2Prikkels gaan door het zenuwstelsl via een systeem waarbij elektrische geleiding zich afwisselt met overbrenging door chemische boodschappers. Chemische boodschappers overbruggen de spleet (synaps) tussen elk axon van een neuron en de dendrieten van de andere neuronen met welke het axon contact maakt.
Wat er nu gebeurt, is het volgende: voordat een prikkel arriveert, heeft een inactief neuron méér kaliumionen (elektrisch geladen atomen) dan natriumionen. Buiten het neuron is het net andersom. De elektrische lading van binnen- en buitenzijde van de celwand is dus tegengesteld! Wanneer een prikkel een axonuiteinde van een andere neuron bereikt, komen er neurotransmitters vrij. Deze chemische booodschappers storten zich uit de 'blaasjes'. Nadat ze de nauwe spleet tussen hun axon en het inactieve neuroncellichaam of dendriet zijn overgestoken, bezetten de receptorplaatsen op de celmembraan van het inactieve neuron. Hierdoor gaan kaliumionen uit en natriumonen in de cel waardoor de elektrische lading in de cel verandert!

afb. synapsen 1Chemische boodschappers (neurotransmitters, de informatiecellen) - zoals acetylcholine in delen van de hersenen, en noradrenaline in de hersenstam en de hypothalamus - zorgen ervoor dat de elektrische prikkels overgedragen wordt naar het ontvangende neuron. Deze stoffen zijn bekend als activerende neurotransmitters, maar er zijn ook remmende neurotransmitters. GABA (gamma amino butyric acid), dat in de grijze stof van de hersennen voorkomt, en glycine (in het ruggenmerg) blokkeren beide elektrische prikkels.
Op elk moment kan een hersencel duizenden tegengestelde prikkels ontvangen van cellen, waarmee het in contact staat. Afhankelijk van hoeveel prikkels van elk soort afb. hippocampus 2het krijgt, zal het neuron zelf al dan niet een elektrische prikkels geven. Neuronen zijn dus echte micro-informatieverwerkers en hun selecterend werk voorkomt een chaos!
Zoals via elektro-encefalografie [EEG] kan worden aangetoond, is er in de hersenen altijd elektrische activiteit. In de kleinste axon kruipen de prikkels (0,5 m/sec), terwijl ze door de grootste axonen veel sneller gaan (120m/sec). Toch is deze snelle geleiding nog aanzienlijk langzamer dan de elektrische stroom door een draad!

Omdat de opbouw van de hersenen bij iedereen kan verschillen, is ook de wijze waarop men met herinneringen - met informatie; gedachten en gevoelens - omgaat voor veel mensen anders. Een belangrijk aspect in het zich herinneren van gebeurtenissen in het leven, is het gevoel én de emotie - de 'essente van het leven' - die ervaren wordt tijdens de gebeurtenis. Zo zullen thema's of onderwerpen - aangrijpende situaties, zoals TV beelden over rampen, oorlogen, e.d. - die de mens diep emotioneel raken op een andere manier worden herinnerd, dan iets waar men nauwelijks een gevoel bij heeft!

Maar besef, dat ........... veel aardse herinneringen (gedachten = energie) niet door de ziel worden 'opgeslagen', maar door de geest! De ziel kun je daarom beschouwen als de ware bron - 'opslagplaats' - van zuivere gevoelens.

5.0 Aarde-energie en synaps
'Hoog-sensitief en hoogontwikkelde kinderen in relatie tot straling!'
'De frequentiegevoeligheid van de menselijke cel'

Het lichaam bestaat uit atomen die in het hele universum worden aangetroffen. Dit zijn atomen van elementen als koolstof, waterstof, zuurstof, stikstof, calcium en ijzer. Zij binden aan de moleculen die alle eiwitten, koolhydraten en vetten vormen. Een element wordt deels bepaald door de beweging van de atomen ervan, en deels door de kracht die het op andere atomen uitoefent. Deze kracht kan worden gezien als een vorm van aantrekking.
Energie is dynamisch; het houdt de atomen bij elkaar in een molecuul. Het zorgt ervoor dat zich nieuwe moleculen vormen en ligt ten grondslag aan alle scheppingsprocessen.

afb. illusie 3Iedere menselijke cel is dus te vergelijken met een microkosmos die net als het lichaam door middel van elektrische impulsen functioneert! Net als in het stroomnetwerk in je huis heeft ook iedere afzonderlijke cel - dus ieder orgaan - een bepaalde frequentie. Bij welke actie op onze aarde dan ook worden trillingen opgewekt, die men kan vergelijken met de trillingen c.q. de golven die ontstaan wanneer we een steen in het water gooien. Wanneer men diverse stenen tegelijk in het water gooit, ontstaan er golven die verspreid zijn over het hele wateroppervlak. Omdat het menselijke lichaam een op zichzelf harmonisch energieveld van vele trillingen is, kunnen diverse trillingsfrequenties van buitenaf dit gezonde, menselijke energieveld uit haar evenwicht brengen en daardoor ziekten veroorzaken. Wanneer het menselijke organisme gezond is, dan communiceren alle cellen via fijne, lichaamseigen elektrische impulsen in een natuurlijke harmonie met elkaar. Wanneer echter van buitenaf storende trillingen op de cellen inwerken, dan is de natuurlijke cel-communicatie verstoord en is het ontstaan van allergieën en ziektes het directe gevolg.

Alle lichaamscellen worden in zichzelf maar ook onderling in het hele lichaam gecoördineerd door fijne elektrische stroomstootjes. Ook het zenuwstelsel én de hersenen worden door fijne energiepotentialen gestuurd. Wanneer men beseft dat deze spanning ca. 70 mV (miliVolt) bedraagt, dan kan men nauwelijks ontkennen dat storende stralingen een negatieve invloed op het lichaam hebben .... zeker op de plaats van het bed waar de waarde gemakkelijk kunnen oplopen tot zelfs boven de 100 mV.

5.1 Misleiding van de synaps
'Pijnappelklier'

De synapsen zijn de verbindingscentrum tussen de zenuwcellen; van axon naar dendriet. Wanneer een neuron wordt geprikkeld, dan wordt het ontstane potentieel tot aan het einde van de axon naar de synapsen doorgezonden. Normaal gesproken worden de neurotransmitters - de chemische boodschappers - bij het aankomen van een impuls losgelaten. Dit vermogen kan helaas ook door storingsstraling - bijv. aardstraling - worden veroorzaakt!

afb. inspiratie 2We weten allemaal dat we ijzer in ons bloed hebben. Dit ijzer zal op een fysisch/ natuurkundige manier reageren op magnetisme zoals iedere cel en watermolecuul.[Nieuwsbrief, Water - deel I t/m V]. Zolang wij ijzer (hoeveelheid gelijk aan 14 - 16 spijkers) in ons  bloed en in ons lichaam hebben dat magnetisch reageert en water in ons lichaam waarvan de clusterstructuur negatief kan worden beïnvloed, kan de mens zich niet veilig wanen waneer hij of zij in een magnetische energieveld vertoeft of bijvoorbeeld slaapt.
Even opmerkelijk is de negatieve invloed van elektrische velden (elektrosmog) en trillingen op ons lichaam. Wij zien bijvoorbeeld geen kleuren maar lichtgolven, die door de voorwerpen op onze ogen worden gereflecteerd en dan veranderen in elektrische trillingsfrequenties. Onze hersenen en zenuwstelsel werken exclusief via bio-elektrische impulsen en biochemische wisselwerking. Wanneer dit systeem elektrische- of magnetische impulsen van buitenaf krijgt, zal het hoe dan ook reageren zonder een onderscheid te maken tussen interne of externe (elektrische) impulsen (=informatie). Omdat de hoogfrequent magnetische straling (zoals licht) slechts in geringe mate kan doordringen en de lichtgevoelige pijnappelklier in het centrum van onze hersenen zit, kunnen de door licht opgewekte elektrische impulsen alleen door het netvlies worden ontvangen. Lagere frequenties van magnetische velden en straling kunnen echter direct doordringen tot de pijnappelklier vanwege hun grotere doordringdiepte!

Indien de lichaamscellen blootgesteld worden aan bijvoorbeel stralingsvelden, wordt de bio-energetische rechstspin1,4] van de cellen omgezet in een zgn. linksspin [2,4 ]. Wanneer dit gebeurd, veranderd de pH-waarde [Nieuwsbrief, Water -deel I t/m V ] en is het lichaam niet meer in staat de juiste hoeveel rode en witte afb. synapsen 4bloedlichaampjes aan te maken. Voornamelijk 's nachts wanneer het lichaam zich ontspant, zijn de cellen extra gevoelig voor frequentie-informatie!
In gepubliceerde studies in Amerika en Zweden acht men bewezen, dat de kans op leukemie verdrievoudigt wanneer de magnetische stroomdichtheid hoger is dan 80 nT (=nano Tesla). Allergieën, slaapstoornissen, reumatische pijnen, depressiviteit, onrust, rugklachten, vegetatieve dystone (Dystonie is een vrij zeldzame neurologische aandoening die zich kenmerkt door motorische stoornissen, aanhoudende samentrekking van spieren of spiergroepen en/ of herhaalde bewegingen), tinnitus (een ruis, een piep of gebrom), orgaanziektes, kanker, etc. worden vaak mede veroorzaakt door aardstralen én magnetische velden!

Geopathische stress is de naam die wordt gegeven aan geomagnetische verstoringen die een ongunstige invloed uioefenen op onze gezondheid. De kern van iedere behandelingsmethode behoort dan ook te zijn: 'We veranderen het magneetveld, niet de ijzeren balletjes'. Als de menselijke cel uit haar gezonde trilling geraakt, breng ze dan weer terug in de oorspronkelijke harmonieuze staat terug!

[1] Rechsspin = Cellen reageren op een aard- of een kunstmatig magnetisch energieveld. In de cel - bloedbeeld - vindt een natuurlijke rechstdraaiende stroombeweging plaats.
[2] Linksspin = een links-omdraaiende bweging van het bloedbeeld wordt in de biofysica gezien als een verstoring in de aanmaak van rode en witte bloedlichaampjes; er heerst dus een onbalans in de cel!
[3] Aardstralen of aardstraling zijn het gevolg van kosmische straling, die instraalt tot op de as van de aarde en energie meevoert. Wanneer deze straling weerstand ontmoet, bijvoorbeeld van ondergrondse wateraders, aardgas, olie of steenkolen, e.d. reflecteert deze straling en keert als negatieve lading terug. Eén en ander veroorzaakt een spanningsverschil (pieken en curven) in de veldspanning van het aardmagnetische veld waardoor er op die plaatsen een zuigkracht ontstaat van een natuurlijke radioacteve oorsprong die de weerstand van de erboven levende mensen, dieren en planten verzwakt. Storingen in het aardmagnetische veld (aardstraling) hebben een negatieve invloed op organismen.
[4] Boek ; Lusie Wiedel, 'Stralingsvelden'

6.0 Selectieve perceptie
'Illusies?'

bloem4aPerceptie wordt meestal vertaald met 'waarneming'; het resultaat van het waarnemen. Ieder individu neemt maar een deel van de werkelijkheid waar! Om te voorkomen dat wij teveel informatie tegelijk op ons af krijgen en waarnemen, heeft het lichaam een soort natuurlijke 'informatiebegrenzer' ingebouwd [niet te verwarren met het ingebouwd goddelijk 'filtersysteem' of de 'sluier der vergetelheid', hfdst. 9.1].|
Gedurende ons leven ontwikkelen wij daarnaast nameljk ook nog eens onze favoriete, persoonlijke waarnemingsmethode. Daardoor is de informatie die wij in ons opnemen niet compleet en dus spreken we van 'selectieve perceptie', die uiteindelijk onze eigen persoonlijke perceptie zal worden. We bekijken ieder op zich de wereld als het ware door onze eigen roze bril.

Met onze vijf zintuigen - zien, horen, ruiken, proeven en voelen - wordt het gezamenlijk informatie 'vangnet' gevormd. Ieder mens toont een verschil van inzet van de verschillende zintuigen, waarbij de ene persoon de nadruk legt op het zien, zal de ander meer georiënteerd zijn op geur of geluid. Dit zorgt ervoor dat wij onze eigen individuele perceptie vormen met als gevolg dat ons biologische reacties verschillend kunnen zijn en ook op een andere manier worden geïntepreteerd.

Het nieuwe onderwijssysteem - 'Creatie & Educatie'- is dan ook gebaseerd op wat jij voelt, en niet op wat jij denkt! In principe kun je dan ook veel beter spreken van: je eigen individueel selectieve-perceptie methode! Het Nieuwe Denken - deze nieuwe denkwijze - staat centraal bij ieder individueel leerproces!

7.0 Je hersenen hebben golven
'Alfa-, bèta-, thèta- en delta-golven' [1]
'Welke golven bij hoogontwikkelde kinderen?'
'Welke golf is meest efficiënt tijdens het leerproces?'

Je hersenen vormen een elektrochemisch orgaan waarvan de elektriciteit gemeten wordt in hersengolven. Deze hersengolven vallen uiteen in vier categorieën; van langzaam tot snel. Opvallend is dat de snelste hersengolven corresponderen met bewustzijn van een lagere frequentie, terwijl de traagste hersengolven overeenkomen met een verruimd bewustzijn van een hoge frequentie.

Alfa-golven (8 -13 Hertz of trillingen per seconde) zijn trager en verschijnen wanneer je ontspannen bent, maar niet slaperig. Er is sprake van alfagolven als je in eenbloem5a ontspannen toestand verkeert, bijvoorbeeld tijdens meditatie, dagdromerij, lichte hypnose, creactieve visualisatie, verblijf in de natuur ......... en tijdens intuïtieve processen. Bij alfagolven is men wakker, kan men denken, waarnemen, studeren, muziek maken, etc. Uit onderzoeken blijkt, dat als men alfa-govlen produceert men van binnen rustiger is en de aandacht beter op iets gericht kan worden. Het is in deze alfa-staat dat men het meest efficiënt kan leren!
Alfa kan niet samen met angst en agressie. Hoe meer ontspannen iemand in allerlei situaties is, des te minder snel degene uit zijn evenwicht is. Alfa-golven nemen toe zodra je met de aandacht meer naar binnenin keert. Ze zijn ook verbonden met een ontspannen, onthecht bewustzijn met een ontvankelijke 'geest'; een open mind!

Bèta-golven (15-38 Hz) zijn daarentegen de snelste hersengolven en houden verband met de alerte waaktoestand; het survivalmechanisme dat meestal op de buitenwereld is gericht. Je hersenen zijn opgewonden en er is sprake van mentale activiteit. Hoe intenser de activiteit en de opwinding, zoals in het geval van angst, woede, honger of schrikreactie, des te hoger de frequentie is. Dit survivalmechanisme is actief in het dagelijks leven bijvoorbeeld tijdens het oplossen van problemen en het snel kunnen reageren op complexe sitauties en vraagstukken.
De meeste mensen produceren bèta-golven (negentig procent of meer van het totaal aan hersengolven). In bèta is de mens gespannen, nerveus en werkt het geheugen minder goed. De sterkte van bèta-golven gaat omhoog door angst en omlaag door spieractiviteit.
Bij kleine kinderen produceren de hersenen over het algemeen een groot percentage langzame hersengolven en weinig bèta-golven. Na het vijfde jaar verandert dit langzaam. Op achtjarige leeftijd produceren kinderen ongeveer net zoveel bèta-golven als volwassenen. Meestal hebben de cultuur en de opvoeding invloed op het percentage bèta-govlen.

Thèta-golven (3-8 Hz) zijn veel langzamer; het eerste stadium van de slaap, dromen en diepere meditatieniveaus. Hoe dieper men slaapt des te langzamer de hersengolven zijn. Over thèta-golven is het meest bekend dat ze voorkomen tijdens de REM-slaap (REM staat voor 'rapid eye movement'). Vaak kan men zich problemen en gebeurtenissen uit de vroegste jeugd herinneren in deze toestand.
Thèta kan tranceachtig aanvoelen; het besef van tijdverliezen of merkt dat er spontaan ideeën of beelden in je opkomen. Een persoon kan zijn/ haar lichaam gewaarworden als een energieveld, en of als lichaamsdelen die rondzweven, maar die niet verbonden zijn. De ervaring die iemand heeft bij hersengolfactiviteit in het thètaniveau is het meest vruchtbare. Thèta is de ideale bewustzijnsstaat voor bepaalde soorten zelfprogrammering, versneld leren en zelfgenezing! Ook uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat, door regelmatig te mediteren in een thèta toestand, de geestelijk en lichamelijke gezondheid toeneemt. Je herstelt sneller van zware ziektes en lichamelijke operaties en je bent helder van geest.
Het is bekend dat de yogi's door regelmatig meditaties te verrichten in de dieper lagen van thèta, los komen te staan van hun emoties. Door deze 'emotionele vrijheid' kunnen zij hun geest richten naar de wil om zo hogere bewustzijn niveaus te bereiken. Ook wij - (jong)volwassenen én juist kinderen - kunnen door regelmatig te mediteren in thèta-niveau deze 'emotionele vrijheid' bereiken, en zo onze geest leren richten om onze doelen te verwezenlijken.

Delta-golven (0,5- 4 Hz) zijn erg traag en komen voor tijdens de slaap. Delta-golven komen vaak voor bij baby's en tijdens diepe slaap; de herstelstadia van de slaap. bloem12aZe houden verband met slaapwandelen en praten in de slaap, en met diepe trance en processen van zelfgenezing. De delta-golven zijn ook verbonden met empathie, intuïtie - het innerlijke zelf - , en zesde zintuig. Het hogere zelf of innerlijke zelf - de ziel - is dan te beschouwen als een soort radar die - voor ons gevoel - op onbewust niveau uitzendt en ontvangt. Hoge amplitude deltagolf brengt een hoge mate van invoelend-vermogen met zich mee. Dit komt veelvuldig voor bij helers, kunstenaars, mediums en trendsetters.
Uit de praktijk blijkt dat mensen die regelmatig meditaties doen op een delta-niveau, mensen zijn die spiritueel, emotioneel en tegelijkertijd goed geaard of gegrond zijn. Hun kracht is indrukwekkend. Het zijn mensen die heel doelgericht en in totale vrijheid leven.

[1] 'Verhoog je trillingsfrequentie', Penney Peirce - 2009

8.0 Hersengolven hangen samen met bewustzijnsniveaus
'Bewustzijnsniveaus = chakra-niveaus = chakra-knooppunten'

De energetische trillingsfrequenties van materie komen overeen met de bewustzijnsfrequenties. Wanneer je vertrouwd raakt met de bewwustzijnstoestanden die het resultaat zijn van verschillende hersenactiviteiten, dan merk je dat de snelle bètagolven corresponderen met het oppervlakkige bewustzijn van het dagelijkse leven en het drukke 'lineaire' denken. Hoe actiever en 'vernauwender, eenzijdiger, compacter' je denken is, hoe minder verder je bewustzijn reikt.

afb. geloofsovertuiging 2Onderzoek naar bijvoorbeeld biofeedback laat zien dat wanneer de hersengolven vertragen tot alfa-niveau, jij minder bezorgd en meer open bent, en je meer bewust van subtiele vormen van informatie. Je hebt toegang tot diepere lagen van herinnering, en meer inzicht. Wanneer de hersengolven verder vertragen tot thèta-golven, krijg je inzicht in de aard van je ware zelf. Je ego - 'IK' - staat minder centraal en wordt vervangen door de aanwezigheid van het zielsbewustzijn.
Het is aangetoond, dat wanneer het denken zich naar binnenin keert en zich richt op zelfreflectie en innerlijkrocessen, de hersengolven verschuiven van bèta naar alfa en verder naar thèta, met name wanneer externe prikkels worden buitengesloten. In delta-toestand kun je buitenlichamelijke ervaringen - zgn. uittreden - krijgen. Je zelfgevoel breidt zich dan uit tot een collectieve en universele ervaring. Tijd en ruimte bestaan dan niet meer en je kunt gemakkelijker overstappen naar andere bewustzijnsdimensies.

Onderzoekers hebben ook ontdekt, dat de hersenen van mensen met ADHD in eerste instantie functioneren op thèta-niveaus! Deze mensenen functioneren beter wanneer ze bijvoorbeeld d.m.v. biofeedback het bètaniveau ontwikkelen. Daarnaast is ontdekt dat je hersenen op het tragere alfa-, thèta- of deltaniveau meer heilzame neuropeptiden [1] en hormonen aanmaken zoals endorfinen, serotonine, acetylcholine en vaopressine, die stress en pijn verminderen, leerprocessen vergemakkelijken en het geheugen versterken!

Een vraag die mij persoonlijk interesseert, is: 'Kunnen geheugenverlies en de ziekte van Alzheimer, die gepaard gaan met een lage acetylcholinespiegel, verband houden met een te actief bètabewustzijn en een te geringe ontwikkeling van een ruimer bewustzijn dat overeenkomt met het alfa-, thèta en deltaniveau?'

[1] Neuropeptiden of hersen peptiden worden o.a. gevormd in de hypofyse en de hypothalamus. Bepaalde peptiden worden geproduceerd in de amygdala, het centrum van de emoties. Wanneer dit centrum experimenteel wordt geprikkeld, kunnen er herinneringen ontstaan die gepaard gaan met gevoelens waardoor de proefpersoon gaat lachen, huilen of boos wordt. De locus caeruleus is het pleziercentrum. Wanneer dit centrum wordt geprikkeld, hoeft men niet te eten of te slapen en gaat men heel druk plezier maken. Amfetaminen werken op dit centrum in. Neuropeptiden worden niet alleen in de hersenen gemaakt, maar ook in de darmen. Contact van de hersenen naar de darmen verloopt vernamelijk via de bloedbaan d.m.v. peptiden.

9.0 Ziel en geest, in relatie tot de herensen

Een nieuwe visie over de 'werking' van de hersenen

afb. engelen 3Besef en realiseer  je eens, dat de hersenen zelf niet in staat zijn om zelf gedachten te genereren of bepaalde handelingen te doen als ze niet worden aangestuurd! In de hersenen wordt via het aansturingsproces middels verschillende impulsen bepaalde verbindingen tot stand gebracht en zodoende worden de lichaamsfuncties bestuurd. Omdat er een heel wezenlijke relatie bestaat tussen de ziel, de geest en het fysieke lichaam is het zo, dat er - middels 'interne communicatie '- er wel degelijk overleg tussen de verschillende aspecten van het mens-zijn wordt gepleegd. Vele wetenschappers denken dat het de geest is die de hersenenen aanstuurt, maar het blijkt dat het niet de hersenen zijn die op een willekeurig moment iets deden, maar er is een 'patroon' waarneembaar (energetsich) dat wordt bepaald door de ziel; het innerlijke zelf of het hogere zelf en niet de geest (het bewuste, de breinmassa, de hersenen).

Neen, het is de ziel die het (basis)programma aangeeft dat via het mens-zijn moet worden uitgevoerd, en dát ........ kan alles zijn! Door het leven te aanvaarden, krijgen wij als mens informatie van buitenaf via het aura-energieveld én het chakra-systeem binnen. [Nieuwsbrief, 'Chakra's', okt. 2011 & 'Aura', sept. 2011] De ingekomen signalen, dat wil zeggen, wat je ziet, hoort, voelt, ruikt, etc. wordt verwerkt en vergeleken met het 'basisprogramma' of de levensopdracht van de ziel. Aan de hand daarvan worden er allerlei acties ondernomen. Het klinkt misschien allemaal technisch, maar dat is in wezen de basisfunctie van de hersenen.
De ziel is dus het 'stuur' dat de gewenste (levens)richting of het te volgen levenspad aangeeft! Maar in sommige gevallen - in bepaalde situatie in het leven - lijkt het alsof de ziel de sturing heeft losgelaten, omdat het fysieke lichaam geestelijke verwarring vertoont met als gevolg dat het lichaam niet in balans. Niet in balans is met de ziel, én de geest!

'Veel aardse dingen worden niet in de ziel 'opgeslagen', maar in de geest, je verstand!'

De geest is het brein in fysieke vorm. Het is de geest die ervoor zorgt dat je over je brein kunt nadenken. Zonder de geest zou je niet eens weten dat het brein afb. engelen 13abestaat. Gedachten, herinneringen en gevoelens werken als magneten, trekken voor jou bepaalde effecten aan. De gedachte is misschien niet altijd even duidelijk en uitgesproken oorzakelijk, zoals in: 'Ik ga een vreselijke ziekte oplopen'. De gedachte kan veel subtieler zijn dan dat en is dat meestal ook.
Voorbeeld: 'Ik ben onwaardig om te leven'. 'Mijn leven is altijd een rotzooi'. 'Ik ben een mislukking'. 'God zal mij straffen'. 'Ik ben het leven moe'.

Gedachten zijn niet alleen een zeer subtiele, maar vooral een uiterst krachtige energievorm. Woorden zijn minder subtiel, meer compact. Daden zijn het meest compacte van alle drie. Gedachten zijn géén emoties: het zijn eerder ideeën hoe jij je zou 'moeten' voelen. Wanneer gedachten en (zuivere) emoties verward raken, raakt de waarheid uitzicht, verloren! Negatieve gevoelens zijn géén ware gevoelens; het zijn eerder je gedachten over iets, gebaseerd op een eerdere ervaring van jou en van anderen!

Veel aardse herinneringen (gedachteconstructies) worden niet door de ziel opgenomen, maar door de geest! De ziel verlangt ernaar om alle individuele aspecten van Zijn Goddelijkheid te ervaren. Het wil zichzelf volledig kennen, empirisch, en zichzelf uitbreiden en 'overnieuw' recreëren - een alsmaar grotere versie van zichzelf worden - én de manier waarop zij dit doet, is door het Rijk van het Relatieve (de aarde) in een geïndividualiseerde vorm binnen te gaan.
Er zit aan de aardse (levens)ervaringen van de ziel dan ook geen analytische functie aan vast en ook geen conclusies aan verbonden. Ook is er geen tijdselement waarin gebeurtenissen elkaar automatisch opvolgen en er is ook geen sprake van dat de ene gebeuertens een gevolg is of blijkt te zijn van een eeerder ondernomen actie. Neen, niets van dit alles. De (levens)ervaringen in haar totaliteit zijn in de ziel aanwezig - opgeslagen op de harde schijf - als een energie, die je kunt voelen en tegelijkertijd kunt begrijpen als je de spirituele ladder hebt leren beklimmen!

Je gevoel is je waarheid. Wat het beste is voor jou, is wat waar is voor jou!

9.1 'Sluier der vergetelheid'

afb. engelen 14bHet zielengeheugen is enigszins te vergelijken met een harde schijf; een computerschijf waarin alle informatie - alle ervaringen en gevoelens - zijn opgeslagen, die men opdeed tijdens de evolutie van de ziel. En dit kunnen miljarden ervaringen zijn, want de ziel heeft ontelbare (vorige levens) gehad. De ziel is immers altijd geweest en zal er altijd zijn; eeuwig! Maar realiseer je dat de geest (het bewuste) niet altijd bewust toegang heeft tot al deze informatie en gevoelservaringen. Het leven zou dan ondraaglijk zijn.

Het flitersysteem is zo ontworpen om ons te helpen te vergeten |Wie-je-bent| of |Wie-je-ooit-bent-geweest| in een ander leven, zodat wij ons steeds opnieuw kunnen herinnernen |Wie-je-bent| en dát scheppen kunnen.

Voorbeeld
Omdat ik niet kan scheppen |wie-ik-ben|, als ik ervaar |wie-ik-ben|. Ik kan mjin lengte van 1.80 meter niet scheppen als ik al 1.80 m ben. Ik zou korter dan 1.80 m moeten zijn, of tenminste moeten denken dat ik dat ben. Dán pas kan ik beginnen te scheppen.

Onthoud, dat je alle informatie van God ontvangt door dat uniek filtersysteem; een filter dat jij speciaal ontworpen hebt om je ertegen te beschermen dat je te veel herinnert. Want ... als je alles zou herinneren, zo het spel uit zijn. Je bent hier met een speciale reden gekomen en je goddelijke doel zou verspeeld zijn als je zou begrijpen hoe alles in elkaar zit.

10.0 Gebruik alle drie niveaus van je hersenen om je gevoeligheid te verfijnen

De wetenschap - let wel, de wetenschap - gaat ervan uit dat je hersenen drie niveaus hebben, te weten neocortex, middenhersenen, en de reptielenhersenen. Elk afb. engelen 15niveau heeft een andere perceptie. Door je hersnenen op en neer gaan, is zoiets als langs een ladder van bewustzijn schuiven. De neoxcortex die bestaat uit de linker - en de rechterhersenhelft verwerkt, abstracte, conceptuele waarnemingen. De linkerhersenhelft bestuurt het analystische denken en de taal. De rechterhersenhelft heeft betrekking op het herkennen van patronen, intuiïtie en creativiteit. De middenhersenen vormen het niveau van zintuigelijke waarneming en helpen je om verbonden te voelen met de wereld d.m.v. overeenkomst en genegenheid. De lagere reptielenhersenen zijn gericht op je overleving en nemen waar door middel van instinctief aantrekken of afstoten en vechten of vluchten.
Omdat lichaamsinformatie langs de wervelkolom omhooggaat, zijn de reptielenhersenen het punt waar jij je het eerst van deze informatie bewust wordt. Vervolgens komt daar de dimensie van de middenhersenen bij, waar de zintuigen de informatie concreet voelbaar maken. Daarna stroomt de informatie door naar de neocortex, waar ze betekenis krijgt, verwoord wordt en deel wordt van een groter kennispatroon. Als je het beeld van een ladder nog even vasthoudt, kun je moeiteloos op en neer gaan langs de treden en zo gemakkelijk van lichamelijke gevoeligheid overgaan naar intuïtie, patroonherkenning en betekenis. Als je gevoeligheid wilt benadrukken, ga je langs de ladder naar je lichamelijk 'weten'. Om abstracte perceptie te benadrukken, ga je omhoogt. [Penney Perce, Boek 'Verhoog je trillingsfrequentie']

Maar is dat werkelijk een plausibele verklaring voor het begrip hoog-gevoeligheid of het hoog-ontwikkeld zijn? Wat is dan de relatie tussen gevoeligheid en het scheppingsproces van hoogontwikkelde kinderen? Je schept namelijk je realiteit elke minuut, waachijnlijk zonder het te beseffebn.

De gebruikelijke scheppingsmethode is voor de meeste mensen (matig sensitief, of niet-sensitief) een proces in drie stappen, waarbij gedachte, woord en daad of handeling elkaar opvolgen.

 1. Eerst komt de gedachte, het vormende idee, het initiële concept.
 2. Dan komt het woord. De meest gedachten nemen uiteindelijk de vorm van woorden aan, die dan worden opgeschreven of uitgesproken. Dit voegt toe aan de gedachte, waardoor deze de wereld wordt ingeduwd en door anderen kan worden opgemerkt.
 3. Uiteindelijk worden woorden - in sommige gevallen - in daden omgezet en dan krijg je wat wij noemen een resultaat.

afb. genezing 1Het scheppingsproces begint met een gedachte, een idee, een concept of een visualisatie die afkomstig is van de ziel. Alles wat je ziet was ooit iemands gedachte. Alles wat in jouw wereld bestaat, heeft eerder als zuivere gedachte (energie) bestaan. Door haar gedachte, door het denken van de ziel wordt het eerste scheppingsniveau gecreëerd. Daarna komt het woord.
Alles wat je zegt, is een gedachte die tot uitdrukking komt. Het is creactief en stuurt creatieve energie naar de rest van het heelal. Woorden zijn dynamischer (sommigen zeggen creatiever) dan gedachten, omdat woorden een verschillende trillingsniveau van gedachten zijn. Zij verstoren (veranderen, wijzigen, beïnvloeden) het universum met meer effect. De meeste gedachten nemen uiteindelijk de vorm van woorden aan, die dan worden opgeschreven of uitgesproken Dit voegt energie toe aan de gedachte, waardoor deze de wereld wordt ingeduwd en door anderen kan worden opgemerkt. Woorden zijn het tweede scheppingsniveau. Daarna komt actie.
Uiteindelijk worden woorden - in sommige gevallen - in daden omgezet en krijg je wat wij een resultaat noemen: een manifestatie in de fysieke wereld van wat met een geadchte is begonnen!

De ziel schept dus het idee of concept ('ik kan mezelf genezen'), de geest (het bewuste) met haar overtuigingssysteem accepteert het idee in volle overgave of verwerpt het idee en geeft er een eigen draai aan! Met als gevolg dat vaak de onderliggende angsten en onzuivere emoties de bovenhand hebben in het scheppingsproces; bijvoorbeeld het uiteindelijke genezingproces. Je luistert dan naar de geest (het verstand, niet de breinmassa) in plaats van je hart, je zuivere ingevingen, je zuivere gevoelens, je intuïtie ..... je ziel of je hogere zelf! Op die manier blijf jij je 'oude' levensomstandigheden aan het herscheppen. Misschien wel duizenden keren zonder dat je dit zelf beseft. Je verandert niets wezenlijks aan je 'oude' gezondheidssituatie; aan je 'oude' energiegeschiedenis!

Je leeft niet om elke dag te ontdekken wat die dag voor je inhoudt, maar om hem te scheppen. Je schept je realiteit elke minuut, waarschijnlijk zonder dát te beseffen.

10.1. Een nieuw inzicht
'Bovenbewustzijn van hoogontwikkelde kinderen?'
'Het Christusbewustzijn'

Iedereen weet zo langzamerhand wel wat het (onder)bewustzijn is. Maar misschien is het toch verstandig dit nog eens uit te leggen; wat bijvoorbeeld het verschil tussen het hogere en bovenbewustzijn is in relatie tot hoogontwikkelde enerigewezens [HOW's]? En ......... het'Christusbewustzijn' .

Terminologieën

De termen 'het onbewuste', 'het onderbewust' en het 'onderbewustzijn' worden nogal eens flink door elkaar gebruikt, wat aanleiding geeft tot veel begripsverwarring. afb. Psychiatrie 4Met het onbewuste en het onderbewuste worden geestelijke processen (gedachten en gevoelens) bedoeld, die plaatsvinden zonder dat we daar bewust mee bezig zijn. Het onbewuste en het onderbewuste zijn voor de wetenschappers niet meetbaar of waarneembaar, en de termen worden dan ook slechts gebruikt om de ingewikkelde processen in de hersenen te kunnen omschrijven. [Nieuwsbrief Psychiatrie en Pseudowetenschappen, deel II - juni 2013]

Het menselijke bewustzijn [1] van spiritueel (hoog) bewuste(r) mensen opereert in wezen continu op vier niveaus, te weten:

 1. Het onderbewustzijn
 2. Het bewustzijn
 3. Het hoger bewustzijn
 4. Het bovenbewustzijn

Het onderbewuste niveau is het ervaringsgebied waar je je eigen werkelijkheid onbewust creëert. Onbewust wil zeggen, dat je nauwllijks beseft dat je dit doet, laat staan waarom. Dit is geen minderwaardig evarings- of scheppingsniveau, veroordeel het dus niet. Het is een gave, want het staat je toe dingen automatisch te doen, zoals je haar laten groeien, met je ogen knipperen of je hart laten slaan; of een onmiddellijke oplossing voor een probleem vinden. De onderbewuste geest is dus bestemd om alle automatische taken van het lichaam te besturen en eveneens elke gebeurtenis, elke ervaring, elke indruk, elk gevoel en alle gegevens op te slaan die het wezen door het lichaam via de bewuste geest krijgt aangereikt.
afb. Psychiatrie 3De bewuste geest of het bewustzijn (het bewuste niveau) is het ervaringsgebied waar je je eigen werkelijkheid kent en creëert in een gedeeltelijke bewustzijn van je daden. Hoe groot dat bewustzijn is, hangt af van je 'bewustzijnniveau'. Dat is het fysieke niveau. De bewuste geest is bestemd om de taak van de totale gegevensverzameling op elk moment van het NU te beheren. Hij verzorgt ook de analyse van gegevens uit het verleden, het bevattingsvermogen en de begripsvorming, de toekomstprojectie en alle zintuiglijke feedbackfuncties. Op deze manier brengt hij onze ervaring van het huidige moment voort.
Het hogere bewustzijnsniveau heeft de taken toegewezen gekregen die te maken hebben met de begripsvorming vanuit het totale bewustzijn, de koppeling tussen lichaam, verstand en geest, spontane creactie, visionair inzicht en de zich manifesterende impuls van de ziel ofwel de intentie van het NU. Het hoger bewustzijn is het ervaringsgebied waar je je eigen werkelijkheid kent en creëert in het volle bewustzijn van je daden. Dit is het niveau van de ziel. De meesten van ons herkennen je hoger bewuste bedoelingen niet op bewust niveau, sommigen wel!
Het bovenbewustzijn heeft alle bovenstaande taken gecombineerd toegewezen gekregen, en ook de allerbelangrijkste functie van het wezen; de integratie van de individualisatie van de On-differentiatie, d.w.z. van de Enkelvoudige Ziel met de Enige Ziel; de Ziel van God. Op dit bovenbewuste niveau ben je permanent verbonden met God en |Alles-Wat-er-IS|. Je bent met God Eén geworden zonder dat je vergeet wie je als individu bent!
Het bovenbewustzijn is dat niveau van eraring waarbij het hogere bewustzijn, het bewustzijn en het onderbewustzijn één worden en vervolgens worden overstegen. Dit drie-in-één-niveau van bewustzijn zou je dus bovenbewustzijn kunnen noemen. Sommigen noemen het ook wel 'Christusbewustzijn' of 'verlicht-bewustzijn'. Het is een volledig geïntegreerd bewustzijn; het allerhoogste vibratie-niveau dat haalbaar is!

Besef en realiseer je dat het onderbewustzijn ofwel het laagste niveau van de geest je wegduwt van God, terwijl het bovenbewustzijn ofwel het hoogste niveau van de zuivere geest (de ziel) je naar God toe trekt! Je zou dit de duw- en trekbeweging kunnen noemen die de wetenscchappers al jaren proberen te verklaren; de dualiteit, liefde geen liefde, afgescheiden zijn van en niet-afgescheiden zijn van .... alles.

[1] Het bewustzijn is de toestand waarin men gewaarwordingen uit zijn omgeving ondergaat en het eigen 'Ik '. Bewustzijn is een toestand van de 'geest' die gekenmerkt is door een besef van het eigen 'Ik' en de omgeving. Onze bewustzijnstoesand kan fluctueren tussen waken en slaap. 'Bewustzijn' is de ervaring van de geest die wordt gewekt.

11.0 Bewustzijnsniveau heeft een eigen frequentiespectrum
'Bewustzijnsniveau = een chakra-niveau'
'Chakra's bevatten de 'software van de geest' [1]

Wat is een chakra?
'De nieuwste inzichten'

bloem15aIn je lichaam bevinden zich energiecentra die chakra's worden genoemd. Chakra's zijn onderdelen van een bio-psychisch enerigesysteem!
Het chakra-systeem is in wezen een bewustzijnsmodel! Bewustzijn is energie in de vorm van herinneringen en gedachten aan opgedane (levens)ervaringen die in alle lichaamscellen zijn opgeslagen, zowel van het heden als vorige levens! Informatie van het heden als het verre, vorige verleden liggen soms diep verschilen in het onderbewuste. Soms moeilijk 'grijpbaar' en te bevatten.
De smeltkroes van gedachten, herinneringen en levenservaringen - wat leidt tot onze overtuigingen - bepalen uiteindelijk ons gedrag en geven op die manier een directe- of indirecte sturing aan ons levenspad! Op die manier creëer je bewust of onbewust in ieder leven een uniek, persoonlijk energiesysteem! Een goed, minder goed of een slecht functionerend chakrasysteem, dat uiteindelijk het elektromagnetische energieveld voedt met persoonsgebonden informatie. Al deze informatie - gedachten en gevoelens - zijn 'zichtbaar en leesbaar' in het aura en wel in de vorm van energie-impulsen, trillingsfrequenties en dus kleuren!

In elke chakra of bewustzijnsniveau is ook een combinatie van aardse en kosmische energieën aanwezg. De verhouding tussen deze twee energieën bepaalt hoe het chakra zichzelf uitdrukt. Bij deze uitdrukking zijn ook de horizontale kanalen, die in vier windrichtingen 'stromen' [1] betrokken, die zich bolvorming vanuit elk centrum vertakt! Elk horizontaal energiekanaal maakt gebruik van de basisenergie, zowel kosmische als materieel, en gebruikt deze om met de buitenwereld in wisselwerking te treden. Bij deze wisselwerking wordt er eveneens energie aan de buitenwereld onttrokken, die zich vermengt met de energie van de bron - van het chakra-knooppunt of bewustzijnsniveau.

Bewustzijn of elk chakraniveau heeft net als energie een eigen frequentiespectrum. We weten nl. ook dat de hersengolven nauw verband houden met verschillende bewustzijnsniveaus. Maar is het dan mogelijk om de hersengolven of -frequenties onder te kunnen verdelen in specifieke vormen van perceptie [2] of waarneming?
Christopher Lenz maakte gebruik van geluidspatronen die blijkbaar een grote uitwerking hebben op hersengolven én het bewustzijn; de geest! Uit een aantal experimenten is gebleken, dat een aantal personen bemerkte dat de menselijke frequenties min om meer parallel liepen aan de (psychologische) functies van de zeven  hoofdchakra's; de energiecentra gelegen in het menselijk lichaam. De chakra's - de chakraknooppunten - zijn te vinden op plaatsen waar hogere energieën - de samenkomst of - smelting van de kosmische en de horizontale energievormen - worden overgebracht op de buitenwereld via het aura-veld (het elektromagnetisch enerigeveld). Het zijn de chakra-knoopunten die 'communiceren' - uitwisseling van informatie - met de omgeving, de buitenwereld. Want realiseer je, dat buiten de mens er ook een bewustzijn is; een bewustzijn van alles en iedereen! Je hebt de medemens nodig om te 'overleven'; om bewust te leren leven! Om bewuster te worden van |wie-je-werkelijk-bent|.

bloem7aIn het dagelijkse leven heb je te maken met een scala aan trillingsfrequenties. Dat zijn de vibraties die verband houden met en reageren op de toestand van je fysieke lichaam, je emoties en je gedachten. Je lichaam, je emoties en je gedachten beïnvloeden - ten gevolge van de buitenwereld - je eigen trilingsfrequentie, en wel continu op plaatselijk (chakra)niveau! Iedere chakra of bewustzijnsniveau wordt permanent geactiveerd door de omgeving, door contacten met de medemens en de omgeving.
Omdat het leven zelf voortdurend in en uit haar voegen springt en je denken heen en weer wordt geslingerd tussen bewust en onbewust, is het normaal dat je in je dagelijkse leven op en neer schuift langs de schaal van trillingsfrequenties. Maar aangezien wij enerige-(trillings)wezens zijn, is het van groot belang dat je beseft dat je je persoonlijke vibratie afstemt én stabiliseert op het trillingsgetal van je hogere zelf, je ziel .... de kernfrequentie; mijn diepste zelf of mijn zielsvibratie!
Je persoonlijke vibratie of je energetische staat van zijn is een mengeling van de verdichte en verruimde trillingsfrequenties van je lichaam, ziel en je geest. Je persoonlijke frequentie is een algemene vibratie die je op een gegeven moment uitstraalt; je persoonlijke vibratie ontstaat innerlijk als gevolg van je eigen keuze. Je persoonlijke vibratie verbetert aanzienlijk als je je ziel meer je leven laat bepalen! Hoe meer jij je ziel door je heen laat schijnen in je aura-veld, hoe hoger je persoonlijke vibarie wordt! Je persoonlike vibratie wordt beïnvloed door de vibraties van andere mensen in de wereld, maar uiteindelijk is het aan jou hoe je je wilt voelen!

[1] Nieuwsbrief 'Aura of het menselijke energieveld', sept. 2011
[2] Perceptie of waarneming is het proces van het verwerven, registreren, interpeteren, selecteren en ordenen van zintuigelijke informatie.

Wat is een aura of het menseliuke energieveld?

Het menselijke energieveld kan als een lichtend lichaam worden beschouwd, dat het fysieke lichaam omgeeft, het fysieke lichaam doordringt én zijn eigen karakteristieke uitstraling heeft. Meestal wordt het kortweg 'aura' genoemd. In de moderne wetenschap (de kwantumfysica) wordt het elektromagnetich veld als een hyperveld - gestructureerde energiepatronen - gezien die de uitdrukkingsvorm van specifieke activiteiten (bijv. ons denken = informatie) bevatten. Een hyperveld verschaft én transporteert ten alle tijd informatie (=energie).

12.0 Het versterken van je energieveld is spirituele revoltutie
'Het uitzuiveren van emoties'
'De ziel vertegenwoordigt het zesde zintuig; je intuïtie'

afb. genezing 2Uit talrijke wetenschappelijke onderzoeken is reeds bewezen, dat er een duidelijk verband bestaat tussen onze geesteljike en emotionele toestand én onze gezondheid. Ook heeft men aangetoond, dat onze emoties onze DNA-programmering [1] en de samenhang van ons immuunsysteem sterk beïnvloeden. Emoties [2] als woede, schuldgevoelens, bezorgdheid, angst, depressiviteit en ongeduld zijn toxisch - ze hebben een nadelige inlvoed op het immuunsysteem, het spijsverteringsstelsel, de bloedsomloop en het hormoonstelsel.
Ook is uit de onderzoeken gebleken, dat personen die niet in staat zijn om uitdrukking te geven aan hun boosheid en 'hun hart te luchten' het grootste gezondheisrisico lopen. Als vanwege onopgeloste emoties delen van het lichaam 'bevroren' zijn, kan het lichaam niet op het optimale niveau functioneren. Dan ontstaat er de situatie dat delen van het lichaam 'dode zones' worden waar géén booschappen (=energie, gedachten en herinneringen) meer kunnen worden ontvangen.

De mens bestaat uit licht én energie. Naast een fysiek lichaam hebben we een aura-veld dat we kunnen beschouwen als het 'verlengde van onsn bewustzijn', maar dat op bepaalde gekwantificeerde niveaus uit hogere frequenties bestaat. Anders gezegd: je emoties - je energiegescheidenis [3] - zijn leesbaar en voelbaar in je aura-veld. Het subtiele emotionele energielichaam (de ziel) is een energieveld, dat ons fysiek lichaam omgeeft en doordringt én onze gevoelsaard is er een attribuut van.
Door nu te leren hoe we energie door ons fysieke en 'emotionele energielichaam' - het elektrogmagnetisch enerigveld of lichtlichaam - kunnen bewegen, wordt het gemakkelijker om ons op een harmonieuze manier te ontwikkelen. Vandaar, dat het van wezenlijk belang is onze gevoelsaard te cultiveren. Leer dus spreken en denken vanuit het zuivere gevoelsleven, want het zuivere gevoel (emotie) is de taal van de ziel die tot je spreekt.

afb. genezing 4Als we zuivere gevoelens (afkomstig van de ziel, niet van de geest) hebben en die uitspreken, dan ontstaat er een intercellulaire resonantie die de samenhang vergroot. Dit heeft een positief effect op ons DNA, dat sterker wordt en preciezer gecodeerd kan worden, zoals door het Institute of HearthMath is aangetoond. Het versterken van het menselijke energieveld in de eerste plaats en het chakra-systeem betekent dan, dat we naar een grotere mate van evenwicht toe groeien. Dat we als het ware het elektromagnetische energie die in ons energieveld onevenwicht is verdeeld opnieuw moeten gaan ordenen; herschikken!
Maar helaas, de meeste mensen ervaren een negatieve reactie zodra we labels beginnen te geven aan onze gevoelens. Dit zorgt er heel vaak voor dat we ons afsluiten (het vernieuwende idee of het veranderend concept van de ziel wordt niet geaccepteerd door de geest) en dat we hierdoor onze vooruitgang blokkkeren wanneer we een emotionele gebeurtenis doormaken. Dit is anti-evolutionair; er stroomt géén energie naar het deel van het lichaam waar de emotie is 'vastgezet'. Uiteindelijk zal er in dat deel van het fysiekle lichaam een probleem ontstaan. Maar helaas, emoties kunnen we niet operatief verwijderen. Aangezien een emotie energie-in-beweging is, dienen we een energiekwestie of -onbalans met (nog) meer energie onder handen te nemen, met de intentie het in evenwicht te brengen. Dus 'vuur met vuur' bestrijden door gericht energie te sturen naar de piek des 'onheils'.

Mensen zijn emotionele energiewezens en het werken met onze emoties helpt ons om ons af te stemmen op hogere bewustzijnsniveaus en om nieuwe evolutionaire peiken te bereiken.
Meesterschap gaat over flexibiliteit, wat betekent dat we emotionele pieken en dalen kunnen beleven, maar ons weer snel stabiliseren en voortdurend naar hogere bewustzijnstoestanden gaan. Dan 'onderdrukken' of negeren we ons aura-veld of het emotioneel energielichaam niet, maar stabiliseren we het naar wens. We zullen tijdens het stabilisatieproces van ons uniek energieveld een fysieke overgang doormaken; we zullen een uitbarsting van stralend kosmisch licht in iedere cel in het lichaam activeren die je wezen op een diep niveau zal transformeren. We  zullen ...... het 'meester(schap) meester worden'.

[1] DNA programmering. Nieuwsbrief, 'Epigentische Heelkunde', febr. 2011
[2] Emoties = gemoedsbeweging, plotselinge ontroering
[3] Energiegeschiedenis = je energie-verleden(s)

13.0 Je eigen gtrillinsgfrequentie voelen
'Van verstandsenergie naar spirituele energie'

Jij hebt als drieledig wezen een fantastische vibratie in je; een trilling die de liefde, de waarheid, de oprechtheid, de blijdschap, de overvloed en de vreugde van je ziel in zich draagt. Deze energie komt voor uit de piepkleine 'kwantum-entiteiten' en straalt uit al je lichaamcellen en weefsels en vult de ruimte om je heen. Deze trilling is betrouwbaar, standvastig en altijd aanwezig! Het is namelijk je kernenergie, je kernfrequentie, de vibratie van je ziel of je hogere zelf die tot uiting komt in je lichaam en je aura-veld. De ziel doordringt en omhult het fysieke lichaam; het is de essentie van jou bestaan!

Ga jezelf dan ook zien als een ziel met een lichaam, in plaats van een lichaam met een ziel of geest zoals veel kerkelijke leiders beweren. Laat je ge(her)formuleerde, afb. genezing 6oude gedachte over het verwarrend begrip ziel en geest los en concentreer je nu alleen op je zielskwaliteiten, zoals bijvoorbeeld blijheid, oprechtheid, onschuld of creativiteit. Zoek en voel je eigen trilling op die al bestond toen je nog een baby was. Denk aan de jij waarvan je houdt, zoals je je voelt wanneer je liefdevol, gelukkig en innemend bent. Laat je kernfrequentie ieder deel van je lichaam, emoties en denken verzadigen. Wanneer je jezelf eenmaal hebt gevuld met je kernfrequentie, stel je dan voor dat die een toon is en sla in je verbeelding je eigen 'stemvork'  aan.

'Als wij scheppen vanuit ons hart, werkt bijna alles ......vanuit ons hoofd lukt bijna niets'. [Marc Chagall]

14.0 Slot

Je verstand is een instrument, slechts een hulpmiddel. Je kunt het voor een bepaalde taak gebruiken en na gebruik berg je het weer op. Maar in de praktijk is het zo, dat tachtig tot negentig procent van wat de meeste mensen denken niet alleen zichzelf steeds herhaalt en nutteloos is, maar dat door het disfunctionerende en vaak negatieve karakter - het zgn. piekeren - veel ervan ook schadelijk is. Observeer je denken maar eens, dan ontdek je dat dit waar is. Er gaat dus veel levensenergie hierdoor verloren. Het verstand is in wezen een overlevingsmechanisme, meer niet! Aanval op en verdediging tegen anderen. Het verzamelen, opslaan en analyseren van informatie - daar is het goed in, maar het is in het geheel niet creatief. Alle (levens)kunstenaars scheppen vanuit een plek van niet-denken!

Je verstand bevat het verleden, je lichaam bevat het heden en je ziel bevat de toekomst! Anders gezegd: je verstand analyseert en onthoud, het lichaam ondergaat en voelt, de ziel observeert en weet! Probeer niet je verleden te vergeten, probeer je toekomst te veranderen!

Waarom zouden we verslaafd zijn aan het denken?

Omdat je je ermee hebt geïdentificeerd, wat betekent dat je je gevoel van identiteit ontleent aan de inhoud en activiteit van je verstand. Omdat je gelooft dat je niet meer bent op het moment dat je ophoudt met denken. Bij het opgroeien vorm je een mentaal beeld van |wie-je-bent| op basis van je persoonlijke en culturele conditionering. We kunnen dit denkbeeldige 'Ik' best het ego noemen. Het bestaat uit geestesactviteit en blijft alleen door voortdurend denken in stand.

'Alle (wereldse) problemen zijn illusies van het verstand; de geest'

 1. Een nieuwe visie over de 'werking' van de hersenen is, dat de hersenen zelf niet in staat zijn om zelf gedachten te genereren of bepaalde handelingen te doenafb. genezing 9 als ze niet worden aangestuurd door het hogere of innerlijke zelf of de ziel.
 2. Veel aardse herinneringen (gedachteconstructies) worden niet door de ziel opgenomen, maar door de geest! De geest is het brein in fysieke vorm. Het is de geest die evoor zorgt dat je over je brein kunt nadenken. Zonder de geest zou je niet eens weten dat het brein bestaat. De ziel (onderbewuste) is te beschrijven als de totale som van alle gevoelens die je ooit eens hebt gehad. De geest (je geheugen, het verstand - niet het breinmassa) bestaat uit herinneringen aan deze gevoelens. De geest is de innerlijke kracht die - jou - het lichaam voortdrijft, maar de geest is ook de 'heerser van alle gedachten'. Alle gedachten zijn zeer subtiele, maar een uiterst krachtige energievorm, die ervoor kan zorgen dat wij 'bewust' of 'onbewust' leven.
 3. Naast een fysiek lichaam hebben we een aura-veld dat we kunnen beschouwen als het 'verlengde van ons bewustzijn', maar dat op bepaalde gekwantificeerde niveaus uit hogere frequenties bestaat.
 4. Het chakra-systeem is in wezen een bewustzijnsmodel! Ieder bewustzijnsniveau, ieder chakra-niveau heeft zo een eigen frequentiesprectrum; haar eigen trillingsfrequentie.
 5. In de ziel zit je intuïtie. Je intuïtie zit niet in je hersenen, de geest. De intuitie is het gehoor van de ziel. Intuïtie is een rechtstreeks, niet vervormde waarneming die voortkomt uit het bijeenbrengen van je bewustzijnselementen; lichaam, geest en ziel! Naarmate je gevoeligheid verder ontwikkelt, zal je intuiïtie je inzichten geven in de betekens van de vibraties die je oppikt. Intuïtie werkt het nauwkeruigst als wij oprecht en flexibel zijn én blijven. Zuivere emoties zijn de taal van de ziel!
 6. Hoe meer jij je ziel door je heen laat schijnen, hoe hoger je persoonlijke vibratie wordt! Je hebt een persoonlijke, heel eigen vibratie-systeem. Je persoonlijke trillingsfrequentie is een algemene vibratie die je op een gegeven moment uistraalt!
 7. Hersengolven hangen samen met bewustzijnsniveaus. Hoe actiever en 'vernauwder' je denken is, hoe minder ver je bewustzijn reikt. Want ...   snelle bètagolven corresponderen met het oppervlakkige bewustzijn van het dagelijkse werkelijkheid en het drukke 'lineaire' denken. Wanneer de hersengolven vertragen tot alfa, jij minder bezorgd en meer open bent, wordt je meer bewust van subtiele vormen van informatie uit je direct omgeving en van je innerlijke zelf.

Gevoeligheid kan een kracht worden en je een geweldige vaardigheid geven bij het vinden van je weg in het leven; bij het verkrijgen van wijsheid.afb. genezing 10
Wanneer we ons bewust worden van onze ware aard als energetische wezens, wanneer we onze 'innerlijkheid' binnengaan en bewust het mysterie van het bewustzijn onderzoeken, dan 'overkomen we onszelf', dan overtreffen we ons zelf. Er zijn nog steeds mensen die zelfreflectie, contemplatie, meditatie en yoga nog steeds beschouwen als 'navelstaren'. Klinisch onderzoek levert steeds meer empirische bewijzen dat innerlijk werk de energetische trillingen van de persoon in kwestie in positieve zin verandert. Of het nu om elektromagnetische gravitatie- of -kwantumwetenschappen gaat, de ontwikkeling tonen aan wat grote mystici en spirituele tradities ons al eeuwenlang voorhouden: we zijn lichtwezens, energiewezens met een creatieve intelligentie die volledig zijn toegerust om bewust deel te nemen aan de evolutionaire impulssen van het universum en te komen tot volledige zelfrealisatie!

'Het samengaan van mystiek en nieuwe wetenschappen heeft ons tot aan de drempel van ons mens-zijn gebracht'. [Micheal Talbot]

Als je energietrilling hoog, snel en helder is - hoogontwikkelde energiewezens -, ontvouwt je leven zich moeiteloos en is het in overeenstemming met je bestemming, terwijl een lagere, tragere en meer verstoorde trilling een leven vol moeilijkheden en teleurstellingen schept! Een mogelijke, eventuele overgang naar het intuïtie-tijdperk heeft alles te maken met wat je begrijpt van en doet met energie, en hoe je een functionele hogere gevoeligheid ontwikkelt! Je wordt geleiderlijker bewuster, gevoeliger, helderziender, empathische en liefdevoller, omdat je bewustzijnsniveau overeenkomt met steeds hogere trillingsfreqwuenties.
Het is daarom van groot belang dat je leert werken met je gevoeligheid, het zuiver houden van je persoonlijke vibraties (aura-energieveld) en het gebruiken van bestaande 'frequentieprincipes ' die voor jou de grootste uitdaging zullen zijn.

'Onze manier van denken heeft een diepgaande verandering beleefd. We kijken met andere ogen, we horen met andere oren en we denken andere gedachten dan voorheen'. [ Thoams Paine]

Om volledig te ontwaken - uit je droomwereld te komen - moet je in het daglijkse leven je ziel - je hogere zelf - bewust gaan ervaren en die zijnstoestand als normaal afb. genezing 15gaan beschouwen. Je moet je liefdevol, geliefd en liefhebbend voelen in al je cellen, voordat je de waarheid van je eigen verlichte identiteit kunt bevatten, de eenheid met alles kunt ervaren en je kunt ontspannen in een nieuwe manier van leven; het denken met/ vanuit het hart, het voelen met het hart!

Voor deze goddelijke waarheid moet je geest openstaan, als een kom waar iets in kan. Een ontvankelijke geest is als een perfecte, lege kom. Als er iets mis is met de kom, als er bijvoorbeeld een gat in de bodem van de kom zit, loopt alles er direct weer uit. Als je afwezig bent - je leeft onbewust - en je aandacht niet richt op dat waarmee je bezig bent, loopt alle informatie weer uit je geest. Het gaat het ene oor in en het andere weer uit. Met zo'n geest kun je de waarheid niet helder zien, omdat je afgesloten bent van het innerlijke gevoel: de ziel! Je bent - het verstand, de geest, het bewustzijn - als het ware niet ontvankelijk geworden voor de informatie die de ziel aanreikt.
Als de kom ondersteboven ligt, dan kan er helemaal niets is. Dat heb je als de geest - het bewustzijn - al vol zit met (voorgeprogrammeerde) gedachten dat jij weet hoe het leven in elkaar zit. Dan kan niemand je meer iets vertellen, er is geen 'ruimte' meer beschikbaar. Dan is de zuivere waarheid helaas ook niet voor jou beschikbaar. In het andere geval kan er nog iets in de kom aanwezig zijn; er zit nog een restje van het oude wat achtergebleven is. Als je er dan iets nieuws in doet, vermengt het zich met het oude. Dat probleem doet zich voor wanneer je de bestaande overtuigingen, je opgedane ideeën blijft koesteren en op die manier een 'voorgeprogrammeerde' houding of standpunt inneemt. De waarheid kan zich dan nooit volledig aan je openbaren, als je al een vooropgezette mening blijft handhaven. Je blik wordt vertroebeld, verstoord. Een betweterige geest doet dat: het idee dat je alles weet, of dat je het beter weet dan anderen!

'Leer te leven met je zielenopdracht en laat het integratieproces in je mens-zijn toe!'

'We moeten allemaal leren om het begrip en compassie naar elkaar te luisteren, om te horen wat een ander voelt' [Thich naht Hanh]

'Zijn is je diepste zelf'

Hans Zevenboom

 

 

 

 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack