logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

Kinderen en Creatie & Educatie Onderwijssysteem - deel III, okt. 2014

Kinderen en Creatie en Educatie Onderwijssysteem

Het nieuwe onderwijssysteem, genaamd 'Creatie & Educatie'

1.0 Inleiding

'Alle wereldse problemen zijn illusies van het verstand; de geest!'
'Veel aardse dingen worden niet in de ziel 'opgeslagen', maar in de geest; je verstand!'

Een nieuwe visie over de 'werking' van de hersenen

Samenvatting:

 1. Een nieuwe visie over de werking van de hersenen is, dat de hersenen niet zelf in staat zijn om zelf gedachten te genereren of bepaalde handelingen te doen als ze niet worden aangestuurd door het hogere of innerlijke zelf.
 2. Veel aardse herinneringen (gedachtenconstructies/ overtuigingen e.d.) worden niet door de ziel opgenomen, maar door de geest! De geest is het brein in fysieke vorm. Het is de geest die ervoor zorgt dat je over je brein kunt nadenken. Zonder de geest zou je niet eens weten dat het brein bestaat. De ziel  (onderbewuste) is te beschrijven als de totale som van alle gevoelens die je ooit eens hebt gehad. De geest (je geheugen, het verstand - niet je breinmassa) bestaat uit herinneringen aan deze gevoelens. De geest is de innerlijke kracht die - jou - het lichaam voortdrijft, maar de geest is ook de 'heerser van alle gedachten'. Alle gedachten zijn zeer subtiele, maar een uiterst krachige energievorm die ervoor kan zorgen dat wij 'bewust' of 'onbewust' leven.
 3. Naast een fysiek lichaam hebben we een aura-veld dat we kunnen beschouwen als het 'verlengde van ons bewustzijn', maar dat op bepaalde gekwantificeerde niveaus uit hogere frequenties bestaat.
 4. Het chakra-systeeem is in wezen een bewustzijnsmodel! Ieder bewustzijnsniveau, ieder chakra-niveau heeft zo een eigen frequentiespectrum; haar eigen trillingsfrequentie.
 5. In de ziel zit je intuïtie. Je intuïtie zit niet in je hersenen. De intuïtie is het gehoor van de ziel. Intuïtie is een rechstreeks, niet vervormde waarneming die voortkomt uit het bijeenbrengen van je bewustzijnselementen; lichaam, geest en ziel! Naarmate je gevoeligheid verder ontwikkelt, zal je intuïtie je inzichten geven in de betekenis van de vibraties die je oppikt! Intuïtie werkt het nauwkeurigst als wij oprecht en flexibel zijn én dat blijven.
  Zuivere emoties zijn de taal van de ziel.
 6. Hoe meer jij je ziel door je heen laat schijnen, hoe hoger je persoonlijke vibratie wordt! Je hebt een persoonlijke, heel eigen vibratie-systeem! Je persoonlijke trillingsfrequentie is een algemene vibratie die je op een gegeven moment uitstraalt!
 7. Hersengolven hangen samen met bewustzijnsniveaus. Hoe actiever en 'venauwder' je denken is, hoe minder ver je bewustzijn reikt. Want........ snelle bètagolven corresponderen met het oppervlakkige bewustzijn van het dagelijkse werkelijkheid en het drukke 'lineaire' denken. Wanneer de hersengolven vertragen tot alfa, jij minder bezorgd en meer open bent, wordt je meer bewust van subtiele vormen van informatie uit je directe omgeving én van je innerlijke zelf!
 8. De hersenen creëren de geest (de gedachten en herinneringen) door een storm van elektrische impulsen in combinatie met biochemische processen. De responsen kunnen worden veranderd door de geest (het bewuste/ bewustzijn) te veranderen! Onze gedachten kunnen sets van genen aan - of uitzetten.
 9. Je kunt je genen verbeteren [Nieuwsbrief 'Epigenetische Heelkunde', febr. 2011]. Dat is de uitkomst van een recent onderzoek waarin werd aangetoond dat mensen die hun levensstijl ingrijpend aanpassen - door gezonder en regelmatiger te eten, meer te bewegen en te mediteren - veranderingen in gang te zetten die wel vijftig genen beïnvloeden. Ook een krachtig emotie kan aanleiding zijn voor het veranderen van een gen. Emoties vereisen nl. een aanpassing van de hersenchemie; hersencellen scheiden nieuwe chemische stoffen af voor verdriet of blijdschap, zelfvertrouwen of verlegenheid als hun genen daartoe opdracht geven.
 10. Ons lichaam is het eindproduct van een levenslang proces waarin schakelaars worden aan- of uitgezet. Een gen kan aan - of uitgezet worden op basis van een vast schema! Het verborgen potentieel van de hersenen is in wezen het verborgen potentieel van de genen.
 11. Wij veroorzaken allemaal veranderingen in onze genen. De kunst is om dat bewust te doen!
 12. Wat je gelooft, beïnvloed je gedrag; wat je gelooft, leidt tot chemische reacties; wat je gelooft, kan jouw realiteit worden.
 13. Het menselijke bewustzijn is volledig te verklaren als een biochemisch product. Overtuigingen, gedachten en emoties veroorzaken de chemische reacties die het leven van elke cel in stand houden; een verouderde cel is het eindproduct van bewustzijn dat niet meer weet hoe het nieuw moet blijven.
 14. Elke seconde krijgt ons lichaam een nieuwe vorm onder invloed van intelligentie-impulsen; de som van die impulsen bepaalt wie en wat wij zijn! Door hun patroon te veranderen zullen we dus onszelf veranderen!
 15. De wereld waarin we leven, ook de manier waarop we ons lichaam ervaren, wordt volledig bepaald door de manier waarop we haar hebben leren waarnemen. Wanneer we onze waarneming veranderen, veranderen we de manier waarop wij ons lichaam en de wereld om ons heen ervaren!

2.0 Geloofssysteem 'leven'

afb. Islam 15Het probleem van onze huidige wereld situatie is dat veel te veel mensen géén open geest hebben. Wij zijn sterk geneigd om ons in te beelden, dat wij alles weten; alles weten wat er over het onderwerp God te weten valt. Wat andere dingen betreft, blijven wij bereid te onderzoeken. Wij zijn bereid om nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap te onderzoeken; wij zijn bereid om nieuwe procedures in de geneeskunde te onderzoeken, wij zijn bereid om nieuwe theorieën te onderzoeken, wij zijn bereid om nieuwe methodes in de opvoeding te onderzoeken, wij zijn bereid om nieuwe grenzen in de ruimte te onderzoeken, wij zijn bereid om nieuwe wegen in de psychiatrie, psychologie en fysiologie te onderzoeken, maar de meeste mensen - zeg maar allemaal - zijn niet bereid om eventueel nieuwe ideeën in onze theologie te onderzoeken.
Dat vinden wij godlastering! Dat is godsverzaking. Dat is ontoelaatbaar. En in sommige gevallen staat daar zelfs de doodstraf op!

Maar wat weten wij nu werkelijk over de ware betekenis van het leven, de zin van ons bestaan af? Ja, waarom leven en sterven wij eigenlijk? En, ja hoe brengen wij deze essentiële informatie aan onze kinderen over? Via onze bestaande (verouderde) overtuigingen; ons (verouderd) geloofsysteem?

De esoterische wijsheid van de wereld heeft ons al eerder op koers geholpen en kan dat opnieuw doen! Maar deze wijsheid moet nu worden uitgebreid om rekening te houden met het toegenomen vermogen van de mensheid tot zelfvernietiging.
Onderwijs is de enige sleutel - het krachtigste instrument - waarover wij beschikken. Onderwijs iedereen. Vertel iedereen over |God van Morgen| en de ware betekenis van het leven. Elimineer spirituele ongeletterdheid, want het is nu de tijd om onze kennis van God én het leven uit te breiden; om ons begrip te laten groeien, om ons beseft te versterken en ons bewustzijn te verruimen.
Het is tijd om van de Oude Spiritualiteit over te stappen op de Nieuwe Spiritualiteit, om de |God van Gisteren| los te laten en de |God van Morgen| te omhelzen. Het is tijd om oude gedachten - overtuigingen - voor deze moderne tijd te herformuleren. En.............. onderwijs is de sleutel daartoe; de toegangspoort tot vernieuwingen!
Deze nieuwe vorm van spiritualiteit legt de nadruk op het leven Zelf als de hoogste waarde. En dit is een vorm van spiritualiteit die benadrukt dat je je dient open te stellen voor de hoogste bewustzijnsniveaus in je innerlijk. Je moet je bewustzijn verruimen en verheffen, zodat het die dingen omvat waarvan je ten diepste begrijpt dat ze waar zijn op het niveau van je onderbewustzijn, je hogere bewustzijn en je bovenbewustzijn. Als jij je bewustzijn op deze manier verruimt, stel je jezelf open voor alle kenniscentra binnen in jezelf!

Het hele leven is energie in beweging. Niets staat stil. Niets. Geen enkel ding in het universum in statisch. Alles beweegt. En beweging is verandering!
Het leven zelf is plezierig. Creatie is plezierig. Creatie is de essentie van het leven; het is je hoogste daad, het eerste doel. Je zou niets kunnen creëren als je wist dat alles al eens gecreëerd is.

3.0 Volwassen worden ......... een wens van ieder kind!

'Je verstand bevat het verleden, je lichaam bevat het heden en je ziel bevat de toekomst! Anders gezegd: je verstand analyseert en onthoudt, het lichaam ondergaat en voelt, je ziel observeert en weet .... weet alles! Richt je daarom (alleen) op je zielskwaliteiten, bijvoorbeeld oprechtheid, eerlijkheid, openheid, onschuld, creativiteit. Richt je alleen op wat het hart je te vertellen heeft. Leer denken vanuit het hart, leer voelen met het hart, want als wij scheppen vanuit ons hart, werkt bijna alles; vanuit ons hoofd lukt bijna niets!'

afb. levensbeschouwing 2Erich Fromm beschreef in zijn boek 'De angst voor vrijheid' hoe de geschiedenis in het teken heeft gestaan van het verlangen naar vrijheid, maar ook de angst er voor. Hoe de moderne westerse mens de heerschappij van de Kerk en de staat van zich afwierp en meester werd over de natuur. Maar elke stap in de richting van meer emancipatie en indivudualisatie, krijgt hij ook meer twijfels over zichzelf en de betekenis van het eigen leven in de kosmos.
Dit groeiproces van het vrij-zijn kan enigszins vergeleken worden met het volwassen worden van een kind. Op het moment dat de navelstreng wordt doorgeknipt, is het kind niet langer één met zijn moeder. Het kind voelt zich toch intens verbonden met zijn moeder, maar met het komen van de jaren zal het kind zich steeds meer gaan 'losmaken' door het ouderlijke juk af te werpen. Elk instinct - innerlijke drang in hem - is erop gericht om zelf wegwijs te worden in het leven, want dat is één van de grootste passies van het innerlijke Zelf; de ziel. De ziel zal in alle omstandigheden, in elke situatie en op alle fronten de geest - en dus ook het lichaam - aansturen op het nemen van goede, juiste beslissingen en dragen van verantwoordelijkheid t.a.v. de genomen beslissingen. En dit kan alleen als er vrijheid heerst, het ongebonden zijn om datgene te mogen ervaren wat de ziel wenst te ervaren in dit leven. De ziel is de passie, de oerbron van het innerlijke gevoel van vrijheid, want de ziel is volmaakte vrijheid. De ziel kent géén belemmeringen, alléén de geest kent die!

Waarom dan niet een onderwijssysteem creëren waarin de ziel de volledige aandacht én vrijheid krijgt om zich spiritueel optimaal te ontwikkelen i.p.v. alleen maar aandacht besteden aan de geest, het verstand; het uit het hoofd leren van feitenkennis zoals geschiedenis, aardrijkskunde, meetkunde, etc, etc.?

4.0 Het wetenschappelijk (hersen)onderzoek

Het onderzoek naar het functioneren van het brein in het afgelopen decennium heeft aangetoond, dat we de atmosfeer in én de capaciteit van onze hersenhelften in hoge mate kunnen beïnvloeden. We weten nu bijvoorbeeld dat hersencellen wel degelijk kunnen regenereren en dat het brein géén statisch organisme is, maar een platische universum dat we kunnen laten groeien en waarvan we de ontwikkeling zelfs kunnen sturen!

Dus ..................  Jij bent potentieel onbegrensd!

afb. Psychiatrie 4Onderzoekers van het Mind and Life-programma - een gezamenlijk onderzoeksprogramma van een aantal Amerikaanse universiteiten en de Dalai Lama - toonden aan dat meditatie een effectief instrument is om greep te krijgen op de 'primitieve' delen van het brein [AD-magazine]. De amygdala, het centrum van het emotionele brein gelegen in de hypothalamische kernen (binnen-hersenen), bewaakt als een poortwachter alle inkomende informatie. Als het orgaan ook maar iets even niet vertrouwt, ontketent hij een 'vecht-of-vlucht' reactie.
Situaties als een aanvallende stier of een dreigende wurggreep roepen een reeks door de hersenen veroorzaakte lichaamsreacties op, die het lichaam gereed maken om snel en heftig te reageren. Deze dreiging vormt een prikkel van angst of regressie in de hersenen, die de hypothalamus prikkelen om de hypofysevoorkwab te stimuleren. Deze geeft dan het adrenocorticotrope hormoon (ACTH) aan het bloed af. Dit hormoon activeert de bijnieren. De bijnieren gaan hierdoor adrenaline en noradrenaline (twee stresshormonen) producren.

Het resultaat is: we worden boos, nerveus of angstig en dit is merkbaar want de organen hebben meer zuurstof en glucose nodig. Er treden veranderingen op in de bloedvoorzieningen: het hart pompt sneller en krachtiger en de bloedvaten van de huid én de spijsverteringskanaal vernauwen zich. Tegelijkertijd worden in de lever opgeslagen koolhydraten in de vorm van glucose aan het bloed afgegeven, als energievoedsel voor de hersenen en spieren. Glucose moet echter gecombineerd worden met zuurstof om de energie voor de 'vecht-of-vlucht´reactie te kunnen leveren. Daarom wordt de ademhaling sneller en krachtiger en verwijden de luchtwegen zich zodat er meer zuurstof in de longen komt.

Alle grote ontdekkingen zijn gedaan door mannen bij wie het gevoel vooruitliep op het verstand. [Charles H. Parkthurst]

4.1 Serotonine in de hersenen

De hoeveelheid neurotransmitters serotonine in de hersenen heeft grote invloed op vele hersenactiviteiten zoals steming, slaap, seksueel gedrag, pijnsenstatie (niet de pijn zelf) en eetgedrag. Een tekort aan serotonine kan leiden tot depressie, angst, onrust, slaapstoornissen, eetbuien en een verminderde controle over onze dierlijke impulsen. Van het totaal serotoninegehalte bevindt 80 procent in het maagdarmkanaal, 10 procent in het bloed en slechts 2 procent van serotonine in de hersenen!

De evolutie van het lichaam, geest én de ziel (het hogere zelf) samen heeft een grote invloed op het uiteindelijke gebruik van de hersenfuncties!

4.2 Magnesium

afb. Psychiatrie 30Er zijn grote problemen met onze lichaamsvoorraden aan mineralen, in het bijzonder magnesium! En magnesium is vermoedelijk het belangrijkste mineraal in ons lichaam, de dirigent van het gehele biochemische orkest, dat bij minstens 300 (!) enzymatische processen betrokken is. Het zorgt o.a. voor een juiste zuur/ basebalans [pH-waarde, Nieuwsbrief 'Water '- deel I t/m V], het adequaat functioneren van ons spier en zenuwweefsel, de instandhouding, de ontgifting en juiste structuur van onze lichaamscellen, is een co-factor voor verschillende vitamen en mineralen, verantwoordelijk voor een goede botmineralistatie, en de productie en activering van witte bloedcellen (het meest recente ontdekking!), reguleert de bloedsuikerspiegel en maakt samen met ATP een belangrijk deel uit van de cel-energie. Om met dr. Lawrence M. Resnick, een vermaard expert op voedingsgebied te spreken: 'Zonder voldoende magnesium, functioneren (lichaams-)cellen gewoonweg niet'.
[Vita-Info, http://vita-info.nl/2014/07/medicatie-magnesium-medicijnen/]

Heeft u als opvoeder van uw kind(eren) ooit wel eens nagedacht over de uitwerking van het fenomeen van magnesium, serotonine, kalium en natrium in de lichaamscellen op de gezondheid van het spirituele kind?

4.3 Schumann Pulser Recharge

'Hulp om in balans te blijven bij toekomstige veranderingen'

Pulser Recharge no2De Schumann-resonantie is te beschouwen als de basis-trillingsfrequentie van de aarde. Het is niets fictiefs, maar een concreet natuurfenomeen. In de atmosfeer worden voortdurend zwakke elektromagnetische golven opgewekt met een lage frequentie. De Schumann-frequentie of de grondfrequentie [1] is gemiddeld 7,83 Hz.
De Duitse fysicus Winfried Otto Schumann toonde deze basisfrequentie van de aarde wetenschappelijk aan in 1952. Hij ontdekte nl. dat er elktromagnetische golven in de atmosfeer te meten waren, die tussen de positief geladen kern diep in onze aarde en de negatief geladen inonosfeer om onze aarde heen 'stroomt'. Wij nemen dit als bliksems - energie impulsen - die met een ritme tussen de vijftig en honderd per seconde over de hele aarde continue plaatsvinden.

De Schumann frequentie wordt in ons fysiek lichaam o.a. ontvangen door lichamelijk weefsels die magnetietkristalletjes bevatten. Deze magnetietkristalletjes (Fe3O4) hebben een diameter van slechts 50 nm. Zij bevinden zich in betrekkelijk hoge concentraties in het bot aan de binnenzijde van onze oogkas (het zeefbeen), in het bot in de basis van onze schedel (het wiggenbeen) en in onze pijnappelklier (de epifyse, [2]). De mangetietkristalletjes zijn licht magnetisch. Mede hierdoor zorgen de cellen van deze weefsels ervoor, dat de hersengolven meegenomen worden in het ritme van de Schumann-resonantie!

Schumann pulsUit persoonlijke experimenten, kortstondige onderzoekjes en praktijkervaringen van meerdere bevriende collega's en met behulp van vele belangstellende, serieus geïnteresseerden - zowel ouderen als kinderen - ben ik tot de conclusie gekomen, dat de aanschaf van 'een beschermer tegen ongewenste elektromagnetische stralingen' meer dan een noodzakeljik feit is geworden in deze sterk veranderende computer-/ stralingstijdperk; een 'must' om je chakra- en aurasysteem daadwerkelijk te beschermen. Het liefst natuurlijk met een compact, permanent draagbaar systeem dat gemakkelijk overal oplaadbaar is!
Mijn advies - op basis van de huidige (wetenschappelijke) kennis - voor hen die hoog-sensitief of hoogontwikkeld zijn en veel problemen hebben met geaard of gegrond door het leven te gaan, om één of meerdere Schumann Pulser Recharge [3] aan te schaffen. Mjin persoonlijke voorkeur gaat uit naar twee Pulser Recharge systemen en wel om de reden dat de Pulser Recharges wisselend gebruikt dienen te worden. Zij die bijvoorbeeld veel in hun hoofd zitten, psychosamatische klachten, ADHD - tot depressieve verschijnselen vertonen, .... etc. etc. kunnen het beste beginnen om één Pulser Recharge met een zgn. halve Schumann frequentie (3.92 Hz) te dragen. De halve Schumann heeft hoofdzakelijk betrekking op de activiteit van de sterk wisselende hersengolven in het 'hoofd'.
Zij die goed tot redelijk goed geaard zijn, kunnen de beide Pulsers afwisselend gebruiken. In het laatse geval raad ik je aan geheel af te gaan op je eigen ingevingen en je eigen gevoel. Dit geldt voornamelijk voor kinderen die hoogontwikkeld zijn!

[1] http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M5&s=M31&ss=P2088 en  http://en.wikipedia.org/wiki/Schumann_resonantie
[2] De melatonine (Een hormoon. Het wordt door de pijnappelklier in de hersenen gemaakt) die door de pijnappelklier wordt uitgescheiden, is optimaal bij de Schumann-frequentie en daalt sterk bij afwezigheid of storing ervan door overheersing van andere elektromagnetische signalen (elektro-smog) zoals UMTS, WiFi, ........ e.d.
[3] http://www.tachyon-aanbieding.eu/product_info.php/cPath/67/products_id/1255

5.0 Bewust een langzamer tempo kiezen

bloem11aWat zou nu mooier zijn als jij nu - op dit unieke moment - gaat ervaren hoe het verschil aanvoelt om deze teksten te begrijpen met je analytische linkerhersenhelft die van snelheid houdt, en hoe het is om bewust een langzamer tempo te kiezen, zodat je met je gevoel een diepe, minder intellectuele en meer persoonlijke betekenis kunt ontdekken: het denken van het hart.
Als je bijvoorbeeld deze boodschap of tekst veel langzamer en bewuster leest dan je normaal zou doen, of ze hardop voor jezelf leest, of je ogen dichtdoet en ze iemand anders aan je laat voorlezen, dan zal je merken dat ze een ander ritme en een andere vibratie hebben dan een normale tekst. Misschien klinkt dit afgezaagd maar als je je tempo omlaag brengt en ze in je lichaam voelt, krijgen ze een ruimere dimensie en openen ze je voor een nieuwe werkelijkheid. Soms kan je al een verborgen betekenis geopenbaard worden als je een zin iets langer in gedachten houdt. Denk maar eens aan de goddelijke teksten of gesproken woorden in de boeken van Neale Donald Walsch 'Een nieuwe vriendschap met God'  bijvoorbeeld.

Wanneer je denken zich fixeert op niet-bestaande of lege werkelijkheden, materialiseer je niets! Bovendien zit je niet meer in 'flow', de energie kan niet stromen zonder jouw bewuste aanwezighed om iets als echt te ervaren en gemotiveerd te zijn en om in actie te kunnen komen, moet je bewuste denken gecentreerd zijn in je lichaam. Het allerliefste in het centrum van je hart! Het bewuste denken - het analyseren - wordt dan 'gevoels-denken'.
Keer daarom naar 'binnenin' en niet naar buiten. Richt je aandacht op je hart en niet op de buitenwereld ----------- zoals Jezus het ons heeft geleerd. Want  ........ het leven is een wordingsproces, een opeenvolging van stadia waar we doorheen gaan. En niet een ontwikkelingsproces om alleen maar (nutteloze) feiten uit het hoofd te leren. Feiten, kennis en meningen van anderen; ja wel, van anderen! Feiten en overtuigingen die generatie op generatie zijn overgeheveld, die we maar blijven herhalen, keer op keer, al eeuwen lang!

Mensen, maar ook kinderen falen of mislukken in het leven als ze in één stadium willen blijven. Dat is een soort doodgaan .... voor de ziel of het hogere zelf! Want de ziel - het innerlijke zelf - wil zelf alles ervaren en niet het gekopieerde gedrag (overtuigingen, de achterliggende gedachten) van die ander overnemen! De ziel wenst zich ten alle tijden te ontwikkelen; te evolueren en te transformeren tot ze uiteindelijk het meesterschap heeft bereikt!

Bewust ontwikkelen en gebruiken van gedachte-energie is een geweldig middel voor zelftransformatie. [Carl Gustav Jung]

6.0 Geaard zijn en 'centreren'
'Lerende kinderen dienen altijd geaard te zijn'
'Contactgevoel met het innerlijke zelf'

bloem8aWanneer wij in een toestand verkeren waarin de hersenactiviteiten 'overuren' maken en het gevoel hebben dat we terecht gekomen zijn in een situatie van 'eten of gegeten worden' - een cruciaal moment om te overleven - ga er dan maar vanuit dat je niet meer 'geaard' of gegrond bent. Je hebt géén contact meer met de aarde; je zweeft als het ware. Je zit teveel in je hoofd. 'Je staat bij wijze van spreken een halve meter boven de grond'.
Aarden of gronden is het contactgevoel tussen de voeten en de aarde; de grond. Wanneer dit contactgevoel [1] duidelijk aanwezig is, kun je een gevoel van innerlijke rust ervaren. Je bent dan als het ware verbonden met de aarde, waardoor de kosmische energiestroom - de flow - de gelegenheid krijgt door je kruin, langs je ruggenwervel, je benen en je voeten de aarde in te stromen, in plaats van met 'je hoofd in de wolken te lopen' of 'zwerig te zijn' of zo over te komen; besluitloos te zijn. Het fysieke resultaat is dat je warme voeten hebt, omdat de kosmische energie stroomt!

Geaard zijn is een andere manier om te zeggen, dat iemand met zijn beide benen op de grond staat. Verder kan het ook betekenen dat iemand weet waar hij of zij (voor)staat en dus weet wie hij of zij is. Als iemand geaard is, dan 'staat' daar iemand. Aarden wil dus zeggen dat iemand zover is gekomen dat 'niets' hem meer ophoudt, dat hij zijn lichaamszwaartepunt heeft verlaagt en zich dichter bij de aarde bevindt. Dit heeft onmiddellijk tot gevolg dat zijn gevoel van veligheid toeneemt. Iemand die in staat van grote opwinding is geraakt, is ertoe geneigd om de lucht in te gaan, te gaan 'vliegen'. De persoon in kwestie komt dan ook zeer gejaagd, haastig en verward over. In deze toestand is er altijd een element van angst en gevaar, namelijk het gevaar om te vallen, aanwezig. Dit wordt opgelost als de persoon lichamelijk of emotioneel weer veilig op de grond staat.

Het centreren van het lichaam duidt op het vinden en het vasthouden van het centrum ofwel het zwaartepunt van het lichaam. Als iemand gecentreerd is, wordt er gezegd dat hij zowel psychologisch als lichamelijk in balans is. Een evenwichtig persoon is kalm en op zijn gemak; hij is meester over al zijn bewegingen en voelt zich 'veilig'.
Als je niet gecentreerd bent, heb je je aandacht er niet bij en ben je in de war. Gevoelens strijden met elkaar om voorrang. Je reacties zijn niet stabiel, je voelt je een speelbal van de situatie waarin je verkeert. Paniek is een extreme toestand van niet-gecentreerd zijn, maar er zijn ook mildere vormen zoals afgeleid zijn, rusteloosheid, verwardheid, angst en gedesoriënteerd zijn.

Waar bevindt zich dat centrum?

Sommigen lokaliseren het in het midden van de borststreek of in het hart. Anderen wijzen hun zonnevlecht aan of zeggen dat het gewoon een kwestie is van 'naar binnen gaan'. Wat mij betreft is het centrum echter niet fysiek. Je hart kan het centrum niet zijn als het snel klopt of pijn heeft. Je zonnevlecht kan het centrum niet zijn als je ingewanden in een 'knoop' zitten. Het lichaam is altijd een weerspiegeling van gewaar-zijn; gewaar worden van 'iets' dat bijvoorbeeld liefde is. Je centrum ligt dus altijd in gewaar-zijn. De vraag is dus in wezen waar die onwankelbare kalmte en vredigheid - die liefde - te vinden is.......... Wel, op zielenniveau! Dit kun je o.a. bereiken door te mediteren!

De meeste Westerlingen - maar ook ontzettend veel kinderen van deze moderne tijd - zijn helaas gecentreerd in het bovenste deel van hun lichaam, vooral in hun hoofd doordat ze alleen maar feiten uit hun hoofd moeten leren. Wij erkennen helaas het hoofd als het brandpunt van het ego, het centrum van het bewustzijn en van weloverwogen gedrag. Het lagere centrum daarentegen, in het bekken, is het centrum van het onbewuste of 'instinctieve leven'. Als jij je eens zou realiseren, dat niet méér dan 10 procent van onze bewegingen bewust worden uitgevoerd en dat 90 procent onbewust, dan wordt het belang van het centrum nu wel duidelijk.

[1] Contactgevoel = het gevoelscontact hebben met je hogere of innerlijke zelf; jouw ziel!

7.0 Analogie paard en ruiter
'Het schoolse leersysteem?'
'Uit het hoofd leren van (oude) feitenkennis?'

afb. Psychiatrie 23'De ruiter met zijn bewuste controle over de richting en de snelheid functioneren als het ego; het paard zorgt voor het lagere centrum, de kracht en de betrouwbaarheid om de bestuurder daar te brengen waar hij of zij heen wil. Als de ruiter zijn bewustzijn zou verliezen, zou het paard hem naar alle waarschijnlijkheid wel veilig thuis brengen. Maar als het paard het niet meer zou kunnen, dan zou de ruiter praktisch hulpeloos zijn. Er zit dan niets anders op dan te gaan lopen naar de plaats van de bestemming of hulp in te roepen.
Door weinig of geen (gevoels-)contact te hebben met het paard - het vitale (levens)centrum, de ziel - raakt de ruiter tijdens een lange rit (de zielenreis) volledig uit balans en dit kan leiden tot angst, spanning en onzekerheden waardoor paard én ruiter geen eenheid meer vormen'.

Bij goed geaard zijn, beloon je jezelf en je zult op die manier veel beter in staat zijn om volgens je innerlijke gevoelens die afkomstig zijn van je ziel een harmonieus leven te leiden. Het betekent tevens dat je in staat wordt gesteld om in contact te komen met de hogere goddelijke wezens. En dat is alleen mogelijk, indien je goed geaard bent! Alleen op die manier kun je je veel beter concentreren, veel ontspanner zijn en dus sneller essentiële informatie in je opnemen en begrijpen zonder ze in het hoofd te moeten stampen!

8.0 Zorg goed voor je hogere Zelf
'Je 'lichtlichaam' of ziel'

bloem5aJe ziel of je hogere zelf gedraagt zich als je spirituele lichaam. Ze verdient dus ook de verzorging en voeding die je je lichaam geeft. Je cellen wisselen zuurstof en voedsel uit, je 'zielenlichaam' zendt en ontvangt subtiele energie of 'licht'. Al je organen - hart, lever, hersenen en longen - overleven dankzij zonlicht. Alle voeding is in wezen niets anders dan gebundelde zonlicht dat door je lichaam wordt omgezet in chemische en elektrische energie. Je (hersen)cellen hebben hun voortbestaan te danken aan licht.
'Licht' vervult dezelfde functie op een subieler niveau. Iedere boodschap van je ziel is gecodeerd in licht, je hersenen moeten namelijk liefde, waarheid, schoonheid, e.d. - in lichamelijke activiteit om kunnen zetten. Subtiele energie maakt het mogelijk dat de hersenen stoffelijk zijn, dus praktische gezien is je toekomst afhankelijk van de vraag hoe goed jij je 'lichtlichaam' - je ziel - onderhoudt! Als je nu iedere dag nieuwe energie geeft, zal het - jouw ziel - je voorzien van inspiratie en innerlijke leiding.
Iedere dag is het aan jou om zielenenergie om te zetten in datgene wat voor jou in het leven van betekenis is. Een betekenisloze ervaring bestaat niet. Je hersenen - de geest - zijn er om betekenis aan toe te kennen.

9.0 Educatie
'Educatie van het volk = de geest overheersen'
'Uit het hoofd leren = het verleden herscheppen'

afb. Islam 3Educatie is het belangrijkste opzichzelfstaande instrument, dat juist voor de noodzakelijke transformatie van de mensheid kan worden aangewend. Maar helaas degenen die de macht (ooit) hebben gegrepen en deze (nog) steeds proberen vast te houden, beseffen dit maar al te goed, en dát is de (enige) reden waarom ze er alles aan doen om de educatie van hun volk te beperken en te (blijven) controleren.

De beste manier om een 'volk' onder controle te houden is door de geest van dat 'volk' te overheersen, en de beste manier om dát te doen, is door met de jeugd te beginnen. Stuur ze allemaal naar dezelfde school, onderwijs ze allemaal dezelfde dingen, laat nauwelijks of geen kennis over andere dingen toe, en vertel alleen al de wens om meer te weten en te begrijpen onaanvaardbaar is.
De meeste scholen die door de overheid of door religies worden gerund, opereren op deze manier. Ze focussen zich op het domweg uit het hoofd leren van gegevens en de onafgebroken inprenting in de geest van de 'geslepen', ge-her-programeerde boodschappen van de (oude) cultuur.
Als je kinderen vraagt om dingen uit het hoofd te leren, dan verlang je van hen dat ze het verleden herscheppen, maar als je kinderen uitnodigt om concepten en ideëen te onderzoeken - bijvoorbeeld rechtvaardigheid, redelijkheid, tolerantie, gelijkheid en eerlijkheid - dan nodig je hen uit om een nieuwe toekomst te creëren, want hun ideeën kunnen immers van jouw ideeën verschillen.
De toekomstige leraren die dan ook uit de visie van de Nieuwe Spiritualiteit én het Creatief-Educatief Onderwijssysteem naar voren komen, zullen dat zeker verstaan en begrijpen.

De vraag is, willen wij daadwerkelijk dat het verleden door onze kinderen herhaald wordt?

Helaas, wij gedragen ons alsof wij dát juist willen! Op maar heel weinig plaatsen stimuleren wij - onze (toekomstige) samenleving, en dus onze kinderen - nieuwe manier van denken. Zelfs niet voor volwassenen, laat staat voor kinderen. Neen, wij willen dat mensen van onze soort de partijen - de oude ideologieën - blijven volgen. Er mogen - zeker in bepaalde seculiere/ separatische geloofsstromingen [1,2,3] - geen echte serieuze vragen worden gesteld en er mag niet van de hoofdlijnen worden afgeweken. Zeker niet in de religie!
Ook niet in de politiek, als wij de verkiezingen hopen te winnen. En .......... ook niet in de economie, de sociale systemen en onderwijs. Wijk niet af, let wel: Wijk niet af van de gebaande wegen!

[1] Secularisme is de overtuiging dat religie en geloof geen invloed mogen uitoefenen op de maatschappij.
[2] Separatisme of secessionisme is het streven naar een (formele) terugtrekking uit een bestaande organisatie of staat, en het oprichten van een eigen organisatie of staat. Een organisatie of meerdere organisaties die samen separatisme nastreven worden wel een afscheidsbeweging genoemd.
[3] Georganiseerde religies = Het soort religie, dat een separatische filosofie én een exclusiever theologie onderricht.

10.0 De nieuwe creatieve-eductieve methode
'Alle vormen van straf en dwang elimineren in het onderwijssysteem'

Deze methode zal wel van de reeds eerder gebaande wegen afwijken. Zo zal bijvoorbeeld de spiritualiteit betrokken worden op alle studiegebieden, en elk studievak onderdompelen in een verkenning van waarden, zodat het kind vanaf het vroegste begin zal beseffen dat er een verbondenheid bestaat tussen iemands fundamentele, gewijde overtuigingen én iemands dagelijkse gedragingen; en dat hetzelfde voor de hele samenleveing geldt.

'Alle gedragingen worden door bestaande overtuigingen van de geest gecreëerd'

ALLES - alles - in de belevingswereld van het kind zal als wezenlijk spirituele ervaring in een context worden geplaatst. Door de onderdompeling van een dergelijk context leert de student of het kind met spirituele instrumenten omgaan. Daardoor zal hij uiteindelijk de problemen van het leven kunnen oplossen en alle uitdagingen het hoofd bieden.

afb. illusie 3De vraag die zich in het heden afspeelt, is wel of de huidge (religieuze) opvoeders ooit zullen erkennen dat de meeste problemen en uitdagingen waar kinderen vandaag de dag mee geconfronteerd worden, uiteindelijk niets of weinig te maken hebben met meetkunde, aardrijkskunde, biologie of geschiedenis, maar wel alles met rechtvaardigheid, redelijkheid, tolerantie, gelijkheid en eerlijkheid.
Juist omdat educatie zo belangrijk is, en juist omdat de mensheid zich in het verleden uiterst in-effectief of uiterst manipulatief van deze taken gekweten heeft, is dit het eerste punt waar het werk van de Nieuwe Spiritualiteit mee begint. Als wij ernaar streven om onze soort om te vormen van een primitieve gemeenschap van hoofdzakelijk zelfzuchtige, gewelddadige wezens naar een gevorderde samenleving met hoofdzakelijke zorgzame, gulle, liefhebbende wezens, dan dient een groot deel van de mensheid nog te worden her-opgevoed!

De eerste stap is dan ook de definitieve afschaffing van alle vormen van straf in de educatie! Straf en dwang kunnen geen deel uitmaken van het educatieproces in de nieuwe tijd; de nieuwe spiritualiteit. Een kind een pak rammel geven - lijfstraffen bijvoorbeeld - nadat je het hebt verteld dat het nooit opzettelijk anderen mag kwetsen, leert het kind namelijk niet om 'braaf' te zijn. Het leert een kind alleen dat fysiek geweld dé manier is waarop mensen die de baas zijn hun problemen oplossen. Het demonstreert precies het gedrag, dat het kind van jou niet in de praktijk mag brengen.

11.0 Onhandelbare kinderen?
'Het goed-fout-paradigma'

Hoe moeten leraren ermee omgaan?

De meeste pedagogen, ontwikkelingspsychologen en vele (religieiuze) opvoeders vinden dat er momenten zijn waarop alleen nog strafmaatregelen helpen. Maar dat wil niet zeggen, dat het nog niet oké is. In feite zitten wij nog steeds met een 'oude' overtuiging, dat 'goed' of 'fout' bestaat. Maar 'goed' of 'fout' bestaat feitelijk niet; het zijn niet anders dan leermomenten, het zijn ervaringsmomenten, momenten van inzicht. Wij zouden er juist goed aan doen om onze kinderen dit bij te brengen. Anders blijven ze het goed-fout-paradigma gebruiken - zelfs oneindig herhalen - wanneer ze zelf groot zijn én de wereld runnen!

'Goed' en 'fout' bestaat er niet; er is alleen |wat-werkt| en |wat-niet-werkt|. Als je een kind een gedragsverandering - gedrag wordt gecreëerd door overtuigingen - probeert te bewerkstelligen, werkt het niet om het te bekritiseren of te bestraffen. Kritiek en straf zullen overigens ook niet bijdragen aan de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. [Nieuwsbrief, Kinderen en onze toekomst'- deel III]
Onthoud, je wilt niet alleen dat het kind met een bepaald gedrag stopt, maar je wilt dat het zijn gedrag verandert. Daar is een verschil tussen. Straf of de dreiging van straf, helpt misschien een enkele keer om ervoor te zorgen dat de ander een bepaald gedrag stopt, maar hetzelfde gedrag kan in de nabije toekomst gemakkelijk opnieuw beginnen (zoals vele ouders hebben ontdekt). Met straf stop je het gedrag slechts. Straf draagt niets bij aan de verandering van gedrag!

afb. geloofsovertuiging 3Adele Faber en Elaine Mazlish (co-auteurs Lisa Nyberg en Rosalyn Templeton) hebben een boek geschreven over dit specifieke onderwerp 'How to talk, so kinds can learn - at home and in school'. Dit boekwerkje geeft een opsomming van enkele uiterst verstandige en werkbare alternatieven voor straf of het dreigen met straf. Een kind dat iets heeft misdaan, kan er bijvoorbeeld op worden gewezen hoe hij of zij behulpzaam kan zijn, hoe hij of zij zich kan verbeteren; hij of zij moet in elk geval de natuurlijke gevolgen van zijn of haar gedrag ervaren. Het boek legt uit hoe dit alles functioneert, hoe je echt het kind kunt helpen met een verandering van zijn gedrag. Het boek doet dit in zulke heldere bewoordingen, dat iedereen de psychologie van het kind helemaal leert doorgronden.

Veel mensen geloven vandaag de dag nog dat straf een gepaste en effectieve remedie tegen wangedrag is. [lijfstraffen; Islam. Nieuwsbrief 'De Islam', april 2013]. Veel mensen geloven bovendien dat God de mensen bestraft als ze niet aan Zijn Wetten gehoorzamen en dat ze daarom het morele gezag en de verantwoordelijkheid hebben om elkaar precies hetzelfde maar aan te doen. Dit komt omdat wij talrijke dingen over God én over het leven geloven - klakkeloos aanvaard hebben die ons ooit eens verteld zijn - die onwaar zijn en dat maakt het juist voor ons onmogelijk om in vrede met elkaar te leven. Maar realiseer je dat het merendeel van deze geloofsovertuigingen ons ingeprent zijn door de religies toen we nog jong waren en velen van ons hebben ze op precies dezelfde wijze aan onze eigen kinderen doorgegeven; dit is nu al eeuwen gaande en wel van generatie op generatie!

De vraag is alleen: 'Wat doen wij er nu zelf aan?''Willen wij daadwerkelijk een nieuwe wereld of laten we 't maar bij het oude?'

12.0 Is het geoorloofd om te zeggen, dat de scholen in deze een belangrijke rol hebben gespeeld?

afb. Islam 6Ja zeker! In feite is het zelfs nog zachtjes uitgedrukt. Scholen met bestraffende en dwingende praktijken zijn zonder enige twijfel het belangrijkste instrument geweest voor de overdracht van een beperkte - en bijgevolg inaccurate - visie op ons nageslacht. Feitelijk hebben wij zelf doelbewust onderwijsinstellingen gecreëerd waar kinderen vanuit een singulier, restrictief perspectief over het leven worden onderwezen. Sommige parochiescholen, yeshiva's (traditionele joodse scholen) en medressen zijn daar een goed voorbeeld van. In een medresse worden kinderen bijvoorbeeld alleen vanuit een islamitische invalshoek over het leven onderwezen. Het vakkenaanbod op dit soort scholen is meestal uiterst beperkt. Het omvat Arabisch en het uit het hoofd leren van de Koran. Daarnaast komen eventueel islamitisch recht, de bestudering van de Hadith en de geschiedenis van de islam aan bod, maar beslist niet veel andere zaken.
Er wordt weinig tot niets onderwezen over de rest van de wereld en ook wordt er nauwelijks aandacht besteed aan de standpunten van andere culturen. Om deze reden kunnen dit soort scholen het best worden omschreven als instrumenten voor indoctrinatie.

Velen vinden het prachtig om een dergelijk school te bezoeken en een huffaz te worden; iemand die de Koran woordelijk van buiten kent. Maar zoals is opgemerkt,  is uit het hoofd leren vandaag de dag op veel scholen nog altijd één van de belangrijkste leermiddelen; dit geldt voor zowel het bijzonder als het openbaar onderwijs. Dat komt doordat het belangrijkste doel van veel scholen is, om het nageslacht te leren hoe ze het leven van hun ouders kunnen kopiëren. Letterlijk kunnen kopiëren!
De beste manier om dit resultaat te bereiken is de kinderen dezelfde dingen uit het hoofd te laten leren die hun ouders uit het hoofd hebben geleerd. Ze kunnen voortbouwen, hangen dezelfde overtuigingen aan, omhelzen dezelfde overtuigingen, denken dezelfde gedachten, en vertonen hetzelfde gedrag.

Degenen die de |God van Morgen| [Nieuwsbrief, De God van Morgen, 2015]  (Niet de God van Gisteren ) omhelzen, willen de mensheid helpen bij het loslaten van haar onjuiste overtuigingen over God en het leven en daarom ligt in de |Scholen van Morgen| het accent niet op het kopiëren, maar op creëren.

'Kopiëren is één ding, creëren is iets heel anders!'

In de nieuwe tijd, de dagen van de Nieuwe Spiritualiteit zullen opvoeding én onderwijs zich dus concentreren op creatie; Creatie & Educatie zal dit genoemd worden. En, dat zal het grootste verschil zijn tussen de |Scholen van Gisteren| en die van |Morgen|.

Kennis is een goddelijke staat, maar de grootste vreugde is te Zijn. Zijn is alleen te bereiken door te ervaren! Verlichting is alleen door ervaring en het zijn te bereiken. Ieders persoonlijke evolutie -  het ontwikkelingsproces van het zijn en ervaren - verloopt dan als volgt: weten, ervaren, zijn!

13.0 Spiritualiteit en de toekomst
'God herformuleren'
'De klas als spirituele werkplaats'
'Je ziel laten herleven'

Spiritualiteit in het (nieuwe) onderwijssysteem!
[
Nieuwsbrief, ´Kinderen en Creatie & Educatie - deel I, aug. 2014]

In de geschiedenis van de mens zijn onze oude begrippen over God steeds maar weer geherformuleerd. Gedachten die al eens eerder waren uitgedrukt, zijn op een nieuwe en uitgebreidere wijze opnieuw tot uitdrukking gebracht. Religies vertellen ons wat God de religies heeft verteld! Of eerder: wat God aan de persoon - de profeten - heeft verteld op wiens onderricht de religie is gestoeld. Anders gezegd: wat God aan mensen heeft verteld.

bloem14aMaar je kunt God niet bevatten als je binnen je huidige waarden, ideeën en inzichten blijft denken. Als je God echt wilt begrijpen, dan moet je bereid zijn te accepteren dat jij op dit moment een beperkt aantal gegevens ter beschiking hebt, i.p.v. vol te blijven houden dat je alles weet over God.
Echte duidelijkheid over God en de betekenis van het leven kan pas ontstaan als je bereid bent het volgende te beseffen: 'Er is iets dat ik niet weet en dat te weten kan alles veranderen'. Dit houdt in, dat jij je openstelt voor een ander inzicht: een nieuw inzicht over God én het leven. God als Schepper van het levensproces, i.p.v. datgene wat wij allemaal gefantaseerd hebben over God.
De gedachte die wij tot nu toe over God hadden, zal daarom moeten veranderen; het liefst zo snel mogelijk om de wereld een nieuwe toekomst - een nieuwe kans - te geven! Om de verschillende standpunten van de religies dichter bij elkaar te brengen, in plaats van over de |God van Gisteren; de 'oude' God|  te blijven spreken, kunnen we veel beter het begrip God gaan herdefinièren, herontwerpen in een nieuw begrip, de |God van Morgen|.

De |God van Morgen| is niet een 'nieuwe' God, maar een nieuwe versie van God. Een uitgebreidere versie van God. Dit is dezelfde God die er Altijd was, Nu is en Altijd zal Zijn. Het is simpelweg niet de God van onze huidige opvattingen (een straffende, boze, wraakzuchtige God), maar een nieuwe versie van God die het leven in beweging zet. De |God van Morgen| is van niets afgescheiden, is overal in vertegenwoordigt! Het Al is Alles!

In de komende klassituaties zal de Nieuwe Spiritualiteit ongetwijfeld 'licht' op het 'mysterie' van het bestaan werpen. In de spiritualiteit gaat het om de kern van het mens-zijn in relatie tot de ware betekenis van het leven! We moeten ons terdege beseffen dat spiritualiteit niet in de hemel afspeelt, maar ook op een bouwterrein. Goed onderwijs kan daarom niet zonder deze spirituele invalshoek; zonder een nieuwe visie de essentie van ons bestaan!

Leren is ontdekken wat je reeds weet. Doen is laten zien, dat je het al weet. Dat is je ziel doen herleven! Dag in dag uit!

14.0 Creatie-Educatie
'Het nieuwe creatieve onderwijssysteem'

Waar gaat het om? Hoe zal dat eruit zien?

De kernboodschap is dat aan de jonge mensen wordt getoond |Wie-ze-werkelijk-zijn|! Waar het omgaat, is dat ze zich openstellen voor de Schepper binnenin. Ze moeten leren en kunnen geloven in Zichzelf als de Bron van hún ervaringen en als autoriteit van hún leven. Ze moeten worden teruggeleid naar hun eigen innerlijke wijsheid en ze moeten worden aangemoedigd om zelf hun eigen meest innerlijke waarheid vorm te geven. Waar het dus omgaat, is dat hun wordt voorgedaan hoe ze dit kunnen doen!

bloem3aEr zijn wezenlijke verschillen met de 'oude school', want het gaat nu over het ontwaken van de zuivere geest -  de ziel -  in plaats van deze te verstikken; over het bevrijden van de zuivere geest van kinderen in plaats van deze te kluisteren; over het openen van de zuivere geest van kinderen in plaats van deze dicht te timmeren. Het gaat om het verruimen van hun zuivere geest, niet om het vernauwen ervan; om het vrijlaten van hun zuivere geest, niet om het gevangen zetten ervan.
Er dient ..... en dit is wel het allerbelangrijkste - een verbinding te worden gelegd tussen hun geest en hun ziel, en tussen hun lichaam en hun geest - en alle drie moeten als een eenheid worden ervaren!

'Je bent een drieledig (energie)wezen, bestaande uit een ziel, een geest en een lichaam'.

Waar het in de Creatie-Educatie dus om gaat, is dat alles als Eén wordt ervaren, en je Zelf als Schepper zien ................. van alles! Jij bent de creator, de schepper, de regisseur van je (toekomstig) leventje: en dit Oh zo belangrijke thema wordt op dit moment niet op veel - betere gezegd, geen enkele - scholen onderwezen!

15.0 Creatie-Educatie Onderwijssysteem

Als je vandaag de dag een kind naar buiten stuurt, heeft het geen idee wat het met zichzelf aan moet. Kinderen worden steeds vaker aan hun lot overgelaten, steeds vaker naar hun eigen (computer)wereld verbannen. Ze brengen uren door achter beeldschermen. Ze worden letterlijk van het leven zelf afgeschermd. Dit afschermingsproces verwijdert hen van de realiteit en plaatst hen in een fantasiewereld! Een fantasiewereld die niets met de ware betekenis van het leven te maken heeft. Maar waar het in dit leven omgaat, is dat aan jonge mensen wordt getoond |Wie-ze-werklijk-zijn|. Dat de |God van Morgen| Zijn kinderen niet bang zal maken; Hij zal in hun ziel niet de 'vrees van de Heer' inprenten. De |God van Morgen| zal de kinderen bijbrengen dat angst en schuldgevoel de enige vijanden van de mens zijn, dat alleen Liefde er werkelijk toe doet, en dat God hen nooit maar dan ook nooit zal straffen!
De |God van Morgen| zal kinderen bijbrengen dat ze nooit bang hoeven te zijn om te mislukken, omdat in het koninkrijk Gods mislukking niet bestaat. De |God van Morgen| zal de kinderen leren dat er geen verliezers zijn, maar alleen degenen die de weg kwijt zijn geraakt; dat niemand de weg voor eeuwig is kwijt geraakt!

bloem5aIn de dagen van de Nieuwe Spiritualiteit zal het in de educatie gaan om de creatie van een leeromgeving en niet om de creatie van een school. Anders gezegd: in de toekomst zullen er zelfs geen 'scholen' meer bestaan. De ouderwetse scholen zullen worden vervangen door 'leergemeenschappen' waar leerlingen niet van elkaar zullen worden gescheiden volgens leefdtijd of geslacht. Ze zullen op een natuurlijke wijze samenklonteren tot interessegroepen, ongeacht leeftijd, geslacht, ras, cultuur of achtergrond.
Jong en oud zullen in deze groepen verzamelen. De ouderen delen met de jongeren wat ze hebben ontdekt en wat ze nog niet weten; de jongeren zullen vragen stellen en uitdrukkingswijzen en onderzoekswegen voorstellen die de ouderen naar adem doen snakken, maar tegelijk zegenen.
De synergie van deze interacties symboliseert wat de educatie in de dagen van de Nieuwe Spiritualiteit - de nieuwe tijd - zal zijn; een magische, mystieke ontmoeting van het leven ..... met het leven!

De Creatie-Educatie zal zich daarom concentreren op de volgende belangrijke boodschappen van de Nieuwe Spiritualiteit voor de kinderen.

De Negen Componenten van het kernpakket [1] zien er als volgt uit:

 1. Wij zijn Eén met iedereen en alles in het Universum, met inbegrip van God. Alle dingen maken deel uit van Eén Levend Systeem.
 2. Omdat wij Eén zijn met God, hebben wij de kracht om alles te creëren wat wij in het leven wensen te ervaren.
 3. Wij creëren door dingen te zeggen, te denken en te doen.
 4. In het creatieproces kun je onmogelijk vergissingen begaan en mislukking is een illusie. Alles wat wij creëren, is volmaakt zoals het is.
 5. Als wij creëren, vervullen wij onze levensdoel. Creëren is namelijk de enige manier waarop wij groeien en onszelf ontwikkelen. Net als alle andere levende wezens zijn wij op aarde om dát te doen.
 6. Het leven Zelf is onze grootste leraar en het kent ingebouwde consequenties, maar nooit straffen. Want bestraffing is géén deel van Gods Plan en heeft gëén plaats in Gods koninkrijk. Leren is feitelijk bedoeld om gemakkelijk te zijn; het komt neer op een proces van je herinneren wat je ziel al heeft geweten.bloem7a
  Dit soort 'leren' - het ervaren in de 'praktijk' - zal vreugdevol zijn wanneer je je huidige ervaring gebruikt om je zoveel mogelijk over het leven te herinneren. Dan zul je namelijk herinneren wat je je moet herinneren als je het in de toekomst nodig hebt om het leven te laten werken.
 7. Probeer nooit enige schade te berokken aan een ander persoon, een andere plaats of een ander ding, maar probeer altijd anderen te helpen en ook zo goed als je kunt van ze te houden, vooral wanneer ze een vergissing hebben begaan of iets verkeerd hebben gedaan. Als je dit kunt, zul je bijna iedereen die je kent tot vriend maken, en als je iemand nodig hebt, zul je nooit zonder vrienden zitten.
 8. Er is genoeg voor iedereen. Je hebt maar heel erg weinig nodig om gelukkig te zijn. De snelste manier om voor jezelf blijdschap te creëren is door blijdschap voor anderen te creëren.
 9. Je allerbeste vriend is het leven Zelf, omdat het nooit eindigt. Als het deel van jouw leven dat je op aarde doorbrengt voorbij is, volgt er geen 'Laatste Oordeel', veroordeling of bestraffing, maar gewoon de mogelijkheid om alle gedachten, woorden en daden van je leven nog eens te overzien. Voordat je dan met andere avonturen verdergaat, kun je beslissen of je nogmaals met vergelijkbare omstandigheden geconfronteerd wil worden. Keuze is het proces waardoor jij je ontwikkelt en waardoor je uiteindelijk zult ervaren |wie-je-werklijk-bent|.

Dit zijn de Negen Componenten van het kernpakket van de eerste jaren van de Creatie-Educatie. De boodschappen worden steeds verfijnder naarmaate het kind zich verder ontwikkelt!
In de nieuwe tijd, de dagen van de Nieuwe Spiritualiteit zal de prioriteit van de educatie niet meer de verbreiding van feiten zijn, maar de uitbreiding van gevoeligheid, bewustzijn, begrip, medeleven, aanvaarding, viering en waardering voor het ontzag en het mirakel van het leven!

[1] Neale Donald walsch, 'De God van Morgen'.

16.0 Hoe kunnen we lesgeven in iets dat we zelf nog niet kennen?

Hoe moeten de mensen dit nu gaan aanpakken?

afb. genezing 4De beste manier om iets te leren is door het te onderwijzen. Dus neem het initiatief, begin met lesgeven. Noem het een informele studiegroep in de Nieuwe Spiritualiteit. Trek erop uit en zorg dat je enkele van die schitterende boeken van Neale D. Walsch te pakken krijgt en bouw daar een lesprogramma omheen. Geeft de groep leesopdrachten en laat de groep dan bijeenkomen om het materiaal te bespreken. Creëer een leefomgeving waarin de 'leraar' evenzeer op onderzoek uitgaat als de 'leerlingen'. Je hoeft niets alles te weten wat er over iets valt te weten teneinde er les over te kunnen geven. Je moet er alleen maar meer over te weten willen komen en je eigen groeiproces met anderen willen delen.
Onthoud dat goede leraren niet proberen dingen in leerlingen te 'stoppen', maar eerder proberen dingen uit elke leerling te halen. Om wijsheid uit anderen te trekken, hoef je niets te weten. Hoe minder je in feite denkt te weten, hoe beter.
Een groep mensen die bereid is om de boodschappen van de Nieuwe Spiritualiteit met elkaar te willen delen .... kan dus een studiegroep zijn die gebruik maakt van dit soort richtlijnen. We hoeven alleen maar een 'leeromgeving te creëren!'

Eén van de eerste boodschappen van de Nieuwe Spiritualiteit is, dat wij onze eigen werkelijkheid creëren! In de Creatie-Educatie zal daarom veel tijd worden besteed aan het ontplooien van de creatieve talenten van de kinderen, met inbegrip van hun paranormale begaafdheden [Nieuwsbrief 'Paranormale begaafdheid', dec. 2012] én hun gave voor openbaringen en verkondiging.
Het is begrijpelijk dat veel ouders daar niets over willen horen; zeker op de streng christelijke/ islamistische scholen. Het is moeilijk te bevatten en voor te stellen dat er scholen zullen zijn die kinderen onderwijs geven in het ontwikkelen van hun paranormale vermogens en die kinderen laten zien hoe ze deze energie kunnen gebruiken. Vroeger - maar ook heden ten dage - zou dit zijn veroordeeld als 'occultisme' of 'omgang met de duivel'! Maar besef, dat God ons die gave allemaal heeft gegeven om ze te gebruiken en dat ze absoluut niet zondig zijn.
Ook onze toekomstige kinderen zullen leren omgaan hóe het met die paranormale toestanden zit, omdat de school een school is waar de kinderen alles over het leven afb. genezing 6behoren te leren. En dit is een belangrijk deel van het leven. In de toekomst zal onze samenleving haar denkwijzen uitbreiden en nieuwe mogelijkheden onderzoeken. Ze zal niet altijd in de angsten en de restricties van de |God van Gisteren| verstrikt blijven zitten. De |God van Gisteren| was volgens de mensheid een jaloerse God die niet wilde dat iemand iets over paranormale krachten wist, laat staan ze bezat of gebruikte.
Neen, spoedig zal meditatie een onderdeel van een gewone schooldag zijn en een vroege training in de paranormale kunsten zal volgen. Jonge kinderen zullen worden aangemoedigd om met hun zesde zintuig om te leren gaan en om hun paranormale krachten te oefenen [Nieuwsbrief, 'Ben jij  pranormaal begaafd?',juli 2009], gebruiken en verruimen.  Want .... realiseer je eens dat wij momenteel slechts een klein gedeelte van onze brein gebruiken; minder dan 5 procent van zijn totale kracht en capaciteit.

Het ligt dan ook in de bedoeling dat de Creatie-Educatie zich zal inspannen en zich erop gaat concentreren om de kinderen de vrijheid te geven om 'verder te kijken', dan deze vijf procent en als ze de overige 95 procent gaan onderzoeken, of slechts een klein deel daarvan gebruiken, zullen ze ons - opvoeders - shockeren (choqueren) en verbazen met wat ze kunnen doen, wat ze kunnen weten en wat ze kunnen ervaren.

17.0 De oorspronkelijke basisvaardigheden?

Maar hoe zit dat met het lezen, schrijven en rekenen en al die andere schoolse vakken? De oorspronkelijke basisvaardigheden?

Natuurlijk deze zaken komen ook in de Creatie-Educatie aan de orde, maar niet als hoofdvak! Dat wil zeggen dat deze vakken niet aan de kinderen worden voorgelegd als zaken die ze moeten leren om het leren zelf, maar als zaken die ze kunnen gebruiken - ondersteuning - terwijl ze die dingen leren die ze zijn komen leren. Leerlingen zullen deze dingen beschouwen als instrumenten die ze in het creatieproces kunnen gebruiken. Instrumenen die het mogelijk maken om te creëren.

Voorbeeld. De focus zal liggen op het rode speelgoedwagentje, niet op de schroevendraaier en de tang die nodig waren om het in elkaar te zetten.

Wanneer creatie als plezierig wordt ervaren, zal elk kind ook de instrumenten willen gebruiken die daarbij kunnen helpen. Ze hoeven er dan niet van te worden overtuigd om ze te gebruiken.

17.1 Hoe zullen de zuivere schoolse vakken worden onderwezen?

afb. genezing 10'Zuivere schoolse vakken' bestaan niet! Alles heeft te maken het met leven en het probleem met onze scholen is, dat dit verband maar zelden wordt gelegd. De leerlingen zien vaak de relevantie niet van de dingen die ze verplicht zijn te leren en daarom willen ze deze dingen meestal ook niet leren.
Kinderen leren het snelst als ze er een goede reden voor hebben. Bijvoorbeeld als ze het eens zijn met de reden waarom ze iets moeten leren. Kinderen kunnen de ingewikkelste computerprogramma's binnen enkele minuten eigen maken en laten hun ouders daarbij vaak mijlenver achter zich. Ze hebben al uitgedokterd hoe de afstandsbediening van de televisie werkt, terwijl de ouders nog bezig zijn met het voorwoord van de handleiding. Ze zijn de enigen in het huis die weten hoe je de videorecorder moet instellen.

Alles wat kinderen wiilen weten, is: 'Waarom moet ik dit weten?' Als je het kind vertelt: 'Doe het nu maar gewoon', dan werkt het niet. In elke geval niet als je juist wat opwinding of enthousiasme rond het leerproces in het leven probeert te roepen. Wat wel werkt is een Cirkel van Relevantie [1] om een onderwerp of vak heen trekken. Dit kan het beste gedaan worden door niet op het vak of onderwerp in te gaan, maar door iets heel anders te onderwijzen, iets waar het kind wél in geïnteresseerd is. Je zou de kinderen op een bepaalde dag zelfs kunnen vragen wat ze graag willen leren.
In de dagen van de Nieuwe Spiritualiteit zal de functie van educatie neerkomen op het trekken van een Cirkel van Relevantie rondom de ongecorrigeerde gegevens en systemen die het leven ondersteunen. Laten we bijvoorbeeld aannemen dat je vanuit het kerncurriculum lesgeeft en dat je werkt met, laten we zeggen, Component Nummer 8: 'Er is genoeg voor iedereen. Je hebt maar heel erg weinig nodig om gelukkig te zijn en de snelste manier om voor jezelf blijdschap te creëren is door blijdschap voor een ander te creëren'.
Om deze component te onderwijzen (die niet slechts één keer op het programma staat, maar continu gedurende het hele schooljaar wordt aangeboden) zou je een afb. genezing 9klassiek voorbeeld kunnen uitwerken van hoe ergens genoeg van is of hoe een persoon die zich in deze positie bevindt een andere persoon gelukkig kan maken. Een vindingrijke leraar kan een fascinerend verhaal bedenken - of zou een kind kunnen vragen om een verhaal te bedenken - waarin het gelukkig maken van een ander afhankelijk is van het gebruik van het instrument dat 'rekenen' wordt genoemd. Als binnen het verhaal een 'probleem' is opgeworpen, nodigt de leraar de kinderen uit om gezamenlijk aan een oplossing te werken. Welnu, als de leraar het verhaal boeiend genoeg heeft gebracht, zullen de kinderen met een oplossing willen komen, en ze zullen dan elk instrument gebruiken dat ze kunnen vinden om dát te doen. Zo laat je kinderen zien hoe de instrumenten kunt gebruiken dat leren toch leuk kan zijn. Ja, natuurlijk dit is slechtst een manier; vindingrijke leraren zullen elke dag tientallen manieren weten te bedenken.
De kinderen zullen zich bezig gaan houden met het onderzoeken én verkennen van levensconcepten, waarbij het onderwijs van feiten, vergelijkingen, methoden en formules géén doel op zich is, maar een middel om een doel te bereiken.

'Elke leraar moet allereerst een leraar van menselijkheid en ten tweede een leraar van vakgebieden zijn!'

[1] Neale Donald walsch

18.0 Leer luisteren, naar de stem van je hart
'Luister naar je innerlijke stem'

Neem niets aan van anderen! Zoek het zelf uit! De waarheid leeft in je hart. De leer van anderen kan er een afspiegeling van zijn, maar de leer is niet de bron van jouw waarheid. De bron is altijd 'iets' dat van binnenuit komt! Dus ieder 'kind van de toekomst' zal deze waarheid binnenin moeten gaan zoeken, en niet de feitenkennis kopiëren van die ander!
Want ..... de waarheid is geen ding, dat je kunt bezitten, kunt vasthouden. Neen, het is een vloeiend procees. Het is een manier waarop het leven zich aan jou openbaart. Het is alleen de vraag hoe jij naar die waarheid wilt kijken. Wel is gebleken, dat als je blik helder is jij de waarheid van anderen beter kunt '(door)zien'!

19.0 Slot

Hoe meer je weet, hoe meer je wilt ervaren. Hoe meer je ervaart, hoe meer je wilt ervaren. Dat is de aard van het leven!

Alles wat wordt waargenomen, wordt door de waarnemer (het kind, de opvoeder, de mens) beïnvloed.

afb. genezing 12Het grootste deel van de mensheid heeft het onrecht dat haar is aangedaan nooit kunnen vergeten. De verhalen over dit soort onrecht worden van generatie op generatie door verteld, totdat ze een onderdeel zijn van het culturele verhaal van een volk. De kwelling, het leed, de vele doden ...... ze hebben allemaal een diepe bitterheid geschapen en deze wrok geven wij aan onze kinderen door als onderdeel van hun vorming.
Dat is de reden waarom de nieuwe educatie, de Creatie & Educatie, in behandeling neemt hoe je een nieuwe wereld kunt creëren. Hoe je een nieuwe toekomst kunt creëren, hoe je een nieuw idee over jezelf kunt creëren als volk, als cultuur en als burgers van niet alleen één natie, maar ook van de wereld. In plaats van verbittering, haat, wrok, en teleurstelling aan de kinderen door te geven, zal de Creatie & Educatie onze kinderen onderrrichten via een proces van verzoening, herscheppen en herenigen.

Creatie-Educatie betekent een geestesversmelting met heel het leven in al zijn waarnemeembare vormen!

Hans Zevenboom

Literatuurverwijzing:

Deepak Chopra, 'Leef-tijd', 2009
Neale Donald Walsch, 'De God van Morgen', 2004
Dr. Wayne Dyer, 'Een toekomst voor uw en uw kinderen', 1995
Deepak Chopra, 'Herontdek je lichaam, hervind je ziel', 2009
Penney Peirce, 'Verhoog je trillingsfrequentie', 2009

 

 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack