logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

Epifyse, 'Mythe van het derde oog' - deel I, Febr. 2017

1.0 Inleiding

Mijn wens is velen onwetenden wakker te schudden uit hun winterslaapje!

In de verschillende spirituele tradities en culturen op onze aarde, wordt de verbinding met de Oerbron tot stand gebracht door gebruik te maken van geluid en klank. Door de oude mystici werd gesproken over ‘kosmisch geluid’, ‘het Licht’, ‘AUM’, ‘het Woord’, ‘Onhoorbaar Geluid’, en ‘Muziek’. De ‘ouden’ benadrukten zelfs dat geluid en licht in essentie hetzelfde zijn!

derde oog 22In veel culturen is het zesde zintuig of het ‘derde oog’ een vanzelfsprekendheid; een bewust onderdeel van de menselijke waarneming in het dagelijks leven. Maar als kinderen in de westerse culturen een bijzonder ontwikkelde intuïtie tonen, wordt deze waarnemingen vaak afgedaan als eng of overdreven fantasie. Ook al heeft het zesde zintuig een lange tijd in de duistere hoeken van ons binnenste liggen verkommeren, toch verliezen wij ons zesde zintuig nooit echt. Het kan genegeerd, verkommerd, veracht of zelfs verboden zijn, maar het bestaat en is inzetbaar.

Rene Descartes
 besteedde veel tijd (1649) aan studie van de pijnappelklier en ging ervan uit dat de pijnappelklier dé centrale plaats was voor interactie tussen lichaam en geest. Hij noemde de pijnappelklier ‘de zetel van de rationele geest’ wat veel later klakkeloos vertaald is naar de 'zetel van de ziel'.

‘Nieuwsgierigheid naar ons miskend zesde zintuig?’.

Het centrale thema waar deze serie artikelen dan ook over zullen gaan,  is waar exact, op welke plaats komen deze ‘kosmische geluiden’ – trillingen – rechtstreeks in het fysieke lichaam ‘binnen’? Hoe ontvangen wij deze trillingsfrequenties, die ons zo kunnen beroeren? Welk orgaan speelt een belangrijke rol in het ontvangen van deze kosmische trillingen of geluiden? Hoe, waar, in welk orgaan worden deze trillingsfrequenties omgezet in een voor ons begrijpbare taal, of herkenbare woorden? In het hoofd, in de hersenen, in het hart, in het aura- en chakra-systeem? Waar? Waar nu precies?
Of, is dit een volkomen verkeerd beeld van de werkelijke toedracht van een communicatieproces met bijvoorbeeld de Hogere Lichtwezens? Of, ontvangen we permanent kosmische geluiden en – energietrillingen, maar we realiseren ons dat niet eens meer! Staat wij constant in verbinding met het alomvattende Universum; het kosmische Energieveld? Zijn wij in staat om bewust het zesde zintuig op te wekken en daardoor ons dagelijks leven kwalitatief te verrijken en te veranderen?

‘We hebben een nieuw inzicht nodig om ons totaalbeeld van de mens te doen veranderen!’

Informatie, informatie, correcte informatie …… is heden ten dage veel meer ‘must’ geworden. Meer dan ooit dienen we nu de ogen te openen van ‘onwetendheid’ en wel om de hele mensheid op een hoger spiritueel level te brengen! We kunnen de ‘zesde’ van onze zintuigelijke waarnemingen opnieuw leren activeren en daardoor niet alleen onze waarneming van de wereld verbreden, maar zelfs volledig veranderen!

2.0 Locatie van de epifyse in de hersenen

afb. pijnappelklier 2De pijnappelklier (epifyse) bevindt zich in het midden van het menselijk brein, midden tussen de linker- en rechter hersenenhelft. De pijnappelklier is namelijk een uitgroeisel van de hersenstam, en bevindt zich daardoor bovenaan de hersenstam; aan de achterzijde. Dit is ook net onder de plaats waar een brede bundel neuronen uitlopers de twee helften van de grote hersenen verbindt. Dit is de hersenbalk, ofwel Corpus callosum. De pijnappelklier ligt dus echt centraal in ons hoofd!

De pijnappelklier is een hol orgaantje dat via een kanaaltje door het steeltje in verbinding staat met de derde hersenholte. Het is dus gevuld met hersen-ruggenmerg-vloeistof. Aan de buitenkant is de pijnappelklier omgeven door bloed. De pijnappelklier is de enige structuur in de hersenen zonder een bloed-hersenbarrière. Hij staat dus in direct contact met zowel de hersenholten als de bloedsomloop.

De epifyse (de pijnappelklier) heeft dus een centrale plaats in onze hersenen. De vraag is of ze ook zo’n centrale plaats heeft in ons bewustzijn. Is de pijnappelklier de (enige) tussenschakel tussen het fysieke lichaam, de ‘geest’ en zijn omgeving; de buitenwereld?

Figuur 1. Plaats van de pijnappelklier (epifyse) in de menselijke hersenen

3.0  Een cultuurhistorische mythe ‘intuïtie’ – het zesde zintuig - ontrafelt?

‘De mens, een zielloos mechanisme?’
‘De mythe rond de epifyse verheerlijken?’

Ontelbare meningen, en ontelbare onbeantwoorde vragen!

afb. pijnappelklier 1De meeste culturen geloven zonder meer dat een mens beschikt over een zesde zintuig; een intuïtie. Het zesde zintuig, het zogenaamde ‘derde oog’ is een begrip dat zijn oorsprong kent in de hindoeïstische levensvisie. Helaas, in de westerse culturen worden we al van kinds af aan ‘getraind’ om slechts onze vijf zintuigen – zien, horen, proeven,  voelen en ruiken - te gebruiken. Het zesde zintuig is niet alleen een extra soort waarneming die van vijf zintuigen zes maakt. Omdat het zesde zintuig als enige naar ‘binnen’ is gericht, verzamelt het geen gegevens zoals de andere vijf zintuigen dat doen, maar evalueert ze de ontvangen informatie op een bijzondere manier om ze daarna te beoordelen.
Met intuïtie kun je de echte samenhang bevatten en beoordelen, terwijl de vijf zintuigen zonder beoordeling alleen voor een hoeveelheid gegevens zorgen. Voor het zesde zintuig geldt de kwaliteit van de informatie en het helpt om de dingen in hun essentie te bekijken. Als we geen gebruikmaken van deze vaardigheid, dan is het volledig zinloos om permanent nieuwe informatie in ons op te nemen. Want we kunnen ze niet meer naar waarde inschatten. ‘Is dit mijn waarheid wat ik tot me neem de mijne of de zijne?’

‘Ja, wat wordt er nu precies met het zesde zintuig, de intuïtie bedoeld? Wat is het? Het ‘derde oog’?’

Bestaat het zesde zintuig, het ‘derde oog’ –  intuïtie - wel? Is het überhaupt zinvol om het zesde zintuig – je intuïtie – te gebruiken, bijvoorbeeld te trainen? Hoe moet dan nu die intuïtie met de vijf andere zintuigen gecombineerd worden? Hoe correleert en communiceert de intuïtie – het zesde zintuig - met elkaar in het fysieke lichaam? Of, is het zesde zintuig veel meer een niet-bewezen wetenschappelijk ‘verhaaltje’; de psychologie van de onbewuste databank! Veel onderzoekers gaan er namelijk vanuit, dat massa’s uitgefilterde zintuigelijke indrukken en visuele waarnemingen als een reusachtig geheugen in het onderbewustzijn worden opgeslagen. Ja, wat is dan het onderbewustzijn?

De nieuwere esoterische theorieën duiden de intuïtie aan als een ‘innerlijke poort’ naar de kosmos. Ze gaan ervan uit dat we ons via het ‘derde oog’, maar ook met de vroegere fontanel op de schedel in verbinding kunnen stellen met God. Maar deze voorstelling houdt in dat de mogelijkheden van de intuïtie niet in ons, maar buiten ons liggen. Waar dan? Wat wordt hiermee bedoeld? Een reusachtig energiereservoir bijvoorbeeld, dat te vergelijken is met het veld van nulpuntenergie waaruit kosmische informatie kan worden getapt? Ben ik nu op zoek naar de magische krachten van het universum, die onze epifyse ‘aansturen’ en/of gratis positief ‘beïnvloeden’?

afb. pijnappelklier 4De mens wordt in vele esoterische theorieën en boeken verteld hóe hij zich voor de kosmos, God of Hogere Lichtwezens kan openen. Maar waarom moet je als mens zoveel moeite doen voor ‘contact met Boven’? Wij staan toch permanent in verbinding met de kosmos, met het Alwetende Universum, met |Al-Wat-Is|? Is God dan wel betrokken bij de mens? ‘Ik voel geen directe aanwezigheid van de Hogere Lichtwezens’, ‘Ik merk niets van een goddelijke begeleiding en bemoeienis’, zullen velen zeggen. Je zou bijna gaan vermoeden dat wij ‘lijdende’, hulpbehoevende machteloze wezentjes zijn; een zielloos mechanisme zoals de pseudowetenschappelijke visie ons ‘leert’.
Maar ………. zijn wij daadwerkelijk zielloze wezens, zoals de psychiatrie expliciet durft te verkondigen [1]. Een energiewezen zonder een ziel? Is het ‘derde oog’ dan tóch een cultuurhistorische mythe? Een verzonnen verhaal? 

4.0  Vier basisfilosofieën

Als we denken aan het ‘derde oog’ dan komen er verschillende dingen bij ons op. Sommigen zullen het misschien in verband brengen met dieren zoals leguanen of de oude brughagedissen uit Nieuw Zeeland, die nog steeds een functioneel ‘derde oog’ hebben. Ook wel de pijnappelklier genoemd. Het resultaat van hedendaags wetenschappelijk onderzoek bevestigt de mogelijkheid, dat dit orgaan het eerste in de natuur voorkomende oog was in het bijzonder bij de gewervelde dieren en de mens. Men staat echter voor veel raadsels, omdat de wetenschap de exacte functie van de pijnappelklier nog niet kent.

 • Het wetenschappelijk, biologische ‘model’: de as-verbinding de epifyse, de hypofyse en de hypothalamus, waarin de pijnappelklier als ‘opper-hormoonklier’ wordt aangeduid. De pijnappelklier wordt gezien als tussenschakel tussen het fysieke lichaam en de omgeving. De ‘zetel van het onderbewuste’?
  [Meer informatie in Nieuwsbrief, ‘Epifyse’ - deel II]

 • De epifyse (de pijnappelklier) is alleen maar een soort ‘doorgeefluik’ – een ‘kosmische antenne’ - die haar multidimensionale informatie in afb. pijnappelklier 5de vorm van pulserende trillingsfrequenties vanuit het kosmische universum doorstuurt naar de hypofyse en uiteindelijke de grote hersenen bereikt en aanstuurt, zoals bijvoorbeeld de (semi-)wetenschap vermoed en beweert. [1]
  De hoofdfunctie van de epifyse of pijnappelklier wordt dan weergegeven met de zin: ‘Jij bent permanent verbonden met het universum!’ ’Het is aan jou, dit contact te versterken!’ ‘Het is aan jou dit contact te onderhouden!’ 

 • Volgens diverse spirituele tradities is de pijnappelklier een schakelstation tussen de innerlijke wereld van ervaringen en de uiterlijk, materiële wereld. In de Oosterse en esoterische filosofieën (bijv. Reiki, Hindoeïsme, Tibetaanse Tantra, Indiase Yoga, Kundalini-filosofie, etc.) wordt de pijnappelklier (de epifyse) geassocieerd met het kruinchakra en soms met het voorhoofdchakra, dat ook wel ‘het derde oog’ (ook wel ‘kruin-oog’ genoemd) - de ‘zetel van de ziel’ - wordt genoemd!
  Het ‘derde oog’ is een term die gebruikt wordt voor het zesde chakra; in het Sanskriet Anja.  Het 6de (voorhoofd)chakra is dus het ‘derde oog’, volgens de chakra-leer!

  Deze (voorhoofd)chakra is tussen tússen beide wenkbrauwen (iets hoger, t.p.v. de voorhoofdsholte) gelegen.
  Het zit precies boven de brug van je neus. Het zou magische krachten hebben. Het bolvormige orgaan waarmee paranormale signalen kunnen worden opgevangen en uitgezonden, zoals telepathie.
  Het ‘derde oog’  - het alziende oog - wordt ook wel het ‘zesde zintuig’ genoemd. Het derde oog zou rechtstreeks in verbinding staan met de epifyse! De combinatie ‘derde oog’ en de epifyse vormen dan gezamenlijk je intuïtie!

  In de theosofische literatuur wordt gesteld dat deze klier aan de schedelbasis met de grootte van een erwt, naast haar fysiologische functies een belangrijk psychofysiologisch centrum of chakra is, dat een rol speelt bij werkingen zoals helderziendheid én intuïtie. De pijnappelklier is de bron van helderziende vermogens en intuïtief bewustzijn. Telkens als we een voorgevoel hebben vibreert deze klier zachtjes; wanneer een ingeving of flits van intuïtief begrijpen hebben, vibreert ze sterker, hoewel nog steeds zachtjes.

 • Mijn persoonlijke mening omtrent het verwarrende begrip ‘zesde zintuig’, ‘het derde oog’, en pijnappelklier, etc. etc. is te vervangen met afb. engelen 7één duidelijk alomvattend begrip, namelijk het is je innerlijke of hogere Zelf die je intuïtie alom vertegenwoordigt hier op aarde ……. Het is je Ziel!
  De ziel is je intuïtie! De ziel heeft zich niet alleen maar  ‘genesteld’ in je epifyse (pijnappelklier); de ziel wordt niet alleen maar door het ‘derde oog’, je voorhoofdchakra vertegenwoordigd! 
  Neen, de ziel omhult én doordringt het hele fysieke lichaam! Het elektromagnetisch energieveld met haar eigen unieke (persoonsgebonden) trillingsfrequenties – de aura – komt het dichtstbij het begrip ziel!

  Maar wáár zit de ziel nu in precies in het fysieke lichaam? Is er een locatie aan te wijzen waar de ziel is ‘gezeteld’?  Is de epifyse (pijnappelklier) daadwerkelijk de ‘zetel van de ziel’, zoals door ontelbare mediums, paragnosten en ‘zieners’ tot nu toe nog steeds wordt beweerd?Antwoord is simpel: Neen!

  De Griekse filosofen, de Middeleeuwse mystici, geleerden en religieuze leiders uit het Oosten en Westen hebben de ziel omschreven als: ‘ongrijpbaar, onstoffelijk en mysterieuze deel van de mens’; ‘het niet-stoffelijke gedeelte van waaruit de mens leeft’.
  Mijn omschrijving van de ziel: ‘De ziel heeft te maken met de essentie; met datgene wat een mens tot mens maakt! De ziel wordt voortgebracht uit God Zelf, en is dus een ‘deel’ – een energiedeel, een energielichaam, een molecuul – van God Zelf. De ziel is God in het klein; de ziel is het gereedschap waarmee God Zichzelf uitdrukt! De ziel is een zelfstandig evoluerend schepsel!’ [2]

[1] Boek ‘Het veld’, Lynne McTaggart. Boek ’Het kosmisch Energieveld’, Dubro & Lapierre, Boek ‘Afstemmen op de Kosmos’, Rennison
[2] Boek, ‘Het drieledig wezen. Ziel, Geest en Lichaam’

4.1      Ontelbare vragen, duizenden vragen

Of, heeft de pijnappelklier toch een heel andere functie. Een functie die wij tot nu toe niet kennen; ‘de hemelse toegangspoort’ bijvoorbeeld?

 1. Is de pijnappelklier (epifyse) een luchtbrug, een brug te ver of wel degelijk een brug naar iets waar we nog zo weinig vanaf weten? Is de pijnappelklier daadwerkelijk het enige contactpunt met de ‘buitenwereld’? Is de pijnappelklier dé enige fysieke schakel tussen de innerlijke-, afb. pijnappelklier 7uiterlijke- en de ‘onzichtbare’ wereld?

  Welke hersenstructuren bijvoorbeeld worden actief vóórdat de pijnappelklier de specifieke hormonen gaat produceren die betrokken zijn bij mystieke ervaringen? Welke activiteit vertoont de pijnappelklier zelf? Wat denkt de wetenschap en de ‘rest’ van de wereld nu zelf over dit alomvattend onderwerp ‘epifyse’? Of hebben wij ons laten misleiden door de eeuwenlange culturele verhalen – de cultuurhistorische mythen -, zoals dat ook het geval met het begrip ‘tweelingzielen’ is geweest. [2]!

  ’Ik voel me belazerd door alwetende leermeesters én religies. Wie kan mij nu eens de waarheid vertellen?’

 2. Is de epifyse of pijnappelklier – andere benamingen zijn: het ‘derde oog’ of ‘kruin-oog’, ‘de kosmische antenne’, het neuro endocriene ‘doorgeefluik’, de persoonlijke ‘sterrenpoort’, de ‘3-D Bron’, ’de menselijke akasha’, de ‘heilige poort’, intuïtie, het zesde zintuig, etc. – daadwerkelijke het enige ‘contactpunt’ in het fysieke lichaam, dat de realiteit creëert om persoonlijk contact met je innerlijke of hogere Zelf (je Ziel), een hoger Lichtwezen of Lichtenergieën mogelijk te maken? De enige fysieke ‘toegangspoort’ die het contact met de hogere lichtwezens mogelijk maakt?

  Of verloopt het ‘contact-proces’ met hogere Lichtwezens (gidsen of engelen), met je innerlijk Zelf op een heel andere wijze dan tot nu toe door mediums, paragnosten, alternatieve semi-wetenschappers, etc., etc. werd verondersteld én nu nog steeds wereldwijd wordt verkondigd? Is dit onze valkuil, onze zelfgecreëerde mythe om op een onjuiste wijze te beseffen en te aanvaarden |wie-we-werkelijk-zijn|? Zijn wij dan door God verstoten, onmachtige wezens?’ Antwoord: Neen!
  Of zijn wij goddelijke wezens met dezelfde goddelijke mogelijkheden maar dan in veel kleinere proporties verpakt?’ ‘Staan wij permanent in verbinding met de pulserende Lichtenergieën van het universum?’

 3. Veronderstel eens, dat het menselijk energie- of lichtwezen de pulserende Lichtenergie (Levensenergie in de vorm van Onvoorwaardelijkeafb. pijnappelklier 8 Liefde) van de hogere Lichtdimensies ontvangt die via de pijnappelklier in het fysieke lichaam ‘neerdaalt’. Deze lichtende energievorm geeft dan aan, dat wij permanent met de hogere Energiewezen, de gidsen en de engelen verbonden zijn; verbonden zijn met de Onvoorwaardelijke Liefde van God. Aangezien onze persoons- en aard-gebonden (energie)trillingsfrequentie (veel) te laag is ten opzichte van de hogere lichtwezens, is het in deze fysieke aardse toestand onmogelijk om rechtstreeks in contact te komen met de hogere lichtwezens; met hoogontwikkelde gidsen en engelen. Jij als persoon - of op z’n minst een energiedeel van jou - zal als het ware ‘omhoog moeten reizen’ om de hogere trillingsfrequenties van de Hogere Wezens (gidsen, engelen en het hogere Zelf) zelf te ontmoeten om daarna weer terug of ‘naar beneden’ te komen, te landen in je eigen fysiek lichaam.
   
  De vraag (1) is nu: ‘Wáár en/ of in welk ‘deel van het universum’ ontmoet jij je gids of hogere wezen dan wel? En, is dit de enige juiste methode om in contact te komen met je innerlijke Zelf, je persoonlijke gids, hogere wezens of engelengroep? Is dit een zuivere methode om bijvoorbeeld te ‘channelen’?

  Vraag (2) wordt dan:Is de pijnappelklier niet een overblijfsel van ons evolutieproces? Heb ik dan nog wel een epifyse of pijnappelklier nodig? Heeft de epifyse nu alleen nog maar een biologische functie; de pijnappelklier als opper-hormoonklier? (De pijnappelklier reguleert de lichaamsritmen en de afwisseling tussen slapen en waken) [3]? Heb ik een pijnappelklier alleen maar nodig om bijvoorbeeld het hormoon melatonine aan te maken?
  Channel ik nu via mijn epifyse (pijnappelklier) of met behulp van mijn intuïtie, mijn hogere Zelf; mijn ziel? Of krijgen we contact met de Hogere Lichtwezen op een geheel andere wijze dan tot nu toe ons is verteld? Een manier die wij tot nu toe misschien niet kennen!’

 4. Is het wederom een grote misvatting, een mythe dat wij – door simpelweg onze pijnappelklier te ‘openen’ – in staat zijn rechtstreeks vanuit onze aardsepositie contact te kunnen krijgen met de hogere Lichtwezens? ‘Ik blijf zitten op aarde, en de boodschap komt via de epifyse – via mijn gids of engelengroep - tot mij ?’
  De aarde met haar lagere trillingsfrequenties en de extreem hogere lichtfrequenties van het universum, rijmt dat wel met elkaar? Behoort er geen gelijkwaardige energieoverheveling – een samensmelting van energielevels – plaats te vinden; jij verhoogt je trillingsfrequentie en de engelen of gidsen ‘verlagen’ hun energieniveau, tijdelijk! Iets dergelijks?

  Is ons bio-energetische systeem – het chakra- en aurasysteem - wel in staat om deze extreem hoge trillingsfrequenties van Liefde te afb. pijnappelklier 9kunnen verdragen? Of worden de pulserende Lichtfrequenties van het universum op het persoonsgebonden frequentiesysteem van chakra’s en het aura-systeem waartoe ook de epifyse behoort, aangepast (met name in het zevende chakra-bewustzijnsniveau); ‘Je kunt niet meer energiefrequenties verdragen dan je aura- en chakrasysteem óp dat moment aankunnen’
  E.e.a. wordt bepaald door je spirituele ontwikkeling of -groei, zo wordt er gezegd. Ook door je ontwikkeling van de epifyse, middels trainingen (?) , kun je het contact met ‘Boven’ verbeteren en zelfs versterken. Dus ‘trainen’ van je ‘zender en ontvangerskanaal’ zou dus een must voor iedereen moeten zijn om in contact te komen met ‘Boven’. 
  Maar de pijnappelklier
  begint vanaf jongs af aan al te verkalken als gevolg van de schadelijke effecten van allerlei chemische verontreinigingen via voeding (pesticiden, dioxines, kwikverbindingen, lood, veel additieven, etc...), door vaccinaties, chemtrails, enz... Dat zou de voornaamste reden zijn waarom de meesten niet in staat zijn om boodschappen van een hoger bewustzijn te ontvangen of innerlijk contact te maken met hoger-dimensionale dimensies en innerlijke werelden. Of, is dit – het verkalkingsproces - wederom een fabeltje, een verzinsel, een mythe om het ‘contact met Boven’ te demotiveren, te beïnvloeden?

 5. In de Oosterse filosofie wordt de pijnappelklier (de epifyse) beschouwd als ‘het derde oog’; ook wel ‘kruin-oog’ genoemd. Het ‘derde oog’ is een term die gebruikt wordt voor het zesde chakra; in het Sanskriet Anja.  Het 6de chakra is dus het ‘derde oog’.
  Deze (voorhoofd)chakra zit tussen beide wenkbrauwen (iets hoger) en is verbonden met ons archetypische identiteit. Het zou magische krachten hebben. Het bolvormige orgaan waarmee paranormale signalen kunnen worden opgevangen en uitgezonden, zoals telepathie. Het ‘derde oog’  - het alziende oog - wordt ook wel het ‘zesde zintuig’, of intuïtie genoemd.

  Als we contact maken met onze (engelen)gids zenden we gedachte-energie uit via onze epifyse die door de gids worden opgevangen. De gidsafb. pijnappelklier 10 kan op haar beurt weer energieën naar onze epifyse zenden. Omdat je epifyse verbindingen maakt met je linker- en rechterhersenhelft kan je gids met zijn energie zowel je linkerhersenhelft (het rationele, verstandelijke deel) als de rechterhersenhelft (het emotionele, het gevoelsdeel) bereiken.
  Is het verhaal dat de pijnappelklier fungeert als ‘dé kosmische antenne’ – het zender- en ontvangersprincipe, hét contactcentrum - wederom een grote misvatting, een mythe uit de oude spirituele tradities (zoals Yoga en Tantra, het hindoeïsme). Een mythe over de ware toedracht én samenhang tussen ziel, geest en het fysieke lichaam (de epifyse in relatie tot het endocriene systeem)?


  Is de ware toedracht omtrent het principe van het goddelijk energiewezen dat |jij-werkelijk-bent| nog steeds voor dovenmans oren bestemd? Wederom een mythe, een grote misvatting van de georganiseerde religies?In contact komen met Hogere lichtwezen of met God is onmogelijk?’

 6. Kundalini-energie; de opkomende, wervelende draaiende energie vanuit de stuit.

  De pijnappelklier, de kruinchakra, is het centrum van onze hersenen achter de hypofyse van ons ‘derde oog’. Wanneer de Kundalini vanuit onze eerste chakra (vanaf de stuit) is opgestegen naar het ‘derde oog’, kan het ‘derde oog’ daadwerkelijk worden ‘geopend’.
  Het ‘derde oog’-chakra zit aan de voorkant van je hersenen, tussen je twee ogen. Het zit precies boven de brug van je neus. Het ‘derde oog’, is een term die we gebruiken voor het 6de chakra. Het 6de chakra is dus het ‘derde oog’. Dit (voorhoofd)chakra is misschien wel de meest krachtige bron van kennis die we hebben.


  Vraag: Is dat werkelijk zo?

 7. Paranormaal begaafdheid. Ja, hoe ‘werkt’ dat dan? 

  Een sub-moleculaire reis door de tijd!

  Het sub-moleculaire deel (een deel van de geest, het verstand niet de breinmassa, [4]) van de helderziende dat door zich te concentreren devoorspelling 8 energie van het beeld in zich heeft opgenomen, slingert zich terug naar het lichaam van de helderziende en neemt die energie met zich mee. De helderziende  ‘krijgt een beeld’ – soms gepaard gaande met een rilling – of ‘voelt een bepaald gevoel’ – en doet erg zijn best om de verkregen informatie niet te ‘verwerken’, maar deze eenvoudig direct te beschrijven. De helderziende heeft geleerd zich niet af te vragen wat hij ‘denkt’ of opeens ‘ziet’ of ‘voelt’, maar dat gewoon zo direct mogelijk te laten ‘doorkomen’.
  De vraag is hoe, op welke wijze de paranormaal begaafde persoon een signaal, een woord of  een beeld ontvangt? Geschiedt dat middels de epifyse (de pijnappelklier),  het ‘derde oog’ of volgens een geheel andere wijze; een innerlijke wijsheid. Of ….. hebben het overgrote deel van de paragnosten, mediums en zieners helemaal géén contact met hun innerlijk Geleidingssysteem – hun intuïtie, hun zesde zintuig - of met hun (hogere) gidsen? 
  Misschien speelt ‘De magnetische kracht van je eigen gedachten’ een te belangrijke rol bij het voorspellingen van toekomstige gebeurtenissen? Tap de ‘ziener’ uit een dieper reservoir, de Akasha’ s – het kosmische Universum – bijvoorbeeld of, toch ook weer niet? Of, creëert de ‘ziener’ veel meer een eigen verzinsel of eigen ‘brouwsel’? Een eigen illusie, denkende dat hij of zij de informatie heeft ontvangen van zijn of haar gids?’

 8. Wat bedoelen we nu met ‘intuïtie? 

  Kan je de intuïtie omschrijven als het zesde zintuig, je persoonlijke sterrenpoort? Of, is de epifyse – het kleine orgaantje genaamd de pijnappelklier – per definitie je intuïtie? Je intuïtie is direct gerelateerd aan de pijnappelklier. Ja of nee! 
  Is de pijnappelklier dan hét (enige) centrum in je fysieke lichaam waar de goddelijke ‘zonnestralen’ binnenkomen? 

De alomvattende kernvraag wordt dan:

Is zoals de oosterse en esoterische filosofieën beweren (de oude spirituele tradities) de pijnappelklier (epifyse) de ‘zetel van de ziel’, ja of nee? Kun je via of met behulp van je pijnappelklier (kosmische) informatie over je verleden, wie je bent als ziel, je toekomst, je evolutie en de totale geschiedenis van het universum krijgen? Kun je via je pijnappelklier in contact komen je innerlijke of hogere Zelf, met engelen en gidsen?

Vragen, nog meer vragen, duizenden vragen. En, hoe zit dat met de antwoorden?

‘Wij zijn spirituele gidsen die door God gezonden zijn om alle mensen te helpen hun geestelijke gaven te ontplooien. We geven zowel praktische raad als hogere geestelijke leiding in de hoop dat je niet onnodig hoeft te ‘lijden’. Sta open voor onze leiding. Laat ons je helpen je levensdoel te realiseren’.


[1] Nieuwsbrief ‘Psychiatrie’ – deel I, mei 2013 en ‘Psychiatrie – Pseudowetenschap’- deel II, juni 2013
[2] Nieuwsbrieven ‘Tweelingzielen, deel I + II, aug.+ okt. 2012. Diverse theorieën over de ontstaan-geschiedenis van de mensheid, over de ziel, over tweelingzielen, over zielshereniging en - verbintenis e.d. zijn te vinden
in bronnen van bekende wijsgeren (Plato, Socrates, Aristoles), in heilige geschriften (Bijv. Bhagavad Gita) en in religieuze stromingen (vroege Christendom, Boeddhisme, Hindoeïsme, Gnosis, Islam, Soefisme). Ook bekende ‘zieners’  en ‘leermeesters’ (Edgar Caya, Eileen Caddy, St. Germain, Kryon-teksten van Lee Caroll, Shirley MacLaine, Jess Stern, Jozef Rulof, Jacob Lorber, Emanuel Swedenborg, de Bulgaar Omraam Mikhael Aivanhov, en Sri Aurobindo) hebben hun visies over zielsrelaties in vele esoterische boeken uiteengezet en beschreven in allerlei vlug-geschriften en boeken. Ook hebben al deze ‘leermeesters’ en ‘zieners’ uitvoerig gesproken of geschreven over het ‘Derde Oog’ in hun ‘heilige’ geschriften.
[3] Biologe Dr. Saskia Bosman, Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde
[4] Subatomaire deeltjes – kwantumdeeltjes - zijn geen concrete, minuscule objecten zoals bijvoorbeeld microscopische kleine biljartballetjes. Het zijn vibrerende en onbepaalde ‘pakketjes van energie’ die onmogelijk kunnen worden gekwantificeerd of op zichzelf begrepen worden. De vluchtige deeltjes die in een ultrakorte uitwisselingsmoment wordt gegenereerd, worden ook wel in de kwantumfysica ‘virtuele deeltjes’  genoemd.

5.0      Mythe als proto-wetenschap [1]

Voorwetenschappelijke pogingen van de primitieve geest om het bestaan van de mens te verklaren!

Om al de duizenden onbeantwoorde vragen te beantwoorden, lijkt het me zinvol om eerst maar eens aandacht te schenken waar het verhaal van het ‘Derde Oog’ z’n oorsprong heeft.

afb. bloedcel 3Een mythologie is het geheel van verhalen en denkbeelden van een bepaalde cultuurwaarin belangrijke vragen aan bod komen. Vragen die betrekking hebben op de oorsprong van de mens, de wereld en de vele natuurverschijnselen. Mythologie bestaat uit mythen die vooreerst verhalen oftewel vertellingen zijn, die uiteindelijk zijn uitgegroeid tot een waarheid. Een waarheid dat zich nu manifesteert als een onwrikbaar geloof. Maar mythen en tradities van deze wereld blijven ons een vruchtbare bron van informatie over de evolutie van de mens en - in ons geval - het derde oog, het zesde zintuig, bieden, namelijk een onophoudelijke stroom van onwaarheden.

Voorbeeld: de mythe van de Oerzonde. De mythe houdt in dat wij niet alleen slecht van aard zijn, maar zelfs dat wij zó worden geboren. [www.hetnieuweinzicht.nl]

Een cultureel verhaal is een verhaal, dat door de eeuwen heen van generatie op generatie is doorgegeven. Het is het verhaal dat wij over onszelf vertellen. Het is het verhaal dat wij over onszelf vertellen. Omdat onze culturele verhalen op illusies zijn gebaseerd, produceert het mythen in plaats van een begrip van de realiteit! En wanneer een mythe tot waarheid wordt gebombardeerd, spreek je van een georganiseerde religie!

Dagelijks nog creëren wij honderden kleine illusies. En, nu nog steeds blijven wij ons krampachtig vasthouden – gelet op de vele e-mails die ik ontvang over bijvoorbeeld het artikel ‘Tweelingzielen’ – aan onze zelfgecreëerde illusies. Dus, dit artikel over ‘Het Derde Oog’ – intuïtie (?) - is zeker ‘stof’ om eens serieus over na te denken!


[1]  De term proto-wetenschap wordt gebruikt voor theorieën waarvoor nog geen geaccepteerd wetenschappelijk bewijst bestaat, terwijl het wel wordt nagestreefd.

6.0      Gods Alziend Oog

Velen van ons hebben ongetwijfeld wel eens gehoord van de Griekse mythe over de Cycloops [1], de eenogige reus waartegen Ulysses [2] vecht, of het mystieke, derde oog van de godin Shiva [3] dat intuïtie of direct kosmisch inzicht, wijsheid en kracht symboliseert, maar ook van vernietiging. In de 4de eeuw noemde de Griekse anatoom Herophilus de pijnappelklier zelfs: ‘de klep die de gedachtestroom regelt’.

derde oog 18Het ‘alziend oog’ is een symbool waarbij een oog omgeven wordt door stralen en soms door een driehoek. Oorspronkelijk komt het symbool uit Egypte (oog van Ra, oppergod van de oude Egyptenaren), en diende daar als symbool voor de zonnegod Horus.
De god Ra wordt zelfs genoemd in koptische teksten in de volgorde: Jezus, de heilige geest en zonnegod Ra. Maar in het Christendom komt het ‘alziend oog’ voor als een verwijzing naar het oog van God, dat ‘waakt’ over de mensheid. Het heeft ook vele anderen geïnspireerd, zoals de Vrijmetselaars en de Illuminatie [4], waar veel over is geschreven rond het verschijnen van het boek ‘De Da Vinci-Code’. Het teken staat zelfs  op de achterkant van een dollarbiljet.

Vroeger hingen in veel cafés rechthoekige prenten met in het midden een groot oog in een driehoek, en daaromheen de tekst ‘Hier vloekt men niet’. Het oog in de driehoek moest het Alziend Oog van God verbeelden: ‘God houdt je overal in de gaten. De hemelse Big Brother is watching you. Niets ontgaat Hem’ [5]. Het alziend oog is nog steeds te vinden in vele (Rooms-Katholieke) kerken en kathedralen. Een voorbeeld is te vinden in de nok van de Sint-Jan kathedraal in ‘s-Hertogenbosch.

Waarom wordt het symbool van het ‘Oog’ dan zo vereerd? Hoe komt het, dat je dit ‘alziend oog’ zo totaal verschillend kunt ervaren?

Volgens de psychoanalyse van Sigmund Freud (1856-1939) vormt ieder van ons zich reeds als baby onbewust een godsbeeld. Onder godsbeeld wordt niet een bepaalde voorstelling bedoeld, maar een pakket aan ervaringen en emoties die we verbinden aan het goddelijke. Een groot deel van dat pakket is verborgen in ons onbewuste en daardoor juist krachtig aanwezig. Plaatjes van God en woorden over God beleven wij vanuit dat diepgewortelde godsbeeld.
De psychoanalyse heeft zich in dit godsbeeld verdiept, met Freud, de grondlegger ervan, voorop! Volgens hem wordt ons godsbeeld gevormd door de relatie met de vader waar een schuldgevoel aan ten grondslag ligt (door Freud uitgewerkt in het oedipuscomplex). Volgens hem berust alle religies op schuldgevoel en daarom vindt hij religie verwerpelijk. Maar ieder mens heeft een beeld van God, of je nou gelooft of niet.
Maar een kosmische wet zegt ons: “Zo Boven, zo Beneden”. Kunnen we dan simpel aannemen, dat de mens ook geboren wordt met – vrij vertaald - een ‘alziend oog’; een ‘derde oog’, een zesde zintuig? Kunnen we stellen, dat het Alziende Oog Gods [6] rechtstreeks (permanent) contact heeft met ons derde oog? Dat God als het ware ‘meekijkt’ via ons derde oog in ons innerlijk belevingswereldje?

Het (derde) oog is toch de waarnemer van realiteit, of beter gezegd de illusie van realiteit volgens de wetenschap! Of, …. toch niet! ‘Zien wij werkelijk wat we waarnemen?’

Zien is een illusie!’ wordt er beweerd.


[1] Cyclopen zijn woeste reuzen met maar één oog. Een theorie is dat de Grieken olifantenschedels hebben gevonden en aangezien werden voor de schedels van reuzen met één groot oog in het voorhoofd. Het is dan ook niet toevallig dat de legende van de Cyclopen in verband wordt gebracht met Sicilie. Hier leefde tijdens de laatste ijstijd, de Siciliaanse dwergolifant. Olifantenschedels hebben geen duidelijk herkenbare oogkassen., ze hebben echter wel een grote neusholte op de plaats van de slurf.-
[2] De naam Ulysses wort voornamelijk in de Romeinse mythologie gebruikt. Ulysses was een zoon van Laërtes, koning van Ithaka.
[3
Shiva is een god uit het Hindoeïsme en doordat het Hindoeïsme en het Boeddhisme nauw met elkaar verweven zijn, kom je Shiva ook tegen in het Boeddhisme. Shiva is de god die staat voor de schepper en tegelijkertijd ook voor de vernietiging. Het Anja chakra wordt ook wel het Derde Oog en Shiva´s Oog genoemd. Het derde oog symboliseert spirituele kennis en kracht. Wordt ook wel als het oog van wijsheid en kennis gezien.
[4] Illuminatie. Nieuwsbrief, ‘Genezende Illusie’ – deel I, Okt. 2015
[5] God en de illusies. Het idee, dat God stommetje speelt en lang geleden is opgehouden met de mensheid te praten, is onjuist. Het idee, dat God boos is op de mensheid en hen uit het Paradijs heeft verjaagd, is onjuist.
[6] Het alziend oog is in het schilderij van Lacopo Carucci da Pontorno – leerling van Leonardo da Vinci herkenbaar geschilderd: ‘Avondmaal te Emmaüs”.

Het idee, dat God zichzelf als rechter en jury heeft aangewezen – het alziend Oog – én beslist welke deel van de mensheid naar de Hemel of naar de Hel gaat, is onjuist!

7.0      De lagen van realiteit

‘Zien is een illusie!’ ‘Wat zien ‘zieners’ dan?  Een imaginair beeld?

Einstein was ervan overtuigd dat er niet zoiets bestaat als tijd. Hij zag dit als een illusie van ons geheugen.

afb. sensibele neuronen 2Maar wat blijkt uit wetenschappelijke onderzoeken, dat wat je werkelijk ziet of waarneemt tijdens je verblijf op aarde niet de realiteit is. Het is hoe jij naar deze realiteit kijkt! Oké, maar hoe zit dat dan met ons ‘derde oog’, onze ‘kosmische antenne’? ‘Kijkt  het ‘derde oog’ door een ‘sluier der vergetelheid’? Door een sluier van ‘bedrog’? Heeft de wetenschap dan toch gelijk door te stellen dat ze aanwijzingen hebben dat dé pijnappelklier - de epifyse - een rol speelt in mystieke (oftewel transcendentale), paranormale en hallucinatoire ervaringen omdat sommige van haar hormonen psychoactief zijn? Dus dan toch je hormonen en niet het ‘derde oog’!

Is het zo, dat wij automatisch gaan hallucineren zodra wij in contact staan met ons ‘derde oog’, het zesde zintuig, onze epifyse? Is het dan toch zo, dat onze epifyse de toegangspoort is naar een pulserend energieveld dat met alle andere dingen in de wereld verbonden is? Dit pulserende energieveld – het universum – is de stuwende kracht achter zowel ons leven als ons bewustzijn – de alfa en omega van ons bestaan.

Iedereen weet het wel: je hersenen – het bewustzijn [1] - nemen je in de maling. Een prachtig voorbeeld is gezichtsbedrog. Het lijkt alsof alle vijf zintuiglijke waarnemingen gelijktijdig plaatsvinden – ‘beeld en geluid’ lopen synchroon – maar in werkelijkheid is onze waarneming een simulatie van de werkelijkheid. Onze ervaringen worden we ons pas bewust na minimaal een halve seconde. Hersenwetenschappers denken dat dit zelfs 3 seconden kan zijn!
Onze wereld zoals wij die ervaren is dus een simulatiewereld van wat de hersenen er van maken. Een soort zelfgecreëerde film wordt ons getoond; geprojecteerd op ons netvlies. Het is een vervormd beeld conform onze eigen gecreëerde hersengedachten die volgens een overtuigingssysteem van vele generaties  op ons zijn overgedragen. Wij stemmen onze bevindingen op elkaar af en daarom is onze opvatting dat de wereld die wij ervan hebben bedacht de realiteit is. De rol van de bewuste waarnemer is in alle gevallen dus fundamenteel! En dat geldt zeker voor paranormale ervaringen én para-voorspellingen. [
2]

Welke hersenstructuren worden actief vóórdat de pijnappelklier de hormonen gaat produceren die betrokken zijn bij mystieke ervaringen? Welke activiteit vertoont de pijnappelklier zelf? Of is de realiteit van spirituele, kosmische informatieverwerking toch weer anders, dan tot nu toe is aangenomen?


[1] Bewustzijn is een globaal verschijnsel dat zich overal in het lichaam voordoet, en beslist niet beperkt is tot de hersenen! Op het meest fundamentele niveau is bewustzijn coherent licht.
[
2] Nieuwsbrieven, ‘Ben jij paranormaal begaafd?’ [juli 2009] en ‘Paranormale begaafdheid’[dec. 2012]

8.0      Slot

Eén ding wat ik wel weet en dat is, dat er zoiets als intuïtie bestaat!

afb. pijnappelklier 15Intuïtie [1] is altijd een randverschijnsel in de wetenschappelijke wereld geweest. Een moeilijk onderwerp om te bestuderen, zelfs al is de belangstelling groot. Er is op dit gebied nauwelijks sprake van enige gedegen research of een gespecialiseerde wetenschappelijke discipline. Laat staan de vele onzinverhalen die de ronde doen over wat nu werkelijk ‘intuïtie’ is. Op het gebied van de intuïtie zijn de obstakels geworteld in oude gevestigde theorieën die gehandhaafd worden door instellingen die ons alleen maar willen leren hóe we onze hersen moeten gebruiken! Er wordt totaal geen aandacht geschonken aan de kracht van onze zesde zintuig. Zeker in het onderwijs niet.

Psychiatrie houdt in het ‘heel maken’ van de ziel. Een belangrijk hulpmiddel om dát doel te bereiken, is het ontwikkelen van het intuïtieve vermogen waarover ieder mens beschikt. Het vertrouwen in zichzelf – het vermogen om de innerlijke intuïtieve stem te horen en te benutten – is de sleutel tot een beter en ‘rijker’ leven. Het stelt ons in staat problemen om te zetten in uitdagingen en mogelijkheden. Bij wijze van ‘verlichte’ grap zeg ik wel eens tegen mensen, dat het verstand de bron vormt van alle mentale ziekten. ‘Alle ziekten worden gecreëerd door de geest!’.
In zekere zin moeten we ons dus losmaken van ons verstand om onze vooringenomenheid t.o.v. problemen en beperkingen te overwinnen. Vertrouwen in onze intuïtie kan ons genezen van ‘psychosclerose’; een verharding van het geestelijk denkvermogen, het verstand die voortkomt uit een al te groot vertrouwen in rationaliteit en analyse. Met een goede intuïtie kunnen we ons dieper en vollediger onszelf worden. Want een opgewonden, gespannen brein is te ‘luidruchtig’ voor intuïtie om zinvol te kunnen werken. 

 ‘Intuitie is als je iets weet, maar dat je denkt: hé, waar kwam dat vandaan?’

De essentiële betekenis van het woord intuïtie duidt op spontaniteit en directheid. Intuïtief weten wordt niet bewerkstelligd door een bewust of afb. drie eenheid 1weloverwogen rationeel proces. We gebruiken het woord als we iets weten, maar niet weten hóe we het weten. Het woord intuïtie duidt op iets onverwachts, iets buitengewoons. Vaak noemen we een influistering van onze intuïtie een ‘ingeving’ of een ‘voorgevoel; een vorm van direct zeker-weten! Maar dat wil niet zeggen, dat de intuitie de antwoord uit het niets verkrijgt; het is geen toverkunst!
De vraag is alleen HOE! Hoe krijg ik contact met mijn innerlijke zelf, met gidsen of hogere Lichtwezens. Ja, hoe? Via mijn epifyse (pijnappelklier), ‘derde oog’ (sterrenpoort, kosmische antenne) of zesde zintuig? Ja, hoe?

‘Intuïtie, het zesde zintuig?’ Intuïtie, je innerlijke of hogere Zelf? [2]

Intuïtie is dus een uitermate belangrijk onderwerp waarvoor de tijd voor mijn gevoel nu rijp is. De creatieve functie van intuïtie vergroot onze mogelijkheden door ons keuzen en alternatieven aan te reiken. Zuivere intuïtie stelt ons ook in staat ons diepgaand inzicht in onszelf en onze omgeving te verwerven. Intuïtie is een scherpzinnige gids voor het dagelijks leven. Dus hoe meer we over intuïtie weten, hoe beter we zijn toegerust om onze eigen intuïtie te gebruiken. Hoe beter onze intuiïtie werkt, hoe meer we in staat zijn haar te begrijpen.

Er rest mij nog één beklemmende vraag: Is intuïtie nu daadwerkelijk het derde oog, het zesde zintuig of kunnen we de pijnappelklier bestempelen als de ‘zetel van de ziel’? Is intuïtie de ziel of is intuïtie een ongrijpbaar mysterieus verschijnsel? Het antwoord is te lezen in één van de volgende Nieuwsbrieven!!


[1] Meer informatie over ‘intuïtie’ leest u in de Nieuwsbrief ‘Paranormaal begaafdheid’, dec. 2012
[2] Nieuwsbrief, ‘Epifyse’- Intuïtie - deel III, 2017

Hans Zevenboom

Literatuurverwijzing:

1. Boek ‘De kracht van intuïtie’, Philip Goldberg
2. Boek ‘Durf te vertrouwen op je gevoel’, Laura Day
3. Boek, ‘Intuïtieve ontwikkeling’, Linda Keen
4. Boek, ‘Gidsen gids’, Liza M. Wiemer
5. Boek, ‘Contact met je gids’, Sanaya Roman, Duane Packer
6. Boek, ‘De weg naar innerlijke wijsheid’, Penney Peirce
7. Boek ‘Questions form Earth, Answers form Heaven’, Char

 

 

 

 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack