logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

Het bewustwordingsproces - deel II, april 2015

Het bewustwordingsproces - deel II

 De |God van Gisteren| = de oude Spiritualiteit

1.0 Inleiding

Waarom niet het 'bewustzjin-van-alles' nu herdefiniëren?´

Een serie artikelen over het begrip bewustwording-van-ALLES.

 1. Het bewustwordingsproces van het innerlijke zelf; bewustwording van |Wie-ben-ik|deel I
 2. Het bewustwordingsproces van |Wat-wil-God|; God herdefiniëren - deel II
 3. Het bewust worden van de |God van Morgen|; een nieuwe versie van God! - deel III
 4. Het bewust worden van de ware betekenis van het leven; God is het Levensproces - deel IV

adam na zondevalHet bewustwordingsproces van |Wie-ben-ik| is niet alleen maar het beklimmen van de spirituele ladder met als doel om tijdens het leven tot verlichting te komen. Nee, het heeft niet alleen betrekking op jouw individuele toekomst, maar gaat in wezen over de toekomst van de hele mensheid. Het gaat zeker niet over een toekomst die nog heel ver weg ligt. Een toekomst die wij niet in de hand hebben; een toekomst die bepaald wordt door het 'lot'. Neen, besef nu eens dat jij en ik de loop van de menselijke geschiedenis kunnen veranderen. Dit is niet overdreven. Geloof me, alsjeblieft. We staan aan de vooravond van een culturele wereldoorlog als wij bereid zijn om daadwerkelijk onszelf te willen veranderen! Om daadwerkelijk nieuwe inzichten te vergaren over de ware betekenis van het leven én God. En niet de |God van Gisteren| blijven 'aanbidden', maar hartstochtelijk spreken over de |God van Morgen|!
Deze nieuwsbrief nodigt je dan ook uit om deze wijsheid - deze veranderende inzichten - je eigen te maken. Om deze wijsheid, deze vernieuwende inzichten niet alleen (opnieuw) aan te horen, maar haar ditmaal ook in je op te nemen, haar te verwerken, haar als het ware gretig te absorberen tot op het diepste niveau van je wezen, zodat hét de essentie wordt van |wie-jij-op-cellulair-niveau-bent|! 'Jij bent een goddelijk wezen!' 'Wordt hiervan bewust', is mijn motto voor de komende tientallen jaren!

Bewustzijn is de ervaring van de geest die wordt gewekt! Het individuele aspect van het |AL|, van |Al-Wat-Is| dat jij bent - de individualisatie van de Zuivere Geest, van God; een energiedeel of -lichaam van God - wordt van zichzelf bewust door simpelweg te ervaren hier op aarde. Het wordt tijdens het levensproces inderdaad tamelijk letterlijk Zelf-bewust; zelfbewust van |Wie-ben-ik-nu-werkelijk|. Daarna wordt het goddelijke wezen dat jij bent geleidelijk bewust van alle anderen en dan van het feit dat er géén anderen zijn, dat ALLES één is!
'Jij bent verbonden met alles en iedereen'. Wel om de reden dat ieder levend wezen een ziel - een zelfstandig evoluerend energielichaam van God - 'draagt'  in en rondom het fysieke lichaam. Een ziel geschapen door God, |AL|, |Al-Wat-Is|, |Alles-Wat-Er-Is|; het Levensproces!

Uit één van die 'verouderde' wijsheden die de mensheid heeft over God, de |God van Gisteren| komen de ideeën voort die de mensen nu nog hebben over het leven en over de mensheid. Ingrijpend andere (vernieuwende) ideeën over God zullen dan ook ingrijpend andere ideeën opleveren over het leven zelf én de mensheid. En als de wereld ergens behoefte aan heeft, dan is dát het wel!

2.0 Wat wil God nu van ons?

Het dagelijkse levens(proces) = zoektocht naar spirituele verlichting? Einddoel?

Je kunt niet ervaren, wat je niet kent of weet!

afb. geloofsovertuig 1Alle gebeurtenissen, alle ervaringen hebben tot doel kansen te scheppen. Gebeurtenissen en ervaringen zijn kansen, die God in het levensproces heeft 'ingebouwd'. Niets meer, niets minder! Het is een vergissing ze te beoordelen als 'het werk van de duivel', 'de straf van God', 'een beloning uit de hemel' of iets daartussen in.
Het zijn eenvoudig gebeurtenissen en ervaringen, dingen die gebeuren. Gebeurtenissen en ervaringen zijn door ons aangetrokken kansen, door ons individueel of collectief bewustzijn geschapen mogelijkheden. Bewustzijn schept ervaring. Maar tijdens ons levenspad proberen wij ons (spiritueel, innerlijk of hoger-) bewustzijn te verhogen. Wij trekken daarom deze unieke kansen aan, opdat wij ze kunnen gebruiken als het gereedschap waarmee wij kunnen scheppen en ervaren |wie-je-bent|. |Wie-je-bent| is een wezen van een hoger bewustzijn dan waarvan wij nu blijk van geven. 'Wij gedragen ons namelijk erg primitief!'

Waar verlichitng, zuivering, zelfdefiniëring , verlossing, volmaaktheid .......... voor jou dus op neerkomt, is iets te weten wat je nog niet hebt ervaren en het aldus te ervaren. Kennis en inzicht opent de deur naar ervaring, maar in onze voorstelling ligt dat precies ondersom. In feite weet je (innerlijke zelf of je ziel) veel meer dan je ooit hebt (kunnen) ervaren. Je weet alleen niet dat je het bewust weet, omdat er tussen de ziel en de geest een 'sluier der vergetelheid' aangebracht is door God tijdens ieder leven. Je weet bijvoorbeeld dat er een God is, die Zijn onvoorwaardelijke Liefde door het hele univesum heen ten toon spreid, maar je ervaart misschien niet dat je dat weet of dat je het voelt. Je ervaart niets van dat alles! Maar de goddelijke Liefde die door het hele universum wordt uitgezonden, zal ook jou 'raken'. Maar je blijft maar wachten op de ervaring van een ontmoeting met God; jarenlang! En al die tijd onderga je het maar; je wacht en je wacht en je ervaart niets concreets. Maar je ervaart het zonder het te weten, zonder Zijn Liefde bewust te voelen, wat hetzelfde is als het helemaal niet te ervaren. Je bent niet afgescheiden van God, maar je ervaart God niet zoals jij denkt dat het zou moeten. Begrijp nu dat God permanent, ononderbroken Zijn Liefde naar jou uitzendt. De vraag is alleen wanneer open jij je hart voor Zijn Liefde?

Begrijp daarom ook dat in Gods ogen alles acceptabel is; in alles wat je doet, denkt en voelt. Ook in het feit, dat je misschien God afwijst! Want je bent volledig vrij in afb. illusie 4het maken van keuzes omdat jij dat wenst. God zegt: 'Jouw wens is Mijn Wens!' want God weet, dat wat jij in het diepst van je wezen bent, en dat is liefde. Wie jij bent is liefde. Wat liefde is, is onbeperkt, eeuwig en vrij. Dus, dat is wat jij bent! Dat de aard van |Wie-jij-bent|.
Er is Eén, Alles is Eén. Jij bent de vertegenwoordiger van Gods Onvoorwaardelijke Liefde hier op aarde. God weet en beseft terdege dat jij soms het gevoel hebt dat je 'afgescheiden' bent van God. God verlangt daarom ook niets van je, want God kent jouw levenspad maar al te goed! Ook je ups en downs, je voorspoed en je tegenslagen. Hoe kan God immers dat wat bestaat niet accepteren? Namelijk één ding verwerpen komt er op neer te ontkennen dát het bestaat. Zeggen dat iets niet oké is, komt erop neer te zeggen dat iets géén deel van God is en dát is onmogelijk. Besef, dat God het fysieke en het metafysische universum heeft geschapen!

Het doel van het leven is daarom niet God te behagen, te plezieren! Het doel van het leven is te weten en te herscheppen van |wie-je-bent|. Door juist dát te doen, behaag je God en verheerlijk je Haar tegelijkertijd. Dus aanvaard van wie en wat je op dit moment bent; en weest daar een demonstratie van .

'God is liefde, en wie in die Liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem'. [Johannes 4:7-21]

3.0 De traditionele christelijke godsdiensten

afb. levensbeschouwing 2Onder deze classificatie worden het katholicisme, de Lutherse, Gereformeerde en Evangelische Kerken opgenomen. Deze godsdiensten geloven in de hemel als een werkelijke fysieke plek waar alle goede zielen zullen heengaan na de dood. Ze geloven ook in de eeuwige straf in de hel waar alle slechte zielen zullen boeten. Het Katholicisme gelooft ook in een tussenliggende plek die het vagevuur wordt genoemd waar de zielen die niet helemaal goed of helemaal slecht zijn na de dood terecht zullen komen. Het verzinsel van het vagevuur is fundamenteel geweest om de toepassing van de goddelijke gerechtigheid uit te leggen zonder het begrip reïncarnatie!
De katholieken en de evangelische mensen geloven dat de kruisiging van Jezus en zijn vergoten bloed genoeg waren om ons te redden. Hij zal de hele mensheid al hebben gered, want Hij werd door God opgeofferd voor de vergeving van onze zonden. De lutheranen en de gereformeerde kerken daarentegen geloven dat onze redding afhankelijk is van ons vertrouwen in Jezus en onafhankelijk is van onze daden hier op aarde. We kunnen dus concluderen dat als deze filosofieën waarheid zouden zijn, dan zou er een diepe ongerechtigheid van God tegenover de mensen zijn. De grootste criminelen zouden door God al vergeven zijn, want het 'vergoten bloed' van Jezus is voor de hele mensheid geweest en dus ook voor hen. Laten we niet vergeten dat Hilter en zijn generaals trouwe christen waren. Zij vierden Kerst op hetzelfde moment dat gaskamers honderdduizenden joden en andere rassen die zogenaamd onzuiver waren vermoordden [27 januari 2015, 70 jaar geleden dat concentratiekamp Auschwitz is bevrijd]. De grote Duitse nazi-criminelen gingen naar de mis en de lutherse bijeenkomsten om het Onze Vader te bidden, de communie te ontvangen en 'alles'. Zij waren trouwe gelovigen en buitgewone ouders. Maar tegelijkertijd waren zij wreedaards van het slechtste soort. Zouden zij echt al vergeven zijn door God alleen vanwege hun geloof en het vergoten bloed van Jezus?
Er is gewoon geen logica in deze uitleg. Op deze wijze, de uitleg voor het verdienen van de hemel en de kwelling in de hel, is er geen logica meer te vinden.

Ondanks het feit dat tweeduizend jaar na de geboorte van Jezus overal ter wereld mensen met zijn boodschap miljoenen mensen wist te inspirreren, neemt het kerkbezoek in het Westen steeds verder af. De kerken beginnen langzaam leeg te lopen, omdat steeds meer mensen moeite hebben met de 'taal' die in de kerken wordt gesproken. Mensen willen niet meer klakkeloos geloven in dogma's en therorieën waarmee de kerk de boodschap van Jezus heeft omhuld. Ze hebben geen behoefte meer aan een kerk in de rol van bestraffende, dreigende, corrigerende 'ouder'. Mensen geloven niet meer dat de kerk die de wijsheid in pacht heeft en beschikt over een geloofsleer die zaligmakend is. Mensen zijn niet afkerig van religie, maar wel van een opgelegd ('gedicteerd') geloof!

Nu de ontkerkelijking voortschrijdt, proberen de kerken naarstig maatregelen te treffen om de leegloop te stoppen. Ze zijn - weliswaar heel voorzichtig - bereid afb. levensbeschouwing 3vraagstukken te zetten bij dogma's (kerkelijke leerstellingen) en theorieën die zij eeuwenlang als de absolute waarheid hebben verkondigd. Maar realiseer je dat het vooral de georganiseerde religies - de bischoppen, de theologen, de godsdienstijveraars, de letterknechten - in de loop der eeuwen zijn geweest, die vertelden wát de mensen behoorde te geloven, wát God zoal van ons verwachtten én eiste!

Het meeste dat ons verteld en onderwezen is, is echter afkomstig van de grote wereldreligies. Nu is het niet zo dat wat zij ons verteld hebben echt 'fout' is, maar nu bezien moeten worden vanuit een 'verouderd' perspectief. Hun verhaal was niet compleet; het was een verhaal met een ontbrekende boodschap. En het enige elememt dat in de theologie van de meeste religies ontbreekt, is de ontbrekende boodschap van het missen van de (gevoels-)ervaring van Eenheid met de Schepper én de Eenheid met elkaar!
'Wij allen zijn Eén'. 'Wij allen zijn verbonden met elkaar'. 'Wij zijn een energie-deel van het ganse universum!'

Het idee, dat jij en alle mensen Eén zijn met God en Eén zijn met elkaar, is psychologisch en spiritueel gezien revolutionair!

4.0 Welke waarheid is dan de ware?

afb. levensbeschouwing 1Het juiste antwoord op deze vraag is 'tolerantie'; de universele moraal! En  ... dit betekent dus in feite een herfomulering van de ware betekenis van het leven én van jezelf!; van |wie-ben-ik|. Want .... er is geen waarheid behalve je innerlijke waarheid. En die waarheid bestaat slechts op één plaats; 'binnenin mij'. Heel de rest komt neer op dingen die anderen je vertellen of hebben verteld!

We moeten niets geloven gewoon, omdat een ander het zegt! Maar aangezien ons inzicht beperkt is, hebben we allen een verschillende benadering van de waarheid. Alleen vanuit een lege geest kunnen we onze zoektocht naar het zelf beginnen; naar mijn of jouw eigen waarheid én niet die van een ander! Op die manier ontstaat er een nieuw-mensbeeld!

5.0 De Universele waarheid

Wie verkondigt wat?

Het is een letterlijke waarheid; Wij zijn allen Eén! Elke ziel behoort tot Eén Ziel. Dan moet deze ene ziel de Ziel van God zijn, die zichzelf manifesteert als |Alles-Wat-Is|. Dat is exact de waarheid.

jezus geboorte 3De traditionele, exclusieve religies onderrichten deze waarheid niet! Als de georganiseerde religies deze waarheid leerden, zouden ze nooit kunnen onderrichten dat één mens beter dan een andere is, dat de ene ziel God beter bevalt dan de andere of dat een bepaald pad het enige pad naar de Goddelijkheid of Verlichting is. Ze zouden nooit kunnen leren dat sommige zielen 'naar de Hemel' gaan, terwijl andere verdoemd zijn tot de 'Hel'. Met het onderricht van hun separatistische filosofieën en hun uitsluitende theologieën slaan sommige georganiseerde religies niet alleen de plank mis, maar ze zijn gevaarlijk bovendien. Want .... de kernboodschap van de meeste georganiseerde religies is niet blijdschap, argeloosheid en zelfwaardering, maar angst, schuld en zelfontkenning tot verdoemenis aan toe!
De kerkelijke, religieuze boodschap is nog steeds: 'Jullie kunnen niet doodgaan en jullie zullen nooit voor eeuwig verdoemd zijn!' Dit is een waarheid en het zal alles veranderen vanaf het moment dat wij beslissen het als onze persoonlijke waarheid in de praktijk te brengen. De meeste religies van onze wereld hebben de eerste vier woorden van deze waarheid onderwezen, maar ze vervolgens na deze vier woorden tegen ons gezegd hebben, heeft deze waarheid in een nachtmerrie veranderd! Ze hebben ons verteld dat onze ziel nooit sterft, maar ze hebben ons ook voorgelogen dat onze ziel voor eeuwig in de 'Hel' kan verblijven. Zelfs dat onze ziel aldaar kan verbranden, zoals sommige sektarische groepen heden ten dage nog durven beweren. En de kerkelijke omschrijving van hun redenen waarom wij voor eeuwig naar de hel moeten - en ook van de redenen waarom een enkeling naar de hel zou moeten - heeft een hel op aarde gecreëerd. Sommige religies en sektarische groeperingen onderwijzen bijvoorbeeld, dat je rechtstreeks naar de Hemel gaat als je je medemens op grond van de 'juiste redenen' vermoordt, terwijl andere religies onderwijzen dat geloven in God, maar dan op de 'verkeerde manier', je een enkele reis naar de Hel oplevert.

Stel je nu dan eens voor, dat de Paus Benedictus opeens verstaanbaar zegt: 'God houdt van alle kinderen Gods, en zijn allen één. Er zijn vele wegen naar God en God omhelst allen die hun pad oprecht en in nederigheid volgen. Niemand volgt een betere weg, wij volgen allen slechts een andere weg'. 'Je bent niet je lichaam, maar onbegrensd en eindeloos!´
Stel dat president Obama zegt: 'Dit zijn moeilijke tijden en er zijn talloze manieren om de problemen waarvoor wij staan aan te pakken. Ik heb mijn gedachten hieroverjezus afbeelding en mijn tegenstander(s) haar gedachten. Mijn tegenstander is geen booswicht. Zij is geen slecht mens. Ze houdt er gewoon andere ideeën op na dan ik. Luister zorgvuldig naar onze ideeën en kijk dan met wie van ons u het eens bent. Uiteindelijk wil ik u allen echter het volgende laten weten: dit zijn de Verenigde Staten en wij zijn allen één. Wij volgen niet een betere weg, wij volgen slechts een andere weg'.

Het uiteindelijke gevolg hiervan zal zijn, dat de wereld er ongetwijfeld 'iets' anders zal uitzien. Een wereld van vrede, vreugde, blijdschap ..... alles delen met elkander. Een wereld waarvan we oprecht kunnen zeggen, dat wij een meervoudige maatschappij 'bemannen'. Een wereld waar naar de gevoelens van de mens wordt geluisterd. Een wereld van waar wij kunnen zeggen dat dit onze gemeenschappelijke waarheid vertegenwoordigt.
Wees daarom zo verstandig en leer van nu af aan luisteren naar je eigen gevoelens. Luister naar je hoogste innerlijke gedachten. Luister naar je opgedane ervaringen. Wanneer één van deze afwijkt van wat je spirituele leraren of spirituele leiders je vertellen of van wat je leest in boeken, vergeet dan de(ze) woorden. Woorden zijn de minst betrouwbare verspreiders van waarheid, want het is de waarheid van de auteur(s).
Anders gezegd: 'het gaat om jouw waarheid en niet om de mijne?'

'Ken daarom deze waarheid, en de waarheid zal je bevrijden'

De enige waarheid is dan ook: er is geen scheiding! Niet tussen ons onderling, niet tussen ons en God, nergens tussen! Dat is het allergrootste geheim aller tijden.

afb. leven na de doodProbeer het volgende te onthouden: Je vormt altijd een deel, omdat je nooit gescheiden bent. Je vormt altijd een deel van God, omdat je nooit van God bent gescheiden. Dat is de waarheid van je bestaan. Wij vormen één geheel. Nu ken je dus de hele waarheid, de hele wereld.
Deze waarheid heeft het voedsel gevormd voor de hongerende ziel. Neem en eet ervan. De wereld heeft gesmacht naar deze vreugde. Neem en drink ervan. Doe dat om God te her-inneren. Want de waarheid is het lichaam, en vreugde is het bloed van God, die liefde is. Waarheid, vreugde en liefde. Deze drie zijn onderling uitwisselbaar. De ene leidt naar de andere en het doet er niet toe in welke volgorde ze verschijnen. Allemaal leiden ze tot God.

Herinner jezelf voortdurend aan de fysische en metafysische waarheid, dat geen plek in dit universum verstoken is van 'geest'; van de Goddelijke Geest! Herinner jezelf er voortdurend aan, dat de fundamentele waarheid die je dient te herhalen (affirmaties, e.d.) en kennen is:

 • 'Ik ben een Goddelijke schepping';
 • 'Alle schepping heeft een bedoeling';
 • 'Ik ben hier om als een god - een goddelijk wezen - te zijn'.

6.0 De centrale waarheid

De centrale waarheid - het meest fundamentele begrip - waar omheen elke andere waarheid die door de mensen in praktijk wordt gebracht, voortaan moet draaien, is: 'Je bent niet alleen maar je lichaam'. 'Degene die jij bent, is onbegrensd en eindeloos'. En wel om de eenvoudige reden dat jij als goddelijk wezen bestaat uit een ziel,een geest en een lichaam - een goddelijke drie-eenheid die permanent in verbinding staat met de Universele Waarheid - waarin de ziel als een zelfstandig evoluerend schepsel het lichaam omhult, doordringt én alle scheppingsprocessen hier op aarde begeleidt!

De ziel is:

 • De ziel is de 'individualisatie van de Goddelijke Geest en die is |Alles-wat-er-Is|.bloem13a
 • De ziel wordt voortgebracht uit God Zelf, en is dus een 'deel' van God Zelf; een energielichaam (een vonkje) van God Zelf.
 • De ziel is een goddelijk deel van het Goddelijke Geheel; een deel van het Ene Onmetelijke Oneindige Energielichaam dat het Universum omhult. Dus: wij allen zijn Eén.
 • De ziel is God in het klein; de ziel is het gereedschap waarmee God zichzelf uitdrukt.
 • De ziel is geworden tot een 'enkeling'; een samengeklonterd energiedeel (energielichaam) van |Al-Wat-Is|, dat het menselijke lichaam omhult én doordringt.
 • De ziel is de essentie, die een persoon 'levend' maakt.
 • De ziel is een zelfstandig evoluerend schepsel!

Dit goddelijk, nieuw inzicht is de sleutel tot ..... ALLES! Dit is de kern waarom alles in het leven draait! Een fundamenteel inzicht die helaas door weinig kerkelijke instanties, georganiseerde religies of sektarische groeperingen worden gedeeld!.

7.0 Een nieuwe Versie van God

'God herdefiniëren?'

Afb. engelen 1In de geschiedenis van de mensheid zijn wij oude begrippen steeds weer voor de moderne tijd geherformuleerd. Gedachten die al eens eerder waren uitgedrukt, zijn op een nieuwe en uitgebreidere wijze opnieuw tot uitdrukking gebracht. Abraham heeft dit gedaan, Mozes, Boeddha, Jezus, Mohammed en vele meesters, zowel bekende als onbekende, hebben dit gedaan. En velen doen het vandaag de dag nog. Nog steeds blijven we rondlopen met de ideeën over |God van Gisteren|. Maar ze - de georganiseerde religies vooral - hebben de mensheid niet naar de plek geleid, waar ze volgens eigen zeggen naartoe wilde gaan. Ze hebben geen vrede, harmonie en geluk gebracht. Niet het tijdperk van de verlichting voortgebracht. Ze hebben over de hele wereld tranen, woede, geweld, bloedvergieten, onmetelijke angst en vreselijke verwoestingen gebracht.

God heeft dit niet zelf gedaan, maar onze ideeën over God hebben dit gedaan. Want de overheersende gedachte is, dat de 'oude' God - de |God van Gisteren| - nooit een rechtvaardige samenleving, of een vreugdevolle, harmonieuze beschaving heeft kunnen scheppen, laat staan een vredige wereld. En deze God kan dat tot op heden nog niet! Volgens het inzicht van veel mensen op deze aarde is het de taak van God om de mensen te vertellen wat voor hen het beste is en daar moeten wij ons aan houden. Dat God niet alleen de Schepper van hemel en aarde is, maar ook als taak heeft de aarde te verzorgen, om vrede te brengen op aarde. Het is de taak en opzet van God die velen in hún verbeelding hebben gecreëerd, maar niet van God die werkelijk is. Op deze wijze hebben wij een God gecreëerd met twee gezichten: Goede God, Slechte God. Deze volstrekt tegenstrijdige overtuigingen worden 'heilig' genoemd en zijn opgenomen in de Heilige Schriften van alle wereldreligies!

Maar onthoud: God verwoest niet, God wijst niet af, en God bestraft niet! Waarom zou God geboden of wetten uitvaardigen die toch met de voeten zouden worden overtreden?

7.1 Het bewustwordingsproces van de |God van Gisteren|

'Niet de 'oude' God, maar een nieuwe versie van God'

Wordt het nu niet eens de tijd om de 'heiligste' godsdienstige zienswijze (=overtuiging) over God en het leven eens uit te dagen? Want besef dat religie - gewoon een ander woord voor wat je gelooft - het fundament van onze beschaving is. Overtuigingen (geloofsovertuigngen) hebben namelijk onze (oude) gedragingen gecreëerd enafb. engelen 4 dat geldt voor iedereen. Of je nu in God gelooft of niet!
Het wordt tijd om onze grootste misvattingen over God eens onder een ander daglicht te brengen. Wij - jij en ik - mogen nu eens gaan beslissen wie en wat God is, en niet de religies! Wat vind je van dit idee?

We kunnen natuurlijk de bestaande dogma's - de kerkelijke overtuigingen - blijven bestuderen, herformuleren, herschrijven of her en der kleine aanpassingen plegen, maar wat wij nu in deze hectische tijd werkelijk nodig hebben is een radicale verschuiving in de opvattingen van de mensen over wie God nu werkelijk is en wat de ware betekenis van het leven dan wel is. Dat er nu eens definitief afscheid wordt genomen van de |God van Gisteren| en de |God van Morgen| welkom gaan heten. Dan we gaan praten over een herformulereing van het begrip God; we gaan God 'her-ontwerpen'. Dat we vanuit een nieuwe gedachte over God, God gaan herformuleren.

Een uitgebrieder concept, een dieper besef van God. Niet een 'nieuwe God', maar een nieuwe Versie van God. Een uitgebreidere Versie van God. Niet de God volgens onze huidige opvattingen, want onze huidige opvattingen zijn tot nu toe onvolledig geweest. Het gaat dus niet om een 'nieuwe God', maar over een nieuwe ervaring van de 'oude' God!

Eén van die vernieuwende gedachte is:

 • dat God die de hele tijd met iedereen praat;
 • dat de |God van Morgen| heeft geen geslacht, maat, vorm, kleur of enig ander (uiterlijk) kenmerk van enige individueel levend wezen;
 • dat God is het AL, er is niets dat God creëert wat niet God Zelf is; God stroomt in, als en door alles; jij bent God die zich uitdrukt. En God is jou, die zich als jou uitdrukt;
 • dat de |God van Morgen| van niets is afgescheiden;
 • dat de |God van Morgen| behoefteloos of nodeloos is;
 • dat de |God van Morgen| maar géén Persoon (een persoonlijke God) is;
 • dat de |God van Morgen| niet een uitzonderlijk Opperwezen is, maar het buitengewoon Proces is dat we het leven wordt genoemd.

Anders gezegd: denk aan God op een manier waar jij je goed bij voelt en vergeet de gedachte over de |God van Gisteren| die van ons verlangt dat we bepaalde dingen op een bepaalde manier doen en dat we over een bepaald pad tot Hem komen, want anders ............

8.0 Slot

afb. engelen 16Tot in het recente verleden van de mensheid stelden de meeste mensen die in God geloofden zich God als een Opperwezen voor, zodat ze in hun geest een God konden creëren die als een persoon was; een persoonlijke God. Anders gezegd: als een uitvergrote versie van henzelf! Door op deze wijze te denken en God op deze manier te construeren, creëerden ze - de bisschoppen, de theologen, godsdienstijverraars, letterknechten - God naar het beeld en gelijkenis van de mensen, en dat is precies het omgekeerde van wat zij zeiden dat God gedaan had.
Veel mensen zeggen dat God de wereld heeft verteld, dat God de mensen heeft geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. En natuurlijk, als je je God gewoon voorstelt als een grotere, schitterende en machtiger versie van de mens, dan lijkt het ook nog ergens op te slaan dat wij zijn wat wij zijn en dat God een Opperwezen of een Superversie van ons is. Maar God is helemaal géén Opperwezen, een Super-uitvergrootte-versie-van-de-mens!

De ideeën van de mensheid over zichzelf komen voort uit haar ideën over God en het leven, en deze ideeën komen voort uit de krachtigste ideeënverschaffers van de mensheid, te weten de religies. Maar God is helemaal geen Opperwezen, maar een Proces dat het Leven wordt genoemd. Nu is niet alleen de mensheid geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, maar de rest van de scheppping ook. Nu is alles één ding, en dat Ene Ding heet God!
Dit is geen nieuw idee. Dit is niet het 'Nieuwe Denken'. Veel wetenschappers en filosofen zeggen dit al eeuwen. In feite is dit het kruispunt waar wetenschap en religie elkaar ontmoeten. Iedereen kan natuurlijk zijn eigen individuele weg kiezen, maar besef op z'n minst dat ieder van ons - NU - midden op dat kruispunt staat!

Daarom is het nu de tijd om de basis van onze kennis van God en van het leven uit te breiden, om ons begrip te laten groeien, om ons besef te versterken en ons bewustzijn te verruimen! Het is de tijd om van de 'oude' spiritualiteit over te stappen op de Nieuwe Spiritualiteit, om onze |God van Gisteren| los te laten en de |God van Morgen| te omhelzen. Het wordt tijd om ons huidig bewustzijn definitief onder de loep te nemen en tot de conclusie komen dat onze bestaande ideeën en overtuigingen over God en dat de zienswijze op het leven drastisch veranderen moet; dat we ons de |God van Gisteren| gaan herdefiniëren en God gaan leren zien als het Proces dat |ALLES-IS|.

De theologische spil van de Nieuwe Spiritualiteit; het leven is het proces van ontwaken! Het is een (bewust)wordingsproces. Het is het proces dat je je ervan bewust wordt dat je geworden bent wat je altiljd al was. Het is het proces van je weer bij het onscheidbare voegen. En dit proces komt niet op een feitelijke hereniging neer, maar gewoon op het besef dat je nooit afgescheiden bent geweest. Want geen enkel deel van God zal ooit door God in de steek gelaten worden. Want er is niets wat niet een onderdeel van God is, want God is van niets afgescheiden, maar is het |Al-in-Alles|, de |Totaalsom-van-Alles| wat ooit geweest is.

'Als mijn filosofie iets van waarde bevat, is het de wet van harmonie'.

Hans Zevenboom

 

 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack