logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

Het probleem bewustzijn - deel I - maart 2015

Het probleem bewustzijn - deel I

Een serie van vier artikelen over het begrip bewustwording-van-Alles!

1.0 Inleiding

'De mens raakt niet in de war door de dingen, maar door zijn mening over de dingen' [Epictetus]
'Het bewustzijn vertegenwoordigt de geest, niet de zuivere geest ofwel de ziel' [Hans Zevenboom]

afb. genezing 4We leven in roerige tijden. Ondanks dat het leven van alledag gewoon lijkt door te gaan, zijn er vele veranderingen in het leven van ieder afzonderlijk individu. Veranderingen die te maken hebben met alle facetten van het leven én met bewustwording. Deze (noodzakelijke) veranderingen horen bij de zelfontwikkeling en bewustwording van elk afzonderlijke mens. Er is geen mens die zich niet ontwikkelt in dit bewustwordingsproces. Maar er zijn genoeg individuen die zich er niet bewust van zijn hoe hun leven zich aan hen ontvouwt. Het leven is niet zomaar iets wat ons overkomt. Het leven is een serie aan ervaringen, aan spiegels, om ons te leren groeien als mens, als spiritueel energiewezen, als ............. ziel!
Het innerlijke of hogere zelf wenst alleen maar te groeien door zelf te ervaren hier op aarde.

In wetenschapsland is bewustzijn altijd een ondergeschoven kindje geweest. Moderne wetenschappers weten zich er meestal geen raad mee. De gangbare opvattingen waren tot nu toe, dat het bewustzijn zich op bepaalde plaatsen in de fysieke hersenen (de breinmassa) dienden te bevinden. De algemeen (over)heersende opvatting is, dat bewustzijn een biochemisch bijproduct van de hersenen [Richard Dawkins en Stephen Jay Gould] is! Maar tot nu toe begrijpt niemand hoe een besluit tot stand komt of hoe de fantasie op gang komt! Ook een probleem is de vraag waaruit het bewustzijn bestaat of hoe definiëren we het bewustzijn nu eigenlijk?
'Het lijkt wel of we nog even ver verwijderd zijn van een juist begrip van cognitieve processen als een eeuw geleden', aldus sir John Maddox (oud redacteur van Nature).

Mijn vraag is dan ook: 'Heeft de wetenschap dan uiteindelijk nog nooit gehoord van het begrip ziel, of zuivere geest én de verstands-geest?' Zo ja, kunnen 'ze' dan wel of geen duidelijk onderscheid hier tussen maken? Of is deze materie te ingewikkeld en willen 'ze' liever hun handen er niet aan branden, omdat het toch niet te bewijzen valt; dat het fysieke lichaam doordrongen én omhult wordt door een hogere energievorm, genaamd de ziel of het hogere Zelf?

2.0 Het raadsel hersenen en bewustzijn

'Bewustzijn is datgene wat hersenen tot hersenen maakt'
'Wat is bewustzijn? Waardoor wordt bewustzijn verklaard?'

Onder 'bewustzijn' verstaat men de mogelijkheid om over gedachten, emoties, waarnemingen of herinneringen te beschikken en zich van hen 'gewaar' te zijn;  ze waar te nemen, zich ervan 'bewust' te zijn van je eigen psychische processen. Weten van wat er in je omgaat, weten van wat je ziet, hoort of voelt en daarover kunnen vertellen. Het weten en kennen van het bestaan van iets of van zichzelf.
Het fenomeen bewustzijn wordt dikwijls als één van de grootste onopgeloste problemen in de filosofie en (natuur)wetenschap gezien en tegenwoordig is er géén nauwkeurige, algemeen erkende definitie van bewustzijn.

'Het denken, de regisseur van ons bewustzijn (?)'

afb. Psychiatrie 4Vooraanstaande neurologen zeggen nu, dat de hersenen eerder een gecombineerd organisme zijn voor het registreren en kanaliseren van bewustzijn, dan voor de productie ervan! Prof. J.C. Eccle formuleerde het bondig door te stellen, dat 'de hersenen de boodschapper zijn voor het bewustzijn'. Maar een andere neuroloog ging nog een stapje verder en die schreef: 'Zijn hersenen wel echt noodzakelijk?'
In de klinische neurologie heeft het begrip bewustzijn echter een duidelijke en beperkte betekenis: het duidt op de gewaarwording van jezelf én je omgeving, en brengt bepaalde hersensystemen in een bepaalde volgorde in actie. Binnen het bewustzijn onderscheidt de neurologie dan ook drie toestanden; waken, REM-slaap en non REM-slaap. Het omgekeerde van bewustzijn is coma! De hersenstam fungeert in deze zienswijze als oerbron van het menselijke bewustzijn. Hij ontvangt zenuwsignalen uit de voeten, de ingewanden, het hart en het hele lichaam, en leidt ze verder voor het activeren van de thalamus en de cortex cerebri [1,2]. Dus zonder hersenstam géén bewustzijn!

Mijn vraag is: 'Zit er dan een 'schakelaartje' in de hersenstam die deze drie bewuste toestanden regelt'?' 'Hoeveel hersenen hebben we dan voor bewustzijn nodig?' Of ......... 'is het bewustzijn een veel ingewikkelder (denk)proces dan wij ons tot nu toe hebben voorgesteld?' Het blijkt in ieder geval, dat als we de helft van de thalamus en de cortex verliezen, de linker- of de rechterhelft, we nog steeds de bepalende kenmerken van bewustzijn kunnen behouden.
Mijn vraag is dan opnieuw: 'Bevindt het geheugen - het bewustzijn - zich dan niet in dezelfde ruimte als de fysieke vorm van de hersenen?' 'Bevindt het bewustzijn zich dan........... overal?' Zelfs 'buiten' het fysieke lichaam?'

Neuroloog Karl Pribgrams heeft het 'mysterie' van de hersenen en het bewustzijn op een andere manier aangepakt. Hij heeft 'bewezen', dat het geheugen van de mens zich helemaal niet in de hersenen bevindt! Zijn experimenten lijken aan te tonen, dat het geheugen zich niet in dezelfde ruimte bevindt als de fysieke vorm van de hersenen. Dat bewustzijn en intelligentie op de één of andere manier door de ruimte is verspreid. Dit is op holografische [3] manier vastgelegd. Wetenschappers zijn nú op zoek naar de plaats wáár het hologram zich nu werkelijk bevindt!

afb. Psychiatrie 5Een aantal onderzoeken duidt erop dat ons bewustzijn een elektromagnetische grondslag heeft; bewustzijn is namelijk energie zo heeft men ontdekt. Uit deze onderzoeken kwam ook naar voren, dat ons bewustzijn mogelijk een elektromagnetisch energieveld was. Prof. Johnjoe McFadden (school of Biomedical and Life Sciences, University of Surrey, Verenigd Kokninkrijk) is van mening, dat er informatie ligt opgeslagen in het elektromagnetisch (energie)veld [bijv. in het aura-veld] dat ('alleen maar (???)', Redactie) de hersenen omgeeft! Het elektromagnetisch veld van de hersenen zorgt voor de verbindingen die kenmerkend zijn voor het bewustzijn, dat onze handelingen beïnvloedt en onze wil manifesteert. Om nog een stapje verder te gaan heeft neurobioloog Sue Pockett aangevoerd, dat het elektromagnetisch veld van de hersenen hét bewustzijn is!
Bewustzijn is datgene wat hersenen tot hersenen maakt; datgene maakt |wie-jij-bent| .......... volgens deze zienswijze! Jij bent ...... je hersenen; de goddelijke hersenstam! [2] Of, zijn we als wezen veel meer dan dat? Ons elektromagnetisch energieveld of aura-veld reikt toch veel verder dan alleen maar rondom onze hersenen?
Mijn vraag is: 'Zijn er dan meerdere energievelden die de mens - het fysieke lichaam - ter beschikking heeft? Zijn er meerdere bewustzijnscentra waarneembaar in het menselijk energieveld of in en rondom het fyiseke lichaam?'

[1] De thalamus en de cortex werken op een bijzondere manier samen. Ze produceren ongeveer veertig keer per seconde een elektrische resonans. Waarom ze dit ritme voortbrengen is niet duidelijk. Misschien van belang voor het synchorniseren van waarneming en denken tijdens waken en dromen.
[2] Het menselijk bewustzijn zetelt in de cortex en de thalamus. Boek 'De Goddelijke Hersenstam', van Kevin Nelson.
[3] Met een hologram wordt gewoonlijk een driedimensionale foto bedoeld die mbv. een laser is gemaakt.

3.0 Het filosofisch en psychologisch standpunt

'Het probleem bewustzijn'

afb. Psychiatrie 1Bewustzijn wordt in de psychologie globaal op twee manieren gedefinieerd, namelijk als een bewustzijnstoestand, of als een beleving van de omgeving én het eigen ik. Onze bewustzijnstoestand kan daarom fluctueren tussen waken en slaap. De tweede vorm van bewsutzijn heeft te maken met onze subjectieve beleving van gebeurtenissen in je omgeving. Bewustzijn is een toestand van de 'geest', die gekenmerkt is door een besef of beleving van het eigen 'IK' en de omgeving!

Veel moderne natuurkundigen hebben daarentegen (nog) een materialistische voorstelling van het heelal en een darwinistische voorstelling van het doel van het leven op aarde. Zij worstelen met vele vragen, maar ook de filosofen worstelen nog steeds met twee vragen: hoe en waarom? Hoe kan bewustzijn bijvoorbeeld ontstaan uit 'levenloze' materie? Hoe kan er een wezen met een vrije wil en met zelfbewustzijn tevoorschijn komen uit een kosmos, die wordt beheerd door natuurkundige en mechanische wetten? Hoe kan er een geest in de 'machine' zitten? En waarom zou er menselijk bewustzijn bestaan? Waarom zou de mens geneigd zijn om over de kosmos en het leven te willen nandenken? Wat heeft dat voor zin?

Er zijn vier gebruikelijke, filosofische antwoorden op de vraag naar het hoe en waarom van ons bewustzijn. Thomas Huxley, bioloog Anthony Cashmore en Francis Crick veronderstelden dat bewustzijn en vrije wil op illusie berusten. Dat ze fysiek onmogelijk zijn. Je kunt een geestelijk verschijnsel dat je vrije wil noemt niet in het radarwerk van het heelal verstoppen. Daarom moeten we aanvaarden dat de geest niet bestaat; dat bewustzijn niet meer dan een secundair verschijnsel is, een hulpeloze 'toeschouwer' is.
afb. Psychiatrie 10De tweede verklaring is functionalistisch! Bewustzijn is een fysiek proces dat zich heeft ontwikkeld door natuurlijke selectie. Omdat het in dienst staat van het doel van overleven en voortplanting. Maar waarom zouden we uitgerust zijn met zo'n indrukwekkend bewustzijn als het slechts bestemd is voor de voortplanting en meer niet?
Een derde theorie [Richard Dawkins en Stephen Jay Gould] ziet het bewustzijn als een bijproduct van bepaalde aanpassingen van de hersenen. Ons denkvermogen helpt ons om beter te kunnen overleven. Maar als bijkomstigheid helpt het ons ook om een voorstelling te maken van onze dood, en te overwegen wat de zin van het leven is. Dit heeft geleid tot religie, filosofie en een hoop gegraaf in de ziel. 'Het menselijk bewustzijn is pure mazzel'.
En andere manier - vierde theorie - is de veronderstelling dat het om een bepaalde vorm van materie, kracht of zelfs een dimensie gaat. Een dimensie die het kwantummechanisme nog niet volledig doorgrondt, maar wezenlijk is. Misschien zal bewustzijn uiteindelijk worden opgenomen in een 'theorie van alles'; naast ruimte, tijd, zwaartekracht, massa en energie. Heraclitus' voorstelling [1], dat bewustzijn op de één of andere manier besloten ligt in alle materie is nog niet eens zo gek geweest. Heraclitus, Plato, Aristoteles en de stoïcijnen veronderstelden dat het menselijk bewustzijn ontstaan is, omdat dat de bedoeling was van een beziel heelal. Het bewustzijn zou de mens niet alleen behulpzaam zijn bij het overleven en de voortplanting, maar ook in staat stellen om na te denken over de kosmos en de waarheid over het leven te onthullen.
Dit komt in de buurt van het 'antropisch principe' dat bepleit wordt door Roger Penrose [2], emeritus hoogleraar wis- en natuurkunde van de universiteit van Oxford. Hij heeft een theorie die haaks staat op de neurowetenschappen. Hij stelt dat de mens leeft in een 'platonisch universum'; geleid wordt door wiskundige wetten en is uitgerust met een Geest die in staat is deze wetten te doorgronden. Het menselijk bewustzijn is dan géén toevallige afwijking in een onbezield en zinloos universum. Het zou dan zo maar kunnen, dat de microkosmos van de menselijke geest verbonden is met de macrokosmos van het universum ......... zoals sommige Griekse filosofen toen al dachten.

afb. Psychiatrie 23Gerrit Teule informaticus en wetenschapsdenker, baseert zijn theorie op het gedachtegoedje van de Franse kernfysicus jean Charon. Bewustzijn [3] en materie ontstonden op hetzelfde moment tijdens de oerknal! De (menselijke) geest is ons dus niet van buitenaf ingeblazen, zoals in het christendom wordt gepredikt, maar zal volgens Teule al vanaf het begin opgesloten in de materie zelf. In de westerse wereld hebben we lichaam en geest heel lang als afzonderlijke elementen beschouwd, maar dat is een illusie! Bewustzijn is de geesteljke kant van materie en materie is de fysieke kant van het bewustzijn, aldus Teule.
Zijn conclusie is: geest en materie zijn innig en onlosmakelijk met elkaar verbonden. Volgens Charon waren ze zelfs onscheidbaar één geheel. Geest en stof zijn dan ook geen aparte verschijnselen, maar één en dezelfde 'psycho-materie'. Charon meende ook dat álle materie bezield is met bewustzijn [3]. 'Dode materie' bestaat dus niet! Ook een steen heeft in zijn visie bewustzijn; heeft dus een bewustzijn. Dat bewustzijn is bovendien voortdurende in ontwikkeling. 'De rotsblok groeit echter super-super-super langzaam'.

[1] Heraclitus een Griekse filosoof. Hj werd rond 540 v. Chr. geboren in het toen welvarende Efeze in Klein Azië (huidige Turkije). Hij stierf ca. 480 v. Chr.
[2] De algemene theorie van het 'pan-psychisme' is de gedachte, dat bewustzijn of het vermogen tot bewustzijn in alle materie bestaat. Voorzichtige steun van een aantal geloofwaardige denkers zoals filosoof Alfred North Whitewead, David Chalmers, Galen Strawson en Thomas Nagel, de psycholoog William James, de natuurkundige Roger Penrose, de sterrenkundige Bernard Carr en de astronaut Edgar Mitchel. Boek 'Filosofie voor het leven'.
[3] Redactie. Het (algemeen) bewustzijn kun je hier omschrijven als het goddelijk bewustzijn; het DNA. Divine Natural Awareness = het goddelijk natuurlijk bewustzijn.

4.0 Een zielloos mechanisme?

'Waanzinnige theorieën?'
'De onbezielde mens?' 'IK' bestaat niet?' 'IK' ben ----- een gedragsvorm; meer niet!' 'Een robot misschien?'

Eafb. Psychiatrie 2én van zijn belangrijkste hedendaagse vertegenwoordigers is de Amerikaanse filosoof Daniel C. Denett. Denett beweert in zijn boek 'Het bewustzijn verklaard', dat bewustzijn een gedragsvorm is en zodoende door de hersenen wordt bestuurd! Als gevolg van deze theorie is er nu een theorie in de omloop die het bewustzijn op een biologische, neurologische en psychologische manier probeert te verklaren! De theorie wordt mooi verpakt in het zgn. DIMAPEC-model [1] dat de afkorting is van Diversity in Memory Activity and Perceptive Consciousness ofwel, in het Nederlands, Diversiteit in GeheugenActiviteit en Waarnemend Bewustzijn.
Hierin wordt simpel gesteld, dat wij mensen géén bewustijn hebben, maar mechanismen die in een bepaalde combinatie, bewustzijn kunnen veroorzaken. Met andere woorden: mensen hebben géén bewustzijn, zij ondergaan bewustzijn!

Waarom dan niet de volgende waanzinnige stap introduceren............ van filosoof Thomas Metzinger, hoogleraar theoretische filosofie aan de universiteit van Mainz. Metzinger toont met experimenten in neurowetenschap, virtual reality, robotkunde én zijn eigen pionierswerk op het gebied van 'out-of-body' ervaringen dat het 'zelf' eigenlijk niet bestaat. Metzinger laat zien hoe onze hersenen onze werkelijkheid construeren. Als het waar is dat ons bewustzijn volledig door onze hersenen worden gevormd, dan kunnen we het 'zelf' op allerlei manier manipuleren. Zeker met de huidige technische mogelijkheden en de medische middelen!

Is dat wat de chemische en de farmaceutische industrieën willen bereiken? 'Wij zijn robots; zielloos - te manipuleren - mechanismen!'
Mijn vraag is daarom wederom: 'Zijn wij goddelijke wezens, onbezielde wezens, zielloos mechanismen of juist een drieledig wezen, dat wel bestaat uit een ziel, een geeest en een fysiek lichaam'?''Zijn wij gewoonte dieren aan het worden?' 'Mechanismen die alleen maar gezonde en ongezonde gewoonten ontwikkelen?'
Mijn vraag is dan opnieuw: 'Wat zegt mijn buik-, onderbuik-gevoelens dan wel? Niets? Mijn intuïtie, dan? Niets? Paranormaal begaafdheid, dan? Niets? Zijn er dan toch meerdere (onbekende) energiecentra te herkennen in het menselijk lichaam?' 'En hoe zit het dan met de psychologische functies van de chakraleer .......... van Anodea Judith? [2]. Allemaal onzin?

[1] Boek 'Het Bewustzijnsmechanisme Ontdekt' van Albert Jarsin [www.bewustzijn.net]
[2] Chakra Werkboek, 'Het Chakrasysteem als sleutel tot kennis en geestelijke groei' - Anodea Juidith.

4.1. Het psychiatrisch bewustzijnsmodel

'Het kernprobleem van de psychiatrie = de wetenschap zonder ziel!'

Geneeskunde van de ziel is de letterlijke betekenis van het woord psychiatrie. Psychiaters zijn 'speleologen van de menselijke geest'. Ze kennen de weg in de krochten van de ziel, in het gangenstelsel van onze diepste verlangens, angsten en emoties. Althans, dat denken 'ze'! Maar is dat wel zo? Besef, dat Wundt's definitie van de mens [1879] als een zielloos organisme ('de wetenshap zonder ziel') - uiteindelijk wel tot de hedendaagse psychiatrie (met de daarbij behorende geneeskundige behandelingen) heeft geleid!

afb. Psychiatrie 9Volgens Sigmund Freud (1856-1939) is de persoonlijkheid volgens het structureel model samengesteld uit drie krachten: het id [1], het ego [2] en het superego [3]. In het topografische model onderscheidde Freud drie bewustzijnsniveaus waarin de psychische processen plaatsvinden: het bewuste-, het voorbewuste- en het onbewuste niveau. Deze drie systemen van psychologische krachten die met elkaar interacteren, produceren het uiteindelijke gedrag van het individu! Maar de onzichtbare krachten van id, ego en superego zijn (helaas) vaak met elkaar in conflict en zo'n conflict leidt tot angstgevoelens. Op basis van deze theorieën ontstond Freuds psychoanalyse; de klassieke psychoanalyse.
Sigmund Freud ging er vanuit dat de psyche (de menselijke geest) lijkt op een slagveld waar driften met elkaar op drie theoretische niveaus - het id, ego en superego - strijd leveren. Het id, is het dierlijke, driftmatige principe van de psyche [4], het superego is het geweten en het ego probeert tussen beide te 'bemiddelen' en houdt zich tevens bezig met de externe wereld die op ons inwerkt. Freud zag het onbewuste vooral als de zetel van het driftleven met vooral vitale en seksuele impulsen die uit verdrongen impulsen uit de vroege jeugd voorkomen.
De bouw van de menselijke psyche [4] kent volgens de theoretische psychologische beschouwingen vele lagen: het bewuste, het persoonlijke onbewuste en het collectief bewuste, waarbij het collectieve onbewuste meer een begrip is uit het werk van Carl Gustav Jung. Volgens Freud bestaat het persoonlijke onbewuste uit een wezenlijke inhoud van verdrongen herinneringen en ervaringen. Maar volgens de (onbewezen) hypothese van Jung is het collectief onbewuste een soort opslaplaats van latente beelden die de mens als soort heeft geërfd uit zijn verleden; een verleden dat zowel dierlijk als menselijke voorouders omvat. Met andere woorden we erven gedragsmogeljkheden van onze voorouders! De inhouden van het collectieve onbewuste worden door Jung 'archetypen' genoemd.
De menselijke 'geest' is door middel van de hersenen in die opvatting net als het lichaam geprediponeerd door evolutie. Immers de hersenen zijn te beschouwen als de voornaamste orgaan van de geest, zodat het collectief onbewuste afhankelijk is van de evolutie van de hersenen, aldus de theoretische beschouwingen van de psychologie!

afb. Psychiatrie 16Veel psychiaters zijn nog steeds van mening, dat de psyche [4] niets anders is dan een abstracte aanduiding van neurologische processen. Of in het beste geval de machteloze, subjectieve dimensie van de objectieve hersenen. Soms wordt dit enigszins gecompenseerd door noties als cognitieve verwerkingsprocessen en sociale determinanten. Het gevolg van deze destructieve denkwijze is, dat alle geestelijke problemen worden veroorzaakt volgens hen door een gebrekking functioneren van het brein. Maar de invloed van de 'geest' [5] als niet-fysiologische factor (bijv. het hoger bewustzijn is onsterfelijk en onstoffelijk) blijft volledig buiten beeld!
Met andere woorden men gaat er dus gemakshalve maar vanuit dat de 'geest' [5] hoofzakelijk in de breinmassa - 'de bovenkamer' - is vertegenwoordigd, is gezeteld! Maar de 'geest' is naar mijn mening in ieder lichaamscel aanwezig! Dus niet alleen in de haren op je hoofd, maar ook in je teennagels! De geest is verspreid over het hele fysieke lichaam! De geest is het verstand - het cel-geheugen-, maar zeker niet je breinmassa; alleen maar je 'hersenen'. Nee, de geest - het bewustzijn - is veel meer dan dat.

[1] Het id, het primitiefste deel van de psyche, geleid door het lustprincipe (ook wel het oerinstinct genoemd). Het is id een onderbewust mechanisme dat op twee soorten energie werkt; woede en seksuele energie.
[2] Het ego; het kind past zich aan de omstandigheden aan en leert dat bevrediging soms uitgesteld moet worden. Het ego bevat je bewustzijn: het ego is het centrum van het bewustzijnsveld. Aan het ego worden een viertal specifieke functies toegekende: het waarnemen, het denken, het (ge)voel en de intuïtie.
[3] Het superego of het geweten; in deze fase vindt een internalisering plaats van de sociale normen van (de ouders en) de maatschappij. Het beeld dat mensen hebben van hun ideale zelf. Hierin liggen de normen en waarden besloten, die door de omgeving zijn meegegeven.
[4] Psyche (psychologie); concept uit de psychologie waarmee innerlijke processen worden beschreven. Een hedendaagse omschrijving van de psyche: het geheel van geestelijke processen, zoals geheugen, onderbewustzijn, dromen, fantasieën, gedachten, maar ook waanideeën, waanvoorstellingen die worden geproduceerd door de hersenzenuwen (=cerebrum).
Ziel (filosofie): dat deel van de ziel waarmee de mens zich identificeert.

[5] De geest = het bewuste; een verzamelvat van gedachten en herinneringen aan gevoelens die je ooit eens hebt gehad ...... uit dit leven, maar ook uit andere vorige levens! [Hans Zevenboom]. Lees meer informatie over de 'geest' in de Nieuwsbrief en 'Ziel en Geest', aug. en sept. 2010!

5.0 Drie Super-bewustzijnscentra?

'De wetenschap heeft grote moeite om nieuwe ideeën te accepteren!'
'Nieuwe gedachten en nieuwe waarheden maken drie fases door. Eerst wordt er de spot mee gedreven. Dan worden ze fel bestreden. En tenslotte worden ze geaccepteerd als vanzelfsprekend'.

We kennen drie hoofdgroepen van informatieverwerkingscentra in het fysieke lichaam, te weten:

 1. Het hoofd - het mentale verwerkingscentra is niet de geest.
 2. Het hart - het hart is de krachtigste generator van elektromagnetische energieën.
 3. De buikstreek - een gecombineerde verwerkingscentrum van wils- en gevoelscentra.

bloem1aHet zonnevlechtcentrum dat gesitueerd is rond de buikstreek wordt in de yoga gezien als de belangrijkste plek voor het opslaan van energie, van waaruit de vitale levensenergie door het lichaam via 72.000 fijnstoffelijke energiebanen naar ieder deel van je lichaam wordt gedistribueerd.
Maar wetenschappers zijn recentelijk begonnen de invloed van het hart te onderzoeken en hebben daarbij enkele verrassende ontdekkingen gedaan. Aangetoond is dat het hart, en niet de hersenen, de zetel van emoties is! En, dat het fysieke hart de sterkste generator van elektromagnetische energie in het fysieke lichaam is die het grootste elektromagnetische energieveld van alle organen in het lichaam creëert! Het hart heeft een elektromagnetisch veld om zich heen dat 5000 keer krachtiger is dan het elektromagnetische veld om de hersenen. Een hart dat liefheeft produceert méér levenskrachtige (pret)hormonen en minder stresshormonen. Het maakt ook stoffen aan die tegen infecties beschermen.
En als je je hart opent, kom je vanzelf in emoties terecht die zowel je hersenfuncties als je lichaam positief beïnvloeden.

Besef wel, dat wij nog veel méér informatieverwerkingscentra [chakra's = bewustzijnsniveaus, Hfst. 6.0] in ons fysieke lichaam hebben!

5.1 Het 'lijntje' tussen hartstreek en brein

'Coherentie van het hart; de neiuwe balanshormonen'

afb. genezing 2In 1994 ontdekte de Amerikaanse cardioloog A. Armon als eerste dat het hart een netwerk heeft, dat communiceert met de hersenen. Na deze ontdekking kwam het Instituut HearthMath in Californië met een uitgebreid onderzoek naar de effecten van het hart op het brein. Daaruit bleek, dat er een sterke verbinding bestaat tussen ons hart en het emotionele brein. Die verbinding loopt via het autonome zenuwstelsel en dit stelsel stuurt weer twee belangrijke subsytemen aan: het sympathische en para-sympathische zenuwstelsel. Het zenuwstelsel bewaakt onze ontspanning en rust én vertraagt juist het hartritme.

Een regelmatige hartslag noemden men hartcoherentie. Deze zorgt ervoor dat de aanmaak van stresshormonen cortisol afneemt en emotionele brein tot rust komt. Het emotionele brein dient tot rust te komen, om in een rustiger vaarwater te komen die nodig is om een trance-staat te bereiken. Ons hartritme is dus afhankelijk van hoe we ons voelen!

 • Wat is hartcoherentie?

'Kern van de methode'

afb. genezing 13Uit onderzoek blijkt, dat de communicatie tussen hart en hersenen via de variatie van het hartritme verloopt. Het hartritme is het verschil in tijdsintervallen tussen hartslagen. Hoe groter de variatie is hoe gezonder en flexibler je in het leven staat. Een gezond hart vertoont veel variatie in hartslag en ritme. Het betekent dat het hart zich makkelijk kan aanpassen en soepel met veranderingen overweg kan.

Uit klinische studies blijkt dat er een verband bestaat tussen het hartritme enerzijds, en gezondheid, cognitief functioneren en fysieke prestaties anderwijds. Het hartritme heeft een diepgaand effect op cognitieve functies, zoals de helderheid van denken, inzicht, het nemen van strategische beslissingen en de manier van communiceren. Het is mogelijk om bewust het hartritme te beïnvloeden en zo positieve effecten te behalen op lichamelijk, emotioneel en mentaal vlak. De HearthMath methode bijvoorbeeld omvat eenvoudige technieken waarmee je dát kunt leren.

5.2 Een 'lijntje' tussen brein en darm-en buitkstreek als onafhankelijk zenuwstelsel.

'The Second Brain'

afb. genezing 9De darmen hebben een complex onafhankelijke zenuwstelsl, ENS [Enteric Nevous System] genoemd. Deze 'tweede hersenen' zoals het in de wetenschappelijke literatuur wordt omschreven, hebben een tweeweg communicatiesysteem met de hersenen. Zenuwprikkels - boodschappen - gaan visa versa van de hersenen naar de maag-darm over een weg die 'vagus nerve' wordt genoemd. Via dit 'boodschappencircuit' wordt de hersenen een signaal gegeven als er problemen zijn bijvoorbeeld in het maag-darmtraject.
Dit kan vergeleken worden met het samenspel tussen een pianist (de hersenen) en de piano (de darm). De muziek kan worden vergeleken met de darmfunctie. Wanneer een getalenteerde pianist speelt op een uitstekend instrument, maar wordt gestoord door ander geluid, dan is de muziek niet van hoge kwaliteit ondanks de oorspronkelijke goede voorwaarden. Dat betekent dat er geen structurele stoornis van de hersenen ofwel de darmen ten grondslag hoeft te liggen aan een communicatiestoornis.

Om te kunnen communiceren gebruikt het ENS dezelfde neurotransmitters als de hersenen. In totaal zijn dit er ongeveer dertig, met serotonine als één van de voornaamste. Serotonine heeft ook een zeer belangrijke rol bij de peristaltiek van de darmen, evenals de zuurgraad aldaar.

 • Buikgevoelens

Ellke bewering dat 'buikgevoelens' kan worden toegeschreven aan een black-out van het verstand (de geest) of een overactief gevoelsleven, wordt gelogenstraft door het onderzoek van de Amerikaanse neurobioloog Micheal Gershon. In zijn boek 'The Second Brain' beschrijft hij zijn spectaculaire ontdekking dat onze buik over een zelfstandig functionerend zenuwstelsel beschikt en veel meer zenuwcellen zou bezitten dan onze hersenen. Binnen ons lichaam blijkt de buik een autonoom centrum te zijn, dat over wijsheid beschikt en op een andere manier waarneemt dan onze hersenen. Terwijl ons hoofd de dingen lineair waarneemt met de belangrijkste zintuigen, zal de buik op holistische wijze allerlei aspecten waarnemen die niet direct zichtbaar zijn, maar waarin misschien wel meer wijsheid schuilt dan ons lineair denken.

afb. genezing 6Het zonnevlechtcentrum (buik/ darmstreek) kan - let wel, kan - tot op zekere hoogte worden voorgesteld als de drijvende kracht achter iemands gedachten, gevoelens en wensen. Het zonnevlechtcentrum of plexus solaris hangt samen met een diep innerlijk weten - het zeker weten, dat alleen door de ziel wordt opgewekt - dat je een unieke plaats hebt in de samenhang van het universum. Een goed ontwikkeld gevoelscentrum stimuleert dan ook de vorming van een sterk ik-gevoel wat nodig is om zelfverzekerd en doelgericht in het leven te staan. Maar ook de spirituele wijsheid en zich bewust zijn van de universaliteit van het leven, wetend welke plaats het leven in het universum inneemt, kenmerken dit gevoelscentrum.
Vanuit dit krachtig centrum wordt de eerste 'onzichtbare' signalen van de buitenwereld geregistreerd, omdat in de buik miljonenen gevoelige neuronen zitten precies dezelfde zenuwcellen als in de hersenen, zo is (nog steeds) de gedachtegang in het esoterische weredje. Neen, alle 'onzichtbare' signalen van de buitenwereld - frequenties van zeer hoge en zeer lage trillingen - komen rechtstreeks 'binnen' bij de ziel ofwel het hogere (innerlijke) bewustzijn. De ziel die het fysieke lichaam omgeeft en doordringt, ontvangt alle onzichtbare signalen uit alle windrichtingen! Tijdens deze ontvangst van signalen is het dan ook belangrijk om een duidelijke scheiding aan te brengen tussen gevoelens en emoties, want dat is zeker niet hetzelfde. Bij zuivere gevoelens is er namelijk sprake van een aanraking van de 'diepere lagen' van de ziel.

Intuïtieve zuivere gevoelens werken bevrijdend en geven innerlijke rust; het gevoel van zeker-weten. Vaak gepaard gaande met blijdschap en vreugde wat in werkelijkheid de ziel probeert te vertegenwoordigen - te zijn - hier op aarde. Ongebreidelde emoties (emoties van de geest) hebben juist een heel dwingend karakter. Ze werken blokkerend en brengen je uit balans. Ze eisen bijvoorbeeld dat je acties onderneemt, terwijl je op zo'n moment juist passief zou moeten zijn. Probeer daarom te achterhalen of er vanuit angst of onzekerheid emoties opwellen die je intuïtieve gevoelens zouden kunnen vertroebelen.
We weten, dat de ziel de totaalsom van alle gevoelens is, gebaseerd op eerdere opgedane ervaringen uit dit leven én niet te vergeten vorige levens! Die ervaringen en ideeën van de geest (het bewuste) zijn sterk verbonden met emoties, die loskomen zodra je in een gelijksoortige situatie komt of het in herinnering roept. Intuïtie - de taal van de ziel - daarentegen komt tot je zónder emoties, ook al maakt de reactie daarop wel emoties los. En wees je daar dan ook bewust van.
Wil je bewust je gevoel ervaren, dan moet je aandacht eerder gericht zijn op je buikstreek dan op je hoofd. Het liefst je aandacht richten op je hart-gevoelens, of je hartstreek. Leer daarom luisteren naar je hart [1].

De ziel begrijpt wat het verstand niet kan bevattten!

[1] Alle Nieuwsbrieven 'Nieuw onderwijssysteem Creatie & Educatie' - 2014

 • Onderwijssysteem Creatie & Educatie

'Buikgevoelens'

afb. Islam 43Zodra we actief aan het gevoelscentrum (buikstreek) gaan werken, dan komen we tot de ontdekking dat ons leven als een product van onze eigen wil zullen zien. De meesten van ons leiden aan wat ik een 'gehandicapte wil' zou willen noemen. We worden te vaak hulpeloos gemaakt, we krijgen te vaak kritiek op onze handelingen of worden te vaak daarvoor gestraft; we moeten ons te vaak aan gezag onderwerpen.
In deze cultuur worden we tot gehoorzaamheid opgevoed. Ouders leren kinderen hun woede te onderdrukken, nooit iets zeggen, zelfs als er sprake is van geestelijke mishandeling. Op school wordt gehoorzaamheid beloond, in het leger en in veel bedrijven ook. Vanuit het oogpunt van cultuur gezien, leiden we aan een gehandicapte wil. De 'gehandicapte wil' is gevoelig voor overheersing door een ander, voor verslaving en voor onderwerping in het algemeen. Wanneer dit gebeurt, ontstaat er een gevoel van hulpeloosheid; de algemene energie én levenskracht nemen af. Een 'gehandicapte wil' kent géén verlangen, en derhalve ook géén vuur of enthousiasme; géén goddelijke passie. Juist met behulp van verlangen ontsteken we de wil.

Bewust kiezen is een wils-daad! Mijn vraag is u: 'Kiezen we nu - vandaag - te zijn, 'onbewust of bewust' te leven? 'Kiezen we bewust voor een nieuw onderwijssysteem Creatie & Educatie of blijven we maar door hobbelen op de ingeslagen weg, met ons vertrouwd leventje?'

6.0 De zeven kenmerkende bewustzijnsniveaus

'Een chakra = een bewustzijnsniveau'

 1. Het chakra-systeem is een bewustzijnsmodel! Chakra's  kun je ook omschrijven als de 'organen van het menselijk energieveld' [aura], die de energie (stroming) voor het lichaam én het etherlichaam (lichtend lichaam) verzorgen.
 2. De chakra's worden in verband gebracht met de zeven kenmerkende bewustzijnsniveaus; de zeven (meest bekende) hoofdchakra's gelokaliseerd in ons fysiek lichaam. Zodra een chakra wordt geactiveerd, worden we ons ook méér bewust van het bewustzijnsniveau dat met die chakra in verband wordt gebracht.afb. chakra-aura 004
  Deze energie- of bewustzijnsniveaus kunnen met sleutelwoorden of beter gezegd met grove aanduidingen worden aangeduid. Vandaar dat we vanuit psychologisch oogpunt kunnen stellen, dat de chakra's overeenkomen met de belangrijkste levensgebieden: overleven, emoties en seksualiteit, wilskracht en de metabolische energie, liefde, communicatie en creativiteit, intuïtie en verbeeldingskracht en spiritualiteit. De chakra's bewerkstellingen dan ook de ontwikkeling van verschillende aspecten van zelfbewustzijn. Elke chakra staat in verband met een specifieke psychologische functie en dient in dit leven verder te worden ontwikkeld, te worden ontplooid!
 3. We kunnen een chakra óók beschouwen als een psychische computerschijf die specifieke programma's bevat over hoe we verschillende aspecten van ons leven aanpakken. Deze computerschijven zijn aangesloten op de 'hardware' van ons fijnstoffelijk of subtiele lichaam (beter omschreven als de ziel) en worden door het 'besturingssysteem van ons bewustzijn' (de geest = informatie/ energie bestaande uit alle gedachten en herinneringen uit alle levens) gelezen.
  De onderste chakra bevat bijvoorbeeld ons 'overlevingsprogramma', zoals welke voedingsgewoonten het best bij ons passen, wanneer we lichamelijke beweging of slaap nodig hebben, en hoe we ons zelf moeten verzorgen wanneer we ziek zijn. De tweede chakra bevat ons programma over seksualiteit en gevoelens - hoe we omgaan met emotionele staten, onze seksuele gerichtheid en voorkeuren.
 4. Besef, dat we allemaal een iets verschillend model hardware, met een eigen programmeertaal én een uniek besturingssysteem hebben. We werken met de chakra's om computervirussen uit de programma's te krijgen en het hele systeem 'gesmeerd' te laten lopen: vrij van emotionele virussen!

7.0 Bewustzijnsvormen

'Bewustzijn is in hoofdzaak weten dat je weet terwijl je weet'
'Het bewustzijn is iets wat dingen met elkaar verbindt in één alomvattend simultaan geheel'. Of het nu het collectieve bewustzijn of het individueel bewustzijn is het verbindt ten alle tijden alles met elkaar, of je dit nu leukt vindt of niet!
'Met bewustzijn bedoelen we dat wij onze ogen geopend hebben, dat wij geluiden om ons heen horen, dat wij dingen om ons heen kunnen zien en voelen. We kunnen zelfstandig handelen, voelen en denken!

Veel onderzoek is gebaseerd op het zoeken naar een materiële basis voor het bewustzijn. Maar de realiteit is dat er tot nu alleen maar verbanden en neurale correlaties zijn ontdekt. Nergens staat vast wat precies de oorzaak is. Bovendien is veel modern wetenschappelijk onderzoek naar bewustzijn gebaseerd op afbeeldingstechnieken (bijvooorbeeld MRI-scans). Daarmee kun je alleen maar activiteiten waarnemen, maar niet de inhoud van bewustzijn! Dus gevoelens en gedachten spelen eigenlijk géén enkele rol in dat wetenschappelijk onderzoek!

 • Zelfbewustzijn is bewuste kennis van je eigen karakter, eigen gevoelens, eigen motieven en eigen verlangens! Net zomin als we weten hoeveel en welke afb. genezing 10hersenactiviteiten nodig is om minimaal bewust te zijn, is ons wel bekend welke 'herseninhoud' we nodig hebben om de 'ik' van ons menselijk zelf te zijn.
  Dat ons hele lichaam van bewustzijn is doordrongen en niet is los te koppelen van de geest, is goed te zien bij hartpatiënten die een donorhart hebben ontvangen. Na de transplantatie zeggen ze vaak grote veranderingen in gedrag en gevoel te ervaren. Bij navraag blijkt, dat veranderde gedrag overeen komen met de persoonlijkheid van de overleden hartdonor!
  Zo is er het verhaal van een vrouw die na haar harttransplantatie om onverklaarbare redenen zin kreeg in motorrijden. Ze had haar hele leven juist een hekel aan motoren gehad, maar vlak na haar operatie kocht ze er één. Haar nieuwe hart bleek afkomstig te zijn van een motorrijder, die bij een ongeluk om het leven was gekomen. Het bewustzijn van de donor maakte nog steeds deel uit van het hart. Het was gewoon meeverhuisd naar het nieuwe lichaam!

  Mijn vraag is nu wederom: 'Wat doet donortransplantatie werkelijk met ons bewustzijn, met |Wie-ben-ik-nu-werkelijk|?' Is donortransplantatie uiteindelijk dan nog wel verantwoord?' 'Worden wij wel op de juiste wijze voorgelicht over de nadelige gevolgen van bijvoorbeeld een nier-, hart- of een orgaantransplantatie?' Hiermee verwijzend naar mogelijke energetische, traumatische gevolgen ervan.

 • Individuele bewustzijn

  Het leven drukt zich uit op zeer veel verschillende bewustzijnsniveaus. Hoe hoger het bewustzijnsniveau is hoe groter de mate van zelfdefiniëring. Men heeft dan een steeds groter vermogen om te kiezen en te beslissen, te verkondigen en te verklaren, uit te drukken en te vervullen wat de meest verheven notie is van wie en wat men is. Elke handeling is een daad van zelfdefiniëring.

  Een hoger bewustzijnsniveaus is niet 'beter', dan een lager bewustzijnsniveau; het is alleen maar hoger. In de zesde klas zitten is niet 'beter' dan in de derde klas afb. genezing 22zitten. Het betekent gewoon dat je in de zesde klas zit. Door de acties die ze kiezen, door hun levenwijze, verkondigen dieren op welk niveau ze zich bevinden. Mensen doen dat ook!

  Je bent drie wezens in één: je kunt deze drie wezens noemen zoals je wilt: Vader, Zoon, en Heilige Geest; verstand, lichaam en geest; het super-bewuste, het bewuste en het onderbewuste! Bewustzijn is de ervaring van de geest die wordt gewekt! Het individueel aspect van het AL wordt van zichzelf bewust. Het wordt tijdens het levensproces inderdaad tamelijk letterlijk zelf-bewust. Daarna wordt het goddeljike wezen dat jij bent geleidelijk bewust van alle anderen en dan van het feit dat er geen anderen zijn, dat ALLLES Eén is! Op die manier zijn wij allemaal in staat om het goddelijke of hoger bewustzijn te bereiken; wij zijn permanent aan het verlichten, iedere dag, iedere minuut indien wij 'open staan' voor het ontvangen van nieuwe inzichten over God en het levensproces, dat God is en vertegenwoordigt.
  Het aspect waar veel mensen naar verwijzen - gezien worden als een 'oude' ziel - heeft te maken met de bewustzijnsniveaus van een bepaalde ziel of haar Zijnsaspect. Wij zijn allen Zijnsaspecten, gewoon delen van |Wat-IS|; wat zo is! In ieder deel is het bewustzijn van Geheel ingebed. Elk element draagt hetzelfde stempel; het goddelijke DNA-aspect!

 • Het DNA-bewustzijn

  'Divine-Natural-Awareness' ofwel het 'Goddelijke Ntuurlijk Bewustzijn' is vertegenwoordigd in ieder levend cel-mechanisme; in iedere celstructuur van het fysieke lichaam, van ieder levend wezen!

Cardioloog Pim van Lommel deed de afgelopen twintig jaar onderzoek naar bijna-dood-ervaringen bij patiënten die een hartstilstand hadden overleefd! Volgens van Lommel is de heersende, materialistische visie van artsen, filosofen en psychologen op de relatie tussen hersenen en bewustzijn te beperkt om het verschijnsel 'BD' te afb. genezing 21kunnen duiden. 'Het bewustzijn is géén product van de functie van de hersenen. Het is primair aanwezig in het universum en de hele materiële  wereld komt eruit voort'. Ik denk daarom dat de hersenen geen producerende, maar een faciliterende functie hebben voor het ervaren van bewustzijn. Dat is op zich geen nieuw idee: het is een eeuw geleden ook al naar voren gebracht door onder meer de psycholoog William James', zegt cardioloog Pim van Lommel.

Van Lommel concludeert in zijn boek 'Eindeloos Bewust', dat het bewustzijn onsterfeljik en onstoffelijk is, en het lichaam bestuurt zoals een radio-bestuurd voertuigje (note redactie: Onsterfelijk en onstoffelijk bewustzijn = de ziel of het hoger bewustzijn). Hij stelt op p.245 van zijn boek, dat het stoffelijke lichaam slechts een ontvangen van de signalen van het bewustzijn (note redactie: het fysieke lichaam ontvangt signalen van het hoger-bewustzijn én het onderbewustzijn; de geest) is, zoals een radio of televisie. Volgens Van Lommel kan tijdens een uittreding niet alleen het onstoffelijke bewustzijn zich van het lichaam losmaken, het kan zelfs zelfstandige waarnemingen verrichten (p.46-51, 162-164, 243).

De hersenen hebben géén producerenend, maar veel eerder een faciliterende functie, aldus Van Lommel. Deze gedachte zet in wezen de wereld op zijn kop. Onze hele wereldbeeld verandert erdoor. Het zou kunnen betekenen dat bewustzijn primair in het universum aanwezig is, en dat alles wordt gevormd vanuit het bewustzijn. Het hele universum, de hele matieriële wereld is dus eerder een gevolg van bewustzijn dan de oorsprong ervan! Dat zet alles op zijn kop. Het is een volstrekt ander concept, een volkomen andere denkwijze over ons individueel bewustzijn!

 • Emotioneel bewustzijn

  Je chakra- of het energiesysteem telt in principe zeven (hoofd)centra. Tijdens het stromen van kosmische en 'contact'-energieën [1, signalen van de buitenwereld]bloem3a door die zeven centra van je energiesysteem worden permanent verschilende ervaringen gecreëerd. Deze ervaringen zijn je emoties. Om je emoties goed te kunnen begrijpen, is het noodzakelijke deze energiecentra te kennen, te weten waar ze gelokaliseerd zijn en wát ze doen.
  Emotioneel bewustzijn is dan ook het opmerken wat je in je lichaam voelt [2], en waar! Want energie kan op twee manieren je energiesyteem - je chakra's - verlaten: angst en twijfel of in liefde en vertrouwen. Wanneer een kind vertrouwd raakt met zijn of haar emoties en het chakra- en aurasysteeem, zal het steeds beter in staat zijn te zien hoe ieder centrum energie uitstraalt en of die energie in liefde en vertrouwen of in angst en twijfel uitstroomt.

  Emotioneel bewustzijn = 'Hoe voel jij je nu?' [2]

  [1] Nieuwsbrief 'Chakra's' - deel I & II, sept. en okt. 2011
  [2] Nieuwsbrief  'Kinderen en Creatie & Educatie' - deel I t/m V

 • Het creatieve bewustijn of het scheppende bewustzijn

  'Een nieuwe inzicht over de ware betekenis van het creëren of het scheppen'

  Het proces van schepping en herschepping is continu, oneindig en kent vele lagen. Het gebeurt allemaal 'op dit moment' en op diverse bewustzijnsniveausbloem5a [chakra-niveaus].
  In je lineaire realiteit vat je de ervaring op als een belevenis uit het Verleden, het Heden of de Toekomst. Je verbeeldt je slechts een leven te hebben, of misschien meerdere, maar altijd maar eentje per keer! Maar wat nu als 'tijd' niet bestaat? Dan beleef je al je 'levens' tegelijkertijd! Dat doe je ook, maar vermoedeljk onbewust! Je leeft dit leven, je nu gerealiseerde leven, in je Verleden, je Heden en je Toekomst, allemaal tegelijk! 'Al je vorige levens wordt in dit ene leven op een presenteerblaadje aangereikt'.

  Heb je ooit een vreemd voorgevoel (Nieuwsbrief 'Buikgevoelens') over een toekomstige gebeurtenis gehad, dat zo sterk was dat je je ervan  moest afkeren? In onze taal noemen wij dat een voorgevoel, maar in mijn visie is het gewoon een plotselinge bewustwording van iets dat je in je 'toekomst' reeds hebt ervaren!

 • Het volkomen bewustzijn

  'Hoe kan ik een staat van volkomen bewustzijn bereiken?'

  Dagelijkse mediteren is één van de beste instrumenten om die ervaring te creëren. Daardoor kun je je levensenergie naar het hoogste chakrapunt optillen. En zelfs terwijk je 'wakker' bent uit je lichaam treden.
  Door te mediteren breng je jezelf in een toestand van openheid om volkomen bewustzijn te ervaren terwijl je lichaam wakker blijft. Die toestand wordt ware wakkerheid genoemd als je deze staat terechtkomt, sta dan gewoon stil, ga niet verder naar waar je naartoe ging, stop met wat je aan het doen was, sta even een moment stil, en 'wees' gewoon waar je op dat moment bent; al is het maar heel even, kan een zegen zijn. Je hoeft je lichaam niet te verlaten om dit te ervaren.

  Hoe kan ik dat geloof opbrengen? Hoe kan ik dat bereiken?

  'Je kunt het niet bereiken. Je kunt er alleen zijn!' En dit is geen woordspelletjes. Ik meen het serieus. Deze mate van geloof - die God het comlete weten noemtbloem7a - is niet iets wat je kunt verkrijgen of kunt leren. Wanneer je het probeert te verkrijgen, kun je het in feite niet hebben. Het is iets dat je gewoon bent. Je bent dit weten. Je bent dit schepsel! 'Je bent volkomen bewustzijn!'

  Zulk wezen komt voort uit een staat van volkomen bewustzijn. Het kan alleen uit die staat voortkomen. Als je probeert dat bewustzijn te bereiken, kun je het niet zijn. Het is alsof je probeert 1.80 m lang te 'zijn', terwijl je 1,40 m bent. Je kunt alleen 'zijn' wat je bent, te weten 1,40 m. Je zult 1,80 m lang zijn als je zo ver gegroeid bent. Wanneer je 1.80 m bent, zul je alles kunnen doen wat wezens kunnen doen die in die staat verkeren. 'Probeer' daarom niet 'te geloven' dat je die dingen kunt doen. Probeer in plaats daarvan in een staat van volkomen bewustzijn te zijn. Dan zal het niet langer nodig zijn om te geloven. Het complete wezen zal zijn werk verrichten.

  En wat is het dan waarvan je je volkomen bewust wordt? Uiteindelijk word je je volkomen bewust van |Wie-je-werkelijk-bent|!

 • Universeel bewustijn of het collectieve bewustzijn

  Je bent altijd in een scheppingsproces betrokken. Elk moment, iedere dag, iedere minuut. Gebeurtenissen, voorvallen, happenings, voorwaarden, omstandigheden ... ze worden allen geschapen vanuit het bewustzijn. Vanuit het individuele bewustzijn, dat sterk genoeg is om dergelijke situaties aan te trekken. Je kunt je misschien voorstellen hoeveel creatieve energie wordt losgelaten als twee of meer in Gods Naam bijeen zijn.

  Het collectieve bewustzijn is zo krachtig dat het gebeurtenissen en omstandigheden kan scheppen op het niveau van de wereld, met planetaire gevolgen. Sommige gebeurtenissen roepen wij willens en wetens tot leven, andere trekken wij als het ware aan, al dan niet bewust! Sommige gebeurtenissen - grote natuurrampen bijvoorbeeld rekenenen wij hiertoe - omschrijven wij als het 'lot'! Toch kan het 'lot' een acroniem zijn voor 'vanuit alle gedachten overal'. Met andere woorden: het bewustzijn van de planeet, is het collectieve bewustzijn.

  Gedachten die in daden worden omgezet. Als er maar genoeg mensen geloven dat er iets gedaan moet worden om het milieu te helpen, dan zullen wij de aarde redden. Het collectieve bewustzijn kan dit realiseren. 'Wij zijn dus in staat om met z'n allen de wereld te redden!'

  Je hebt in je leven daarom altijd drie keuzes:

  * Je kunt je ongecontroleerde gedachten toestaan het moment te scheppen.bloem8a
  * Je kunt je creatieve bewustzijn toestaan het moment te scheppen.
  * Je kunt het collectieve bewustzijn toestaan het moment te scheppen.

  Je vindt het in je huidige leven moeilijk om bewust, vanuit je individuele bewustzijn, te schepppen en je denkt vaak dat je het zelfs verkeerd begrijpt als je alles om je heen bekijkt. En dus geef je je over aan het collectieve bewustzijn - de negatieve overheersende gedachten van de menseheid bijvoorbeeld  - of dat nou goed voor je is of niet!

8.0 Het bewustwordingsproces

'Het bewustwordingsproces =  het scheppingsproces'

De ziel schept het idee of concept ('ik kan mezelf gezenezen'), de geest met haar overtuigingssysteem accepteert het idee in volle overgave of verwerpt het idee en geeft er een eigen draai aan! Met als gevolg dat vaak de onderliggende angsten en onzuivere emoties de bovenhand hebben in het scheppingsproces; bijvoorbeeld in het uiteindelijke genezingsproces. Je luistert dan naar de geest (het verstand, niet de breinmassa) in plaats van je hart; je zuivere ingevingen, je zuivere gevoelens, je intuïtie ...... je ziel of je hogere zelf! Op die manier blijf jij je 'oude' levensomstandigheden aan het herscheppen. Misschien wel duizenden keren zonder dat je dit zelf beseft. Je verandert niets wezenlijks aan je 'oude' gezondheidssistuaie; aan je 'oude' energiegeschiedenis!

Je leeft niet om elke dag te ontdekken wat die dag voor je inhoudt, maar om het te scheppen. Je schept je eigen realiteit elke minuut, waarschijnlijk zonder het te beseffen.

8.1. De ziel = het hogere bewustzijn

De ziel weet alles wat er te weten valt. Niets is haar onbekend of verstopt voor haar. De ziel is nameljk een 'individualisatie' van de Goddelijke Geest en die is |Alles-afb. engelen 8Wat-Er-Is|. De ziel is wel geworden tot een enkeling, een wezen - een samengeklonterd energiedeel van |Al-Wat-Is|, dat het menselijk lichaam doordringt én omhult - maar zij is een zuivere energiebron, die voortdurend aan het vibreren is. De ziel manifesteert zich in verschillende hoogfrequente snelheden en verschillende mate van dichtheid. Beweegt zich voort in golven. Golven die vibreren met verschillende snelheden, verschillende dichtheden en verschillende hoeveelheden lichtsterkte.
De ziel is de universele Levensenergie, vibrerend met een specifieke trillingsfrequentie. En het zijn juist deze hoogfrequentie trillingen en golfbewegingen van de ziel die in staat zijn om iedere informatievorm - bijvoorbeeld gedachten - te kunnen herleiden, te kunnen ontleden en herkennen ongeacht de bron van herkomst. Met andere woorden de ziel is 'supergevoelig' voor alle vormen van energieën in haar omgeving; dichtbij maar ook veraf! En aangezien we nu weten dat alles bestaat uit energie, is het mogelijk voor de ziel om te communiceren met de geest en met het lichaam, met haar omgeving en met een hogere sfeer: met |Al-Wat-Is|, met |Al-Is|, met God!

De ziel communiceert met de geest via het gevoel. Het gevoel en emotie is de taal van de ziel. We zeggen wel dat de ziel spreekt tot jou via het hart en dat het hart de verbinding tussen de ziel en de geest is, maar het is de ziel die als eerste een willekeurig, naderende enerige 'opmerkt' en niet de geest! Of de binnenkomende energievorm nu bestaat uit een lage trillingsfrequentie of een extreem hoge trilling in alle gevallen 'voelt' de ziel deze verschijningsvorm. De ziel reageert dus als eerste op de binnenkomende informatie en geeft daarna een signaal af in de vorm van een gevoel of een reflectie af aan de geest (het verstand) die op haar beurt weer een lichamelijke reactie bewerkstelligt. Het lichaam ervaart wat de geest op dat moment heeft gecreëerd; een angst, een emotie of een gevoel dat ergens wordt geprojecteerd. Dit noemen we ook wel het schepppingsproces!

Scheppen is creëren. De ziel vormt het denkbeeld, het idee of het concept. De geest schept. Alles wat je zegt, is een gedachte die tot uitdrukking wordt gebracht. Het lichaam ervaart de acties, de handelingen. 'Wat je bedenkt, dat schep je. Wat je ervaart, bedenk je. Wat je gedachte is, dat schep je. Wat je ervaart daar gaan je gedachten naar toe. Uit nieuwe gedachten ontstaan nieuwe ervaringen'.
Zo kun je dus vaststellen dat je intuïtie in de ziel vertoeft en dat je intuïtie niet in je hersenen (de geest) aanwezig is en dat je ziel én de geest betrokken zijn bij jouw scheppingsproces!
De intuïtie is het gehoor van de ziel. De ziel is het enigste instrument dat gevoelig genoeg is om de laagste trillingen van het leven 'op te pakken' om die energie te 'voelen', om de energiegolven in het veld waar te nemen en ze te kunnen interpreteren! Het scheppingsproces draait in wezen om de ervaringen van de ziel!

Uiteraard het hele proces waarmee informatie wordt verwerkt, gebeurt slechts in milliseconden; in een duizendste van een seconde. Vandaar dat wij soms de gedachte hebben en opperen dat het buikgevoel een bewuste reflectie is van de geest. Maar neen, het is de ziel die het hele informatieproces coördineert en redigeert!

8.0 Een NIEUW Inzicht

'Bovenbewustzijn'
'Het Christusbewustzijn'

Iedereen weet zo langzamerhand wel wat het (onder)bewustzijn is. Maar misschien is het toch verstandig dit nog eens uit te leggen; wat bijvoorbeeld het verschil tussen het hogere en bovenbewustzijn is in relatie tot hoogontwikkelde energiewezens [HOW] en het christusbewustzijn?

Terminologieën

De termen 'het onbewuste', het 'onderbewuste' en 'het onderbewustzijn' worden nogals eens flink door elkaar gebruikt, wat aanleiding geeft tot veel begripsverwarring. afb. engelen 13aMet het onbewuste en het onderbewuste worden geestelijke processen (gedachten en gevoelens) bedoeld, die plaatsvinden zonder dat we daar bewust mee bezig zijn. Het onbewuste en het onderbewuste zijn voor de wetenschappers niet meetbaar of waarneembaar, en de termen worden dan ook slechts gebruikt om de ingewikkelde processen in de hersenen te kunnen omschrijven.

Het (menselijk)bewustzijn [1] van spirtueel (hoog)bewuste(r) mensen opereert in wezen continu op vier niveaus, te weten:

 1. Het onderbewustzijn
 2. Het bewustzijn
 3. Het hoger- of super-bewustzijn
 4. het bovenbewustzijn

Het onderbewuste niveau is het ervaringsgebied waar je je eigen werkelijkheid onbewust creëert. Onbewust wil zeggen, dat je nauwerlijks beseft dat je dit doet, laat staan waarom. Dit is geen minderwaardige ervarings- of scheppingsniveau, veroordeel het dus niet. Het is een gave, want het staat je toe dingen automatisch te doen, zoals je haar laten groeien, met je ogen knipperen of je hart laten slaan; of een onmiddellijke oplossing voor een probleem te vinden. De onderbewuste geest is dus bestemd om alle autmomatische taken van het lichaam te besturen en eveneens elke gebeurtenis, elke ervaring, elke indruk, elk gevoel en alle gegevens op te slaan die het wezen door het lichaam via de bewuste geest krijgt aangereikt.
De bewuste geest of het bewustzijn (het bewuste niveau) is het ervaringsgebied waar je je eigen werkelijkheid kent en creëert in een gedeeltelijke bewustzijn van je daden. Hoe groot dat bewustzijn is, hangt af van je 'bewustzijnsniveau'. Dat is het fysieke niveau. De bewuste geest is bestemd om de taak van de totale gegevensverzameling op elk moment van NU te beheren. Hij verzorgt ook de analyse van gegevens uit het verleden, het bevattingsvermogen en de begripsvorming, de toekomstprojectie en alle zintuiglijke feedfbackfuncties. Op deze manier brengt hij onze ervaring van het huidige moment voort.
afb. engelen 10Het hogere bewustzijnsniveau heeft de taken toegewezen gekregen die te maken hebben met de begripsvorming vanuit het totale bewustzijn, de koppeling tussen lichaam, verstand en (zuivere) geest, spontane creatie, visionair inzicht en de zich manifesterende impuls van de ziel ofwel de intentie van het NU.
Het hoger bewustzijn is het ervaringsgebied waar je je eigen werkelijkheid kent en creëert in het volle bewustzijn van je daden. Dit is het niveau van de ziel. De meesten van ons herkennen je hoger bewuste bedoelingen niet op bewust niveau, sommigen wel!

Het bovenbewustzijn heeft alle bovenstaande taken gecombineerd toegewezen gekregen, en ook de allerbelangrijkste functie van het wezen: de integratie van de individualisatie van de NON-differentiatie, d.w.z. van de Enkelvoudige Ziel met de Enige Ziel; de Ziel van God. Op dit bovenbewuste niveau ben je permanent verbonden met God en |Alles-Wat-Er-Is|! Je bent met God Eén geworden zonder dat je vergeet wie je als individu bent!
Het bovenbewustzijn is dat niveau van ervaring waarbij het hogere bewustzijn, het bewustzijn en het onderbewustzijn één worden en vervolgens worden overstegen. Dit drie-in-één niveau van bewustzijn zou je dus bovenbewustzijn kunnen noemen. Sommigen noemen het ook wel 'Christusbewustzijn' of 'verlicht bewustzijn'. Het is een volledig geïntegreerd bewustzijn; het allerhoogste vibratie-niveau dat haalbaar voor de mens is!

Besef en realiseer je dat het onderbewustzijn ofwel het laagste niveau van de geest je wegduwt van God, terwijl het bovenbewustzijn ofwel het hoogste niveau van de zuivere geest (de ziel) je naar God toe trekt! Je zou dit de duw- en trekbeweging kunnen noemen die de wetenschappers al jaren proberen te verklaren; de dualiteit, liefde geen liefde, afgescheiden zijn van en niet-afgescheiden zijn van ........ alles.

[1] 'Bewustzijn' is de ervaring van de geest die wordt gewekt.

10.0 Bewustzijnsrevolutie en het nieuwe mensbeeld

 • Je bent drie wezens in één: je kunt deze drie wezens noemen zoals je wilt Vader, Zoon, en Heilgie Geset; verstand, lichaam en geest; ziel, geest of het lichaam ofafb. engelen 9 het super of hoger-bewuste, het bewuste en het onderbewuste.
 • Wij zijn energiewezens; samengeklonterde energievormen. Wij zijn drieledige wezen met drie karakteristieke kenmerken, te weten een ziel, een geest en een lichaam.
 • Je bent een energiewezen, dat ten alle tijden verbonden is met de Kosmos, het universum, het universele Rasternetwerk, met alles ...... met God!
 • Je bent een lichtwezen, dat in permanente verbinding staat met ieder mens hier op aarde .... vaak zonder dit zelf te (willen) beseffen.
 • Je bent een medeschepper van dit universum; een medeschepper en dus ook de medeveroorzaker van de leefbaarheid van deze planeet.
 • Je bent een god-in-wording! Een wezen dat spiritueel zich aan het ontwikkelen is; aan het evolueren is. Een wezen dat de spirituele ladder dagelijks aan het beklimmen is.
 • Jij bent de handen en voeten van God hier op aarde; je bent Zijn vertegenwoordiger hier op aarde.

Wij hebben allemaal een innerlijk Geleidingssysteem en iedereen mag het noemen zoals hij of zij dat wil - intuïtie, ingeving, vertrouwen of 'een voorgevoel in je buik'  - maar wij kunnen niet ontkennen dat het er is! Het is een groter bewustzijn. Het is een doorvoeld besef van zekerheid. En hoe meer je erop vertrouwd, des te meer zul je beseffen, dat je erop kunt vertrouwen. Zodra wij dit zelf gaan ervaren, ontstaat er op die manier van zelf een nieuw mensbeeld!

11.0 Slot

'Bewustzijnsverschuiving'
'Groepsbewustzijn of het collectieve bewustzijn'
'Mensen geloven in 'ieder voor zich'

Alles is het resultaat van bewustzijn!

afb. geloofsovertuiging 2Mensen hebben lang geprobeerd op te lossen op het 'doe-niveau', en zonder succes. Dat komt omdat echte veranderingen altijd worden gerealiseerd op het niveau van het 'zijn', niet op het niveau van het 'doen'. Oké, wij hebben wel wat ontdekkingen gedaan, vooruitgang geboekt, en wij hebben onze technieken verbeterd, en wij hebben op die manier ons leven gemakkelijker gemaakt, ..... maar het is niet duideljk of wij ons leven 'beter' hebben gemaakt. Wij hebben nog steeds te maken met veel van dezelfde problemen waar wij al eeuwen mee te maken hebben op onze planeet.
Onze opvatting dat de aarde er is om door de dominante soort te worden geëxploiteerd, is daar een goed voorbeeld van. Wij zullen niet veranderen wat wij doen tot wij veranderen hoe wij zijn; totdat wij beseffen wie wij werkelijk zijn! Wij moeten onze ideeën dus veranderern over hoe wij zijn in relatie met onze omgeving, en alles wat zich daarin bevindt voor wij ooit anders gaan handelen. Dat is een kwestie van bewustzijn. En je moet bewust worden voor het het bewustzijn kunt veranderen.

De meeste mensen voelen zich bedreigd door groepsbewustzijn. Een concept als het collectief belang, een verenigde wereldvise of een God die in eenheid met de hele schepping bestaat, eerder dan er apart van te staan. Deze vrees voor alles wat tot eenwording leidt en de verheerlijking door onze planeet van ALLES dat scheidt, produceert verdeling, disharmonie, en twist. Toch lijkt het dat wij niet in staat zijn te leren van onze eigen ervaringen en wij blijven daarom in ons gedrag volharden met uiteindelijk altijd dezelfde resultaten.

Scheiding veroorzaakt onverschilligheid, valse superioriteit. Eenheid daarentegen brengt medeleven voort, oprechte gelijkwaardigheid. En door het onvermogen het jezus afbeeldinglijden van een ander als je eigen lijden te ervaren, kan het lijden blijven voortbestaan!
De gebeurtenissen op onze planeet - zoals ze nu al 3000 jaar op regelmatige basis plaatsvinden - zijn dus een weerspiegeling van het collectieve bewustzijn van jou, of jouw groep; de hele groep van onze planeet. En dat overheersende bewustzijn kan je het beste omschrijven als primitief.

Eén om te onthouden is: bewustzijn is alles en schept je ervaring. Groepsbewustzijn is krachtig en produceert uitkomsten van onuitsprekelijke schoonheid of lelijkheid. De keuze ligt bij ons allemaal! Niemand uitgezonderd. Toch wil ik ervoor pleiten dat wij ons niet in wetten laten verstikken. Wetten die moeten garanderen dat mensen vrij kunnen ademen! Je kunt namelijk ethiek niet in wetten vastleggen. Je kunt gelijkwaardigheid niet afdwingen. Wat dus nodig is, is een verschuiving van het collectieve bewustijn, niet iemand die dat oplegt. Gedrag (net als wetten of overheidsprogramma's) moet aan het Zijn ontspringen en een ware reflectie vormen van |WIE-JE-BENT|!

Hans Zevenboom

 

 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack