logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

Sai Baba en het doel van het leven - deel III, December 2020

1.0 Inleiding

‘Onwetendheid’

Bewustzijn 12 1Een groot deel van de christenen stelt op grond van bepaalde uitspraken in de Bijbel, dat er een wezenlijk onderscheid is tussen God en de schepping. Wij zijn geen God; wij zijn eenvoudige creaties of wezens, geschapen door God. Zij beschouwen de gedachte, dat de mens een goddelijke ‘vonk’ – een (energie)deel van God Zelf – zou zijn als een grote zonde; de zonde van hoogmoed. Want volgens hen zijn God en Zijn schepping twee afzonderlijke aspecten. Voor een groot deel van de christenen is het christendom dan ook de enige ware godsdienst en Jezus de enige redder en/of verlosser.

Maar de meeste mensen – ook de christenen, joden, islamieten, etc. – zijn zich hun hele leven niet bewust van hun ware identiteit! Zij denken namelijk dat zij het lichaam-zelf zijn en zij doen ook zelfs geen enkele poging om achter hun werkelijke aard te komen. Het gevolg van deze identificatie met het lichaam is angst en onzekerheid, verdriet en pijn, nederlaag en tegenspoed, verval en dood. Leven 30 1
Sai Baba zegt hierover het volgende: ‘Van de duur van het mensenleven gaat de helft verloren met slapen. De andere helft wordt verspild met het bevredigen van domme verlangens, in de ledigheid van de oude dag, in de hulpeloze onwetendheid van de jeugd, in ellende, gezwoeg en ziekte’.

De menselijke zijpaden

Ontelbare mensen worden in de war gebracht door de zijpaden van zintuigelijk plezier. Zij voelen verlangen en richten dat afb. illusie 4op de uiterlijke wereld van klatergoud, want die lijkt Oh zo begeerlijk. Maar helaas, deze kan echter van korte duur zijn, ook al proberen velen de indruk te wekken dat de wereld hun blijvende vreugde schenkt.
Zodra een verlangen vervuld is, ontstaat er een nieuw verlangen. Op vreugde volgt verdriet. Bezit brengt de vrees mee voor het verlies ervan. Realiseer je dan ook dat alles wat verandert, vergankelijk is, geen absolute waarde heeft; onwaarheid is.

2.0 De wereld is een illusie

Als mens associëren wij leven [1] met processen en wel in ons denken, ons zijn, ons gevoel en onze belevingswereld. Wij voelen het leven omdat wij continu aan een proces van aanpassing, verandering, (cel)vernieuwing en bewustwording onderhevig zijn. En daar houdt het voor de meeste mensen wel mee op. Maar het leven is veel meer dan dat!

Bewustzijn 18 1Als mens zijn we sterk geneigd om onszelf als een individu te zien, dat in principe losstaat van andere individuen. Natuurlijk als mens staan we in verbinding met onze medemens die ons een gevoel van vriendschap, liefde, samenwerking, haat of vijandschap kan brengen. Maar op het gebied van energetische interacties tussen alles wat leeft, daar hebben veel mensen geen kaas van gegeten. De onzichtbare, niet waarneembare energieniveaus die alles wat er is met elkaar verbindt, wordt niet als zodanig herkent. Het allesomvattende energieveld – de kosmos, het universum - is een vage uitdrukking voor iets wat men niet begrijpt, laat staan dat men zich hiermee verbonden voelt en deze verbondenheid wil integreren in het eigen kleinere energieveld; het menselijke aura-veld of elektromagnetisch energieveld. Men ervaart wel degelijk de onzichtbare kracht(en) die de verbindingen tussen alles wat mogelijk is bewerkstelligd, maar er een gedegen wetenschappelijk verklaring voor te geven wordt al veel moeilijker. Vandaar dat wij sterk geneigd zijn om in een ‘illusionaire wereld’ te gaan leven.

‘Ontdek dat de wereld een illusie is en het leven een toneelstuk’.

Het begrip ‘illusie’ heeft betrekking op een proces in onze geest (niet de ziel, het hogere zelf) waarbij onze gedachten ons Bewustzijn 20 1iets anders voorspiegelen dan wat wij in werkelijkheid meemaken of zien. Wij staan ons denken toe een soort schijnwereld met schijnwaarden te creëren. Een wereld die wij denken onder controle te hebben en vast te kunnen houden, maar die in werkelijkheid niet bestaat. Denk maar eens aan een goochelaar of een illusionist die ons iets laat zien waarbij ons denken iets anders suggereert dan wat hij werkelijk laat zien.

Sai Baba zegt hierover het volgende: ‘Hecht je niet te veel aan het decor en aan je rol, want de wereld is een illusie en het leven een toneelstuk’. [2, blz. 153]
‘Besef dat het allemaal een fantasie, een spel, een pantomime is. Gebruik de wereld als een instrument, als een oefenterrein voor dienstverlening, opoffering en het verwerven van bevrijding. Ga een beetje terzijde staan en sla zowel het spel gade als de Regisseur die het voor het voetlicht brengt’. [2, blz. 154]


[1] Nieuwsbrief ‘Bewust(er) leven’ – deel I + II, juli & augustus 2013
[2] Boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’Wim G.J. van Dijk – 1991. Uitgeverij Ankh-Hermes bv

3.0 Bevrijding

Word bewust van je werkelijke aard. Van wie je werkelijk bent’.

afb. illusie 3De meeste mensen zijn zich hun hele leven niet van hun werkelijke identiteit bewust. Ego-verlangens zijn er de oorzaak van, dat er een steeds grotere verwijdering ontstaat tussen het Atman, de individuele ziel, en de Bron waaruit zij voortkomt; God!
Pas wanneer de mens door zelfonderzoek zich bewust is geworden van zijn werkelijke aard, zal hij/ zij er naar streven veranderingen door te willen voeren. Hij/ zij wordt er voor het eerst bewust van dat hij/ zij bezig is aan een geestelijke pelgrimstocht, een tocht die leidt naar een hoger doel! Want de mens hunkert naar gelukzaligheid en innerlijke vrede.

Sai Baba: ‘Juist het feit dat de mens is toegerust met geheugen, geest, intelligentie, onderscheidingsvermogen, het vermogen om de toekomst te voorzien, het verlangen om zich te onthechten van de zintuigen, enz, enz, is een aanwijzing dat hij bestemd is voor een ander of hoger doel. Indien de mens desondanks verlangt naar een lager doel, dan is hij een zondaar’. [1, blz. 153]

Zelfonderzoek is dan ook de eerste stap op de weg die leidt tot verwerving van gelukzaligheid en innerlijke vrede. Door zelfonderzoek word je je bewust van je doel, de weg en de mogelijkheden. Verspil je leven dus niet en zet die eerste stap.

‘Je bent voor niets in deze wereld gekomen, wanneer je niet weet waar je vandaan bent gekomen en waar je naartoe moet’. [1, blz. 153]


[1] Boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’Wim G.J. van Dijk – 1991. Uitgeverij Ankh-Hermes bv

4.0 Het menselijke doel van het bestaan

‘Kiezen! Nog eens kiezen, steeds maar weer kiezen’

Leven 6 1Het doel van je leven, je diepste verlangen, de drijfveer van alles wat je doet, is niet agressie, haat, dominantie of seksualiteit, maar terug te keren tot de Bron waaruit je bent voortgekomen; God. Wij, Nederlanders, spreken dan van bevrijding, zelfverwerkelijking, Godrealisatie, éénwording met God of het verwerven van gelukzaligheid.
Het is het besef, of beter gezegd de (levens)ervaring dat jij niet je lichaam bent, maar het Atma(n); het hogere of innerlijke Zelf. Je individuele ziel!
Op het moment dat jij je bewust wordt van deze werkelijkheid - |wie-je-werkelijk-bent| -, op het moment dat jij je goddelijkheid ervaart, komt er een einde aan alle lijden, alle moeilijkheden, verdriet, angst en twijfels. Op dát unieke moment ervaar je diepe innerlijke vrede en gelukzaligheid en je weet dat je onsterfelijk bent, alomtegenwoordig en alwetend en almachtig. [1]
De sluier der vergetelheid (de sluier van maya) – de illusie – die je verhinderde de waarheid te zien is dan verdwenen en Leven 25 1je weet, dat |Alles-God-Is|.

Onze taak in het leven is daarom om tot volle bloei te komen, om te worden wie we in potentie zijn. Wie we van oorsprong zijn. Om te worden wie we werkelijk zijn, namelijk een wezen met een innerlijke vrijheidsdrang, een energiewezen met een goddelijke energie van liefde. Je bent op aarde gekomen om dát te ervaren en dát te zijn in alle omstandigheden en ondenkbare, moeilijke situaties.


[1] Nieuwsbrief ‘Christusbewustzijn’ – deel II, april 2020

4.1 Het uiteindelijke doel van ons leven

Is het mogelijk om tijdens het leven Godrealisatie, Gelukzaligheid, etc. te bereiken?

Leven 30 1Het is mogelijk om tijdens het leven dit te bereiken, terwijl je nog een lichaam hebt. Het is een bewuste, maar niet een lichamelijke ervaring. Het is dus géén ervaring van het lichaam, zintuigen, de geest of intelligentie, maar van het Atma; de individuele ziel!

Sai Baba, verzekert ons dat zo’n ervaring mogelijk is. Je kunt zien zonder ogen, horen zonder oren, spreken zonder de tong, ruiken zonder de neus, aanraken zonder het lichaam, lopen zonder benen, ja, ervaren zelfs zonder bewustzijn, want jij bent de zuivere Essentie zelf, jij bent het Hoogste Zelf’. [1, blz. 155]

Swami [2] – Sai Baba – probeert ons dit duidelijk te maken wat deze ervaring inhoudt door haar te vergelijken met het stadium van een diepe slaap. Er zijn drie algemeen bekende stadia van bewustzijn, nl. het waak-stadium (het bewuste), het droom-stadium (het onderbewuste) en het diepe slaap-stadium (het onbewuste).
Over deze drie bewustzijnsstadia zegt Sai Baba het volgende: Tijdens de waaktoestand en gedurende de droom lijken deze drie werkelijk, maar gedurende diepe slaap of wanneer men niet bewust is (zoals tijdens een flauwte) werkt het bewustzijn niet en dus bestaan deze drie niet! Dit feit ligt binnen ieders ervaring’. (……) Leven 27 1
‘Na een periode van diepe slaap beweert hij, dat hij volkomen gelukzalig was. De geest en de zintuigen, zelfs het verstandelijk vermogen, hadden toen geen contact met enig voorwerp en de voorwerpen hadden ook geen enkele invloed. Dus kwam de gelukzaligheid die hij tijdens de slaap verkreeg, voort uit zijn eigen werkelijkheid’
.
[1, blz. 155]

Bevrijding kan slechts worden bereikt door het ‘kruisigen’ van het ego van de mens. Alleen door het loslaten van dat kleine ‘Ikje’ kunnen wij onze ware aard ontdekken!
Bevrijding is ons geboorterecht. Het is dan ook een grote vergissing de mens als verachtelijk of zondig te beschouwen.
‘De mens is geen verachtelijk wezen, geboren in slijk of zonde, dat eeuwig een kleurloos bestaan moet leiden. De mens is onsterfelijk en eeuwig’. [1. blz. 157]

Leven 29 1Maar het is opmerkelijk, dat men zich pas ná het ‘ontwaken’ bewust is van deze gelukzaligheid, die er tijdens de diepe slaap was. Het is dus een herinnering, een gedachte. Mens is dus ‘wakker’, maar bewust!
Helaas, voor het bereiken van de Ultieme Bevrijding – Eenwording met God – tijdens het leven zijn lange jaren van geestelijke discipline en onverflauwde ijver nodig. Er is geen ego meer, alleen maar God.

4.2 Bewustzijnsstadia [3]

Bewustzijn 2 1Aan de eerdergenoemde drie stadia van bewustzijn kan nog een vierde stadium worden toegevoegd, nl. dat van verhoogd bewustzijn (het bovenbewuste of bovenbewustzijn, [4]). Het is het hoogste stadium dat voor de mens haalbaar (Jezus, is het allerhoogste voorbeeld dat ons ooit is gegeven) is, maar dat door zeer weinigen wordt bereikt.
Het kan niet worden afgedwongen; het komt vanzelf door volgehouden beoefening, (zelf)vertrouwen en het absolute geloof. Het geloof van zeker-weten!
Maar een belangrijke factor hierbij is echter zelfdiscipline, de discipline om jezelf te willen veranderen. Zonder discipline en ook zonder geloof én vertrouwen kun je je doel niet bereiken. Gelukkig-zijn is ook een essentiële voorwaarde voor het bereiken van het doel. Swami [2] wil, dat wij gelukkig zijn.

Sai Baba: ‘Heb geloof en vertrouwen in je bestemming en werk vol vreugde om deze te bereiken!’

Bewustzijn71 1
Maar realiseer je dat bevrijding, éénwording met God, etc,. niet door allen op dezelfde tijd bereikt zullen worden, want niet iedereen bevindt zich op dezelfde plaats op de weg erheen. Er is een verschil in niveau, in rijpheid. Niet alle vruchten aan een boom zijn tegelijkertijd rijp. Maar dat in principe is er geen ontkomen aan; dat wij allen eens dat doel zullen bereiken, is voor iedereen weggelegd en is een universele, goddelijke waarheid.

Ontdek daarom bij jezelf op welk niveau van ontwikkeling je nu zit en wees dan vastbesloten om voort te gaan van klas tot klas in de school van het leven.

Sai Baba: Het stuk is van Zijn hand, de rol is Zijn geschenk, de Tekst is door Hem geschreven. Hij voert de regie, Hij beslist over de kleding en het decor (van jouw toneelstukje), de gebaren en het geluid, de opkomst en de afgang. Het is aan jou je rol goed te spelen en Zijn goedkeuring te krijgen wanneer het doek valt. Zorg dat je door je doelmatigheid en je enthousiasme waardig wordt bevonden om steeds betere rollen te spelen – dat is de betekenis en het doel van het leven’.

Bewustzijn 1 1Nu je hier op aarde bent, heb je de kans om eenwording met God te realiseren. Zo kun je dan leven na leven opklimmen tot je uiteindelijk het ultieme doel bereikt. Ga er niet vanuit, dat het bereiken van het doel je nog vele levens zal kosten. Je kunt je voortgang van vele levens, ja ondenkbaar lang ophouden, dankzij je vrije wil; de keuzes die je maakt in het dagelijkse leven. Niemand weet echter hoe de omstandigheden zullen zijn van een volgend leven. Neem dus geen risico en verspil geen moment van je leven met doelloos gepraat, onnuttige bezigheden of vulgair vermaak. Stel het ook niet uit tot je oud bent. Je kunt immers ieder moment sterven.


[1] BoekBevrijding komt niet uit de hemel vallen’Wim G.J. van Dijk – 1991. Uitgeverij Ankh-Hermes bv
[2] Swami is hoofdzakelijk een hindoeïstische beleefdheidstitel. Swami betekent meester.
[3] Bewustzijnsstadia. Nieuwsbrief ‘Het bewustwordingsproces’ – deel I, maart 2015
[4] Het bovenbewustzijn of het christusbewustzijn. Het (menselijk) bewustzijn van spiritueel (hoog)bewuste(r) mensen opereert in wezen continu op vier niveaus, te weten: 
1. Het onderbewustzijn
2. Het bewustzijn
3. Het hoger of super-bewustzijn
4. Het bovenbewustzijn

Het onderbewuste niveau is het ervaringsgebied waar je je eigen werkelijkheid onbewust creëert. Onbewust wil zeggen, dat je nauwelijks beseft dat je dit doet, laat staan waarom. Dit is geen minderwaardig ervarings- of scheppingsniveau, veroordeel het dus niet. Het is een gave, want het staat je toe dingen automatisch te doen, zoals je haar laten groeien, met je ogen knipperen of je hart laten slaan; of een onmiddellijke oplossing voor een probleem te vinden. De onderbewuste geest is dus bestemd om alle automatische taken van het lichaam te besturen en eveneens elke gebeurtenis, elke ervaring, elke indruk, elk gevoel en alle gegevens op te slaan die het wezen door het lichaam via de bewuste geest krijgt aangereikt.
De bewuste geest of het bewustzijn (het bewuste niveau) is het ervaringsgebied waar je je eigen werkelijkheid kent en creëert in een gedeeltelijke bewustzijn van je daden. Hoe groot dat bewustzijn is, hangt af van je ‘bewustzijnsniveau’. Dat is het fysieke niveau. De bewuste geest is bestemd om de taak van de totale gegevensverzameling op elk moment van het NU te beheren. Hij verzorgt ook de analyse van gegevens uit het verleden, het bevattingsvermogen en de begripsvorming, de toekomstprojectie en allen zintuiglijke feedbackfuncties. Op deze manier brengt hij onze ervaring van het huidige moment voort.
Het hogere bewustzijnsniveau heeft de taken toegewezen gekregen die te maken hebben met de begripsvorming vanuit het totale bewustzijn, de koppeling tussen lichaam, verstand en (zuivere) geest, spontane creatie, visionair inzicht en de zich manifesterende impuls van de ziel ofwel de intentie van het NU. Het hoger bewustzijn is het ervaringsgebied waar je je eigen werkelijkheid kent en creëert in het volle bewustzijn van je daden. Dit is het niveau van de ziel. De meesten van ons herkennen je hoger bewuste bedoelingen niet op bewust niveau, sommigen wel!
Het bovenbewustzijn heeft alle bovenstaande taken gecombineerd toegewezen gekregen, en ook de allerbelangrijkste functie van het wezen: de integratie van de individualisatie van de Non-differentiatie, d.w.z. van de Enkelvoudige Ziel met de Enige Ziel ; de Ziel van God. Op dit bovenbewuste niveau ben je permanent verbonden met God en Alles-wat-er-Is! Je bent met God Eén geworden zonder dat je vergeet wie je als individu bent!
Het bovenbewustzijn is dat niveau van ervaring waarbij het hogere bewustzijn, het bewustzijn en het onderbewustzijn één worden en vervolgens worden overstegen. Dit drie-in-één niveau van bewustzijn zou je dus bovenbewustzijn kunnen noemen. Sommigen noemen het ook wel ‘Christusbewustzijn’ of ‘verlicht bewustzijn’. Het is een volledig geïntegreerd bewustzijn; het allerhoogste vibratie-niveau dat haalbaar voor de mens is!

5.0 De weg naar het doel

Leven 39 1De weg naar het doel heet zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen betekent niet vertrouwen in je ego. Dat is een grote vergissing, want ego moet juist worden ‘vernietigd’.
Zelfvertrouwen is juist het vertrouwen, dat je het Atma(n) – de individuele ziel - bent, het eeuwige onveranderlijke Zelf en daarmee is het de basis voor zelfverwerkelijking.

Zelfvertrouwen schenkt je de vastberadenheid en het doorzettingsvermogen die nodig zijn om de hindernissen te overwinnen op de weg naar het doel; de eenwording met God! Ontwikkel daarom een onwankelbaar vertrouwen in jezelf en dus in God. Geef niet toe aan twijfel, angst of wanhoop, want deze vormen een ernstig struikelblok op je spirituele pad. Maak je daarom ook niet zoveel zorgen over je vooruitgang op geestelijk gebied, maar vertrouw op God. Hij weet wat het beste is voor je.

6.0 Slot

‘Het leven is een reis van ik naar wij’

Leven 31 1De wijsgeer Chuang-tzu zegt: ‘Het is te danken aan het feit dat u met uw voeten zo’n klein stukje aarde in beslag neemt, dat er zoveel ruimte overblijft om naartoe te wandelen’. Hij probeert hiermee te zeggen: juist doordat je met je verstand in zo weinig dingen kunt doordringen, kun je het mysterie van het bestaan ervaren.

De analogie van het leven

Leven 33 1Denk eens aan de eikenboom die voor je venster staat. Hij weet op dit moment, nu hij vijf meter hoog is en jou met schaduw van zijn machtige kruin overdekt, niet meer dan hij wist op het moment dat hij nog een nietig zaailing was. Alle informatie die hij nodig had om te worden wat hij vandaag is, zat besloten in zijn zaadje. Hij hoefde niets te leren. Hij hoefde alleen maar te groeien.
Om te kunnen groeien, maakte hij gebruik van de informatie die in zijn cellulair geheugen zat opgeslagen. Maar ook de eikenboom wordt geconfronteerd met de vier seizoenen; met zijn (levens) cyclus. Toch blijft de boom – jaar in jaar uit – gestadig groeien; groeien tot hij uiteindelijk is geworden wat hij wenst te worden; een gigantisch boom die diep geworteld is in de aarde en verbonden met zijn omgeving, al ‘reikend’ naar het universum. Op die manier wordt de levenscyclus van de boom herhaald en symboliseert op eenvoudige wijze onze levenscycli! Op die wijze groeit ook een ‘jonge’ ziel in meerdere levenscycli uit tot een ‘oude’ ziel; een ziel met veel wijsheid, inzicht en ervaringen opgedaan in het meerdere levens.

Maar zelfs een boom heeft de zon nodig als aansporing – inspiratie – voor zijn groeiproces. ‘Jij bent echt niet veel anders dan deze boom’.

‘Jij bent een god-in-wording!’

Leven 46 1Bevrijding, zelfverwerkelijking, Godrealisatie, éénwording met God of het verwerven van gelukzaligheid, komt niet zomaar uit de hemel vallen. Het is er niet vanzelf als je sterft. Pas wanneer je erin geslaagd bent je ego volkomen los te laten, kun je het bereiken en dat betekent dat er eindeloos veel levens mee gemoeid kunnen zijn.
Het alléén streven naar onze (je) eigen gelukzaligheid is de hoogste vorm van egoïsme. Maar je moet er weliswaar van doordrongen zijn, dat alléén jijzelf in staat bent ‘bevrijding’ voor jezelf te verkrijgen, maar het moet niet je uiteindelijke doel zijn. Je moet het zien als een bijproduct van jouw onbaatzuchtige dienstverlening aan je medemens. Laat door je voorbeeldige houding in elke situatie de werkelijkheid zien van een God die binnenin je is. Wees daarom een levend voorbeeld van Gods onzelfzuchtige Liefde.

‘Jij bent de handen en voeten van God Zelf hier op aarde’

Hans Zevenboom

Literatuurverwijzing:

 1. Boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’ – Wim G.J. van Dijk
 2. Boek ‘Sai Baba, de wonderdoener’ – Howard Murphet
 3. Boek ‘Sai Baba, de Heilige……’ – Samuel H. Sandweiss
 4. Boek ‘Sai Baba, Leringen’
 5. Internet Sai Baba
 6. Diverse boeken van Neale Donald Walsch

Noot van de redactie
[mei 2019]


Deze serie artikelen over Sathya Sai Baba is een beknopt overzicht van toespraken en citaten van de volgende werken van Sathay Sai Baba: Sathaya Sai Speaks (van 1953-2009, 42 delen), Vahini’s en Summer Showers [http://www.sathyasai.org/sathya-sai/his-words].

Het officiële verslag van duizenden openbare verhandelingen die Bhagavan Baba [*] in de periode 1953 tot en met 2009 maakte, is vervat in 42 delen Sathya Sai Speaks.
De openbare verhandelingen werden gegeven in verschillende steden van India en waar ooit beschikbaar een audio-opname is opgenomen. Vahinis is een verzameling essays die zijn geschreven door Bhagavan Baba [*] en gepubliceerd in het maandblad Sanathana Sarathi (The Eternal Charioteer) onder auspiciën van Sri Sathya Sai Books and Publications Trust (Ltd). Tijdens de zomer zou Bhagawan Baba een cursus van een maand lang geven aan studenten en jongeren over de Indiase cultuur en spiritualiteit. Hij zou ook aan het einde van elke dag een discours geven. Deze discoursen zijn gecompileerd onder de reeks ‘Summer Showers’. Ten slotte zijn ‘handgeschreven brieven’ een verzameling correspondentie tussen Bhagawan [*] Baba en zijn studenten, volgelingen of officieren in de organisatie. 

De redactie heeft ernaar gestreefd een getrouwe kopie te geven van de citaten van Sai Baba en heeft één van de Nederlandse boeken ´Bevrijding komt niet uit de hemel vallen´ als leidraad genomen. Indien nodig zou ik je graag willen verwijzen naar originele audiobestanden van Baba’s toespraken. De lezer kan deze toespraken en citaten makkelijk vinden op de internationale website http://www.sathyasai.org door te klikken op ‘Sathya Sai’ in het bovenste menu; daarna te klikken op ‘His Words’.

[*] Officiële tekst Sai/site: Bhagavan (Sanskriet: Bhagavana van bhaga = spirituele uitstraling of een combinatie van zes kwaliteiten en ga = het Wezen waarnaar alle microkosmossen terugkeren, met achtervoegsel vana) is één van de benamingen voor God, met name als aanduiding van een goddelijke Persoonlijkheid zoals Krishna of Shiva, maar ook wel gebruikt als eretitel voor bepaalde gerealiseerde persoonlijkheden zoals bijvoorbeeld Gautama Boeddha.

 

 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack