logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

Sai Baba is God Zelf - deel II, Juli 2020

1.0 Inleiding

Sathya Sai Baba

Afb. Sai Baba 1

Sinds mensengeheugenis heeft God boodschappers naar de aarde gezonden om de mensen te leren hoe zij moeten leven om innerlijke vrede te verwerven. Soms – althans dat is de mening van ontelbare devotees (‘toegewijden’) - komt God Zelf naar de aarde in de vorm van een avatar [1]; een goddelijke energievorm (incarnatie), de vormloze God die een menselijk lichaam heeft aangenomen [2].

Voor miljoenen mensen over de hele wereld is Sathya Sasi Baba een Avatar, een goddelijke incarnatie, op aarde gekomen om de mensheid in deze moeilijke tijd te leiden op de weg naar zelfverwerkelijking! Baba noemde bhakti, volledige overgave aan God, de meest natuurlijke weg voor de mens om zelfverwerkelijking, het doel van het leven, te bereiken. Bhakti is aangeboren, maar moet wel worden ontwikkeld.


[1] Een avatar is in het hindoeïsme een incarnatie, verschijning of manifestatie van een bepaalde godheid. De manifestatie of verschijning komt op aarde als de gerechtigheid (dharma) bedreigd wordt en het kwaad de overhand dreigt te krijgen. Een avatar herstelt de gewenste kosmische orde, waardoor mensen weer in staat zullen zijn tot juist handelen.
[2] Boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’Wim G.J. van Dijk – 1991. Uitgeverij Ankh-Hermes bv

2.0 Sathya Sai Baba = Sai Baba of Shirdi = Prema Sai Baba

afb. drie eenheid 2In de loop der jaren heeft Sathya Sai Baba veelvuldig aangetoond, dat hij dezelfde is als Sai Baba van Shirdi. Bestudering van de levens van beide Sai´s toont aan, dat er een zeer sterke overeenkomst is in levenswijze, wonderen en leringen. Heel wat uitspraken en wonderen van Sathya Sai Baba blijken ook exact gelijk te zijn aan uitspraken en wonderen van Baba van Shirdi. De leringen zijn in principe gelijk, al is de uitwerking en de formulering ervan wel aangepast aan de tijd, de plaats en de omstandigheden.

Over het verschil tussen zijn huidige en zijn vorige lichaam zegt Baba zelf: 'De twee lichamen zijn verschillende. Dat lichaam was opzichzelfstaand en dit lichaam is opzichzelfstaand.de handelingen van het lichaam is Shirdi waren aangepast aan de tijd, de plaats en het werk dat toen werd verricht. De handelingen van het tegenwoordige lichaam zijn aangepast aan de huidige tijd en het huidige werk. De twee lichamen kunnen in dit opzicht niet vergeleken worden'.  

Swami zegt dat hij in zijn vorige lichaam - Sai Baba of Shirdi - tamelijk nors en streng was.

2.1 Prema Sai Baba

‘De derde reïncarnatie van Shirdi Sai Baba’ [1]

Bewustzijn 3 1Ofschoon Prema Sai Baba pas zal worden geboren na de dood van Sathya Sai Baba (24 april 2011) hebben devotees reeds een tempel voor hem gebouwd in de stad Mysore: Prema Sai Baba zal worden geboren in Gunaparthi, een dorp aan de oever van de Tungabhadra/rivier in het Mandya/sistrict van de deelstaat Karnataka. Het dorp ligt tussen de steden Bangalore en Mysore. De geboorte zal enkele jaren na de dood van Sathya Sai plaatsvinden.

Hoe zal Prema Sai er dan uitzien?

Het verhaal doet de ronde, dat Sathya Sai Baba voor enkele devotees medailles en foto’ s zou hebben gematerialiseerd van zijn volgende belichaming. Dergelijke afbeeldingen zijn echter niet meer dan de verbeelding van de kunstenaar’, zoals Baba zelf heeft gezegd.


[1] Nieuwsbrief ‘Wederkomst van Jezus’ – deel V, mei 2016

3.0 Wat is nu de taak van ieder van de drie Sai’ s?

‘De vorige Avatar, Shirdi Baba, legde de basis voor harmonie op aarde en gaf de mensheid de boodschap dat werk plicht is. De missie van de huidige Avatar is om iedereen ervan bewust te maken, dat de mensen elkaar zouden moeten respecteren, liefhebben en helpen, ongeacht kaste, kleur of geloof, aangezien God of de goddelijkheid in iedereen aanwezig is. Zo kan ieder werk een daad van aanbidding worden. Ten slotte zal Prema Sai, de derde Avatar, de boodschap verkondigen, dat God niet alleen in iedereen aanwezig is, maar dat iedereen zelf God is. Dat zal de uiteindelijke wijsheid zijn, die man en vrouw in staat zal stellen om op te klimmen van werk, aanbidding en wijsheid´.

Bewustzijn 25 1Swami – Sathya Sai Baba – heeft bij verschillende gelegenheden verteld hoe zijn leven in grote lijnen zou verlopen. ‘Een Avatar doorloopt in zijn leven onveranderlijk dezelfde stadia. Dit is voor iedere Avatar in alle tijden hetzelfde. De eerste 16 jaar worden gekenmerkt door voortdurende lila’s (goddelijk spel, wonderen). Dan tot het 45e jaar lila’s en leringen. Van het 45e tot het 60e jaar ligt de nadruk vrijwel volledig op de leer. Met 60 jaar is er een heel grote verandering’.

Soms geeft Swami zelf ook een iets andere indeling van de levensstadia: ‘…. Tot 16 jaar lila´s, van 16 tot 35 wonderen; van 35 tot 60 leringen en wonderen; na het 60e jaar buiten het gezicht van het publiek, maar zelfs na het 60e jaar mogen zijn naaste devotee (‘toegewijden’) hem zien’. [1, blz. 34]


[1] Boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’Wim G.J. van Dijk – 1991. Uitgeverij Ankh-Hermes bv

4.0 Is Sathya Sai Baba daadwerkelijk God Zelf (de Oneindige Creatieve Intelligentie, de Onvoorwaardelijke Liefde), die in een fysieke verschijningsvorm gedurende een periode van 85 jaar onze aarde heeft bewandeld én bewoond?

 • Hij, Sathya Sai Baba, laat er géén twijfel over bestaan, dat hij God Zelf is: ‘Ik ben de ene God die antwoordt op de gebeden die in de harten van de mensen oprijzen, in alle talen, uit alle landen, gericht tot alle vormen van God’.
 • ‘Toen Baba werd geboren, kende hij zijn goddelijkheid en wist hij dat hij God Zelf was’.

afb. engelen 5Het idee dat God Zelf - |Alles-Wat-Is| - naar de aarde zou komen om de mensheid in deze moeilijke tijd te leiden op de weg naar Zelfverwerkelijking is voor velen al helemaal niet aanvaardbaar! Toch zijn er ook in onze tijd velen die wél geloven dat er religieuze leraren op aarde zijn, terwijl bovendien tientallen miljoenen mensen er vast van overtuigd zijn dat God Zelf op aarde was in de belichaming van Sathya Sai Baba.
Maar naar mijn persoonlijke mening kan Sathya Sai Baba nooit als die ene specifiek Gods Verschijningsvorm als Persoon zich hier op aarde hebben gemanifesteerd.[Sai Baba is reeds overleden in 2011]. Want ……… God, Allah, |Alles-Wat-Is|, de Onzichtbare, de Onbewogen Beweger, de Innerlijke Stem, het Alomvattende Levensproces ….. , het Alomtegenwoordige Bewustzijn, onze gemeenschappelijke Bron, Kern of Essentie, heeft géén vorm maar is de Bron van alle vormen!
God is géén Energie, maar Hij of Zij – de Vader of de Moeder – is de Bron van alle Energieën. God kan daarom het best voorgesteld worden als een Alomtegenwoordige, Eeuwige en Alwetende Oceaan van Bewustzijn! ‘Een zee van goddelijk Licht’.

Sai Baba is dus niet God Zelf [Lees meer in Hfdst. 5.0] die zich openbaart via een fysiek, aards lichaam. God Zelf, het afb. engelen 14bAllerhoogste Goddelijke Proces, de Levende God, de Som van alle Goddelijke Energie tezamen, is en zal nooit en ten nimmer als Totaliteit van het alomvattende Bewustzijn in een fysiek lichaam incarneren. Dit zou het fysieke lichaam niet eens kunnen ‘verdragen’, aangezien God Zelf de Oorsprong is van alle Vibraties en de Oorsprong van alle soorten Licht.

5.0 Gods verschijningsvorm [1]

Al het leven is God in fysieke vorm!

‘Als er werkelijk een God is, en U bent dat, waarom toont U zich niet op een wijze die wij allen begrijpen?’ [Neale Donald Walsch]

Dat is onmogelijk, want God heeft géén vorm of gedaante die jij kunt begrijpen. God zou een gedaante of een vorm kunnen aannemen die jij wellicht begrijpt, maar dan zou iedereen aannemen dat wat zij hebben gezien de enige echte verschijningsvorm van God is, i.p.v. één van de vormen of gedaanten van God, één uit vele.

afb. engelen 24Maar mensen geloven nog steeds dat God er uitziet, zoals zij God willen zien, i.p.v. wat ze niet kunnen zien. Maar God is de Onzichtbare, de Onbewogen Beweger, de Innerlijke Stem die jou aanroept en niet degene zoals God zich op ieder willekeurig moment voordoet. En, als God zich vervolgens in een vorm of gedaante manifesteert tegenover dat ene volk, dan zegt het andere volk dat God niet aan het eerste is verschenen omdat God er anders uitzag en veel andere dingen zei. Indien God Zichzelf openbaart als de Almachtige God, de Koning van Hemel en Aarde en bergen verplaatst om dit te bewijzen, dan nog zouden sommigen zeggen: ‘Het moet Satan zijn geweest’.

[Sathya Sai Baba: ‘Als ik onder jullie gekomen was als Narayana (een gedaante van Vishnu) met vier armen waarin de schelp, het wiel, de scepter en de lotus, dan zouden jullie mij in een museum hebben gezet en entreegeld hebben gevraagd aan hen die mijn darshan (zegen) wilden. Als ik als een gewoon mens zou zijn gekomen, dan zouden jullie mijn leringen niet hebben gerespecteerd en ze niet in jullie eigen belang in praktijk hebben gebracht. Daarom ben ik er nu in deze menselijke gedaante met bovenmenselijke wijsheid en krachten’.] [1, blz. 61]

God openbaart Zijn eigen Godheid niet tegenover Zichzelf (of wie dan ook) door uiterlijke waarneming, maar door innerlijke ervaring(en).

afb. engelen 17En, wanneer de innerlijke ervaring Gods eigen godheid heeft geopenbaard in jou, is uiterlijke waarneming overbodig geworden. Daarom zul je ervaren dat God niet nu, nooit of wanneer dan ook – op aards niveau - wordt geopenbaard in een menselijke gedaante/ lichaam, want als God bestaat, zou je God niet vragen om te Zijn. Je zou het weten en het voelen diep in je hart; het zeker-weten.
Dit betekent dat God zich alléén manifesteert verschijnt via onze fysieke verschijningsvorm; onze fysieke energievorm, ons fysiek lichaam! ‘Je bent als het ware de handen en voeten van God hier op aarde’. God is dus daadwerkelijk zichtbaar in ons via onze ‘uitstraling …….. van het elektromagnetisch energieveld’, want God communiceert - via de ziel – met ons, en met iedereen.

Dit is niet de enige vorm waarop God zich tot jou richt. Luister naar God in de waarheid van je ziel. Luister naar God in de gevoelens van je hart. Luister naar God in de stilte van je geest. Hoor God overal, want Gods antwoord kan schuilen in een artikel (’Je suis….’) dat al is gepubliceerd; in een preek die als is geschreven en binnenkort wordt gehouden; in het liedje dat pas gisteren is gecomponeerd; in de woorden die een geliefde je zo dadelijk zal toevertrouwen; in het hart van een nieuwe vriend(in) die je binnenkort zult ontmoeten. afb. engelen 16
Gods Waarheid, Gods Verschijning((s)-vorm) schuilt in de fluistering van de wind, het gekabbel van een beek, het geroffel van de regen. God zal je niet verlaten. God kan je niet verlaten, want jij bent Gods creatie, Gods product, Gods dochter, Gods zoon, Gods doel en ……. jij bent Alles!

God zegt: 'Ik ben het Leven, omdat Ik het Materie ben die het Leven is. Elk aspect ervan heeft een goddelijk doel. Niets bestaat - niets - zonder een reden die wordt gekend en is goedgekeurd door God'.


[1] Boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’Wim G.J. van Dijk
[2] Nieuwsbrief Het bewustwordingsproces – deel III; ‘De God van Morgen’ – mei 2015 & Nieuwsbrief ‘De zwijgende God’, aug. 2018

6.0 Mijn individuele ziel is God!

De individuele ziel – het innerlijke of hogere Zelf - is: 

 • De ziel is de ‘individualisatie’ van de Goddelijke Geest en die is |Alles-wat-er-Is|.
 • De individuele ziel wordt voortgebracht uit God Zelf, en is dus een ‘deel’ van God Zelf; een energielichaam van God Zelf.
 • De individuele ziel is een goddelijk deel van het Goddelijk Geheel; een deel van het Ene Onmetelijk Oneindige Energielichaam; de Ziel van God!.afb. engelen 13a
  Dus: Wij allen zijn Eén! ‘Wij allen zijn uit het zelfde hout gesneden’.
 • Mijn en jouw individuele ziel is God; de ziel is het gereedschap waarmee God Zichzelf uitdrukt. ’Jij bent de handen en voeten van God hier op aarde’.
 • De individuele ziel is geworden tot een ‘enkeling’; een samengeklonterd energiedeel (energielichaam) van |Al-Wat-Is|, dat het menselijk lichaam omhult én doordringt. De ziel is een moleculair deeltje van God Zelf; een energielichaampje van |Alles-Wat-Is|.
 • De individuele ziel is de essentie, die een persoon ‘levend’ maakt.
 • De ziel is een zelfstandig evoluerend schepsel.

Jij bent een geïndividualiseerd energiedeel van God! Mijn ziel is God!


[1Individuele ziel, het Zelf of Atma , blz. 145 . Boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’ – Wim G.J. van Dijk

7.0  Boek ‘Derde gesprek met God’

Neale Donald Walsch stelt vragen in zijn boek ‘Derde gesprek met God’ over het God-zijn. ‘Ben ik nu God, een God of slechts een mens die verbonden is met God?’

Citaten van Neale Donald Walsch [Boek, ‘Derde gesprek met God’, blz. 135]:

Maar als U God bent, en U bent mij, en ik ben U, dan … dan. .. ben ik God!’
God’ s reactie hierop is: Gij zijt God, ja. Dat klopt’.
afb. engelen 22
Neale gaat verder met de vraag:  ‘Maar ik ben niet alleen God, ik ben ook ieder ander mens!’

God antwoordt: ‘Ja’.
Neale: ‘Maar, betekent dat dat er helemaal niemand anders, en niets anders bestaat dan ik?’
God’ s antwoord: ‘Heb Ik niet gezegd dat Ik en Mijn Vader één zijn? En heb Ik niet gezegd dat wij allen één zijn?’
Neale: ‘Ja, maar ik begreep niet dat U dat letterlijk bedoelde. Ik dacht dat het meer een filosofische stelling was, niet een feitelijke vaststelling’.
God’ s antwoord: ‘Het is een feitelijke vaststelling; een feit!’ 

Vervolg citaten Neale Donald Walsch

Neale D. Walsch [Blz. 56, 57, 58]: Is Christus niet het hoogste voorbeeld? Is Hij niet de mens geworden God?’afb. engelen 28
God’ s antwoord:Christus is het hoogste voorbeeld. Hij is alleen niet het enige voorbeeld dat de hoogste staat bereikt heeft. Christus is de mens geworden God. Hij is alleen niet de enige door God geschapen mens. Ieder mens is ‘mens geworden God’. Jij bent Mij, uitgedrukt in jouw huidige vorm’.
[Blz. 58] ‘Jij bent Mij die bezig is te kiezen Mij te zijn. Jij bent Mij, bezig te kiezen |Wat-Ik-Ben|; en bezig te kiezen wat |Ik-Zijn-Zal|’.

Dit is de kern van ons bestaan, van het levensproces dat wij hier op aarde mogen ervaren. Wij zijn dus een god-in-wording!


[1] Individuele ziel, het Zelf of Atma , blz. 145 . Boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’Wim G.J. van Dijk

8.0 Het allerhoogste bewustzijnsniveau; het zgn. Bovenbewustzijn

HOW; hoogontwikkeld wezen. Jezus was een hoogontwikkeld wezen!

afb. engelen 21Om daadwerkelijk de hoogste staat van je Goddelijkheid – God te Zijn - te ervaren, zul je tijdens je leven de allerhoogste staat van bewustzijn dienen te bereiken.
Een hoog bewustzijnstoestand hebben, betekent dat men zich bewust is van de onbegrensde en alles doordringende aard van het goddelijke Bewustzijn [Het Zuiver Goddelijk Alomvattend Bewustzijn; de Kosmische Creatieve Intelligentie, ook wel God genoemd], dat alom vertegenwoordigd is alles; letterlijk in alles!
Praktisch gezien betekent een hoge bewustzijnstoestand, dat we ons bewust zijn van de gemeenschappelijke essentie van alle levensvormen. We zijn ons bewust van de heelheid van het leven. We hebben een zicht op de hele wereld, de hele mensheid, en het leven in al zijn uitingsvormen én inzicht in ons eigen levensproces. Als we ons bewust zijn van de essentiële eenheid van alle levensvormen, handelen we spontaan voor het gemeenschappelijke welzijn van alle levende wezens; we handelen vanuit liefde.
Bij het hebben van inzicht in de werkelijkheid behoort het besef, dat er slechts Eén Bewustzijn bestaat in het hele universum; het Alomvattende Goddelijke Bewustzijn van de Kosmische Creatieve Intelligentie, God, de SPIRIT-Referentie-Energiestraal die overal in het universum aanwezig is – de Ziel van God - die dagelijks ieder levend wezen ‘verlicht’.

Het bovenbewustzijn heeft alle bovenstaande taken gecombineerd toegewezen gekregen, en ook de allerbelangrijkste afb. engelen 19functie van het wezen: de integratie van de individualisatie van de Non-differentiatie, d.w.z. van de enkelvoudige ziel met de Enige Ziel; de Ziel van God. Op dit bovenbewuste niveau ben je permanent verbonden met God en |Alles-wat-er-Is|! Je bent met God Eén geworden zonder dat je vergeet wie je als individu bent!
Het bovenbewustzijn is dat niveau van ervaring waarbij het hogere bewustzijn, het bewustzijn en het onderbewustzijn één worden en vervolgens worden overstegen. Dit drie-in-één niveau van bewustzijn zou je dus bovenbewustzijn kunnen noemen. Sommigen noemen het ook wel ‘Christusbewustzijn’ of ‘verlicht bewustzijn’. Het is een volledig geïntegreerd bewustzijn; het allerhoogste vibratie-niveau dat voor een mens haalbaar is!

8.1  Vedische literatuur

Christusbewustzijn of verlicht-bewustzijn ervaren

Bewustzijn 22 1Met andere woorden we zijn onszelf geworden in alle mogelijke en denkbare situaties en omstandigheden. We zijn authentiek geworden. ‘We zijn |wie-we-werkelijk-zijn|; een zoon of een dochter van God’ en zo manifesteren wij ons dan zo op aarde. Net zoals Jezus van Nazareth ons voordeed.
Deze authenticiteit wordt in de vedische literatuur geestelijke volwassenheid of geestelijke rijpheid genoemd. Wanneer dit vierde bewustzijnstoestand een natuurlijke, constante toestand is geworden dan wordt dit in de vedisch literatuur de vijfde bewustzijnstoestand genoemd wat zich kenmerkt door een permanent gelukzaligheidsgevoel! De grote meesters zoals Jezus, Boeddha, Krihna, etc. zijn daar duidelijke voorbeelden van.
Het Kosmisch alomvattende, alomtegenwoordige Bewustzijn – God - wil juist dat wij onszelf zijn in alle omstandigheden; vrij van geestelijke ongemakken, obstakels en fysieke belemmeringen. Want vrije wil en vrijheid is het grootste geschenk van God aan de mens!

De toestand van geestelijke volwassenheid – een allesomvattende bewustzijnstoestand - werd vroeger doorgaans verlichting of bevrijding genoemd. Andere termen die er traditioneel voor gebruikt worden zijn: verlossing, nirwana, moksha en sattori. [Nieuwsbrief, Verlichting of Nirwana, April 2010]

9.0 Sai Baba, de nieuwe Jezus?

jezus geboorte 3Sai Baba heeft zichzelf al lange tijd geleden tot Avatar uitgeroepen. Het verschil tussen hem en Jezus – die geen avatar is omdat hij niet in India is geboren, aldus de zienswijze van Baba (!) – wordt sterk tot uitdrukking gebracht in het ‘museum’ op het terrein van de ashram. Hij is volgens sommigen de nieuwe Jezus, of de nieuwe Boeddha en biedt om die reden alleen al stof tot nadenken, discussie en tegengestelde opvattingen.

Maar vooral de negatieve berichtgeving rond Sai baba – dat Baba betrokken is bij duistere praktijken als goud- en juwelensmokkel, belastingontduiking en vermeende lichamelijke omgang met jongemannen [1] – is voor een scepticus juist een bewijs dat Baba niet alwetend is; dus niet goddelijk is. Maar realiseer je ook dat stellingname ten aanzien van een goeroe – in ons geval, Sathya Sai Baba - altijd samenhangt met de betekenis die jij en ik aan zo'n figuur geven en daarover valt net als smaak niet of slechts tot op zekere hoogte te twisten.

Hoe overtuigend en imponerend ontelbare analyses van critici over Sathya Sai Baba ook mogen zijn, het is nogal wat om afb. jezus 3hem neer te zetten als een perfect Hindoe-mythologisch figuur. In plaats van te zoeken naar antwoorden op de vragen wat de motieven van Sai Baba's paradoxaal gedrag zouden kunnen zijn, of te zoeken naar de functie(s) die hij in de samenleving vervult. Het is alleen mogelijk uit de ‘welles-nietes-discussie’ te ontsnappen door Sai Baba te 'zien’ als een wereldspiegel waarvan men dieper in en naar zichzelf kan kijken!


[1] ‘The Findings’ is een geautoriseerd document dat persoonlijke verhalen bevat van ex-Sai-Bab-toegewijden.
Het document is samengesteld door David en Faye Bailey uit Engeland, beiden lange tijd volgelingen van Sai Baba. De verhalen gaan over seksueel misbruik, verkeerd gebruik van gelden en de moordaanslag op Sai Baba.
Tegen deze aantijgingen is in 2007 door professor dr. G. Venkataraman, van 1996-1997 vice-chancellor van Sathya Sai Baba’s Universiteit in Puttaparthi, een artikel geschreven dat ingaat op de belangrijkste punten van kritiek. Ook heeft hij in aanvulling hierop op 20 oktober 2010, bij gelegenheid van het 70-jarig jubileum van Sathya Sai Baba’s proclamatie als geestelijke leider, op het world wide web een 30-delige videoserie het licht doen zien, waarin hij dieper inging op Sai Baba’s belangrijkste leringen en werken.

10.0 Paradoxaal gedrag van Sia Baba

Paradoxaal gedrag is een stelling of uitspraak die schijnbaar ongerijmd is. D.w.z. dat het in strijd is met het gezond verstand.
Want ……… waarom dicht iemand als Sai Baba zichzelf de betekenis van een Avatar toe; God-Zelf? Wat zit erachter als iemand zich wel druk maakt over het idee dat Sai Baba een oplichter is en mensen een rad voor ogen draait?

exorcisme 4Welke behoeften worden er bij jou en mij vervuld of welke zekerheid of rust biedt Sai Baba door te geloven dat hij de Kalki-avatar [1] is? Gelooft men om onderliggende angst dat de wereld ten gronde zal gaan, gerust te kunnen stellen?
Is het wellicht eenzelfde soort angst, het idee dat er steeds meer chaos komt op aarde, die mensen beweegt om anderen te waarschuwen voor Sai Baba? Omdat Sai Baba als bedrieger de chaos alleen maar vergroot?

Waarom zou het nodig zijn te debatteren over de vraag of Sai Baba een homoseksueel is, of dat hij Shiva-Shakti uitbeeldt? [Stichting Skepsis, Uit skepter 6.1 – 1993, Prof. Piet Vroon]


[1] Kali is in de hindoeïstische mythologie de tiende avatar van Vishnoe. Hij is de enige avatar die nog moet komen. Als Kalki verschijnt, maakt hij een einde aan het huidige tijdperk

11.0 Vragen, vragen, alléén maar vragen, slechts weinig antwoorden.

 • Waarom komt God Zelf [1] op aarde als Avatar in een menselijk lichaam en niet zoals Hij werkelijk is?

  Antwoord 1: Boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’ Wim G.J. van Dijk; 130 t/m 134, ‘God en Zijn incarnaties’exorcisme 16

 • Is Sathya Sai Baba nu daadwerkelijk God Zelf (de Oneindige Creatieve Intelligentie, de Onvoorwaardelijke Liefde) geweest, die onze aarde in een fysieke verschijningsvorm gedurende een periode van 86 jaar heeft bewandeld en bewoond?

  Antwoord 1: Boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’Wim G.J. van Dijk; 130 t/m 134 ‘God en Zijn incarnaties’
 • Hoe kan men er zeker van zijn dat Sai Baba een Avatar - God Zelf - is? De Kosmische Creatieve Oneindige Intelligentie? [1]exorcisme 8

 • Antwoord 2: Boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’Wim G.J. van Dijk; blz. 19, 21, 54, 55, 56, 83 en 132 e.v..

11.1 Mogelijke antwoorden

 • Heeft er een geestelijke vertroebeling van het materialistisch bewustzijn (het geestbewustzijn of gedachtevorm-bewustzijn) bij Sai Baba plaatsgevonden?’
 • Is er ooit bij Sai baba een geestelijke ziekte, zoals hoogmoed, verwarring, psychose, etc. geconstateerd?exorcisme 22
 • Geestelijke vertroebeling door demonische inblazing [2] t.g.v. tranceachtige toestanden zoals we die bijvoorbeeld ook kennen bij profeet Mohammed?’
 • Sektarische of politieke groepering? De Antichrist? De gehoopte, nieuwe (spirituele) (wereld) leider? De ‘opvolger’ van Jezus? ‘
  [Nieuwsbrief ToekomstVisie ‘De roep om een nieuwe Wereldleider’ – deel III, maart 2016]
 • Verkeerde, onjuiste interpretatie van de citaten, vertalingen en uitspraken van zijn ‘devotees’? Of ……. is de vertaling, uitleg en de essentie van de gesproken woorden van Sai Baba ‘verdraaid’ en/ of volkomen verkeerd begrepen? Hebben er persoonlijke ongewenste aanpassingen van ontelbare schrijvers over het leven van Sai Baba, Baba onrecht aangedaan? ‘De wens is de vader van de gedachte’.

[Voor meer informatie over uitspraken van Sai Baba, zie Noot van de redactie]

Wie het weet, mag het zeggen! Wie weet, mag het zeggen!


[1] De Kosmische Creatieve Intelligentie die men in de christelijke geloofsleer doorgaans ‘God’ noemt. BewustZijn is de Universele Essentie van |Al-Wat-Is|, |Was| en |Zijn zal|. Andere benamingen zijn bijvoorbeeld: Allah, Jahweh, Shiva, Brahman, Tao, het eeuwige NU, de allesomvattende Leegte, de Kosmische Creatieve Intelligentie. Het kosmische bewuste ZIJN, de essentie van |AL-WAT-IS|, sluit letterlijk alles in zich: kennis en onwetendheid, licht en duisternis, geboorte en sterven, schepping en vernietiging, verleden en toekomst, etc. Alle mensen delen in hetzelfde bewustZijn, gewoon omdat bewustZijn hun gemeenschappelijke essentie is. [www.hetnieuweinzicht.nl]
[2] Demonische influistering. Dzjinn’s of djinn – een ‘lagere’ geest; non-fysieke wezens. Elementaire wezens zoals ze in de natuur voorkomen; vele helderzienden van deze tijd herkennen deze ervaringen wel. Boek ‘De islam’ van Raquaiyyah Maqsood vertelt het volgende hierover: ‘Ze kunnen goed of slecht zijn; niet altijd boosaardig. Naar verluidt genieten groezelige plaatsen hun voorkeur en kunnen ze mensen bang maken of verwarring stichten door zich te mengen in zijn leven en door zich in zijn woning op te houden. Af en toe proberen ze een menselijk lichaam te bezitten (‘over te nemen’) en moeten ze uitgedreven worden! [Soera 72] heeft het over djinns die tot de islam zijn bekeerd’. Nieuwsbrief ‘Sathya Sai Baba’ – deel I, 2020

11.1.1 Antwoord 1: God en Zijn incarnaties [1]

Enkele treffende, maar ook opmerkelijke citaten over wie God is of wie kan bewijzen dat God zus of zo is, komen uit het boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’ [vanaf blz. 128]:

afb. engelen 3Wie is God? God is in wezen Nirguna Brahman, vormloos en zonder hoedanigheden. Hij is alomtegenwoordig en dus is Hij ook in ieder mens aanwezig.

Sai Baba zegt hierover het volgende: ‘Het is onnodig jezelf uit te putten met naar God te zoeken. Zoals boter is in melk, zoals het kuiken is in het ei, zo is Hij in elke atoom van de schepping. Hij komt niet ergens vandaan of gaat niet ergens heen. Hij is hier, daar, overal’.

Wie kan bewijzen dat God zus of zo is? [blz. 131]
Sai Baba: God heeft geen eigenschappen. Hij is onzichtbaar en vormloos, maar toch doordringt Hij alles. Hij ziet alles en hoort alles, maar Hij heeft geen zintuigen zoals de mens. Hij staat buiten de tijd en ruimte en is aan geen enkele begrenzing onderhevig. Hij heeft geen wensen, geen verlangens, want Hij is reeds alles en Hij kent geen activiteit, want activiteit komt voort uit verlangens. Hij is de motivator van elk deeltje in het universum. wij noemen Hem God, Paramatma, Brahman, het Absolute, maar dit zijn alle slechts woorden voor dat wat wij niet kunnen begrijpen’.

Baba noemt het echter natuurlijk en passend, dat wij ons God in een menselijke vorm voorstellen. Natuurlijk moet men afb. engelen 54ernaar streven God te zien in de gehele schepping, maar de mens kan nooit de echte ‘vorm’ van God benaderen. Het is passend om Saguna Brahman, God met vorm, te vereren en daarvoor kiest men dan vaak de naam en vorm van een Avatar of een goddelijke boodschapper. Pas wanneer de identificatie met het lichaam helemaal verdwenen is, is men in staat om Nirguna Brahman, de vormloze God, te zien.


[1] Boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’Wim G.J. van Dijk – 1991. Uitgeverij Ankh-Hermes bv

11.1.2 Antwoord 2: God en Zijn incarnaties [1]

Avatars en goddelijke boodschappers

Boodschappers die wij nog kennen zijn bijvoorbeeld Jezus, Mohammed, Boeddha, Zoroaster en Shankara. Minder bekend zijn voor ons, westerlingen, bijvoorbeeld Nanak, de stichter van het sikhisme en Balarama, de tweelingbroer van Krishna, terwijl slechts weinigen van ons gehoord zullen hebben van boodschappers als Ramanuja en Madhwa [1].

afb. engelen 40Wie waren of zijn dan wel Avatars­?

Het antwoord van Sai Baba luidt: Ieder van jullie is een Avatar. Jullie zijn God, gevat in een menselijk lichaam, net als ik! Jullie zijn je er echter niet van bewust!’

Deze mededeling van Baba is natuurlijk wel juist, maar wanneer wij, mensen, over een Avatar spreken bedoelen wij toch iets anders. Voor ons is een Avatar de vormloze God die naar de aarde afdaalt en een menselijk lichaam aanneemt. Een Avatar heeft niet alleen kennis van de hogere realiteit, maar is die realiteit.
Natuurlijk weet Sai Baba, dat dit de algemene opvatting van de mens is en hij zegt dan ook: ‘God verschijnt in verschillende vormen bij verschillende gelegenheden. Soms komt Hij met een deel van Zijn luister, soms in volle glorie, soms voor een speciale taak, soms om een compleet tijdperk, de hele wereld te veranderen’. (……) ‘God beperkt zich niet wanneer Hij zich op deze wijze openbaart. Hij is ten volle aanwezig in elke Avatar. Hij openbaart zich met Zijn gehele glorie in elke Avatar’. [1, blz. 133]
Dit laatste bekent echter niet, dat iedere Avatar op aarde komt met alle goddelijke kenmerken! Baba maakt dan ook een onderscheid tussen een Avatar en een Purna (volledige) Avatar. Iedere Avatar is wel volledig m.b.t. de tijd waarin, de plaats waar en de taak waarvoor hij komt. Alleen de Purna Avatar komt met alle goddelijke kenmerken. God is dus alomtegenwoordig, almachtig en alwetend door alle tijden heen.

Sai Baba: ‘Van tijd tot tijd verscheen God in deze yuga’ s (tijdperken) als een Avatar…..’ [1, blz. 133]afb. engelen 31a
Naar menselijke begrippen is het tijdsverloop tussen de verschijning van Avatars zeer groot. Zo zegt Baba bijvoorbeeld, dat God niet op aarde is geweest tussen Krishna, die ruim 5000 jaar geleden leefde, en Sai Baba van Shirdi. Enige namen van Avatars die Baba heeft genoemd zijn Varaha, Narasimha, Rama en Boeddha. Deze komen ook allen voor in het rijtje van de tien belangrijke Avatars van het hindoeïsme.

Sai Baba benadrukt herhaaldelijk, dat hij Rama is en dat hij Krishna is. Het feit dat zij in verschillende lichaam kwamen, betekent niet dat zij daarom ook verschillend zijn.
Iedere belichaming is volledig en compleet met betrekking tot tijd, de plaats en de taak. Er is geen onderscheid tussen de verschillende verschijningen van God als Rama, Krishna of Sai Baba’. [1, blz. 134]

Baba zegt dat alléén in India Avatars zijn geboren! Alleen in India hebben de wijzen voortdurend hevig verlangd naar het verschijnen van God in menselijke vorm om hen te leiden en waar naar God verlangd wordt, daar verschijnt Hij! Dit betekent echter niet dat hun boodschap ook alleen maar bestemd is voor de inwoners van India.


[1] Boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’Wim G.J. van Dijk, vanaf blz. 128!

12.0 Nawoord

‘Mijn waarheid is niet jouw waarheid!’

De gekleurde roze bril van devotees

afb. genezing 5Met de kernvraag ‘Is Sai Baba God Zelf?’ in ons achterhoofd, kunnen we ons opnieuw de vraag stellen of het niet veel verstandiger is - na het lezen van de bovenstaande teksten - om de geschreven citaten en uitspraken van Sathya Sai Baba [1] toch op een heel ander wijze te benaderen, te bestuderen, te lezen, of te interpreteren? Want ….. realiseer je terdege dat de ontstane verwarring, onwetendheid, onbegrip, jaloezie, onvoldoende kennis en inzichten van de ontelbare toehoorders, devotees (‘toegewijden’) schrijvers en analisten van de afgelopen tijdsperiode over datgene wat Sathya Sai Baba werkelijk heeft gezegd, uitgesproken en bedoeld heeft, in werkelijkheid totaal anders kan zijn. Of, ………. toch niet!

‘Sai Baba is ervan overtuigd dat hij God Zelf is’. [ Blz. 2, 21, 53,54, 55, 56 62, 63, 83]

Maar ook het gehanteerde begrip zoals bijvoorbeeld Avatar – (een) G(g)od in mensengedaante, iemand die alles kan, afb. genezing 21alles weet en alom aanwezig is – schept grote verwarring onder de toehoorders, de geïnteresseerden, lezers en de devotees. Wordt hiermee nu bedoeld God Zelf of God, een energiedeel van God; het Zelf, het hogere bewustzijn, een energielichaam of –deel van God Zelf, de individuele ziel; een ‘vonkje’?

Miscommunicatie, invullingen en het herschrijven van uitspraken van Meesters is een bekend fenomeen. Je hoeft alleen maar naar de wijze waarop de Bijbel is ontstaan, te kijken.


[1] Deze serie artikelen over Sathya Sai Baba is een beknopt overzicht van toespraken en citaten van de volgende werken van Sathay Sai Baba: Sathaya Sai Speaks (van 1953-2009, 42 delen), Vahini’s en Summer Showers [http://www.sathyasai.org/sathya-sai/his-words].
[2] Boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’Wim G.J. van Dijk

13.0 Mijn gekleurde bril

afb. genezing 2Het is zeker niet mijn bedoeling hier te propageren, dat ik niet over deze vragen heb nagedacht en dat er niet vragen gesteld zou moeten worden. Waar het me wel om gaat, is te ontdekken wat voor nieuwe inzichten naar boven komen als onbewuste (innerlijke) drijfveren bewust worden; om de ideeën die men heeft over de werkelijkheid of het bestaansrecht of de goddelijkheid van Jezus, Boeddha, Krishna, Mohammed, Sai Baba – de zuivere waarheid - helderder te krijgen. En, dat kan in dit geval door géén vragen te stellen zoals: ‘Is Sai Baba slechts een vreemde snoeshaan, of is hij werkelijk een verlichte meester? Waarom zou hij als een paradox door het leven wandelen?’ Maar wel door vragen te stellen als: ‘Waarom wil ik of jij weten wat of wie Sai Baba is? Hoe tornt Sai Baba aan mijn bestaanszekerheid? Waardoor voel ik mij ongemakkelijk met zijn paradoxale natuur? Waarom neem ik een bepaald standpunt wel in en een ander standpunt juist niet?’

De antwoorden hierop zullen iets zeggen over mijn gedachten en meningen over goed en kwaad en mijn kijk op de werkelijkheid; mijn wereld waarin ik leef. De basisaannames - de spirituele overtuigingen - waarmee ik naar de werkelijkheid kijk kleuren mijn persoonlijke waarnemingen, en kleuren derhalve de wijze waarop ik Sai Baba ziet. Wellicht dat een bewuster, completer beeld van de eigen vooronderstellingen uiteindelijk een genuanceerder, of minder paradoxaal en wellicht daardoor minder controversieel beeld van Sai Baba oplevert.

Christus is mens-geworden-God! Jezus is het hoogste voorbeeld dat ons ooit is gegeven door God! [Neale D. Walsch, Boek ‘Derde Gesprek met God’, Blz. 56, 57, 58].

Toch wil ik je mijn antwoord op de vraag of het God Zelf – het Allerhoogste, De Kosmische Creatieve Intelligentie, de afb. genezing 14vormloze God, |Alles-Wat-Is| - is die het fysieke lichaam van Sai Baba heeft bewoond, je niet onthouden.
Mijn persoonlijke mening is, dat God Zelf nooit en ten nimmer een menselijke gedaante/ vorm aanneemt of ooit zal aannemen! God Zelf manifesteert zich alléén – verschijnt alleen via onze fysieke verschijningsvorm; onze fysieke energievorm of lichaam! ‘Je bent als het ware de handen en voeten van God hier op aarde’. God is dus daadwerkelijk zichtbaar in ons via onze ‘uitstraling …….. van het elektromagnetisch energieveld’. God communiceert - via de ziel – met ons, en dus met iedereen.

Mijn (individuele) ziel is God!

afb. genezing 30Ook Sai Baba is door God Zelf ‘bezield’; ‘voorzien’ van een ziel zoals wij allemaal zijn belichaamd door een ziel; het innerlijke of hogere Zelf! Jij bent net zoals Sathya Sai Baba een goddelijk energiewezen dat bestaat uit een ziel, een geest en een lichaam – een goddelijke drie-eenheid die permanent in verbinding staat met de Universele Waarheid - waarin de ziel als een zelfstandig evoluerend schepsel het lichaam omhult, doordringt én alle scheppingsprocessen hier op aarde begeleidt!

Sai Baba is dus een gewoon mens, net zoals jij en ik, dat zich verder op de spirituele ladder heeft begeven dan menig andere. Hij is echter spiritueel verder ontwikkelt dan wie dan ook, omdat hij weet |Wie-hij-is|. Hij is zoals ieder mens, een god-in-wording! Sai Baba is mens-geworden-God, net zoals Jezus die goddelijke bewustzijnsniveau – het christusbewustzijn, verlichtbewustzijn of bovenbewustzijn - heeft bereikt! Maar Sai Baba is niet het allerhoogste voorbeeld dat ons door God is gegeven; dat is Jezus van Nazareth!

De ‘Ziel van God’ omvat het universum, de ‘ziel van de mens’ omvat ieder individueel lichaam! Nee, Sai Baba draagt afb. genezing 31zoals ieder levend wezen in dit universum een energiedeel, energielichaam of vonk van God Zelf binnenin zich, te weten een (individuele) ziel! Hieruit volgt dat jij en ik ook een God zijn, want wij allen ‘dragen’ een individuele ziel bij ons.

Opmerkelijk is dat in het boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’ tegenstrijdige uitspraken voorkomen. Aan de ene kant beweert Sai Baba dat hij God Zelf is, aan de andere kant zegt hij: ‘Wij allen hebben iets van God, de goddelijke vonk in ons’. ‘Ik weet dat ik het Atma (ziel,2) ben. Jullie geloven, dat jullie het lichaam zijn!’ Maar besef, dat ‘Jullie zijn allen God. Het enige verschil is dat ik het weet en dat jullie het nog niet weten’. [1, blz. 53]


[1] Boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’Wim G.J. van Dijk
[2] Atman is een Sanskritisch woord dat innerlijke betekent zelf of ziel, het ware zelf of de essentie van een individu. Jiva is in het Hindoeïsme en Jaïnisme een levend wezen, of een entiteit doordrenkt met een levenskracht; de ziel van een levend organisme.

14.0 Wie het NU weet, mag het NU zeggen!

‘Mijn waarheid is niet jouw waarheid!

wolken3aOver het verschil tussen mensen en Sai Baba heeft hij ooit eens gezegd: ‘Zij zijn in deze gevangenis van karma (gevolgen van vroegere daden) terechtgekomen door de fouten van vele levens. Ik heb deze sterfelijke vorm uit eigen vrije wil aangenomen. Zij zijn gebonden aan het lichaam, terwijl ik vrij ben van deze slavernij. Het belangrijkste verschil is, dat zij heen en weer worden geslingerd door verlangen; ik heb echter geen verlangen, behalve het allerhoogste verlangen om hen vrij te maken van verlangen’. [1, blz. 55]

Het verschil tussen mens, insect, vogel, vis en zelfs een Avatar is slechts een verschil in de uiterlijke vorm, het vervoermiddel. Het inwonende Atma (de individuele ziel, het innerlijke of hogere Zelf) is gelijk: ‘Wij allen hebben iets van God, de goddelijke vonk, in ons’. [1, blz. 55] Lichaamsgebondenheid verhindert ons evenwel om dat te zien.
Ik weet dat ik het Atma ben. Jullie geloven dat jullie het lichaam zin!’
Met andere woorden zegt Baba:Jullie zijn allen God. Het enige verschil is dat ik het weet en dat jullie dat nog niet weten!’ [1, blz 55]

Er zijn tegenwoordig veel mensen die zichzelf aanstellen als gids voor anderen, terwijl zij zelf God niet kennen of ‘voelen’. bloem1a‘Werkelijk, alleen God is goeroe (Geestelijke Leraar). Alleen God is in je. Zij die buiten je zijn, zijn geen goeroes. Zij zijn één of andere leraren’(….). Als de Heer je goeroe is, hoef jij je nergens zorgen over te maken’.

In diepste wezen is er géén verschil tussen God en de mens. Dat wat daarop lijkt is zinsbegoocheling. ‘Ik ben in jou. Jij bent in mij. Wij zijn ondeelbaar’. [1, blz. 55].
De meeste mensen zijn zich niet bewust van Gods aanwezigheid in zich. ‘Een wolk van onwetendheid omhult de waarheid’.


[1] Boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’Wim G.J. van Dijk

15.0 Jezus

Jezus zei niet:Ik ben God Zelf’. Integendeel!
Jezus zei: Ik en de Vader zijn Eén’ en ‘Zonder de Vader ben ik niets’.

Jezus was een hoogontwikkeld wezen en hij kwam bij ons met een doel; hij had een missie! Zijn missie was – ons redden van het niet-weten en het nooit-ervaren van |Wie-wij-echt-zijn| door ons eenvoudigweg te laten zien wat wij óók kunnen worden.

Jezus probeerde ons dat door middel van voorbeelden te onderwijzen. Daarom zei hij: ‘Ik ben de weg en het leven. Volg mij’. Hij bedoelde niet ‘volg mij’ in de betekenis dat wij allemaal zijn ‘volgelingen’ zouden moeten worden, maar in de betekenis dat wij allemaal zijn voorbeeld zouden volgen en één zouden worden met God.
Want Jezus zei ook: ‘Ik en de Vader zijn één, en jullie zijn mijn broeders’. Hij had het niet duidelijker kunnen zeggen. En dit kwam nog duidelijker naar voren, toen Jezus zei: Zonder de Vader ben ik niets’. Want Jezus wist terdege, dat wij allemaal uit dezelfde energie (hetzelfde ‘hout’) zijn samengesteld, op verschillende manieren in elkaar zijn ‘gedrukt’ om verschillende vormen en verschillende materialen te scheppen. Maar de bouwstenen van het leven zijn hetzelfde! Wij zijn dus allemaal hetzelfde spul’. Niemand is dus anders of beter, dan die ander! Of je nu christen, jood, hindoe, moslim of ongelovige bent, wij zijn allemaal van hetzelfde spul…………… gemaakt!

Jezus kende de natuurkundige- en de kosmische wetten en handelde ernaar; ook Sai Baba kende deze wetten! Jezus en Sai Bba kende de verbondenheid tussen ons allen, tussen God en ons allen. Want Jezus realiseerde zich terdege dat jij niet anders bent dan een micro-proces in het macro-gebeuren; dat jij niets anders bent dan je medemens, ongeacht kleur of geslacht die ook zijn of haar (levens)pad probeert te vinden; dat jij – als energiewezen – deel uitmaakt van de mensheid maar ook van het universum, de Ziel van God, ………… dé Levensenergie die alles in beweging brengt.

16.0 Slot

Jij bent het onverwoestbare goddelijke Zelf!

‘Denk niet dat je menselijk bent en dat je de goddelijke moet bereiken. Denk liever, dat je God bent en dat je vanuit die toestand mens bent geworden. Wanneer je op deze manier denkt, zullen alle eigenschappen van God zich in jou openbaren! Weet, dat je komt van God en mens geworden bent en dat je tenslotte zult keren naar je bron’.
[1, blz. 228]

16.1 Een hulpmiddel om waarheid te vinden

Iemands religie is het product van zijn geboorteplek en zijn vroegste opvoeding’

bloem3aOp een dag vroeg de leerling aan de meester: “Kunt u mij een heilig boek aanbevelen waarin de waarheid over het mysterie van het leven beschreven wordt?”
De meester liep naar zijn boekenkast, waar een paar boeken in stonden. Hij pakte een boek dat ging over de geheimen en de wonderbaarlijke vermogens die het water heeft voor het leven op aarde en de mens. Hij gaf het aan zijn leerling en zei: ‘Neem het tussen je beide handen en wring het uit’. De leerling, hoogst verbaasd, deed wat hem gevraagd werd. Hij kneep en wrong, maar de meester zei: ‘Je moet harder knijpen’. De leerling deed zijn best. De meester riep: ‘Harder!’

Uiteindelijk gaf de leerling het op. Het boek was verpulverd. De meester vroeg hem: ‘En heb je er water uit kunnen persen?’ ‘Nee natuurlijk niet, antwoordde de leerling. “’Wel’, zei de meester, ‘uit een boek over water komt geen water, en uit een boek over waarheid komt nooit de waarheid zelf’.

De waarheid is de manier waarop het leven zich aan jou openbaart. Alleen wanneer je blik helder en fris is en wanneer je bloem9a‘open-mind ‘ - ontvankelijke geest (niet ziel) hebt - bent, kun je je eigen waarheid zien, herkennen en innerlijk voelen. En wat blijkt dan vaak, dat die waarheid altijd dieper, voller en mysterieuzer is dan jij in eerste instantie had gedacht.
Je hoeft niet slim te zijn, of je hersenen vol te proppen met kennis over mogelijke spirituele waarheden van anderen! Neen, je moet bereid zijn om te willen leren van je persoonlijke ervaringen in dit leven. Want de waarheid is geen ding, dat je kunt bezitten, kunt vasthouden. Neen, het is een vloeiend proces. Het is een manier waarop het leven zich aan jou openbaart. Het is alleen de vraag hoe jij naar die waarheid – die waarheid van die ander - wilt kijken!
Probeer daarom nu eens te realiseren dat de waarheid niet meer is dan een woord, dat betekent ‘wat nu op dit moment zó is’. Maar wat zo is, is voortdurend aan het veranderen; aan verandering onderhevig. Dus ook de waarheid verandert voortdurend. Onze wereld heeft ons dat laten zien, ons gemeenschappelijk leven heeft jou dat laten zien.

Leven is dus in feite verandering! ‘Je kunt er niet aan ontkomen. Zelfs als je denkt, dat de Openbaringen waar zijn!’


[1] Boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’Wim G.J. van Dijk

Hans Zevenboom

Noot van de redactie
[mei 2019]


Deze serie artikelen over Sathya Sai Baba is een beknopt overzicht van toespraken en citaten van de volgende werken van Sathay Sai Baba: Sathaya Sai Speaks (van 1953-2009, 42 delen), Vahini’s en Summer Showers [http://www.sathyasai.org/sathya-sai/his-words].

Het officiële verslag van duizenden openbare verhandelingen die Bhagavan Baba [*] in de periode 1953 tot en met 2009 maakte, is vervat in 42 delen Sathya Sai Speaks.
De openbare verhandelingen werden gegeven in verschillende steden van India en waar ooit beschikbaar een audio-opname is opgenomen. Vahinis is een verzameling essays die zijn geschreven door Bhagavan Baba [*] en gepubliceerd in het maandblad Sanathana Sarathi (The Eternal Charioteer) onder auspiciën van Sri Sathya Sai Books and Publications Trust (Ltd). Tijdens de zomer zou Bhagawan Baba [*] een cursus van een maand lang geven aan studenten en jongeren over de Indiase cultuur en spiritualiteit. Hij zou ook aan het einde van elke dag een discours geven. Deze discoursen zijn gecompileerd onder de reeks ‘Summer Showers’. Ten slotte zijn ‘handgeschreven brieven’ een verzameling correspondentie tussen Bhagawan [*] Baba en zijn studenten, volgelingen of officieren in de organisatie. 

De redactie heeft ernaar gestreefd een getrouwe kopie te geven van de citaten van Sai Baba en heeft één van de Nederlandse boeken ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’ als leidraad genomen. Indien nodig, zou ik je graag willen verwijzen naar originele audiobestanden van Baba’s toespraken. De lezer kan deze toespraken en citaten makkelijk vinden op de internationale website http://www.sathyasai.org door te klikken op ‘Sathya Sai’ in het bovenste menu; vervolg door daarna te klikken op His Words’.


[*] Officiële tekst Sai/site: Bhagavan (Sanskriet: Bhagavana van bhaga = spirituele uitstraling of een combinatie van zes kwaliteiten en ga = het Wezen waarnaar alle microkosmossen terugkeren, met achtervoegsel vana) is één van de benamingen voor God, met name als aanduiding van een goddelijke Persoonlijkheid zoals Krishna of Shiva, maar ook wel gebruikt als eretitel voor bepaalde gerealiseerde persoonlijkheden zoals bijvoorbeeld Gautama Boeddha.

Literatuurverwijzing:

 1. Boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’ – Wim G.J. van Dijk
 2. Boek ‘Sai Baba, de wonderdoener’ – Howard Murphet
 3. Boek ‘Sai Baba, de Heilige……’ – Samuel H. Sandweiss
 4. Boek ‘Sai Baba, Leringen’
 5. Diverse boeken van Neale Donald Walsch
 6. Nieuwsbrief ‘Christusbewustzijn of Integraal bewustzijn’ – deel II, 2020

Link: Nieuwsbrief ‘Christus- of integraal bewustzijn’ – deel II, 2020

 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack