logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
  • EU e-Privacy Richtlijnen

    Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

    Bekijk Privacy Richtlijnen

Tweelingzielen - deel I, Augustus 2012

Tweelingzielen - deel I

Tweelingzielen: 'een cultuurhistorische mythe !' Een geromantiseerd verhaal over het vinden van de 'ware'. [Hans Zevenboom]

'Een merkwaardige visie op de 'geboorte' van een ziel is wel de gedachte, dat de ziel wordt geboren in een energetisch ei, een kosmisch ei of een zgn. 'Omni-ei'. 'De geboorte uit God is een soort kosmisch ei, waar binnenin zich twee of - volgens andere visies - zelfs vijf zielen bevinden'. Of weer een andere visie is .... 'De ziel in het Hemelrijk is androgyn; van het mannelijke en het vrouwelijke geslacht'.
Maar hoe zijn de zielen nu werkelijk ontstaan? En, bestaan tweelingzielen nu werkelijk?

1. Inleiding
Het eerste deel van de Nieuwsbrief 'Tweelingzielen' (Deel I) zal ik vooral mijn aandacht richten op een onjuiste voorstelling van de Schepper, waarvan wordt beweerd dat Hij - God - een dualistisch karakter heeft. Ook wordt er ingegaan op de juiste of onjuiste veronderstelling van de (uiteindelijke) opsplitsing van de individuele ziel tijdens het reïncarnatieproces.
'Er is een Oerbron, een goddelijke Bron, waaruit alle zielen voortkomen en waarnaar ze zullen terugkeren. Door een bepaalde oorzaak zijn de zielen in tweeën gesplitst, in twee complementaire delen; een mannelijk- en een vrouwelijk deel. Dit zou te maken hebben met de dualistisch aarde van de Schepper'.............. volgens 'ingewijden'.

2. Historie en 'ontstaan' van begrip tweelingzielen
'Een cultuurhistorische mythe'

afb. tweelingzielen 3De mythologie is de eerste poging van de mensheid om te begrijpen en te kunnen vertellen over een kosmisch gebeurtenis, waarvan de menselijk ziel diep doordrongen is, maar die de geest nauwelijks kan bevatten. Mythe - godenverhalen - dienen ertoe mogelijke waarheden c.q. verhalen die te mysterieus en te complex zijn voor de gewone taal op een begrijpelijke manier over te dragen.
'Eén beeld zegt meer dan duizend woorden' is een bekende uitspraak.

De Oosterse spirituele filosofieën, zoals deze is neergelegd in de Bhagavad Gïtä [1], [3], de hindoeïstische Veda's, en andere spirituele geschriften van oude wijzen (bijv. Plato's Symposium [2], [4]), leren ons dat de ziel werd geschapen als één tegelijk mannelijk en vrouwelijk geheel, als een afspiegeling van de dualistische aard van de Schepper. Oude mystieke wijsheid vertelt ons, dat iedere individuele ziel een fragment of deel is van onze Bron; de Oerbron. En dezelfde leringen zeggen, dat onze Schepper een tweeledige kern heeft die een gelijke mengeling is van het mannelijke en vrouwelijke principe.
De gedachte, dat de ziel zich heeft verdeeld in twee geslachten is - conform deze oude 'wijsheid' - door de eeuwen heen verwoord door filosofen, dichters en geestelijke leraren. Het beeld van de tweelingziel werd vijfentwintig eeuwen geleden begrijpelijk gemaakt in een legende die altijd tot de verbeelding van de Westerse wereld heeft gesproken en sindsdien door vele tijdgenoten uitvoerig wordt herontdekt en euforisch  wordt beschreven.

[1] De Bhagavad-gïtä
'De heroïsche innerlijke strijd of conflict waarvoor Arjuna zich vóór het uitbreken van de beslissende strijd gesteld voelt. Arjuna deinst voor de strijd terug, omdat hij bang is om de Kauravas, die zijn verwanten zijn en met wie hij daarom medelijden heeft, te doden'.
[2] Plato's Symposium
Aristophanes is de volgende gastspreken in Plato's Symposium. 'Hij vertelt een boeiende mythe over hoe we als mensen eens als één wezen bestonden, maar dat we wegens onze overmoed door Zeus als man en vrouw in tweeën werden verdeeld. Sindsdien zwerven we over de aarde, op zoek naar onze andere helft, waar we ons mee willen verenigen om weer heel te zijn'.

afb. tweelingzielen 4De Bhagavada-gïtä [3] en Plato's Symposium [4] zijn als oud filosofische (beeldende) verhalen te beschouwen die uiteindelijk ertoe hebben geleid, dat het tweelingzielenconcept grote bekendheid heeft verworven vooral in het laatste tientallen jaren van deze eeuw. Hoewel in de Vedische literatuur en de dialoog tussen de filosoof Plato en de aanwezige mannen op het feest ten huize van Agathon het begrip tweelingzielen en zielshereniging niet expliciet werd genoemd, verleent het wel de mogelijkheid om binnen het kader van het filosofische denkbeeld over de kennis van het leven - de aarde en het doel van de liefde - het leven op een dusdanige manier uiteen te zetten of op dusdanige manier te vertolken, dat wij nú deze filosofische gedachten als één grote waarheid hebben geaccepteerd. Dus een (oud) verhaal wordt uiteindelijk een mythe, en uiteindelijk een waarheid voor velen van ons!

[3] Bhagavad-gïtä betekent 'Het lied van de verheven God' en is een zeer oud filosofisch leerdicht over de Bhakti; 'Liefde voor de persoonlijke God'. De Bhagavad-gïtä is één van de grote Indische epen die uit de tijd vóór onze jaartelling dateren. Het is de kern van de Indiase godsdienst en filosofie. Dit epos beschrijft de oorlog van de Pändavas en de Kauravas. De Bhagavad-gïtä behandelt het probleeem hoe de mens in deze wereld moet handelen of zich hiervan moet onthouden. De leringen zijn tijdloos en universeel, van toepassing op alle mensen van elke geestelijke en politieke richting en van elk tijdperk, van Arjuna (de 'strijder') tot de moderne mens. [3138 v. Chr. of 3102 v. Chr]

[4] Plato's Symposium - Het Symposium of drinkgelag, feestmaal is een dialoog geschreven door de Griekse Filosoof Plato, daterend van na 385 v. Chr. De tekst behandelt enerzijds de oorsprong, de aarde en het doel van de liefde, en heeft anderzijds als belangrijkste thema het menselijke kenvermogen. Volgens Plato was echte liefde alleen mogelijke tussen 'gelijken'. Gelijken waren diegenen die over gelijke rechten en status beschikten, of konden beschikken. Vrouwen hoorden hier in het oude Athene niet bij, en daarom was volgens Plato echte liefde tussen man en vrouw niet mogelijk. Gelijken waren in die tijd alleen mensen van hetzelfde geslacht. En daar ook Plato homoseksualiteit afwees, bleef alleen de platonische liefde over.
Naar Plato's idee was de platonische liefde de hoogste trap van liefde, in tegenstelling tot lichamelijk begeren en seks, die hij als een eerste trap beschouwde. Van daaruit kon de mens een hogere trap bereiken door de liefde voor de juiste levensinstellingen, voor de wetenschap, en voor goede gedachten. De platonische liefde was de hoogste trap: het in elk mens aangeboren streven en begeren naar zaken als schoonheid, waarheid en uiteindelijke goddelijkheid. Deze trap bereikten slechts weinig mensen. Diegenen die zich intensief met dit streven bezighielden noemde Plato filosofen. [Plato: Griekste filosoof, ca. 427-347 v. Chr.]

3. Theorieën
Er bestaan diverse theorieën over de ontstaangeschiedenis van de mensheid, over de ziel, over zielsverwanten, over tweelingzielen, over nevenzielen, over groepsziel, over zielsliefde, over tweelingvlammen, overafb. tweelingzielen 5 tweelingzielshereniging en -verbintenis en ....... over de daaruit voortvloeiende liefdesrelaties en omgangsvormen van zielen in het aardse leven; sekseharmonie of zielshereniging zijn vooral in het laatste decennium de belangrijkste  thema's geworden. Deze theorieën zouden te vinden zijn in bronnen van bekende wijsgeren (Plato, Socrates, Aristoteles), in heilige geschriften (bijv. Bhagavad Gïtä) en in religieuze stromingen (vroege Christendom, Boeddhisme, Hindoeïsme, Gnosis, Islam, Soefisme). Ook bekende 'zieners' en 'leermeesters' (Edgar Caya, Eileen Caddy, St. Germain, Kryon-teksten van Lee Caroll, Shirley Maclaine, Jess Stern, Jozef Rulof, Jacob Lorber, Emanuel Swedenborg, de Bulgaar Omraam Mikhael Aivanhov,  en Sri Aurobindo) hebben hun visies over zielsrelaties in vele esoterische boeken uiteengezet en beschreven in allerlei vlug-geschriften en boeken. 

3.1 Edgar Cayce
In het boek 'Edgar Cayce's verhaal over Jezus' zegt hij, dat 'Jezus en Maria tweelingzielen waren' ..... 'Je ziet, in het begin, was Maria de tweelingziel van de Meester bij de indaling in de Aarde'. 'Noch Maria, noch Jezus hadden een menselijke vader. Ze waren één ziel wat de aarde betreft'.

3.2 St. Germain
Antwoorden en gedachten van Meester Germanus op de vraag: 'Zijn tweelingvlammen meer dan zielenmaatjes? Antwoord: 'Het is een weerklank van dezelfde trilling in verschillende mannelijke-vrouwelijke energielichamen. In je mannelijke (tweeling)wezenskern verblijft er een zekere trilling die gelijk is aan de trilling van de vrouwelijke (tweeling)wezenskern ..... Er zijn identieke trillingen in de tegenovergestelde energielichamen, en dit zijn tweelingvlammen'.

3.3 Jozef Rulof bechreef de tweelingziel in meerdere van zijn boeken. Hier komt een definitie van de tweelingziel volgens zijn opvattingen. 'Een tweelingziel wordt in de volksmond wel eens de 'ware' genoemd. Ieder mens heeft een tweelingziel, omdat de 'AL-Bron' zowel vaderschap als moederschap vertegenwoordigt. Man en vrouw vormen dus één geheel. Onze tweelingziel is de cel waarmee we op de maan onze eerste splitsing hebben beleefd; op de maan zijn twee menselijke cellen samengekomen die iets hebben afgescheiden. Die afscheiding heeft zich gesplitst en er zijn opnieuw twee menselijke cellen ontstaan, die kinderen zijn'.

3.4 Astrologie
afb. tweelingzielen 6In de astrologie zijn tweelingzielen en zielsverwanten bekende begrippen. Bijvoorbeeld, de bekende schrijfsters van astrologische boeken Linda Goodman en Judy Hall, hebben het over bekende personen (bijv. componist Robert Schumann en Clara; natuurkundige Pierre Curie en Marie; dichter en biograaf van Lincoln Carl Sandburg en Lilian Steichen), die er heel zeker van zijn, dat ze voor elkaar bestemd zijn. Het gaat dan vaak om karmische relaties; een karmisch 'huwelijk', het alchemistisch 'huwelijk'. Er is een grote aantrekkingskracht op (on)bewust niveau. De te leren lessen kunnen heftig zijn en de relatie onder druk zetten, aldus Linda Goodman.
'Tweelingzielen helpen elkaar in hun groeiprocessen, ze spiegelen elkaar (hoewel er ook sprake kan zijn van een echt haat-liefde patroon). Ze zijn in alle opzichten voor elkaar bestemd. Er is sprake van voorbeschikking, een twee-eenheid. Ze hebben een enorme onderlinge binding. Tweelingzielen relaties kunnen heel veel passie bevatten, een relatie op zielsniveau. Lotsverbondenheid dus'.

4. De rode draad in de theorieën
Wat mij in het bijzonder opvalt, is dat in deze diversiteit aan theorieën en visies er steeds één 'rode draad' herkenbaar aanwezig is; een grootste gemene deler. Deze rode draad zie je ook steeds weer terug in allerlei esoterische boeken (bijv. 'Tweelingzielen, vind je ware partner'; Patricia en Maurie Pressman; Elizabeth Clare Prophet, 'zielenkameraden en tweelingzielen' of Annelies Hornik) en op internetsites over zielsrelaties en tweelingzielen. De rode draad ziet er als volgt uit:

  1. Een (juiste of onjuiste) voorstelling van de Schepper; een tweeledige Ziele-Kern - de Ene Ziel - die een gelijke mengeling is van het mannelijke en vrouwelijke principe. 'Wij zijn geschapen naar Gods evenbeeld, dus .......'. Een (juiste of onjuiste) interpretatie van het scheppingsverhaal; de Oerknal of Big Bang én het ontstaan van alle zielen.
  2. Een (juiste of onjuiste) veronderstelling over de opsplitsing van een individuele ziel in een mannelijke- en vrouwelijk zielsdeel tijdens het incarnatieproces; de pijnlijke opdeling wat uiteindelijk zou moeten leiden tot het complementeren van zielsdelen; de tweelingzielshereniging. 'Men is van mening dat die weg terug begint met de spirituele ontwikkeling van het individu, en voortgaat in de vereniging met de ziel die de ware wederhelft is, de tweelingziel'. [Patricia Joudry,'Tweelingizelen, vind je ware spirituele partner].
  3. Een (juiste of onjuiste) voorstelling van het levensdoel van een ziel op aarde. Het concept 'tweelingziel' zou de ware aard van liefde illustreren en daarmee wellicht het 'ware' levensdoel van de ziel op aarde. 'Tweelingzielen zijn voorbestemd voor elkaar en werken aan hetzelfde karmisch levensdoel; en daardoor kunnen tweelingzielen in een korte tijd een grote sprong maken op hun spirituele weg'.
  4. En een (juiste of onjuiste) veronderstelling is, dat tweelingzielen elkkaar tijdens een individueel bewustwordingsproces hier op aarde zullen herkennen en in een nieuw te vormen relatie - 'karmisch huwelijk' - zullen beide (door)groeien naar ongekende hoogte; tweelingzielen zijn op zoek naar heelheid, voltooiing, eenheid, het complementeren van de Alfa-Omega cirkel, de Ying-Yang energie, de vrouwelijke en mannelijke energie wat uiteindelijk tot de ultieme (uiteindelijke) verlossing zal leiden! De gescheiden zielsdelen zullen gecomplementeerd worden tot één energiebron; een eenheid, de samen(ver)smelting van twee zielsdelen. 'We zijn dan één!'

De gedachte en de uitbeelding van tweelingzielshereniging, en tweelingzielsliefde wordt het sterkst verwoord in de film 'Woeste Hoogten' (Wuthering Heights) met daarin de hoofdrolspeelster Cathy. 'Als ze elkaar uiteindelijk vinden, zijn ze in staat hun eenheid te herstellen. Het deel van de man dat in de vrouwelijke ziel tot voltooiing is gekomen, is deel van haar wezen net zoals het verlengstuk van haar in hem zetelt'. Cathy zegt in de film: 'Waar onze zielen ook van gemaakt mogen zijn, zijn ziel en de mijne zijn dezelfde. Hij is meer mezelf dan ik ben! ...... Ik ben Heathcliff! Zij is hij en hij is zij'.
'En wanneer één van hen zijn andere helft zal ontmoeten, de werkelijke helft van zichzelf, is het paar verloren in een verbazing van liefde, vriendschap en intimiteit en men zal niet meer uit elkaars zicht verdwijnen, zelfs niet voor een moment'.

Helena Blavatsky, oprichtster van de Theosofische Beweging, beschrijft in 'De geheime leer' re-absorptie als het weer opgaan in 'iets'; de individualiteit gaat na absorptie verloren! 'Deze tweelingzielshereniging weerspiegelt in het klein de uiteindelijke vereniging van alle zielen met de Bron', aldus Patricia Joudry in haar boek 'Tweelingzielen, je ware partner vinden'.

5. Wat zijn de algemene opvattingen over een ziel?
'De ziel is de individualisatie van de Goddelijke Geest en die is |Alles-wat-er-Is|' [Hans Zevenboom]
Het kernpunt voor een eventuele verkaring c.q. aanvaarding van het wel of niet bestaan van het begrip tweelingzielen en het zielsverwantschap wordt in eerste instantie bepaald door een correcte omschrijving of definitie van het begrip ziel! Wat is nu eigenlijk een ziel? Wat zijn de kenmerken en de functies van een ziel, in relatie tot de geest en het lichaam? En wat is het doel van een ziel hier op aarde? En ... hoe zijn zielen eigenlijk ontstaan? Dit is relatie tot het ontstaan van de Kosmos; het Universum. Hoe is het heelal ontstaan, en hoe zijn zielen ontstaan? En misschien in een later stadium de relatie tussen God en het drieledig wezen aanroeren.................? Wie is God, de Schepper? Of toch maar eerst eens die Oerknal 'verklaren'?

De ziel in de klassieke oudheid
afb. tweelingzielen 7Bij Plato is de ziel het morele en intellectuele zelf. Plato onderscheidt in zijn Phaedrus (246A ff, 253 C ff) drie aspecten van de menselijke ziel die hij vergelijkt met een wagenmenner achter een tweespan (vergelijking komt overeen met Bhagavad Gïtä). De menner: het intellect, het redenerende en kennende deel; het nobele paard: de passie, wil en doorzettingsvermogen; het weerspannige paard: lust en driftleven. Aritsoteles onderscheidde drie soorten zielen, die grofweg overeenkomen met de zielsdelen van Plato; de vegetatieve ziel (behorende aan planten), de affectieve ziel (behorend aan dieren) en de rationele ziel (behorend aan mensen). In zijn werk 'De Anima' beschrijft hij de werking van de ziel zo 'wetenschappelijk' mogelijk.

In het christendom wordt de term ziel vaak geïnterpreteerd als het ondeelbare en onsterfelijke deel van de mens, diens essentie. De ziel is de essentie die een persoon levend maakt; de ziel maakt een persoon tot wat hij is, zijn karakter. In het christendom bestaat de mens uit geest, ziel en lichaam. Dat deel van de mens wat in de seculiere psychologie vaak wordt aangeduid met het 'onbewuste' of het 'onderbewuste' wordt in het christendom aangeduid met 'geest'. De geest kent functies als 'intuïtie, geweten en godsbewustzijn'. De ziel kent functies als 'voelen, willen en denken'.  Deze functies kunnen afgeleid worden uit oudtestamentische teksten waarin de ziel en geest aan bepaalde functies worden gekoppeld. In het christendom wordt de geest ook van de ziel gescheiden.
[Note: Hier valt duidelijk de verwisseling van de twee begrippen ziel en geest op; een (kerkelijke) onwetendheid of een 'mis-interpretatie'?]

In het hindoeïsme gaat men er van uit, dat ieder schepsel zijn oorsprong heeft in het Paramatman, Opperwezen, Alles Omvattende, Alles doordringende Zelf, Brahman of Paramatman. Atman is in dat geval synoniem voor ziel maar is onlosmakelijk van de Brahman, de Kosmische Ziel. Door emanatie, karma kan een ziel drager van geest en/ of lichaam zijn.

Het boeddhisme ontkent het bestaan van een permanente ziel. Het beschouwt alles als anatta; 'niet-zelf', 'leeg van zelf' of 'zonder zelf'. Het geloof in een essentie of kern van jezelf wordt geassocieerd met het als waar aannemen van concepten als 'Ik', 'mijn' en 'wijsheid'.

In de New Age wordt met de ziel het niet-materiële deel van de mens aangeduid; dat wat de beweegredenen vormt voor het individuele handelen en leven. De ziel wordt vaak gezien als 'het ware Zelf' van een individu. Soms wordt de ziel gezien als een verbinding tussen geest en lichaam. In die laatste opvatting is de geest 'het ware Zelf'.

[Nieuwsbrief 'Ziel en Geest', Augustus en September 2010; Boekinhoud 'Het drieledig wezen. Ziel, geest en lichaam' - link]

6. De Oerknal
'De theoretische modellen'
De Oerknal of Big Bang is de populaire benaming van de kosmologische theorie die op basis van de algemene relativiteitstheorie veronderstelt, dat 13,7 miljard jaar geleden het heelal ontstond uit een enorm heet afb. illusie 3punt (ca. 10 tot de macht 28, graden celcius), met een oneindig grote dichtheid. Tegelijkertijd met de oerknal zouden ruimte en tijd zijn ontstaan.
De theorie is onder meer gebaseerd op de waarneming van het voortdurend uitdijende heelal, in het bijzonder de roodverschuiving van de spectraallijn en van het licht van verre sterrenstelsels, het zgn. dopplereffect. De algemene relativiteitstheorie is op dit punt echter nog niet volledig, aangezien het idee van een oneindig grote dichtheid strijdig is met de fundamentele wetten van de natuurkunde. En wat denkt u van de recentelijke ontdekking (4 juli 2012) van het zgn. Higgs deeltje of Higgs Boson?

Er valt voorts nog een onderscheid te maken tussen het 'zichtbare heelal' en het 'theoretische heelal'. Het zichtbare heelal omdat dat deel van het heelal waarvan sinds het 'begin der tijden' licht ons heeft kunnen bereiken. Omdat de snelheid van het licht eindig is, is ook het zichtbare heelal gemeten vanaf het 'begin der tijden' eindig. Het theoretische heelal omvat de theoretische modellen die in de kosmologie een mogelijke structuur beschrijven waarin het zichtbare heelal wellicht 'ingebed' is. Deze worden behandeld in bijvoorbeeld de verschillende snaartheorieën en de theorie over een mogelijke multi-universum. [Een college van Prof.; Robbert Dijkgraaf, 'De Oerkanl door R. Dijkgraaf', 17 mei 2012, http://omroep.vara.nl/media/93392]
[De grondlegger van de oerknaltheorie is de Leuvense professor Georges Lemaître]

6.1 Het universum is een molecuul van God
Alles wat je in de hemelen en op aarde ziet, hoe ver je oog kan reiken, dat is God! Het universum is niets anders dan een molecuul van God. Echter het proces van het universum, van het leven, van de schepping is nooit af; nooit compleet. Dit is een andere manier om te zeggen, dat alles altijd eeuwig aan het veranderen is.
Niets staat stil! Niets - niets - bestaat zonder beweging. Alles is energie die in beweging is. Als wij naar iets kijken, dan kijken wij niet naar 'iets' dat statisch is en dat 'daar staat' in ruimte en tijd. Nee, wij zijn getuige van een gebeurtenis. Omdat alles in beweging is, verandert alles én evolueert alles. Deze gebeurtenis wordt het leven genoemd. Omdat het leven permanent in beweging is, is het leven een proces!

6.2 Het heden en 'verleden'
Als wij naar boven kijken, zien wij de sterren zoals ze honderden, duizenden, miljoenen, miljarden jaren geleden waren. Wat wij zien is er niet echt. Wij zien wat er was! Wij zien het verleden. En wel een verleden waaraan wij - ooit eens - hebben deelgenomen.
afb. leven na de dood 3Het is onmogelijk om het heden daadwerkelijk te zien. He heden 'gebeurt', en verandert vervolgens in een lichtflits die door het uiteenstuiven van energie wordt gevormd, en dát licht bereikt onze receptoren, onze ogen, en het kost tijd om dát te doen. De hele tijd dat het licht bezig is ons te bereiken, gaat het leven gewoon door; in voorwaartse richting.
De volgende gebeurtenis vindt plaats, terwijl het licht van de vorige gebeurtenis nog bezig is ons te bereiken! De energie-uitbarsting bereikt onze ogen en onze receptoren zenden dat signaal naar ons geheugen, zodat onze hersenen de gelegenheid krijgen te interpreteren wat zij dénkt te zien. Maar toch is dat helemaal niet wat er voor onze neus gebeurt. Het is wat wij dénken dat je ziet. Oftewel, wij dénken over wat wij hebben gezien, wij vertellen onszelf wat het is en besluiten dan hoe wij dat gaan noemen, terwijl het 'nu' gebeurt.

Eén van de moeilijkste dingen is het begrijpen van de gedachte dat de tijd niet bestaat én dat je het 'verleden' helemaal niet ziet. Dat het allemaal nú in dit leven gebeurt. Jij leeft 'precies op dit moment'; dit ene moment, het Nu-moment.Ook levens in wat in aardse tijd je toekomst zou worden genoemd. Het is de afstand tussen je vele 'Zelven'- de vele 'identiteitenof wezens' (= de verzamelde gedachten, herinneringen en gevoelens van alle levens bijeen gesprokkeld, die ergens in het aura- en chakrasysteem liggen opgeslagen), die je ooit eens in vele levens bent geweest - die 'jou' in staat stelt afzonderlijke identiteiten en 'momenten in de tijd' in het Nu-moment te ervaren. Dus, het 'verleden' dat je hér-innert én de toekomst die je zal zien, is het 'nu' dat eenvoudig weg is. Je ziet altijd wat wij in onze bewoordingen als het 'verleden' zouden definiëren, zelfs als wij kijken naar iets dat recht voor je staat.

Dit 'alles' is wat het Oneindige Multi-Universum wordt genoemd. Waar je ook bent en wie of wat je ook bent; je bent een micro in een macro-'verpakking'! Je maakt deel uit van een oneindig groot universum. Bewust of onbewust!

7. Andere versie over de schepping
'Het begin'

afb. tweelingzielen 10In het boek 'Zielenkameraden en tweelingzielen' van Elizabeth Clare Prophet wordt de 'ware' betekenis van het verhaal van de Hof van Eden als volgt uitgelegd: 'God heeft jou en je tweelingziel uit een enkel 'wit-vuurlichaam' gemaakt. Hij splitste dit eivormig lichaam van wit vuur in twee zijnsvormen - de ene vorm met een mannelijke en de andere met een vrouwelijke polariteit, maar ieder met dezelfde spirituele oorspronkelijkheid en unieke identiteitspatroon'.  En verder.............. 'Eeuwen geleden stonden jij en je tweelingziel voor de Vader-Moeder God en daalden vrijwillig af naar de gebieden van materie om Gods Liefde naar de aarde te brengen. Het oorspronkelijke plan was dat je door een serie incarnaties zou gaan, zowel in mannelijke als vrouwelijke lichamen, ieder als een helft van het Goddelijke Geheel om te leren een instrument van de Vader-Moeder God te zijn. Ons vroege leven op aarde was zeer gezegend als we in harmonie met elkaar en met God waren gebleven. Maar we verlieten onze volmaakte staat door Gods Licht te misbruiken. Dit is de ware betekenis ............... '.

Pakken we er nog een andere theorie of versie over het ontstaan van het Universum erbij, dan lezen we bijvoorbeeld op het internet: 'Ooit een toestand geweest waarin alle zielen verenigd waren in een soort oerbron. Ooit zijn zielen en/ of zielsgroepen zich af gaan scheiden van deze Oerbron'. Maar in geen enkel literairverhaal wordt de oorzaak, onduidelijk of niet, omschreven. Het tendens in de meeste (internet)verhalen is wel, dat het heeft te maken met het niet leven naar de goddelijke Kern en daardoor er steeds verder van verwijderd zijn geraakt. 'Verwijdering van de (oer)Bron heeft geleid tot het gevoel van afgescheiden zijn van God! Deze verwijdering of zgn. afscheiding ging gepaard met verdichting van de Oer-energie in materie. Volgens sommigen als straf vanwege de verwijdering van de Oerbron. Zodoende ontstond er voor deze zielen behoefte aan een plaats (de aarde) om te verblijven en een lichaam als huisvesting'. En hier komt dan het scheppingsverhaal van de aarde om de hoek kijken: 'de zielen kregen de aarde als verblijfplaats en de mogelijkheid hier lessen te leren, te groeien in (zelf)bewustzijn zodat terugkeer naar de Oerbron uiteindelijk weer mogelijk wordt'.

Of weer een andere visie is, dat er een serie intense delingen heeft plaatsgevonden. Als deel van het goddelijke plan begon de Originele Ene Ziel - God - zich te verdelen in heel veel zielen, die zich scheiden in zielengroepen, dan familiezielen en uiteindelijk in individuele zielen. Het bleek, dat een deel van elke individuele ziel zich deelde in zijn vrouwelijke en mannelijke helft toen we onze weg 'Huiswaarts' verloren en beslisten om in een driedimensionaal lichaam te verblijven hier op aarde. Het gebeurde allemaal tijdens de 'Zondeval' van de mensheid; de Oerzonde, de Erfzonde van Adam en Eva. Sinds die tijd zwerven mannelijke en vrouwelijke (tweeling)zielen over de aarde, leven na leven, op zoek naar elkaar!

Nog een andere merkwaardige visie op de geboorte van een ziel is wel de gedachte dat de ziel wordt geboren in een energetisch ei of een zgn. 'Omni-ei'. Het 'Omni-ei' heeft de kleuren van de kristalenergie in afb. leven na de doodaardse begrippen vergelijkbaar met de kleuren van een zeepbel. Dit 'Omni-ei' zit middels een soort energiestreng vast aan het lichaam ter plaatse van de zonnevlechtchakra. In het ziel-ei zit een mannelijke en een vrouwelijk deel. Na besluit om separaat te functioneren gaat het mannelijke en vrouwelijke deel tegelijkertijd incarneren om sneller en sneller te leren om te zijn. Na de incarnatie scheiden ze van elkaar en krijgen dan hun eigen zielenweg. Ook 'meester' Malcar en Maria V. spreekt over de geboorte uit God over een kosmisch ei.

Een cluster van eieren? In het blad Spiegelbeeld [Januari 2012, auteur A. Kop] staat het volgende vermeld: 'Wanneer u als ziel geboren wordt, is dat altijd in een soort cluster van eieren, die weer uiteenvallen in 5-puntige sterren. De 5-puntige ster bestaat uit 1 kosmische ziel, 2 nevenzielen en 2 tweelingzielen. Normaal is, dat bij terugkomst is de astrale wereld, tweelingzielen ervaringen uitwisselen met elkaar. Wanneer tweelingzielen elkaar hier op aarde tegenkomen, is er sprake van een soort strijd. Ze zijn voortdurend bezig elkaar te toetsen. Wanneer u als mens de acceptatie bezit en als ziel de confrontatie aan kan om met deze krachtmeting om te gaan, kunt u uw tweelingziel op aarde ontmoeten'.

8. Hoe zijn de zielen nu werkelijk ontstaan?
'De Oerknal'
'De ziel als een afspiegeling van de dualistische aard van de Schepper?'

8.1 Zielen en de Oerknal
God legt in het boek 'Een ongewoon gesprek met God' [Neale Donald Walsch] uit hoe het |Al| en de zielen zijn ontstaan: 'Vanuit het niet-zijnde ontstond het |Al|, een spirituele gebeurtenis die geheel overeenkomt met wat de wetenschappers de Oerknal noemen'.

Een uitleg van God over de Oerknal: 'Door het universum in een opgesplitste versie van zichzelf om te zetten, schiep God uit zuivere Energie Alles wat tegenwoordig bestaat, zowel het zichtbare als het onzichtbare.afb. tweelingzielen 11 Er werd dus niet alléén het fysieke universum geschapen, maar eveneens het metafysische universum. Dat deel van God dat het tweede deel in het samenspel |Ik-ben/ Ik-ben-niet| vormt, explodeerde ook in talloze eenheden die kleiner zijn dan het geheel. Deze energie-eenheden zouden jullie geesten (zuivere geest of ziel) noemen'.

God geeft een uitleg over het begrip zielen: 'Enkele religieuze mythologieën stellen dat 'God de Vader' veel spirituele kinderen had. Deze parabel met de menselijke ervaring van het zich vermenigvuldigende leven lijkt de enige manier waarop de massa kon worden overtuigd van de plotselinge verschijning, het plotselinge bestaan van talloze (zuivere) geesten in het 'Koninkrijk der hemelen'. In dit geval staan deze mythische sprookjes en verhalen niet zo ver van de uiteindelijke werkelijkheid af, want het oneindige aantal 'geesten' - zuivere zielen - die het totaal vormen dat Ik ben, is in kosmische zin Mijn Kroost'.

8.2 Ziel, als een dualistische afspiegeling?
God vertelt verder: 'Mijn goddelijk doel Mijzelf op te splitsen was om voldoende delen van Mij te scheppen, zodat Ik Mijzelf empirisch kon kennen. Er is slechts één manier voor de Schepper om zichzelf door ervaring als de Schepper te leren kennen en dat is door te scheppen. En daarom gaf Ik aan al Mijn talloze delen (aan al Mijn spirituele kinderen) dezelfde scheppingskracht die Ik als geheel heb. Dit is wat juliie religies bedoelen wanneer ze zeggen, dat jullie zijn geschapen naar het beeld en gelijkenis van God. Dit betekent niet, dat onze fysieke lichamen op elkaar lijken, zoals sommigen wel hebben beweerd. Het betekent, dat wij in de kern hetzelfde zijn. Wij zijn uit hetzelfde hout gesneden. Wij zijn hetzelfde! Met dezelfde eigenschappen en mogelijkheden, inclusief de gave een fysieke realiteit uit het niets te scheppen!'

afb. tweelingzielen 13Dit is wat God ons heeft verteld over het ontstaan van een ziel en hiermee wordt aangegeven, dat wij een deel zijn van het Goddelijke Geheel - de Universele Eenheid, de Oerbron, de Oer-Energie of het Licht - én dat onze ziel een energiedeel, een energiebron of een energielichaam, een energieklont is van God Zelf. God is een Wezen, geen persoon, plaats of ding! De ziel is dus ook géén ding, een persoon of een plaats en is niet samengesteld uit een onafhankelijk mannelijk- en een onafhankelijk vrouwelijk energiedeel, die tezamen de ziel - het zielsbewustzijn of het Christusbewustzijn - zouden moeten formeren. Neen, de ziel is een zelfstandig evoluerende schepsel, dat uit één goddelijke energiebron of energieklont bestaat. Het kan zo zijn dat de ziel - geïncarneerd in een fysiek lichaam en op aarde is verschenen - ooit eens (misschien honderdduizenden jaren geleden of vandaag) een fysieke ervaring heeft opgedaan als man of als vrouw zijnde, als jongen of meisje. Dat is het, dat is alles, meer is er niet. De 'onzijdige' ziel kiest bewust voor een uniek leven hier op aarde; ongeacht of het een mannelijke dan wel een vrouwelijk fysiek lichaam is! [Boek 'De Nacht dat de Sterren Dansten' van Peter Chantal; www.vipassanaweb.nl]

'Ik heb jou geschapen naar het beeld en gelijkenis van Mij!' God is die Ene Ziel! Maar onthoud, dat jij Gods evenbeeld bent; je ziel bestaat uit één energiebron die wordt gekenmerkt door het uitstralen en uitdragen van goddelijke liefde! Dat is je ware essentie! De gedachte, dat de individuele ziel oorspronkelijk bestaat uit een mannelijke en vrouwelijk energiedeel en tijdens het incarnatieproces wordt opgesplist, is een onjuiste voorstelling van het ware scheppingsproces! Alle zielen zijn in één keer, gelijktijdig, geschapen en wel op dat ene unieke moment; tijdens de Oerknal! Het is God Onwaardig om een dergelijk incompleet Zelfbeeld op een dergelijke onwaardige manier te scheppen. Wat God creëert is Volmaakt! Dus jij bent dus ook volmaakt geschapen! Het is echter de geest - die gedachten en overtuigingen van anderen heeft geaccepteerd - die daar blijkbaar anders over denkt.

9. God, een dualistische aard?
'De Schepper; een dualistisch [1] karakter? Een mannelijk- en een vrouwelijk Bewustzijn?'

'De visies van velen over het ontstaan van tweelingzielen is gebaseerd op een verkeerde voorstelling over de ware aard van de Schepper; 'een tweeledige Ziele-Kern - de Ene Ziel - die een gelijkwaardige mengelingafb. geloofsovertuiging 2 van het mannelijke en vrouwelijke principe zou zijn; van een mannelijke en vrouwelijke Goddelijke Energie'.

God is een Wezen, geen persoon; noch man, noch vrouw. Geen persoon zoals velen zich dat graag willen voorstellen; een oude man met een witte baard, zittende op Zijn Troon en de wereld van Boven aanschouwt. 'Zo, wat zal Ik vandaag eens gaan scheppen?''Of wie zal ik vandaag eens 'plagen'?

God is een Wezen en wel het Hoogste Wezen. Dat is precies wat God is; een Wezen. Merk op, dat een 'wezen' géén ding is, géén persoon is, maar een proces. Je bent er misschien van overtuigd, dat God slechts op één manier in het leven kan optreden. Wanneer je denkt dat God maar één uiterlijk heeft, stem of bestaansvorm heeft, zal je God nooit zien, of dat nu dag of nacht is. Je besteedt je hele leven aan het zoeken naar God en vindt Haar niet. Omdat je op zoek bent naar een Hem. God is Alfa en Omega. Het Begin en het Einde, de Som en de Substantie. De God en de Godin. God is Alles en kan Alles zijn. En juist dat gaat je verstand te boven! Daarom hebben velen - al eeuwen lang - God zich voorgesteld als een Hij en zich voorgesteld hoe Hij er wel zou kunnen uitzien. Men heeft eeuwen gefantaseerd of het een Hij of een Zij zou kunnen zijn. Uiteindelijk heeft ieder van ons voor zichzelf - op basis van bestaande oude verhalen en legendes - een beeld van God gecreëerd. En dus ook een beeld van de zuivere geest -de ziel- gecreëerd!

Iemand heeft ooit eens gezegd: 'Als je God niet in zowel het wereldse als het diepzinnige, dan mis je de helft van het verhaal'.

Zie je nu de gelijkenis?

[1] Dualisme: leer van twee tegenover of onafhankelijk naast elkaar staande beginselen; tweeslachtigheid!

10. Gods verschijningsvorm
'Als er werkelijk een God is, en U bent dat, waarom toont U zich niet op een wijze die wij allen begrijpen?'

adam na zondevalDat is onmogelijk, want God heeft geen vorm of gedaante die jij kunt begrijpen. God zou een gedaante of een vorm kunnen aannemen die jij wellicht begrijpt, maar dan zou iedereen aannemen dat wat zij hebben gezien de enige echte verschijningsvorm van God is, in plaats van één van de vormen of gedaanten van God, één uit vele.

Mensen geloven dat God er uitziet, zoals zij God willen zien, in plaats van wat ze niet kunnen zien. Maar God is de Onzichtbare, de Onbewogen Beweger, de Innerlijke Stem die jou aanroept en niet degene zoals God Zich op iedere willekeurig moment voordoet. En als God zich vervolgens in een vorm of gedaante manifesteert tegenover dat ene volk, dan zegt het andere volk dat God niet aan het eerste is verschenen omdat God er anders uitzag en veel andere dingen zei. Indien God Zichzelf openbaart als de Almachtige God, de Koning van hemel en aarde, en bergen verplaatst om dit te bewijzen, dan nog zouden sommigen zeggen: 'Het moet Satan zijn geweest'.
God openbaart zijn eigen godheid niet tegenover Zichzelf door uiterlijke waarneming, maar innerlijke ervaring. En wanneer de innerlijke ervaring - van jou - Gods eigen godheid heeft geopenbaard, is uiterlijke waarneming overbodig. Daarom zul je ervaren dat God niet nu - op aards niveau  - wordt geopenbaard, want als God bestaat, zou je God niet vragen om te zijn. Je zou het weten én het voelen diep in je hart!

Gods Waarheid, Gods Verschijning schuilt in de fluistering van de wind, het gekabbel van een beek, het geroffel van de regen. God zal je niet velaten, God kan je niet verlaten, want jij bent Gods creatie, Gods product, Gods dochter, Gods zoon, Gods doel ................ Jij bent Alles! Jij bent Gods evenbeeld!

Zie je nu de gelijkenis?

11. God is een Proces
Je kunt God niet bevatten als je binnen je huidige waarden, ideeën en inzichten blijft denken. Als je God wilt begrijpen, als jij jezelf wilt begrijpen, dan moet je bereid zijn te accepteren dat jij op dit moment een afb. levensbeschouwing 3beperkt aantal gegevens ter beschikking hebt, in plaats van vol te blijven houden dat je alles weet over God en jezelf. Echte duidelijkheid kan pas ontstaan als je bereid bent het volgende te beseffen: 'Er is iets dat ik niet weet en dat te weten kan alles veranderen'. Dit houdt in, dat jij je openstelt voor een ander inzicht; een nieuw inzicht over God én jezelf. God als Schepper in plaats van datgene wat wij allemaal gefantaseerd hebben over God en Zijn kinderen; onze (tweeling)zielen! God is de Energie - de pure, ongepolijste Energie - die wij Leven noemen. Door ons hiervan bewust te zijn, arriveren wij bij een nieuwe waarheid, namelijk God is een Proces. God is niet het resultaat van een Proces. God is het Proces Zelf! En aangezien jij het evenbeeld bent van God, kun je ook vanzelfsprekend aannemen dat jij ook een proces bent. Jij bent namelijk een god-in-wording! Je ziel is de motor - de essentie, de drijfkracht - van jouw bestaan, die het (levens)proces aanstuurt en mogelijk maakt!

Zie je nu de gelijkenis?

12. Het leven is God in fysieke vorm

afb. levensbeschouwing 2God zegt: 'Dat wat jij bent, ben Ik'. God openbaart zich als Drie-in-Eén: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Jij bent een drievoudig wezen. Je bestaat uit een ziel, een geest en een lichaam. Dit is de heilige drie-eenheid in een menselijk wezen. Deze drie-enige realiteit is Gods Signatuur. Het is het goddelijke model! De drie-in-één is overal te vinden in de domeinen van het Verhevene. Je kunt er niet aan ontsnappen wat zaken als tijd en ruimte betreft, God en bewustzijn, of welk verheven relatie ook. Overal kun je dit goddelijke model in terugvinden.
God de Vader is weten, de ouder van alle begrip, de verwekker van alle ervaring, want je kunt niet ervaren wat je niet kent. God de Zoon is ervaren, de belichaming, het uitspelen, van alles wat de Vader van Zichzelf weet, want je kunt niet zijn wat je niet ervaren hebt. God de Heilige Geest is zijn, de lichamelijke bevrijding van alles wat de Zoon van Zichzelf heeft ervaren; het eenvoudige, intense zijn dat alleen mogelijk is door de herinnering aan het weten en het ervaren.
God zegt: 'Ik ben het Leven, omdat Ik de materie ben die het leven is. Omdat alles materie en dus energie in beweging is, is God overal, en in Alles. Elk aspect ervan heeft een goddelijk doel. Niets gebeurt - niets - zonder een reden, die wordt gekend én is goedgekeurd door God'.

God is meer dan jij je kunt verbeelden. Verbeelding is meer dan God. God is de energie die jij verbeelding noemt. God is schepping. God is de eerste gedachte. En God is de laatste ervaring. En God is álles daartussen in.

Zie je nu de gelijkenis?

13. Slot
Enkele jaren geleden verscheen het boek 'Tweelingzielen. Vind je ware partner' van Patricia Joudry. Het boek was een bestseller en stond al gauw in de top-10 van de boekhandels. De kern van het boek wordt gevormd door de romantische gedachte, dat iedere ziel hier op aarde een 'tegenhanger' - tweelingziel, je ware - heeft. Tijdens de schepping zou de Schepper ten gevolge van Zijn dualistisch karakter de oorspronkelijke mens - de ziel - eerste twee-in-één hebben geschapen en wel in de vorm van een soort kosmisch ei. De ziel was in die toestand androgyn; zowel man als vrouw, de ziel werd geschapen als één tegelijk mannelijk en vrouwelijk geheel. Later zouden - door onverklaarbare reden - de zielen tijdens het reïncarnatieproces zich opsplitsen in twee delen; een mannelijk en een vrouwelijk deel. Anders gezegd: een tweelingziel is één gesplitste ziel in twee lichamen!

afb. tweelingzielen 14De gedachte, dat de ziel zich heeft verdeeld in twee geslachten is door de (vijfentwintig) eeuwen heen verwoord door filosofen, dichters, zieners en geestlijke leraren. Veel mensen geloven, dat de mensheid op de rand van een kwantumsprong in bewustzijn staat, en dat onze planeet in of na 2012 naar een 5e dimensie wordt getild. De 'beroemde' Edgar Cayce voorspelt dat tegen het einde van het Nieuwe Tijdperk van Waterman, we een compleet telepathische beschaving zijn geworden. Dit is een 5e diemensionale staat van Zijn. En juist tweelingzielen zouden in de één-wording van zowel het individuele als ook het planetaire niveau hierin een bijzondere bijdrage leveren. Misschien kan het tweelingzielenconcept pas nu, in het Aquarisutijdperk, aan bekendheid winnen en zijn we nu pas rijp voor de uiteindelijke voltooing .... zo is de gedachte van velen. Of zijn juist deze ontwikkelde theorieën mooie verhalen of legendes, die de mensheid kunnen aanzetten tot bewustwording en groei? Of juist niet? Of, worden we op het verkeerde been gezet?

Ja, op basis van een verkeerde gedachte omtrent de ware aard van de Schepper, de zuivere intenties van het scheppingsverhaal en het ware zijn van de ziel - de tijdloze goddelijke kern, de |Christus-in-ons| - , ontstaan er onjuiste voorstellingen over |wie-je-werkelijk-bent| en daarmee wordt er uiteindelijk een verkeerd beeld geschetst over het uiteindelijke doel van het leven. Het spirituele pad van ieder mens hier op aarde heeft niet als doel om je 'ware' - je wederhelft, je tegenhanger, je tweelingziel, je spirituele partner - te vinden, maar om te beseffen én te begrijpen dat jij het evenbeeld bent van God. Want de wezenlijke kernvraag die hiermee wel degelijk te maken heeft en tijdens het levensproces steeds naar boven komt drijven, is hoeveel liefde straal jij als lichtwerker of boodschapper naar de medemens uit? Hoewel velen zich moeilijk of geheel niet zich hierin kunnen herkennen, kun je wel stellen - na  het lezen van het bovenstaande - dat jij de essentie van je bestaan bent en niet die ander!
Het doel van het leven wordt dan anders als je tot dat unieke inzicht bent gekomen: het spirituele pad heeft dan als doel gekregen, het persoonlijk bewustzijn van de individuele mens te verenigen met zijn goddelijke natuur; je eigen tijdloze goddelijke kern, het christusbewustzijn in ons! En niet het eeuwig zoeken naar die ander, zoals Plato zich dat had voorgesteld en velen met hem.

Onthoud, dat je geschapen bent naar het evenbeeld van God; niemand minder! Je bent geen tweederangs burger die opzoek is naar zijn of haar tegenhanger; je soul-mate! Jij bent op zoek naar je ware identiteit, je ware Ik.

Er is een oeroud archetype beeld: Adam draag Eva in zich, het eerste liefdespaar dat ooit geleefd heeft. De man en de vrouw buiten jezelf zijn om uiteindelijk het mannelijke en het vrouwelijke in jezelf te ontdekken. De ogenschijnlijke 'tweeling' buiten jezelf kan je in contact brengen met de eenheid in jezelf, waardoor je het oude beeld van de 'tweeling' - tweelingzielen, je spirituele partner - ogenblikkelijk kan worden losgelaten.

Geeft dit een beter beeld van |Wie-je-werkelijk-bent|? Verbindt het persoonlijk bewustzijn eens met het Christus-bewustzijn en kijk |wie-je-dan-wordt|! Heel je levenswerk is daarom een uitspraak over |Wie-jij-bent|! Het continu zoeken naar die ander - de 'ware' liefde - beperkt je in je innerlijk groeiproces!

Hans Zevenboom

 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack