logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

Tweelingzielen - deel II, Oktober 2012

Tweelingzielen - deel II

Tweelingzielen: 'Een cultuurhistorische mythe'. Een geromantiseerd verhaal over het vinden van de 'ware'; de ware (ge)liefde! [Hans Zevenboom]

'Een merkwaardige visie op de 'geboorte' van een ziel is wel de gedachte, dat de ziel wordt geboren in een energetisch ei, een kosmisch ei of een zgn. 'Omni-ei'. 'De geboorte uit God is een soort kosmisch ei, waar binnenin zich twee of - volgens andere visies - zelfs vijf zielen bevinden'. Of weer een andere visie is .... 'De ziel in het Hemelrijk is androgyn; van het mannelijke en het vrouwelijke geslacht'.
Maar ........ hoe zijn de zielen nu werkelijk ontstaan? En wat is het verschil tussen een ziel en een geest nu eigenlijk?

1. Inleiding

afb. tweelingzielen 15In het eerste deel van de Nieuwsbrief 'Tweelingzielen' (deel I) heb ik vooral mijn aandacht gericht op mogelijke theorieën over het cultuurhistorisch begrip 'tweelingzielen' en me nadien enigszins opgewonden over de onjuiste voorstelling van de Schepper die vermoedelijk velen nog steeds hebben; een Schepper met een dualistisch karakter en het (absurde) idee over het ontstaan van ons heelal - de oerknal, het scheppingsverhaal en het ontstaan van zielen! Hieraan heb ik mijn opvattingen en mijn visie verbonden, zoals: 'Het universum is een molecuul van God'. 'Wij allen zijn een molecuul - een energiedeel, een goddelijke vonk - van dat Ene Lichaam van God'. 'Wij allen zijn Gelijk en wij allen zijn Eén'. 'Wij zijn een microkosmos in een macro-kosmische proces, allen met elkaar verbonden'. En ..... 'De Ene Alles Omvattende Ziel is God Zelf'.
Tevens heb ik geprobeerd het ontstaan van zielen tijdens de oerknal toe te lichten aan de hand van datgene wat God zegt in het boek 'Een Ongewoon gesprek met God' van Neale Donald Walsch. 'Dat deel van God dat het tweede deel in het samenspel |Ik-ben/ Ik-ben-niet| vormt, explodeerde ook in talloze eenheden die kleiner zijn dan het geheel. Deze energie-eenheden zouden jullie geesten (zuivere geest of ziel) noemen'.

In deze Nieuwsbrief wordt hoofdzakelijk de aandacht gericht op de onjuiste voorstelling van de (uiteindelijke) opsplitsing van de individuele ziel tijdens het reïncarnatieproces en de ware betekenis van het leven; het levensdoel!

2. De rode draad in vele theorieën
De diversiteit aan theorieën kom je steeds weer tegen in allerlei esoterische boeken (bijv. 'Tweelingzielen, vind je ware partner'; Patricia en Maurie Pressman) en op internetsites over zielsrelaties en tweelingzielen. En die gemeenschappelijke visies zien er dan als volgt uit:

 1. Een (juiste of onjuiste) veronderstelling over de splitsing van een individuele ziel in een mannelijk- en vrouwelijk zielsdeel tijdens het incarnatieproces; de pijnlijke opdeling wat uiteindelijk zou moetenafb. tweelingzielen 16 leiden tot  het complementeren van zielsdelen; de tweelingzielshereniging. 'Mens is van mening dat die weg terug begint met de spirituele ontwikkeling van het individu, en voortgaat in de vereniging met de ziel die de ware wederhelft is, de tweelingziel' [Patricia Joudry, Boek 'Tweelingzielen, vind je ware spirituele partner'].
 2. Een (juiste of onjuiste) voorstelling van het levensdoel van een ziel op aarde. Het concept 'tweelingziel' zou de ware aard van liefde illustreren en daarmee wellicht het 'ware' levensdoel van de ziel op aarde. 'Tweelingzielen zijn voorbestemd voor elkaar en werken aan hetzelfde karmisch levensdoel; en daardoor kunnen tweelingzielen in een korte tijd een grote sprong maken op hun spirituele weg'.
 3. En een (juiste of onjuiste) veronderstelling is, dat tweelingzielen elkaar tijdens een individueel bewustwordingsproces hier op aarde zullen herkennen en in een nieuw te vormen relatie - 'karmisch huwelijk'- zullen beide (door)groeien naar ongekende hoogte; tweelingzielen zijn op zoek naar heelheid, voltooiing, eenheid, het complementeren van de Alfa-Omega cirkel, de Ying-Yang energie, de vrouwelijke en mannelijke energie wat uiteindelijk tot de ultieme (uiteindelijke) verlossing zal leiden! De gescheiden zielsdelen zullen gecomplementeerd worden tot één energiebron; een eenheid, de samen(ver)smelting van twee zielsdelen. 'We zijn dan (pas) één!'     

3. Een omschrijving of een definitie van een ziel
'Wij zijn energie-wezens'.
'Opsplitsing van een individuele ziel tijdens het reïncarnatieproces'.

afb. tweelingziel 47De opvattingen over het begrip ziel kunnen sterk verschillen per cultuur en veranderen door de tijd heen. Maar de gemeenschappelijke gedachte is wel, dat de ziel komt uit een Eenheid, zich afscheidt en weer terugkeert naar die Eenheid én dat zij - de ziel - een bestemming in zich draagt.   

Maar probeer nu eens te beseffen dat je een drieledig (energie)wezen bent, dat bestaat uit een lichaam, het verstand (ook wel de geest genoemd, niet te verwarren met het brein) en een zuivere geest (ook wel ziel genoemd). Je zou dit ook fysieke, non-fysieke en het metafysische kunnen noemen of ........  gedachte, woord en actie (daad, handelen). Samengevoegd produceren ze een resultaat, dat binnen onze taal en begrip een gevoel of een ervaring wordt genoemd.
Je ziel is dan ook de totaalsom van elk gevoel. Elk gevoel die je ooit eens hebt gehad, zit in je ziel 'opgeslagen'. De ziel is te beschouwen als een opslagplaats - de harde schijf - van alle gevoelens uit het verleden en heden én ook uit vorige levens. Je geheugen (het verstand, de geest) bestaat uit herinneringen aan deze (specifieke, tijdsgebonden) gevoelens.
In feite zijn wij dus allemaal één energieklont - een energiewezen - maar met drie onderscheiden karakteristieken!

 1. De ziel is een 'individualisatie' van de Goddelijke Geest, en die is |Alles-Wat-Is|.
 2. De ziel is een zelfstandig evoluerend schepsel!
 3. De ziel is een zuivere Goddelijke Geest.
 4. De ziel wordt voortgebracht uit God Zelf, en is dus een Energiedeel van God Zelf. (Een volkomen verkeerde gedachte is, dat op het moment dat je ziel werd gecreëerd, het een mannelijke- en vrouwelijke,afb. tweelingzielen 17 Ying-Yang polariteit en/ of soortgelijke, overeenkomstige energieën bezat).
 5. De ziel is geworden tot een 'enkeling'; een samengeklonterd energiedeel (energielichaam) van |Al-Wat-Is|, dat het menselijke lichaam omhult én doordringt!
 6. De ziel is God in het klein; de ziel - iedere ziel dus - is het gereedschap waarmee God Zichzelf uitdrukt.
 7. De ziel weet heel goed dat haar doel evolutie is. Dat is haar enige doel, haar wezenlijke doel! Het doel van de menselijke ziel is alles te ervaren, zodat zij alles kan zijn. De ziel is dus een god-in-wording!
 8. De ziel is een levensenergie die in én om alle fysieke dingen heen bestaat.
 9. De ziel is de existentie (het bestaan) voor altijd. De ziel is de essentie, die een persoon 'levend' maakt. De ziel is wat zij is, ongeacht wat het lichaam doet, niet door wat het lichaam doet. Dus als je denkt, dat dingen doen alles is waar het leven over gaat, begrijp je je eigen wezen niet. Je ziel geeft niet om wat jij doet om je brood te verdienen. Je ziel is alleen geïnteresseerd in |Wie-jij-Bent|, wanneer je iets doet, ongeacht wat dat is. De ziel streeft naar existentie, niet naar daden.
 10. De ziel is een krachtige schepper. De ziel is de schepper van iedere ervaring zelf! De ziel creëert, het verstand reageert! De ziel vormt het denkbeeld, de geest schept, het lichaam ervaart. De ziel reageert op de krachtigste suggestie die van de gedachte (de geest) uitgaat en reproduceert deze.
 11. De ziel leidt jou naar de goede, volmaakte opportuniteiten, zodat je precies ervaart wat jij gepland hebt te ervaren. Wat jij werkelijk ervaart, dat maak jij uit!

Wij allen zijn Eén, omdat wij allen op identieke wijze zijn geschapen. Wij dragen allemaal een goddelijke Energie, een goddelijke vonk bij ons. We worden zelfs gedragen door die goddelijke Energie die hetzelfde is in ons allemaal! Ongeacht onze huidskleur of onze afkomst; als goddelijke wezen is niemand 'anders'! Jij zult altijd een drieledig wezen zijn, niet alleen zolang je op aarde leeft. En vergeet ook niet, dat wij allen hetzelfde zijn met dezelfde eigenschappen én mogelijkheden, inclusief de gave een fysieke realiteit uit het 'niets' te schapen.

De ziel is |Wie-jij-Bent|. De ziel is een zuivere Goddelijke Geest. De ziel is |Wat-zij-Is|, namelijk een kind van God!

In het boek Bhagavad-Gïtä 'Zoals ze is' wordt de ziel als volgt omschreven: 'Nietig deeltje energie, integraal bestanddeeltje van God, het levend wezen zonder meer; de ziel verschilt van het lichaam, waarin ze het hart bewoont en de oorsprong van het bewustzijn is. Evenals God, het Opperwezen, bezit de ziel haar eigen individualiteit: haar gedaante bestaat louter uit eeuwigheid, kennis en gelukzaligheid'.

4. Wáár zit de ziel nu precies?

afb. tweelingzielen 18De ziel zit in tegenstelling tot de geest .............. overal! De ziel is overal in je en om je heen. De ziel is wat je omvat! Vaak wordt gesproken over 'dat je lichaam het voertuig van de ziel is' of 'je lichaam is de tempel van je ziel' met accent op het lichaam. Deze uitdrukkingen helpen de mensen te laten inzien, dat zij méér zijn dan hun lichaam; dat er iets 'groters' is dan zij.

De ziel is groter dan je lichaam! De ziel wordt niet door het lichaam gedragen, maar draagt het lichaam in zich. Het begrip aura of het menselijke energieveld waar we allemaal wel eens van hebben gehoord, is het dichtste wat er bij komt als je spreekt over de ziel. Maar het gebied waar de ziel zich het sterkst manifesteert - 'voelbaar' is - is het zogenaamde etherlichaam of etherisch lichaam dat ongeveer enkele centrmeters buiten het fysieke lichaam uitsteekt.

5. De functie of de taak van een ziel

 1. De functie van de ziel is creëren. De ziel schept hier op aarde situaties én omstandigheden voor haar eigen hoogste bestemming en haar eigen meest directe herinnering voor elk moment van Nu. De zielafb. tweelingzielen 19 creëert en het verstand (de geest) reageert. De geest zal keuzes maken uit het aanbod. De ziel zal trachten duidelijk te maken dat er slechts één overweging kan meespelen wanneer je kiest, namelijk: 'Is dit een uitspraak over |Wie-ik-werkelijk-Ben|?' 'Is dit een mededeling over |Wie-ik-kies-te-Zijn|? De ziel spreekt via het gevoel tot je. Luister naar je gevoel. Respecteer daarom je gevoel.
 2. De taak van de ziel is herscheppen, nog een keer herscheppen, nog een keer ..... want er doen zich allerlei situaties in ons leven voor die ons in een moeilijk parket kunnen brengen. De ziel is als het ware in 'ontwikkeling'. De ontwikkeling van de ziel is empirisch, dat wil zeggen dat de ervaring(en) de enige bron van kennis is. Empirisch, dat wil zeggen 'het weten .... het ervaren .... en het zijn'.
 3. De taak van de ziel is jou te herinneren |Wie-je-werkelijk-Bent|, namelijk een individualisatie van de Goddelijke Geest; een kind van God. Door te ervaren en nog eens te ervaren, wordt de ziel er steeds aan herinnert |Wie-zij-Is|. Dit gaat vele levens door, tot je uiteindelijk beseft, weet en ervaart |wie-je-werkelijk-bent|!
 4. De functie van de ziel is er te Zijn in tegenstelling tot de functie van het lichaam die actie en het handelen vertegenwoordigen. De ziel is wat zij is, ongeacht wat het lichaam doet. Niet door wat het lichaam doet. De ziel geeft er niet om hoe jij je brood verdient. Je ziel is alleen geïnteresseerd in |Wie-jij-Bent| wanneer je iets doet, ongeacht wat het is!

De ziel vertoeft ten alle tijden op twee essentiële plaatsen tijdens één levenscyclus, namelijk in het Rijk van het Absolute (Hiernamaals) en het Rijk van het Relatieve (de Aarde), zoals God dat omschrijft. De ziel is dus niet je lichaam of je geest! Degenen die jij bent is onbegrensd en eindeloos! [Voor meer informatie over de omschrijving en de functie van de ziel én de geest, verwijs ik graag naar mijn boek 'Het drieledig wezen. De ziel, de geest en het lichaam']

6. Zijn alle zielen in één keer geschapen?

afb. tweelingziel 34Iedere ziel die ooit geschapen is, is meteen - tijdens de Oerknal - geschapen. We zijn hier nu, allemaal. Echter niet allemaal op het zelfde tijdstip op de aarde. Een deel zal vertoeven in het Hiernamaals; een ander deel kan weer ergens anders vertoeven. Zo heeft iedere ziel de gelegenheid gekregen en ook gecreëerd om daar te zijn waar zij wenst te zijn, namelijk in het fysieke universum of in het metafysische universum.

7. Het aantal zielen beperkt of onbeperkt?
In het Nu-van-Alles is een voortdurend veranderingsproces gaande. De hoeveelheid manieren waarop het 'individualisatieproces' - het reïncarnatieproces van zielen - verandert, is niet constant te noemen en verandert daarom altijd, en blijft toch constant.
Je kan dus niet spreken over een constante aantallen op aards niveau. Het is een variabel gegeven, dat aangeeft dat het aantal oneindig is. Maar op elk bepaald 'punt' blijkt het een eindig aantal te zijn.

8. Opsplitsing van de ziel tijdens het reïncarnatieproces?
'De ziel vormt het denkbeeld, de geest schept, en het lichaam ervaart'.
'Jij bent een energiewezen'.

Je bent een drieledig wezen, dat bestaat uit een lichaam, een geest en een ziel. Je zult altijd een drieledig wezen zijn, niet alleen zolang je op aarde leeft! Sommigen gaan ervan uit dat met de dood het lichaam, en de geest komt te vervallen. Lichaam en geest komen echter niet te vervallen. Het lichaam verandert van vorm, laat zijn meest compacte deel achter, maar bewaart altijd zijn uiterlijk voorkomen. Het fysieke lichaam vertegenwoordigt dus een energievorm met een bepaalde trillingsfrequentie, die 'bewaart' zal blijven. De geest (of het verstand; niet te verwarren met het brein) gaat tijdens de Terugreis met jou mee, zich aansluitend bij de ziel én het vorm-lichaam als één energiemassa met drie dimensies of facetten!

afb. tweelingzielen 20Mocht je ervoor kiezen om terug te keren naar de aarde, dan zal je goddelijke Zelf (die ene energieklont met een ongekende hoge trillingsfrequentie; het etherisch lichaam) op nieuw zijn ware dimensie splitsen in wat wij lichaam, geest en ziel noemen. In feite zijn wij allen één Energie, maar met drie onderscheiden karakteristieken.
Wanneer je het op je neemt om op aarde een nieuw fysiek lichaam te bewonen, verlaagt je etherisch lichaam, (zoals het door sommigen zo wordt genoemd) zijn vibraties, vertraagt zich van een trilling die zo snel is, dat zij zelfs niet kan worden gezien tot een snelheid die massa en materie oplevert. Deze reële materie is de schepping van de zuivere gedachte, het werk van je zuivere geest - de ziel - het hogere geestelijke aspect van het drieledig wezen.

Deze reële materie is een coagulatie van een miljoen, miljard, biljoen verschillenden energiedeeltjes tot een enorme massa die wordt gecontroleerd door de zuivere geest, de ziel. Zodra deze nietige energiedeeltjes hun energie hebben verspreid, worden ze tijdens de eerste levensfase afgedankt door het lichaam, terwijl de zuivere geest - de ziel - dan nieuwe deeltjes creëert en blijft creëren. Het schept deze door zijn permanente gedachten over |Wie-je-bent| gedurende het hele levensproces. Het etherisch lichaam 'vangt' deze gedachten zogezegd op, verlaagt de vibraties van meer energiedeeltjes (het laat deze als het ware kristalliseren) en ze worden materie, jouw nieuwe materie.
Op deze manier verandert elke cel in je lichaam om de paar jaar. Je bent letterlijk gesproken niet dezelfde persoon die je een aantal jaren geleden was. Je bent continu in beweging; aan het veranderen! Is het niet uiterlijk, dan wel innerlijk.

'Opsplitsing van een individuele ziel in een mannelijk en vrouwelijk (energiedeel) tijdens het reïncarnatieproces?'

Neen, dus! Tijdens het reïncarnatieproces vindt er een 'zuivere opsplitsing, c.q. opdeling' in trillingsfrequenties plaats; de zuivere geest, de ziel die de allerhoogst mogelijke trillingsfrequentie heeft, een gafb. tweelingzielen 21oddelijke trillingsfrequentie overeenkomstig de trillingsfrequenties van de Zuivere Goddelijke Liefde én de geest met haar unieke specifieke trillingsfrequentie. De geest zou je kunnen vergelijken met een afgeleide - een 'ietsie lagere'- trillingsfrequentie van de ziel! De geest is dan ook te beschouwen als de 'allereerste afgeleide' energievorm van de zuivere geest; de ziel.
Ter illustratie een parabel. Zo is mij ooit door een professor geleerd, dat er twee wiskundige termen zijn, te weten differentiëren en integreren. Hij vergeleek integreren altijd met: 'Je hebt de moeder en je vindt de dochter'.
Dus een klein deel van de goddelijke Energie (de ziel) wordt tijdens het reïncarnatieproces - tijdens de Terugreis naar de aarde - als het ware opgesplitst in een 'ietsie lagere' energievorm. Deze nieuwe energievorm wordt dan hoofdzakelijk gekenmerkt door gedachten en herinneringen áán álle gevoelens van de ziel, die de ziel ooit eens heeft gehad; die de ziel heeft 'verzameld' uit álle (vorige) levens. Toch vormen ziel en geest samen met het (aanvaarde) fysieke lichaam een onafscheidelijk 'duo', want de ziel vormt het denkbeeld, de geest schept en het lichaam ervaart. De ziel, de geest en het fysieke lichaam vormen uiteindelijk een (goddelijke) drie-eenheid! De ziel kan zonder een fysiek lichaam niks ervaren, daarom kiest de ziel bewust een (je) lichaam. Jij bent dus een uniek energiewezen! 'Wij zijn allen toch gelijk, maar ook zó verschillend'.

9. Wat is het doel van een ziel op aarde?
´Wat verlangt de ziel eigenlijk?´
´Waarom duikt de ziel weer uit het |AL| op, om weer een 'individu' te worden?´
´Waarom wil de ziel dit allemaal zelf ervaren?´

In het hiernamaals - het Rijk van het Absolute - is alléén Goddelijk Licht; liefde, vreugde, blijdschap, enthousiasme, eerlijkheid ............... maar er is vooral Goddelijke Liefde aanwezig. Pijn, verdriet, angst, eenzaamheid is daar niet aanwezig. Derhalve kan de ziel deze 'duistere' gevoelens in het hiernamaals niet ervaren. Ook het gevoel 'verlaten zijn door God', dat wij allemaal zo goed kennen hier op aarde, is in het hiernamaals niet aanwezig! Alleen hier op aarde kun je die 'duistere' gevoelens ervaren. Als de ziel bijvoorbeeld in het hiernamaals zegt: 'Ik wil verdrietig zijn of pijn ervaren', dan is dat niet mogelijk omdat er alléén maar Liefde is!

Het doel van een menselijke ziel is dan ook álles te ervaren, zodat zij álles kan zijn. Enthousiast, vreugdevol, blijdschap, angstig, verdrietig, moedeloos, oprecht, depressief, respectloos, machtsbelust zijn,afb. tweelingziel 30 etc., etc. Maar de ziel weet alles wat er te weten valt; alle kennis, alle goddelijke macht en alle glorie. Voor haar is niets onbekend, verstopt of mysterieus. Echter weten is voor de ziel niet voldoende. Het weten is conceptueel; de 'alles-weten-theorie'. Maar dat is voor de ziel niet voldoende! De ziel streeft naar haar eigen ervaringen en waar kan ze dat het beste opdoen, is hier op aarde.
'Hoe kan een ziel verheven zijn, als zij nooit terneergeslagen is, links als zij nooit rechts is geweest? Hoe kan zij warm zijn als zij geen koud kent, goed zijn als zij het kwaad ontkent?'
'Je weet van jezelf dat je vrijgeving bent, maar zolang je niets doet wat die vrijgevigheid aantoont, heb je alleen maar een concept. Een concept in je ziel zitten'.
'Je weet van jezelf dat je aardig bent, maar zolang je niet aardig bent voor anderen, heb je alleen maar een idee over jezelf. Dus de ziel wil haar 'grandeur', haar grootsheid ervaren'.

afb. tweelingziel 52De ziel verlangt er dus naar om alle individuele aspecten van Zijn Goddelijkheid zelf te ervaren en niet een gezamenlijke ervaring met dat andere mannelijke of vrouwelijke deel; dat andere complementaire energiedeel of wederhelft. Het wil zichzelf volledig kennen, empirisch, en zichzelf uitbreiden en 'overnieuw' recreëren - een alsmaar grotere versie van zichzelf worden, een god te worden - én de manier waarop zij dit doet, is door het Rijk van het Relatieve (de aarde) in een geïndividualiseerde vorm binnen te gaan. Een unieke vorm - een drie-eenheid - die wordt gekenmerkt en vertegenwoordigd door het goddelijke wezen dat jij bent. De ziel verlangt er uiteindelijk naar om een god te zijn. Om dit te kunnen ervaren zoals Jezus het heeft mogen ervaren op aarde is een 'hulpmiddel' geschapen; je levenswerk. Je levenswerk is daarom een uitspraak over |Wie-jij-bent|. De gedachte dat je wederhelft - het vrouwelijke of mannelijke deelaspect, de 'tweeling-zielen' - voor elkaar bestemd zijn en werken aan hetzelfde 'karmisch' levensdoel en daardoor zouden de tweelingzielen in een veel kortere tijd eeen grote sprong kunnen maken op hun spirituele weg, is de grootste onzin die er bestaat. Want ....... de ziel is een zelfstandig evoluerend schepsel - een 'enkeling' - die haar eigen spirituele pad zelf heeft uitgekozen en als zodanig dat ook zal 'bewaken' en bewandelen door zichzelf steeds opnieuw te (her)-scheppen!

Als je dat zou kunnen 'differentiëren' naar jouw eerste algemene taak hier op aarde, dan is één zeer belangrijke taak van de ziel niet te leren (wat je feitelijk conceptueel innerlijk al weet), maar te herinneren |Wie-je-bent| én te herinneren |Wie-alle-anderen-Zijn|.

10. Het levenswerk van de ziel
'Het concept 'tweelingziel' zou de ware aard van liefde illustreren en daarmee wellicht het 'ware´ levensdoel van de ziel op aarde'.

afb. tweelingziel 33Als de mens terugkeert naar een menselijk leven, dan is dat altijd een poging om méér ervaring op te doen en zich aldus verder te evolueren. Tijdens het hele leven bepaal jij zelf je eigen regels. Jij zet de richtlijnen uit en jij beslist uiteindelijk hoe goed je het hebt gedaan hier op aarde. Hoe goed je bezig bent op ieder moment van de dag, want jij bent tenslotte degene die besloten heeft |Wie| en |Wat-jij-werkelijk-Bent| en|Wie-jij-wilt-Zijn|. 'Wil jij verliefd zijn, wees dan oprecht verliefd. Wil jij verdrietig zijn, wees dan oprecht verdrietig. Wil jij angstig zijn, voel dat dan in alle aspecten van jezelf en bemerk dan dat het uiteindelijk gaat om een illusie is'.

Dit hele proces gaat er dus juist om je Zelf te ontdekken, je zelf te scheppen zoals wij werkelijk zijn en werkelijk wensen te zijn én niet levenslang op zoek gaan naar dat andere energiedeel - die ander - om dan een gemeenschappelijke ervaring van heelheid, eenheid, het complementeren van Alfa-Omega cirkel, de Ying-Yang energie wat uiteindelijk tot de ultieme (uiteindelijke) verlossing zou leiden, te gaan scheppen. Neen, de ('individuele') ziel vormt het onafhankelijk denkbeeld, de geest schept en het lichaam ervaart. Op deze manier gaat de cyclus van schepping en ervaring, verbeelding en vervulling, kennen en naar het onbekende groeien alsmaar door. Nu en altijd; voor eeuwig!

De ziel weet heel goed dat haar doel evolutie is. Dat is haar wezenlijke doel. Haar belang ligt niet bij de prestaties van het lichaam of de ontwikkeling van het verstand. Veel 'aanhangers' van de tweelingzieltheorie - het zoeken en vinden van je 'ware'- zijn op zoek naar de ultieme verlossing. Maar nee, dit alles heeft geen betekenis voor de ziel. Wat de ziel nastreeft is het hoogste gevoel van de Goddelijke Liefde dat je kunt voorstellen en niet die gebonden 'aardse' liefde. De ziel streeft naar dat unieke, goddelijke gevoel hier op aarde, niet naar kennis, macht of iets dergelijks. De ziel bezit al de kennis die er is, maar - zoals je nu weet - is kennis conceptueel. Het gevoel is empirisch. De ziel wil zichzelf voelen (de ziel is de totaal som van elk gevoel, ooit eens) en zo zichzelf kennen door haar eigen ervaring hier op aarde. En één van die gevoelservaring zal ongetwijfeld een intense verliefdheid zijn. Ja, op wie? Een man, een vrouw? Wie zal het zeggen, maar het gaat uiteindelijk om die unieke ervaring op dat ene unieke moment; dat gevoel, en die ervaring! Meer informatie, Nieuwsbrief 'Angst en Liefde´.

De vraag is alleen of wij bereid zijn dat unieke gevoel - de goddelijke Liefde - te willen ontvangen en te willen ervaren hier op aarde. De vraag is of wij waarlijk 'openstaan' voor dat unieke gevoel en niet doenAfb. tweelingziel 35 alsof wij 'openstaan' en halleluja prediken. De vraag is of wij een duidelijk onderscheid kunnen maken tussen 'aardse (ver)leifde(e)(heid)' en de Goddelijke Liefde. Natuurlijk, verliefdheid, geborgenheid, aandacht tot zelfs het innerlijke bewustzijnsgroeiproces zal je allemaal op je levenspad tegenkomen en dus ook ervaren. Het is een 'onderdeel' van het levensproces. De vraag is alleen of wij bereid zijn, te willen ervaren van moeilijke situaties én omstandigheden zonder te oordelen en te veroordelen. En dat wij willen aanvaarden, dat iedere ziel zijn eigen weg heeft gekozen. Ook als jij denkt, dat jij je 'zielsmaatje' hebt ontmoet en dit ziet als jouw 'karmisch' huwelijk die voor jou misschien de langverwachte verlossing zal brengen. Maar wie ben ik om dan te (ver)oordelen en in te vullen hoe het leven van die ander behoort te zijn? Deze vraag die wij met z'n allen in dergelijke situaties behoren te stellen, is: 'Ken jij zijn of haar weg; haar of zijn levenspad?' 'Ben jij in staat om hem of haar los te laten, ook als jij denkt dat je zielenmaatje hebt gevonden?'

Onthoud: de ziel is en blijft een zelfstandig evoluerend schepsel; een 'individualisatie' van de Goddelijke Geest en wenst dat ook zo te ervaren. Jij bent de handen en voeten - het 'werktuig' - van God hier op aarde. 

11. Bestaat er zoiets als 'zielsverwantschap'?

De schrijfster Elizabeth Clare Prophet schrijft in haar boek 'Zielenkameraden en Tweelingzielen' het volgende: 'Ieder van ons heeft een tweelingziel of tweelingvlam, die samen met ons in het begin is geschapen. afb. tweelingziel 38God heeft jou en je tweelingziel uit een enkel 'wit-vuurlichaam' gemaakt. Hij splitste dit eivormig lichaam van wit vuur in twee zijnsvormen - de ene met een mannelijke en de andere met een vrouwelijke polariteit, maar ieder met dezelfde spirituele oorspronkelijkheid en uniek identiteitspatroon'. En ................
'Een zielenkameraad is iets anders, dan een tweelingziel. Zielenkameraad gaan samen omdat zij werken aan het verkrijgen van het meesterschap over hetzelfde type karma en het ontwikkelen van de energieën van hetzelfde chakra; het spirituele centra binnenin ons'. En ............
'Het alchemistisch huwelijk is het huwelijk van onze ziel, het vrouwelijke aspect in ons, met het 'LAM', dat het echte en blijvende spirituele Zelf is, het mannelijke aspect. Het karmisch huwelijk is een huwelijksrelatie die twee personen naar elkaar toetrekken, voor het balanceren van wederzijds karma'.
Elizabeth C. Prophet schrijft verder: 'Zielenkameraden hebben een onderlinge aantrekkingskracht, die gebaseerd is op het heilige werk en op het pad van zelfgemeenschap'. Ze noemt als voorbeeld: 'Maria en Jozef, de ouders van Jezus, waren zielenkameraden die de verantwoordelijkheid deelden om de Christus in hun zoon te voeden. Hun beider tweelingzielen bevonden zich op hogere gebieden van Licht'.
Annelies Hoornik (door Doreen Virtue, PhD gecertificeerd Angel Therapy Practitioner) schrijft over tweelingziel ofwel soul-mate: 'Tweelingzielen kennen elkaar al incarnaties lang, ze vullen elkaar aan, en ondersteunen elkaar bij ieders ontwikkelingsproces'. En ............ 'Zielsmaatje is een tweelingziel die ervoor kiezen in dit leven een romantische relatie aan te gaan, vanuit het spirituele steunen van elkaar'.

Het zielsverwantschap bestaat inderdaad, maar niet op de manier die wij denken! Wij hebben 'zielsverwanten' geromantiseerd en er ons 'wederhelft' van gemaakt. In werkelijkheid is de menselijke ziel - dat deel van God dat individualiseert, zelfstandig wordt - veel groter dan wij ons hebben voorgesteld. Met andere woorden de ziel is veel 'groter' dan je denkt. Veel 'groter'. Het is niet als lucht van één kamer, maar als lucht van een heel huis. En dat huis heeft vele kamers en iedere kamer kan een specifiek leven 'voorstellen' of zijn.
De ziel is niet tot één identiteit beperkt. De ziel kan zich ieder moment zich zijn of haar 'vorige' leven(s) herinneren en dus dat ook daadwerkelijk zijn. De ziel is niet de 'lucht' van die ene eetkamer; de ziel is alle kamers tegelijkertijd! De ziel vertegenwoordigt 'alle mogelijke levens tegelijkertijd' in het NU-moment en kan dat ook daadwerkelijk zijn.

Voorbeeld. Verslaving en depressiviteit in dit leven kunnen hun oorsprong hebben uit vorige levens en zich in dit leven manifesteren om de levenscycli van gewenste ervaringen - het 'menukaartje, dat de ziel afb. tweelingziel 39meeneemt tijdens zijn Terugkeer naar aarde - opnieuw te voltooien; keer op keer net zolang de ziel dat wenst. Totdat er inzicht is ontstaan over |Wie-ik-werkelijk-ben|! 'Ben ik die angsthaas of die persoon met een tunnelvisie over hoe zielen zijn ontstaan?' 'Of ben ik één brok Liefde, die weet dat ik een goddelijke begeleiding kan krijgen en ontvangen; permanent?'
De ziel 'splitst' zich ook niet in twee individuen die dan 'zielsverwanten' worden. Het is de 'lucht' van een heel landhuis. En er zijn in het koninkrijk van God vele landhuizen, waar de ziel kan vertoeven. En hoewel het allemaal dezelfde lucht is die om, in en door elk landhuis stroomt, kan de lucht van de verschillende kamers in één van de landhuizen 'dichter' voelen. Je kunt zulke kamers binnenlopen en zeggen: 'Het voelt hier 'dichter' aan'. Iedere kamer - ieder leven - draagt een bepaalde intensiteitservaring met zich mee, en zal daardoor 'lichter'- verlicht - of 'dichter'- minder 'verlicht'- aanvoelen!

Sommige fysieke (lichaams-)vormen die door jouw ziel zijn omgeven, zijn 'nu' in leven. Andere die in een vorm geïndividualiseerd zijn, zijn 'nu' dood zoals wij dat zouden zeggen. En sommige door de ziel omvatte vormen leven in wat wij de 'toekomst' noemen. Dat gebeurt allemaal op dit moment; dit ene unieke Nu-moment. Om dit unieke Nu-moment aanschouwelijk en enigszins begrijpelijk te maken, is het begrip tijd langgeleden geïntroduceerd. De constructie 'tijd' is een soort instrument waarmee wij de te ervaren werkelijkheid beter in ons kunnen opnemen. Met andere woorden, al die honderden, miljarden lichamen die door de Goddelijke Ziel worden 'omvat', zijn allemaal Gods 'zielsverwanten'.

'Iedereeen is als een huis met vier kamers, één lichamelijke, één mentale, één sociale en één spirituele. De meeste van ons zijn geneigd de meeste tijd in één kamer te leven, maar zolang we niet iedere dag tenminste één keer in iedere kamer zijn, al was het om deze te luchten, zijn we geen heel mens'.

12. Vorige levens?
Sommige 'zielsverwanten' van mij hebben dus eerder geleefd, zo vraagt Neale Donald Walsch aan God. Die delen van mij die eerder geleefd hebben, zijn hetzelfde als ik (Neale) mijn 'vorige levens' zou noemen.

God zegt hierop: 'Sommige ervan zijn die 'andere' levens die jij 'eerder' geleefdhebt. En sommige ook niet. Andere ervaringselementen van je ziel omvatten een lichaam die in wat jij de 'toekomst' noemt, zullen leven. En weer andere 'delen' zijn in andere, nu op deze planeet levende wezens belichaamd. Als je hier één van tegenkomt, voel je misschien direct een affiniteit. Soms zal je misschien zelfs zeggen: 'Wij hebben vast samen een 'vorig' leven geleefd'. 'En daar heb je dan gelijk in. Jullie hebben dan een 'vorig' leven samen doorgebracht. Mogelijk als twee afzondelijke vormen in hetzelfde tijd-ruimte-continuüm'.

13. Herkenning van een vorig leven?
'Het herkenningsgevoel van zielen onder elkaar'.
'Hoe zit dat als je zeker weet dat je een vorig leven met iemand hebt doorgebracht, maar als je dat zegt dan voelen ze dat helemaal niet zo?'

afb. tweelingziel 41De reden is dat het 'verleden' en de 'toekomst' met elkaar wordt verward. Je hebt een ander leven met ze doorgebracht; het is alleen geen 'vorig' leven. Het is een 'toekomstig' leven. Het gebeurt allemaal in het eeuwige moment van het NU. Je bent je op een bepaalde manier bewust van wat er nog niet is gebeurd. Het kan zijn, dat de ene persoon dit wel opmerkt en de andere niet. Het gaat om zeer subtiele trillingen, en sommige mensen zijn dat (veel) gevoeliger voor dan anderen.

Je kunt bij de ene persoon 'gevoeliger' zijn voor je 'vroegere' of 'eerdere' ervaringen met deze persoon dan je bij een ander bent. Dat betekent gewoonlijk dat beide personen dat andere leven samen hebben doorgebracht als dat deel van de Enorme Ziel dat alle lichaam op dat unieke moment omvatte. Terwijl, als je wel het gevoel krijgt dat je iemand 'al eens eerder ontmoet hebt', maar niet zo sterk als de andere keer, dan kan dat betekenen dat je wel 'tijd' samen hebt doorgebracht, maar dat je niet die bewuste (hetzelfde) licha(a)m(en) intensief deelde op dat ene moment. In plaats van, dat jullie toen man en vrouw, broer en zus, ouder en kind of geliefde waren, was er een veel minder sterke relatie tussen jullie. Je was misschien dat vervelende buurjongetje of dat blonde meisje in het dorp waar je stiekem verliefd op was, maar nooit hebt ontmoet.
Maar in alle gevallen veroorzaakt dat hoe dan ook een wederzijds ervaringsgevoel van 'toen'; soms een prettige, soms een minder prettig gevoel. Die unieke ontmoeting van 'toen' heeft geleid tot ervaringen, die op haar beurt weer hebben geleid tot gedachten én herinneringen. Deze gedachten en herinneringen zijn toen verzameld en bewaard gebleven, verpakt in een romig sausje dat gevoel heeft (de ziel is de totaal som van alle gevoelens) en is nú nog steeds zichtbaar, leesbaar, merkbaar en voelbaar in het chakra- en aurasysteem voor hen die hoog-gevoelig zijn. Met andere woorden jouw gevoelens van 'toen' kunnen en worden vaak geactiveerd, zodra je iemand 'herkent' ...... uit een ´vorig' of een 'toekomstig' leven. Je wordt als het ware getriggerd door die persoon, door de aanwezige energie die de persoon bij zich draagt van 'toen'. 'Ik ken jou ergens van, maar ik weet niet waarvan!'. 'Iets in hem of haar 'raakt' hem op één of andere manier'. 'Je vindt hem een misselijke vent, of een verwaand 'wijf'. 'Of je denkt, dat je de ware liefde - de oude liefde van 'toen' - opnieuw bent tegengekomen'.
Dat kan een eerste reactie - dus een eerste ingeving van je ziel -  zijn als je iemand onverwachts ontmoet. Zo ook met herkenning van wildvreemde personen in dit leven. Je hebt het gevoel dat je die persoon 'ergens' van kent, of dat die persoon een prettige, warme utistraling heeft, of je wordt spontaan verliefd op hem of haar, of je wilt die onbekende persoon zelfs omhelzen, zelfs aanraken, zelfs strelen ............ maar dat kan toch niet zomaar in deze westerse maatschappij? Vreemd, zo'n onbekend gevoel te mogen ervaren. Maar het bestaat en is werkelijkheid, omdat je innerlijke zelf - je ziel - de 'oude gevoelens' opnieuw oproept om het ene of het andere opnieuw te mogen ervaren. En dat is waar het leven om draait!

Het resultaat van die ontmoeting 'toen'- ooit eens-  is, dat het herkenningsgevoel van twee zielen soms vrij sterke banden (of zelfs helemaal geen gevoelsbanden) kunnen opleveren en natuurljik kun je dat voelen (hoog-gevoeligheid) als je elkaar in dit 'leven' opnieuw voor de eerste keer 'weer tegenkomt'.

Neale Donald Walsch stelt de vraag in zijn boek 'Een ongewoon gesprek met God' of het dan waar is, dat er meerdere mensen zijn die beweren in een 'vorig' leven Jeanne d'Arc, Mozart of Maria Magdala te afb. tweelingziel 43zijn geweest? God zegt hierover: 'Het enige wat er gebeurt, is dat de betreffende mensen die nú door een gezamenlijke Ziel - Gods Ziel - omvat worden, zich dat deel van hun ziel 'herinneren' (weer te binnen brengen) dat ooit (nu) Maria Magdala, of Jeanne d'Arc was (is)'.
De opgeslagen gedachten en herinneringen aan een specifiek leven in de geest aan een leven van 'toen' worden door een bewuste actie van de ziel 'vrijgemaakt' - ontdaan van de 'sluier der vergetelheid' - , indien blijkt dat het toegevoegde waarde heeft voor de ziel; in spirituele zin, ontwikkeling en groeiproces. Maar blijf je realiseren dat er honderden Maria Magdala's geweest zijn die beweren, dat ze de enige goddelijke waarheid verkondigen. Het kan zo zijn, dat die persoon ooit eens een kennis, een dorpsgenoot of een vriendin van Maria Magdala is geweest!

Als we meer dan een verwantschap met meerdere zielen kunnen hebben, dan verklaart dat waarom in de loop van ons leven dat gevoel van 'zielsverwantschap' bij meer dan één persoon kunnen beleven, en zelfs bij meer dan één persoon tegelijk. Dan is het dus wel degelijk mogelijk om van meer dan één persoon tegelijkertijd te 'houden'. Maar realiseer je dat (oprecht) 'houden van' niet meteen het verliefd-zijn betekent.

11. Slot (deel I & II)
'De ziel is een zelfstandig evoluerend schepsel'.
'Bestaat er zoiets als 'zielsverwantschap' of 'tweeling-zielen'?'
In het boek 'Gesprekken met Jeshua'. 'Boodschappen vanuit de christusenergie' van Pamela Kribbe [ISBN 978.90.77478.288] bevat diverse boodschappen van Jeshua, die zichzelf tijdens een channeling veel liever Jeshua-ben-Jozef dan Jezus noemt. 'Ik hou niet zo van de naam Jezus, want deze is geassocieerd geraakt met de kerkelijke versie van mij, een versie die heel ver afstaat van wie ik werkelijk ben'.

afb. tweelingziel 45In het derde deel van het boek 'de publieke channelings' wordt dieper ingegaan op het begrip 'tweelingzielen'. Jeshua spreekt zich uit over het begrip tweelingzielen: 'Het idee van tweelingzielen oefent een diepe aantrekkingskracht op iedereen van ons uit. Maar hierin schuilt ook een groot gevaar, omdat het zo ingevuld kan worden dat het de emotionele afhankelijkheid en de (energetische) 'geboortepijn'-  'het afgescheiden raken van Thuis, de Oerbron - die er in een ieder van ons aanwezig is, aanwakkert in plaats van oplost. Dit gebeurt met name wanneer je het begrip tweelingziel zodanig opvat, dat er een ander is die jou perfect aanvult en jou 'heel' maakt. Dit is het idee van de tweelingziel als wederhelft. Dit onvolwassen idee van tweelingzielen beschouwt de zielen dus als twee helften die samen een eenheid vormen; een mannelijke en vrouwelijke helft. Deze gedachte suggereert niet alleen dat jij in jezelf - je innerlijke zelf, je ziel - onvolkomen bent, maar dat betekent óók nog eens dat jij wezenlijk - het innerlijke zelf - 'vrouwelijk' of 'mannelijk' bent. Het ontkent de goddelijkheid van jouw wezen, die inhoudt dat jij - het innerlijke zelf, de ziel - Alles bent en Alles kunt zijn'.

'Indien tweelingzielen daadwerkelijk zouden bestaan, dan maakt het je afhankelijk van iets buiten je! Het creëert allerlei illusies die je verder weg van Huis brengen en met Huis bedoel ik dan je eigen Ik, het God-zijn in jezelf. Niemand is bedoeld als wederhelft voor een ander!' 

11.1 Tweelingzielen?
Zielenkameraadschap, je zielsmaatje gevonden hebben, de 'ware' hebben ontmoet, je soul-mate eeuwig trouw blijven, innig ter zijde staan, die oprecht gemeende verbondenheid, die innerlijke diepe afb. tweelingziel 46verwantschap is niets anders dan een herkenningsgevoel van twee zelfstandig evoluerende zielen uit een vorig leven(s) of een 'toekomstig' leven(s)!. Zielen die elkaar in dat ene specifieke leven ontmoet hebben, die reageren op elkaars energievelden die beide 'volgepropt' zijn met gedachten en herinneringen van 'ooit-eens'. Aan deze ontmoeting hebben beide zielen verschillende of soms gelijkwaardige gevoelens aan overgehouden. Deze diepe gevoelens zijn in dit leven weer plotseling tot herinnering gebracht door de ziel en wel in de vorm van gedachten en herinneringen aan 'toen', toen jij hem of haar ontmoette. De ziel herkent dan zijn 'collega-ziel' hier op aarde.

De ´harde schijf´met al haar gevoelens - de ziel dus - wordt door een situatie, een ontmoeting met een willekeurige persoon, getriggerd met als gevolg dat het besturingssysteem met al haar 'oude' softwaregegevens wordt geactiveerd; weer opnieuw wordt her-beleefd!
Je kunt dit enigszins vergelijken met het spelen van een woordspelletje. 'Ik roep het woord koe, en vraag aan iedere lezer om alle associaties die hij of zij heeft met het woord koe te willen opschrijven'. Het zal blijken dat iedere lezer er verschillende gedachten en herinneringen op nahoudt. Toch kan het zijn dat een grote gemeenschappelijke deler bijvoorbeeld gras, weiland, en groen zal zijn. Zo hebben wij in de geest allerlei gedachten en herinneringen opgeslagen die diep verscholen liggen, maar geactiveerd worden zodra de ziel dat wenst om tot innerlijke groei te komen, of zodra ik of jij het woord 'koe' noem. De ziel gebruikt  'oude' gedachten en herinneringen om zich opnieuw in te leven in 'oude' situaties die nog onvoldoende zijn '(door)ontwikkelt'. Dus de ziel zal in overeenstemming met de geest steeds opzoek zijn naar nieuwe situaties en omstandigheden, die het innerlijke groeiproces kan stimuleren. Want de allerhoogste wens van de ziel is nog steeds alles te mogen ervaren - hier op aarde - zodat zij alles kan zijn; om uiteindelijk zich daadwerkelijk als een kind van God te kunnen manifesteren.
De ziel is een god-in-wording.

'Ik heb jou geschapen naar het beeld en gelijkenis van Mij'

afb. tweelingziel 48Onze ziel is een energiedeel, een energiebron of energielichaam, een energieklont is van God Zelf! God is een Wezen, géén persoon, plaats of ding! De ziel is dus ook géén ding, geen persoon (man of vrouw) of een plaats en is niet samengesteld uit een onafhankelijk mannelijk- en een onafhankelijk vrouwelijk energiedeel, die tezamen de ziel - het zielsbewustzijn of christusbewustzijn - zouden moeten formeren. Neen, de ziel is een zelfstandig evoluerende schepsel, dat uit één goddelijke energiebron of energieklont bestaat. De ziel is oneindig en onzijdig, en zelfs veel groter dan jij je kunt voorstellen! De ziel vormt samen met de geest en het fysieke lichaam een goddelijke drie-eenheid, dat jij bent!

'Het hart is de brug tussen de ziel en het verstand (de geest). Open je hart en je ziel zal tot de ontdekking komen, dat je 'verliefd' kunt worden op vele mensen'.

'Zelfstandig denken is met geen enkele ware leer in strijd!
'Je moet niet een ander worden, maar jezelf'.

'Zolang je verlichting buiten je zoekt, hoef je natuurlijk niet aan jezelf te werken!'

Hans Zevenboom

 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack