logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

Aura of het menselijk energieveld, September 2011

Het menselijk energieveld of aura

'Wij zijn lichtwezens of een lichtlichaam'. Als elektromagnetische wezens maken we deel uit van het elektromagnetische spectrum dat zowel het zichtbare als het onzichtbare licht bevat. Dankzij de tak van de wetenschap die we 'kwantumfysica' noemen, weten we dat licht het fundament is van het elektromagnetisch veld. Het foton is het kleinste kwantum van dit veld en het is ook de boodschapper die de communicatie tussen deeltjes van het elektromagnetisch veld tot stand brengt. Het is daarom heel duidelijk dat wij lichtwezens zijn; koolstof-chemisch-elektrische lichtwezens'.

'Alle levende wezens zijn vloeibaar-kristallijn'.
'Iedere genezing die in de alternatieve geneeskunde plaats vindt, is elektromagnetisch van aard'.

A. Samenvatting van 'oud' begrip van Aura

 1. Het menselijk energieveld kan als een lichtend lichaam worden beschouwd, dat het fysieke lichaam omgeeft, het fysieke lichaam doordringt én zijn eigen karakteristieke uitstraling heeft. Meestal wordt het kortweg 'aura' genoemd.wolken1a
 2. Aura's onthullen wel degelijk onze geestelijke, fysieke en spiritueel welzijn. De aura van ieder mens is een weerspiegeling van zijn (psychische) gedachten én (fysieke) gevoelens.
 3. De aura of het elektromagnetisch energieveld - elk levend wezen heeft er één - wordt vaak als wit licht waargenomen en is opgebouwd uit allerlei energievelden van verschillende dichtheid, frequenties of gelijksoortige geluidsgolven die tezamen een grote hoeveelheid aan informatie bevatten.
 4. Er wordt uitgegaan van een oud theoretisch model waarin de aura in verschillende lagen of energieniveaus zijn verdeeld. Iedere laag van de aura staat in verbinding met een bepaalde chakra. Deze opeenvolgende niveaus of lagen die elkaar doordringen en omgeven, worden ook wel (energie)lichamen genoemd. Elk volgend 'lichaam' is samengesteld uit weer fijnere substanties en hogere vibraties dan het lichaam dat het omgeeft én doordringt. Voorbeeld: de 1e laag van het aura-veld en de 1e chakra staan in verband met het lichamelijk functioneren en de lichamelijke gewaarwording; het voelen van pijn of genot.

B. Samenvatting begrip het Nieuw menselijke Energieveld of Nieuw Aura-veld

 1. In de moderne wetenschap (de kwantumfysica) wordt het elektromagnetisch veld als een hyperveld - gestructureerde energiepatronen - gezien die de uitdrukkingsvorm van specifieke activiteiten (bijvoorbeeld ons denken=informatie) bevatten. Een hyperveld verschaft én transporteert informatie (= energie).
 2. Het menselijk energieveld of aura is niet opgebouwd uit wezenlijke, 'gescheiden van elkaar, afzonderlijk aan te wijzen' energielagen, gekenmerkt door een specifieke, afzonderlijke 'uitstraling' of een bijzondere kleurintentie. Neen, het is een wezenlijk deel, een energiedeel of een energielichaam dat deel uitmaakt van het Oneindig Universum waar geen grenzen zichtbaar en nodig zijn.
 3. Het Nieuw menselijk energieveld bestaat uit een grote hoeveelheid kristallijnen structuren die gezamenlijk een rasternetwerk vormen. Geometrische vormen die tot een raster geordend zijn, kunnen in principe allerlei vormen aannemen; bekendste vormen zijn tetraëder, octaëder, dodecaëder (twaalfvlak) en icosaëder (twintigvlak). De grote hoeveelheden kristallijnen beschrijft een structuur van geometrische vorm, interne ordening, kleur, lichtstraling, fluorescentie, elektrische- en magnetische eigenschappen, etc. etc. Dit is waaruit het menselijk energieveld is opgebouwd!wolken2a
 4. Wetenschappelijk bekeken, kan een menselijk energieveld omschreven worden als een structuur of een patroon in een hyperruimte ofwel het 1e hyperveld, dat verbonden is met een Universele Rasterstructuur van waaruit de hoofdstraal van SPIRIT of het Goddelijke Zelf, middels impulsen - frequentiepatronen - de knooppunten van de rasterstructuur van het menselijk hyperveld zal beïnvloeden. Er treedt door deze goddelijke, regelmatige frequentie-impulsen (ook wel de SPIRIT-Referentie-Energiestraal genoemd) - van het goddelijke niveau van het Zelf - een interactie met de frequentiepartonen die op het geest- en zielenniveaus van de mens zijn vastgesteld.
 5. Het kernpunt is, dat er in deze bijzondere komende tijd een nieuw multidimensionaal organiserend energieveld - een bijzonder persoonsgebonden rasternetwerk - om de mens zich (verder) ontwikkelt, die gevoed wordt met de Kernenergie ofwel de Kosmische Levensenergie!
 6. Het meest opvallend in het Nieuw menselijk energieveld is wel de horizontale oneindigheidslussen of achtvormige luspatronen, ter hoogte van ieder chakra-(bewustzijns)niveau, die de uiteindelijke communicatie met de 'buitenwereld' bewerkstelligen en mogelijk maakt.
 7. Mijn persoonlijke gedachte is, dat geometrische, harmonische vormen - vacuüm of hyperruimte zoals tetraëder (viervlak) en octaëder (achtvlak) - gerelateerd zijn aan een persoonsgebonden DNA-structuur én een persoonsgebonden rasterstructuur met een bepaalde geometrische vorm!
 8. Hoewel de basispatroon van het zgn. UCL® bij iedereen hetzelfde is, is de kalibratie (het ijken of versterken) persoonlijk én uniek. Deze wordt bepaald door de 'wiskundige' verhouding tussen de trillingsfrequentie van een persoon en het Komische Netwerkraster; de Kosmische Energie die via de kosmische chakra's binnenkomt en het aura-veld voedt.
 9. Een aantal essentiële kenmerken van het nieuwe inzicht rondom het begrip aura-veld of het menselijk energieveld bestaat hieruit, dat er energetische informatie-vezels - de magnetische 'krachtlijnen' of 'energiekabels' of 'vezels' - in de buitenste 'randen' van het elektromagnetisch veld (de 'schil' van de aura) aanwezig zijn die inwolken4a een meerdere groepsgewijze opstelling zijn 'aangebracht'. De 'buitenste' energievezels of 'krachtlijnen' van het Nieuw menselijk energieveld zijn te beschouwen als een uitbreiding van het sympathisch zenuwstelsel (medegevoeligheid), waarmee de communicatie met de 'buitenwereld' wordt versterkt en gecontinueerd.

1. Wat is een aura?
Volgens het woordenboek is een aura een onzichtbaar stralings- of energieveld rond alle dingen; zelfs een dier, een steen of een plant heeft een aura-veld om zich heen. Het is zelfs zo dat een aura, hoewel die het hele lichaam omgeeft én doordringt, ook deel uitmaakt van elke lichaamscel en alle in het lichaam aanwezige minuscule (levens)energieëen reflecteert. Daardoor kan een aura eenvoudig als het verlengstuk van het fysieke lichaam worden gezien. Niet 'iets', dat er zomaar omheen hangt en geen functie heeft!
Iedere aura-veld is een specifiek manifestatie van de Komische Universele Energie - de Levensenergie - kenbaar gemaakt via jouw 'uitstraling'!


2. Enkele omschrijving van een aura

 1. Onder de aura of het menselijk energieveld wordt enerzijds iemands uitstraling verstaan, anderzijds het elektromagnetisch spanningsveld dat het lichaam als een fijnstoffelijke huid omhult.
 2. Het menselijk energieveld kan als een lichtend lichaam worden beschouwd, dat het fysieke lichaam omgeeft, het fysieke lichaam doordringt én zijn eigen karakteristieke uitstraling heeft. Meestal wordt het kortweg 'aura' genoemd.bloem1a
 3. Het menselijk energieveld ofwel 'lichtlichaam' heeft een krachtiger energieveld dan dat van het fysieke lichaam, dat buiten het lichaam waarneembaar is.
 4. Iedereen heeft een onzichtbaar energieveld of een aura om zich heen, dat in werkelijkheid de totale mens in stand of bij elkaar houdt. Het is het terrein waarop de energieën van zowel fysiek lichaam als ziel en geest georganiseerd en verdeeld worden én waarbinnen energie-organen of chakra's zijn die het fysieke lichaam, ziel en geest (bewustzijn) en de Kosmische Energie met elkaar verbinden.
 5. Als we nu het menselijk energieveld definiëren als het geheel van velden of uitstralingen van het menselijk lichaam, dan zien we dat vele bekende aspecten ervan - zoals elektrostatische, magnetische, elektromagnetische, sonische, thermische en visuele aspecten - te meten zijn in een laboratorium. Al deze gemeten verschijnselen hangen samen met de normale fysiologische processen van het lichaam en bovendien voorzien ze ons van een 'voertuig' voor ons psychosomatisch functioneren. Met andere woorden dit energieveld staat in nauw verband met onze gezondheid. Als iemand niet gezond is, is dat in zijn energieveld of aura zichtbaar als een onevenwichtige energiestroom, (zwarte) vlek of een kleurverandering.
 6. Wetenschappelijk is aangetoond, dat het energieveld of aura in kracht en vorm verandert wanneer er fysiologische en psychologische veranderingen optreden. Wijbloem2a bestaan dus uit energievelden. De intensiteit of wel de dichtheid van het energieveld wordt bepaald door onze innerlijke kracht die vanuit het bewustzijn wordt opgebouwd én de samenstelling met de Kosmische Energieën; de Levensenergie. De helderheid en zichtbare kleurintensiteit van de aura hangt ook van het bewustzijnsniveau van de persoon in kwestie af.
 7. De aura van ieder mens is een weerspiegeling van zijn (psychische) gedachten en zijn (fysieke) gevoelens!

3. De eigenschappen van een aura of het menselijk energieveld

 1. De belangrijkste eigenschap van het energieveld, vanuit medisch oogpunt, is dat het mogelijk is met behulp van het energieveld ziektes te constateren, lang vóórdat ze zichzelf manifesteren in het lichaam. Mogelijke ziekten uiten zich als verstoringen in het energieveld en zijn soms al jaren van tevoren te zien. De meeste kwalen hebben hun oorsprong in de energievelden en daarna, door de tijd en leefgewoonte, worden ze overgebracht op het lichaam waar ze de vorm van een ernstige ziekte kunnen aannemen.
 2. De aura beschermt het lichaam en de ziel tegen ongewenste 'indringers' (bijv. obsessieve energievormen), maar biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om genezendebloem3a energie te ontvangen en uit te stralen; chakra-relaties en energie-matrixen. Dus het energieveld of uitstralingsveld van de aura fungeert als een membraan, dat negatieve invloeden tegenhoudt en positieve opneemt. Haar taak is te zorgen, dat het energetisch systeem zijn eigen identiteit kan bewaren door een te vergaande versmelting met andere energetische systemen te voorkomen. Zij heeft dus een afschermende functie!
 3. De energie die door de aura stroomt, weerspiegelt onze persoonlijkheid, onze levenswijze, onze gedachten en gevoelens. Wij vlammen op net als zonnevlekken, ons magnetisch veld krimpt en dijt uit, onze persoonlijkheid straalt, we zenden en ontvangen gedachtegolven, de radar van onze fysieke en hogere zintuigen beschermt en waarschuwt ons, zelfs voor dingen die nog te gebeuren staan. Onze levensloop, onze gewoontes, onze gezondheid, onze gedachten en overtuigingen en feitelijk onze levensgeschiedenis, ja zelfs de geschiedenis van andere vorige levens staan geschreven in de kleurpatronen en lijnen die de energievelden van onze verschillende niveaus of bewustzijnstoestanden weergeven. Het is de 'plaats' waar alle emoties, gedachten, herinneringen en gedragspatronen te vinden zijn. Ze zweven niet zomaar in onze verbeelding; ze vinden werkelijk 'plaats' in tijd en ruimte. Wat de huid is voor het lichaam, is de aura voor het energiesysteem.
 4. Aura's onthullen wel degelijk onze geestelijke, fysieke en spiritueel welzijn.
 5. Het menselijk energieveld is een specifieke manifestatie van de Universele Energie, dat alles met het menselijk leven te maken heeft.
 6. Er wordt - let wel - uitgegaan van een oud theoretisch model waarin de aura in verschillende lagen of energieniveaus zijn verdeeld. Iedere laag van de aura staat in verbinding met een bepaalde chakra. Deze opeenvolgende niveaus die elkaar doordringen en omgeven, worden ook wel (energie)lichamen genoemd. Elk volgend 'lichaam' is samengesteld uit weer fijnere substanties en hogere vibraties dan het 'lichaam' dat het omgeeft én doordringt. Voorbeeld: de 1e laag van het veld en de 1e chakra staan in verband met het lichamelijk functioneren en de lichamelijke gewaarwording; het voelen van pijn of genot.bloem4a
 7. Het aura-veld bevat vele kleuren en kleurcombinaties. Een kleur wordt gevormd door licht; energiestromingen of gedachtevormen van gevoelens of emoties. Voorbeeld. Als iemand opeens in een driftbui uitbarst, is het heel waarschijnlijk dat u een 'vuil-rode' auranevel om hem heen ziet.
 8. Auravelden worden in verschillende vormen en grootte gezien. Normaal worden ze gezien als energieveld die het hele lichaam omgeven als een enorme ei. De meeste aura's strekken zich uit tot ongeveer een halve meter tot vele meters rond het lichaam.
 9. In de wetenschappelijke literatuur wordt de aura omschreven als een elektromagnetisch veld, dat sterk onderhevig is aan schommelingen; een gevolg van mentale en psychische (in)stabiliteit van de persoon. In een later stadium heeft men ontdekt, dat dit energieveld in vorm en kracht verandert wanneer er fysiologische en psychologische veranderingen - zgn. bioplasma - optraden.
 10. Op grond van tests is aangetoond, dat het energieveld van het 'lichtlichaam' afhankelijk van de persoon is en waar deze aan denkt steeds een andere reeks bloem5afrequenties (Hz) heeft. Bij doorsneemensen die zich voornamelijk op materiële en alledaagse dingen richten, zijn er geen significante pieken boven een grens van 250 Hz, wat ook de frequenties van het hart en de spieren is. Mensen met genezende en paranormale vermogens blijken frequentiepieken tussen de 400 en 800 Hz te hebben. Mensen die verbonden zijn met hun Hogere Zelf blijken te functioneren in het bereik van 800 tot 900 HZ, terwijl mystici op meer dan 200.000 Hz functioneren!

4. De anatomie van een aura
Op grond van observaties hebben onderzoekers in de 60-70'er jaren theoretische modellen ontworpen die de aura in veschillende lagen of niveaus verdelen! Deze opeenvolgende niveaus die elkaar doordringen en omgeven, worden ook wel (energie)lichamen genoemd. Elke volgend 'lichaam' is samengesteld uit weer fijnere substanties en hogere vibraties dan het lichaam dat het omgeeft én doordringt. [Barbara Ann Brennan, 'Licht op Aura']
bloem7aIn die zelfde periode onthulden paranormale waarnemingen een meer dualistisch patroon van het aura-veld. De lagen zijn namelijk beurtelings zeer gestructureerd en ongestructureerd. Vertoont de ene laag een structuur van constante golven van lichtpatronen dan lijkt de volgende laag te bestaan uit voortdurende bewegende, gekleurde 'vloeistoffen'. Deze 'vloeistoffen' - of waaiers van energie uitbarstingen - stromen door de vorm die door het glinsterende golfpatroon wordt aangegeven. De richting van de stroom wordt enigszins gestuurd door de lichtvorm, want de 'vloeistof' stroomt langs de constante lichtlijnen. De constante lichtvormen zelf zijn fonkelend, alsof ze bestaan uit snoeren van kleine lichtjes die allemaal met verschillende snelheid flikkeren. Deze lichtlijnen schijnen heel licht geladen te zijn.

Het eerste, derde, vijfde en zevende niveau (laag) van de aura hebben dus allemaal een bepaalde structuur, terwijl het tweede, vierde en zesde niveau bestaan uit vloeistofachtige substanties zónder speciale structuur. Ze nemen vorm aan dank zij het feit dat ze door de structuren van de andere (oneven) lagen stromen en daar dus enigszins de vorm van aannemen.
Althans, dat is hoe er nu nog wordt gedacht over het menselijk energieveld; een 'oude' visie dus!

Voorbeeld van 'oude' visie
Het etherisch lichaam (1e laag) is samengesteld uit fijne energielijnen 'als een fonkelend web van lichtstralen', zoals de lijntjes of pixels op een televisiescherm. Het etherisch lichaam bestaat uit een bepaalde structuur van krachtlijnen of een energiematrix, waarop de fysieke stof van de weefsels gevormd wordt en verankerd ligt. De web-achtige structuur van het etherisch lichaam is voortdurend in beweging. De herderziende neemt dan ook vonken blauwachtig licht waar, die zich langs deze energielijnen door het hele grofstoffelijk lichaam - het energielichaam - bewegen.
De kleur van het etherisch lichaam varieert bijvoorbeeld van lichtblauw tot grijs. De lichtblauwe kleur wordt geassocieerd met een wat fijnere vorm dan het grijs. Een gevoelig iemand zal neigen naar een blauwachtige kleur, terwijl een meer atletisch, robuust type een grijsachtige kleur in het etherisch lichaam zal hebben.

Eigenlijk is elk van deze (energie)lichamen helemaal géén 'laag', maar zo nemen we dat maar aan! Want vanuit het standpunt van de wetenschapper kan iedere bloem8alaag beschouwd worden als een hoger vibratieniveau, dat niet alleen dezelfde ruimte beslaat als de niveaus eronder, maar daar weer bovenuit steekt. We hebben zeven (energie-) lichamen, die allemaal tegelijk dezelfde ruimte beslaan, waarbij elk weer verder uitstraalt dan het vorige lichaam. Veel mensen denken ten onrechte dat de aura zo iets als een ui is, waar je telkens een volgende 'schil' van kunt afpellen. Maar dat is niet zo! De gestructureerde lagen bevatten alle vormen die het fysieke lichaam ook heeft, inclusief inwendige organen, bloedvaten enzovoort en bovendien nog energievormen die het fysieke lichaam niet bevat. Hierbij denkend aan de verticale Aardse Energiestroom (opwaartse energiestroom) en de Kosmische Energiestroom die langs ontelbare microscopische kanaaltjes door het lichaam stroomt.
Althans, dat is wat we tot nu tot nog weten over ons aura-veld of het menselijke energieveld!

5. Nieuwe inzichten: aura- of energieveld
'Wij zijn lichtwezens'.
Als elektromagnetische wezens maken we deel uit van het grote elektromagnetisch spectrum; de Kosmos dat te vergeljken is met een raster- of netwerkstructuur dat doordrongen is van het Hoger Bewustzijn; SPIRIT of het Goddelijke Zelf! Dit Bewustzijn beweegt zich door en doordringt de geometrische lagen van alles wat bestaat!
afb. geloofsovertuiging 2Neem bijvoorbeeld een fysieke stof. Een fysieke stof is een georganiseerde uitdrukkingsvorm van fysieke deeltjes. En deze organisatie wordt geleid door het elektromagnetisch veld! Want zonder dit elektromagnetisch veld zou er geen plan of blauwdruk zijn en dientengevolge geen opbouw van de driedimensionale werkelijkheid kunnen bestaan. Gevolg is, dat een verandering van de patronen in het elektromagnetisch veld een veranderde uitdrukkingsvorm van de fysieke werkelijkheid creëert!
In de moderne wetenschap (de kwantumfysica) wordt het elektromagnetisch veld als een hyperveld - gestructureerde energiepatronen - gezien die de uitdrukkingsvorm van specifieke activiteiten (bijvoorbeeld ons denken= informatie) bevatten. Een hyperveld verschaft én transporteert dus informatie(energie). Het elektromagnetisch veld is dus een hyperveld. Je kunt stellen, dat het elektromagnetisch veld is, vanuit ons fysieke kader beschouwd, te beschouwen als het eerste hyperveld! En, dat het elektromagnetisch veld door elektrische en magnetische vectoren wordt gekenmerkt.

De aura of elektromagnetisch energieveld - elk levend wezen heeft er één - wordt vaak als wit licht waargenomen en is opgebouwd uit allerlei energievelden van verschillende dichtheid, frequenties of gelijksoortige geluidsgolven die tezamen een grote hoeveeheid aan informatie bevatten. In sommige literatuur wordt gesproken over energetische lichamen of verschillende, meerdere energielagen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de opbouw van het menselijk energieveld.
Heden ten dage is de kennis van energielagen of de energielichamen met verschillende 'dichtheden' niet meer up-to-date, omdat het menselijk energieveld of auraafb. geloofsovertuiging 3 te beschouwen is als een deel van een veel groter universeel Energieveld. Anders gezegd: het menselijk energieveld of aura is niet opgebouwd uit wezenlijke, 'gescheiden van elkaar, afzonderlijk aan te wijzen' energielagen, gekenmerkt door een specifieke afzonderlijke 'uitstraling' of een bijzondere kleurintentie. Neen, het is een wezenlijk deel, een energiedeel of energielichaam dat deel uitmaakt van het Oneindige Universum waar geen grenzen zichtbaar en nodig zijn. Ook wij staan dus in verbinding met dat onnoemlijk Universele Energieveld, van waaruit wij onze levenskracht of levensenergie (mogen) putten of ontvangen. Anders gezegd: 'zo Boven, zo Beneden'.

Nieuw inzicht 1. Het menselijk energieveld bestaat dus - zo blijkt nú uit wetenschappelijk en paranormaal onderzoek - uit een grote hoeveelheid kristallijnen structuren die gezamenljik een rasternetwerk vormen. Geometrische vormen die tot een raster geordend zijn, kunnen in principe allerlei vormen aannemen; bekendste vormen zijn tetraëder (regelmatig viervlak), ocataëder (regelmatige achtvlak/ honingraat), dodecaëder (twaalfvlak) en icosaëder (twintigvlak). De grote hoeveelheden kristallijnen beschrijft een structuur van geometrische vorm, interne ordening, kleur, lichtstraling, fluorescentie, elektrische- en magnetische eigenschappen, etc. etc. Dit is waaruit het menselijk energieveld is opgebouwd!
In de wetenschappelijke kringen [Professor Tiller, 'Het Komisch Energieveld'] wordt aangenomen, dat bepaalde geometrische vormen direct met het menselijk bewustzijn verbonden zijn. Mogelijk kan dit bewijs worden gevonden in het zeshoekige patroon van het magnetisch veld aan de uiteinden van een staafmagneet; in eenvoudige zeshoekige sneeuwvlokjes, of in de uit zeshoeken opgebouwde honingraat van bijen. Deze georganiseerde patronen creëren geometrische, harmonische vormen die alles opvullen wat we onder ruimte - vacuüm of hyperruimte - verstaan. Natuurkundigen stellen zich het vacuüm van de ruimte voor als een soort super-vloeistof die door de geometriche rasterstructuur in een dynamische stabiliteit wordt gehouden.
Dus wetenschappelijk bekeken, kan een menselijk energieveld omschreven worden als een structuur of een patroon in een hyperruimte ofwel het 1e hyperveld, dat verbonden is met een Universele Rasterstructuur van waaruit de hoofdstraal van SPIRIT of het Goddelijke Zelf, middels impulsen of frequentiepatronen de knooppunten van de rasterstructuur van het menselijkehyperveld zal beïnvloeden. Er treedt door deze goddelijke, regelmatige frequentie-impulsen (ook wel de SPIRIT-Referentie-Energiestraal genoemd) - van het goddelijke niveau van het Zelf - een interactie met de frequentiepatronen die op het geest- en zielenniveaus van de mens zijn vastgesteld.

Nieuw inzicht 2. In de wetenschappelijke literatuur wordt alleen gesproken over het geestesniveau, maar in werkelijkheid zal God, Allah, AL-Wat-Is er alles aan doen afb. illusie 4om de ziel te doen ontwaken, aanzetten of aanmoedigen tot 'activiteit' door het ervaringsproces van het leven bewust aan te gaan! Er vindt tijdens het levensproces dus steeds een interactie plaats; iedere minuut, iedere seconde van de dag! Maar we beseffen ons dat nog veel te weinig, doordat we ons teveel bezig houden met materiële zaken.
Het energieproces is dus tweevoudig: gedachten én voornemens (geestesactiviteit) vormen de patronen - de geometrische vormen van het rasternetwerk - in het hyperveld van de mens, waarbij de SPIRIT aan het verwezenlijkingsproces meewerkt door permanente 'zending van Zijn Boodschap'. Door deze permanente frequentie-impulsen kunnen de patronen en potentialen op de knooppunten van het rasternetwerk door (vernieuwde) voornemens - de zuivere intentie van de persoon - geprogrammeerd én veranderd worden. Hierbij kun je denken aan: 'her-programmering' en 'verankeringsproces' van de nieuwe voornemens. Het uiteindelijk gevolg hiervan zal zijn, dat het menselijk eniergieveld - het 1e hyperveld - codeert in zichzelf patronen én de informatie van de hypervelden van nog Hogere dimensies. Op deze wijze wordt een gemeenschappelijk energieveld opgebouwd tijdens het leven hier op Aarde.

Nieuw inzicht 3. Wij zijn elektromagnetische lichtwezens en maken dus deel uit van het grote, elektromagnetisch Spectrum dat zowel het zichtbare als het onzichtbare licht bevat. We weten uit wetenschappelijk onderzoek, dat licht het fundament is van het elektromagnetisch veld. Het foton [*] is het kleinste kwantum van dit veld en het is ook de boodschapper die de communicatie tussen deeltjes van het elektromagnetisch veld tot stand brengt.
Het is wel heel duidelijk dat wij lichtwezens zijn - koolstof-chemisch-elektrische lichtwezens, die in staat zijn om een 'lichtshow' te geven. Ons elektromagnetisch veld - ons persoonlijk netwerk - is dus een energiestructuur met een unieke cellulaire blauwdruk [DNA-structuur* met als functie een interactie met het Licht], dat permanent interacties met elkaar aangaan en structureeel vibreert met zijn of haar omgeving. De inter-dimensionale knooppunten van het menselijk energieveld maken het mogelijk, dat energie en informatie tussen de dimensies of tussen de dimensionale (denkbeeldige) 'energielagen of velden' circuleert. Maar om toegang tot deze kanalen te verkrijgen zijn een juiste afstemming én een samenhang van het systeem als geheel vereist; het in balans zijn!
De golven die door het netwerk bewegen zijn informatiegolven die verband houden met het bewustzijn. Volgens de gedachte van professor Tiller worden afb. levensbeschouwing 3informatiestromen via potentiële routekaarten op de knooppunten opgeslagen. Hier vind een omzetting van bewustzijn in energieën plaats. Deze knooppunten worden als het brandpunt van onze gedachten - onze intenties - gezien. Feitelijk zijn zij de raster-knoopplaatsen van de 'geest' (micro-minuscule opslagplaatsjes van gedachten) in het menselijk energieveld of aura-veld.

Uit de potentiëlen die daarin zijn opgeslagen vormen zich patronen die door het denken zijn gemoduleerd. Deze patronen worden als gebeurtenissen in ons leven geprojecteerd op een wijze die vergelijkbaar is met het holografische principe. Door deze energiepatronen wordt een verbinding tot stand gebracht om in interactie met de fysieke en subtiele materie te kunnen zijn. Zo wordt er een soort feedbacklus gegenereerd; een zogenaamde achtvormig luspatroon komend vanuit ieder bewustzijnsniveau, vanuit iedere chakra! Op deze wijze kunnen wij communiceren via onze elektromagnetische velden door als het ware de achtvormige luspatroon van iedere chakra te activeren. Wij 'communiceren' dus met behulp van de opgeslagen informatie in de knooppunten van de rasterstructuur van het menselijk hyperveld én de achtvormige luspatronen via al onze chakra's en wel gelijktijdig! Gevolg kan wel zijn, dat zodra er op een bepaald niveau een chakra is 'afgesloten', er geen intensieve communicatie op dat betreffende niveau plaatsvindt. Hier komt het begrip 'deficiënt en excessief' van een chakra naar voren.

Nieuw inzicht 4. In de oude voorstelling van het magnetisme lopen magnetische krachtlijnen van de Zuid- naar de Noordpool; in de alternatieve versie van de Noord- naar de Zuidpool. Het nieuwe inzicht is gebaseerd op de nieuwste visie op het aardmagnetisme, waarin het hart van de chakra of de energiebron wordt voorgesteld als een generator die permanent een achtvormige luspatroon van de twee afzonderlijke spiraalsgewijs bewegende energieën, evenals op de tegengestelde elektrische polariteit die de stroom teweeg brengt. De energie beweegt dus op hetzelfde moment in beide richtingen. Magnetische en elektrische eigenschappen bestaan in zo'n geval gelijktijdig. De onderzoekers Davis en Rawls hebben deze bewegingen omschreven als 'krachtkabels' die een dualiteit vertonen - beide draaien in hun baan van de ene naar de andere pool in tegenovergestelde richting. Het gevormde patroon is een achtvormige lus. Volgens de nieuwste inzichten is het aardmagnetisch veld dus gelijk aan dat van een staafmagneet. Echter er is een opmerkelijk verandering geconstateerd; het achtvormig luspatroon van de twee afzonderlijke, spiraalsgewijs bewegende energieën lopen door het 'hart' van de magneet of dus waarschijnlijk ook door het centrum van de Aarde.

afb. leven na de doodHet meest opmerkelijk is, dat we in het menselijk energieveld of aura een identiek patroon aantreffen, zo is recentelijk ontdekt door Davis en Rawls! En wel op een zodanige manier, dat de primaire energiestromen - de stromen binnenin het menselijk energieveld - in twee richtingen lopen. Deze vormen tezamen een grote achtvormige luspatroon die het hoofd en de staartbeen als keerpunten hebben en het hart als gemeenschappelijk energie(keer)punt hebben. Door de energie in dit circuit te laten stromen, wordt een zogenaamde 'vrije-generator' gecreëerd; een energiepatroon dat het leven mogelijk maakt. Merk op, dat dit energiepatroon resoneert met zowel de Aarde als met iedere biologische cel! Merk op, dat dit 'vrije-generator-principe' zich binnenin het menselijk energieveld bevindt en niet daarbuiten!
Persoonlijk ben ik van mening, dat het bijzondere aspect van het 'generator-prinicpe' het basisprinicpe van iedere chakra-bewustzijnsniveau is en wel op een 'kleinschaliger' niveau! Echter de stroombeweging is nu 180 graden gedraaid; een horizontale stromingsbeweging van de energieën in plaats van een meer verticale stromingsbeweging. We kunnen deze horizontale stromingen van elektromagnetische energieën beter aanduiden met het begrip 'donut-energievorm' en die is opmerkelijk genoeg op ieder chakra-niveau - let wel ieder chakra-niveau - duidelijk kenbaar aanwezig, 'voelbaar en zichtbaar'.
Het meest bijzondere vind ik, dat deze energievorm zich niet alleen rond iedere chakra bevindt, maar dat het centrum of het middelpunt van deze energievorm zich rond 'het hart van iedere chakra' bevindt. Het punt waar de Kosmische- of Kernenergie met andere energievormen tezamen komen. Het 'hartpunt' van iedere chakra is te beschouwen als hét verwerkingscentrum - de psychologische informatiediskette van iedere chakra - van alle binnen- en uitgaande informatie. Het 'hartpunt' van iedere chakra is dan ook te beschouwen als een generator, die het 'verwerkingsproces van ons bestaan in leven - in beweging - zet en houdt', zodanig dat de opgeslagen informatie op de 'diskettes' (alle gedachten en herinneringen van het heden, het verleden en vorige levens zijn opgeslagen) zich kunnen manifesteren tijdens de uitwisseling van informatiestromen met de 'buitenwereld'!

Nieuw inzicht 5. Dit generator-principe is dus op en rondom ieder chakra-niveau, ieder bewustzijnsniveau te vinden en wel als een energievorm die een oneindig grote 'donut-energievorm' beschrijft, waarbinnen dit energieprincipe van uitwisseling van informatie geldt. Een tweede herkenbare stroompatroon binnenin deze 'donut-energievom' is de achtvormige luspatroon die vanuit ieder bewustzijnsniveuau (chakra) zowel aan de voorkant, de zijkanten en de achterkant van het lichaamafb. leven na de dood 3 herkenbaar, 'zichtbaar en voelbaar' aanwezig zijn. Althans, dat is mijn gedachte omtrent de aanwezigheid van deze plaatselijke energiecentrale; een achtvormige luspatroon én de oneindige energiebeweging!
Deze horizontale achtvormige luspatroon zijn de kanalen waardoor de elektrische ladingen zich verplaatsen. Deze kanalen bevatten vooraf gecodeerde informatie in cirkelvormige patronen. De cirkelvormige patronen reguleren de energiestroom door de lussen volgens de innerlijke wijsheid van het individu; de persoon in kwestie. Deze lussen dragen bij aan de zelf-balancerende en zelfregulerende aard van het menselijk energieveld of aura-veld.
Nog een ander bijzonder kenmerk van deze achtvormige lussen is volgens de gedachte van Peggy Phoenix Dubro, dat deze lussen informatie transporteren van en naar de lange 'energievezels' of 'krachtlijnen' aan de voorkant, achterkant, en de zijkanten in de buitenste 'rand' van het auraveld; de kerngedachte van het UCL® [Universal Calibration Lattice ® is je persoonlijke energiestructuur die onze persoonlijke verbinding met de Kosmisch Netwerk, de onbegrensde of Universele Energiebron weergeeft].

Nieuw inzicht 6. Het energiepatroon van het UCL® is universeel: de vorm en de structuur ervan zijn voor ieder mens gelijk! Het primaire doel ervan is de grotere elektrische ladingen te kunnen bevatten die ons als evoluerende mensen te beschikking staan; onze persoonlijke verbinding met het Kosmische Netwerk, de onbegrensde of Universele Energiebron of de Levensenergie of God Zelf. Het UCL® creëert een persoonlijke resonantie met het Komische Netwerk om je co-creatieve proces zo krachtig mogelijk te maken.

afb. leven na de dood 5De gedachte van Peggy Ph. Dubro is nu - gebaseerd op haar twaalf jaar ervaringen - dat de buitenste 'strengen', 'vezels' of 'krachtlijnen' van het UCL® als het ware een uitbreiding zijn van het sympathische stelsel. Als je het UCL® beter bekijkt, dan zie je niet alleen de horizontale achtvormige (energie)luspatronen die de chakra's met de lange informatie-vezels of informatiekrachtlijnen van het UCL® verbinden, maar ook de lange informatie 'hoofdvezels' die groepsgewijs zijn geformeerd in de buitenste 'ring of laag' van het menselijk energieveld. Peggy PH. Dubro onderscheidt 4 groepen van 'hoofdvezels', te weten lange 'vezels' achter ons lichaam, die informatie bevat over onze energiegescheidenis (heden, en verre verleden); de 'vezels' aan weerszijden van ons lichaam die informatie-energie geven en ontvangen van de buitenwereld; en de lange 'vezels' aan de voorzijde van ons lichaam die betrekking heeft op ons potentieel of onze toekomst. Merk op, dat de achtvormige horizontale 'vezels' die het lichaam door middel van de chakra's met de lange informatievezels verbinden, informatie van en naar de lange 'vezels' transporteren. Deze oneindigheidslussen zijn kanalen waardoor de elektrische ladingen zich verplaatsen, en op die manier een verbinding aangaan met allerlei energieën in de buitenwereld; buiten je eigen energieveld!

{1}Energiegeschiedenis? Energierestanten van vroegere ervaringen die nog uit balans zijn, kunnen en zullen in ons dagelijks leven tot allerlei ongewenste resultaten leiden. Veel traditionele therapeutische methoden dringen niet diep genoeg in onze energetische anatomie door om het balanceren en loslaten van oude,afb. levensbeschouwing 2 ongewenste energiepatronen mogelijk te maken. Sommige therapieën brengen heilzame veranderingen teweeg, maar vaak is daar een langdurig proces voor nodig. Het vermogen om deze oude energieën te herschikken, biedt een unieke kans voor het loslaten van beperkingen uit het verleden, vorige levens wat ook het loslaten van kram wordt genoemd. Mijn persoonlijke jarenlange ervaringen, gebaseerd op een eigen ontwikkeld systeem en het energetisch mogen aanschouwen (mei 2010) van het complex menselijk energiesysteem heeft in de loop der jaren haar effectiviteit bij veel van mijn cliënten al bewezen. 'Laat de Kernenergie één worden met het chakra- en aura-systeem'!

[UCL® = een structuur in de menselijk energieanatomie, gedefinieerd door twaalf met elkaar verbonden 'hoofdvezels' die een multidimensionale netwerkstructuur vormen. Dit netwerk heeft hoofdverbindingen met de chakra's en verbindt het levende systeem met het externe Universum. Auteur Peggy Dubro heeft een methode voor het in balans brengen van het menselijk energieveld ontwikkelt; David Paierre beschrijft de natuurwetenschappelijke achtergronden van deze kaliberingstechniek]

Nieuw inzicht 7. Het persoonlijk netwerk dat ons omgeeft is een energiestructuur met een unieke cellulaire blauwdruk. Deze celllulaire structuur is vergelijkbaar met die van het Universum om ons heen. Volgens professor Tiller wordt het UCL® - het Nieuw menselijk Energieveld of Nieuw Auraveld - beschouwd als onze voornaamste verbinding met het Universele Netwerk of de Kosmos. Het UCL® heeft tot doel de patronen die we erin plaatsen te versterken en te projecteren. Deze brengen resonanties met het omliggende Universum of ieder ander energieveld tot stand.

Nieuw inzicht 8. Men heeft waargenomen dat elementaire deeltjes een organische intelligentie tentoonspreiden. Deze deeltjes hebben laten zien, dat zij, wanneer zij bloem9aindividueel of collectief binnen systemen optreden, in feite een bewustzijn hebben van de omgeving om hen heen. Het is gebleken, dat groepen elektronen hun gecoördineerde bewegingen door informatie van de buitenwereld konden worden beïnvloed. Deze deeltjes zijn letterlijk geïn-formeerd! Deze deeltjes kunnen zich afstemmen op of resoneren met en reageren op de ontvangen informatie. Deze deeltjes kunnen collectief in de pas dansen, zonder elkaar op de tenen te trappen - alsof ze de dirigent van een goed ingespeeld symfonieorkest volgden.

Visualiseer je een gebied van georganiseerde invloed, dat we het elektromagnetisch veld of auraveld noemen. In dit gebied ben je getuige van een ware lichtshow.
Het foton, waarvan fysici weten dat het een boodschapper van het elektromagnetisch veld is, kaatst in het rond, waarbij het informatie aflevert en uitwisselt met elektronen in het veld. Fysici noemen licht een weerspiegeling van de vijfde dimensie, omdat licht in de 'hoger dimensionale' ruimte ontstaat. Het menselijk lichaam zendt fotonen - biofotonen - uit, vanuit het DNA. Hoe sterker het elektromagnetisch veld is opgeladen, des te actiever is deze uitwisseling van informatie.
Anders gezegd: het menselijk energieveld of aura heeft een krachtiger 'uitstraling', draagt een hogere trillingsfrequentie bij zich in het aura-veld! En dat is merkbaar, 'zichtbaar' en voelbaar voor hen die hooggevoelig zijn.

[Foton (of biofoton, afkomstig van een levend wezen) is een zuiver statisch magnetisch informatieveld. Uit experimenten blijkt, dat het foton een 'gebeurtenis' is waarbij een energiekwantum wordt overgedragen van ether naar materie of omgekeerd, en die wordt gekarakteriseerd door een frequentie van elektromagnetische veldactiviteit.]
[Het DNA-molecuul functioneert als een kanaal waarlangs hoger dimensionale informatie kan worden gedownload tot aan het niveau van het fysieke orgaan.]
[Het hart is een uiterst complex, zelf-organiserend informatieverwerkingscentrum met zijn eigen functionele 'hersenen', dat via het zenuwstelsel, het hormoonstelsel en anderen kanalen communiceert met en invloed uitoefent op de hersenen in de schedel.]
[DNA wordt gezien in de 'oude' wetenschappelijke literatuur als de drager van het erfelijke materiaal; bevat de code waarin al onze erfelijke eigenschappen zijn vastgelegd, zoals je bloedgroep, de kleur van je ogen etc., etc. Meer informatie over het onderwerp DNA & Genen - Epigenetische Heelkunde - is te vinden in de Nieuwsbrief van Februari 2011 - www.millennium-visie.org]

6. Menselijk energetische anatomie en DNA
bloem12aHet is belangrijk, dat je eerst het idee van de menselijk energetische anatomie enigszins begrijpt. Het bestaan kan worden verklaard volgens de elektromagnetische Wetten van de fysica. Net zoals de anatomie van het fysieke lichaam uit vele stelsels bestaat - het spier-, bloedvat-, gewrichten- en endocriene stelsel - bestaat de energetische anatomie ook uit stelsels. Eén ervan is het chakra-stelsel - het chakra-systeem -, tweede is de comibinatie van het DNA en de energie-meridiaansysteem (nadi's kortweg), maar ook de mentale, etherische en emotionele lichamen ('energielagen') vormen tezamen ook een uniek stelsel van uitwisselingspatronen van energiefrequenties; een rastervormig netwerkstructuur met een universeel patroon - harmonische vorm - die overal in de natuur is terug te vinden. De vorm en de structuur ervan zijn voor ieder mens in wezen gelijk!

Nieuw inzicht 9. Mijn persoonlijke gedachte is, dat geometrische harmonische vormen - vacuüm of hyperruimte zoals tetraëder (viervlak) en octaëder (achtvlak) - gerelateerd zijn aan een persoonsgebonden DNA-structuur en een persoonsgebonden rasterstructuur van een bepaalde geometrische vorm, hoewel dit wetenschappelijk nog niet is onderzocht en aangetoond. Hiierbij kun je bedenken, dat ieder menselijk energieveld gebonden is aan een persoonlijk 'opgebouwde' trillingsfrequentie tijdens zijn of haar leven, geformeerd uit de SPIRIT-Referentie-Energiestraal én de persoonlijke (levens)Intenties.
Het primaire doel van dit unieke energiepatroon - het menselijk persoonlijk energieveld - is dan ook de grotere elektrische ladingen te kunnen bevatten die ons als evoluerende mensen ter beschikking staan. Energie, die we leren vrijmaken uit het Komische Netwerk én uit onszelf, om te ontvangen en toe te passen. Het persoonlijk energieveld of aura(veld) respecteert én versterkt de evolutie van het individu ten alle tijden, wat kan inhouden dat tijdens het (persoonlijk) evolutieproces [het levensproces] er een 'her-bedrading' voor nieuwe energieën gaande is of zelfs al plaats vindt.
Dr. Berrenda Fox (Mout Shasta, Californië - heeft via bloedtesten bewezen, dat somminge mensen daadwerkelijk nieuwe DNA-strengen hebben; ieder mens heeft van oorsprong een dubbele DNA-helix) heeft bewijs van veranderingen in het DNA en cellen gevonden, die zeer waarschijnlijk een 'opwaardering' van het menselijke energiesysteem tot gevolg hebben.

Het elektromagnetisch energieveld of aura creëert een persoonlijke resonantie met het Komische Netwerk - de Kosmische Straal - om je co-creatieve proces zo bloem11akrachtig mogelijk te laten verlopen. Met andere woorden er zijn geen kosmische grenzen, alleen maar overtuigingen van de mensheid die een gezond leven stagneren. Zoals ik vaak gezegd heb: 'Ieder mens is een meester-in-wording!' 'We leren hier op Aarde hoe we meester in het meesterschap kunnen worden'. 'Wij zijn allen meesters, we hoeven ons dat alleen maar te herinneren'! Een ware meester groeit voortdurend in zijn vermogen om een zo 'verlicht' mogelijk leven te leven, middels het co-creatieve scheppingsproces!

Theoretisch gezien zouden we in staat moeten zijn om de Vormen - het uitwisselen van de 'oude' Vorm (oud jasje) in een Nieuwe Vorm (nieuw jasje) - onmiddellijk om te wisselen en te veranderen. Maar, omdat een lange energiegescheidens {1} van vervormde of verstoorde patronen zekere veranderingen in het fysiek en spiritueel functioneren van de mens hebben veroorzaakt, zou een acute verandering waarschijnlijk het systeem 'opblazen' en een enorme schok bij het individu te weeg brengen. Om deze reden wordt de wissel van een Vorm naar de andere geleidelijk gedaan. De Hogere Engelen helpen ons - indien wij dat wensen - om geleidelijk aan een proces van her-bedrading te ondergaan, wat betekent dat de meridianen die gesloten waren te openen en effectief nieuwe meridianen of enerigekanalen te creëren om de nieuwe energieën te dragen die dit lichaam of deze vorm nu manifesteert. Uiteraard zijn er herkenbare fysieke symptomen merkbaar en herkenbaar tijdens dit unieke veranderingsproces. [Nieuwsbrief Meditatie]

7. Nieuw inzicht; de chakra-stromingsleer en aura-energievezels
bloem15aIn de 'oude' chakra-leer is ontzettend veel aandacht besteed aan de opwaartse, 'verlichtende' energiestroom, gecentraliseerd in de bovenste drie chakra's. Nú is het tijd, dat we naar een krachtiger spirituele zelf-realisatie toegroeien door volop aandacht te besteden aan een horizontale spirituele lusvormige bewegingstroom van energieën komende uit alle chakra's én de lange, verticale 'informatievezels' van energieën die als het ware het aura-veld begrenzen. En als we praten over de horizontale stromingsrichtingen van iedere chakra - de bewustzijnsniveaus - dan spreek ik over vier horizontale buisvormige chakra's in de vier windrichtingen die ook wel het Universele Kaliberingsnetwerk -  kortweg UCL® - wordt omschreven. Let wel: buisvormig in plaats van trechtervormige uitmondingen van een chakra!

Nieuw inzicht 10.
Peggy Phoenix Dubro [Boek 'Het Kosmische Energieveld'; 'Afstemmen op de Kosmos'] schrijft hierover - het UCL ® - het volgende:

 • Het kernpunt van haar betoog is, dat er in deze tijd een nieuw multidimensionaal organiserend energieveld om de mens zich ontwikkelt, die gevoed wordt met de Kernenergie ofwel de Kosmische Levensenergie.
 • Het UCL [*] functioneert als een elektrische transformator die energie van het ene naar het andere circuit overdraagt. Dit is de reden, dat dit proces de 'her-bedrading voor de nieuwe energie' wordt genoemd.
 • Hoewel de basispatroon van het UCL® bij iedereen hetzelfde is, is de kalibratie (het ijken of versterken) persoonlijk én uniek! Deze wordt bepaald door de 'wiskundige' verhouding tussen de trillingsfrequentie van een persoon én het Kosmische Netwerkraster; de Kosmische Energie die als het ware via de kosmische chakra's binnenkomt.
 • Er is een energetische zuil of Licht Kolom aanwezig van Zuiver Licht die recht omlaag door het midden van je lichaam loopt. Hier, in ieder bewustzijnscentrum ofadam na zondeval chakra, bevindt zich de vereniging van deze Goddelijke Energie met het chakra-systeem. Hier bevindt zich dus de persoonsgebonden Kernenergie. Hoe groter de energiestroom hier is, des te groter de vrijgave van spirituele kennis van binnenuit is. Hoe meer je in het NU-moment aanwezig bent, des te groter is de elektrische lading die je bezit. De elektrische lading van je geschiedenis en de lading van je toekomstig potentieel - je toekomst - komen allemaal in het NU. Maar al te vaak creëert onze energiegeschiedenis {1} een zichzelf herhalend patroon, dat een anker van negativiteit wordt en dat ons van verdere persoonlijke groei weerhoudt!
 • 'Vezels' van licht en energiestalen in horizontale richting uit de chakra's. Deze 'vezels' vormen achtvormige lussen die uitlopen in de lange verticale (microscopische onzichtbare) 'energievezels of krachtlijnen' die je energetische anatomie omgeven en doordringen. Dit is de structuur die het UCL® vormt. De achtvormige 'vezels' stralen uit van de chakra's en verbinden ons met de Kernenergie! Dit zijn zelf-balancerende lussen van het UCL®. Ze vormen het oneindigheidssymbool dat de oneindige verbinding tussen onszelf en de Schepper symboliseert!
 • Wanneer er een vordering in persoonlijke ontwikkelingen - de innerlijke groei(proces) - plaatsvindt, wordt er een nieuwe ordening in het veld gecreëerd die een sterkere structuur oplevert waarmee energie van de Oneindige Bron (het Kosmisch Netwerk, AL, Al-Wat-Is, of God) kan worden opgevangen. Als de verbindingen eenmaal zijn gemaakt, zien we vaak een spectaculaire toename in het co-creatieve levensproces van de persoon!
 • Het bijzondere is, dat de manier waarop de energie aan de achterzijde ('het verleden' symboliseert) zich verbindt met en informatie doorgeeft aan de energie in het midden (het heden, nu). De Kernenergie verbindt zich met en sluist de informatie door naar de energie aan de voorzijde ('de toekomst'). De kanalen zijn in beide richtingen open, zodat de toekomst met het heden kan communiceren en zelfs met het verleden. Deze verbinding van verleden, heden en toekomst creëert het afb. illusie 3eeuwige NU. Er is in werkelijkheid geen verleden, heden of toekomst; er is slechts het NU. Deze informatie is niet nieuw, maar wordt door dit UCL-systeem weer eens extra onder de aandacht gebracht.
 • Op dezelfde wijze worden de andere richtingen van de horizontale spirituele lusvormige bewegingstromingen geactiveerd!
 • Een essentieel punt is, dat je het UCL kunt trainen en wel door je innerlijk vermogen te versterken, wordt de nieuwe energie in je lichaam en aura-veld te behouden!

[UCL: Universal Calibration Lattice is je persoonlijke energiestructuur die onze persoonlijke verbinding met de Kosmisch Netwerk, de onbegrensde of Universele Energiebron weergeeft.]

Note {1} Je geschiedenis - je overgeërde patronen, vorige levens en alle gebeurtenissen die je in dit leven hebt meegemaakt - is opgeslagen (beter gezegd, geprojecteerd middels gedachtevorming van het cel-geheugen in je aura-veld) in de lange 'informatievezels' aan je achterzijde; onze wilskant! 'Je draagt als het ware je verleden met je mee en wel als een 'rugzakje'.

Nieuw inzicht 11. Het andere, nieuwe inzicht is gebaseerd op de nieuwste visie op het aardmagnetisme, waarin het 'hart' van de chakra of de energiebron wordt voorgesteld als een generator die permanent achtvormige luspatroon van de twee afzonderlijke, spiraalsgewijs bewegende energieën, evenals op de tegengestelde elektrische polariteit die de stroom teweegbrengt. Magnetische en elektrische eigenschappen bestaan in zo'n geval gelijktijdig.
Wetenschappers hebben recentelijk de invloed van het fysieke hart onderzocht en hebben daarbij enkele verrassende ontdekkingen gedaan; hij is elektromagnetisch!

bloem13aHet fysieke hart is de sterkste generator van elektromagnetische energieveld in het menselijk lichaam die het grootste elektromagnetisch veld van alle organen in het lichaam creëert. Het elektrische veld van het hart heeft ongeveer zestigmaal grotere amplitude dan de door de hersenen geproduceerde elektrische activiteit.
Cardiologen hebben ontdekt, dat het door het hart opgewekte elektromagnetische veld gemoduleerd wordt door verschillende emotionele toestanden. Er zijn studies die duiden op de mogelijkheid dat dit hartveld mogelijke informatie uitzendt die door anderen kan worden opgevangen. Aangetoond is dat het hart, en niet de hersenen, de zetel van emoties is!
In het boek 'The second brain' van neurobiolooog Michel Gershon beschrijft hij de spectaculaire ontdekking, dat onze buik ook over een zelfstandig functionerend zenwustelsel beschikt en wel meer zenuwcellen zou bezitten dan onze hersenen. Binnen ons lichaam blijkt de buik - het zonnevlechtcentrum of zonnevlechtchakra - een autonoom centrum te zijn, dat over wijsheid beschikt en op een andere manier waarneemt dan onze hersenen. Terwijl ons hoofd de dingen lineair waarneemt met de belangrijkste zintuigen, zal de buik op een holistische wijze allerlei aspecten die niet direct zichtbaar zijn, maar waarin misschien wel meer wijsheid schuilt dan ons lineair denken.

Mijn gedachte op basis van het voorgaande is, dat ons lichaam drie zeer belangrijke verwerkingscentra (hoofd, hart en buik) - centrum waar binnenkomende en uitgaande informatie wordt verwerkt - heeft met krachtige hoofdgeneratoren die het menselijke energieveld 'voeden'. Echter we moeten ons wel degelijk blijven realiseren, dat alle bewustzijnscentra of alle chakra's  van essentieel belang zijn voor het goed functioneren van het totale energiesysteem; het menselijk energieveld en het chakra-systeem. Niet geaard of gegrond zijn kan een gevolg zijn van een 'gesloten' straartbeenchakra, omdat er geen doorstroming van de Aardse- en de Levensenergie plaatsvindt; de Kernenergie is aldaar geblokkeerd! Dit geldt hetzelfde voor de kruinchakra, die in 'gesloten' situatie mede verantwoordelijk is voor het ontstaan van alle chronische ziekten!

8. Het Nieuwe Aura-veld
Op basis van de inzichten van wetenschappelijk en paranormale onderzoeken van o.a. Peggy Ph. Dubro, David P. Lapierre, Davis, Rawls en o.a. de wetenschapper bloem14aprofessor William Tiller kun je stellen en concluderen, dat er in deze nieuwe tijd een geheel Nieuw Multidimensionaal Organiserend menselijk Energieveld zich om de mens ontwikkelt, dat verbonden is met een Universele Rasterstructuur van waaruit de hoofdstraal van SPIRIT of het Goddelijke Zelf - middels frequentie-impulsen - de knooppunten van ieder rasterstructuur (structuur van geometrische vormen) van het menselijk hyperveld zal beïnvloeden. Er vindt tijdens het levensproces steeds een interactie tussen de Kosmos en het menselijk energieveld plaats. Dit inzicht bestond al veel langer, maar is sinds kort wetenschappelijk gepubliceerd.
Het nieuwe wetenschappelijk inzicht toont ook weer eens aan, dat er in werkelijkheid géén begrenzing van het aura-veld door magnetische 'krachtlijnen' of energetische informatie-'vezels' of 'energiekabels' bestaan. Want het aura-veld is namelijk een deel van een veel groter geheel; een groter Kosmisch Energieveld waar géén grenzen zijn. Dus je bent niet afgescheiden van de Kosmos én je medemens, wat sommigen wellicht denken. Want je staat permanent in verbinding met de Kosmische Levensenergie of de SPIRIT-Referentie-Straal middels een kolom van Zuiver Licht. Het is alleen aan jou om het totale Energie-systeem te onderhouden!

9. Specifieke kenmerken van het Nieuw Menselijk Energieveld
Het meest opmerkelijk is wel, dat de 'buitenste' energievezels of 'krachtlijnen' van het Nieuw menselijk energieveld te beschouwen zijn als een uitbreiding van het sympathisch zenuwstelsel (medegevoeldigheid). Wanneer je leert hoe je het gevoel en intentie - jouw wezenlijke bedoelingen - via deze 'strengen' of 'energievezels' kunt uitdrukken, verhelder en versterk je je communicatie met het Kosmisch Netwerk of het Oneindige Energieveld.
'Ik ben een kind van God' is een wezenlijke intentievorm van ons bestaan.

De kernpunten van het Nieuw menselijk Energieveld zijn:

 1. De lange 'energievezels of krachtlijnen' aan de voorkant van ons lichaam bevatten informatie over ons potentieel, over onze toekomstmogelijkheden en bloem15avertegenwoordigt ons gevoel; de gevoelskant.
 2. De lange, verticale 'energievezels' aan de achterkant van ons lichaam vertegenwoordigen de informatie uit ons verleden, onze geschiedenis en vertegenwoordigt tevens onze wilskracht.
 3. De lange verticale 'vezels' aan de zijkanten van ons lichaam bevatten informatie over de energieën die we geven én ontvangen aan de buitenwereld; communicatie middels het horen en het zien.
 4. Het meest opvallend in het Nieuw menselijk energieveld is wel de horizontale oneindigheidslussen of achtvormigeluspatronen, ter hoogte van ieder chakra-(bewustzijns)niveau die de uiteindelijke communicatie met de 'buitenwereld' bewerkstelligen. Realiseer, dat je de 'buitenwereld' nodig hebt voor je bestaan én het innerlijke groeiproces! Zonder de buitenwereld zou je niet eens weten dat je bestaat!
 5. Het zogenaamde 'vrije-generator-principe' dat zich op een bijzondere wijze binnenin het menselijk energieveld heeft gemanifesteerd. Mijn gedachte is, dat - zonder dat men zich dat in de wetenschappelijke kringen realiseert - dat hier enigszins een wetenschappelijke 'verklaring' is gevonden voor het feit dat wij een drieledig lichtwezen zijn, bestaande uit een ziel, een geest en een lichaam. De 'vrije-generator' gelokaliseerd in het midden van ons lichaam met het 'hart' als centrum is een pulserende, oneindige energie die twee stromingsbewegingen bewerkstelligt; het achtvormige luspatroon van de twee afzonderlijke spiraalsgewijs bewegende energieën die het dualistisch concept - het ying-yang principe - van energieën aanduid. De ziel wordt juist gekenmerkt door twee onafscheidelijke, gelijkwaardige energieën die aangeduid kunnen worden als een vrouwelijke- en een mannelijke energie. De ziel - deze unieke energiepatronen of dit energielichaam van het Goddeljke Bewustzijn Zelf - onthult én doordringt het hele lichaam!
 6. Het Nieuw menselijk energieveld is opgebouwd uit een persoonsgebonden, uniek geometrische vorm die aan verandering onderhevig is. Door een vordering  in de persoonljke ontwikkelingen - het innerlijke groei-proces - wordt een nieuwe ordening in het veld gecreëerd die een sterkere structuur oplevert waarmee energie van de Oneindige Bron kan worden opgeslagen.
 7. Er is een energetische zuil of Kolom van Zuiver Licht die recht omlaag door het midden van je lichaam loopt. Deze energiekolom van Zuiver Licht wordt bloem 6getransformeerd via de kosmische chakra's tot een persoonsgebonden Kernenergie die zich manifesteert in en rondom ieder bewustzijnsniveua of chakra-niveau. Hoe groter de energiestroom hier is, des te groter de vrijgave van spirituele kennis van binnenuit is! Hoe meer je in het NU-moment aanwezig bent, des te groter is de elektrische lading die je bezit. De elektrische lading van je (energie)geschiedenis - je overgeleverde patronen, overtuigingen en herinneringen van vorige levens - en de lading van je toekomstig potentieel komen allemaal in het NU samen!

Note: 'Ik weet, aldus Peggy Phoenix Dubro niet of dit unieke stelsel reeds eeuwen heeft bestaan, of dat dit stelsels van energestromingen meer recentelijk aan het licht is gekomen door nieuwe inzichten en mogelijkheden van de mens of dat de veranderingen zijn ontstaan ten gevolge van energieveranderingen van de planeet en ons bewustzijnsontwikkelning (nieuw DNA-helix). Maar één ding is wel duidelijk geworden; dit schijnbaar oneindig stelsel van licht- en energievezels kunnen we nu gaan beschouwen als de totale som van het volledige elektromagnetisch energieveld, dat onze verschillende energievormen (zowel verticaal als horizontaal) bevat, van onze kristallen geheugenstructuren én onze DNA-codering'.

Note: De achtvormige energie-lus of ∏- lus (pi-lus)
Jack Serfetti beschreef de werking van de achtvormige lus als volgt: 'Interactie van geest en materie (ziel en geest) worden 'rondgepompt' door externe  boodschappen uit het verleden, de toekomst en elders; de intentie uit de toekomst maakt een lus met ervaring uit het verleden; intentie uit het verleden maakt een lus met ervaring uit de toekomst. Ergens in het midden van het lusproces ervaren we de NU-momenten van het bewustzijn'.
Het oneindige getal ∏ luspatroon staat voor de persoonlijke verbinding tussen jezelf en de Schepper: het symbool is een figuur acht!

Note: Eigenschappen van het Universele Energieveld

Het doordringt alle ruimte, bezielde en onbezielde objecten, en verbindt alle objecten met elkaar; het stroomt van het ene object naar het andere; de dichtheid ervan varieert omgekeerd evenredig met de afstand van de bron. Het volgt ook de Wetten van harmonische zelfinductie en sympathetische resonantie, het verschijnsel dat optreedt wanneer je een stemvork aanslaat, waardoor een tweede stemvork met dezelfde frequentie begint mee te trillen en dezelfde klank laat horen!
Het Universele Energieveld heeft een structurende invloed op de materie én heeft vormgevende kracht. Het schijnt uit meer dan drie dimensies te bestaan. Wat betekent dat? Het is synergetisch en vormgevend. Het Universele Energieveld is altijd verbonden met een bepaalde vorm van Hoger Bewustzijn, van hoog ontwikkeld tot heel primitief. Het hoog ontwikkelde Bewustzijn wordt geassocieerd met de 'hogere vibraties' en energieniveaus; het Natuurljk Goddelijk Bewustzijn, het DNA (Divine Natural Awareness)!

10. Het versterken van je energieveld is spirituele Revolutie
De tijd van 'transitie'

1160559 sky and sea and backgroundDe oude energetische geneesmethode zijn dikwijls gebaseerd op het opsporen en behandelen van 'energieblokkades' in het aura- en chakra-systeem of het fysieke lichaam. Dit was en is doeltreffend om de energiestroom en de functie van het energieveld en fysieke wezen van de persoon te herstellen. Het systeem werkt in wat de Goddelijke Hiërarchieën het 'Oude Energie Vorm' noemen. In dit DNA-patroon is onze menselijk functioneren [DNA= een uitgebreide bibliotheek of informatiecentrum, dat de heilige geometrische vorm opslaat en bijhoudt voor elke incarnatie én elk leven!] opgeslagen en werd via onze ouders, grootouders, voorouders aan ons doorgegeven! Deze DNA omvat alle kronieken van stoornis en ziekte die wij als individu kunnen krijgen en aantrekken in onze creatie van ervaringen, - middels incarnatie - op Aarde. Deze fysieke manifestaties van ziekte waren dikwijls verbonden met emotionele en mentale geloofspatronen van zonde en karma, en hun bijbehorende geloofssystemen van schuld, straf en 'terugbetaling'. Deze geloofssystemen zijn ook in het DNA gecodeerd op de emotionele en mentale niveaus en samen vormen ze de 'Oude Energie Vorm'.

De meeste mensen zijn enkel verbonden met hun fysiek, emotioneel en mentaal 'lichaam' en de DNA-kronieken. Ze zijn niet - helaas nog niet - verbonden met hun Spiritueel of Kosmisch DNA! Een deel van de verandering naar een nieuwe staat is de 'her-verbinding of her-bedrading' van de persoon om de Spirituele of Komisch DNA in te sluiten, beter gezegd toe te laten. Er ontstaat dan een nieuwe staat van de persoon, nl. de Kristal-staat. Een staat waarin je klaar bent om te erkennen, dat je de Goddelijke Essentie in een menselijke Vorm bent, dat je een vonk van Creatieve Goddelijkheid in een lichaam van materie bent én dat je de intentie hebt om samen met SPIRIT - God Zelf - een nieuwe wereld te creëren. Je voelt diep van binnen het Diamanten Licht van God, dat in je hart leeft. Dat zijn de wezenlijke veranderingen! En wanneer je dat Licht in jezelf en anderen erkent, ben je klaar om Oneindige Liefde op Aarde te belichamen en de Vreugdevolle frequenties van de Hemel op Aarde te dragen.

10.1 Methode
Het vergt geen jaren van meditatie en discipline, het vraagt enkel dat je de Keuze en Intentie [intentieverklaring naar het Licht toe] maakt, en je gedachten én (geloofs)overtuigingen afstemt op de Keuze en Intentie. Als je deze goddelijke keuze hebt gemaakt, wees dan open om te ontvangen. Leer om alles in het leven alsaardbeien Liefde en Genade te zien, laat angst en weerstand los, en beweeg je naar Dankbaarheid en Waardering. Het is Dankbaarheid die zal verzekeren dat de Stroom van Overvloed voortduurt, want de Goddelijke Intelligentie binnen de Stroom reageert op Dankbaarheid door zelf nog meer Liefde en Zegeningen uit te storten.
Werk het proces niet tegen of sluit niet af door angst voor tekort of verlies, want dat zijn illusies op de Nieuwe Aarde. Gebruik je ervaring van wijsheid om je geloofsovertuigingen en keuzes te verfijnen tot je je Hartverlangen in je leven manifesteert. Weet dat het gemakkelijker wordt wanneer je vaardiger wordt in het maken van keuzes vanuit je Hart en je intentie afstemt op de Hogere Wil en jezelf toestaat om van SPIRIT te ontvangen via het proces van Overgave en Dankbaarheid!

Hans Zevenboom

Literatuurverwijzingen: 'Het Kosmische Energieveld' van Peggy PHoenix Dubro - [ISBN 90-2020-8421-5] en 'Afstemmen op de Kosmos' van Susan Joy Rennison - [ISBN 978-90-202-0356-1]. 'Het drieledig wezen' van Hans Zevenboom - [ISBN 978-90-813716-1-2]. De Nieuwsbrieven van de Stichting Millennium-Visie; DNA& Genen, en Epigenetica.

 

 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack