logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

Chakra's - deel I, Oktober 2011 Afdrukken E-mailadres

 

     
   
     
 

Chakra's - nieuwe inzichten, deel I

'Het chakra-systeem is te beschouwen als de sleutel tot kennis en geestelijke groei'.
'Bewustijnsgroei door afstemming van de chakra's op de Komische energieën'.

Het chakra-systeem is een oud metafysisch systeem, dat het onderlinge verband tussen verschillende aspecten van ons multidimensionaal Universum schetst. Wij, als deel van dit Universum, zijn ook multidimensionaal! Wij hebben allen een lichaam, een geest én een ziel. Wij hebben gedachten, gevoelens, ideeën, herinneringen en daden. Wij zijn net zo complex als de wereld en het Universum om ons heen. Maar wat wij ons eens zouden moeten realiseren is, dat wij onlosmakelijk verbonden zijn met dat Universum; met de Kosmische Energie, de Levensenergie die ons voorziet van de benodigde levenskracht!

Samenvatting van het 'oude' begrip chakra

 1. Chakra's kun je ook omschrijven als de 'organen van het menselijk energieveld' [aura], die de energie (stroming) voor het lichaam én het etherlichaam (lichtend lichaam) verzorgen. Je kunt ze het beste voorstellen als trechtervormige spiraalbuizen (kelk) die ergens met de grootste opening in de (buitenste of binnenste) 'ringlaag' (de 'schil') van de aura zitten en met de kleinste opening verbonden zijn met een zenuwknooppunt of een endocriene klier.
 2. De chakra's worden in verband gebracht met de zeven kenmerkende bewustzijnsniveaus; de zeven (meest bekende) hoofdchakra's gelokaliseerd in het fysieke lichaam.adam na_zondeval
 3. Chakra's zijn geen fysieke, in het lichaam aan te wijzen centra, maar veeleer energiewervelingen van de menselijke aura. De ronddraaiende energiebeweging in iedere draaikolk of kelk - een direct gevolg van de programmering - komt overeen met het vibratiepatroon van de chakra's.
 4. Chakra's hebben op het bewustzijn eenzelfde uitwerking als een draaikolk op het water. 'Ze draaien als een draaikolk dingen af of trekken ze aan', is een beeldspraak die ook nu nog steeds van toepassing is. Alles wat een chakra op een specifiek vibratieniveau tegenkomt, trekt ze aan, verwerkt het en stoot het weer af!
 5. Het zgn. Caduceus-effect heeft zijn uitwerking op heel het chakra-systeem. Het gaat hier om een verschil tussen yin en yang, tussen de vrouwelijke en mannelijke chakra's. In het kort komt het erop neer, dat de even chakra's (2, 4 en 6) een vrouwelijke, dus een yin-kwaliteit hebben, terwijl de oneven (1, 3, 5 en 7) mannelijk van aard zijn. Het feit dat er vier mannelijke en drie vrouwelijke chakra's zijn, wordt gecompenseerd door de belangrijke rol die het hart speelt, een yin-chakra, en het middelpunt van het hele chakra-systeem is.
 6. Elke grote chakra aan de voorkant van het lichaam gaat samen met zijn tegenhanger aan de achterkant en tezamen vormen ze één chakra, waarbij er één (horizontale) stromingsbeweging van energieën is.
 7. De chakra's bewerkstelligen de ontwikkeling van verschillende aspecten van zelfbewustzijn. Elke chakra staat in verband met een specifieke psychologische functie en dient in dit leven verder te worden ontwikkeld, te worden ontplooid!
 8. De chakra's zijn verbonden met de verschillende energielichamen of lagen van het menselijk energieveld of aura-veld. Iedere laag van de aura staat in verbinding met een bepaalde chakra. Bijvoorbeeld de 1e laag van het aura-veld en de 1e chakra staan in verband met het lichamelijk functioneren en de lichamelijke waarwording; het voelen van pijn of genot.
 9. Elke chakra doorstraalt het lichaam en heeft een voor die chakra specifieke invloed op de orgaanfuncties, de bloedsomloop, de hormoonhuishouding, maar ook op de emoties en het denken. Elke chakra heeft, afhankelijk van zijn positie in het lichaam, bepaalde klieren onder zijn hoede en zorgt ervoor dat ze goed blijven functioneren.
 10. Chakra's zijn te beschouwen als centra waar de Kosmische levensenergie, de Aardse energieën en de horizontale energieën transformeren. Deze energieën worden door de chakra's opgenomen, gericht en beschikbaar gesteld voor geestelijke processen.
 11. De chakra's zorgen tevens voor de doorstroming van energieën tussen de verschillende niveaus; de opwaartse- en de neerwaartse energiestromingen ofwel de manifesterende- en de bevrijdende energiestroom en de horizontale energiestromingen om te kunnen 'communiceren' met de buitenwereld!
 12. Alle chakra's zijn traditioneel verbonden met kleuren, symbolen, mantra's (met goddelijke kracht geladen klanken), elementen en goden, die overeenkomen met de energetische frequenties van een bepaalde energiewerveling en die kunnen helpen om de esoterische betekenis ervan te ontcijferen.

Samenvatting van het nieuwe begrip chakra

 1. Het chakra-systeem is een bewustzijnsmodel! Bewustzijn is, datgene wat informatie over welk onderwerp dan ook, of het nu om innerlijke, uiterlijke, 'reële' of ingebeelde zaken gaat, ontvangt, analyseert, opslaat, weer gebruikt en schept. Dus ieder mens heeft zijn eigen uniek energiesysteem!
 2. Het bijzondere aspect van het 'generator-principe' ofwel de nieuwe energievoorziening - het basis principe voor ieder chakra-bewustzijnsniveau - is, dat we beter kunnen spreken over een horizontale stromingen van elektromagnetische energieën aangeduid met het begrip 'donut-energievorm'. Opmerkelijk is, dat op ieder chakra-niveau deze energievorm duidelijk herkenbaar aanwezig is, 'voelbaar' en 'zichtbaar'.afb. geloofsovertuiging_2
 3. Deze 'donut-energievorm' bevindt zich niet alleen rond iedere chakra, maar het centrum of het middelpunt van deze unieke donut-energievorm bevindt zich rond het 'hart' van iedere chakra. Het punt waar de Kosmische- of de Kernenergie en de Aarde Energie met andere energievormen samen komen.
 4. Een belangrijke energiepatroon binnenin deze 'donut-energievorm' is de horizontale, achtvormige lus-patroon die vanuit ieder bewustzijnsniveau (chakra) zowel aan de voorkant, de zijkanten en de achterkant van het lichaam herkenbaar, 'zichtbaar' en voelbaar aanwezig zijn. Een achtvormig lus-patroon in de uiteindelijke vorm van een 'donutcontstructie' waar binnenin een oneindige horizontale energie(lus)beweging of energiepatroon aanwezig is! Deze horizontale achtvormige lus-patronen zijn de kanalen (binnenin de donut-energievorm van een chakra) waardoor de elektrische ladingen zich verplaatsen en het communiceren met de buitenwereld mogelijk wordt gemaakt! Kenmerkend is, dat de chakra's vier lusvormige stromingspatronen kent en wel in de vier windrichtingen!
 5. Deze achtvormige lus-patronen die zich binnenin de donut-energievorm bevinden, transporten informatie van en naar de lange energievezels of 'krachtlijnen' die zich aan de voorkant, achterkant en de zijkanten in de buitenste rand van het aura-veld bevinden. Dit is de kerngedachte van het UCL®-kaliberingssysteem volgens Peggy Dubro. De gedachte van Peggy Ph. Dubro is, dat de buitenste 'strengen', 'vezels' of 'krachtlijnen' van het UCL® als het ware een uitbreiding zijn van het sympatische zenuwstelsel.
 6. In ieder chakra-knooppunt of hartpunt van een chakra zal er een vermenging van de hoofdstromen van energieën plaatsvinden; te weten de opwaartse-, de neerwaartse stroom én de vier horizontale energiestromen in vier windrichtingen! Op deze wijze wordt op ieder bewustzijnsniveau het zogenaamde 'generator-principe' geactiveerd. Een chakra is dus te vergelijken met een plaatselijke energiecentrale; een krachtbron van energieën!
 7. Over het algemeen raken de chakra's en daardoor ook het menselijk energieveld met haar opgeslagen informatie in de geometrische vormen van het aura-veld geblokkkeerd door ervaringen in dit leven - onze jeugdervaringen bijvoorbeeld - én in vorige levens! Hier komt het begrip deficiënt en excessief naar voren.
 8. We kunnen een chakra óók beschouwen als een psychische computerschijf die specifieke programma's bevatten over hoe we verschillende aspecten van ons leven aanpakken. De psychologische (computer)schijf is te vergelijken met een bibliotheek, waarin iedere levensboek een beschrijving is te vinden over de levenservaringen van een (vorige)leven(s) of van het heden.

1. Wat is een chakra? ('oude' visie)
'Chakra's zijn onderdelen van een bio-psychisch energiesysteem!'
Het woord chakra is een Sanskriet-woord dat 'wiel' of 'schijf' betekent. Metafysisch gesproken is een chakra een draaikolk. Een chakra wordt dan ook omschreven als een wielvormige draaikolk ('oude' visie) waarin verschillende niveaus van bewustzijn (het weten en kennen van het bestaan van iets) elkaar doorkruisen of ontmoeten. Chakra's zijn dus energie- en bewustzijnscentra in het menselijk lichaam. Het zijn geen fysieke in het menselijk lichaam aan te wijzen centra, maar energiebronnen of energiecentrales opgebouwd uit energiewervelingen en -stromingen.

 • Chakra's kun je ook omschrijven als de 'organen van het menselijke energieveld' [aura], die de energie (stroming) voor het lichaam én het etherlichaam (lichtend lichaam) verzorgen. Je kunt ze het beste voorstellen als trechtervormige spiraalbuizen ('oude' visie) die ergens met de grootste opening in de (buitenste of binnenste) 'ringlaag' van de aura zitten en met de kleinste opening verbonden zijn met een zenuwknooppunt of een endocriene klier.bloem1a
 • Chakra's zijn centra van activitiet met behulp waarvan levensenergieën worden waargenomen, geassimileerd en overgedragen. Al onze handelingen en inzichten vinden hun oorsprong in en keren terug naar deze punten in onszelf, onze chakra's die het brandpunt vormen van ons gecompliceerde ziel-, geest-, lichaamssysteem waarin alles wordt gecoördineerd.
 • Ook kun je het (subtiele) lichaam zien als de hardware van een computer, waarbij de chakra's de schijven (diskettes) representeren waarop de programmering is opgeslagen. Chakra's kunnen we beschouwen als een psychische computerschijf die programma's bevat over hoe we verschillende aspecten van ons leven aanpakken.
 • De belangrijkste kruispunten, energiepoorten of energiecentra worden als 'hoofdchakra's' gedefinieerd. Er bevinden zich meerdere elementaire energiecentra (12 á 14 hoofdchakra's) die zich in het subtiele lichaam of etherisch lichaam (1e laag) bevinden. Het subtiele lichaam is te beschouwen als een fijnstoffelijk voertuig dat aan ons fysieke lichaam ten grondslag ligt. Het representeert meer het spirituele bewustzijn. We ervaren het in de vorm van zuivere gedachten en zuivere gevoelens; dat is wat de ziel is!
 • Op het fysieke vlak corresponderen de chakra's met zenuwknopen, waar de activiteit van de zenuwen sterk geconcentreerd is, én met de endocriene klieren. [De belangrijkste functie van endocriene klieren is rechtstreekse afgifte van hormonen aan de bloedbanen]. Hoewel de chakra's sterk in wisselwerking staan met het zenuwstelsel en de endocriene klieren [hypothalamus, hypofyse, schildklier en bijschildklier, eilandjes van Langerhans in de alvleesklier, testikels of eierstokken], mag je ze niet opvatten als onderdelen van het fysieke lichaam. De corresponderende organen zijn er ondergeschikt aan, net zoals ons fysiek lichaam ondergeschikt is aan de aura. Desondanks is hun inwerking op het fysieke lichaam bijzonder krachtig te noemen.
 • De chakra's zijn de zenuwcentra van energiecentra langs de wervelkolom of energiezuil in het etherisch lichaam. Ze absorberen en distribueren fysieke, mentale, emotionele, en spirituele energiestromen; splitsen de Universele Energie (chi, prana, etc.) op in samengestelde energiedeeltjes en zenden ze dan langs de zogenaamde nadi's die op ene rondom een orgaan of klier liggen.
 • Chakra's hebben op het bewustzijn eenzelfde uitwerking als een draaikolk ('oude' visie) op het water. 'Ze draaien als een draaikolk dingen af of trekken ze aan'; is een beeldspraak die ook nu nog steeds van toepassing is. Alles wat een chakra op een specifieke vibratieniveau tegenkomt, trekt ze aan, verwerkt het en stoot het weer af! Tijdens dit 'energiespel van aantrekken en afstoten' ontstaan er symbolische patronen die met onze fysieke en mentale programmering verband houden. Als deel van ons bewustzijn liggen deze patronen in onze chakra's verankerd en bepalen zij onze handelingen! Hierdoor bepalen zij ook welk soort ervaringen wij opdoen én welke energie door de verschillende chakra's wordt aangetrokken! Denk hierbij aan begrippen als (geloofs)overtuigingen en je levensgeschiedenis; informatie uit het verleden!
 • De ronddraaiende energiebeweging in iedere draaikolk of kelk ('oude' visie) - een direct gevolg van de programmering - komt overeen met het vibratiepatroon van de chakra's. De chakra's van elk mens zijn uniek; desondanks bestaat er, evenals op anatomisch gebied, een aantal algemene overeenkomsten. Neem bijvoorbeeld een emotionele reactie zoals angst. Deze werkt op verschillende manieren op het fysieke lichaam in. We voelen vlinders in onze buik, onze adem stokt en misschien heb je last van trillende handen of een trillende stem. Deze fysieke symptomen verraden ons gebrek aan zelfvertrouwen, lokken bij anderen een negatieve reactie uit, waardoor onze angst in stand wordt gehouden. Deze angst hoeft niet eens verband te houden met de huidige omstandigheden, maar kan nog uit onze kindertijd stammen, die in de chakra's verankerd - als informatie op het hart van de psychische schijf - liggen en zodoende ons uiteindelijk gedrag bepalen. 'Overtuigingen creëren ons gedrag'!
2. Het werken met chakra's betekent dan ook onszelf bevrijden van oude patronen die ons beperken
 De 'vorm en de inhoud' van de chakra's worden grotendeels bepaald door de handelingen die wij in het dagelijks leven steeds opnieuw herhalen. Hierbij spelen de programmering en de cultuur waarin we geboren zijn, onze fysieke gesteldheid en informatie uit vorige levens een belangrijke rol!
bloem2aDoor observatie en interpretatie van de chakra's kan een belangrijke verklaring worden gegeven voor ons uiteindelijk gedrag. Gedrag wordt namelijk bepaald door onze overtuigingen; gedachte achter de gedachte, de zogenaamde kerngedachte. Evenals een horoscoop onthullen deze patronen de karaktertrekken die aan onze persoonlijkheid ten grondslag liggen, maar niets hiervan ligt ooit absoluut vast. Maar door onze constante betrokkenheid met de buitenwereld  hebben de patronen van de chakra's de neiging zich steeds opnieuw te herhalen. Vandaar het idee van karma (patronen die door handelingen ontstaan), waarin de Hindoe-gedachte is dat het functioneren van de chakra's én ons lot ten nauwste met elkaar verbonden zijn. De kans is volgens deze gedachte (heel) groot dat we in de zich steeds herhalende patronen van één van onze chakra's gevangen raken. We komen dan vast te zitten in een patroon, dat ons op een specifiek niveau - bijvoorbeeld stagnatie van het innerlijke groeiproces van de ziel of stagnatie van de ontwikkeling van een deficiëntie chakra - gevangen houdt.
Dit 'vastzitten' kan verband houden met een relatie, met werk, geloof, overtuiging of met een gewoonte, maar in de meeste gevallen gaat het simpelweg om een manier van denken; een vast denkpatroon of een overtuiging! Dit 'vastzitten' kan ook verband houden met zowel het te veel als het te weinig ontwikkeld zijn van een chakra. Als echter bovengenoemde patronen wel een heilzame uitwerking hebben, dan kunnen ze onze groei bevorderen en uit ons 'gevangen-zijn' bevrijden.
De chakra's worden in verband gebracht met de zeven kenmerkende bewustzijnsniveaus; de zeven (meest bekende) hoofdchakra's gelokaliseerd in ons fysieke lichaam. Zodra een chakra opengaat, worden we ons ook méér bewust van het bewustzijnsniveau dat met die chakra in verband wordt gebracht. Deze energie- of bewustzijnsniveaus kunnen met sleutelwoorden of beter gezegd met grove aanduidingen worden aangeduid. Vandaar dat we vanuit psychologisch oogpunt kunnen stellen, dat de chakra's overeenkomen met de belangrijkste levensgebieden: overleven, emoties en seksualiteit, wilskracht en de metabolische energie, liefde, communicatie en creativiteit, intuïtie en verbeeldingskracht en spiritualiteit.
We kunnen een chakra óók beschouwen als een psychische computerschijf die specifieke programma's bevat over hoe we verschillende aspecten van ons leven aanpakken. Dee computerschijven zijn aangesloten op de 'hardware' van ons fijnstoffelijk of subtiele lichaaam (beter omschreven als de ziel) en worden door het 'besturingssysteem van ons bewustzijn' (de geest = informatie = energie bestaande uit gedachten en herinneringen) gelezen. De onderste chakra bevat bijvoorbeeld ons 'overlevingsprogramma', zoals welke voedingsgewoonten het best bij ons passen, wanneer we lichamelijke beweging of slaap nodig hebben, en hoe we ons zelf moeten verzorgen wanneer we ziek zijn. De tweede chakra bevat ons programma over seksualiteit en gevoelens - hoe we omgaan met emotionele staten, onze seksuele gerichtheid en voorkeuren.
Besef, dat we allemaal een iets verschillend model hardware, met een eigen programmeertaal én een uniek besturingssysteem hebben. We werken met de chakra's om computervirussen uit de programma's te krijgen om het hele systeem 'gesmeerd' te laten lopen; vrij van emotionele virussen dus!
Tezamen vormen de hoofdchakra's de belangrijkste bestanddelen van ons bewustzijn! Hoewel we meerdere hoofdchakra's (12 stuks in en rond het fysieke lichaam ) én kleinere chakra's (totaal 21 stuks) kennen, gaat onze belangstelling uit naar die chakra's die ons bewustzijn in zeer grote mate bepalen. Ziekte wordt namelijk veroorzaakt doordat het energiesysteem niet in evenwicht is of wanneer de Kosmsiche Energiestroom geblokkeerd of verstopt zit. Met andere woorden een gebrek aan doorstroming in de energiehuishouding leidt ten slotte tot ziekte! 
Vergeet tevens niet, dat elk van onze vijf zintuigen in verband staan met een chakra. De tastzin, het gewaarworden, is verbonden met het eerste chakra; horen, ruiken en proeven met de vijfde (keel)chakra; zien met de zesde (derde oog)chakra.
3. De algemene functies van een chakra
Elke grote chakra aan de voorkant van het lichaam gaat samen met zijn tegenhanger aan de achterkant en tezamen vormen ze één chakra, waarbij de stromingsrichting van energieën horizontaal is! Aan de voorkant staan de chakra's in verband met de gevoelens, aan de achterkant met de wil!bloem3a
Vanuit het Universele Energieveld - de Kosmos - kun je deze goddelijke energie in al deze chakra's zien stromen. Ieder energiekolkje - het 'hartpunt' van iedere chakra - lijkt energie uit het Universele Energieveld op te zuigen of naar zich toe te trekken. Denk aan het principe van de wervelwinden, de cyclonen, de waterhozen of de orkanen die als energiecentrales functioneren.
De 'toppen' of de uiteinden van de chakra's in het fysieke lichaam die met de Kosmische Energiestroom - de Levensenergie of Prana - verbonden zijn, worden de 'wortels of de harten' van de chakra's genoemd.
In de harten van de chakra's bevinden zich denkbeeldige 'sluizen' - de sluier der vergetelheid ook wel genoemd - welke de uitwisseling van energieën die door de chakra's en het menselijke energieveld of aura wordt gereguleerd. Het gevolg is, dat de Kosmische Energie - het Goddelijke Bewustzijn - het aura-veld permanent voedt, maar dat de binnenkomende energieën van de buitenwereld enigszins de onbelemmerde, vrije (uit)stroming blokkeert; tijdelijk of soms permanent mede afhankelijk van het 'welbevinden' van de chakra-hartpunten.
Wij zijn net als menselijke sponzen gedropt in een energiezee van informatie. Omdat die energie altijd met een vorm van bewustzijn verbonden is, beleven we uitwisselen als zien, horen, voelen, gewaarworden, intuïtie of rechtstreeks weten. Daaraan kunnen we zien dat 'openstaan' van chakra's twee dingen betekent. Ten eerste betekent het een omzetting van een grote hoeveelheid energie vanuit het Universele Energieveld door alle chakra's, groot en klein; een grote gewaarwording van Goddelijke Liefde tot gevolg hebbende. Ten tweede betekent het het toelaten - omgaan met - van al het Goddelijke Bewustzijn dat met de Kosmische Energie die door ons heen stroomt, verbonden is. Het Goddelijke Bewustzijn hebben we nodig om onze chakra's te activeren; om te kunnen ervaren |Wie-we-werkelijk-zijn|!
bloem4aVoor velen van ons is dat niet gemakkelijk te bevatten en te accepteren. Er zou volgens sommigen eenvoudigweg veel te veel Goddelijke Informatie ineens binnen kunnen stromen met als gevolg dat het menselijk aura-veld lichtgevend van kleur wordt; een heldere, witte uitstraling vertoont. Maar het is uiteindelijk wel de weg die we moeten en gaan bewandelen, want door de energiestroom van een bepaalde chakra te vergroten, wordt er psychologisch materiaal tot bewustzijn gebracht dat met die chakra te maken heeft. Bij een plotselinge toevloed van energie zou al te veel psychologisch materiaal vrijkomen en dat zouden we helemaal niet kunnen verwerken. Daarom werken we in elke groeiproces aan het langzaam openen van elke chakra, zodat we tijd hebben om het persoonlijk materiaal dat vrijkomt te verwerken en de nieuwe informatie in ons leven te integreren.
Het is daarom belangrijk de chakra's te openen en onze Kosmische energiestroom te vergroten, want hoe meer energie we laten stromen des te gezonder zijn we, des te krachtiger is onze uitstraling ............ van liefde!
4. De belangrijkste functies en kenmerken van een chakra zijn:
 • Het voorzien van het menselijk energieveld of het aura-veld en dus ook het fysieke lichaam van de benodigde levensenergie of levenskracht.
 • De chakra's bewerkstelligen de ontwikkeling van verschillende aspecten van zelfbewustzijn! Elke chakra staat in verband met een specifieke psychologische functie en dient in dit leven verder te worden ontwikkeld, te worden ontplooid.
 • De chakra's zorgen tevens voor de doorstroming van energieën tussen de verschillende niveaus; de opwaartse- en de neerwaartse energiestromingen ofwel de manifesterende- en de bevrijdende energiestroom én de horizontale energiestromingen om te kunnen 'communiceren' met de buitenwereld!
 • Als systeem geven de chakra's een beeld van de manier waarop bewustzijn zich tot materie verdicht. Bij de lagere chakra's is deze verdichting het grootst; de bovenste chakra's zijn het minst verdicht. Theoretisch is zuiver bewustzijn minder verdicht en minder tastbaar dan denken in beelden. Taal bijvoorbeeld is 'vastomlijnder' en tastbaarder dan visualisatie.
Het chakra-systeem is dus een bewustzijnsmodel! Bewustzijn is, datgene wat informatie over welk onderwerp dan ook, of het nu om innerlijke, 'reële' of ingebeelde zaken gaat, ontvangt, analyseert, opslaat, weer gebruikt en schept. Bewustzijn is energie in de vorm van herinneringen en gedachten, die opgeslagen ligt in alle lichaamscellen! Informatie zowel van het heden als het verre, vorige verleden!
5. De hoofd-energiepatronen in het menselijk lichaam en -energieveld
Samengevat: De neerwaarste- en de opwaartse energiestroom, het 'vrije-generator-principe' en de 'donut-energievorm' met daar binnenin vier horizontale energiestromingen in de vier windrichtingen!
Vaak wordt het chakra-systeem vergeleken met een lotusbloem of een roos, die het licht of energie van de zon ontvangt en de benodigde voedingsstoffen uit de bodem opzuigt.
Wij kunnen ons zelf op dezelfde manier bekijken; we kunnen ons zelf als buizen beschouwen die aan beide uiteinden energie ontvangen en ontladen. Derhalve zal dat wat aan de bovenkant van de buis wordt ontvangen naar beneden stromen - naar de voeten -, en dat wat aan de onderkant binnenkomt, zal naar boven stromen; naar de kruin(chakra). De benedenwaartse stroom wordt het Pad van de Manifestatie genoemd in het Hindoeïsme; de opwaartse stroom het Pad van de Bevrijding.
bloem5aIn de oude literatuur over chakra-leer wordt doorgaans aan de opwaartse stroom van de bevrijding veel betekenis toegekend, omdat deze met geestelijke verlichting in verband wordt gebracht. Via dit kanaal of energiekolom (buis) bereikt de door ruimte en tijd beperkte energie een steeds grotere vrijheid; bewustzijnsverruiming! Langs dit pad wordt dat wat aan een vorm gebonden is geleidelijk uit die vorm bevrijdt, om een groter bereik en een grotere abstractie te gaan omvatten. Aldus verbranden we hout om vuur en warmte te verkrijgen, en het licht van het vuur leeft in onze zuivere geeest (de ziel) voort. Energie die in materie was opgeslagen, wordt bevrijd.
Gezien vanuit het bewustzijn is het de weg via welke we ons bevrijden van de (fysieke) beperkingen van de fysieke wereld om onze 'vleugels' steeds meer uit te slaan. Elke stap op het Pad van de Bevrijding betekent een nieuwe ordening van de materie en het bewustzijn. Met als gevolg een steeds grotere vrijheid en efficiëntie op geestelijk gebied. We zijn dus aan het (ver)-lichten; iedere dag!
De neerwaartse beweging is net zo belangrijk. Het is de stroom van manifestatie - Het Pad van de Manifestatie-, waardoor Goddelijke gedachten (= Levensenergie, Hoger Bewustzijn) zich door middel van voorstellingen, woorden en activiteiten verdichten en zodoende in de fysieke wereld een concrete uitdrukkingsvorm krijgen. 
Elke stap naar beneden is een handeling van bewustzijn in de vorm van een keuze - een scheppingsdaad. Het is een transformatieproces middels energieomzetting. Ten gevolge van deze 'beperking' neemt het nog onbepaalde bewustzijn van een bepaalde chakra een specifieke gedaante (energievorm) aan, zodat we aan onze fysieke behoeften kunnen voldoen en zijn we daardoor in staat om te overleven. Via de verdichting van etherische vormen halen we iets abstracts naar het concrete; naar het handelen in overeenstemming met ons ('plaatselijk') chakra-bewustzijn.
Nieuw inzicht 1.
In de 'oude' voorstelling van het magnetisme lopen magnetische krachtlijnen van de Zuid- naar de Noordpool; in de alternatieve versie van de Noord- naar de Zuidpool. Volgens de nieuwste inzichten is het aardmagnetisch veld gelijk aan dat van een staafmagneet. Echter er is een opmerklijke verandering geconstateerd; het achtvormig luspatroon van de twee afzonderlijke, spiraalsgewijs bewegende energieën lopen door het hart van de magneet of de aarde.
In het menselijk energieveld of aura treffen we een identiek patroon aan! Deze primaire, spiraalsgewijs energiestromen lopen in twee richtingen. Deze vormen gezamenlijk een achtvormig lus-patroon binnenin het menselijk energieveld, dat het hoofd en het staartbeen als keerpunten gebruiken én het fysieke hart als gemeenschappelijk kruispunt hebben. Door energie in dit circuit te laten stromen, wordt een zgn. 'vrije-energiegenerator' gecreëerd; een energiepatroon die het leven mogelijk maakt!
De 'vrije-generator-principe' is te vergelijken met het yin-yang principe, dat zowel de vrouwelijke als de mannelijke energie vertegenwoordigen! Anders gezegd: mijn persoonlijke gedachte is, dat dit 'vrije-generator-principe' de ziel als een vrouwelijke- én als een mannelijke energiepatroon binnenin het menselijke energieveld vertegenwoordigt en zich op die manier ook zo manifesteert!
De oorspronkelijke 'oude' visie van Ying-Yang energie
De Chinezen veronderstelden in het 3e millennium voor Christus het bestaan van een vitale energie die zij Ch'i noemden. Alle materie bezield of onbezield, is samengesteld uit en doordrongen van deze energie. Deze Ch'i bevat twee polaire krachten, yin en yang. Als yin en yang in evenwicht zijn, verkeert het systeem in fysieke gezondheid.

Het Caduceus-effect [Boek Anodea Judith, 'Chakra-werkbeoek' en Peter Rendell's theorie]
'Hoewel de polariteit tussen de kosmische en aardse energie en de tweespalt tussen de bovenste en onderste chakra's de belangrijkste factoren zijn die bij het analyseren van iemands totale systeem in aanmerking moeten worden genomen, blijkt er ook nog een ander patroon te bestaan. Het gaat hier om een verschil tussen yin en yang, tussen de vrouwelijke en mannelijke bloem7achakra's'. In het kort komt het hierop neer, dat de even chakra's (2, 4 en 6) een vrouwelijke, dus een yin-kwaliteit hebben, terwijl de oneven (1, 3, 5 en 7) mannelijk van aard zijn. Het feit, dat er vier mannelijke en drie vrouwelijke chakra's zijn, wordt gecompenseerd door de belangrijke rol die het hart speelt, een yin-chakra, en het middelpunt van het hele chakra-systeem is.
De geopperde gedachte door A. Judith en P. Rendell dat chakra's onderling allemaal een andere draairichting - links- en rechtsom - zouden vertonen, is niet in overeenstemming met de nieuwste inzichten omtrent de stromingsleer van het aardmagnetisme dat ook een soortgelijk identiek patroon in en om het fysieke lichaam vertoont. 'Het grootste verschil zou liggen in de (esoterische) gedachte, dat er wel over een achtvormige lus-patroon kan worden gesproken in beide systemen, maar dat deze achtvormig lus-patroon zich niet om iedere chakra zich manifesteert'.
In tegendeel, deze achtvormige lus-patroon van energieën manifesteert zich in en romdom het hele lichaam en wekt op deze manier een polariteit rondom het lichaam op die omschreven kan worden als Yin- en Yangenergie; de mannelijke en vrouwelijk energiestroming. Deze Yin-en Yangenergie activeert niet alleen de eerder genoemde nadi's (onzichtbare energiekanalen), maar ook zal deze energiestroming het innerlijke Bewustzijn - de ziel - voorzien van benodigde energievormen; de 'energiehuishouding van de ziel' die te beschouwen is als de hardware (de permanente opslagcapaciteit van alle gevoelens uit alle levens) van het menselijke systeem. De hoofdlevensbron of de levensgenerator van iedere mens - de ziel - bestaat dus uit een mannelijke en vrouwelijke energievorm; ook aan te duiden met het 'vrije-generator-principe'!
Nieuw inzicht 2.
afb. geloofsovertuiging_3Zelf ben ik de mening toegedaan, dat het bijzondere aspect van dit 'generator-principe' ofwel de energievoorziening het basisprincipe voor ieder chakra-bewustzijnsniveau is en wel op een iets 'kleinschaliger niveau'! Echter de (oorspronkelijke) grote stromingbeweging is nú 180 graden gedraaid; in plaats van een verticale (lus)stromingsbeweging van de energieën waarover we eerder hebben gesproken, ontstaat er nu ook een horizontale stromingsbeweging. We kunnen deze (kleinere) horizontale stromingen van elektromagnetische energieën beter aanduiden met het begrip 'donut-energievorm' en die is opmerkelijk genoeg op ieder chakra-niveau - let wel op ieder niveau - duidelijk herkenbaar aanwezig, 'voelbaar' en zichtbaar'!
Het meest bijzondere vind ik, dat deze energievorm zich niet alleen rond iedere chakra bevindt, maar dat het centrum of het middelpunt van deze unieke donut-energievorm zich in het 'hart van ieder chakra' bevindt. Het punt waar de Kosmische- of de Kernenergie met andere energievormen samenkomen. Het 'hartpunt' van iedere chakra is dan ook te beschouwen als hét verwerkingscentrum- de psychologische informatiediskette van iedere chakra - van alle binnenkomende en uitgaande informatie. Het 'hartpunt' van iedere chakra is dan ook te beshouwen als een (plaatselijke) generator, die het 'verwerkingsproces van ons bestaan in leven, steeds in beweging zet en houdt', zodat de opgeslagen informatie op de 'disketttes' - alle gedachten en herinneringen zijn opgeslagen van het heden, het verleden en vorige levens op deze diskettes - zich kunnen manifesteren tijdens de uitwisseling van informatiestromen met de buitenwereld. Op deze wijze vindt er een innerlijk rijpings- en groeiproces van het innerlijke Zelf plaats en dat is nadien op ieder chakra-niveau merkbaar!
Nieuw inzicht 3.
Dit generator-principe is dus op en rondom ieder chakra-niveau - ieder bewustzijnsniveau - te vinden en wel als een energievorm die een oneindige grote 'donut-energievorm' omschrijft, waarbinnen dit energieprincipe van uitwisseling van informatie middels de aanwezigheid van achtvormige lus-patronen, geldt. Een tweede herkenbare stromingspatroon binnenin deze 'donut-energievorm' is dus de horizontale, achtvormige lus-patroon die vanuit ieder bewustzijnsniveau (chakra) zowel aan de voorkant, de zijkanten en de achterkant van het lichaam bloem8aherkenbaar, zichtbaar en voelbaar aanwezig zijn. Althans, dat is mijn gedachte omtrent de aanwezigheid, de opbouw én de werkingsmethode van deze plaatselijke energiecentrale op ieder bewustzijnsniveau; een achtvormig lus-patroon in de uiteindelijke vorm van een 'donutconstructie' waar binnenin een oneindige horizontale energie(lus)beweging of energiepatroon aanwezig is!
Deze horizontale achtvormige lus-patronen zijn de kanalen (binnenin de donut-energievorm van een chakra) waardoor de elektrische ladingen zich verplaatsen en het communiceren met de buitenwereld mogelijk gemaakt wordt. Deze kanalen bevatten vóóraf gecodeerde informatie - informatie uit het 'hartpunt' van een chakra - in cirkelvormige patronen; de informatie circuleert door de achtvormige patronen en neemt op die manier informatie op van de buitenwereld en geeft daarna de informatie weer af aan het hartpunt van de chakra. Hier geldt het oneindige achtvormige energiepatroon, wat inhoudt dat 'het verwerken van informatie' 24 uur per dag doorgaat, mits de betreffende chakra natuurlijk 'openstaat'.
De cirkelvormige patronen reguleren de energiestroom door de lussen volgens de innerljke wijsheid - de levenservaringen - van het individu; de persoon in kwestie. Deze lussen dragen bij aan de zelf-balancerende en zelfregulerende aard van het menselijke energieveld.
Nieuw inzicht 4.
Nog een ander bijzonder kenmerk van deze achtvormige lussen is volgens de gedachte van Peggy Ph. Dubro, dat deze lussen (die zich binnenin de donut-energievorm bevinden) informatie transporteren van en naar de lange 'energievezels' of 'krachtlijnen' die zich aan de voorkant, achterkant, en de zijkanten in de buitenste 'rand of ringlaag' van het auraveld bevinden. Dit is de kerngedachte van het UCL®-kaliberingssysteem.
afb. illusie_2Het energiepatroon van het UCL® is universeel: de vorm en de structuur ervan zijn voor ieder mens gelijk! Het primaire doel ervan is de grotere elektrische ladingen te kunnen bevatten die ons als evoluerende mensen ter beschikking staan; onze persoonlijke verbinding met het Komische Netwerk, de onbegrensde of Universele Energiebron of de Levensenergie of God. Het UCL® creëert een persoonlijke resonantie met het Komische Netwerk om je co-creatieve proces zo krachtig mogelijk te maken.
De gedachte van Peggy Ph. Dubro is nu - gebaseerd op haar twaalf jaar ervaringen - dat de buitenste 'strengen', 'vezels' of 'krachtlijnen' van het UCL® als het ware een uitbreiding zijn van het sympathisch zenuwstelsel. (Het sympathisch zenuwstelsel bestaat uit twee strengen met zenuwknopen aan weerszijden van de wervelkolom)
[Universel Calibration Lattice® is je persoonlijke energiestructuur die onze persoonlijke verbinding met de Komsich Netwerk, de onbegrensde of Universele Energiebron weergeeft. Voor meer informatie lees de Nieuwsbrief 'Het menselijke energieveld of aura'. Boek 'Het Kosmsiche Energieveld' van Peggy Phoenix Dubro].
 
Hans Zevenboom
 
 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack