logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

Psychiatrie - deel I, Mei 2013

Psychiatrie - deel I

'Heeft de psychiatrie een toekomst?'
'Psychiatrie, een wetenschap?'

1. Inleiding
'Psychiatrie is het verlengstuk van de farmaceutische indrustrie!'
'De psychologie als wetenschap?'

afb. Psychiatrie 1De moderne wetenschap kan de traditionele denkbeeld over de onsterfelijkheid van de ziel en het hiernamaals niet bevestigen, noch ontkennen. De spirituele aspecten van de mens kan de wetenschap echter niet observeren en dus zoekt zij uitsluitend een materiële verklaring voor alle menselijke uitingen. Deze kloof tussen de traditionele visie - het Christendom en de Oudheid - op de mens en de natuurwetenschappelijke visie leidt nog altijd tot hevige discussies.
Denk maar eens aan het twistpunt of het denken nu uit hersenprocessen bestaat of een niet-materiële activiteit is; een niet zichtbare activiteit van het innerlijke Zelf - de ziel - is. Het gaat daarbij in feite dus om de vraag of een mens méér is dan zijn lichaam en in hoeverre kun je dat aantonen. Anders gezegd, ben jij een drieledig (energie)wezen of alleen maar een 'vleesklomp met een geest'?

'Het is een achterhaald cliché dat je 'gek' moet zijn om bij een psychiater te belanden'. Of is het wijs om beter helemaal geen psychiater meer te bezoeken in de toekomst? Of is het verstandig om bij een consult steeds in het achterhoofd te houden, dat ook zij de meeste psychiatrische ziektebeelden (ook) niet goed hebben kunnen doorgronden? En, dat er vele hypothesen zijn opgesteld over mogelijke psychiatrische ziektebeelden?'

Toch blijkt uit allerlei onderzoeken, dat veertig procent van de Nederlanders enige ervaring heeft met een vorm van professionele hulp; vrouwen schakelden vaker professionele hulp (44%) in dan mannen (35%) en 24% bezocht een coach voor overspannenheid of burn-out. Een voorzichtige inschatting is, dat zelf 80% van alle mensen een coach of een therapeut raadplegen. Toch zijn het grootste deel van de mensen die psychische hulp inschakelden, tevreden. 'Het werkt alleen als je goed voelt bij degene met wie je over je problemen praat', zijn de algemene reacties.

2. Medische inschattingsfout
'Een nieuw paradigma nodig!'
'Een koppige denkfout binnen de geneeskunde'

Wij, het menselijk lichaam - bestaan ongeveer uit 75% water en vijfentwintig procent uit vaste stof.

Bijna alle geneeskundige onderzoeken zijn gebaseerd op één scheikundig inzicht. Het scheikundig inzicht in het menselijk lichaam heeft zich bijna volledigafb. Psychiatrie 2 geconcentreerd op de gedetailleerde samenstelling van de moleculen in het lichaam en de minieme veranderingen in de hoeveelheid van de vaste stof in het lichaam. Op die manier werd er in de afgelopen eeuw een chemisch-farmaceutisch beeld van het menselijk lichaam gevormd, hetgeen de ontwikkeling van het medisch-industrieel systeem tot gevolg had.
'We hebben door dit verkeerde denkmodel een kans voor de geneesmiddelenindustrie gecreëerd om het huidige systeem van 'ziektezorg' in het leven te roepen en te laten gedijen'. Het huidige 'ziektezorgsysteem' overleeft en bloeit wanneer mensen continu ziek zijn. Dat is wat er nú aan de hand is.

De gevestigde geneeskunde én de geldverstrekkers zullen echt niet uit zichzelf de farmaceutische geneeskunde de rug toekeren. Ze willen eenvoudigweg niet dat 'natuurlijke, goedkope' oplossingen [1] voor gezondheidsproblemen van de samenleving vrij baan krijgen en het publiek bereiken. Zij zullen er alles aan doen om 'ongewenste informatie en gegevensstromen' uit te bannen. De gevestigde wetenschap zal ten kosten van alles met onherkenbare verklaringsmodellen komen, in de hoop dat men - het grote publiek - slikt wat er in een laboratoriumsituatie is gecreëerd. En de media blijft 'hen' blindelings en slaafs volgen zonder zelfs de ontelbare tegenargumenten te willen controleren of zelfs kenbaar te wilen maken! Een bekende reclame-slogan is: 'De grootste leugen wordt een waarheid, als het maar vaak genoeg herhaalt!'

[1] Zie Bronnen en links

3. Complementaire alternatieve geneeswijze?
'Psychiaters behandelen alleen geestelijke stoornissen, geen aangetoonde ziekten'
'De psychiatrie heeft nog nooit de oorzaak van een geestelijke stoornis vastgesteld'
'De theorie dat geestelijke stoornissen een gevolg zijn van een chemische onevenwichtigheid in de hersenen, is nog nooit bewezen!'

afb. Psychiatrie 3De Vereniging van Kwakzalverij wijst er geregeld op, dat alternatieve middelen en therapieën niet wetenschappelijk bewezen zijn en soms ronduit gevaarlijk zijn. (Voorbeeld, Sylvia Millencam, borstkanker). Toch combineert 95% van de mensen reguliere zorg met alternatieve, waaruit blijkt dat de gevestigde (genees)orde zich blijft vastklampen aan haar geschiedenis [2], en niet wil focussen op de ervaringen van mensen die complementaire en alternatieve geneeswijzen combineren met de reguliere zorg. De psychiatrie blijft tot nu toe zich alleen maar focussen op háár diagnoses én het verstrekken van de chemische 'drugs' die wel de symptomen onderdukken, maar de echte problemen niet oplossen. Er zijn talloze veilige en werkende alternatieve, maar daar zul je nauwelijks iets van horen ...... vanuit de psychiatrie of de medische wereld. De psychiatrie blijft halsstarig vasthouden aan het 'oude' en weigert tot nu toe om de vernieuwde (wetenschappelijke) inzichten te accepteren en te integreren in hun geneeswijzen. [Nieuwsbrief 'Epigenetische Heelkunde']

Slecht 30- 40% van de reguliere behandelingen in de geneeskunde zijn wetenschappelijk bewezen ('evidence based'), en 60 - 70% niet! Gepleit wordt (WHO-2003; Europese Commissie - 1997) voor meer onderzoek naar complementaire én alternatieve geneeswijzen; dus meer betrouwbare informatie verstrekking. Maar in Nederland (minister Klink, 2009) leidde deze stellingnamen vooralsnog tot vrijwel niets. 'Professor Ernst, de eerste hoogleraar complementaire geneeskunde uit Exeter, rekende uit dat 0,008% van het budget dat jaarlijks beschikbaar is in het Verenigde Koninkrijk voor medisch wetenschappelijk onderzoek gaat naar complementaire en alternatieve geneeswijzen. In Nederland zal dat zeker niet beter zijn. Geen wonder dat we weinig vorderingen maken op dit gebied in Nederland', aldus psychiater Rogier Hoeders. [18 april 2009, Financieel Dagblad]

Psychiatrische behandelingen zouden beoordeeld moeten worden op de mate waarin ze mensen beter, sterker en meer verantwoordelijk maken en hun geestelijk welzijn vergroten. Maar wat blijkt uit onderzoeken, dat het alleen maar verstrekken van 'drugs' de problemen niet worden opgelost. Als de werking van de 'drugs' afneemt, afb. Psychiatrie 4blijkt het probleem er nog te zijn. Met andere woorden de psychiatrie biedt geen concrete, uiteindelijke oplossing van onze hedendaagse gezondheidsproblemen. En de menselijke reacties zijn dan: 'De medicijnen helpen nog steeds niet!' Dus wordt het voorgeschreven recept automatisch verlengd .... voor het leven!
Dr. Th. Dorman, een internist stelt: '.......... emotionele problemen, samen met een chronische ziekte of pijn, kunnen het temperament van de patiënt sterk veranderen. In mijn praktijk ben ik talloze patiënten tegengekomen met chronische rugklachten die het etiket neurotisch opgeplakt hadden gekregen'.
Maar wat opvalt is, dat de afgelopen jaren er ook steeds meer kritische opmerkingen vanuit de eigen gelederen te bespeuren zijn! 'Behalve in het geval van ernstige depressies moet je eigenlijk zeggen, dat we geen stap verder zijn gekomen', volgens professor Rene Kahn [3]. 'De psychiatrie is waarschijnlijk de meest destructieve groep die onze maatschappij de afgelopen 60 jaar heeft beïnvloed', aldus dr. Thomas Szasz (professor emeritus in de psychiatrie). Psychiater Jules Tielen vindt zelfs .... 'dat wij de bevolking geen goed doen. Het aantal depressieve patiënten is alleen maar toegenomen'.

Het opmerkelijk van het TV-programma 'Kijken in de ziel' [Coen Verbraak, te zien op uitzendinggemist.nl] is wel, dat een aantal van de behandelende psychiaters en therapeuten zelf een zeer problematisch verleden hadden. Eén verzon zelfs zijn eigen verzetsverleden, anderen hadden zelfmoordplannen en velen waren zelf depressief of geweest. Interessant is ook, dat jarenlange ervaring helemaal geen pre is. Jonge onervaren therapeuten behaalden dezelfde resultaten!

[3] Rene Kahn, hoogleraar klinische en biologische psychiatrie aan de Universiteit Utrecht, hoofd van de afdeling psychiatrie van UMC Utrecht. In 2009 lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)]

4. Alledaagse (gezondheids-)problemen worden niet veroorzaakt door de hersenen
'De hersenen = de geest, het bewuste; het bewustzijn'

afb. Psychiatrie 5Het huidige wetenschappelijk (genezend)concept - het chemisch-farmaceutisch beeld van het menselijk lichaam - heeft ons dus op een dood spoor gezet. De oplossing van de huidige gezondheidsproblemen van de samenleving kan alleen maar gerealiseerd worden, indien er een fundamentele verandering van paradigma's in de medische wetenschap wordt bewerkstelligd. En één van die nieuwste meest essentiële vernieuwende inzichten zou moeten zijn, dat wij ons nú eens moeten gaan realiseren dat wij energiewezens zijn; wij - jij en ik - zijn een 'energieklont' die uit een ziel, een geest en een lichaam bestaat én niet alleen maar een 'vleesklomp met een geest'! Niet een 'vleesklomp' - een zombie - waarvan professor Wilhelm Wundt [4] in 1879 verklaarde dat de gedachten van de mens zijn persoonlijkheid en zijn gedrag, niet meer dan chemische reacties in de hersenen zijn! Volgens zijn visie zou je niets anders dan een menselijke robot zijn! 

Maar de mens is veel méér dan zijn lichaam! De mens heeft namelijk een spiritueel bewustzijn, te weten zijn innerlijke Zelf; de ziel! De mens is zeker geen 'vleesklomp'; een zielloos organisme! De mens is een drieledig wezen, bestaande uit een ziel, een geest en een lichaam. De mens is dus een uniek energiewezen met drie kenmerkende karakteristieken; ziel, geest en fysiek lichaam. Een menselijke ziel is één van de drie aspecten van je wezen, waarbij het kenmerkende van een ziel is dat zij groter is dan het lichaam! De ziel omhult én doordringt het hele fysieke lichaam met haar goddelijke energieën. De ziel is wat je bij elkaar houdt; de levensenergie die in en om alle fysieke dingen heen bestaat! De ziel is de essentie die een persoon juist levend maakt; niet het fysieke lichaam of de geest.
Je bent een dirledig wezen, dat uit een lichaam, het verstand (ook wel geest genoemd, niet te verwarren met de breinmassa) en een zuivere geest (ook wel ziel genoemd) bestaat. Dát is wat jij bent; jij en ik, iedereen!

[2][4] Wundt's definitie van de mens als een zielloos organisme ('de wetenschap zonder ziel') heeft uiteindelijk geleid tot de hedendaagse psychiatrie!

5. Je lichaam 'leest je geest'
'In de genenshow ben jij de regisseur'

We proberen op vele manieren bijvoorbeeld onze stressverslavingspatronen te doorbreken. Maar biochemisch gesproken is je lichaam niet in staat het verschil te afb. Psychiatrie 6registreren tussen de chemische stoffen die in je lichaam vrijkomen vanwege een objectief gevaar - als iemand met een pistool op je afkomt rennen - of vanwege een subjectief gevaar, zoals de woede uitbarsting van je baas, je buurvrouw of je partner. Wat je lichaam betreft, zijn de biochemische en genetische effecten hetzelfde. Je lichaam kan niet bepalen of de ene ervaring een fysieke realiteit is, en de andere slechts het rondmalen van een abstract idee van je geest (het bewuste). Ze creëren allebei een chemische omgeving rondom je cellen die massa's signalen op je genen afvuurt. En vergeet niet, dat er diverse categoriën van genen zijn die de eiwitten activeren welke verband houden met stress!

Natuurlijk we weten allemaal, dat er bepaalde factoren zijn in iemands leven die groot verschil maken voor zijn of haar gezondheid en levensduur. Zo dragen een dieet dat rijk is aan groenten en fruit, dagelijks aerobic lichaamsbewegingen en niet roken en niet te veel alcohol drinken allemaal bij aan het bereiken van een hoge leefdtijd. Dit zijn gedragingen die voor iedereen zichtbaar zijn. Metafysische factoren zijn niet zichtbaar, zoals bewust en intentioneel leven (tot uiting komend in onze overtuigingen, gevoelens, gebeden, geesteshouding en ons optreden tegenover anderen), maar ze vervullen een zeer belangrijke rol in de epigenetische controle van onze genen én dus oefenen ze een zeer grote invloed op onze gezondheid uit!
Dr. Gall Ironson - hoogleraar psychologie en psychiatrie - wijst bijvoorbeeld op een correlatie tussen onze gezondheid én onze overtuigingen [5]. Ze heeft bewezen, dat er wel degelijk een verband bestaat tussen bepaalde overtuigingen en specifieke veranderingen in het immuunsysteem. Gedurende 4 jaar mat dr. Ironsosn diverse indicatoren van de gezondheidstoestand van HIV-patiénten. Eén van die indicatoren was hun viraal gehalte - de hoeveelheid aidsvirus in een bloedmonster. Ook telde zij de concentratie van de zgn. positieve T-lymfocyten (CD4-cellen), witte bloedcellen die verantwoordelijk zijn voor het onschadelijk maken van lichaamsvreemde micro-organisme. Uit dit onderzoek bleek een enorm sterke associaties tussen overtuigingen (je spiritualiteit) en de progressie van HIV's (je biochemie) te bestaan!

afb. Psychiatrie 7Besef, dat er maar heel weinig processen in het menselijk lichaam die door één enkel gen wordt gestart of gestopt! In de meeste gevallen komen daar veel genen aan te pas. Het is een misvatting, dat er één gen is voor dit, één gen voor dat! En al die genen die onze gezondheid positief kunnen beïnvloeden worden juist door ons bewustzijn geactiveerd; de geest. En gaan we nu juist door middel van 'drugs' het gesignaleerde gezondheidsprobleem proberen te 'bestrijden', dan vernietigen we de wils- of geestkracht - de geestesactiviteit, die een sterke energieband met het innerlijke Zelf onderhoudt. We 'vervlakken' de geest, waardoor de ziel niet meer in staat is te communiceren met de geest! De ziel - je innerlijke Zelf - wordt daardoor buitenspel gezet wat uiteindelijk kan inhouden dat de ziel 'vertrekt' uit haar fysieke verschijningsvorm. De essentie die de persoon zo levend maakt, is dán verdwenen! 'Wij zijn dan aan het 'zombiëren'.

[5] Overtuiging = Ieder(e) leidende principe, uitspraak of geloof of passie die/ dat betekenis of richting in het leven kan geven; overtuigingen kun je beschouwen als voorgevormde benaderingen van waarnemingen die onze communicatie met onszelf op een constistente manier 'filteren'. [Nieuwsbrief 'Overtuigingen', aug. 2009]

5.1 Een nieuwe aanpakmethode
'De complementaire geneeswijzen; de nieuwe vorm van psychiatrie?'

afb. Psychiatrie 8Uit onderzoeken is gebkleken dat bijvoorbeeld neurofeedback, waarbij iemand leert controle te krijgen over zijn of haar hersengolven, zodat bijvoorbeeld de klachten als gevolg van ADHD (aandachttekort/ hyperactiviteitsstoornis) kunnen verminderen. Of EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) waarbij mensen die een trauma of verlies te verwerken hebben, baat hebben door het maken van snelle oogbewegingen.
Of in het andere uiterste geval het voorschrijven van Sint Janskruid, die stoffen bevat hypercine en hyperforine, die zorgen voor een toename van de neurotransmitters serotonine, hetgeen antidepressief werkt. Verschillende voedingssupplementen zorgen tevens voor een verhoging van neurotransmitters (serotonine en noradrenaline) in ons brein waardoor diverse psychische stoornissen beteren.
Lichttherapie stimuleert de pijnappelklier waardoor de biologische klok wordt gereguleerd. En meditatie zorgt voor meer hersengolven, die geassocieerd worden met diepe rust en ontspanning, waarbij het immuunsysteem wordt gestimuleerd, de bloeddruk daalt en lichamelijke en geestelijke klachten verbeteren. [Nieuwsbrief, 'Meditatie', deel I + II]

6. Nieuw wetenschappelijk onderzoek onontbeerlijk
'Als er niet wetenschappelijk kan worden aangetoond dat homeopathie werkt, dan is er nog steeds niets mis met de homeopathie maar juist met de wetenschap'

Onderzoek alles, en behoud het goede!

Wetenschappelijk is homeopathie nog steeds niet geaccepteerd, omdat men de werking ervan niet kan verklaren. In honderden wetenschappelijke studies is wel afb. Psychiatrie 9bewezen dát het werkt, maar hoe weten de 'geleerden' nog steeds niet. Zij redeneren als volgt: 'Omdat in geen enkel laboratorium de aanwezigheid van een bepaalde, verdunde stof in de betreffende oplossing kan worden aangetoond, wordt de werking daarom afgedaan als suggetie of placebo-effect'. Maar men realiseert zich nog steeds niet, dat de apparatuur die men gebruikt gewoonweg niet in staat is aan te tonen wat met speciale apparatuur - zoals bijvoorbeeld met Kirlian-fotografie - wel aantoonbaar is.
Inmiddels beginnen moderne wetenschappers nu ook in te zien, dat bijvoorbeeld water [6] meer is dan de scheikundige formule H2O. Het inzicht dat water een drager van informatie is, is al ten minste tweehonderd jaar oud en is al die tijd een bron van tegenstrijdigheid geweest. Homeopathische geneeswijzen zijn op die informatieprincipe gebaseerd. Hierbij wordt een stof zo vaak verdund, dat er geen molecuul meer van te vinden is. En toch blijft de informatie van die stof nog aanwezig te zijn - in de vorm van een trilling!
Homeopathie werkt op het hoogste energetische niveau en valt onder de energetische geneeskunde. Hierbij gaat het dus puur om overdracht van genezende informatie!

[6] Lees meer over het onderwerp water in Nieuwsbrief 'Water'- deel I t/m V.

6.1 Hebben psychiatrische patiënten wel behoefte aan aanvullende en complementaire geneeswijzen?

Wat blijkt, dat burgers in de verschillende lidstaten van de Europese Unie in toenemende mate belangstelling tonen voor de niet-conventionele geneeswijzen. Het gaat hierbij om een groep van 20-50% van de bevolking. De redenen om toch meer naar de complementaire en alternatieve geneeskunde te grijpen, kunnen divers zijn: weerstand tegen het chemische karakter én de bijwerkingen van de reguliere medicijnen, een voorkeur voor 'natuurlijke' middelen spelen een rol of de behandeling 'slaat niet aan'. Ook willen de mensen meer tijd, aandacht en respect van de 'deskundige' en zoeken een meer holistische benadering in plaats van één compact gediagnosticeerd ziektebeeld van 'lichaam en geest'.

afb. Psychiatrie 10Er is wel degelijk een tendens waarneembaar naar een meer mensvriendelijk geneeskunde, waarin de patiënt als een drieledig (energie)wezen wordt bekeken en niet enkel naar het ziektebeeld. In de Verenigde Staten zijn ze al veel verder met hun 'integrale en complementaire' geneeswijzen. Daar werken 43 vooraanstaande medische en universitaire centra (o.a. Harvard en Stanford), verenigd in het Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, samen aan behandeling met en onderzoek naar complementaire en alternatieve geneeswijzen. Ook in andere landen, zoals Duitsland, Engeland en Canada, wordt de integrale aanpak steeds populaider. (Financieel Dagblad, 2009)

Waarom in Nederland (nog) niet? Hoewel uit een recent onderzoek in Groningen [psychiater Hoenders, 18 april 2009] blijkt, dat 43% van de poliklinische patiënten al complementaire en alternatieve geneeswijzen gebruiken tegen psychische klachten blijft de achterdocht nog steeds bestaan. Het zou toch zo moeten zijn, dat op basis van gedegen wetenschappelijk onderzoek naar veiligheid en effectiviteit, de expertise van de therapeut en de wens van de patiënt er nieuwe vormen van psychologische preventieve behandelingen te ontwikkelen zijn? Volgens experts van Doorbraakproject 'Depressie', een initiatief van het Trimbos-instituut lijkt de cognitieve therapie afb. Psychiatrie 12duurder te zijn, maar het kan op lange termijn kosteneffectiever en -besparend zijn. Er is echter niet voor iedereen cognitieve therapie beschikbaar, want de nieuwe preventieve groepstherapieën kosten al gauw 800 euro per persoon, inclusief training van de docenten. Zijn er dan geen vergelijkbare, financiëel aantrekkelijker behandelingsmethoden? Ja, wel degelijk!
Een voorbeeld van complementaire geneeswijzen die worden toegepast is Sint Janskruid, hypericum perforatum. Hiervan is bewezen dat dit middel even effectief is als de gewone antidepressiva bij depressies. En het heeft 50% minder bijwerkingen én vele malen goedkoper dan antidepressiva.

Toch is het niet verstandig om nu naar de drogisterij te gaan rennen en dit middel te gaan gebruiken in combinatie met andere medicijnen. Je hebt namelijk een goed preparaat nodig, waarbij de hoeveelheid werkzame stof per pil is gereguleerd. En de markt is nog niet hierop afgestemd, wat aanleiding is voor de Overheid (lees: farmaceutische lobby-industrie) om het middel op de 'verboden lijst' te plaatsen en het liefst zo ook te houden in verband met mogelijke bijwerkingen.

6.2 Omgekeerde bewijslast?
'Medicamenten; chemische producten met bijwerkingen?'

afb. Psychiatrie 13Neem nu een willekeurig voorbeeld over mogelijke bijwerkingen van medicijnen en wat lezen we dan, dat vrouwen een grotere kans op bijwerkingen van geneesmiddelen hebben dan mannen. Het verschil tussen hen is het grootst bij medicijnen tegen hart- en vaatziekten. Dit blijkt uit onderzoek van Eline Rodenburg van het Erasmus MC. Jaarlijks komen in Nederland zo'n 7000 patiënten in het ziekenhuis terecht door bijwerkingen van medicijnen. Rodenburg analyseerde duizenden opnamen die het gevolg waren van bijwerkingen. Zij ontdekte, dat een derde van deze ziekenhuisopnamen komt door bijwerkingen van geneesmiddelen tegen hart- en vaatziekten. Ja. Hoe zit het dan met antidepressiva?

De officiële lezing luidt: 'Vrijwel alle medicijnen kunnen in de aanbevolen of gebruikelijke (=therapeutische) doseringen naast de gewenste hoofdwerking ook niet bedoelde of ongewenste bijwerkingen veroorzaken. Dit is echter lang niet altijd het geval. In de praktijk is het meestal moeilijk en vaak zelfs onmogelijk om echte bijwerkingen (=interacties) met andere medicijnen, voedingsstoffen of genotsmiddelen, zoals alcohol, tabak en soft of hard drugs. Als een bepaalde bijwerking nog niet bekend is, wordt gesproken van een onverwachte bijwerking.
In het algemeen kan worden gezegd dat het om een omkeerbare (=reversibele) bijwerking gaat als de bijwerking na stoppen met het medicijn weer verdwijnt. Als dat niet het geval is - en het blijkt inderdaad om een bijwerking te gaan - wordt gesproken van een onomkeerbare (=irreversibele) of toxische bijwerking'.

Vrij vertaald: indien je na intensief en langdurig gebruik van medicijnen er lichamelijke bijwerkingen of klachten worden waargenomen, dan wordt het gesignaleerde probleem (mogelijk) veroorzaakt door jouw geest. Het ligt dus aan jou en niet aan het medicijn zelf! Oh, ja wie behandelt ook al weer de geest?

Bijwerkingen antidepressiva [7]

 • De meest voorkomende bijwerkingen: Hypnosedatie (vermoeidheid, sufheid, slaperigheid), anticholinerg (droge mond, obstipatie, snelle hartactie, pupilverwijding, wazig zien, transpireren, misselijkheid, moeite met urineren), lage bloeddruk en duizeligheid, gewichtstoename, slaapstoornissen, geheugenproblemen, afb. Psychiatrie 14serotoninesyndroom, seksuele functiestoornissen.
  Zeldzame bijwerkingen: bloedingsproblemen (maagbloedingen, blauwe plekken), hyponatriëmie (te laag natriumgehalte in het bloed), wegblijven van menstruatie, ernstig oorsuizen, tandenknarsen, kans op suïcide, afgenomen botdichtheid (osteoporose), priapisme (aanhoudende pijnlijke erectie), hypo-en hyperglykemie, hersenbloeding (risico op vaatvernauwing), opvliegers, elektrische schoksensaties, smaakverandering, tepelvloed en borstvergroting, manie (14% meer kans op een manier, bij unipolaire depressie is dat een toename van ongeveer 1% naar 6%).

Uit een groot lang termijn onderzoek, het Women's Health Inititiative waarin 136.000 vrouwen werden gevolgd, blijkt dat onder de 5500 vrouwen uit dit onderzoek die een antidepressivum gebruikten significant meer sterfte voorkwam en meer beroertes dan onder diegenen die geen antidepressiva gebruikten. Het maakt daarbij niet uit of een selectieve serotonine heropnameremmer (SSRI) werd gebruikt of een tricyclisch antidepressivum, beiden gaven ongeveer 2% per jaar extra risico.

Bijwerkingen antipsychotica [8] (groep geneesmiddelen die als doel hebben de symptomen van een psychose tegen te gaan):

 • Extrapiramidale bijwerking (EPS). EPS uit zich in de vorm van spierstijfheid, acathisie (een onvermogen om stil te blijven zitten), tremor (bevingen veroorzaakt door leverinsufficiëntie, chronische vergiftiging door lood, kwikzilver, alcohol, e.d.) en andere ongewenste spierttrekkingen; zgn. parkinsonisme-afb. Psychiatrie 15achtige bijwerkingen. Bij langdurig gebruik kunnen de EPS overgaan in parkinsonisme en tardieve dyskinesie (vertraagde beweegstoornis). En dit is niet meer terug te draaien! Tevens kunnen de antipsychotica het levensbedreigende maliqne neuroleptica syndroom (NMS) veroorzaken. Clozapine (Ned. Leponex) kan aqranulocytose veroorzaken waardoor het immuunstysteem 'platgelegd' wordt met evt. fatale gevolgen.
  Naast problemen met het bewegingsapparaat, veroorzaken antipsychotica vaak ingrijpende gedragsveranderingen, zoals indifferentie, emotionele vervlakking en afstomping. Soms aangeduid als 'zombiegedrag'. Bijwerkingen van klassieke middelen verschillen in bepaalde opzichten van de atypische antipsychotica. De klassieke antipsychotica lijken de neiging tot het gebruik van alcohol en drugs juist te versterken!

Op 11 april 2005 heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration een waarschuwing uitgegeven, dat bij oudere gebruikers met dementie die gedragsproblemen vertonen, behandelt met een atypische antipsychoticum, de sterftekans met een factor 1,6 tot 1,7 toeneemt! Daarnaast worden vooral de atypische middelen geassocieerd met een verhoogde kans op diabetes; suikerziekte!

[7] Antidepressivum is een medicijn dat de symptomen van een depressie tegengaan; ook wel een 'medicijn voor de omgeving' genoemd! Antidepressiva kunnen op verschillende manier worden ingedeeld; heropnameremmers (TCA's; SSRI's; SNRI's; NDRI's), MAO-remmers (niet-selectieve en irreversibele remmers; Reversible MOA-A remmers) en een restgroep (NaSSA's; Agomelatine; Lithium, SAMe of St. Janskruid). In Nederland kregen 937.000 mensen in 2007 antidepressiva voorgeschreven; sinds 1999 is dat aantal met 6 procent gegroeid!
[8] Antipsychotica (klassieke antipsychotica: chloorpromazine, hlaoperidol, broomperidol, perfenazine, pimozide, zuclopentixol. Atypische antipsychotica: risperidon, quetianpine, clozaoine, aripiprazol) vormen een groep geneesmiddelen die als voornaamste doel hebben de symptomen van een psychose tegen te gaan. Antipsychotica zijn overwegend dopamine-antagonisten die daarnaast ook in meer of mindere mate receptoren van serotonine blokkeren! Bij bepaalde psychiatrische aandoeningen zoals manische depressiviteit of schizofrenie worden antipsychotica levenslang voorgeschreven.

7. Medicijnen helpen niet!
'De psychiatrie is waarschijnlijk de meest destructieve groep die onze maatschappij de afgelopen 60 jaar heeft beïnvloed' [Dr. Thomas Szasz]

afb. Psychiatrie 107Van de nieuwe geneesmiddelen die jaarlijks in de handel wordt gebracht, is de werkzaamheid op 'harde eindpunten' vrijwel nooit aangetoond. Deze middelen worden uitgebreid gepromoot en zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de kosten van geneesmiddelen. Deze nieuwe middelen die op de markt komen, zijn vaak vele malen duurder dan de bestaande middelen. Vooral de specialisten in de poliklinieken hebben er een handje van om deze nieuwe middelen voor te schrijven.

Het blijkt (ANP, 20 mrt. 2013), dat 15% van de nieuwe medicijnen niet goed worden getest. Dat sommige medicijnen veel te snel op de markt komen en vervolgens niet meer onderzocht worden op effectiviteit en bijwerkingen! Het afgelopen decennium kwamen er 200 nieuwe geneesmiddelen op de markt, 84 daarvan waren voor langdurig gebruik voor hart- en vaatziekten, diabetes en astma. Vijftien procent van de nieuwe geneesmiddelen voor chronische ziekten die tussen 2000 en 2010 op de markt kwamen, voldeed niet aan de richtlijnen. De richtlijnen adviseren dat medicijnen voor langdurig gebruik ten minste één jaar op zeker duizend patiënten worden getest. 'Dat wil uiteraard niet zeggen, dat er vervolgens geen bijwerkingen meer boven komen drijven. Soms kom je er pas achter als tienduizenden mensen een geneesmiddel jarenlang gebruiken', zegt hoogleraar Farmacotherapie Tom de Boer!

Van de 62 miljard euro die we in 2011 volgens de Rijksbegroting in Nederland aan de gezondheidszorg uitgeven, maken geneesmiddelen ongeveer 9 procent uit. Hoewel onder de druk van de Wet Geneesmiddelenprijzen de medicijnprijzen in Nederland sind 1996 zijn gehalveerd, zijn het aantal geneesmiddelen dat een opmerkelijke verbetering in de behandeling van patiënten teweegbrengt en door de industrie 'innovatief' wordt genoemd, is echter zéér gering. Dat komt omdat de farmaceutische industrie vaak bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen laat leiden door sterke commerciële motieven. Van de geneesmiddelen die in 2004 de meeste kosten veroorzaakten, was ongeveer de helft beschermd door patenten!

afb. Psychiatrie 21Uit de bestudering van 'Recept 3.1' [Bovenstaande afbeelding] valt vooral de toename van het aantal uitgiftes per gebruiker op, terwijl het gemiddelde aantal gebruiksdagen (DDDs per gebruiker) constant is. Maar de leeftijdsgroep 45-64 jarigen is de grootste gebruikersgroep: zij zijn verantwoordelijk voor bijna 50% van het totale gebruik. Er lijkt in het gebruik van antidepressiva een verschuiving naar de oudere leeftijdsklasen plaats te vinden.

[Bron: Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP), College voor zorgverzekeringen, 2005 - (www.gipdatabank.nl en GIPeilingen juli 2005, nr. 26): *= materiaalkosten.

 

 

 

 

 

8. Kosten geneesmiddelen
'Miljoenen te besparen op de medicijnkosten'

afb. Psychiatrie 17De Nederlandse geestelijke gezondheidszorg besteedde in 2011 meer dan 96 miljoen aan het 'geneesmiddel' antidepressiva, waarbij natuurlijk het meest opvallende is dat de leeftijdsgroep van 45-64 jaar de 'grootverbruikers' zijn. Ongeveer 8% van al dat geld dat we uitgeven aan de gezondheidszorg gaat naar geneesmiddelen (buiten het ziekenhuis). De jaaromzet van receptgeneesmiddelen bedroeg in april 2009 ruim 4,8 miljard euro en de jaarlijkse uitgaven per hoofd van de bevolking bedragen 336 euro per jaar. De hoeveelheid gebruikte geneesmiddelen is het afgelopen jaar met 4% afgenomen en het aantal nieuw geïntroduceerde geneesmiddelen groeide met 2% t.o.v. een jaar eerder. Toch maakt de overheid zich grote zorgen over deze gigantische uitgaven en de vraag doet zich nu dan ook voor of deze stijgende (zorg)kosten wel beheersbaar blijven in de verre toekomst.

Waarom juist deze groep 'grootverbruikers'; de ouderen? Stress, werk- en gezinsdruk, ongezonde voeding, gejaagd leven zonder meditatieve momenten?

De gestresste 'huisvader of huismoeder' verzoekt na een lange periode van uitstel om hulp; om zijn of haar probleem op te lossen. Maar zowel de reguliere geneeskunde als de psychiatrie doet niet aan probleemoplossing, maar eerder aan symptoonbestrijding. In de praktijk betekent dit dat de persoon in kwestie het etiket 'stoornis', 'overspannen', 'depressief', 'schizofreen', 'autistisch', etc, etc. opgeplakt krijgt en dus 'behandeld' moet worden. Een heersende psychiatrische theorie (die een grote rol speelt bij de verkoop van 'bewustzijn-veranderende' drugs) is dat een geestelijke stoornissen een gevolg zijn van een chemische onevenwichtigheid in de hersenen; een afb. Psychiatrie 18ziekte van de hersenen is! De meeste behandelingen bestaan simpelweg dan ook uit het toedienen van (psychiatrische) medicamenten die de symptomen onderdrukken in plaats van genezen! Ondanks de vele gevaarlijke bijwerkingen die bijvoorbeeld antidepressiva en antipsychotica vertonen, worden de internationale waarschuwingen in de wind geslagen; compleet genegeerd! De patiënt wordt vele jaren lang volgepropt met chemische 'bestrijdingsmiddelen' - 'drugs' -, die nadien gaat geloven dat hij of zij daadwerkelijk ernstig (geestelijk) ziek is! 'Ze' zijn ervan overtuigd, dat ze manisch-depressief of psychotisch zijn en wel ..... voor het leven [11]. Maar wat zijn nu de werkelijke gevolgen van het frequent innemen van de (chemisch samengestelde) medicamenten voor de lever, de nieren en de darmen?
Zou het zo kunnen zijn, dat bijvoorbeeld de lever na maanden van chemische- en toxische belasting niet meer in staat is om haar oorspronkelijke functie van ontgiften uit te voeren, waardoor het gezondheidsprobleem van de 'patiënt' op de lange duur alleen maar groter en groter wordt?

[11] Nieuwsbrief 'Overtuigingen'.

9. Psychotische stoornis = biochemische afwijking?

De psychiatrische beroepsgroep beweert de enige deskundige te zijn op het gebied van geestelijke gezondheid; de 'ziekten van de geest'. In tegenstelling tot de reguliere geneeskunde die ziekten behandelt, kan de psychiatrie alleen 'stoornissen' of een groep van herkenbare symptomen behandelen.

afb. Psychiatrie 19Ja tot zo ver oké, maar hoe zit dat dan met bijvoorbeeld schizofrenie [12], zelfmoordneiging, psychose of stemmen in je hoofd? Er zijn diverse uitgangspunten waarbij duidelijk is dat erfelijkheid, omgevingsfactoren, structurele hersenafwijkingen, stoornis(sen) in de neurale circuits in min of meerdere mate een rol spelen, volgens de heersende wetenschappelijke visies. Maar volgens Harold D. Foster kunnen biochemische afwijkingen als de echte oorzaken van schizofrenie worden genoemd. Middels diverse onderzoeken is aangetoond, dat schizofrenen een afwijkende vetzuurmetabolisme of een verstoorde glutamaat-balans (glutaminezuur is essentieeel in de hersenstofwisseling) hebben. Carl Pfeiffer, arts biocheminus en auteur van o.a. het boek 'Voeding & Psyche', ontdekte dat zo'n 70% van alle schizofreniepatiënten lijdt aan een verstoorde histaminebalans. Zo'n 50% heeft een verlaagde histaminespiegel en een te hoge koperconcentratie [Punt 9, revolutionaire hypothese]. Zo'n 20% heeft een teveel aan histamine en een verlaagde koperconcentratie. Zowel een gebrek als een overschot kan psychiatrische klachten geven! [Bron: VitOrtho Nieuws, april 2012].

'De tijd dat psychiaters dachten dat ze geestelijke ziekten konden genezen is voorbij. In de toekomst zullen de geestesziekten met hun ziekte moeten leren leven!', zo stelde een voormalige woordvoerder van de World Psychiatric Association het simpel.

[12] Schizofrenie = een ziekte van de hersenen (?), waarbij het denken, de emoties en het gedrag van een persoon ernstig verstoord zijn geraakt. Symptomen: wanen, hallucinaties, onsamenhangende spraak, ernstig chaotisch of kakatoon gedrag, voorts affectieve vervlakking, gebrek aan initiatief en activiteit, spraakarmoede, tekorten in de zelfverzorging, etc.; (DSM-IV).

9.1 Soms Prozac, soms Sint Janskruid

afb. Psychiatrie 20Complementaire geneeswijzen bij psychische problematiek waarvoor wetenschappelijk bewijsvoering bestaat wel degelijk, maar nog nooit op grote schaal toegepast. Laat staan, dat een dergelijk vernieuwend inzicht in de psychiatrische geneeskunde wordt geaccepteerd. In een onlangs verschenen studie over vitamine D benadrukt prof. dr. M. Holick (hoogleraar fysiologie en biofysica, Universiteit van Boston) nog eens de belangrijke rol die vitamine D vervult bij het bestrijden van mentale problemen. Een tekort aan vitamine D speelt hierbij een cruciale rol! Dat heeft te maken met het feit, dat geactiveerde vitamine D in de bijnieren verantwoordeljk is voor de regulering van het enzym tyrosine hydroxulase, noodzakelijk voor dopamine, epinefrine en norepinefrine. Deze hormonen vervullen een belangrijke rol bij het handhaven van mentale gezondheid.
'De bijnieren scheiden deze signaalstoffen af om het menselijk lichaam in staat te stellen om te gaan met de dagelijkse stress. Maar zonder voldoende vitamine D produceren de bijnieren in een constante stroom deze hormonen, met als gevolg dat de persoon geleidelijk uitgeput raak'. En wie chronisch vermoeid is, kan een makkelijke prooi van depressiviteit worden', zegt prof. Holick. Hij raadt daarom een dagelijkse dosis van 2000 i.e. vitamine D3 aan. [Bron: VitOrtho]

10. Een revolutionaire hypothese

De Amerikaanse biofysica en biologe Dr. H.R. Clark heeft na vele jaren van onderzoek ontdekt, dat de oorzaak van talrijke ernstige ziekten gezocht moet worden in hetafb. Psychiatrie 23 voorkomen van parasieten, en vervullende stoffen in het menselijk lichaam.
'Alle mensen met een klinische depressie die ik gezien heb, hadden kleine rondwormen in de hersenen. Is het dan gek, dat de hersenen dan niet langer meer voldoende neurotransmitters kunnen aanmaken of dat ze uit balans raken?', aldus dr. Hulda Clark. 'De gebruikelijke wormen die in het menselijk lichaam zijn te vinden, zijn mijnwormen (Ancyclostoma), Ascaris van katten en honden, Trichella's en Strongyloïdes. De bacteriën van de Shigella-familie zien we altijd bij gevallen van depressie'.
Manische depressiviteit wordt altijd in verband gebracht met Strongyloïdes, de voornaamste parasiet in de hersenen! Daarbij komt altijd chloor als allergeen. (Strongyloïdes die ook migraine en andere zware vormen van steeds terugkerende hoofdpijn veroorzaken). In alle gevallen wordt een accumulatie van broom waargenomen. Omdat broom, fluor en chloor alle halogenen zijn, bestaat er een grote kans dat het ontgiftingsvermogen van de lever neutraliseert!
Advies: 'Neem geen medicijnen in waar broom in zit', aldus dr. H. Clark. [Bron: 'Handboek Zelfgenezing', dr. Hulda Clark]

11. Epigenetica
'Overtuigingen'

Het heeft de wetenschap veel tijd gekost om te ontdekken, dat zoiets immaterieels als een overtuiging zo'n grote invloed kan uitoefenen op de veranderingen in ons lichaamscellen! Uit talrijke onderzoeken is nu gebleken, dat vrijwel elk biologisch proces hand in hand gaat met elektromagnetische veranderingen; veranderingen in energie-frequenties! Met deze wetenschap hebben we de balans van onze gezondheid in eigen hand, want alles wat je denkt, voelt én gelooft, verandert van moment tot moment je genexpressie én de chemische samenstelling van je lichaam.

Beïnvloeding van onze genen
afb. Psychiatrie 24Maar wij zijn wezens die zowel uit materie als uit energie bestaan. Alle leven is doortrokken van elektromagnetisme; van elektromagnetische energievelden of aura's. Onderzoekers komen steeds meer aan de weet over het proces dat genen [13] aan-en uitzet én door welke invloeden dat gebeurt. Eén van de factoren die invloed hebben op welke genen actief zijn, is bijvoorbeeld onze ervaring, onze omgeving, onze gedachten en gevoelens of onze voedingsgewoonten. We nemen feiten en ervaringen in ons op en kennen er betekenissen aan toe. Welke betekenissen we er mentaal, emotioneel of spiritueel aan toekennen, is vaak even belangrijk voor de activering van genen als de feiten op zich. Met als gevolg dat onze gedachten (=de geest) sets van genen aan- of uitzetten.

Onze emoties en gedragingen beïnvloeden de (innerlijke) structuur van onze hersenen door het creëren van neurale circuits die bestaande patronen versterken of nieuwe doen ontstaan, te bevorderen. Net zoals we wegen verbreden, omdat de verkeerstroom dichter is geworden, neemt het aantal neuronen dat ons lichaam nodig heeft voor het verwerken van de 'dichtere' informatiestroom vanwege een intensivering van ons denken over een onderwerp, sterk toe. Net zoals onze spieren in omvang toenemen naarmate we meer fysieke inspanning leveren. Op deze manier vergroten de gedachten (informatiestroom= energievorm) die we denken de informatiestroom langs de neurale snelwegen. Met als gevolg 'alles wat je geloof of denkt, wordt biologie', in onze hormoonstelsel, neurale netwerken, genetische sets en elektromagnetische systemen, compleet met de complexe wisselwerking daartussen.
Door zelf je overtuigingen, je gevoelens en andere epigenetische invloeden die je gezondheid bevorderen te kiezen, kun je een virtuele epigenetische gezondheidscyclus creëren. In deze gezondheidscyclus kiezen we steeds voor positieve overtuigingen, gebeden en visualisaties die ten goede komen aan onze gezondheid. Zo zorgen we bewust, dat er goede signalen naar onze cellen en genen gaan. Zulke signalen verminderen stress en zijn bevorderlijk voor de synthese van heilzame hormonen als DHEA [14] en duizenden andere stoffen die onze gezondheid ten goede komen.
Praat positief tegen jezelf (autosuggesties of affirmaties), positieve overtuigingen, een positieve geesteshouding, bidden, mediteren en menslievende activiteiten voegen de ene baksteen na de andere toe aan de goede kant van de evenwichtsbalans.

[13] Genen spelen de hoofdrol in de erfelijkheid. Zij bevatten de informatie voor alle erfelijke eigenschappen. Een gen is een stukje van het DNA. Genen liggen verpreid op de chromosomen. In normale gevallen draagt een RNA-molecuul de informatie van één gen.
[14] DHEA = Dehydro-epidrosteron, een hormoon dat een rol speelt bij veel heilzame lichaamsfuncties en een lang leven.

12. Complementaire en alternatieve geneeswijzen?
'Het kernprobleem van de psychiatrie; het werkt onvoldoende!'

afb. Psychiatrie 25Psychiaters zijn spelologen van de menselijke geest. Ze kennen de weg in de krochten van de ziel, in het gangstel van onze diepste verlangens, angsten en emoties. Althans, dat denken velen onder ons. Maar is dat wel zo?
Eén van de grootste problemen binnen de pyschiatrie is, dat de oorzaken van de meeste psychiatrische ziekten niet goed bekend zijn en in geen enkel geval tot op de bodem zijn uitgezocht, laat staan de werkelijke oorzaak begrepen worden. Natuurlijk zijn er veel onderzoeken gedaan, waarbij ook bij vele ziekten biochemische afwijkingen, erfelijkheidsfacoteren en omgevingsfactoren zijn gevonden die met de ziekte samengaan, maar van een duidelijk, aantoonbare oorzaak-gevolgrelatie is meestal geen sprake!
Ook rijst altijd de vraag of lichamelijke afwijkingen, bijvoorbeeld de hersenen, oorzaak of een gevolg van de ziekte zouden kunnen zijn. In de loop der eeuwen zijn daarom voor bijna iedere psychatrische ziekte vele hypothesen over de oorzaak opgesteld, die sterk aan mode onderhevig zijn en waarvoor er meestal ook geen betrouwbaar bewijsmateriaal kan worden geleverd. Bij de meeste psychiatrische ziekten bestaan er bovendien diverse verklaringsmodellen die elkaar soms aanvullen, maar ook tegenspreken!

12.1 Antidepressiva werken niet (altijd)

afb. psychiatrie 26In januari 2010 verscheen in de Journal of the American Medical Association, dat antidepressiva niet werken bij mensen die licht of matig depressief zijn; het merendeel van de gevallen. De onderzoekers verzamelden gegevens over patiënten uit zes verschillende studies. Die werden onderverdeeld volgens de Hamilton Depressie Schaal, een schaal die door dokters wordt gebruikt om de graad van depressie te omschrijven en die variëert van lichtjes tot zwaar depressief. De analyse vergeleek de reacties van de patiënten op placebo's en antidepressiva zoals Zyprexa, Seroquel, Paxil en Prozac.
De onderzoekers concludeerden, dat de bulk van de antidepressiva voorgeschreven wordt aan mensen die slechts bij een milde of matige mate van depressiviteit vertonen. Volgens de GIPdatabank blijkt, dat de leeftijdsgroep 45-64 jaar juist de grootste gebruikersgroep te zijn, namelijk 50% van het totale gebruik!

In november 2008 werd in het AMC magazine al een onderzoek gepresenteerd waarin werd gekeken naar de zin van het verhogen van de dosis van paroxetine (Seroxat) als het middel niet aanslaat. Conclusie was, het heeft geen zin! Paroxetine is het meest gebruikte middel tegen depressies en het is gebruikeljk om gedurende zes weken het medicijn te slikken en dán het effect te beoordelen. Echter in de richtlijnen (Richtlijn Depressie 2005) staat: 'Bij onvoldoende effect na vier tot zes weken de dosis verdubbelen'.

12.2 Nieuwe koers (al) ingezet?

Depressie is een chronische, recidiverende en dus dure ziekte. Klinisch psycholoog Claudi Bocking van het zorgprogramma stemmingsstoornissen van het AMC zegtafb. Psychiatrie 27 hierover: 'Het is een chronische aandoening die terugkomt. Dat is al decennia bekend, maar in de praktijk wordt daar nog steeds weinig naar gehandeld'.
In 1999 kostte de zorg voor depressie 497 miljoen euro (1,4% uit de totale gezondheidskosten) waarvan 78% aan (psychiatrische) ziekenhuizen en medicijnen. De werkelijke kosten zullen vele malen hoger zijn; denk maar eens aan ziekteverzuim, lage arbeidsproductiviteit, e.d. En realiseer je dan ook eens, dat één op de vijf vrouwen en één op de tien mannen in het leven één of meer depressies doormaken. Jaarlijks lijden 700.000 á 800.000 Nederlanders aan depressie. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zal depressie in het jaar 2020 in de ontwikkelde landen nummer één zijn!
Uit opinieonderzoek in de verschillende lidstaten van de Europese Unie blijkt, dat burgers in toenemende mate belangstelling tonen voor de niet-conventionele geneeskunde wat geresulteerd heeft in het feit, dat de complementaire en alternatieve geneeswijzen steeds meer in trek bij de nieuwe generatie komen. De verwachting voor de toekomst is dan ook dat de psychiaters niet alleen maar gesprekken en de gebruikelijke medicijnen zoals antidepressiva en middelen tegen angsten of psychoses voorschrijven, maar ook aanvullend middelen en therapiën die nu nog minder bekend zijn, gaan voorschrijven.

afb. Psychiatrie 28Een nieuwe koers gaan varen, komt langzaam op gang. Maar hoe snel zijn de veranderingen in de psychiatrische wereldje eigenlijk werkelijk te realiseren? Prof. dr. Anne Speckens (Nijmeegse Radbout Universiteit): 'De aandachtgerichte therapie waarin wordt geleerd om met meditatie [15] sombere gedachten en gevoelens te observeren, accepteren en zo mogelijk los te laten'. Prof. dr. Pim Cuijpers (Vrij Universiteit): 'De kans op een eerste depressie kan worden verkleind met psychologische interventie, te geven aan (jonge) mensen die veel risico lopen, omdat bijvoorbeeld beide ouders depressief zijn. Een nieuwe vorm van preventieve cognitieve therapie'. Vooruitstrevende gedachten, maar niet realistisch genoeg om 'voldoende zoden aan de dijk te zetten'. Een opmerkelijke uitspraak van hoogleraar psychiatrie Aartjan Beekman: 'In Nederland slikken ongeveer 800.000 mensen antidepressiva, maar dat zijn er zo'n 600.000 te veel. Het aantal mensen dat antidepressiva gebruikt kan dus met driekwart omlaag'. Dit is mogelijk door een andere opstelling van de gezondheidszorg in Nederland. In Nederland is dat sinds de invoering van de marktwerking veel lastiger, de zorg is hier nu veel meer gefragmenteerd. Engeland dient navolging in het voorbeeld van 'collaborative care', waar veel zorg wordt aangeboden in de goedkopere eerste lijn-fase. Er wordt in Engeland meer aan preventie gedaan en eenvoudige psychotherapievormen zijn er ruim beschikbaar. Alternatieven die via de eerste lijn geboden zouden kunnen worden, zijn onder meer cognitieve gedragstherapie, probleemoplossende vaardigheden en interpersoonlijke therapie. Naast preventie en versterking van de eerste lijn, aldus Beekman is er nog een manier om het gebruik van antidepressiva terug te dringen: 'Zorg ervoor dat de huisartsen én de psychiaters alerter worden en zich realiseren, dat de patiënten ook weer (eens) moeten stoppen met het slikken van antidepressiva'.

Maar hoe ver zijn wij nu werkelijk in Nederland met 'een vernieuwende aanpakmethode' gevorderd? Met complementaire en alternatieve geneeswijzen?

[15] Nieuwsbrieven 'Meditatie'- september en oktober 2009

12.3 Calvinistische inslag?
 Dr. Thomas Szasz (emeritus hoogleraar in de psychiatrie): 'Er is geen bloedtest of andere biologische test om de aanwezigheid of afwezigheid van een geestelijke ziekte vast te stellen, zoals die wel bestaan voor de meeste lichamelijke ziekten'.

afb. Psychiatrie 29Toch heeft minister Klink (2009) ooit eens besloten tot het zwaarder straffen van alternatief werkende therapeuten en artsen bij gezondheidsclaims, die ze niet kunnen waarmaken. Natuurlijk en terecht, ook ik vind dat we kritisch en streng moeten kijken naar de kwaliteit van álle hulpverleningen. Maar dan volgens het motto: 'Gelijke monniken, gelijke kappen.... ongeacht des persoons, aanzien en titel'. En er zou voor mij maar één hoofdregel in psychiatrische en alternatieve behandelingsmethoden moeten gelden: ze zouden beoordeeld moeten worden op de mate waarin de mensen beter, sterker en meer verantwoordelijk maken en hun geestelijk welzijn vergroten. Hierdoor zal ook de maatschappij sterker en beter worden. Het gevolg zal ongetwijfeld leiden tot een daling in de zorgkosten. Toch blijven velen, in een land waar men gewend is dat zorgkosten bij een verzekeringsmaatschappij gedeclareerd kan worden, wantrouwend staan tegenover alternatieven die niet in het zorgpakket zitten. En dat terwijl zaken die wel in dat zorgpakket zitten juist niet werken.
Maar de noodzakelijke, vereiste verandering(en) in de gezondheidszorg kan alleen als we er eindelijk goed van doordrongen zijn, dat het huidige zorgsysteem voor de komende decennia onbetaalbaar gaat worden en dat de gehanteerde medische en psychiatrische behandelingen (te) weinig effect sorteren op zowel korte als lange termijn! Als we geen concrete stappen ondernemen, blijven we voor de komende vijftig jaar aanmodderen met onze gezondheid(s)(zorg)!

12.4 Wij zijn energiewezens!
'Een nieuw paradigma nodig!'
'Alle ziekten worden gecreëerd door de geest!' 'Wij zijn Mentale Melaatsen'

De allergrootste, en de meest hardnekkig misvatting die ooit in de medische wereld is gecreëerd - een chemisch-farmaceutisch denkmodel - maar blijft circuleren, is welafb. Psychiatrie 30 de fatale gedachte dat wij mensen zijn die louter bestaan uit een lichaam én een geest. Dat alle fysieke en geestelijke reacties veroorzaakt worden door een chemische reactie in de hersenen. Maar wat men zich tot nu toe niet bewust is, dat er wel degelijk een groot fundamenteel onderscheid te maken is tussen een geest en een ziel. En dat zowel de ziel als de geest een zeer grote invloed uitoefenen op álle ziektebeelden. Ja wel, álle ziektebeelden. Want mijn opvatting is: 'Alle ziekten worden door de geest gecreëerd!'
En juist dit essentiële thema van 'ziel en geest' wordt volkomen ter zijde geschoven door de ('alwetende') wetenschap en wel om de reden dat dit 'onbekend' terrein is. En zodra iets niet bewezen kan worden, dan wordt dit kortweg afgedaan met 'onzin'. Denk maar eens aan de werking van homeopathie. Of de wetenschappelijke visie over een elektromagnetisch energieveld of aura, dat ieder levend wezen in en om zich heen 'draagt'.

Echter, zij die daadwerkelijk veranderingen willen bewerkstelligen in de gezondheidszorg - gevrijwaard wilen zijn van geestelijke ziektebeelden zoals schizofrenie, stemmen in het hoofd, psychose, e.d. - kunnen zich beter gaan verdiepen in de werkelijke samenhang tussen ziel, geest en lichaam. Waarbij de kennis over 'wat is een ziel (onderbewuste), en 'wat is een geest' (bewuste) in relatie tot het fysieke lichaam fundamenteel is. Dit nieuwe inzicht - dit nieuwe paradigma - zal uiteindelijk leiden  tot een nieuw complementaire behandelingsmethode; een nieuwe toekomstige geneeswijze. Zonder deze fundamenteie kennis van de begrippen ziel en geest zullen we de eerst komende vijftig jaar blijven aanmodderen met onze gezondheidszorg; met ál onze ziekten. De huidige geneeswetenschap en de (OVER)heersende chemische-farmaceutische industrie zal zich hoe dan ook vast blijven klampen aan de 'oude wetenschap'. Ter herinnering de uitspraak van hoogleraar Rene Kahn: 'Behalve in het geval van ernstige depressie moet je eigenlijk zeggen, dat we (tot nu toe) géén stap verder zijn gekomen'.

afb. Psychiatrie 31Wij zijn energiewezens; samengeklonterde energievormen. Wij zijn drieledige wezens met drie karakteristieke kenmerken, te weten een ziel, een geest en een lichaam. Gedachte is informatie, is een energievorm met een bepaalde trillngsfrequentie, een bepaalde golflengte, een bepaalde geluidsgolf, en samenvallende ritmische patronen die opgeslagen liggen in álle lichaamscellen, geprojecteerd en leesbaar is in ons elektromagnetisch energieveld of aura! Anders gezegd: alle, alle informatie is opgeslagen in onze lichaamscellen! En nu komt het allerbelangrijkste aspect van de ware oorzaak van het 'ziek-zijn' aanbod - het feit dat eens duidelijk onder de aandacht van therapeuten, artsen, psychologen en psychiaters dient te worden gebracht - en wel, dat wij informatie uit het heden, het verleden én het verre verleden in al onze lichaamscellen hebben opgeslagen. Het verre, verre verleden kan ook gevangen worden in het begrip 'vorige levens'. Ja, ja vorige levens! En dát wordt vergeten bij álle geneeskundige behandelingsmethoden!

Uit allerlei psychologische onderzoeken is gebleken, dat het moeilijkste niveau van verandering het 'sleutelen' is aan de persoonlijkheid. Want zo wordt er nog steeds gedacht, dat een deel van je karaktereigenschappen 'vastliggen' in je erfelijk materiaal; de genen. Nú blijkt dat genen -  het medium waarin organismen informatie opslaan - slechts voor een beperkt deel verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld onze levensverwachtingen én dat ons denken én overtuigingen (de informatiestroom die verantwoordelijk is voor het aan- en uitzetten van genen) de grootste factoren zijn die wél in staat zijn om (gedrags-)veranderingen daadwerkelijk te bewerkstelligen.

Dus waarom dan geen aandacht besteden aan de opgeslagen informatie uit het heden, het verleden en vorige levens? Aandacht aan onze overtuigingen en de heersende gedachten?

13. Slotbetoog

afb. Psychiatrie 32De chemische-farmaceutische indrustrieën blijven hameren op thema's die de mensheid ervan moeten overtuigen dat het innemen, het (langdurig) gebruiken en behandelen met geneesmiddelen levensreddend zou zijn! 'Geneesmiddelen verhelpen, vertragen of voorkomen verergering van klachten. Daarmee kunnen ziekenhuisopnames uitgesteld en zelfs vermeden worden. Ook economisch gezien leveren geneesmiddelen een belangrijke bijdrage aan de samenleving', zijn hun bekende slogans. Maar door de intense lobbypraktijken van de chemische-farmaceutische industrie blijft de Nederlandse regering zich vastklampen aan een sterk verouderd zorgsysteem en stellen rigoreuze beslissingen uit. Een gezondheidszorgsysteem wordt gehandhaafd dat uiteindelijk weinig (gezondheids)resultaten boekt en uiteindeljik miljarden per jaar kost.
Maar u - als 'intensieve gebruiker' - bent in werkelijkheid terecht gekomen in een chemische tredmolen en u verzandt als energiewezen in een beerput van opstakels en valkuilen, waarin het u onmogelijk wordt gemaakt om vrij te kunnen kiezen voor alternatieve en complementaire oplossingen. Uw energetisch energiesysteem - het chakra- en het aurasysteem - wordt vernietigd, wat uiteindelijk kan leiden tot een breuk in de essentiële verbinding tussen ziel, geest en lichaam. De mens gaat zombiëren; de geest wordt door intensief gebruik van medicamenten als het ware 'vervlakt'! De spirit - de essentie van de mens - is dan verdwenen.

'We hebben door een verkeerd denkmodel een kans voor de geneesmiddelenindustrie gecreëerd om het huidige systeem van 'ziektezorg' in het leven te roepen en te laten gedijen'. Het huidige 'ziektezorgsysteem' overleeft en bloeit wanneer mensen continu ziek zijn. Dat is wat er nú aan de hand is.

Wat kunnen we in Nederland dan nu veranderen? Wel, door vooraanstaande medische en universitaire centra te laten samenwerken, die gezamenlijk willen werken aanafb. Psychiatrie 33 het onderzoeken van complementaire en alternatieve geneeswijzen. Amerika, Duitsland, Engeland en Canada en zelfs Groningen (Rogier Hoenders, oprichter van het Centrum voor Integrale Psychiatrie, onderdeel Lentis) zijn ons al voorgegaan.
Bij een eventuele vooruitstrevende aanpakmethode hoop ik, dat de eerste stap en alle ogen gericht zullen zijn op de geestelijke gezondheidszorg - bijv. de psychiatrie -, waarvan het overgrote deel van de behandelingsmethoden tot nu toe niet de gewenste resultaten hebben opgeleverd! En dat komt naar mijn mening, omdat het oorspronkelijke denkmodel van Wundt's - de mens is als een zielloos organisme ('de wetenschap zonder ziel') dat uiteindelijk heeft geleid tot de hedendaagse psychiatrie - volkomen onzin is. Jij, ik en iedereen zijn allemaal te beschouwen als een drieledig wezen. Een goddelijk energiewezen bestaande uit een ziel, een geest en een lichaam!

Waar blijft het calvinistische Nederland met haar Poldermodellen nu? Regeren is toch vooruitzien?

'Verbeeldingskracht is alles. Het is de sleutel tot alles wat tot je komt'. (Albert Einstein)
'Elke seconde kan er een nieuw begin zijn. Het is een keuze. Het is jouw keuze! Het is jouw keuze om te (willen) veranderen'.

Hans Zevenboom

Link/ bron
Wetenschappelijk onderzoek naar St. Janskruid:
http://vita-info.nl/2009/01/st-janskruid/  en http://vita-info.nl/2010/07/vitamine-d-depressies-en-st-janskruid/

Homeopathie wordt 'de nek omgedraaid': http://www.wereldopdrift.nl/de-koppige-denkfout-binnen-geneeskunde/

Lees het vervolg: Nieuwsbrief 'Psychiatrie' - deel II, juni 2013

 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack