logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
  • EU e-Privacy Richtlijnen

    Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

    Bekijk Privacy Richtlijnen

Bewust(er) leven - deel I, Juli 2013

Bewust(er) leven - deel I

Veel mensen hebben de gedachte dat ze 'werkelijk' leven. Maar de vraag is dan, leeft men ook werkelijk op een dieper en bewuster niveau waarop de essentie van het leven werkelijk gevoeld en ervaren wordt?

1. Inleiding

wolken1aVeel mensen zijn zo druk met hun werk en hun beslommeringen, dat zij vaak niet echt goed weten wat werkelijk bewust leven is. Ze nemen vaak niet de tijd om het 'leven' werkelijk te ervaren. Pas als men tijdens een vakantie of een stiltemoment het denken tot rust kan laten komen, begint men te beseffen dat het leven misschien meer zou kunnen inhouden. Veel meer dan alleen de uiterlijke omstandigheden die de gestresste mens vandaag de dag bezighoudt. Geleidelijk opent men zich dan voor andere aspecten van het leven, zoals bijvoorbeeld de wonderbaarlijke onderwaterwereld tijdens een diepzee duikervaring bij een tropisch eiland. Tijdens het duiken wordt het kleurrijke schouwspel van vissen en koraalriffen getoond en ongetwijfeld leidt dat tot een majestueus gevoel van vrijheid en eenheid. 'Je voelt je vrij en tegelijkertijd verbonden met het unieke zeeleven'.
Maar tijdens zo'n fantastisch moment kunnen er vanuit het innerlijke gevoel vragen ontstaan, zoals: 'Waarom kunnen wij niet met z'n allen zó innig verbonden zijn, op een liefdevolle manier met elkaar omgaan, elkaar aanvaarden zo als iedereen is?' En al die open vragen leiden dan vaak weer tot de wezenlijke kernvraag: 'Wie ben ik en wat doe ik hier, waar kom ik vandaan en waar ga ik heen? Wat is mijn taak in dit leven?'

2. Het leven

Wetenschappelijk definieert men 'leven' als het proces in een organisme of een structuur, waarin continu veranderingen plaatsvinden in de vorm van celdeling, ademhaling, afscheiding van stoffen, e.d. De consequentie van een dergelijke denkwijze is, dat in de ogen van de wetenschap een stuk steen dood is!
Als mens associëren wij leven met processen en wel in ons denken, ons zijn, ons gevoel en onze belevingswereld. Wij voelen het leven omdat wij continu aan een proces van aanpassing, verandering, (cel)vernieuwing en bewustwording onderhevig zijn. En daar houdt het voor de meeste mensen wel mee op. Men beschouwt de dood van het menselijk lichaam als het einde van dat ene leven; het stoffelijke lichaam valt uiteen in stoffen die in de natuur weer worden hergebruikt. Veel orthodoxe gelovigen zijn er zelfs van overtuigd, dat het leven éénmalig is en zij zullen daarom hun uiterste best doen om dat eeuwige leven - de Hemel of het Paradijs - te 'verdienen'.

Maar het leven is veel meer dan dat! Als mens zijn we sterk geneigd om onszelf als een individu te zien, dat in principe losstaat van andere individuen. Natuurlijk alswolken2a mens staan we in verbinding met onze medemens die ons een gevoel van vriendschap, liefde, samnewerking, haat of vijandschap kan brengen. Maar op het gebied van energetische interacties tussen alles wat leeft, daar hebben veel mensen géén kaas van gegeten. De onzichtbare, niet waarneembare energieniveaus die |alles-wat-er-is| met elkaar verbindt, wordt niet als zodanig herkent. Het allesomvattende energieveld - de kosmos, het universum - is een vage uitdrukking voor iets wat men niet begrijpt, laat staan dan men zich hiermee verbonden voelt en deze verbondenheid wil integreren in het eigen energieveldje; het aura-veld of het elektromagnetisch energieveld. Men ervaart wel degelijk de onzichtbare kracht(en) die de verbindingen tussen alles wat mogelijk is bewerkstelligd, maar er een gedegen wetenschappelijke verklaring voor te geven wordt al veel moeilijker. Vandaar dat wij sterk geneigd zijn om in een 'illusionaire wereld' te gaan leven.
Het begrip 'illusie' heeft betrekking op een proces in onze geest (niet de ziel) waarbij onze gedachten ons iets anders voorspiegelen dan wat wij in werkelijkheid meemaken. Wij staan ons denken toe een soort schijnwereld met schijnwaarden te creëren. Een wereld die wij denken onder controle te hebben en vast te kunnen houden, maar die in werkelijkheid niet bestaat. Denk maar eens aan een goochelaar of een illusionist die ons iets laat zien waarbij ons denken iets anders suggereert dan wat hij werkelijk laat zien.
Zo zijn veel aspecten in het leven ook niet wat zij in werkelijkheid zijn. Dat wil niet zeggen, dat we het leven met een korreltje zout moeten nemen. Integendeel, wij moeten leren het ware van het onware te onderscheiden. Het onware dat ons vasthoudt in patronen die angst, verdriet, boosheid en andere ontelbare spanningen veroorzaken. Pas als we hier doorheen kunnen zien en de illusies los kunnen laten die ons kluisteren aan levensprocessen die niet echt zijn (bijvoorbeeld 'dood is dood'), dan pas maken wij een werkelijke overgang mee. Een overgang naar een nieuwe tijd of levensfase waarin wij open en permanent verbonden met God - |Al-Wat-Is|, |Alles-wat-er-Is| - verder kunnen gaan.

3. Het leven is een spirituele revolutie

wolken3aMensen zijn geconditioneerd te denken dat alleen de biologische processen die zijn kennen als leven beschouwd kunnen worden en dat iets wat niet aan die criteria voldoet dood moet zijn [Nieuwsbrief 'Psychiatrie'- juni 20-13]. Maar er zijn ook andere aspecten aan 'leven'. En één van die aspecten is dat wij leven binnen de permanente aanwezigheid van een kosmische goddelijke energiestroom, [de SPIRIT-Referentie-Energiestraal of het Goddelijke Bewustzijn; de goddelijke frequentie impulsen]- de goddelijke levensstroom. Iedere dag gebeuren er wel dingen die ons er op attenderen dat wij 'leven'; men voelt de pijn, de angst, het verdriet. En al deze aspecten wijzen ons er op, dat wij leven en niet dood zijn. Dus zoals je ziet is het leven niet alleen maar levend-zijn, in de biologische zin, maar meer een bewustwordingsproces van het werkelijke dagelijkse leven. Mensen die in een onbewuste fase bevinden, hebben geen aansluiting met het 'leven'. Zij voelen de subtiele veranderingen niet die ook in hun leven wel degelijk aanwezig zijn. Zij nemen niet de tijd om zich hier bewust van te worden en leven als een 'zombie'. Zij consumeren hun levende lichaam, totdat het sterft. Pas als er een bewustwordingsproces plaats gaat vinden, is het mogelijk dat ook zij het werkelijke leven als iets 'levends' gaan ervaren.

Veel mensen denken dat als zij bewuster leven en bepaalde inzichten krijgen, dat zij verlicht worden of zijn. Maar dat kan helemaal niet, want het innerlijke zelf - de ziel - is voordurend in het transformatieproces van het universum en het zijn betrokken. Er is geen moment dat de ziel kan zeggen: 'Ik ben klaar, ik weet en ik ben wolken4aalles'............. in dit leven.
Natuurlijk kan men op een zeker moment deze staat van zijn bereiken; geen innerlijke behoeften meer om een antwoord te krijgen op een levensvraag. Maar dan nog ervaar je een moment later - misschien vele jaren later - een nieuw onontgonnen gebied in je denkproces, een gebied waar je nog geen of onvoldoende aandacht aan besteed hebt waardoor het hele innerlijke gevoel op zijn kop wordt gezet en er (weer) een nieuw onbekend spanningsveld ontstaat of wordt geopend. Maar probeer te beseffen, dat je in een levend lichaam nooit deze illusoire staat van zijn - verlichting, verlossing, zuivering, volmaaktheid - deelachtig kunt worden, want men leeft in een lichaam met al haar (fysieke) beperkingen.

afb. inspiratie 3Verlichting is een projectie van de mens die zich dát als doel stelt, maar het heeft helemaal geen zin om voor jezelf een doel te projecteren, want op het moment dat dát bereikt wordt, vervliegt het ogenblikkelijk. Verlichting staat bekend als het ontwikkelen van het zijn, dat begint met het toegeven en accepteren met |wie-je-niet-bent| en |wie-je-werkelijk-bent| tot er een moment komt dat je begint te beseffen, dat wij kinderen van God zijn en dat wij allen Eén zijn; verbonden zijn met elkaar. Een toestand waarin we onszelf herkennen door de afwezigheid van de belemmerende bewustzijnsfactoren en op die manier onze eigen goddelijkheid mogen ervaren; van ego-gericht bewustzijn naar een collectiever bewustzijnstransformatie. Jij ervaart de permanente aanwezigheid van het Goddelijke Licht, het Collectieve Bewustzijn, het Goddelijk Bewustzijn, de SPIRIT. Dan ervaar je zoiets als wedergeboorte, opstanding, transformatie, verlossing of verlichting ......... voor dat ene moment [Nieuwsbrief 'Verlichting of Nirwana', april 2010]
Maar in de werkelijke levensstroom is ieder levensmoment of -ervaring een ogenblik van verlichting en openbaring, want telkens worden nieuwe elementen in de vorm van inzichten aan je wezen toegevoegd. Dit is een proces dat nooit stopt, want door in de levensstroom te zijn - door het leven te accepteren zoals het zich aan jou voordoet - sta je in de levensstroom van het goddelijke Zelf. Veel mensen begrijpen dit niet. Zij denken nog in termen van een beweging vanuit het licht naar de duisternis en dat men van daaruit op een moeilijke manier het Licht weer moet vinden!

4. Het leven is een evolutieproces

De levensenergie, de fundamentele energie van al het leven - ook wel 'de ziel van God' genoemd - is permanent in revolutie; in beweging. Alles roteert ofwel 'revolteert'. Zelfs onze lichaamscellen zijn permanent in beweging en vernieuwen zich na een aantal jaren. Revolutie is dan ook de basisbeweging van ons leven! Het is een voortdurend proces, het leven is een proces. Zodra je bewust het spirituele pad gaat betreden, betekent het dat je je verstand, lichaam en ziel opdraagt aan het proces van het zelfscheppende Zelf. Dit is het proces van zelfverwerkelijking! Dit is het proces van verlossing, van vervolmaking, van zuivering van 'onreine' gedachten en gevoelens. Het proces is een daad van dag tot dag, van minuut tot minuut. Het is kiezen, en opnieuwe kiezen, elk ogenblik. Het is de schepping die alsmaar voortduurt.

afb. levensbeschouwing 2In de mens bracht God de levensstroom tot uitdrukking middels het innerlijke zelf - de ziel - en het was vervolgens aan de mens zelf om hier gebruik van te maken. Maar hoe kan het dan dat zoveel mensen deze goddelijke levensstroom niet ervaren, of voelen? Geen verbinding hebben met het Goddelijke Zijn? Hoe komt het, dat er in de wereld zoveel wanorde is terwijl de goddelijke levensstroom - de SPIRIT - permanent 'straalt'?
Elk mens kan de wezenlijke, goddelijke levensstroom - de levensenergie - ervaren, maar men moet zich wel de tijd gunnen om die toe te laten! Anders gaat men aan het leven voorbij. Ons grootste probleem is, dat wij het leven willen ervaren zoals wij ook de materie ervaren. Dat wil zeggen, het moet bewijsbaar én tastbaar zijn!
Daarom worden de subtielere vormen in het leven vaak verworpen als zijnde verbeelding of fantasie; het wordt afgedaan als een illusie. Maar is het energieveld die rondom de boom in je tuin 'hangt' dan een illusie? De boom in je tuin kan alleen maar staan op de plaats waar hij groeit. Als levensvorm heeft hij net zoveel energie en ervaart net zoveel in zijn leven als de mens, maar dan op een andere manier. De boom heeft de beperking alleen te zijn in de stilte van de natuur. Jarenlang staat hij op dezelfde plaats en neemt de indrukken in zich op die andere levensvormen, zoals de mens, naar hem toe zenden. Hij kan echter niet ingrijpen. Zelfs als de mens hem wil omhakken, kan hij niets anders dan toezien en ervaren hoe dit gebeurt. Naar zijn mening wordt niet gevraagd!

De mens daarentegen heeft met behulp van zijn verstand zelf een maatschappijvorm ontwikkeld, waarin veel dingen mogelijk zijn. Maar het lichaam van de mens staat afb. leven na de doodbloot aan de invloeden die uit die maatschappijvorm die hij zelf heeft gecreëerd! Zijn zintuigen worden overspoeld door dingen die hij ziet en hoort en daardoor komen zijn fijnere zintuigen vaak in het gedrang. Zij krijgen gewoon de kans niet om de werkelijkheid van het leven toe te laten. Pas als men dit leert, komt men verder.
Het leven is dan ook een scheppingsproces, een evolutieproces. Maar dit proces is géén rechte, constante opgaande lijn van positieve ervaringen. Je hebt de kans in ieder leven de beste ervaringen van je oude gedachten, je oude beschavingen te herscheppen, terwijl de minder prettige patronen kunt vermijden. Het evolutieproces is dan ook het constant nemen - het opnieuw nemen - van beslissingen. Door dit continuerend proces beslis je |Wie-je-werkelijk-bent|. Dat is de reden waarom de ziel - het innerlijke zelf - in het lichaam komt; om te groeien én te evolueren!

5. Het leven is een scheppingsproces

bloem1aHet leven is niet wat wij denken. De mensen denken dat er een driedimensionale ruimte is met voorwerpen zoals zij die kunnen waarnemen. Zij denken dat zij met hun fysiek lichaam daarin kunnen voortbewegen; dat zij een ziel hebben die een apart deel is van henzelf en zij geloven dat zij als individu op aarde rondlopen. Degenen die al meer bewustzijn hebben, denken in begrippen als karma, reïncarnatie en zelfontwikkeling. Maar dit is een illusie, die alleen in het menselijk denken bestaat. Mensen denken dit alleen als zij in de stof verblijven, maar de ziel die in meerdere sferen verkeert, ervaart dit op een andere manier. Alles is in werkelijkheid een deel van de goddelijke Manifestatie. Jij weet al dat dat zo is en je gaat nu - in dit leven - een aantal ervaringen opdoen waarbij delen van een andere werkelijkheid van het leven zichtbaar worden. Dat is wat jij in het NU-moment ervaart.

Er zijn nog steeds mensen die zeggen, dat het leven een leerschool is, en dat wij hier zijn om bepaalde lessen te leren, en dat wij - zodra wij 'geslaagd' zijn - grotere doelen kunnen najagen, niet langer gehinderd worden door het fysieke lichaam. Maar het leven is géén leerschool. Het leven is een schepping, geen ontdekking, want alles wat je behoort te weten zit al besloten in de ziel zelf; het innerlijke Zelf! Je bent jezelf dan ook niet aan het ontdekken, maar je schept jezelf steeds opnieuw, iedere dag, iedere minuut, ieder moment. Je leeft niet om elke dát te ontdekken, wat die dag voor je inhoudt maar om het te scheppen. Jij schept namelijk je eigen realiteit, waarschijnlijk zonder het te beseffen. Je bent dus jezelf niet aan het ontdekken, maar jezelf opnieuw aan het scheppen. Zoek daarom niet uit |Wie-je-bent|, maar zoek om vast te stellen |Wie-je-wilt-Zijn|!

Het leven is een totale uitdrukking van het goddelijke Zijn waarvan de materiële of fysieke aspecten maar een klein onderdeel vormen. Het leven is een natuurlijke beweging in ons die van alles in zich heeft; wij voelen wanneer we werkelijk leven en we voelen ook wanneer we niet in die stroom zitten. Alles lijkt dan traag(er) te gaan en vast te zitten.

6. Slot

Wij verlangen naar vrede. Wij velangen naar welvaart. Wij verlangen tevredenheid en zelfverwerkelijking in je werk, liefde in je leven, een gezond lichaam. Wij verlangen allemaal hetzelfde. Maar omdat wij allemaal verschillende ideeën - gedachten - hebben, zullen we ook allemaal verschillende resultaten bereiken!

De analogie van het leven

De wijsgeer Chuang-tzu zegt: 'Het is te danken aan het feit dat u met uw voeten zo'n klein stukje aarde in beslag neemt, dat er zoveel ruimte overblijft om naartoe te wandelen'. Hij probeert hiermee te zeggen: Juist doordat je met je verstand in zo weinig dingen kunt doordringen, kun je het mysterie van het bestaan ervaren.

bloem2aDenk maar eens aan de eikenboom die voor je venster staat. Hij weet op dit moment, nu hij vijf meter hoog is en jou met schaduw van zijn machtige kruin overdekt, niet meer dan hij wist op het moment dat hij nog een nietig zaailing was. Alle informatie die hij nodig had om te worden wat hij vandaag is, zat besloten in zijn zaadje. Hij hoefde niets te leren. Hij hoefde alleen maar te groeien!
Om te kunnen groeien, maakte hij gebruik van de informatie die in zijn cellulair geheugen zat opgeslagen. Maar ook de eikenboom wordt geconfronteerd met de vier seizoenen; met zijn (levens)cyclus. Toch blijft de boom - jaar in, jaar uit - gestadig groeien; groeien tot hij uiteindelijk is geworden wat hij wenst te worden; een gigantische boom die diep geworteld is in de aarde en verbonden is met zijn omgeving, al 'reikend' naar het universum. Op die manier wordt de levenscyclus van de boom herhaald en symboliseert op eenvoudige wijze onze levenscycli. Op die wijze groeit ook een 'jonge' ziel in meerdere levenscycli uit tot een 'oude' ziel; een ziel met veel wijsheid, inzicht en ervaringen ....... opgedaan in meerdere levens.
Maar zelfs een boom heeft de zon nodig als aansporing - inspiratie - voor zijn groeiproces. 'Jij bent echt niet veel anders dan deze boom!'

Heel het leven is onderling verbonden. Het leven creëert doorlopend op interactieve wijze. Wij brengen over en weer resultaten voort. Er bestaat geen enkele andere bloem4amanier waarop wij deze resultaten kunnen voortbrengen. Jouw gesprekken met anderen en alle informatie die uit deze wereld om je heen tot je komt, kun je vergelijken met stralen van de zon. Ze zorgen ervoor, dat de zaden binnen in jou kunnen groeien!
In de wereld om je heen zijn heel veel dingen die je in de richting van je innerlijke waarheid kunnen leiden. Maar zelfs die mensen, plaatsen, objecten en gebeurtenissen zijn niet méér dan geheugensteuntjes. Het zijn een soort wegwijzers. Dat is in feite de essentie van de 'wereld om je heen'.
De fysieke wereld is gecreëerd om jou te voorzien van een kader waarbinnen je uiterlijk Ervaren kunt, wat je innerlijk Weet. Dus je vindt in feite baat bij de wereld om je heen, precies zoals ze zich aan jou voordoet. Let wel, alle mensen vinden daar baat bij.

6.1 Levensboodschap

De boodschap op dit moment aan jou en iedereen is om je gedachten én gevoelens zo zuiver mogelijk te houden, omdat ze nooit alleen maar deel van jezelf blijven. In de energetische verbindingen die er bestaan tussen jou en anderen wordt alles gevoeld, maar in het denken vaak op een verkeerde manier geïnterpreteerd. Dit 'verkeerd' denken zorgt voor tweespalt en twijfels, die de meest destructieve krachten op aarde veroorzaken. Dus wees bewust en gewaarschuwd, blijf verbonden met het goddelijke is je!

'De buitenwereld bestaat niet. Alles wat ik zie is een projectie van mijn eigen binnenwereld'.
'Wij zijn de regisseurs van ons eigen leven'.
'Je hebt je eigen unieke pad te bewandelen'.
'Het leven is een constante stroom van veranderingen'. (Panta Rhei, een oude Griekse uitdrukking)

Hans Zevenboom

 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack