logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

Bewust(er) leven - deel II, Augustus 2013

Bewust(er) leven - deel II

Vrije keus of vrije wil? Vrije keus én vrije wil!
'Om echt vrij te zijn, moeten we meer in contact komen met onze eigen gedachten en gevoelens'
'Vrijheid is het oorspronkelijk leren zijn'
'Vrijheid is een puur innerlijke ervaring'

1.0 Inleiding
'Wordt de wil niet gestuurd door begeerte, door opvoeding en cultuur?'
'Religie en vrije wil?'

Momenteel lijkt het dat de godsdienstvrijheid alleen in Verweggistan bedreigd wordt. Maar wat als dit weldra ook bij ons het geval zal zijn? Moeten we niet protesteren tegen een dreigend verbod op hoofddoekjes, ritueel slachten, invoering van de sharia of zal het niet zo'n vaart lopen?

bloem1aHet verlangen naar vrijheid zit diep in ons innerlijke zelf verscholen, maar de (universele) verbondenheid zorgt er ook voor dat we steeds weer in verbinding blijven staan met die ander. We worden als het ware steeds heen en weer geslingerd van het ene naar het andere gevoel; vrij zijn, maar toch verbonden zijn met een ander!

Er bestaat een oud verhaal over een papegaai die vanuit zijn kooi heel hard 'vrijheid' riep. 'Vrijheid, vrijheid, vrijheid'. De eigenares werd er gek van en deed na lang aarzelen uiteindelijk het deurtje van de kooi open. Maar tot grote teleurstelling van het baasje weigerde de papegaai zijn kooi te verlaten. De papegaai bleef nadien nog steeds heel hard 'vrijheid' roepen. Vaak zijn wij precies zoals die papegaai!

Als we nu eens de totaliteit van het geestelijke leven van de mens bekijken, dan lijkt het onderwerp van zijn vrije keus en vrije wil, oppervlakkig bezien, zeer onbelangrijk. Maar om de ware betekenis van vrije keus en vrije wil van de mens volledig te begrijpen, zou je eigenlijk moeten kunnen denken als een adept - een zeer hoog ontwikkeld goddelijk wezen. Want als je werkelijk de geestelijke begrenzingen (de geestelijke beperkingen) van de menselijke keuze en van de menselijke wil kunt begrijpen, dan zal je de opzet en de structuur van de schepping in het hele universum kunnen begrijpen!

2.0 Neurowetenschap

'Zal de menselijke geest en daarmee geloof, zelfbewustzijn, onze 'vrije wil', uiteindelijk het voorspelbare product van fysische processen blijken te zijn?'

De neurowetenschappers, psychiatrie en psychologen wil ons doen geloven dat wij ons brein zijn, maar hoe sterk is die claim?

bloem2aDe meest wetenschappers [1] zijn ervan overtuigd dat met de huidige theorieën over het ontstaan van het heelal en van het leven op aarde, dat alle leven innig met elkaar samenhangt; dat soorten uit elkaar voorkomen via processen die door Darwins evolutietheorieën al beschreven werden. De kennis van de basisstructuur van ons heelal op aarde is dus behoorlijk groot. We weten in grote lijnen hoe alles met alles samenhangt. Maar er is één uitzondering, namelijk kennis over de menselijke geest!

Natuurlijk, fysiek en biologisch is de mens voluit onderdeel van de fysieke kosmos, maar hoe zit dat met de menselijke geest? Sommige wetenschappers noemen de hersenen het meest complexe systeem in het hele universum.
Eén van de veronderstellingen van de moderne neurowetenschappers is, dat de menselijke geest en de hersenen 'samenvallen'. De evolutionair psycholoog Jesse Bering zegt: 'De geest is wat de hersenen doen'. En volgens Dick Swaab, zijn 'wij ons brein'. Daarmee lijkt het alsof de hersenwetenschappers trachten te achterhalen waarom we doen wat we doen, hoe we onszelf kunnen veranderen en in het andere uiterste geval of we beschikken over een vrije wil. Maar ofschoon materialistische en atheïstische neurowetenschappers als Swaab de ziel al lang hebben afgeschaft, blijft er toch nog een restant van het zielsdenken aanwezig te zijn, namelijk als idee dat de menselijke persoon uiteindelijk in en door zijn hersenen tot uitdrukking komt.
Dit betekent wel, dat een aantal traditionele geloofsideëen [2] over de mens ter discussie komt te staan. Want dit roept vragen op zoals: 'Ben ik wie ik denk dat ik ben?''Of ben ik slechts een aantal hersenprocessen, die min of meer automatisch afloopt en misschien wel de illusie heb dat ik mijn handelingen 'vrij-willig' voltrek?

[1] Lees meer: Nieuwsbrief 'Psychiatrie', deel I + II, mei en juni 2013
[2] Nieuwsbrieven: 'Geloof', deel I, 15 nov. 2011 en 'De Islam', april t/m dec. 2013

3.0 Vrije wil, filosofie en sociologie

In de filosofie heerst de dominante visie dat mentale processen als hersenprocessen worden gezien, net als bliksem een elektrische ontlading is. 'Wat je ook doet, je doet het door de neurobiologische ketens van oorzaak en gevolg in je hersenen!'
Vrijheid in de filosofische termen is eigenlijk het concept rond wezenlijke kernvragen als: 'Bestaat menselijke vrijheid? Zo ja, wat is dat dan? En waartoe is de mens dan vrij?' Het antwoord op deze vragen is verbonden met iemands visie op de geest. Als er sprake is van zoiets als een menselijke geest, dan is die geest een (deel)aspect van de materie, aldus filosofische gedachte.

bloem3aIn sociologische betekenis wordt vrijheid meer gezien als de mogelijkheid om te doen en laten wat men wil, met de wetenschap dat een ander dat ook kan. Het is de mogelijkheid om te kiezen en het eigen leven in te richten zonder rekening te houden met de algemeen geldende 'regels' of de allesbepalende, conformistisch - politieke, maatschappelijke, sociale en dogmatische - richtlijnen. Het is de vrijheid waar men het over heeft, wanneer men spreekt over de 'vrije' wil die uitsluitend door de beslisser zelf wordt gemaakt. Maar sommige neurowetenschappers betwijfelen zelfs of er wel van een vrije wil sprake kan zijn.
Gebeurtenissen worden volgens hen uitsluitend door de daaraan voorafgaande gebeurtenissen bepaald. Een keus, die iemand maakt is meestal zeer voorspelbaar en vaak afhankelijk van opvoeding, cultuur, omgeving en ervaring. De visie van de meeste onderzoekers is dan ook, dat veel menselijke gedragingen verklaard kunnen worden in termen van menselijke hersenen, genen en evolutionair verleden [1]. Maar het is niet helemaal zeker dat bepaling door leefomgeving, meer of minder bedreigend is voor de vrije wil, dan de genetische bepaling.

De vraag is nu of álle gebeurtenissen onder invloed van de natuurwetten volledig bepaald worden door voorafgaande gebeurtenissen - dat impliceert dat de wil niet vrij is - of beschikt ieder mens juist wel over een vrije wil? Als dit het geval is, hoe moeten wij dan de vrije wil omschrijven? En als wij over een vrije wil beschikken, waar komt die vrije wil dan wel vandaan? Beschikt iedere mens dan over een vrije wil? Zo ja, wat zijn dan de consequenties voor zijn of haar gedragingen?
Ja, heb ik een vrije wil en ben ik in staat om zelfstandig een vrije keus te maken? Of ben ik slechts een 'marionet van de Kosmos' of van de religieuze plichtenleer; de dogma's [2] en de doctrines [3]?

[1] Nieuwsbrief 'Epigenetische Heelkunde', februari 2011
[2] Dogma = vastomlijnd, aan geen beredenering meer onderworpen geloofsartikel
[3] Doctrine = leerwetenschap

4.0 Waarom, vrije keus en vrije wil?

Vrije keus en vrije wil lijken een sterk overeenkomstige betekenis te hebben. Dikwijls gebruikt de mens ze in zijn dagelijks spreektaal verkeerd en dus moeten we vaststellen wat we met deze woorden bedoelen.

bloem4aLaten we eens onderzoeken of de mens in feite wel of niet vrij is in zijn keus en zijn wil. Laten we eerst de vrije keus bezien. Gedurende je dagelijks leven word je voortdurend geconfronteerd met alternatieven, waarvan sommige eenvoudig en andere gecompliceerd zijn. Als je er goed over nadenkt, ben je bijna elke minuut van de dag aan het kiezen. Je bent altijd bezig te besluiten wat je wilt doen en juist bij dit nemen van een beslissing kies je uit alternatieve mogelijkheden. Op deze manier boek je vooruitgang in het leven en leer je. Want het resultaat van je keus heeft een bepaald effect en al naar gelang de redenen of motivaties voor je keus zal ook het effect ervan op jou verschillend zijn. Ik zeg nu niet dat je 'goed' of 'fout' kunt kiezen, want eigenlijk bestaat er niets zoals 'goed' of 'fout'. Je zal kiezen en je keuze zal zijn uitwerking op jou zeker niet missen.

 • Wat is er dan, dat je ertoe brengt je keuzes te maken?

Je kunt in vele gevallen een keus maken. Je kunt bijvoorbeeld kiezen waar je wilt gaan wonen en met wie. Je kunt beslissen in welke kleur je je huis wilt schilderen, wat voor auto je wilt kopen, wat voor voedsel je wilt eten, enz., enz. In deze wereld waarin je nu leeft, zal je vele malen je keuze moeten bepalen en al zou je dat misschien bloem5aniet denken. Er zijn talrijke invloeden die je daartoe brengen. Er is een bonte verscheidenheid van factoren, die je keuze en je denken beïnvloeden; het mechanisme van het bepalen van een keuze ligt in je denken besloten. Je denkvermogen (niet de breinmassa, maar het cel-geheugen - de geest) beslist wat je uiteindelijk kiest en daarbij maakt het gebruik van vele (informatie)bronnen. Het zou ook de liefhebbende ziel of de geest met haar sterke persoonlijkheid, haar overheersend karakter kunnen zijn. Het zou elk van je hogere (energetische) lichamen (het chakra-en aurasyteem) kunnen zijn, dat op je denken reageert om je keuze te beïnvloeden.
Dus wanneer je bezig bent je keuze te bepalen, moet je proberen er achter te komen welke factoren je leiden bij het bepalen van die keus en, zoals je altijd moet doen, probeer er dán achter te komen wat de motivatie, de motiverende kracht is ..............voor die ene keus.

De mens incarneert op aarde met de goddelijke gave van de vrije keus en door het juiste en goed gecontroleerde gebruik van die keuze zal hij 'leren', ervaren en daardoor inzichten over de ware betekenis van het leven ontvangen. 'Ik ben me niet zelf aan het ontdekken; ik ben mezelf opnieuw aan het scheppen!'
Als hij zijn keuzes niet onder controle heeft of je laat de keuze over aan die 'ander', dan zal de mens langza(a)m(er) leren en tot ontwikkeling komen. Diegenen die zijn begonnen hun fysieke lichaam en andere lichamen onder controle te krijgen en de discipline van hun ziel op te leggen aan hun denkvermogen (de geest), zullen een verantwoordelijke keus beginnen te maken bij al hun dagelijkse handelingen en aldus zal je sneller gaan ontwikkelen.
Denk dus na voordat je je keus bepaalt, opdat je het juiste kiest. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen in je directe omgeving waarmee je verbonden bent! Niet alleen voor je omgeving, maar vooral voor je innerlijke zelf (je ziel) die ook met het universum is verbonden!

bloem7aDe vrije keus spreekt voor zichzelf; je bent vrij om de ene weg of de andere weg - levenspad - in te slaan, zonder bemoeienis van 'anderen'. De vrije wil daarentegen houdt in, dat er sprake is van een kracht, een onzichtbare 'macht'. Als je iemand jou (geloofs-)wil oplegt door hem of haar bewust te confronteren met bijvoorbeeld je gedachten over de religieuze plichtenleer (bijv. de sharia) of je geloofsovertuigingen (bijv. dogma's), dan stuur jij (bijv. als godsdienstijveraar) bewust een energie die een onweerstaanbare invloed naar die persoon uit die er dan voor zorgt dat jij of zij geen keuze meer heeft. 'Zij gehoorzamen uw wil!' Daarom komt er aan wil géén keuzemogelijkheid aan te pas.
Wil is dan een energie geworden, die wordt geleid of gebruikt door negatieve trillingsfrequenties, door een verstandelijk 'hoger' ontwikkeld mens (bijv. theoloog), in de richting van iemand die minder ontwikkeld is en wel op het gebied van de heersende geloofsleer. Hieruit volgt, dat een 'minder' verstandelijke mens niet zijn wil kan opleggen aan iemand die in ontwikkeling boven hem staat. Het moet de 'hoogst-ontwikkelde' zijn die zijn wil oplegt! En dat heeft geleid tot de algemene overheersende gedachte onder de gelovigen: 'Zij weten het!'

Radicale krachten in de samenleving hebben dat goed begrepen. Ze begrepen, dat de dingen pas veranderen door de kracht van gedachten te gebruiken, niet van actie. Want zij begrepen dat gedachten acties voortbrengen. Pas als je hebt bereikt dat iemand op een bepaalde manier denkt, krijg je voor elkaar dat iemand op een bepaalde manier handelt [1]. Dit gebeurt niet makkelijk andersom.
Neem bijvoorbeeld moord en doodslag. Je zult maar zelden iemand zover krijgen dat hij een ander doodslaat, enkel en alleen omdat jij het zegt. Je moet een reden noemen. En deze 'reden' bestaat alleen in gedachten. En gedachten zijn altijd gebaseerd op overtuigingen. Dus als je wilt dat iemand een ander voor jou doodslaat, dan bereik je dat het snelst door hem een overtuiging aan te reiken die deze actie ondersteunt en bevordert. Zo'n overtuiging zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat God moord en doodslag wil, dat je aldus de Wil van God uitvoert, en dat je er in de hemel voor zal worden beloond. Dat kan een zeer krachtige overtuiging zijn; een zeer krachtige aansporing zelfs. Maar besef zodra jij een dergelijke overtuiging aanvaard, dat je dan niet meer Vrij bent!

[1] Fundamentalisme; een compromisloos leven volgens voorschriften van de Koran of Bijbel. Het propagandamiddel 'Hoofddoekje' is zeer effectief, zelfs beter dan een Kalasjnikov!

5.0 Uiteindelijke doel van het bestaan
'Kiezen! Nog eens kiezen, steeds maar weer kiezen'

bloem8aDe mens heeft niet altijd de juiste keus gemaakt. Hij kan, zelfs vandaag de dag nog kiezen tussen spiritualiteit en materialisme. Hij kan kiezen tussen denken over zijn wereld, de aarde en denken over de andere werelden, de andere planeten en het zonnestelsel. De keuzemogelijkheid is er altijd en deze is afhankelijk van het 'ontwikkelings- of ervaringsniveau' van de ziel. Voor diegenen die bij wijze van spreken voor de eerste of tweede keer op aarde incarneren, is de keus natuurlijk eenvoudig en 'beperkt'. De keuze zal hoofdzakelijk met overlevingsdrang en materialisme verbonden zijn. Voor diegenen, die door vele levens op aarde hun spiritueel bewustzijn verder hebben ontwikkeld, is de keuze meer verfijnd en gecompliceerder. Maar toch is elk wezen op aarde hier om zijn of haar keus te bepalen, te ondergaan en te ervaren en nadien zich verder te ontwikkelen door die eerste bewuste keuze. Omdat de uitoefening van die vrije keuze de belangrijkste reden is voor je bestaan, is dit zeker waard dat je dit ernstig overweegt.
Kies daarom niet lichtvaardig, zonder na te denken. Bedenk, wat je kiest niet alleen op jezelf maar ook op anderen van invloed zal zijn. 'Wij zijn verbonden met elkaar; ook met het universum!'
Kies dus bedachtzaam door bijvoorbeeld allereerst erover gemediteerd te hebben.

6.0 Determinisme

Het determinisme is de leer, dat alle gebeurtenissen onder invloed van de natuurwetten vollledig bepaald worden door voorafgaande gebeurtenissen en dit impliceert dat de wil niet vrij is! 'Jij bent een marionet van de Kosmos'. 'Jij bent een zielloos mechanisme'.
bloem9aVooral de christelijke theologie was sterk beïnvloed door de filosofieën van de oude Grieken, zoals die van Socrates, Plato, Aristoteles en Epicurus. Epicurus was bijvoorbeeld van mening dat de mens al zijn handelingen uit vrije wil verricht, en dat niets hem ook maar in enige mate dwingt tot het verrichten van specifieke handelingen. Anderen van de Griekse filosofen die deterministen genoemd worden, waren de mening toegedaan dat het levenspad waarop de mens voortgaat in het leven hem reeds voorgeschreven is, en dat al zijn handelingen dus ook reeds voorgeschreven is. Oftewel, dat de mens niet de keuze heeft om handelingen te verrrichten dan wel niet te verrichten, omdat de mens niet over een vrije wil zou beschikken.
In de periode van de tweede eeuw (Hidjri, [1]) werden de moslims ten gevolge van de discussies met de joden en christenen als het ware gedwongen om zich meer te interesseren voor de filosofieën van de oude Grieken waarnaar de joden en christenen steeds verwezen. En, de moslims zagen zich genoodzaakt kennis te nemen van de Griekse filosofie om de vragen van de joden en christenen te kunnen attaqueren. Zij begonnen deze filosofieën dan ook te vertalen naar het Arabisch en zo werd de kwestie van de vrije wil een kwestie waar ook de moslims zich mee bezig gingen houden. Zo werd het vraagstuk van Al Qadaa wal Qadr (Lot en Bestemming) in de islam geboren.

Het theologische determinisme is de hypothese (veronderstelling) die uitgaat van het bestaan van een God die alle menselijke handelingen bepaalt, hetzij door voorkennis van hun handelingen, middels een vorm van alwetendheid, of door verordonneren van hun handelingen. Het probleem van de vrije wil in deze context is,  hoe ons handelen ooit vrij kan zijn als er een Opperwezen bestaat die onze handelingen bij voorbaat al bepaalt. 'Als God toch precies weet wat er zal gebeuren, tot aan elke keuze die men maakt toe, dan wordt de status van keuze - als zijnde vrij - hiermee ter discussie gesteld'. 'Als God de eeuwige en ware kennis over iemands keuzes zou hebben, dan zou dit iemands vrijheid lijken te beperken'.

 • Maar is dat werkelijk waar, vraag ik met af.

In de Bijbel is vrijheid nauw verbonden met liefde. Het uitgangspunt van het evangelie is echter wel de innerlijke vrijheid; 'U bent geroepen om vrij te zijn.....' [De briefbloem10a van Paulus aan de Galaten, 5:13-14]. Paulus beschrijft in vers 16: 'wandel door de geest..........', maar wijst ook op de gevolgen van het niet vrij-zijn. Vrijheid in de christelijke prediking mag daarom nooit een dogmatische 'voodgdijschap' zijn, waarin de christen als het ware in de massa wordt ondergedompeld. 'Wij zijn dan gedegradeerd tot zielloze eenheidsworsten'.
Anderzijds is de Bijbelse vrijheid ook niet synoniem voor absolute vrijheid, maar ze wijst steeds op de goddelijke wil voor individuele leiding in het christelijke geloof. Individuele leiding betekent juist in moeilijke keuzes individueel naar de Wil van God, maar toch in vrijheid kunnen beslissen. Wat inhoudt, dat je volgens de christelijke leer toch vrij bent, maar wel gebonden bent aan of op zijn minst rekening moet houden met de de 'wil' van God; met de 'leefregels' van God, met de 'geboden' van God!

 • Maar is dat werkelijk waar, vraag ik me af.

[1] De Hidjri is een deel van de ka'aba; de heiligdom in de vorm van een kubus in Mekka. Tijdens een verbouwing heeft de stam Quraisj van Mohammed het verkort tot een vierkant gebouw

6.1 'Al Qadaa wal Qadr'

'Islamitische theo-logica?'
Premisse 1: Allah is de Schepper van alles.
Premisse 2: De handelingen van de mens zijn onderdeel van de schepping.
Conclusie: Allah is de Schepper van de handeling van de mens.

bloem11aHet vraagstuk, dat bekend is geworden onder de naam Al Qadaa wal Qadr (Lot en Bestemming) behoort tot de meest besproken en beschreven vraagstukken onder de moslims. Desalniettemin bestaat deze kwestie nog altijd. En, al de boeken en debatten ten spijt leeft tot op de dag van vandaag bij de meeste moslims het idee, dat Al Qadaa wal Qadr een moeilijk en complex onderwerp is en dus wordt dit thema door de gewone moslim maar terzijde geschoven. Het overgrote deel van de moslims laat zich liever gemakshalve leiden door de traditionele geloofsbelijdenis: 'En gij zult niet anders willen dan hetgeen Allah wil'. [De Soera, De Mensheid 76, vers 30] '............... en het gebod van Allah is een vastgesteld verordening' [Soera, De Partijen 33, vers 38]. Oftewel, het gebod van Allah is een onveranderbaar gebod, een definitieve beslissing. Het Oordeel van Allah is onveranderbaar en zal blijven zoals het is.
'Verheerlijk de Naam van uw Heer, de Allerhoogste. Die schept en vervolmaakt. En Die bepaalt en leidt' [Soera, De Hoogte 87, vers 1-3].

De islamitische theologie heeft zeer lang geworsteld met de kwestie van de vrije wil en de 'voorkennis' van God, wat uiteindelijk heeft geleid tot het dominante Ash' ari, waarin de menselijke vrije wil en de goddelijk jabr - de goddelijke autoritaire macht [el-Ash' ari] - verenigbaar en verdedigbaar zijn voor de meeste islamitische gelovigen. El-Ash' ari heeft getracht een gemeenschappelijk theologische leer te ontwikkelen die voor alle moslim-gelovigen aanvaardbaar was. Maar in de sjiitische islam wordt deze leer door de meeste theologen in twijfel getrokken. Volgens de sjiitische leer is de vrije wil de bepalende factor voor de verantwoordelijkheid van mensen voor zijn daden tijdens zijn hele leven. Alle handelingen die door iemands vrije wil genomen zijn, zouden be- en veroordeeld worden op de 'Dag des Oordeels' omdat het zijn of haar eigen handelingen zijn en niet van God!

7.0 Een nieuwe vorm van compatibilisme [1]
'Een nieuwe filosofische bezinning; een dualistisch concept? Neen!'

De evolutie van het bewustzijn

Het onderwerp 'is de mens gedwongen handelingen te verrichten' overeenkomstig religieuze (plichten)leer of kerkelijke bepalingen of -richtlijnen, kan hiermee simpelweg beantwoord worden: 'daar waar de vrijheid van meningsuiting in een religieus verband wordt onderdrukt, of waar dit niet wordt toegelaten, daar maken de verantwoordelijken - de geestelijke leiders, godsdienstijveraars of theologen - zich schuldig aan machtsmisbruik!'

bloem12aOnze taak in het leven is om tot volle bloei te komen, om te worden wie we in potentie zijn. Wie we van oorsprong zijn. Om te worden wie we werkelijk zijn, namelijk een wezen met een innerlijke vrijheidsdrang, een energiewezen met een goddelijke energie van liefde. Je bent op aarde gekomen om dát te ervaren en dát te zijn in alle omstandigheden in ondenkbare, moeilijke situaties.
Kijk niet naar wat 'ze' zeggen, maar kijk naar wat 'ze' doen, is toch het credo! Dit zou voor jou een maatstaf kunnen zijn om te bepalen of iemand van je houdt of voor je vreest. Liefde nodigt altijd uit om de banden van onwetendheid te verbreken. Om alle vragen te stellen. Om alle antwoorden te zoeken. Om elk woord te spreken. Om elke gedachte te delen. Om elk systeem te ondersteunen. Om elke God te aanbidden. Om jouw waarheid te leven. De liefde nodigt ons altijd uit om onze waarheid te vertellen. Op die manier zal je weten, dat het om liefde en dus om vrijheid gaat.
Onthoud, dat liefde altijd vrijheid is. Want vrijheid is wat jij bent. Als jij je vrijheid verliest, verlies jij jezelf! En dat is geen sacrament, maar dat is een godslastering. Want God is Vrijheid en Vrijheid is tot uitdrukking gebrachte Liefde.

 • Jezus Sirach 7: 'Laat uw ziel een verstandige huisknecht liefhebben, en onthoud hem de vrijheid niet'.
 • Jezus Sirach 33: 'Doe hem werken door tuchtiging, en hij zal rust zoeken; laat hem de handen ledig zijn, en hij zal vrijheid zoeken'.
 • Soera, De Grot 18, vers 29: 'Het is de waarheid van uw Heer; laat daarom geloven die geloven wil en niet geloven, die niet wil'.
 • Soera, De Gelovigen 40, vers 31: 'Allah wil Zijn dienaren geen onrecht aandoen'.

[1] Compatibilisme; visie, dat de vrije wil en het determinisme met elkaar verenigbaar zijn.

8.0 Goddelijke Vrijheid = innerlijke Vrijheid
'Vrij zijn van wensen leidt tot innerlijke rust' - Lao Tse

bloem13aAllemaal kennen we het culturele verhaal van Adam en Eva die aten van de verboden vrucht. En, dat wij allen worden geboren met de Oerzonde drukkend op onze ziel. Iedereen deelt in deze schuld. En daarom is ons, zo wordt ons verteld, dat de vrije wil gegeven om vast te stellen of we hetzelfde zullen doen als Adam en Eva. Dat wil zeggen, ongehoorzaam aan God zijn, of dat we onze natuurlijke aangeboren neiging het 'slechte' te doen, kunnen overwinnen en in plaats daarvan goed te zullen doen. En als we slechte dingen doen? Dan stuurt God ons simpel naar de hel. Tenzij je berouw toont. Dan worden je zonden vergeven. Dat is hoe er heden ten dage nog steeds door menig (christelijk, joods, islamitsch, enz.) religie gedacht wordt.

Maar indien God strikte gehoorzaamheid aan Zijn wettten verlangde, waarom heeft Hij dan de mogelijkheid geschapen dat die wetten kunnen worden overtreden? Aha, zullen de kerkelijke en geestelijke leiders je antwoorden, omdat God wilde dat wij over een vrije wil beschikken. Maar wat voor vrije wil is dat wanneer de keuze voor het één of ander leidt tot verdoemenis. Hoe kun je over een vrije wil beschikken als niet jouw wil, maar die van iemand anders moet geschieden?
Zij die je dit leren, maken van God een hypocriet!

Wij veronderstellen dat God eist van ons dat wij van Hem houden, want anders ........ Dat Hij eist dat wij zijn leringen aanvaarden, want anders........ dat Hij eist dat wij op een bepaalde manier ons gedragen, want anders........... Alleen een God van angst, een leider van angst zou dat doen. Een God van Liefde zou het nooit doen. Want liefde brengt haar eigen trouw voort, terwijl angst trouw juist afstoot.

9.0 Stap naar de vrijheid
'Geestelijke indoctrinatie?'
'An open mind is a joy forever'

bloem14aDe eerste stap naar de (religieuze) vrijheid is herkennen, dat je gevangen zit in zich steeds maar herhalende gedachtepatronen (van die ander), emotionele reacties, lichamelijke en geestelijke blokkades, machteloosheid en woede. Dan ontstaat er het vermoeden, dat het leven veel meer heeft te bieden dan alleen maar je gevangenschap binnen het wereldje van religieuze plichten en regelgeving. Want vele religies willen niet aanvaarden, dat het leven een ongekende mogelijkheid is om jezelf te leren scheppen. Te scheppen wat jij wenst te zijn in dit leven, want dan kunnen 'zij' - de godsdienstijveraars, de theologen; overwegend mannen - wel eens hun machtspositie verliezen!
Maar wanneer je bewust wordt wat er zoal in je bewustzijn - de geest; bijv. door geestelijke indoctrinatie - zich afspeelt, dan kun je in contact komen met je eigen innerlijk kracht om van daaruit verder te gaan leven. Je voelt wat voor jou wezenlijk is, wat je innerlijke zelf (je ziel) verlangt en wilt, en hoe je dat kunt verwezenlijken. Door in contact te komen met je Zelf ontstaat er juist een innerlijke vrijheid, die aangeeft welke kant(en) je uit kunt gaan, als je dat wenst.

Je ziel is je enige ware vriend, je enige zuivere energiebron van waaruit de ziel al haar zuivere gedachten laat ontstaan. Je ziel vertegenwoordigt jouw vrije wil!

10.0 Hoe bereiken we dat vredige plekje?

Hoe kan ik in contact komen met mezelf? Leer te ontspannen en/ of te mediteren. De weg naar innerlijke vrijheid staat open, zodra je de Kosmos hebt aangegeven dat je wenst te veranderen!

Hbloem 6oe bereiken we dat vredige plekje in onszelf, waar we niets hoeven te doen en simpelweg kunnen zijn? Leer de geest - de oneindige gedachtestroom - onder controle te krijgen. Leer de geest bewust af te remmen door te besluiten dat je geen haast meer hebt. Door meer aandacht te besteden aan onze ademhaling. Door ongewenste gedachten te vervangen door nieuwe patronen met levendige beelden, die ons kunnen helpen om ons bewustzijn terug te brengen naar onze diepe innerlijke vrede en liefde. De volmaakte liefde die je werkelijk bent.
Besef, dat ook het fysiek bezig zijn ons in het heden vasthoudt. Mediteren, mantra's reciteren, wandelen in de natuur, creatief zijn heeft als doel om in contact te komen met je innerlijke Zelf; je ziel. In contact te komen met de Universele Levensenergie; één te zijn met de Kosmos. [Nieuwsbrief 'Mediteren', sept. & okt. 2009]

11.0 Slot
'Bevrijd je van die opgelegde regels en het innerlijke gevoel - jouw geloof in God - komt tot een uitdrukking via Gods Liefde in jou!'

Hoera! Het leven is maakbaar! Het leven is één grote ontdekkingstocht. Nieuwsgierigheid, verwondering en bewondering. Jammer, dat we dát een beetje kwijt zijn geraakt!

Nelson Mandela:
'Een ieder heeft vijf vrijheden: de vrijheid te zien en te horen wat hier is en niet wat hier zou moeten zijn of was of zal zijn. De vrijheid te zeggen wat men voelt en denkt en niet wat men hoort te zeggen. De vrijheid te voelen wat men voelt en niet wat men voelen moet. De vrijheid te vragen om wat men graag wil hebben en niet altijd te wachten op toestemming. De vrijheid risico's voor zichzelf te nemen en niet alleen maar te kiezen voor de veiligheid zonder ooit in beweging te komen'.

bloem15aStilstaan is achteruitgaan. Achteruitgaan is stilstaan in je persoonlijke ontwikkeling; je innerlijke groei! Kom daarom in beweging en bevrijd je van die opgelegde leefregels. Want er is maar één heilige belofte, en dat is om de waarheid te vertellen en te leven naar jouw waarheid. Alle andere beloften betekenen verlies van vrijheid, en dat kan nooit heilig zijn. Want vrijheid is |Wat-jij-Bent|. Als jij je vrijheid verliest, verlies jij je Zelf, je innerlijke Zelf!
Geloof wat je wilt geloven, volg daarom je hart en je ziel overal waar ze jou naar toe leiden, maar probeer niet jouw visie aan anderen op te leggen! Alleen door de uitoefening van de grootste vrijheid wordt de grootste groei bereikt; alleen dan is innerlijke groei mogelijk!
Ga daarom op onderzoek uit en probeer te ontdekken |wie-je-werkelijk-bent|, want de tegenpool van verlichting is onwetendheid en verwarring!

Jezus zei: 'Gehoorzaamheid is geen groei en Mijn Vader verlangt juist groei!'

'Wie verzon dat geloof over dat ene leven toch ook al weer?'

Augustinus van Hippo, de Kerkvader der vaderen (354-430), de bedenker en grondlegger van de christelijke kerkleer 'de Tien Geboden' [Rooms Katholieke Kerk] heeft toch een treffende uitspraak over vrijheid gedaan: 'Heb lief en doe wat je wilt' [Latijn: 'ama et fac quod vis'].
Augustinus laat de (vrije) wil zien als kracht om de universele waarheid te geloven. Voor Augustinus was de waarheid synoniem met God; Zijn met de liefde voor de waarheid.

'Ik geloof in God zoals een bllinde gelooft in de zon. Niet omdat hij ze ziet, maar omdat hij ze voelt'.

Hans Zevenboom

Lees meer over de vrije wil en vrije keus in de Nieuwsbrieven over de Islam en het Christendom; de Tien Geboden.

 

 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack