logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

Bidden - deel II, dec. 2014

Bidden - deel II

Vrede op aarde; vrede-zijn!

1.0 Inleiding

Deze boodschap is voor hen bedoeld die niet tevreden zijn met de wereld zoals die nu is.

Het loopt weer tegen Kerstmis 2014 en overal horen we zingen over 'Vrede op aarde'. 'Vrede op aarde', een klein zinnetje dat we nogal eens horen zeggen of zelfs (gedachteloos) uitspreken in deze decemberdagen. Maar over welke vrede op aarde hebben we het dan eigenlijk? Kan één persoon die oprecht gemotiveerd is de wereld veranderen?

bloem1aWie kent niet het prachige opvallen lied 'Ere zij God'. De tekst is afkomstig uit het kerstverhaal zoals dat wordt beschreven in Luxcas 2:1-20. [De Statenvertaling vermeldt de verzen 13 en 14]

"En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen".

Het 'Ere zij God' is een geestelijk kerstlied en vormt traditioneel vaak het slot van (vooral protestantse) kerkdiensten en mukziekuitvoeringen op een rond het Kerstfeest. Het wordt in de meeste gevallen staande gezongen. Het lied wordt ook gezongen in verschillende Amerikaanse en Canadese protestantse kerken. De beginregels luiden: 'Glory to God! Glory to God. In the highest, in the highest, in the highest! '
Hoe reageren jongeren nú op deze tekst? Geloven zijn nog wel in een 'Vrede op aarde' nu de spanningen in Oekraïne, Syrië en Irak (de 'Islamitsiche Staat [IS], 20140 weer zijn toegenomen?

2.0 Change?

Kan één persoon die oprecht gemotiveerd is de wereld veranderen?

Het antwoord is ja! Om je de waarheid te zeggen, je hebt altijd het (onbegrensde) vermogen al gehad. Want .... de beslissingen die je hebt genomen, hebben alle ervaringen die je maar kunt bedenken, ieder aspect van het leven dat je nu leidt, vorm gegeven. Besef, dat jij de creator - de schepper - bent van je eigen (miserabel) leventje. Maar stel, dat je meer kracht in je hebt dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden. Wat zou er dan gebeuren?

adam na zondevalHet loslaten van (oude) gewoontepatronen, de spirituele overtuigingen over God en de ware betekenis van het leven kan bijvoorbeeld de stimulans zijn die we nodig hebben om tot echte transformatie te komen; transformatie van onszelf én van de wereld! Realiseer je, dat wereldvrede een persoonlijke aangelegenheid is; dat vrede niet iets is wat met ons verstand kunnen bevatten, maar wat uit het hart moet komen!
Iedereen verlangt naar vrede, vandaar dat we in deze decemberdagen geneigd zijn om extra vaak te bidden en te zingen 'Vrede op aarde'. In deze decemberdagen horen we ook vaak het woord 'gebed' of bidden tot 'iets onwezenlijk groots' en dan denken we misschien toch nog onmiddellijk aan de pijnlijke ervaringen op de zondagschool, zoals toen we een standje kregen omdat we één van de woorden van het 'Onze Vader' niet goed begrepen hadden of we 'dreunden of raffelde' het gebed snel af, wat zeker niet werd gewaardeerd. Misschien is het daarom nu hoog tijd deze woorden - het gebed - opnieuw te formuleren. Misschien betekent het gebed veel meer dan we tot nu toe dachten, en is vrede niet langer louter een idee maar een invloedrijke werkeljikheid geworden dat binnen jouw handbereik ligt!

Maar de vraag is nu, hoe kunnen we in vrede-zijn? Hoe kunnen we wereldwijde vrede bereiken? Bestaat er een manier waarop wij gebruik kunnen maken van een gedachte(kracht) of van onze innerlijke, wezenlijke verlangens zodanig dat het echt iets uitmaakt voor de aarde en waardoor er een wereld wordt gecreëerd die wel op de wetten van de liefde is gebaseerd?
In dit ('gevoelloos'-) tijdperk [1] van technologie en wetenschappelijke ontdekkingen is ons wijsgemaakt dat kracht en economische bekwaamheid kenmerkend zijn voor macht. Maar niets is minder waar. Er is een macht - een Energiebron - die veel ouder en sterker is, dan al deze wetenschappelijke ontdekkingen. Een onzichtbare, bindende kracht die beter zijn staat van dienst bewezen heeft dan welke wetenschappelijke formule ook. Maar in onze race om het machtige universum te ontdekken, zijn we vergeten dat de waarachtige 'macht' (kracht is macht en niet omgekeerd) zich in ons bevindt. Binnenin! Binnenin onszelf!

afb. illusie 3Stel, dat er veel meer schuilgaat achter onze 'oude' ideeën over bidden of mediteren dan de regeltjes die we (dwangmatig)  moesten opzeggen of nog steeds door vele religies worden gehanteerd, dan we vermoeden. Stel, dat achter deze mysterieuze sluier een systeem zou bestaan dat de macht - of liever gezegd de kracht - heeft alles te veranderen, en dan met name ons leven zelf? Want ....  als dat mogelijk én waar is, als je dus altijd de sleutel tot het creëren van onbeperkte 'happinez', vrede en uitbundige vreugde kunt hanteren, simpel door een geherformuleerd 'gebed' te gebruiken, ja dan staat alles op het punt te veranderen. Dan zijn we in staat om de wereld te veranderen met z'n allen!

Vrede is niet iets wat we met ons verstand kunnen bevatten, maar wat uit het hart moet komen! Vrede is essentie van |Wie-wij-zijn|; de waarachtige basis van ons bestaan! Besef, dat wij allemaal op zoek zijn naar hetzelfde: (innerlijke) vrede! Zij mag dan op verschillende plaatsen onder verschillende benamingen bekend zijn, maar wanneer je uiteindelijk verder kijkt dan de valkuilen en de dogma's van elk geloof, kom je daar een onlesbare dorst tegen om de 'vrede die alle begrip overstijgt' [1] te beleven.

'Wil je vrede ervaren, word dan vrede!'
'Wil jij de wereld veranderen, verander dan je gedachten over de wereld'

[1] Het 'gevoelloos'-tijdperk = het tegenovergestelde is het intuïtie-tijdperk. [Nieuwsbrief 'Creatie & Educatie Onderwijssysteem' - 2014]
[2] Woorden van Paulus. In het nieuwe testament wordt de onderlinge vrede hoog aangeslagen. Er zijn veel Bijbelteksten te noemen. 'Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de heilige Geest'. [Rom. 14:17]. In hetzelfde verband zegt hij verder: 'Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouwing bevordert'. [Vers 19]. Als het over het huwelijk en echtscheiding gaat, schrijft Paulus: 'God heeft ons tot vrede geroepen'. [ 1 Korr. 7:15]. En ..... 'de vrede van Christus, tot welke gij immers in één ilchaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar'. [Kol. 3:15]

3.0 Bewustzijn van God

Het wordt nu tijd om het gebed eens te gaan definiëren als het 'bewust worden van het Bewustzijn van God'. Van de aanwezigheid van God door de vertegenwoordiger van God die hier op aarde vertoeft en wel in je fysiek lichaam in de vorm van een zuivere geest, de ziel of het hogere zelf. De ziel met haar allerhoogste trillingsfrequentie is als het ware de handen en voeten van God hier op aarde.
Oké, maar wát is dan het bewustzijn van God eigenljk? En ............... hoe worden we ons bewust van dit Goddelijke Bewustzijn?

afb. engelen 7Stel, dat muziek het beste medium is om mensen ertoe te bewegen zich te richten op eenheid en compassie, en dat de vredesgebeden gewoon een aanleiding zijn om ons te realiseren welke enorme innerlijke kracht we gezamenlijk hebben? Een bekent fenomeen is, dat massaal bidden voor een tastbaar resultaat zorgt: het maakt een gevoel van opwinding los in de mensen, en de weg vrij om dit 'experiment' naar het volgende energieniveau te tillen. Het bereiken van een euforische staat van opwinding, van verbondenehid met elkaar door aanwezig te zijn en op te gaan in die verhoogde trilling-sferen!
Maar zijn we daadwerkelijk bereid dit 'bewijs' [nov. 1986, Paus Johannes Paulus II - wereldconferentie] voor waar aan te nemen en ruimte te laten voor de mogelijkheid dat er een onzichtbare, goddelijke Kracht - de Ziel van God - in het universum bestaat, die machtiger en betrouwbaarder is dan welk 'wapen' ook dat ooit is vervaardigd? Of kiezen we er (weer) voor ons te blijven vastklampen aan onze versie van de oude wereld, de wereld waarin 'recht doet recht' en 'de macht van de sterkste wint altijd' geldt? Is het beter op het niveau van gevolg te werken of op het niveau van oorzaak, waar het effect wordt geboren? Dit is de essentiële vraag die ik aan je wil voorleggen.

Als je het meubilair in een bepaalde kamer in je huis beu bent, wat heeft het dan voor zin om de meubels te verschuiven. Het ziet er dan wel anders uit, maar het echte probleem moet alsnog worden aangepakt.

Maar ..... in het diepste van mijn wezen weet ik - maar ook jij - dat er slechts één wet is die heerst over alles wat wij waarnemen en dat is de wet van de vrede - de wet van (onvoorwaardelijke) liefde. Je hoeft niet beroemd of invloedrijk te zijn om de wereld te kunnen veranderen. Je hoeft alleen maar de wet van het bidden te verstaan, en vervolgens die wet na te leven. Als je dát doet, zal alles veranderen; dan 'ben je vrede'.

'Liefde is de enige scheppende kracht in het universum'

4.0 Denken op zichzelf is al bidden

'Onze taak is niet vrede te brengen waar geen vrede is, maar vrede te openbaren daar waar zij verborgen is'

Laten we zeggen, dat bewustzijn communicatie is; een gedachte-uitwisseling. Besef, dat we niet kunnen communiceren met iemand tenzij we ons bewust zijn van hem of haar. God is altijd bewust van ons; God kan ons niet vergeten, zelfs geen seconde. God is zich altijd bewust van ons; wij zijn de handen en voeten van God. Dit betekent dat wij ons niet altijd bewust zijn van God, dat wij degenen zijn die de communicatie hebben verbroken. Het bewust worden van het bewustzijn van God is de daad die we verrichten om de stroom van informatie tussen onze Bron en onszelf weer op gang te brengen. Het woord dat we kiezen om deze belevenis te omschrijven is 'gebed'; in stilte zijn of naar binnen gekeerd zijn; ontvankelijk-zijn!

'Stilte is de zendtijd van de Heilige Geest'

afb. engelen 12Het (nieuwe) bidden wordt dan een vorm van oefenen in het vinden van je waarheid, je verbondenheid met je hogere of innerlijke zelf, de vertegenwoordiger van God hier op aarde! Het (ieiuwe) bidden wordt dan steeds meer leren in contact te komen met jezelf; met je innerlijke zelf. Mediteren - naar binnen gekeerd - is de nieuwe vorm van bidden. Want wanneer we in staat van verbondenheid verkeren met het goddelijke, of in 'gebed' zijn, dan zijn we ons 'bewust van God', en 'zijn we vrede'. SDit is de (aller)belangrijkste gedacht van dit schrijven.
Vrede -innerlijke vrede - is dan ook niet iets wat we met ons verstand kunnen bevatten, maar wat uit het hart moet komen. Probeer haar te (be)grjipen en zij ontglipt je, probeer woorden te vinden om vrede te omschrijven en zij verdwijnt als sneeuw voor de zon. En toch hebben wij allemaal op één of andere moment - ooit eens - zelf deze werkelijkheid ervaren en de bekoring ervan gevoeld. Als door een liefde worden we aangetrokken, niet met woorden of grootse gebaren, maar met de subtiele ontroering van twee harten, in vuur en vlam ontstoken door de plotselinge toenadering van liefde.
Als we ons hart openstellen en met wijd open ogen deze etherische aanwezigheid aanschouwen, zal zij in pure schoonheid aan ons verschijnen. Gebed is geen monoloog, maar een dialoog! God stem is antwoord op de mijne is het belangrijste onderdeel!

'Ik geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon. Niet omdat hij ze ziet; maar omdat hij ze voelt!'

5.0 Bidden en vertrouwen

afb. engelen 10Toch wil ik me niet onttrekken aan de gedachte alsof het lijkt dat God vaak gezien wordt als een gigantische wens-vervullingsmachine, die onze wensen inwilligt wanneer we in de vorm van gebeden de juiste tekens - signalen of gedachten - geven. We gaan er vanuit dat we in de wens-machine iets in moeten stoppen en de juiste knop moeten indrukken waarna wij vervolgens hopen dat God ons 'snoepjes' geeft. De God van wens-vervullende-machine wordt dan het voorwerp van onze verering. Wij zeggen tegen de machine hoe goed hij is en hoezeer wij hem vereren en verwachten dat hij op zijn beurt goed voor ons is!
Hierin ligt het basisgegeven dat God een externe factor is en dientengevolge dat alles wat we nodig hebben en willen, buiten ons bereik ligt. Deze vorm van bidden staat gelijk aan het oefenen in de afwezigheid en niet aanwezigheid van God in alles. Als we geloven dat we 'los staat' van God, zal bij het bidden de opvatting van God als wens-machine versterkt worden en deze overtuiging verdiepen.

Zelf geef ik er de voorkeur aan het stimuleren van het idee dat het gebed in wezen een omgang met God is. Bidden is spiritueel niveau wordt dan een gedachte-uitwisselng met God, wetende dat het gelijk staat aan ademhalen. In het gebed zoeken we naar de ervaring van 'naast God staan'. Met bidden brengen we over dat we klaar staan voor de verlangens van deze heilige, goddelijke Energie tot het manifesteren via onze menselijke vorm. Geen afscheiding, geen afwezigheid van God in jezelf, maar slechts de aanwezigheid van deze Kracht in onszelf.

De zoektocht buiten onszelf naar geluk wakkert opnieuw een idee aan dat wij niet heel zijn en brengt het gebed terug tot de status van een smeekbede aan God. In dat geval vragen we om gunsten en zijn niet op zoek naar een manifestatie van ons onzichtbare, geïnspireerde zelf. Bidden op het spirituele niveau is niet vragen om, het is een uitdaging aan het goddelijke verlangen zich via mij te uiten. Het is een gebed om datgene in me wat mijn hoogste doelstelling vormt en goed voor me is. Bidden op dit niveau geeft uiting aan mijn ervaring van eenheid met de goddelijke Energie.
Dit klinkt je misschien radicaal of zelfs als heiligschennis in de oren, maar het vormt de bron van alle spirituele tradities. Hier volgen enkele voorbeelden:

 • Christendom: het koninkrijk der hemelen is in jou.
 • Islam: diegenen die zichzelf kennen, weten wie hun God is.
 • Boeddhisme: kijk in jezelf, jij bent de Boeddha.
 • Yoga (onderdeel van het hindoeïsme): God huist als jou in jou.
 • Confucianisme: de hemel, de aarde en de mens vormen één lichaam.
 • Vedanta (onderdeel van het hindoeïsme): Atman (individueel bewustzijn) en Brahman (universeel bewustzijn) zijn één. [1]

afb. engelen 5Het is van cruciaal belang dat je je conditionering (sprituele overtuiging) t.a.v. hiervan overwint. In eerste instantie ben je wellicht in staat deze idee op een verstandelijk niveau te accepteren, maar ben je niet in staat haar tot een onvervalste ervaring te maken. Gebruik je vertrouwen om met God te communiceren in plaats van in het wilde weg te kwetteren. Gebruik het gebed als een communicatievorm met God waarbij ik God zie als zijnde in mij en waarbij ik vraag om de kracht en de innerlijk bewustzijn om te kunnen omgaan met alles waarmee ik word geconfronteerd. Ik weet, dat ik niet los sta van deze vitale Levenskracht van God. Ik weet dat deze kracht met met alles in het universum verbindt, en dat ik door mijn aandacht te richten op hetgeen ik tot me aan wil trekken, niets meer doe dan het manifesteren van een nieuw aspect van mezelf. Vervolgens laat ik de gevolgen los en laat het universum de details afhandelen. Ik trek me terug in vrede.

[1] Dr. Wayne Dyer, ' Beziel je leven', 1997

6.0 Vrede: het gevolg van vertrouwen

Het hele leven is spiritueel en daarom zijn alle levensproblemen spiritueel van aard en hebben ze ook een spirituele oplossing. Oorlogen worden begonnen, omdat iemand iets bezit wat een ander verlangt. Dit zet mensen aan iets te doen wat anderen niet willen dat zij doen. Dus in wezen komen alle conflicten voort uit misplaatste verlangens. Wereld vrede is dus een persoonlijke aangelegenheid. Wat nodig is, is niet een verandering in de omstandigheden, maar een verandering van ons bewustzijn!

afb. genezing 4Het innerlijke zelf of het hogere zelf - de ziel - wil dat je vrede ervaart, hetgeen een vorm van verlichting is. Verlichting definieer ik dan als in vrede verzonken en door vrede omgeven zijn; diep verzonken inerrelijke rust ervaren. Hoe meer je in de wijsheid die alles schept vertrouwt, hoe meer je in jezelf kunt vertrouwen! Het gevolg van vertrouwen is dat er een enorm gevoel van vrede tot je beschikking komt.
Wanneer je kunt vertrouwen, weet je dat God en jij Eén zijn! Net als een druppel van het oceaanwater en de oceaan zelf. Zodra dit bewustzijn toeneemt, zul je tot de ontdekking komen dat je een vrediger persoon bent, en dat dientengevolge verlichting een manier van leven wordt. Als je niet afhankelijk bent van de goedkeurende menig van anderen en steeds meer los komt van de behoefte gelijk te hebben, is dat een sterke aanwijzing dat je leven verschuift naar een bewustzijn van vertrouwen in jezelf én vertrouwen in God!

Wanneer we in staat van verbondenheid verkeren met het goddelijke, of in 'gebed' zijn, dan zijn we ons 'bewust van God' en 'zijn we vrede'. Bidden wordt dan het vertrouwen hebben en weten dat God altijd aanwezig is; overal, in alles is vertegenwoordigd! Ook in pijn en verdriet.

"Vrees niet, want Ik ben bij u'. In je meest duistere uur zal Ik je licht zijn. In je zwaarste moment zal Ik je troosten. In je zwaarste en meest veeleisende moment zal Ik je kracht zijn. Houd daarom het geloof! Want ik ben uw Herder, het zal u aan niets ontbreken. Ik doe nederliggen in grazige weiden; Ik voer u aan rustige wateren. Ik verkwik uw ziel en leid u in rechte sporen om Mijns Naam wil. En al gaat u door een dal van diepe duisternis, u vreest geen kwaad, want Ik ben bij u; Mijn stok en Mijn Staf vertroosten u. Ik richt voor u een dis aan voor de ogen van wie u benauwen. Ik zalf uw hoofd met olie, uw beker vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid zullen u volgen al de dagen van uw leven; u zult in Mijn huis verblijven - en in Mijn Hart - tot in lengte van dagen".

Vrede is niet iets wat met ons verstand kunnen bevatten, maar wat uit het hart moet komen! Ja, laat iedereen vrede binnenin zichzelf vinden. Want wanneer je innerlijke vrede vindt, kom je er ook achter dat je zonder iets kan. Dit houdt simpelweg in dat je niet langer dingen van je buitenwereld nodig hebt. 'Nietnodig hebben' is een grote vrijheid. Het bevrijdt je ten eerste van angst: angst dat er iets is dat je niet zult bezitten; angst dat er iets is dat je bezit, maar dat je het zult verliezen; en angst dat je zonder een bepaald ding niet gelukkig zult zijn. Want realiseer je, dat conflicten ontstaan uit misplaatste verlangens.

7.0 De ware Meester verwacht niets, verlangt niets; geen verwachtingen

'Vertrouwen, wordt weten'

Er bestaan drie niveaus van bewustzijn rondom alles. Deze zijn: hoop, geloof en weten!

afb. genezing 6Als je ergens op 'hoopt' dan wens je dat het waar is of zal gebueren. Je bent er niet zeker van. Als je ergens in 'gelooft' dan denk je dat het waar is of zal gebeuren. Je bent er niet zeker van, maar je denkt er zeker van te zijn. En je zult dat blijven denken totdat er iets gebeurt wat niet met je geloof overeenkomt.
Als je iets 'weet', dan is het je duidelijk dat het waar is of zal gebeuren. Je bent er zeker van, in elke betekenis van het woord, en je blijft er zeker van, zelfs als er iets gebeurt wat daarmee niet overeenstemt. Je oordeelt niet op uiterlijkheden, want je weet hoe het zit.

Heb daarom (zuivere) bedoelingen, maar heb géén verwachtingen en al helemaal géén behoeftes. Raak niet verslaafd aan een bepaald resultaat. Geef zelf niet ergens de voorkeur aan. Verhef je behoeftes tot voorkeuren en verhef je voorkeuren tot acceptaties. Dat is de weg van vrede. Dat is de weg naar meesterschap!

'Dankbaarheid is de snelste manier van genezen'. Dankbaarheid ..... vóóraf!

6.1 Vrede

Als er licht is in de ziel, zal er schoonheid zijn in de mens.
Als er schoonheid is in de mens, zal er harmonie zijn in het huis.wolken3a
Als er harmonie is in het huis, zal er rust zin in het land.
Als er rust is in het land, zal er vrede zijn op aarde. [Cinees gezegde]

7.0 Naar binnenin gaan

Hoe vertrouwen?

afb. genezing 12Er is één waarheid van belang voor de vereniging met God, namelijk God is te vinden in onszelf! Natuurlijk kunnen God overal vinden, want God is vertegenwoordigd in alles! Zelfs in het kleinst mogelijke atomaire deeltje dat we kennen, maar ook in de planten, bomen, dieren en bleoemen .......... zeker in ieder levend schepsel. Maar binnenin onszelf hebben we de grootste zekerheid Hem/ Haar te vinden.

Een woord van Augustinus van Hippo (Thagaste, 13 nov. 354 - 28 aug. 430 was bisschop van Hippo, theoloog, filosoof, en kerkvader)

'Het zonlicht dringt door tot alles wat aan het licht kan komen, maar het licht dringt niet door tot de dingen die afgesloten zijn. Het licht van de zon kan wel door een raam, maar niet door een muur schijnen. Maar voor het licht van Gods Liefde ligt alles open, voor Gods Liefde is niets ondoordringbaar.'

'Bidden wordt de Geest van God uitademen en de Geest van God inademen!'

8.0 Slot

'Veel mensen zien uit naar het nieuwe jaar om een nieuwe start te maken met hun oude gewoonten'.
'Waar geen vertrouwen is in de toekomst, is vooruitgang onmogelijk'. Daarom probeer te veranderen!

Change, verander nu het kan

 • Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken:
  blijf ik denken zoas ik altijd heb gedacht;
 • Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht,
  Blijf ik geloven zoals ik altijd heb geloofd.
 • Als ik blijf geloven zoals ik altijd heb geloofd,
  blijf ik doen wat ik altijd heb gedaan.
 • Als ik blijf doen, wat ik altijd heb gedaan,
  blijft mij overkoemn wat mij altijd overkomt!

'Waar vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten'. [Jacobus 3:18]

Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar 2015!

Hans Zevenboom

 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack