logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

Het hart, de keizer der organen - juli 2016

Hoofdthema’s:

1. De drie hoofdbewustzijnscentra, te weten hoofd-, hart- en buikchakra.
2.
Het hart: een eigen brein en hij is elektromagnetisch!

'Alles wat bestaat, is trilling. Meer niet’
‘Bijzondere trilling ontspringt aan het hart’
[Hermes Trismegistos]

1.0 Inleiding

afb. Psychiatrie 16Voor de Westerse geneeswijze is het hart het orgaan dat het bloed rond pompt in het lichaam; meer niet! Maar het hart vervult een zo belangrijke functie, dit in tegenstelling tot andere organen waar men best een deel van of zelfs het hele orgaan kan missen, dat van het hart geen deel onnodig blijkt te zijn. Het hart heeft nl. een hogere invloed op de toestand van alle overige organen en lichaamsfuncties. Het blijkt, dat de trillingen die het hart uitzendt, onze lichamelijke gezondheid, ons emotioneel welbevinden maar ook onze spirituele ervaringen beïnvloeden.
Trillingen zijn de basisgrondslag van de materie. Trillingen bepalen onze wereld en vormen en veranderen materie! Want besef, dat elke gedachte die we denken, elk gevoel die we hebben , verandert direct de frequentie van onze lichaamscellen - hetzij positief of negatief. [Nieuwsbrieven ‘Epigenetische Heelkunde’]

Voor de acupuncturist is het hart – de hartenergie – dan ook een veel ruimer begrip. Voor de acupuncturist verzorgt de hartenergie de armen, de ogen, de bloedvaten, de dunne darm, de longen, de slokdarm, luchtpijp en het hart. Deze energie verzorgt ook de tong, de lichaamstemperatuur, de psyche (= bewustzijn), intelligentie en het karakter.
Elk één van de twaalf organen heeft gedurende de dag (24 uur) twee uur lang haar maximale energie. Het hart heeft haar maximale energieproductie tussen 11.00 en 13.00 uur.

2.0 De lineaire (geneeskundige) denkwijze

Een aantal basisgegevens over de werking van het hart:

 1. Het hart wordt beschouwd als een spier die het bloed door het lichaam pompt.afb. hart 5
 2. Het hart produceert 100.000 slagen per dag; 40 miljoen hartslagen per jaar.
 3. Per minuut pompt het hart gemiddeld 7,5 liter bloed door 40.230 km vaatsysteem (slagaders en haarvaten).
 4. De pomp kracht van het hart is zo sterk dat – indien het werd aangesloten op een tuinslang – het bloed van 0,5 meter tot ca. 2 meter hoog zou spuiten. Maar het hart is niet in staat om een dergelijke druk te produceren!
 5. In rust is het werkvermogen van het hart ongeveer 1,3 Watt. Bij maximale inspanning ongeveer 3 Watt, terwijl het totale vermogen van het lichaam bij zware arbeid wel 500 Watt kan zijn bij goed getrainde, fitte mensen.

Door onderzoeken middels Doppler simulaties is vastgesteld dat het bloed in de vaten zich verplaatst in de vorm van een vortex. Zowel in het hart als in de aderen bevinden zich aan de binnenkant van de (slag)aderen een serie uitstulpingen om deze spiraalsgewijze stroming te bevorderen. Door deze spiraalsgewijze stroming stroomt het bloed sneller en verplaatst zich veel efficiënter! In het centrum van deze stroming bevindt zich ‘niets’. In feite lijkt de bloedstroom in de vaten meer op een tornado, en zo’n vacuüm is nodig om een vortex te produceren en ‘onderhouden’.
 
afb. hart 6Het effect van deze vortex (spiraalsgewijze stroming) is dat de zwaardere rode bloedcellen zich dichter bij het centrum van de vortex bevinden en de lichtere bloedplaatjes zich meer aan de buitenkant van de vortex. Doordat de verschillende ‘onderdelen’ van het bloed gescheiden zijn door de centrifugale werking van de vortex, beweegt elk ’onderdeel’ ook met een andere snelheid. Door middel van Doppler echo’s is vast komen te staan, dat dit verschil in snelheid een scala aan frequenties veroorzaakt. Het hart heeft hierin een ondersteunende functie; het stabiliseert de stroming.

De bloeddruk wordt weergegeven in twee getallen, t.w. systolische en diastolische druk. Het eerste getal meet de druk van het hart als deze samentrekt en het bloed door de (slag) aderen perst, en het tweede getal refereert naar de druk als het hart zich ontspant. Men meet de druk in het vasculaire systeem.
Met elke hartslag wordt door zgn. ‘baroreceptoren’ [1] een scala aan gegevens opgemeten, te weten het tijdsverloop van de samentrekking van de hartspieren, de kracht, het volume en de druk van elk ‘emissie’, van elke drukgolf. Deze gegevens worden via zenuwbanen naar de hersenstam en het centrale zenuwstelsel doorgegeven.
Maar niet iedere hartslag is hetzelfde. Het hart wijzigt heel subtiel iedere samentrekking in antwoord op zowel interne als externe informatie. En al zijn deze wijzigingen heel subtiel, de hersenen en de overige organen reageren hierop van moment tot moment. De informatie van de organen wordt middels ‘terugkoppelingsgolven’ via het bloed weer aan het hart doorgegeven. Het resultaat is een dialoog tussen de organen en het hart met als gevolg dat de bloeddruk van moment tot moment verandert.

De baroreceptoren registeren subtiele interne en externe veranderingen en geven deze door aan de hersenen, waardoor de input van de hersenen permanent verandert. Deze informatie wordt weer doorgegeven aan het hart, dat daarop de timing en kracht van de volgende contractie aanpast. Gesteld kan worden dan een hartslag van een gezond hart onregelmatig én onvoorspelbaar is en open staat voor veranderingen.
Zoals alle natuurlijke systemen, is het beter om het hart onder de noemer homeodynamis te laten vallen; non-lineair en constant in fluctuatie.


[1] baroreceptoren = speciale rek-gevoelige zintuigen die zich onder andere bevinden aan weerszijden aan de binnenzijde van de halsslagaders (arteriae carotides) en in de aortaboog.

3.0 Het hart heeft een eigen brein

‘Het hart als een endocriene klier’
‘Het hart als ‘first brain’?’

afb. hart 1In een onderzoek door een Amerikaanse cardioloog is ontdekt, dat het hart een eigen brein heeft en dat er meer signalen van het hart naar de hersenen gaan dan andersom.  Ook reageert het hart veel eerder op gebeurtenissen om ons heen dan de hersenen en dat gevoelens veel krachtiger zijn dan gedachten. Verder blijkt uit onderzoek dat de communicatie tussen hart en hersenen via de variatie van het hartritme verloopt.
Het hartritme is het verschil in tijdsintervallen tussen hartslagen. Hoe groter de variatie is hoe gezonder en flexibeler je in het leven staat. Een gezond hart vertoont veel variatie in hartslag en ritme. Het betekent, dat het hart zich makkelijk kan aanpassen en soepel met veranderingen overweg kan.

Uit klinische studies blijkt, dat er een verband bestaat tussen het hartritme enerzijds, en gezondheid, cognitief functioneren en fysieke prestaties anderzijds. Het hartritme heeft een diepgaand effect op het helder denken, inzicht, het nemen van strategische beslissingen en de manier van communiceren.
Het is mogelijk om bewust het hartritme te beïnvloeden door bijzondere ademhalingstechnieken toe te passen en daardoor een verbeterde Hart Ritme Variabiliteit (HRV) – hartcoherentie – te verkrijgen. Door wetenschappers is vastgesteld, dat door een ademhalingstechniek én lichaamsgerichtheid (hart-gericht) toe te passen, een aantal hormonen waar o.a. dopamine en oxytocine, in het bloed sterk toenemen. Het zou kunnen dat na lang oefenen er zoveel van deze hormonen door het bloed circuleren, dat men in een verruimd bewustzijn komt. Dit gevoel kan dagen aanhouden!

4.0 Aerobe en anaerobe energiesystemen van het hart

‘Brandstoffen van het hart’

Het lichaam kan op verschillende energie vrijmaken om te kunnen functioneren. Het lichaam kan met, of zonder zuurstofafb. hart 4 energie (AdenosineTrifosfaat; ATP) vrijmaken. ATP-productie zonder zuurstof verloopt via anaerobe energiesystemen. ATP-productie met zuurstof verloopt via aerobe energiesystemen. Uiteindelijk wordt ruim 95% van alle ATP die het lichaam nodig heeft aeroob geproduceerd.
.

Het hart is ontzettend goed in staat om aeroob energie [1] vrij te maken. Dit komt omdat de hartspier ontzettend veel mitochondriën bevat. De mitochondrie is de energiecentrale van de cel die met zuurstof ATP produceert. Een weefsel dat veel mitochondriën bevat, kan dus ontzettend goed aeroob ATP produceren. Daarnaast is de hartspier ontzettend goed doorbloed. Dit betekent dat het hart veel zuurstof aangeboden krijgt.


[1] "aeroob" betekent zuurstof, "an" betekent zonder, "anaeroob" betekent dus zonder zuurstof.

5.0 Het hart genereert een elektrisch veld

afb. hart 2Het hart bezit evenveel neuronen als enkele cruciale subcorticale centra van de hersenen. Tussen de 60 en 65 procent van de hartcellen bestaan uit
neuronen. Het hart heeft een eigen zenuwstelsel en kan gezien worden als een gespecialiseerd brein dat specifieke informatie verwerkt. Hartneuronen, gelijk de neuronen van de hersenen, clusteren ganglia. Het hart heeft een open verbinding met de hersenen, wat inhoudt dat er geen aan- en uitschakelaar tussen zit. Het hart produceert zijn eigen neurotransmitters en het hart heeft zijn eigen geheugen.Het hart is autogeen. Het hart heeft geen continu signaal van de hersenen nodig om te blijven kloppen. Geïsoleerde hartcellen blijven onafhankelijk doorkloppen. Het hart bevat zogenaamde “pacemaker”- cellen die alle contracties synchroniseren en elektrische impulsen afgeven aan de omgevende spiercellen.

Wetenschappers van het Californische ‘Heart Math Institute’ hebben het hart en de energieën die het voortbrengt, onderzocht. Zij kwamen tot de ongelooflijke ontdekking dat het elektromagnetische energieveld van het hart wel 5000 x meer energie uitzendt als die bij het denken – de hersenen - ontstaat. En, dat het regelmatige samentrekken van de spiercellen van het hart een elektrisch veld genereert ; elke hartslag produceert namelijk zo’n twee en een half Watt. Het patroon van deze elektrische activiteit wordt gemeten met behulp van een ECG. En opmerkelijk is wel, dat het elektrische veld van het hart 40 tot 60 keer sterker is dan dat van de hersenen!
Maar wat veel opmerkelijker was, dat deze wetenschappers, net als Mantak Chia, ontdekten dat ons hart in zijn afb. hart 3elektromagnetische frequentie overeenstemt met die van de planeet aarde! Ze maten daartoe d.m.v. elektroden tegelijkertijd de elektromagnetische pulsen van het menselijke hart, evenals die van de aarde [ELF resonanties; golven met uiterst lage frequenties). De overeenstemming van de hartcurven en die van de aarde was groter naarmate de proefpersoon zich in harmonie met de aarde voelde. Ook ontdekten de onderzoekers dat de aarde evenzeer op de veranderingen van het menselijke hart reageert.

Samengevat: Zowel het elektrische veld, als het magnetische veld van het hart veranderen met elke hartslag, met elke informatie-input ongeacht welk soort informatie!

6.0 Het hart is verbonden met de aarde(-frequentie)

Mogelijkerwijs kunnen we de balans van het levende organisme aarde positief beïnvloeden, als wij gezamenlijk een gevoel van verbondenheid met de aarde een resonantie teweeg brengen die de aarde kan doen laten herstellen.
Volgens de natuurkundige onderzoekers Grazyna Fosar en Franz Bludorf is het hart van alle organen het sterkst met het geomagnetisch veld van de aarde verbonden. M.a.w. wij zijn niet afgescheiden van de aarde, maar maken er deel van uit…………. zoals wij ook verbonden zijn met alle andere levende wezens.

afb. hart 8Bovendien ontdekten de onderzoekers dat zich in het hart ongeveer veertigduizend hersencellen zich bevinden. Er bestaat dus werkelijk een intelligentie die vanuit het hart zelf ontspringt. In de kracht en wijsheid van ons hart ligt dus een enorm potentieel. Als we nu eens naar ons hart leren luisteren en het ook daadwerkelijk ‘volgen’, geraken we meer en meer in samenzijn met ons hoogste, innerlijke zelf; de ziel!
We beginnen de grotere samenhangen dan te ontdekken, ons innerlijk gevoel sterker te voelen, en een andere wijze van het ‘met elkaar’ te ontwikkelen, die het ons mogelijk maakt een leven vol compassie en vertrouwen hebben in de toekomst te leiden.

7.0 Vanuit het hart komende compassie kan tot spontane genezing leiden

De heilzame werking van liefde én compassie toont zich natuurlijk ook in het menselijke organisme. Latere afb. hart 9onderzoekingen wijzen erop dat menselijke emoties zelfs in staat zijn om ons erfelijk materiaal positief te beïnvloeden. Wetenschappers die zich met DNA-onderzoek bezighouden hebben waargenomen dat de trilling van ‘emotionele’ compassie met een getal van 1689 exact overeenkomt met die van de DNA-ondulatie (=golving).
Wanneer men dus in het gevoel van compassie leeft, zal dat dienovereenkomstig regelend en activerend op het DNA werken. Volgens de Thaise Tao-Yoga meester Mantak Chia is het zo, dat wanneer men bij zichzelf ware liefde opmerkt, er voor zichzelf en alle anderen in zijn omgeving, een trilling van 8 Hertz ontstaat. Die waarde is gelijk aan de eigen resonantietrilling van de aarde waarop alle mensen (behoren te) zijn ‘afgestemd’.

Deze ‘liefdesvibratie’ werkt niet alleen op het genetisch materiaal. Onder invloed van die trilling produceert de pijnappelklier ( de epifyse) een specifiek hormoon dat vervolgens de hormoonproductie van andere klieren prikkelt, met overeenkomstige verjongende of zelfs levensverlengende werking.

8.0 Ons second brain; onze buikgevoelens

‘Het zonnevlechtcentrum’

Eafb. Psychiatrie 5lke bewering dat ‘buikgevoelens’ kan worden toegeschreven aan een black-out van het verstand (de geest) of een overactief gevoelsleven, wordt gelogenstraft door het onderzoek van de Amerikaanse neurobioloog Micheal Gershon. In zijn boek ‘The second brain’ beschrijft hij zijn spectaculaire ontdekking dat onze buik over een zelfstandig functionerend zenuwstelsel beschikt en veel meer zenuwcellen zou bezitten dan onze hersenen. Binnen ons lichaam blijkt de buik een autonoom centrum te zijn dat over wijsheid beschikt en op een andere manier waarneemt dan onze hersenen. Terwijl ons hoofd de dingen lineair waarneemt met de belangrijkste zintuigen, zal de buik op holistische wijze allerlei aspecten waarnemen die niet direct zichtbaar zijn, maar waarin misschien wel meer wijsheid schuilt dan ons lineair denken.

Samengevat kunnen we stellen, dat de mens te maken heeft met drie (!) op zichzelf staande verwerkingscentra (bewustzijnscentra of hoofdchakra’s), te weten het mentale verwerkingscentrum – het gebied rondom het hoofd, de breinmassa -, een gecombineerd verwerkingscentrum van wils- en gevoelscentra – het gebied rondom de buikstreek, plexus solaris - en het hartcentrum, het hart!

9.0 Foutieve aanname van de Yogaleer?

'Het zonnevlechtcentrum gaat samen met een diep innerlijk weten’ (??)
‘Het hart, de buikstreek of de hersenen is de zetel van de ziel’ (??)

Het zogenaamde zonnevlechtcentrum dat gesitueerd is rond de buikstreek wordt in de yoga gezien als de belangrijkste afb. bloedcel 3plek voor het opslaan van energie, van waaruit de vitale levensenergie door het lichaam via 72.000 fijnstoffelijke energiebanen naar ieder deel van je lichaam wordt gedistribueerd. Het zonnevlechtcentrum kan tot op zekere hoogte worden voorgesteld als de drijvende kracht achter iemands gedachten, gevoelens en wensen. Vanuit dit krachtig centrum wordt de eerste ‘onzichtbare’ signalen (redactie: Het is de ziel die als eerste alle onzichtbare signalen opvangt en niet de geest) van de buitenwereld geregistreerd, omdat in de buik miljoenen gevoelige neuronen zitten precies dezelfde zenuwcellen als in de hersenen…… althans dat is hun gedachte.

Het zonnevlechtcentrum of plexus solaris zou samengaan met een diep innerlijk weten; dat je een unieke plaats hebt in de samenhang van het universum…..zo is hun gedachte. Een goed ontwikkeld gevoelscentrum zou de vorming van een sterk ik-gevoel stimuleren, wat nodig is om zelfverzekerd en doelgericht in het leven te staan. Maar ook de spirituele wijsheid en zich bewust zijn van de universaliteit van het leven, wetend welke plaats het leven in het universum inneemt, zou kenmerkend voor dit gevoelscentrum zijn.

Maar het is juist dé ziel die het al-wetende – een diep innerlijk weten - vertegenwoordigt hier op aarde; de ziel kent het Goddelijke Plan en is de vertegenwoordiger van Gods Liefde hier op aarde! Het is de ziel die alle interne- en externe signalen (lichaams- en wereldse signalen) als eerste opmerkt; voelt …. en niet de geest of welk bewustzijnsniveau of chakra-systeem dan ook!

9.1 Het buikgevoel

Wat is nu dat buikgevoel? Of bedoelen we eigenlijk ons intuïtieve gevoelens; onze intuïtie?

afb. genezing 4Het buikgevoel is, zoals het woord al zegt, niets anders dan een gevoel. En een gevoel is een innerlijke beleving – positief of negatief – van een bepaalde gebeurtenis. Dit kan een specifieke prikkel uit de omgeving zijn, maar het kan ook een intern proces zijn, zoals een gedachte of een beeld dat wij in onszelf oproepen.
Een gevoel kan ook spontaan optreden, zoals bij een bepaalde stemming. Men voelt zich bijvoorbeeld opgewonden, neerslachtig of opgewekt zonder een duidelijk, aanwijsbare aanleiding of invloed van buitenaf. Ook kunnen gevoelens soms gepaard gaan met lichamelijke reacties, zoals zweten of een versnelde hartslag bij angst. Dit alles heeft te maken met emoties. Een gevoel kan je dus omschrijven als de bewuste reflectie van een emotie; een natuurlijke emotie zoals verdriet, boosheid, afgunst, angst of liefde. Het is de expliciete beleving van de lichamelijke reacties die tijdens een emotie worden opgeroepen.

Vermoedelijk treden gevoelens vooral op bij mensen die over een sterk ontwikkelde prefrontale cortex (voorhoofdskwab) beschikken. Natuurlijke emoties – in biologische zin – zijn affectieve reacties die worden gereguleerd door het limbische systeem dat zich in het midden van de hersenen bevindt. Het limbische systeem en dan met name de hypothalamische kernen is evolutionair gezien veel ouder dan de neocortex (nieuwe schors) waaruit de hersenhelften bestaan. Het menselijk limbische systeem verschilt ook niet veel van dat der primitieve zoogdieren, vandaar zijn bijnaam ‘oud zoogdierenbrein’. De tractus mamillothalamicus (zenuwbundel van corpus mamillare) speelt een belangrijke rol bij de samenstelling van de emoties.

Zowel interne als externe prikkels gaan via eigen banen in het limbische systeem en via andere banen naar de afb. hart 10voorhersenen en de kleine hersenen. Hierdoor kan het limbische systeem gevoelens die ontstaan door plezier, verdriet, liefde, of haat temperen of versterken, maar kan tevens ook het geheugen reguleren.
Prikkeling van het limbische systeem geeft aanleiding tot allerlei lichamelijke reacties, zoals bijvoorbeeld een verandering in een gelaatsexpressie, verhoging van de hartslag, het trillen van de stem, knipperen met de ogen e.d. Dus het buikgevoel – een prikkelend, tintelend gevoel in de (onder)buik – vindt niet bij iedereen op een identieke, gelijkvormige wijze plaats. Maar vergeet niet dat emotie een zeer krachtige energievorm is; een energievorm die ‘aantrekt’. Als je voor iets bijzonders bang bent, dan zal je het juist aantrekken en wat je meest angst aanjaagt, zal je het meest plagen. Je angst zal het aantrekken als een magneet, want gelijksoortige energieën trekken elkaar aan!

Het buikgevoel wordt dan ook vaak en makkelijk verward met intuïtie!

afb. genezing 9Wil je bewust je gevoel ervaren, dan moet je aandacht eerder gericht zijn op je buikstreek en dan op je ‘hoofd’ …. is de gedachte van de Yoga-leer! Maar is dat waar? Kun jij je hartgevoelens zomaar terzijde schuiven, wetende dat het elektromagnetische energieveld van het hart wel 5000 x meer energie uitzendt als die bij het denken?

 

‘De ziel begrijpt wat het verstand niet kan bevatten!’

De vraag die nu bij mij opkomt, is: ‘Is de ziel direct en alleen maar verbonden met het hart of met de buikstreek? Het antwoord is nee.
De ziel omgeeft en doordringt het hele fysieke lichaam en vormt samen met het chakra-en aura-systeem het unieke, elektromagnetisch energieveld (= aura) dat de mens omhult. De ziel is verbonden met alle bewustzijnscentra; met alle chakra-niveaus en niet alleen met het hart, de buikstreek of de breinmassa, maar ook met de Kosmische Universele Levensenergie!

10. De hersenen

‘Third brain (?)’
‘Hét grote, derde bewustzijnscentra (?)’


De epifyse

afb. pijnappelklier 1De epifyse oftewel de pijnappelklier is een erwtgroot korrelig hersengebied; een bolvormig orgaan tussen onze linker- en rechterhersenhelft en weegt nauwelijks 200 milligram. Het wordt wel ‘het derde oog’ en ook wel het ‘zesde zintuig’ genoemd; het ‘oog’ waarmee paranormale signalen kunnen worden opgevangen en kunnen worden uitgezonden. Vermoed wordt dat de epifyse zich gedurende de evolutie heeft ontwikkeld uit lichtgevoelige cellen aan de bovenzijde van de kop. Zo’n derde oog wordt nu nog gevonden bij sommige hagedissen zoals de leguaan, amfibieën en de brulkikker.

De wetenschap heeft ontdekt dat de epifyse op een ritmische wisseling van licht reageert en dat het tevens een neurovegatatief controle orgaan [1]is en de meeste hormonale invloeden, bijvoorbeeld die van het geslacht en of stofwisselingshormoon, kan afremmen. De pijnappelklier beschikt over een zogenaamde circadiaans ritme [2] en over een grotere met jaargetijden samenhangende ritme.
Wat de pijnappelklier verder zo uniek maakt, zijn de microscopische bolletjes (‘hersenzandkorrels’) in de cellen, die bestaan uit concentrische lagen van naaldvormige calciet-, apatiet- én magnetietkristallen. De laatste zijn gevoelig voor sterkte- en richtingsveranderingen in het aardmagnetisch veld. De pijnappelklier blijkt ook signalen te ontvangen uit het hersengebied die direct worden beïnvloed door de prikkels die langs de gezichtszenuwen lopen, en ze scheidt het hormoon melatonine af dat ook voorkomt in het netvlies van de twee ogen. Het blijkt, dat dit hormoon een rol speelt in het 24-uurs ritme, of de slaap-/waakcyclus, een proces dat wetenschappers nog niet volledig begrijpen.

De klier maakt twee hormonen aan, serotonine en melatonine en Dimethyltryptamine (DMT). De hormonen reguleren afb. pijnappelklier 2een reeks biologische processen, die verband houden met de waak- en slaaptoestand. De pijnappelklier is een klier in de hersenen welke vooral bij kinderen groot is en vanaf de puberteit (10e jaar) in grootte begint af te nemen en naarmate mensen ouder worden begint het zelfs te verkalken. Sommigen leggen een link tussen veroudering en een slechter functionerende pijnappelklier. Gedurende het ouder worden verkalkt de pijnappelklier meestal. De melatonineproductie vermindert dan eveneens. Deze verminderde melatonine productie wordt daarom in verband gebracht als de veroorzaker van het verouderingsproces. 

Ook elektromagnetische velden (EMF) onderdrukken de werkzaamheid van de pijnappelklier en verminderen de melatonine productie.  EMF kunnen er dus voor zorgen dat het biologische ritme wordt verstoord. Een aantal jaren geleden publiceerde NewScientist een artikel waaruit bleek, dat er een direct verband bestaat tussen zonnevlammen en de mensen op aarde. Een zonnevlam is een explosieve gebeurtenis in de zonneatmosfeer, waarbij energie vrijkomt die wordt vastgehouden in magnetische velden.


[1] neurovegatatief ; met betrekking tot het autonome zenuwstelsel. Neurovegetatieve klachten zijn ziekteverschijnselen, die kunnen ontstaan wanneer het zenuwstelsel dat zelfstandig (buiten de wil om) zorgt voor het aansturen van verschillende organen, is ontregeld.
[2] Circadiaans ritme, het verschijnsel dat vele fysiologische processen bij planten en dieren een ritme van ca. één dag d.w.z. 24 uur, vertonen. Dit ritme wordt door uitwendige factoren (bijv. belichting,
voedseltoediening) steeds ‘bijgesteld’. Bij een snelle verplaatsing van licht naar oost of west raakt de biologische klok van slag.

10.1 Epifyse: Kosmische antenne?

afb. pijnappelklier 4Oude spirituele tradities zoals Yoga en Tantra beschouwen de pijnappelklier als een ‘kosmische antenne’ via welke wij in contact staan met een diepere, mystieke realiteit. In de theosofische literatuur wordt echter gesteld dat deze klier aan de schedelbasis met de grootte van een erwt een belangrijk psychofysiologisch centrum of chakra is, dat een rol speelt bij werkingen zoals helderziendheid en intuïtie.De wetenschap heeft aanwijzingen dat de pijnappelklier inderdaad een rol speelt in mystieke (oftewel transcendentale), paranormale en hallucinatoire ervaringen, omdat sommige van haar hormonen psychoactief zijn.

De pijnappelklier wordt ook wel als het ‘hart van de psychosomatische controle’ bestempeld; een fijngevoelig neuronaal en endocrien regelorgaan. Maar wat de samenhang is tussen de (psychoactieve) hormonen, de elektrische neuronenactiviteit en de diverse kristallen is, is nooit beschreven of onderzocht. De epifyse lijkt een belangrijke rol te spelen bij de synchronisatie van bepaalde lichaamsfuncties aan dagelijks en seizoenvariaties. Uit onderzoek is wel aangetoond, dat de epifyse fungeert als de biologische klok die de dag-nachtritme ook circadiaans ritme bestuurt.

De vraag is nu: welke hersenstructuren worden actief voor de pijnappelklier om hormonen te gaan produceren die betrokken zijn bij de mystieke ervaring?
Welke activiteit vertoont de pijnappelklier zelf? Kunnen we de pijnappelklier of de epifyse beschouwen als dé kosmische ‘pijnappelpoort’? Hét verbindingskanaal of –poort met het universum; met de hogere energiewezens? [Meer informatie, lees hfdst. 14.0]

11.0 Het ‘lijntje’ tussen hart en brein

In 1994 ontdekte de Amerikaanse cardioloog A. Armon als eerste dat het hart een netwerk heeft, en dat communiceert met de hersenen!

Het is gebleken, dat er een sterke verbinding bestaat vooral tussen ons hart en het emotionele brein. Die verbinding afb. pijnappelklier 5loopt via het autonome zenuwstelsel en dit stelsel stuurt weer twee belangrijke subsystemen aan: het sympathisch en para-sympathisch zenuwstelsel. Het eerste controleert het ‘vecht-en-vluchtreactie’ en jaagt de hartslag op, het tweede zenuwstelsel bewaakt onze ontspanning en rust en vertraagt juist het hartritme.De hartslag varieert continu in snelheid. Deze versnellingen en vertragingen noemt men de hartslagvariabele. Deze hartslagvariabele komt voort uit het continue zoeken van het lichaam naar een balans tussen actie- en ruststand. Wanneer er harmonie is in de emoties, de geest en het lichaam dan ontstaat er een mooie vloeiende balans in de hartslagvariabiliteit. Ons hartritme is dus afhankelijk van hoe we ons voelen!

Hartcoherentie daarentegen zorgt ervoor dat de hersenen (o.a. de Thalamus) geordende, coherente signalen ontvangt en zodoende alle delen van het brein inschakelt en signalen afgeeft van geen gevaar maar rust en een vredige, gezonde toestand. De hersenfrequenties gaan zelfs mee-resoneren op de coherente signalen en worden zelf ook coherent. Dit heeft vele gunstige effecten: beter slapen, beter concentreren, verbetering van geheugen, beter leren, sterke afname van stress en beter kunnen omgaan met veranderingen en het tot rust komen van de gedachtestroom. 
Kortom. De hartcoherentie bevordert een goede en gezonde hart–brein-verbinding en bevordert de gezondheid en prestaties.

Storingen in het lichaamseigen patroon van de hartritmevariabiliteit kunnen een signaal zijn van het effect van een chronische ziekte op de homeostase – het systeem van het lichaam waardoor het in balans blijft. Onbalans, disharmonie, incoherentie – ze beschrijven in feite allemaal de eindtoestand waarin we belanden wanneer we te maken krijgen met diverse ziektes of aandoeningen [1].


[1] Nieuwsbrief Geneeskracht, ‘Geestelijke Geneeskracht’ - deel III, Dec. 2015

12.0 Relatie degeneratieve ziekten en pijnappelklier

afb. pijnappelklier 6De productie van melatonine blijkt leeftijdsafhankelijk. Baby’s jonger dan drie maanden maken geen melatonine. In de periode van het eerste tot derde levensjaar wordt de meeste melatonine geproduceerd waarna de productie geleidelijk minder wordt.
Als de epifyse gaat verkalken, een teken van veroudering, blijkt de melatonineproductie af te nemen. Ziekten als alzheimer en Parkinson maar ook andere (neuro) degeneratieve ziekten blijken gecorreleerd te zijn aan een verminderde melatonineproductie door de epifyse. Deze ziekten gaan dan ook vaak gepaard met een verstoord dag-nachtritme en slaapproblemen. Recent onderzoek lijkt er ook op te wijzen, dat als de hoeveelheid melatonine in het bloed vermindert, de door de E. Coli-bacterie geïnduceerde darm-permeabiliteit toeneemt met diverse auto-immuunreacties tot gevolg.

Vroeger werd gedacht dat melatonine uitsluitend wordt geproduceerd door de epifyse. Tegenwoordig weten we dat voedsel zoals rijst, ananas en walnoten melatonine bevat en dat alle cellen van ons lichaam in hun mitochondriën melatonine maken. En dat is niet vreemd, daar evolutionair gezien mitochondriën zijn ontstaan uit melatonine-producerende bacteriën die in het cellichaam zijn geïncludeerd. Bijvoorbeeld ons darmepitheel blijkt onafhankelijk van licht 400 maal zoveel melatonine te maken als de epifyse!

13.0 Fluoride-ophopingen in de pijnappelklier

afb. pijnappelklier 16Uit onderzoek van Dr. J. Luke, The Effect of Fluoride on the Physiology of the Pineal Gland (1997), blijkt dat de pijnappelklier (epifyse) erg gevoelig is voor de opname van fluoride [1]. Zij concludeerde dat deze klier de hoogste fluorconcentratie van het hele lichaam heeft, wat de werking van de klier ernstig aantast. De klier is bijvoorbeeld minder in staat om melatonine te produceren.

Net zoals ons gezichtsvermogen verstoord kan geraken, zo kan dat ook met ons geestelijke gezichtsvermogen als de pijnappelklier belast is met gifstoffen en zware metalen (zeer lage frequenties) die ons innerlijk zicht, onze intuïtie [2] en onze zuivere verbeelding kunnen blokkeren. Mobiele telefoons worden ook aangewezen als zijnde schadelijk voor de pijnappelklier als gevolg van hoge concentraties van straling.

Bij de meeste mensen vertoont de pijnappelklier reeds zware kalkafzettingen tegen de tijd dat ze 17 jaar oud zijn, zozeer zelfs dat ze bij een MRI worden weergegeven als een brok van calcium. Verkalking is de opstapeling van calciumfosfaatkristallen in verschillende delen van het lichaam.
Maar de pijnappelklier begint ook te verkalken als gevolg van de schadelijke effecten van allerlei chemische verontreinigingen via voeding (pesticiden, dioxines, kwikverbindingen, lood, veel additieven, etc...), door vaccinaties, chemtrails [3], enz... Dat is de voornaamste reden waarom de meesten niet in staat zijn om boodschappen van een hoger bewustzijn te ontvangen of innerlijk contact te maken met hoger-dimensionale dimensies en innerlijke werelden. Ook het astraal reizen [4] en het zich kunnen herinneren van vorige levens kan door een verontreinigde pijnappelklier (en dus een geblokkeerd 'derde oog') danig worden belemmerd.

We hebben er dus alle baat bij om onze pijnappelklier te zuiveren en te optimaliseren. Hierdoor kunnen slapende, afb. pijnappelklier 7intuïtieve, creatieve en zelf-genezende vermogens beginnen te ontwaken en leren we vertrouwen op ons innerlijke Zelf (innerlijke wijsheid) in plaats van ons te laten (mis)leiden door de chaos of verwarring van de buitenwereld; de bestaande overtuigingen.

Dit bericht alleen al was voor mij voldoende om per direct te stoppen met fluoridetandpasta. Ik vind het geen aantrekkelijk idee om mijn pijnappelklier te vergiftigen met fluor. Gelukkig zijn er nog fluoridevrije tandpasta’s in de omloop (bijv. Paradontax).


[1] Fluoride een van de meeste potente rattengiffen is, is het ook een van de basisingrediënten van Prozac en Sarin (zenuwgas).
[2] In de ziel zit je intuïtie. Je intuïtie zit niet in je hersenen. De intuïtie is het gehoor van de ziel.
[3] Chemtrail is een samentrekking van de Engelse woorden chemical en trail (spoor). Het betreft het proces waarbij – volgens aanhangers van complottheorieën – chemische stoffen moedwillig in de atmosfeer zouden worden gebracht bijvoorbeeld om klimaatsveranderingen tegen te gaan.

[4] Astraal reizen

14.0 De pijnappelpoort!

‘Sterrenpoort, het toegangskanaal voor ‘t channelen?”
Een wereldwijde misvatting over channelen?

In principe heeft ieder wezen een persoonlijke ‘toegangspoort tot het universum’ – ook wel de ‘sterrenpoort’ genoemd - , nl. de pijnappelklier. De pijnappelklier of de epifyse is in het centrum van onze hersenengelegen.

afb. pijnappelklier 8De grote hersenen (cerebrum) kunnen beschouwd worden als één van de centra van het elektromagnetische energieveld van ons fysiek lichaam. De pijnappelklier of de
epifyse is het positieve contactpunt van de getransformeerde kosmische energieën in dat gebied en fungeert als een neuro-endocrien ‘doorgeefluik’ van informatie. Zij op haar beurt stuurt de multidimensionale informatie door naar de hypofyse, die op haar buurt de ontvangen informatie over de grote hersenen verspreid. Voorts verzamelt de cortex [2] van de grote hersenen de verschillende informaties (= frequenties) in de hersencellen die zijn ontwikkeld om elektromagnetische frequenties [EEG-onderzoek] om te zetten in elektrische stroompjes. Deze elektrische stromen dicteren je gedachten, acties en gedrag en worden in je realiteit – het dagelijks leven – geprojecteerd middels je (zuivere) intenties. Wanneer deze getransformeerde kosmische energieën in aanraking komen via het chakra-systeem met het geomagnetische veld van de aarde, wordt de ‘teruggekaatste energie’ van de aarde opnieuw door de pijnappelklier geabsorbeerd wat de illusie van een lineaire tijd-ruimte matrix/ concept tot stand brengt én houdt met als gevolg het ervaren van een driedimensionale realiteit.

De pijnappelklier controleert je focus op de innerlijke wereld van slaap en meditatie en de externe wereld van de fysiekeafb. pijnappelklier 9 werkelijkheid …. zo is de algemene opvatting over dit contactpunt (de pijnappelklier) van getransformeerde kosmische energieën. Maar in werkelijkheid is het de ziel die het scheppingsproces, het ervaringsproces van het creëren – de contacten met de innerlijke zelf (de geest, en het lichaam) en de buitenwereld, het ‘focus-proces’ - onderhoudt. En, dát is een heel andere visie die tot nu toe door ontelbare intelligente wetenschappers en mediums is verteld!

‘Alles – alle levenservaringen - draait om het scheppingsproces van de ziel, in relatie tot de geest en het fysieke lichaam!‘ Het scheppingsproces is een ervaringsproces van Liefde! Meer niet. Dat is het ‘enige’ wat de ziel wenst te ervaren tijdens haar verblijf hier op aarde!


[1] Nieuwsbrief, ‘Paranormaal begaafdheid’ – dec. 2012
[2] Cortex of hersenschors is het gebied in de hersenen, war informatie uit de rest van het lichaam ontvangen, geanalyseerd en geïnterpreteerd wordt.

14.1 De toegangspoort van het fysieke lichaam

‘Het zesde zintuig’

afb. pijnappelklier 10Volgens de chakra-leer is het zesde chakra onze derde oog, innerlijk oog of commandocentrum. Deze chakra zit tussen beide wenkbrauwen en is verbonden met ons archetypische identiteit. Intuïtie, beeldvorming, verbeelding, visualisatie, inzicht, dromen, en visioenen zijn hier de trefwoorden.
De Franse filosoof Descartes noemde het zelfs ‘de zetel van de ziel’ vanwege die magische krachten die eraan werden en worden toegekend. Maar de vraag is of dit juist is!
Maar mijn vraag is wederom: Is de pijnappelklier (de ‘binnen’-hersenen) de ‘zetel van de ziel’ of is de plexus solaris de ‘thuishaven van de ziel’ of is het hart – de hartchakra – de ware zetel van de ziel? Of hebben wij zelf een complete verkeerde overtuiging of misvatting in de loop der eeuwen gecreëerd over de ware toedracht en functie van onze ziel hier op aarde?

Een ‘ode’ aan de pijnappelklier

Blavatsky zegt, dat de pijnappelklier ‘precies de sleutel is naar het hoogste en meest goddelijke bewustzijn in de mens – zijn alwetende, geestelijke en allesomvattende geest’. Het is ‘dé slinger die, als het uurwerk van de innerlijke mens afb. pijnappelklier 11eenmaal is opgewonden, het geestelijke inzicht van het ego naar de hoogste niveaus van waarneming voert, waar zich aan dat ego een horizon ontvouwt die vrijwel oneindig is’ (Studies in Occultism, blz. 199-200). ‘Wanneer het hart, het centrum van de menselijke geestelijke monade (het kleinste element van de werkelijkheid), volkomen in harmonie met de pijnappelklier vibreert, worden de twee als één’, aldus Blavatsky!

De hypofyse, het orgaan van de wil, vibreert dan gelijktijdig mee waardoor een goddelijk wezen ontstaat met een vrijwel onbeperkte visie. Ook nu nog is de pijnappelklier de bron van helderziende vermogens en intuïtief bewustzijn. Telkens als we een voorgevoel [‘Buikgevoel’, lees hfdst. 9.1] hebben vibreert deze klier zachtjes; wanneer we een ingeving of flits van intuïtief begrijpen hebben, vibreert ze sterker, hoewel nog steeds zachtjes. ‘Het gaat echter moeizaam, hoofdzakelijk door toedoen van de twee ogen die de overhand kregen. In de loop van de tijd zullen de twee ogen geleidelijk volmaakter gaan functioneren, maar zullen in betekenis afnemen; en het ‘eerste oog’ zal weer in ere worden hersteld’ (G. de Purucker, Mens en Evolutie, blz. 214).
Hoe krachtig ze in ieder van ons werkt, hangt af van de mate waarin we onze geestelijke gaven cultiveren, want als de pijnappelklier actief is ontvangt ze rechtstreeks stralen van het Kosmische Denkvermogen. ….. aldus Blavatsky’s filosofie over de werking van de pijnappelklier.

afb. pijnappelklier 12Maar zover we nu weten is de pijnappelklier gevuld met vloeibaar licht en met microkristallen die gemaakt zijn van calciet. Dr. Marcel Joseph Vogel toonde aan dat kristallijne groei veranderd kan worden door het denkpatroon van mensen te veranderen. Deze patronen hebben een bepaalde frequenties en hebben een grote invloed op de wijze waarop wij het leven ervaren. Angst vertegenwoordigt een lage tot zeer lage trillingsfrequentie, terwijl patronen van liefde van een veel hogere trillingsfrequentie zijn. Dit geldt niet alleen voor de pijnappelklier, maar in wezen voor alle bewustzijnscentra of bewustzijnsniveaus; alle chakra’s! Omdat ook zij alle gedachten – zonder dat we ons dat bewust beseffen - oppikken vanuit de buitenwereld.

De meeste frequenties die de pijnappelklier opvangt, vallen buiten het spectrum waarbinnen de mens waarneemt. Daarom worden de meeste boodschappen en trillingsfrequenties vanuit de hogere dimensies opgevangen in kleur en geluid. Soms zonder dat je dit beseft. Zodra je gaat communiceren met je persoonlijke gids – het channelen [1] – dan worden de hogere trillingsfrequenties van de hogere wezens getransformeerd naar een lagere (‘begrijpbare’) frequenties.

14.2 Pijnappelklier: Het mysterieuze zesde zintuig?

‘Intuïtie, het zesde zintuig; het derde oog ….. de pijnappelklier?’
'Het mysterieuze zintuig dat we allemaal bezitten’.

De ziel vertegenwoordigt onze intuïtie!

drieledig wezen frontWij beschikken allemaal over een intuïtieve gave; een intuïtie! Onze godsdienst, huidskleur of seksuele voorkeur doen er niet toe; zoals alle mensen over gezichtsvermogen, gehoor, tastzin, reuk en smaak beschikken, zo beschikken we ook over een zesde zintuig dat we intuïtie noemen. ‘Het is een soort mysterieus zintuig dat we allemaal hebben, maar dat niet echt (vaak) wordt gebruikt’.

Intuïtie is iets aanvoelen of iets weten, dat je logischerwijs niet kunt weten! Vaak noemen we een influistering van onze intuïtie een ‘ingeving’ of een ‘voorgevoel’; een vorm van direct zeker-weten! Dit in tegenstelling tot het buikgevoel; het buikgevoel is een reflectie van een emotie, een innerlijke belevenis van een bepaalde gebeurtenis. Het buikgevoel wordt vaak verward met intuïtie!Als een influistering van onze intuïtie ons iets wil vertellen, dan voelen we het allemaal op een verschillende manier en op een andere plek in ons lichaam. Hoe je intuïtie zich manifesteert hangt af van je gerichtheid’; welk zintuig het meest is ontwikkeld.
De fysiologische reacties bewegen zich langs kanalen, die bij jou het sterkst doorkomen en die in de loop van je leven het meest zijn ontwikkeld. Sommige mensen krijgen kippenvel, anderen voelen het in hun onderbuik, een enkeling ziet een beeld voor zijn of haar geestesoog. Maar de meeste mensen ervaren het als een plotselinge gedachte die in hen opkomt; een innerlijk weten om iets te doen of te laten. Maar vergeet één ding niet, namelijk dat deze informatie – het signaal - altijd van één en dezelfde plek komt; ons hogere Zelf, ons innerlijke Zelf, onze ziel die rechtstreeks verbonden is met de Hogere Sferen.

Om alle eeuwenoude theorieën en filosofische ideeën – ‘gedachtespinsel of -kronkels’ - voor eens en altijd de mond te snoeren, wil ik dit essentiële onderwerp ‘de ziel’ met nadruk onder jullie aandacht brengen[1].

De ziel is een zelfstandig evoluerend schepsel en is een Goddelijk deel van het Goddelijk Geheel; een deel van het Ene Onmetelijk Oneindige Energielichaam. De ziel is God in het klein; de ziel is het gereedschap waarmee God Zichzelf uitdrukt. De ziel – jouw ziel - is dan ook de som van elk gevoel. Elk gevoel die je ooit hebt gehad, zit in je ziel.
De ziel is een opslagplaats van gevoelens uit het verleden en heden. Je geheugen (het verstand, de geest ) bestaat uit herinneringen aan deze gevoelens. In feite zijn wij allemaal één energieklont, maar met drie onderscheiden karakteristieken.

In de ziel zit je intuïtie. Je intuïtie zit niet in je hersenen. De intuïtie is het gehoor van de ziel. De ziel is het enige instrument dat gevoelig genoeg is om de laagste trillingen van het leven ‘op te pikken’ om die energie te ‘voelen’, om de energiegolven in het veld waar te nemen en ze te kunnen interpreteren. Besef voor eens en altijd, dat je zes zintuigen hebt, niet slechts ‘vijf’. Dat zijn je reukzin, smaak, tastzin, gezicht, gehoor en …..weten. Zo werkt bijvoorbeeld paranormale begaafdheid [2].


[1] Nieuwsbrief ‘Ziel en Geest’, aug. + sept. 2010
[2] Nieuwsbrief, ‘Paranormaal begaafdheid’, dec 2012]

14.3 Waarom het verstandig is je intuïtie te (leren) gebruiken?

Een mooie analogie over de voordelen van intuïtie – ‘ons instinctief probleemoplossende vermogen’.

Stel je voor dat het leven een doolhof is vol hoeken en bochten zodat je niet meer dan enkele meters voor je uit kunt kijken. En stel nu dat je van bovenaf op dat doolhof kon neerkijken? Dan zou je kunnen zien waar al die bochten je heen leiden. Je kon je valkuilen en doodlopende paden vermijden en een veel gemakkelijker, rechtstreekser pad naar je doel volgen. Met intuïtie is het net zo; je kunt vanuit een veel breder perspectief zien waar het doolhof heen leidt.

15.0 Het openen van de epifyse; ‘de sterrenpoort’
‘Hoe?’

Contact met je persoonlijke gids; het channelen!

Wat de pijnappelklier dus zo uniek maakt, zijn de microscopische bolletjes (‘hersenzandkorrels’) in de cellen, die bestaan uit concentrische lagen van naaldvormige calciet-, apatiet- én magnetietkristallen.

bloem15aFysiek gebeurt er het volgende: door middel van meditatie en het uitoefenen van spirituele oefeningen wordt de persoonlijke poort – de pijnappelklier - geactiveerd; als het ware geopend. Door verhoging van de resonantie in de pijnappelklier wordt de piëzo-elektrische eigenschap van de microkristallen in de pijnappelklier in beweging gebracht; geaccumuleerd. Piëzo-elektriciteit is de lading die accumuleert in bepaalde vaste materialen, zoals kristallen, keramiek, botten, DNA en verschillende proteïnen.
In een piëzo-elektrisch kristal zijn de positieve en negatieve elektrische ladingen als het ware gescheiden van elkaar. Door een vervorming van het kristal wordt de symmetrie van de eenheids-cel verbroken, en door de asymmetrie wordt een elektrische spanning gegenereerd. Deze elektrische spanning wordt omgezet in een lichtflits. Afhankelijk van de toegevoerde (concentratie- of aandachts)energie kan de spanning die hierbij wordt opgewekt variëren van een kleine tot een gigantische lichtflits.
Deze kleine calciet-kristallen hebben dus piëzo-elektronische eigenschappen die kunnen reageren op de hogere sferen van licht. Door dit kristallijnen potentieel in je pijnappelklier te activeren, open je een (persoonlijke) poort naar de Hogere Intelligentie Wezens; gidsen en engelen. Deze
kristallen hebben ook de mogelijkheid om polarisatie van licht te roteren naar de hogere frequentie van ultraviolet. Ultraviolet is de hoogste frequentie binnen het driedimensionale spectrum van licht. Daarom dient de pijnappelklier als een poort naar de hogere dimensies.

Hoe activeer je het potentieel in je pijnappelklier? Hoe krijg je contact met de Hoger goddelijke Wezens?

Het overgeven aan de ziel is belangrijk om open te staan voor het kosmische licht en de onvoorwaardelijke liefde, zodatafb. pijnappelklier 18 het je pijnappelpoort kan binnentreden en deze energie de resonantie van je hersengolven kan verhogen. Je geeft je dus over aan je ziel wanneer jij je bewustzijn verruimt. Omdat alles is gerelateerd aan de snelheid van het licht [E=mc kwadraat] zal de hogere frequenties van het licht de resonantie van de lagere frequenties van het fysieke lichaam – het denkproces - langzaam verhogen; de twee verschillende frequenties komen met elkaar in aanraking en vormen uiteindelijk één (hogere) frequentie. Een frequentie die als een toorts vanuit de pijnappelklier als het ware naar boven flitst en opmerkzaam is voor de Hogere Lichtwezens, die in permanent in verbinding staan met je ziel! Wanneer de pijnappelklier ontwaakt kan men – in de beginfase - een soort druk voelen in de binnen-hersenen.

Channelen is niets anders dan het openen van je kanaal naar hogere sferen. Het zal een sprong in je ontwikkeling teweeg kunnen brengen, want channelen is een krachtig middel tot spirituele ontplooiing en bewuste transformatie. Als je ‘channelt’ krijg je toegang tot de hogere sferen – een liefdevolle, collectief hoger Bewustzijn, dat wel God, AL-Wat-Is of Universeel Bewustzijn wordt genoemd.
Channelen houdt in dat je bewust een mentale verandering teweegbrengt, teneinde een verruimde staat van bewustzijn te bereiken die ‘trance’ – wakkere wakkerheid – wordt genoemd. Om deze lichte vorm van een trance-staat te bereiken dien je te leren je te concentreren, je eigen gedachten te negeren en ontvankelijk te worden voor Hogere Leiding. In deze ontvankelijke staat word je een kanaal om de hogere energieën door te geven, die je dan kunt gebruiken om iets goeds te creëren.

Je bent misschien niet in staat deze sferen zo gemakkelijk en zo vaak te bereiken als je zou willen. Daarom helpen gidsen je om je natuurlijke gave te ontwikkelen, om contact met de hogere sferen te maken. Je eigen persoonlijke gids zal je aanmoedigen en helpen je eigen innerlijk weten te ontdekken. Als je contact met je gids voortzet, bouw je aan een krachtiger, opener en verfijnder (constant) contact met de hogere sferen.

15.1 Zorg voor onderhoud van de persoonlijke energiepoort

Schoonmaken van de pijnappelklier

Het schoonmaken van de pijnappelklier wordt belangrijk wanneer je toegang wilt krijgen tot multidimensionale perceptie.. Een ontwaakte epifyse geeft je namelijk toegang tot bewust uittreden, astraal reizen, andere dimensies ontdekken en helderziendheid..

Ontgiften van de pijnappelklier

 1. Kwik en alles waarin kwik zit, is giftig voor de pijnappelklier.
 • Amalgaam vullingen, ook wel ‘kwik’-vullingen genoemd, omdat amalgaam een legering is van kwik en zilver.afb. pijnappelklier 3
 • Vaccinaties, ze bevatten namelijk het conserveermiddel thimerosal, dat voor ca. 50% uit kwik bestaat.
 • Garnalen en tonijn. In het algemeen geldt, hoe groter de vis, hoe meer kwik.
 • Spaarlampen: wanneer deze breken kan men een duidelijke kwiklucht ruiken.
 • Kwik kan door dagelijks Chlorella, tarwegras of spirulina te slikken uit het lichaam gezuiverd worden.
 • Elke dag verse koriander innemen, helpt om kwik uit de hersenen te halen.

2. Fluoride – in tandenpasta en water. Zorgt ervoor dat de pijnappelklier verkalkt.

3. Biologische groente: een goede ontgiftende werking gaat uit van biologische groenten en fruit, vooral als daarvan een groot deel rauw wordt genuttigd. Pesticiden zijn zeer vervuilend voor het lichaam op alle vlakken.

4. Alcohol en roken: stop ermee, ook de emotionele en geestelijke verslaving eraan oplossen. Meestal komt dit neer op een gebrek aan zelfvertrouwen en eigenwaarde en/of onverwerkte trauma (‘s).

5. Helen van je hart, zorgt voor een verhoogde frequentie. Angsten onder ogen zien en oplossen.

6. Andere toxinen zoals aspartaam, witte suiker, alle toevoegingen beginnend met E1, chemische deodorant, schoonmaakmiddelen, luchtverfrissers en mondspoelmiddelen (gewoon spoelen met zou water is voldoende) vermijden.

7. Rauwe chocolade, cacaoboon die niet is verhit, is in kleine hoeveelheid goed voor de pijnappelklier!

16.0 Slot

Leven vanuit je hart!

afb. hart 7Misschien is het nu de tijd om met andere ogen naar het hart te kijken. Zoals uit het bovenstaande blijkt is het hart meer dan een mechanische pomp en heeft het een eigen intelligentie, die niet onderdoet voor de werking van de hersenen. Wetenschappelijke analyses van de informatiestroom in het menselijk lichaam heeft aangetoond dat de indrukken eerst door het hart verwerkt worden, waarna ze worden doorgegeven aan de hersenen. De reacties op stimuli worden door zowel het hart als de hersenen bepaald.Heel simpel gesteld, zoals de wetenschap het propagandeert, worden alle in- en externe indrukken éérst door het hart verwerkt. Het hart vertaalt deze stimuli in gevoelens; deze worden doorgegeven aan de hersenen, die er op hun beurt een “verklaring” aan geven.
In onze Westerse cultuur zijn we ons van de eerste stap niet meer bewust, en registreren we voornamelijk de door de hersenen verwerkte informatie.

Maar verwerkt het hart als eerste alle binnenkomende signalen? Het antwoord is NEEN! Het is de ziel die alle binnenkomende informatie verwerkt, registreert en verdeelt over het al dan niet optimaal functionerende chakra- en aurasysteem.

Het gevolg hiervan is, dat elke verandering in onze emotionele toestand ook het elektromagnetische veld van het hart afb. hart 8bijvoorbeeld (het energieveld of auraveld rondom de borststreek) verandert, wat weer een hele serie veranderingen in het lichaam teweeg brengt. Elk bewustzijnsniveau of chakra-niveau wordt geconfronteerd met ontelbare energiestromen die komen van binnenuit, maar ook vanuit de buitenwereld! Het is het noodzakelijke wisselwerkingspatroon dat het leven zo interessant kan maken. Door in contact te treden met de buitenwereld, kun je zeggen dat we ‘leven’.

Wanneer je leeft vanuit je hart, heb je geen ‘wereldbeeld’. Je hebt geen stelsel van overtuigingen. Je hebt weinig sterke meningen over wat dan ook. Je bent meer een waarnemer geworden. Je staat open voor het nieuwe en weigert je vast te leggen op een idee of een principe. Je stelt je oordeel over situaties uit, want je houdt de mogelijkheid open dat er iets is wat je nog niet begrepen hebt. Oordelen heeft altijd iets definitiefs.
Als je handelt vanuit je hart, ga je mee met de stroom van de werkelijkheid, je duwt of wrikt niet. Als je heel erg je best doet voor iets, maar het lukt steeds maar niet, vraag je dan eens af vanuit welk chakra-centrum je handelt.

afb. hart 13Het hartcentrum staat in wisselwerking met de werkelijkheid door de mate waarin het hart openstaat. Het hartchakra is te vergelijken met een poort die je kunt openzetten om iets te ontvangen. Dat ontvangen is niet selectief, want je accepteert alle (levens)ervaringen die langs komen. Je zet er geen spotlicht op dat zegt: dit wel en dat niet. Het is er allemaal en het is goed zo!
Als de energie van je hart het brandpunt van jouw bewustzijn wordt, zal het ego of de wil zich daarnaar schikken. Besef wel dat de wil niet opgeheven wordt, want deze heeft een heel natuurlijke functie: het transformeren van innerlijke- of bewustzijnsenergie naar de materiële werkelijkheid. Als dat gebeurt vanuit het hart, dan stroomt de wilsenergie moeiteloos naar buiten, zonder te duwen of te wrikken. Dit noemen wij dan synchroniciteit; een wonderbaarlijk samenvallen van gebeurtenissen. Dat wonderbaarlijke is niets anders dan een afgestemd zijn op de stille stem – de ziel – van je hart, waardoor je bepaalde gebeurtenissen in de buitenwereld moeiteloos aantrekt.

Scheppen vanuit je hart is veel krachtiger en makkelijker dan scheppen vanuit het ego; het verstand of je wilskracht! Je hoeft je dan niet druk te maken over allerlei details, je hoeft alleen maar open te staan voor alles wat er op je afkomt, afb. hart 14zowel van binnenuit als van buitenaf. Wij zijn sterk geneigd om scheppen te associëren met ‘iets doen’, terwijl de liefde ’s manier van creëren meer een ‘laten gebeuren’ is. Want zolang jij het idee hebt dat je iets moet doen, vernauw je je perspectief op de werkelijkheid en daarmee creëer je ook een vernauwende werkelijkheid voor jezelf. Je hoeft alleen maar te ZIJN en alles over te geven. Dit is het geheim van ‘succes’.

Om iets waardevols te creëren in je werkelijkheid is zelfacceptatie vele malen belangrijker dan het focussen van je gedachten of je wil. Je kunt niet iets creëren dat je niet bent! Ook al reciteer je duizenden mantra’s en creëer je talloze positieve beelden in je voorstellingsvermogen, als deze niet aanhaken bij je ware innerlijke gesteldheid, creëren ze niets dan verwarring en twijfel . ‘Ik doe zo mijn best maar het lukt niet’!... is een bekende uitspraak.
afb. hart 16Probeer daarom niet te creëren vanuit een defensieve houding: ‘Het moet anders’ of ‘het moet beter’. Creëer vanuit liefde én zelfacceptatie: voel je eigen energie, voel hoe mooi en oprecht je bent, nú al! Dat is alles. Creëren is het licht in jezelf erkennen en het daarmee laten ontkiemen in jouw psychische en materiële werkelijkheid. De essentie van werkelijke creativiteit is: je afstemmen op het liefdesbewustzijn. Dit is niet ‘iets doen’, maar ‘iets laten’, ‘iets loslaten’. Het is een daad van openstaan en luisteren naar iets dat groter en wijzer is dan je eigen denken. Iets dat vol compassie is met jou en jouw hoogste levensdoelen.

Hans Zevenboom

Literatuurverwijzing:

 1. Boek ‘Gesprekken met Jeshua’, Pamela Kribbe
 2. Boek ‘Quantumgenezing’, Dr. Deepak Chopra
 3. Boek ‘Genezing uit innerlijke energie’, Anton Stangel
 4. Boek ‘De ziel als genezer’, L. Joseph Nichols
 5. Boek ‘De kracht in jezelf’, Dr. Joseph Murphy
 6. Boek ‘Geestelijke geneeskracht’, Inayat Khan

 

 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack