logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

Waarom niet iedereen te genezen is, nov. 2016

1.0 Inleiding

‘Onvoorwaardelijke liefde opent de deur naar heelheid’

Algemeen bekend is dat niet ieder die om spirituele genezing vraagt bij een goed bekend staande spirituele genezen, bevredigende resultaten boekt. Sommigen worden volledig genezen en anderen ondervinden een gedeeltelijke verlichting van hun kwaal. Voor anderen is er geen zichtbare verbetering merkbaar. Daarnaast zijn er nog mensen die schijnbaar genezen zijn, maar bij wie later de kwaal terugkomt.

Enkele statistische gegevens [Alan Young]

voorspelling 24Wijlen Harry Edwards, wiens genezingskliniek in Engeland en enorme correspondentie over genezing op afstand (10.000 brieven per week) wereldbekend zijn, heeft geschat dat meer dan tachtig procent van de hulpzoekende merkbare verbetering en verlichting hebben gemeld. Van dit aantal meldt meer dan dertig procent volledig genezing.

Saint Stephens Episcopal Church te Philadelphia, van welke kerk de genezingsdiensten zeer bekend zijn, meldt dat hun registers aantonen dat ongeveer veertig procent van de deelnemers aan de diensten, die genezing behoeven, genezen worden. De overige zestig procent niet!

Te Lourdes in Frankrijk en te Fatima in Portugal zijn bekende Rooms-Katholieke genezingscentra, waar vele ogenschijnlijke medisch onverklaarbare genezingen zijn voorgekomen. Het is echter een bekend feit, dat minder dan vijf procent van degenen die deze heiligdommen bezoeken werkelijk genezen worden. De reden dat dit aantal lager ligt dan de andere is, - waarschijnlijk -, dat geen geval door de kerk als een genezing wordt erkend zonder grondig onderzoek door een commissie van medische specialisten, terwijl de andere statistieken bijna geheel berusten op de verklaringen van de patiënten zelf.

2.0 Gebedsgenezing

adam na zondevalGebedsgenezing (ook spirituele genezing) is het pogen mensen te genezen door tussenkomst van een religieus geïnspireerde genezer of predikant, die via het aanroepen van bovennatuurlijke krachten tot het herstel van lichamelijke of psychische aandoeningen tracht te komen.
In het christendom is de beoefening van gebedsgenezing, ook wel genoemd de dienst der genezing, geen gemeengoed. Bekende christelijke gebedsgenezers zijn Benny Hinn, T.B. Joshua, Thomas Lee Osborn, Johan Maasbach (1918-1997) en Jan Zijlstra. Maar gebedsgenezing vormt een heet hangijzer binnen het christendom.

Er zijn veel discussies over bijvoorbeeld de vraag of men op basis van Bijbelse principes lichamelijke genezing mag verwachten en welke conclusies mogen worden getrokken uit het wel of niet genezen zijn van een patiënt. Christenen zelf maken een onderscheid tussen christelijk en paranormaal gebedsgenezing. Christelijke gebedsgenezers vragen of de persoon in kwestie door Jezus Christus mag worden genezen. Mijn vraag is: ‘Waarom niet direct aan God zelf vragen om genezing?’ Paranormale gebedsgenezers vragen aan een goddelijke of universele kracht om de personen te genezen. Vanuit orthodox-christelijk oogpunt krijgen deze paranormale gebedsgenezers niet de kracht door Jezus, maar door kwade krachten die niet van God afkomen (vaak occulte krachten genoemd). Sommige christenen bestempelen ook gebedsgenezing - door vooral hun charismatisch geïnspireerde geloofsgenoten - als occult of demonisch.

Gebedsgenezing is meerdere malen wetenschappelijk getest, dit heeft geen bewijzen van enige effectiviteit opgeleverd.afb. geloofsovertuig 1 In 1999 is in The Lancet een uitgebreide studie gepubliceerd naar eventuele effecten van geloof en bidden op de gezondheid. De conclusie was dat de claim dat religieuze activiteit leidt tot een betere gezondheid ongefundeerd is. De Vereniging tegen de Kwakzalverij stelde in 2006: "Nuchtere wetenschappers hebben (...) tot dusver van gebed nooit echte genezingen kunnen vaststellen".
Kritiek op gebedsgenezing hangt vaak samen met de waarneming dat gebedsgenezers wanhopige mensen gewild of ongewild valse hoop geven. Filosoof en skepticus Etienne Vermeersch zei in Het Laatste Nieuws: 'Zelfs als God bestaat (...) zou Hij toch zeer onnozel moeten zijn om mensen op commando beter te maken’.

2.1 En hoe zit het met de genezingsdiensten van bijvoorbeeld Jan Zijlstra [1]?

wereldleiders 19Evangelist en gebedsgenezer Jan Zijlstra geeft geen genezingsgarantie. Jan Zijlstra: ‘Als ik iedereen kon genezen, zou ik God zijn’. Via handoplegging én gebed beweert Zijlstra wel ‘Gods genezende kracht' naar zieken te kunnen sturen. ‘Ik genees zelf natuurlijk niemand. Dat doet God’. Jan Zijlstra zal dus nooit zeggen dat hij mensen geneest. ‘Dat doet Jezus!’ Wat Jan Zijlstra wel zegt: ‘God wil dat alle mensen gezond zijn en worden. God wil geen ziekte. Ziekte komt van de duivel!!’. Hij weet niet waarom God sommige mensen wel en anderen niet geneest, maar wel schreef hij een boek hier over, genaamd: “50 hindernissen op de weg naar genezing”.
Maar niet iedereen komt in aanmerking voor een genezingswonder, zegt Zijlstra. ‘Je moet eerst richting Jezus gaan.' Ook verlaat niet iedereen volledig genezen zijn kerk, zegt Zijlstra.

“Ga weg, kanker, Ga weg. Sterf in Jezus’ naam”.  Jan Zijlstra roept dit met dichte ogen, terwijl hij zijn handen op de schouders en het hoofd van een magere, duidelijk zichtbaar zieke, vrouw heeft gelegd. “En daar is Gods kracht”, roept Jan en de vrouw barst in huilen uit. Dan valt ze naar achteren. Twee mannen vangen haar op. “Voel je Gods kracht!!, voel Gods kracht bin je lijf” roept Jan weer. Uit ze volle zaal klinken kreten en men roept “halleluja , amen, God is geprezen……” [De Volkskrant, 10 mei 2007]

Eigenlijk is er geen ziekte die de evangelist Zijlstra ‘met de kracht van Jezus Christus' niet verhelpen kan. Zelfs het wereldleiders 20ontvangen van een nieuw orgaan behoort tot de mogelijkheden, bezweert hij de zaal gelovigen. ‘Ontvang een nieuw hart! Halleluja!'

Er gebeuren genezingen in zijn diensten, maar het zijn maar een paar ziektebeelden die werkelijk genezen worden. Ouderdomsgerelateerde ziekten, aangeboren of zware handicaps (bijv. Syndroom van Down) worden niet genezen. Zelfs suikerziekte blijkt ‘een lastig geval’ te zijn. Maar er zijn ook legio voorbeelden van mensen die tijdelijk eventjes konden lopen en later weer terug vielen in hun ziektebeeld.

De meest recente genezing door de evangelist Jan Zijlstra is die van Lisette Klaus [Magazine ‘Wings of Healing’, jan. 2016]. Zij bleek – zo werd ontdekt in het ziekenhuis van Maastricht, 2013 - de ziekte van Glanzmann [2] en MDS (Myelodysplastic syndrome, [3]) te hebben.
Op 3 juni 2014 vindt de stamceltransplantatie plaats. Na 2 maanden blijkt het percentage donorcellen maar 38% te zijn. openbaring 7Een tweede stamceltransplantatie binnen een korte tijd is onmogelijk, zo wordt haar gezegd. Lisette Klaus krijgt te horen dat het niet meer te genezen is; dat men haar leven alleen maar kan rekken met chemokuren!
Op 3 oktober 2014 gaat Lisette naar de genezingsdienst van Jan Zijlstra. ‘De handen werden op mijn hoofd gelegd en al mijn zieke bloedcellen werden in de Naam van Jezus geboden mijn lichaam te verlaten’.
Twee weken na de genezingsdienst gaat Lisette naar het ziekenhuis in Maastricht, waar de dienstdoende arts eerst wilde zien hoeveel percentage donorcellen er nog waren, alvorens de derde chemokuur in te laten gaan. De uitslag: 100 % gezonde cellen! De arts noemde het ‘een wonderbaarlijke wederopstanding’ en kon niet verklaren hoe dit mogelijk was.

Een ander ‘wonderbaarlijke genezing' [2007] is die van Janneke Vlot (44). De vrouw leed bijna 18 jaar aan posttraumatische dystrofie en zat in een rolstoel. ‘Een paar seconden nadat ik haar aanraakte, stond ze op en liep ze rondjes.' ‘Ze is inderdaad genezen,' laat haar arts Frank Huygen, hoofd van het Pijnbehandelcentrum Erasmus Medisch Centrum, via een woordvoerder weten. Maar van een medisch wonder wil hij niet spreken. ‘Spontane genezingen van patiënten met dystrofie komen regelmatig voor.

De algemene vraag die nu rijst is, geneest God sommige mensen dan maar ‘half’? Is God wel betrokken bij ons genezingsproces? Bemoeit God zich eigenlijk wel met ons levenspad, onze ziekte, onze zorgen, onze wereld? [Antwoord, Paragraaf 6 & 11.0 & 14.0]
Is het zo, dat we in de Bijbel Jezus mensen zien wegsturen die half-genezen zijn? In de Bijbel staat toch dat Jezus iedereen die tot hem kwam genas. [Matth. 9:35]


[1] Jan Zijlstra (68) is stichter en voorganger van de evangelische beweging de Levensstroom. In de door hem zelf gefinancierde kerk in Leiderdorp (kosten: bijna tien miljoen euro) verzorgt hij twee keer per maand ‘genezingsdiensten'.
In 1991 ging Zijlstra naar een bijeenkomst van Benny Hinn. Op het podium viel hij in de geest en ontving een ’drievoudige zalving’ : “Ik stond bovenaan de trap van het podium. Toen ik terug moest, sloeg Gods Geest mij neer met een geweldige kracht, en daar lag ik: half op de trap, en half op het podium. ….. Benny Hinn zei: 'Breng hem hier.' Daar stond ik, op het podium en op zijn vraag wat ik verlangde, antwoordde ik: 'Ik begeer alleen maar een dubbel deel van de Heilige Geest.' Benny Hinn keek mij aan en antwoordde: 'De Heer geeft je een drievoudig deel van Zijn Geest.' …… Toen raakte de kracht van God mij voor de tweede keer aan en daar lag ik, op het podium voor het aangezicht van mijn Heer. In 2007 heeft Zijlstra een eigen plek op het podium bij Benny Hinn. Samen met anderen vanuit de charismatische hoek, liet hij zich letterlijk omver wapperen door Benny Hinn.[ Nieuwsbrief Mohammed,…]
[2] Ziekte van Glanzmann = een aangeboren afwijking in het bloedstollingsproces dat blauwe plekken veroorzaakt.
[3] MDS = een afwijking in het DNA waarbij de bloedcellen niet volledig rijpen in het beenmerg zodat bloed onrijp de bloedbanen wordt ingestuurd en zijn werk niet doet.

3.0 Zoek naar de oorzaak

Hoe kan een zieke de oorzaak van zijn ziekte ontdekken?

afb. genezing 10Als hij naar een reguliere arts gaat, bestaat er alle kans dat het zoeken wordt beperkt tot een fysieke zaak; als een innerlijke dysfunctie van een deel van het lichaam gezien. Want als regel wordt het lichaam gezien als iets op zichzelf staand, los van de geest; los de gevoelens, het verstand (de geest) en de ziel, het innerlijke of hogere zelf.
Helaas veel spirituele genezers stellen zich tevreden met het behandelen van de symptomen en zullen de zieke als geheel genezen beschouwen, als die zijn verdwenen. Maar al te vaak zullen de symptomen terugkomen in dezelfde of in een andere vorm, omdat de oorzaak die eraan ten grondslag lag nog steeds aanwezig is. Deze oorzaak kan lichamelijk, emotioneel, mentaal of geestelijk zijn of zelfs uit vorige levens. En als de onderliggende oorzaak niet wordt gevonden, zal de gewenste genezing niet plaatsvinden.

‘Niets is bestand tegen de kracht van onvoorwaardelijke liefde’

3.1 De innerlijke oorzaken van een ziekte

Het is een bekend feit, dat het menselijk lichaam cortisone produceert om ontsteking te bestrijden, maar nu is ook ontdekt dat de hoeveelheid cortisone die geproduceerd wordt verband houdt met de mentale instelling van de desbetreffende persoon. [ Voorbeeld Wim Hof, the IceMan]. Wetenschappelijke proeven hebben aangetoond dat iemand met een optimistische, positieve kijk op het leven meer cortisone produceert en dat depressiviteit de productie drastische vermindert.
afb. Psychiatrie 6Autoriteiten op medisch gebied geven moeizaam toe dat vele ziekten vanuit de geest ontstaan en door de geest genezen kunnen worden met behulp van suggesties van een ander. Onder deze ziekten vinden we o.a. vele huidaandoeningen, astma, onregelmatigheden in het hartritme, impotentie, colitis, migraines, hoge bloeddruk en maagzweren. Al vele jaren hebben artsen verklaard dat vijftig tot zestig procent van alle ziekten psychosomatisch zijn. Dat wil zeggen: veroorzaakt door de gedachtewereld en de emoties van de zieke zelf. De laatste jaren is dat percentage al verhoogd naar tachtig á negentig procent! Deze relatie tussen iemands gevoelens, gedachtewereld en de toestand van zijn fysieke lichaam is in Oosterse landen al duizendenjaren bekend.

‘De geest is de bouwer en het lichaam is het resultaat’. [Edgar Caye]

Gergard Adkler beschrijft het in zijn boek ‘Studies in Analytical Psychology, 1966 het als volgt: ‘De waarheid is dat niemand genezen kan worden, tenzij hij bereid is de noodzaak van een min of meer volledige heroriëntatie van zijn leven te aanvaarden. Anders gezegd: de genezen zieke is niet de oorspronkelijke zieke persoon min een symptoom, maar een ander gerichte persoon in wie door de heroriëntatie juist de noodzaak voor het symptoom is verdwenen.
Het kan zelfs gebeuren dat de genezing niet het verdwijnen van een symptoom betekent, maar dat zij in plaats daarvan het lijden, veroorzaakt door het symptoom doet verdwijnen, omdat de bedoeling van het oorspronkelijk lijden is vervuld.’

Niet alleen in de alternatieve geneeswijze maar ook in de reguliere geneeswijzen komt men steeds meer tot inzicht, dat afb. Psychiatrie 10er een rechtstreeks verband bestaat tussen geest en lichaam. Maar mijn persoonlijke mening omtrent de ware betekenis van het hele genezingsproces, hét veranderingsproces, hét bewustwordingsproces, hét spirituele groeiproces is de ontbrekende kennis én inzicht in de intensieve, hechte relatie tussen ziel (je hogere of innerlijke zelf, je hoger-bewustzijn [1]), de geest (het verstand, maar niet je breinmassa) en het fysieke lichaam. Je bent namelijk een goddelijke drie-eenheid, die bestaat uit een ziel, een geest én een fysiek lichaam. Niet alleen maar uit een geest en een fysiek lichaam zoals tot nu toe door de (para-)medische wetenschap wordt gedacht!

'Werkelijke verandering, werkelijke genezing komt van binnenuit! Vanuit je ziel!’


[1] Nieuwsbrief ‘ziel en Geest’ - aug. en sept. 2010

4.0 Het lichaam heeft een boodschap

Een goede manier om de denkwijze bij de patiënten te introduceren is hun te vragen of zij de gedachten kunnen aanvaarden dat hun pijn, ziekte of een gebrek aan boodschap is van hun fysiek lichaam; dat er iets in hun leven zal moeten veranderen om weer in evenwicht en harmonie (geest-lichaam-ziel) te brengen. Ook met de natuur- wetten!

Sprekend voorbeeld: ‘Als je de hand op een brandende kachel legt, dan zal je snel een boodschap van je lichaam ontvangen je hand daar weg te halen voor die verbrand’.

afb. Psychiatrie 12Zodra de zieke om hulp heeft gevraagd en bereid is deze gedachte te willen aanvaarden, dan zullen zij ook gemotiveerder zijn om zelfstandig of met behulp van de genezer naar de oorzaak van hun ziek-zijn te zoeken. Zelfs kunnen zij gaan inzien dat een ernstige ziekte zoals bijvoorbeeld kanker, veeleer een positieve kracht ten goede dan een negatieve kracht ten kwade kan zijn. Wat uiteindelijk het bewustwordingsproces van het innerlijke zelf en dus groei betekent voor het hogere zelf; de ziel!

Als wij de signalen – de waarschuwingen – van ons fysiek lichaam blijven negeren, kunnen die ernstiger wordende symptomen wel onderdrukt worden door medicijnen, maar het lichaam (in combinatie met de geest) zal zijn boodschap blijven uitzenden tótdat de werkelijke (geestelijke) oorzaak is ontdekt. Hetzelfde geldt, wanneer een genezer de pijn weghaalt, vóórdat de oorzaak van die pijn is ontdekt.

‘Alle ziektes worden door de geest veroorzaakt’.

5.0 De plaats in het lichaam

afb. Psychiatrie 23De plaats van de ziekte in het lichaam kan een belangrijke aanwijzing zijn voor de oorzaak ervan. Zo kan, bijvoorbeeld, een hartkwaal ontstaan uit het niet in staat zijn liefde te aanvaarden of te geven. Een hersentumor kan erop wijzen dat de hersenen zijn gebruikt op een manier die in strijd is met het levensplan van de desbetreffende persoon. Wanneer de handen krom gegroeid zijn door artritis, zou de zieke eens kunnen nagaan of zijn handen wel gebruikt zijn in overeenstemming met de geestelijke wetten van het universum. Moeilijkheden met het gehoor of met de ogen kunnen erop wijzen, dat er iets is dat de persoon in kwestie niet wenst te horen of te zien. [Boek van Christina Beerlandt]

In bijna alle (‘geestelijke of traumatische’) gevallen is de plaats van een pijn of ziekte niet voldoende om de oorzaak te vinden, maar vaak blijkt hoe ingewikkeld een oorzaak in elkaar kan steken. Soms is het moeilijk erachter te komen waarom iemand de genezing blokkeert. Zelden is het maar één ding; één (fysieke of geestelijke) oorzaak. Onder het ‘oppervlak’ ligt vaak veel meer!

Besef, dat jij als wezen de ‘drager’ ben van een goddelijke ziel die zowel het verleden, het heden als de toekomst kent. Dus de bestaande, ondefinieerbare ziekte(beelden) kunnen dus ook te maken hebben met ongedane levenservaringen uit vorige levens! En, dat is wat de (para)medisch wereldje (nog) niet wil aanvaarden of wil beseffen![1]


[1] Nieuwsbrief, ‘Dèja-Vu’, 15 maart 2013 en Nieuwsbrief ‘Reïncarnatie’, deel II – dec. 2009

6.0 Waarom wordt nu niet iedereen genezen?

afb. Psychiatrie 16We weten dat ‘met God alles mogelijk is’ [Mattheüs 19:26] en dat dit bewezen is in tal van gevallen van onmiddellijke genezing [1] van bijna elk type ziekte dat de mensheid kent.
Ook is het logisch aan te nemen dat dezelfde Bron van Liefde – de Oerbron, God – een oneindige macht en kracht bezit om daarmee elk verkeerd functioneren van die lichamen te corrigeren. Ook weten we dat er maar één Bron van (Levens)Energie bestaat, en wel God of de goddelijke scheppende Oneindige Intelligentie. In feite zijn God en Levensenergie, het Leven synoniemen. [2]
Je kan de grootte van die kracht en macht beseffen door haar op verschillende manier in actie te zien. Heb je ooit aan zee gestaan tijdens een hevige winterstorm, en de golven donderend tegen de rotsen zien slaan en de kracht daarvan in je hele wezen voelen doordringen?

Dit voorbeeld van die ene Bewegingsenergie, en diezelfde Energie staat ons ter beschikking voor genezende doeleinden. Maar in alle gevallen wordt zij ‘gewijzigd’ en onder beheersing gehouden van de Goddelijke Geest, zodat alleen precies de hoeveelheid energieën – de juiste genezende trillingsfrequentie – naar de juiste plaats wordt overgebracht. Want wij als wezens hebben niet het Goddelijke Overzicht. ‘Wat heeft de ziel nog meer op haar menukaartje staan?’ ’Wat wenst zij nog verder in dit leven te ervaren’? Vandaar, dat de resultaten ook niet altijd zo effectief zijn als de zieke graag zou willen. Soms zwaar teleurgesteld omdat er geen merkbare verandering is opgetreden. Hiervoor bestaan er vele redenen.


[1] Nieuwsbrief, ‘Jezus geneeswijze modelleren’ – okt. 2016
[2] Nieuwsbrief, ’Het bewustwordingsproces – deel III, De God van Morgen – mei 2015

7.0 Redenen

 1. De angst en de vrees van de zieke kan vele malen sterker zijn, dan zijn vertrouwen en geloof in de helendeafb. Psychiatrie 15 krachten van God. Deze situatie kan zich voordoen wanneer de zieke op het laatste moment om genezing vraagt als de arts of zijn naasten hem hebben verteld dat hij niet meer lang te leven heeft.
  Toch is er vaak een vermindering van pijn te constateren. En het ervaren van een zekere gemoedsrust en vredigheid. De spirituele genezing is niet geheel zonder resultaat gebleven.
 2. Het is mogelijk dat de zieke niet openstaat voor of zich uitdrukkelijk verzet tegen het (binnen) stromen van de goddelijke Energieën, die door de genezer naar hem wordt geleid. Besef dat God nooit Zijn wil oplegt; wij hebben altijd de vrije mogelijkheid van een keuze. Wanneer wij verkiezen zijn Liefde en Kracht af te wijzen, staat het ons vrij dit te doen. Maar ook wij hebben de vrijheid deze genezende Kracht met vreugde en dankbaarheid te aanvaarden. Wees daarom dankbaar vóóraf; alvorens het genezingsproces in werking wordt gesteld.
 3. Wanneer iemand erachter is gekomen wat de vermoedelijke oorzaak van zijn ziekte is, bijvoorbeeld vijandigheid, woede, jaloezie, kritiek op anderen, enz. , is het noodzakelijk dat hij zijn denkwijze, zijn gevoelens en zijn levenshouding verandert. Als hij dit niet doet, is het zeer waarschijnlijk dat een genezing onmogelijk is of slechts tijdelijk.
 4. De hulpzoekende weigert naar de oorzaak te zoeken uit vrees voor wat hij wel zal vinden. Kan het bijvoorbeeld te maken met iets diepliggends uit zijn of haar jeugdervaringen of …. zelfs uit een eerder leven! Bijvoorbeeld geestelijk en lichamelijk misbruik; seksueel misbruik, huidziekte, longaandoening. Een sluimerende ondefinieerbare ziekte in het heden die in wezen indirect veroorzaakt wordt door een geslachtsziekte uit de periode van Lodewijk IXV, de pestperiode, etc. etc.
 5. Ook is het mogelijk dat de zieke onbewust niet wenst beter te worden. De man heeft een schitterende carrière opgebouwd en krijgt steeds meer verantwoordelijkheden. Zijn vrouw is nu 45 jaar, en alle kinderen zijn uit huis. Zij is nooit geïnteresseerd geweest in een eigen carrière, vrijwilligerswerk of een hobby; haar kinderen/ verzorging was alles. Nu komt ze tot de ontdekking dat het leven geen betekenis meer heeft. Zij is diep wanhopig. Deze stress en haar negatieve emotie geeft de (sluimerende, borst-) kanker in haar lichaam een kans om zich te manifesteren. Men zegt tegen haar dat ze nog enkele jaren heeft te leven.
 6. De zieke kan niet in staat zijn of is niet bereid het eigen mentale beeld van de ziekte op te geven en te vervangenafb. Psychiatrie 19 door een beeld van zijn lichaam zonder de ziekte. Het beeld kan zo sterk zijn dat het hem belet zich open te stellen voor het toelaten van de genezende kracht van de heler.
 7. Als men van oordeel is dat de oorzaak karmisch [1] is, is een genezing onwaarschijnlijk tot de les die de ziekte met zich meebrengt is aanvaardt.
 8. Eén van de meest voorkomende redenen voor het niet reageren op spirituele genezing is het niet bereid zijn van sommige zieken om door te zetten in geloof en vertrouwen. Na één of twee bezoekjes aan de genezer zonder dat er spectaculaire verbeteringen is opgetreden, laten zij alle hoop op genezing varen en nemen aan dat spirituele genezing voor hen niet werkt. De verwachtingen zijn te hoog, misschien wel omdat Jezus altijd in één behandeling heeft genezen, verwachten zij een dergelijke ervaring.
  Een andere reden kan zijn, dat zij zich tijdens de eerste sessie realiseren dat er een verandering in hun leven noodzakelijk is; dat er een diepgaander onderzoek moet worden gedaan, maar dat zij tot dergelijke inspanning niet bereid zijn.
 9. Ook kan er een combinatie van twee of meer van de hierboven genoemde factoren in het spel zijn.

De Kahuna’s van Hawaii hadden een andere verklaring voor het niet slagen van genezingen. Zij geloofden dat mensen met schuldgevoelens dit type genezing niet kunnen aanvaarden en ook niet in staat zijn in contact te komen met hun eigen hoger of innerlijke zelf.


[1] Nieuwsbrief, ‘Karma als kans’ – juli 2015

8.0 Vraag het Hogere-Ik

afb. hart 8Misschien is één van de beste manieren om de ander te helpen (of om jezelf te genezen) de oorzaak van de kwaal te vinden, is hem of haar te vragen zijn Hogere Zelf (of de God-in-hem) te verzoeken hem of haar te laten zien wat hij of zij ten behoeve van de eigen genezing en begeleiding van het genezingsproces dient te weten.

Het antwoord kan ontvangen worden in de vorm van een visioen, een symbolische aanwijzing, gesproken woorden, geïnspireerde gedachten of op nog andere wijze. Maar ook is het mogelijk dat het antwoord niet direct komt, maar later op de dag in een droom in de volgende nacht. Het bijzondere is dat de hulpzoekende één of andere vorm leiding krijgen in wat ze te doen staat, indien ze werkelijk – vanuit het innerlijke diepste van hun hart – willen veranderen of willen genezen.
Vaak leidt het antwoord dat zij ontvangen hen meer naar de oorzaak van hun ziekte dan alleen maar naar de behandeling. Het ontdekken van de wezenlijke oorzaak is zo belangrijk als men de ziekte voorgoed wil voorkomen of genezen. Dit zorgt voor veel meer eigen groei en ontwikkeling dan het geloof dat hij of zij geholpen moet worden door iemand anders!

Voorbeeld. Annemarie had al meer dan twintig jaren in een depressieve toestand verkeerd; zij had naar haar eigen
zeggen al vele artsen geraadpleegd en vele therapieën geprobeerd, waaronder twee jaren durende analyse bij een psychiater, maar alles zonder resultaat. Spirituele genezing had haar tijdelijk geholpen, maar de angsten enafb. Psychiatrie 3
onzekerheden kwamen steeds snel weer terug. Gedurende de behandeling maakte haar hogere-Zelf haar duidelijk, dat de oorsprong bij haar moeder lag die erg overheersend was maar vol zat met haar eigen angsten en een groot gebrek aan eigenwaarde. Die moeder scheen vastbesloten Annemarie in een toestand van afhankelijkheid te houden door boos te worden, door haar afwisselend liefde te geven en te onthouden ; door … angsten en gedachten van incompetentie in te planten. Ook begon Annemarie zich bewust te worden, dat de neurose van haarmoeder haar oorsprong had in het gelijke
karakter van haar grootmoeder. Deze grootmoeder leefde nog en droeg haar deel bij aan de onzekerheid en depressiviteit van Annemarie.
Anderzijds werd ook duidelijk dat Annemarie emotioneel nog erg afhankelijk was van haar moeder en grootmoeder. Zij vroeg hun voortdurend om raad en morele steun. Ondanks het feit dat zij haar doorgaans precies het tegendeel gaven. Dit veroorzaakte bij Annemarie menige terugval in diepe depressies en angsten. Toen zij het verband tussen één en ander inzag, verhuisde zij en creëerde een nieuwe leefomgeving. Vroeg zij anderen niet meer om raad en goedkeuring voor haar handelen. Zij werd door haar zelfstandigheid weer beter, maar nog niet volledig
genezen.

9.0 Hoe kom ik in contact met mijn Hogere-Zelf?

bloem4aHet openen van je kanaal naar de hogere sferen zal een sprong in je ontwikkeling teweegbrengen, want channelen [1] is een krachtig middel tot spirituele ontplooiing en bewuste transformatie.
Channelen houdt in dat je bewust een mentale verandering teweegbrengt teneinde een verruimde staat van bewustzijn te bereiken die ‘lichte trance-staat’ wordt genoemd. In deze staat word je een kanaal om de hogere energieën te ontvangen; je hebt toegang tot alle ideeën, kennis en wijsheid die er is en er ooit zal zijn.

Channelen is een ingang naar meer liefde. Channelen is als het beklimmen van een berg vanwaar je een weidser inzicht hebt. Maar het channelen kent ook zo haar problemen en beperkingen, want hoe kun je weten of de verstrekte informatie van een hoger niveau, van een gids, of engel die je aantrekt wel de juiste informatie – de enige waarheid - is? Hoe herken je entiteiten die minder ver ontwikkeld zijn?[2]

Advies: ‘Accepteer alleen boodschappen die in het diepste deel van je wezen als waar aanvoelen’.
En dát gaat nog wel eens mis met veel zogenaamde paragnosten en mediums [2].


[1] Nieuwsbrief, ‘Ben jij paranormaal begaafd?’ – juli 2009
[2] Nieuwsbrief, ‘Paranormaal begaafdheid’- dec. 2012

10.0 Het belang van de groei van de ziel

Werkelijke verandering, werkelijke genezing vindt plaats van binnenuit’

Ik geloof, dat het belang van de ziele-groei ten grondslag ligt aan de verschillende resultaten van pogingen tot spirituele genezing. Hiermee bedoel ik, dat de verschillen in de vorderingen van de mensen bij het leren van de ‘les’ [1] die een ziekte hen zou moeten leren ten behoeve van de evolutie van hun ziel, er de oorzaak van zijn dat sommige onmiddellijk worden genezen, anderen pas na een reeks behandelingen gedurende maanden, of zelfs jaren. En, dat er enkelen zijn die er in het geheel niet op reageren.

afb. leven na de dood 3Sommigen hebben slechts een ‘injectie’ van het Goddelijke Licht nodig om de patronen – de bestaande (geloofs)overtuigingen – of gewoonten van hun lichaam te veranderen. De blokkade van de normale stroom van energieën, veroorzaakt door hun verkeerde of onderdrukte gedachten, emoties en bijbehorende houdingen, is grotendeels opgeheven door hun eigen spirituele groei en geestelijke instelling voordat ze door de genezer wordt behandelt. ‘Het onvoorwaardelijke geloof van de zieke in zichzelf en het komende genezingsproces is de enig sleutel tot ware genezing’.
Het meest opmerkelijke is dat na ogenblikkelijke genezing deze direct gevolgd wordt door een radicale verandering in gewoonten, houdingen of gedachten over het leven. Met andere woorden er heeft ook een directe verandering plaats op andere niveaus dan alleen maar op het lichamelijke vlak. Anderen zijn graag bereid om de les te leren maar hebben tijd nodig om veranderingen in hun leven aan te brengen die noodzakelijk zijn. De genezende kracht die Liefde is, helpt hen in contact te komen met hun innerlijk Leiding – met hun innerlijk Geleidingssysteem - en zo de verandering te verwezenlijken.

Elk geval is anders en de reacties verschillend. De ‘les’ kan pijnlijk zijn, maar pas wanneer zij geleerd is, kan men voortgaan in zijn of haar ziele-ontwikkeling. De ziekte kan zelfs eindigen met de vernietiging van het fysieke lichaam, maar de les zal nog moeten worden geleerd, op ‘geestesniveau, in het hemelrijk’ of wat waarschijnlijker is, in hun volgende leven op aarde. Dit is de spirituele wet van voortgang naar en terugkeer tot het zich bewust zijn van zijn eenheid met God.

De grote verschillen in verklaringen van teleurstellende resultaten geven ons een reden om anderen niet te veroordelen! Zelfs als we dat zouden mogen doen, is het ons niet mogelijke alle omstandigheden van hun huidige en daaraan voorafgaande levens te kennen om daarop een eerlijk oordeel te kunnen baseren. Alleen God en het hogere Zelf – de ziel – van de persoon kennen het hele verhaal; die kennen de te bewandelen weg, het uitgestippelde pad, het volledige ‘menukaartje’ hier op aarde.

‘De spirituele kracht die geneest heeft altijd ter onzer beschikking gestaan, is ook nu aanwezig en zal er altijd zijn’.


[1] Nieuwsbrief ‘Het bewustwordingsproces – deel IV; Het leerproces – juni 2015

11.0 Geneest God altijd als we genoeg geloven (?)

Dit artikel is niet bedoeld om te twijfelen aan Gods mogelijkheden in deze tijd om mensen op bovennatuurlijke wijze te genezen of mensen die hoop in het gebed bijvoorbeeld te ontnemen, maar om de verkeerde theologie te weerleggen die ten grondslag ligt aan de stelling dat God nu altijd (lichamelijk) wil genezen. Als ons geloof maar sterk genoeg is.
‘Ja welk geloof? Het christelijke, orthodoxe geloof, het islamitische geloof of het absolute geloof in ons innerlijke Zelf?’

afb. engelen 7Wij christenen beseffen steeds vaker dat we, ondanks onze betrokkenheid bij de kerk, het lezen in de Bijbel, onze inspanningen om het goede te doen, het vertrouwen in God beloften en de bereidheid ons aan Gods Hand te willen wandelen, niet aan kernproblemen toekomen. We willen meer, en daarom zijn we geneigd achter iedereen aan te hollen die ons op overtuigende wijze ‘meer’ belooft. We proberen het eens bij een andere dienst, we roepen de nieuwste vrome kreten, we bezoeken evangelisatiebijeenkomsten, we luisteren aandachtig naar een favoriete dominee – maar het is niet genoeg. Niets is werkelijk bevredigend, niets werkt. Diep is ons hart weten we dat ook onze laatste poging om het voorbeeld dat Jezus ons heeft gegeven te evenaren, de kernproblemen in ons innerlijk onberoerd heeft gelaten.

Is het wel mogelijk om tot in de kern van ons wezen te veranderen? Veranderen van binnenuit? Een proces dat begint met een eerlijke blik op datgene wat er zich binnenin ons afspeelt, zonder voor de zoveelste keer in de illusie te vervallen dat eigenlijk alles best in orde is. We hebben de moed nodig om eerlijk te zijn, als we willen veranderen op de manier die God ons diep in ons innerlijk-Zijn heeft verankerd; Onvoorwaardelijke Liefde! Het gaat om datgene wat in ons hart leeft onder ogen te zien – de ergernissen, de angsten, de innerlijke verwondingen, de nauwelijks te beheersen neiging om te veroordelen, …………… en God de kans te geven daaraan te werken. Besef en realiseer je nu eens, dat alle dingen Eén Ding zijn. En dat er slecht Eén Ding is en alle dingen zijn een onderdeel van het Ene Ding!

Er bestaat niet zoiets als pech, niets gebeurt per ongeluk, er is geen toeval! God maakt geen fouten! Verbeeld jij je dat er ook maar iets kan gebeuren tegen Gods wil? Het is moeilijk te aanvaarden, te geloven dat God de bedoeling had dat die dingen moesten gebeuren. Maar God zegt hierover [Boek ‘Vriendschap met God, Neale Donald Walsch]: ‘Het is mijn bedoeling om jullie je eigen resultaten te laten kiezen, om je eigen werkelijkheid te scheppen én te ervaren. Het is altijd de bedoeling van je ziel om een resultaat te produceren dat de volmaakte reflectie is van je huidige staat van ontwikkeling, opdat je kunt ervaren |Wie-jij-bent|’.

 • God is er nooit mee opgehouden rechtstreeks met de mensen te communiceren. God heeft vanaf het begin der bloem13atijden met en door mensen gecommuniceerd. God doet dat ook vandaag nog.
 • God heeft niets nodig. God vereist niets om gelukkig te kunnen zijn. God is het geluk zelf. Bijgevolg eist God niets van iemand of wat dan ook in het universum!
 • God is niet een op zichzelf staand Superwezen dat ergens in het Universum of daarbuiten leeft, en dat dezelfde emotionele behoeftes heeft of aan dezelfde emotionele beroering onderworpen is als mensen. Dat Wat God Is, kan op generlei wijze worden pijn gedaan of beschadigd en God heeft dan ook geen enkele behoefte wraak te zoeken of straf op te leggen.
 • Er bestaat geen goed of fout. Er bestaat slechts Wat Werkt en Wat Niet Werkt, afhankelijk van wat je probeert te zijn, of doen of te hebben.
 • Je bent niet je lichaam. Degene die jij bent, is onbegrensd en eindeloos [1].

God is Liefde;
daarom is liefde God.
God heeft oneindige kracht;
daarom heeft liefde oneindige kracht!


[1] Boek De nieuwe Openbaringen, Neale Donald Walsch

12.0 Jezus genas de zieken

Waarom zou Jezus ervoor gekozen hebben sommige te laten lijden anderen te genezen?

De vraag die hiermee direct te maken heeft, is als volg: Waarom staat God het lijden op welk moment dan ook toe?

afb. jezus 15Jezus genas niet omdat hij de omstandigheden van de zieken als onvolmaakt zag! Hij genas hen omdat hij die zielen – let wel, de ziel of het hogere , innerlijke zelf en niet de geest - om genezing zag vragen als deel van hun bewustwordingsproces; van hun spirituele groeiproces. Jezus zag de perfectie van het bewustwordingsproces, van het leven zelf. Hij herkende en begreep de intentie van de ziel! Als Jezus had gemeend dat alle ziekten, geestelijk en lichamelijk, onvolkomenheid vertegenwoordigden, zou hij dan niet iedereen op de hele planeet in een keer hebben genezen? Betwijfel jij of hij dat kon?

‘Spirituele genezing werkt alleen vanuit een motivatie door liefde’

12.1 Het zielencontact

face-to-face!

afb. jezus 10Wat dat betreft begrijp ik dat Jezus niet zomaar lukraak het genezingsproces van iedereen ingang zette. Dat Jezus als eerste contact – middels oogcontact en handoplegging [1] - zocht met het hogere-Ik; het hogere zelf van de zieke persoon. Dat via het zielencontact er een besluitvorming tot stand kwam en dat nadien – dan pas - het genezingsproces in werking werd gesteld!. Jezus zag in dat cruciale contactmoment de perfectie van het bewandelde levenspad van de zieke, en begreep de intentie van de ziel om juist dit levenspad te volgen!
Anders gezegd: Zonder ‘goedkeuring’ van de ziel van de zieke, genas Jezus het ziektebeeld van de desbetreffende persoon niet! Jezus erkende en herkende de goddelijke Natuurwetten die in ieder persoon aanwezig is; de wet van de Vrije Wil!

Ga een gemeenschap aan met de zielen van anderen, en hun bedoelingen en voornemens zullen je duidelijk worden. Dit is wat Jezus deed met hen die hij genas. Jezus genas iedereen die naar hem toekwam of die anderen naar hem stuurden in hu plaats. Hij verrichtte geen genezingen in de wilde weg. Als hij dat had gedaan, zou hij een heilig wet van het universum geweld hebben aangedaan.

‘Laat iedere ziel haar eigen weg gaan!’’


[1] Nieuwsbrief ‘Jezus geneeswijze modelleren – deel II, okt. 2016

13.0 Kies een ziel van tevoren het soort leven dat zij zal ervaren?

bloem12aNee, dat zou de bedoeling van de confrontatie in het te leven leven teniet doen. Het doel is jouw ervaring te scheppen en aldus het eigen Zelf in het moment van het nu. Je kiest daarom ook niet vooraf het leven dat je zult ervaren!Desalniettemin, je kunt kiezen voor de personen, plaatsen en gebeurtenissen – de voorwaarden en omstandigheden, de uitdagingen en obstakels, de kansen en de mogelijkheden – waarmee jij je (levens)ervaring kunt scheppen. Jij mag de kleuren van je palet kiezen, het gereedschap voor je gereedschapskist, de apparatuur voor je werkplaats. Wat je daarmee gaat scheppen, is geheel jouw zaak. God zal zich niet bemoeien met jouw keuzes. Dat is de zaak van het leven.
 
Maar realiseer je wel, dat jouw potentieel onbeperkt is in alles wat je kiest om te doen. Je moet niet aannemen dat een ziel die geïncarneerd is in een lichaam dat jij beperkt noemt, zijn volledige potentieel niet bereikt, want je weet niet wat die ziel probeert te doen. Jij begrijpt haar agenda niet! Je bent niet doordrongen van haar opzet.
Zegen daarom iedere persoon en elke omstandigheid, betuig je dankbaarheid. Op die manier bevestig je de perfectie van Gods schepping en bewijs je je geloof daarin. Want er gebeurt niets bij toeval in Gods wereld! Er is geen sprake van een samenloop van omstandigheden. Evenmin wordt de wereld geteisterd door pure willekeur of het zogenoemde noodlot.

13.1 Door jouw denken ontstaat het leven

Elke gebeurtenis en elk avontuur roep jij over jezelf af, opdat je kunt scheppen en ervaren |Wie-je-werkelijk-bent|. Allebloem4a ware meesters weten dit. Dit is waarom mystieke meesters onverstoord blijven, wanneer hun de vreselijkste dingen van het leven overkomen. 
 
De eerste wet is dat jij kunt zijn, doen en hebben wat jij je maar kunt inbeelden. De tweede wet is dat je dat aantrekt waarvoor je bang bent!

‘Indien een sneeuwvlokje volmaakt is qua ontwerp, denk jij dan niet dat hetzelfde kan worden gezegd over iets prachtigs als jouw leven?’

14.0  Waarom staat God dat lijden - het ziekzijn - toe?

bloem3aIn het hele levensproces schuilt volmaaktheid en al het leven komt voort uit keus. God vindt het niet gepast bij keuzes tussenbeide te komen of om ze in twijfel te trekken. Het is bijzonder ongepast om ze te veroordelen.
God zegt in de boeken van Neale D. Walsch dan ook: ‘Wat gepast is, is ze gade te slaan en dan te doen wat ook maar gedaan moet worden om de ziel te helpen bij het zoeken naar en nemen van de hogere keus. Wees daarom waakzaam betreffende de keuzes van anderen, maar niet oordelend. Besef dat hun keus perfect is voor hen op dit unieke moment, maar sta altijd klaar om hen bij te staan wanneer ze een nieuwe keus zoeken, een andere keus, een hogere keus’.

15.0  Slot

Wezenlijke verandering(en) vergt een blik achter de schermen van ons innerlijk!

afb. Psychiatrie 7Moeten wij niet boeten omdat wij ons niet houden aan wat ons in de Bijbel wordt gezegd? Zijn overmatige zorgen onverstandige manieren van leven en ongeremdheden niet de eigenlijke ‘zonden’ die ons ziek maken? Is het met al het overige ‘lijden’ niet net zo?
Wanneer je de vraag zo stelt, constateer je direct dat het begrip schuld een andere dimensie heeft gekregen. Nu gaat het niet langer om één of andere misstap. Want… uiteindelijk gaat het ook niet om de vraag of men al dan niet in God gelooft. Nu gaat het om de fout, die een levenshouding is geworden. Men weet niet hoe men juist moet leven, men blijft bewust het verkeerde (levens)pad volgen. Volgens Jezus had noch de blindgeborenen, noch zijn ouders schuld, maar bij sommige gelegenheden legde Jezus juist uitdrukkelijk verband tussen ‘zonde’ [1] en ziekte. ‘Is het niet zonde van zijn leven dat deze zieke persoon niet veel eerder tot besef kwam, dat hij een verkeerde levenshouding had aangenomen?’ ‘Een verkeerde weg was ingeslagen?’


[1] Nieuwsbrief ‘Zonde’ – juni 2012

De verhevenste les van Jezus was niet dat je een eeuwigdurend leven zult hebben, al is dat zo; niet dat je in broederschap met God zult leven, al is dat zo; niet dat je alles zult bezitten watje maar verlangt, al is dat zo.
Alles wat verlangd wordt is dit te weten: jij bent de schepper van jouw werkelijkheid en het leven kan zich niet anders aan je voordoen dan op de manier waarop jij denkt dat dát gebeurt! Door jouw denken ontstaat het leven; jouw leven. Dit is de eerste stap in de schepping, in het dagelijks scheppingsproces. Jouw denken – de geest - is de ouder die geboorte geeft aan alle dingen!

De eerste wet is dat je kunt zijn, doen en hebben wat je je maar kunt inbeelden. De tweede wet is dat je dat aantrekt waarvoor je bang bent!

afb. Psychiatrie 10Emotie is een kracht die aantrekt. Als je voor iets bijzonder bang (bijv. kanker) bent, zal je het ervaren. Emotie is ook een energie in beweging. Wanneer je energie verplaatst, creëer je een effect. Indien je voldoende energie – sterk geconcentreerde en gecentraliseerde gedachtestroom c.q. gedachtekracht - verplaatst, schep je materie. Door oneindig lang te denken, creëer je uiteindelijk bijvoorbeeld ‘kanker’.
Materie is samengebalde energie. Als je energie lang genoeg op een bepaalde wijze manipuleert, ontstaat dus materie.
Gedachten zijn pure energie. Elke gedachte die je hebt, die je ooit hebt gehad of zult hebben, is creatief. De energie van je gedachten sterft nooit. Van dit principe wordt gebruik gemaakt bij grote gemeenschappen of congregaties; genezingsdiensten van bijvoorbeeld Jan Zijlstra. De kracht om wonderen te verrichten door samen te denken of wat sommige mensen het gezamenlijke gebed noemen. Het moet duidelijk gesteld worden, dat zelfs individuen – wanneer hun gedachten (gebed, hoop, wens, droom, angst; hun geconcentreerde gedachtekracht) uitgesproken sterk zijn – een dergelijk resultaat in en voor zichzelf kunnen oproepen.
Jezus deed dit regelmatig! Hij wist hoe je energie en materie kunt manipuleren, hoe je ze kunt herordenen en herverdelen, hoe je ze volkomen kunt beheersen. Vele meesters wisten dit. Velen weten het. Ook jij kunt het weten, nu, op dit moment!

bloem8aDankbaarheid is de snelste manier om te genezen! Wat je weerstaat, zal blijven bestaan. Waar je dankbaar voor bent, zal je dienen, zoals de bedoeling was.
Iedere gebeurtenis in het leven is een wonder, net als het leven zelf. Het leven is ontworpen om je ziel te voorzien van de volmaakte instrumenten, de volmaakte gebeurtenissen , de volmaakte omstandigheden, om te begrijpen en te ervaren, aan te kondigen en te verklaren, te vervullen en te worden |Wie-jij-werkelijk-bent|.
Er is niemand die niet door liefde genezen kan worden. Er is geen ziel die niet door liefde ‘gered’ kan worden. Er hoeft eigenlijk niets of niemand gered te worden, want iedere ziel is pure liefde. En als jij de ziel van een ander geeft wat zij is, heb je dat aan jezelf teruggegeven.

Totaal accepterend zijn (je zelf accepteren) betekent geen kritiek hebben op wat zich op dit moment voordoet; ziekte of geen ziekte. Het betekent niet dat je iets verwerpt, weggooit of ervan wegloopt, maar dat je het omhelst, vasthoudt, en liefhebt alsof het van jezelf is. Het is jouw creatie waarmee je geheel tevreden bent, tenzij je dat niet bent. Als je niet tevreden bent, zal je je tegen te eigen creatie verzetten en de dingen waartegen jij je verzet, houden stand!
Iets aanvaarden betekent niet dat je weigert het te veranderen. Het tegenovergestelde is in feite waar. Pas als je iets aanvaardt, kun je het veranderen zowel in jezelf als daarbuiten. Aanvaard daarom alles als de goddelijke manifestatie van de goddelijkheid in jezelf. Erken jezelf als de schepper en pas dan kun je het ‘ont-scheppen’. Pas dan kun je de kracht om iets nieuws te creëren in jezelf herkennen. Wees daarom dankbaar voor ieder ziektebeeld dat zich in het fysieke lichaam voordoet.

Dankbaarheid is de houding die alles doet veranderen! Ergens dankbaar voor zijn komt neer op geen verzet meer bieden aan iets wat zich voordoet in jouw fysiek lichaam, het als een gave zien en herkennen. Ook als die gave niet meteen herkenbaar is. Dankbaarheid vóóraf voor een bepaalde ervaring is een krachtigste instrument in de creatie van jouw werkelijkheid; jouw genezingsproces.

15.1 Een verzoek inwilligen in Jezusnaam

Neale Donald Walsch stelt de vraag: ‘Velen geloven dat U hun verzoek zult inwilligen als zij het in Jezus naam vragen’.

God antwoord: ‘Velen geloven dat inderdaad. Zij geloven dat ze geen kracht hebben, maar zij hebben de kracht van wolken3aJezus gezien (of geloven anderen die dat hebben gezien) en vragen daarom in zijn naam. Ook al heeft hij gezegd: ‘Waarom bent u zo verbaasd? ’Deze dingen , en meer, zult u ook doen’. Maar de mensen konden het niet geloven. Velen geloven het nog altijd niet.
Jullie beelden in je in dat je onwaardig bent. Daarom vraag je in Jezusnaam. Of namens de Gezegende Maagd Maria. Of via de ‘patroonheilige’ van zus of zo. Of namens de Zonnegod. Of in de naam van de geest van het Oosten. Jullie zullen elke naam gebruiken, willekeurig wat, behalve je eigen naam!

Maar ik zeg je dit: ‘Vraag en je zult ontvangen. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan.’
Leef in vertrouwen!'[Red.]

15.2 Ziekte als kans

afb. genezing 21Ziekte hoe zwaar en pijnlijk die ook kan zijn, is uiteindelijk geen ongeluk, geen catastrofe maar een geweldige kans. In geloofskringen spreekt graag van beproeving, maar dat begrip is misleidend en raakt het wezen van de zaak niet. In een beproeving moet men laten zien wat men geleerd heeft en nu kan. God kent ons en hoeft ons niet zoals een schoolmeester een ‘proefwerk’ af te nemen.
Een ziekte behoort een aanleiding te zijn om onze levenshouding te corrigeren, om tot nieuwe inzichten te geraken en om er gelouterd uit naar voren te komen. Wie ziek wordt, heeft als het ware het geluk verloren. Wie ziek wordt, heeft dus het innerlijke contact met het hogere zelf, het goddelijk Energiedeel – zijn of haar ziel - verloren!

Men mag zichzelf dus niet alleen maar kwellen met het vragen naar een schuld en direct aan straf, schande, verlorenheid en verworpenheid denken. ‘Ik ben een geboren pechvogel; ik had tot nu toe al niet veel geluk in mijn leven en nu ook dit nog!’ Een dergelijke instelling kan niets anders dan het ‘lijden’ verergeren en de genezing verhinderen. Wees daarom dankbaar voor alles wat je in je leven tegenkomt; wat je op een presenteerblaadje wordt aangereikt!

Het juiste gebed wordt dan:Dank u God, dat U mij helpt begrijpen, dat dit probleem al is opgelost voor mij!’
 
In plaats van:Heer Jezus, ik geloof met mijn hele hart dat U ook voor mij naar de wereld bent gekomen en voor mij gestorven bent. Ik vraag u vergeving voor al mijn zonden en ik wil ook hen vergeven die mij pijn en verdriet hebben aangedaan en mij hebben afgewezen……….’ [Wings of Healing, september 2015]

Hans Zevenboom

Literatuur verwijzing:

* Neale Donald Walsch, ‘De nieuwe Openbaringen’
* Neale Donald Walsch, ‘Vriendschap met God’
* Neale Donald Walsch, ‘Een nieuw gesprek met God’
* Kurt Allgeier, ‘Genezen met de Bijbel’
* Alan Young, ‘Spiritueel genezen’
* Magazine, ‘Wings of Healing’ – Jan Zijlstra
*
Goddelijke genezing, Andrew Murray
* Creatief visualiseren, Shakti Gawain
* Geestelijke geneeskracht, Inayat Khan
* Tibetaanse geneeskunde, Egbert Assahuer
* De Ziel als genezer, L. Joseph Niochols
* Werken met geneeskracht, Bruce Mac Manaway

 

 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack