logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

Intuïtie, 'Wat is intuïtie?' - deel I, Mei 2017

Hoofdthema: ‘Je bewust worden van je innerlijke gids’

Een serie artikelen over het contact met je geestelijke leiding; contact met je innerlijke of hogere zelf (je ziel) of met je gids. ‘Hoe weet ik zeker of ik in contact sta met mijn spirituele gidsen, met mijn innerlijke zelf, of met God?’

Consensus?

Hoe weten we wat we weten? Gelooft u in toeval?

hart 3Richard Davidson, directeur van het laboratorium voor cognitieve psychologie aan de State University van New York, zei onlangs dat het noemen van intuitie als een functie van de rechterhersenheft uiterst simplistisch en onzorgvuldig is. In toenemende mate wordt intuïtie erkend als een natuurlijk geestelijk vermogen bij het oplossen van problemen en bij besluitvorming. Intuitie is een onmiddellijke, globale ervaring die uiteenlopende betekenissen samenbrengt, en de rechterhersenhelft schijnt informatie op simultane of parallelle wijze voort te brengen. Maar is dat werkelijk zo dat de hersenen – onze breinmassa - onze intuïtie ‘vertegenwoordigt’?
Of, kan intuïtie veel eerder worden beschouwd als de ‘geest’ die zich in zichzelf keert en het resultaat in zich opneemt van processen die buiten de gewaarwording hebben plaatsgevonden. ‘De onbekende diepten van de geest’. Of kunnen we eenvoudig stellen, dat zuivere intuïtie het zesde zintuig is? Het innerlijke- of hogere zelf? Ja, nog scherper geformuleerd: ‘Kunnen we stellen dat de ziel, onze intuïtie is?’

Ja, wat is nu de waarheid? ‘De ziel van ieder mens beschikt over het vermogen de waarheid te leren, en over het orgaan om deze te zien …..’
[Plato]

1.0 Inleiding

‘Bewustwording is 80% van de verandering’

Intuïtie is altijd een randverschijnsel in de wetenschappelijke wereld geweest. Een moeilijk onderwerp om te bestuderen, zelfs al is de belangstelling groot. Er is op dit gebied nauwelijks sprake van enige gedegen research of een gespecialiseerde wetenschappelijke discipline. Laat staan de vele onzinverhalen die de ronde doen over wat nu werkelijk ‘intuïtie’ is. Op het gebied van de intuïtie zijn de obstakels geworteld in oude gevestigde theorieën die gehandhaafd worden door instellingen die ons alleen maar willen leren hóe we onze hersen moeten gebruiken!
Psycholoog Blythe Clincy merkte over het onderwijs het volgende op: ‘We kunnen proberen onze leerlingen ervan te overtuigen dat de toegepaste vorm van denken een irrelevante of ongepaste manier is om formele onderwerpen te benaderen. We roeien de intuïtie niet werkelijk uit, maar jagen deze volgens mij ondergronds’.

afb. Psychiatrie 6Psychiatrie houdt in het ‘heel maken’ van de ziel. Een belangrijk hulpmiddel om dát doel te bereiken, is het ontwikkelen van het intuïtieve vermogen waarover ieder mens beschikt. Het vertrouwen in zichzelf – het vermogen om de innerlijke intuïtieve stem te horen en te benutten – is de sleutel tot een beter en ‘rijker’ leven. Het stelt ons in staat problemen om te zetten in uitdagingen en mogelijkheden. Bij wijze van ‘verlichte’ grap zeg ik wel eens tegen mensen, dat het verstand de bron vormt van alle mentale ziekten. ‘Alle ziekten worden gecreëerd door de geest!’ [1]. In zekere zin moeten we ons dus losmaken van ons verstand om onze vooringenomenheid t.o.v. problemen en beperkingen te overwinnen. Vertrouwen in onze intuïtie kan ons genezen van ‘psychosclerose’; een verharding van het geestelijk denkvermogen, het verstand die voortkomt uit een al te groot vertrouwen in rationaliteit en analyse. Met een goede intuïtie kunnen we ons dieper en vollediger onszelf worden. Want een opgewonden, gespannen brein is te ‘luidruchtig’ voor intuïtie om zinvol te kunnen werken. 

Psychologisch onderzoek heeft aangetoond, dat zelfs de gewone zintuigelijke waarneming een interpretatieve handeling is die wordt beïnvloed door verwachtingen, overtuigingen en waarden!

Intuïtie is dus een uitermate belangrijk onderwerp waarvoor de tijd voor mijn gevoel nu rijp is. De creatieve functie van intuïtie vergroot onze mogelijkheden door ons keuzen en alternatieven aan te reiken. Zuivere intuïtie stelt ons ook in staat ons diepgaand inzicht in onszelf en onze omgeving te verwerven. Intuïtie is een scherpzinnige gids voor het dagelijks leven. Dus hoe meer we over intuïtie weten, hoe beter we zijn toegerust om onze eigen intuïtie te gebruiken. Hoe beter onze intuiïtie werkt, hoe meer we in staat zijn haar te begrijpen.


[1] Nieuwsbrieven over ‘Geneeskracht’, deel I, II, III, okt t/m dec. 2015

2.0 Intuïtieve gevoelens

Intuïtieve gevoelens worden vaak als lastig ervaren. Want hoe vaak plaatsen ze ons niet voor dilemma’s waar ons hoofd helemaal niet op zit te wachten. Je krijgt bijvoorbeeld een prachtige baan aangeboden, met een goed salaris en goede arbeidsvoorwaarden, maar de persoon met wie je moet gaan samenwerken maakt geen prettige indruk op je. Wat doe je in zo’n geval?

afb. Psychiatrie 4Een ander voorbeeld: Je hebt een plotselinge ingeving opzij te springen voor een voorbij razende auto die je niet hebt kunnen zien aankomen. Of dat verheffende stemmetje in je hoofd dat op de meest rare momenten roept: ‘Uitkijken. Niet doen.’ Of juist: ‘Go for it.’ Wat is dat toch? Waarom vertrouw je die ene ‘influistering’ onmiddellijk en bekruipt je het andere het gevoel van ‘wegwezen’?  Ja, wat is dat nou?
Noem het intuïtie. Iets aanvoelen of weten dat je logischerwijs niet kúnt weten.

Intuïtieve gevoelens zijn verwant aan emotionele gevoelens! Iemand die geen contact heeft met zijn emoties, heeft meestal ook geen contact met zijn intuïtieve gevoelens! Intuïtie is een ‘gevoelsindruk’; een gewaarwording in de vorm van een ‘raar gevoel’, of  in de vorm van beelden, geluiden of heel soms als een geur of een smaak. Je bent misschien nu geneigd om de termen ‘intuïtie’ en ‘instinct’ door elkaar te halen, omdat ze met elkaar verwant zijn al zijn ze niet identiek. Instinct herken je meestal als een gevoel in je ingewanden, terwijl intuïtie meer een vage, niet-aanwijsbare indruk is. 

Als een influistering van onze intuïtie ons iets wil vertellen, dan voelen we het allemaal op een verschillende manier en op een andere plek in ons lichaam. Hoe je intuïtie zich manifesteert hangt af van je ‘gerichtheid’; welk zintuig het meest is ontwikkeld. De fysiologische reacties bewegen zich langs kanalen, die bij jou het sterkst doorkomen en die in de loop van je leven het meest zijn ontwikkeld. Sommige mensen krijgen kippenvel, anderen voelen het in hun onderbuik, een enkeling ziet een beeld voor zijn of haar geestesoog. Maar de meeste mensen ervaren het als een plotselinge gedachte die in hen opkomt; een innerlijk weten om iets te doen of te laten. Maar vergeet een ding niet, namelijk dat deze  informatie – het signaal - altijd van één en dezelfde plek komt; ons hogere Zelf die verbonden is met Hogere Sferen.

3.0 Gelaagdheid

Ieder mens heeft in zijn gevoelsleven een bepaalde gelaagdheid – intuïtieve gevoels- en bewustzijnslagen of -drempels – opgebouwd. Wij zijn alsafb. Psychiatrie 5 het ware minder gevoelig geworden voor signalen, die ons ‘raken’. Dat komt mede doordat we tegenwoordig leven in een maatschappij die vraagt om snelle, rationele en weloverwogen beslissingen. Je zou kunnen zeggen dat in de huidige maatschappij het verstand ‘regeert’, alleen de daadkracht telt en het gevoelsleven wordt uitgesloten. Daarbij komt ook nog dat onze Westerse wereld veel meer op materie dan op gevoel is gericht. Dit wordt mede veroorzaakt doordat het gebruik van intuïtie ons in de kindertijd al snel wordt afgeleerd!

Als je als kind niet serieus wordt genomen op school, kijk je wel uit om een volgende keer te vertellen wat je voelt’.

De laatste jaren lijkt daar wel wat verandering in te komen; er is een groeiende tendens om gevoelens meer te laten meespelen in de dingen die we doen en de keuzes die we maken. We beseffen meer en meer dat intuïtie altijd ‘werkt’ en ons nooit in de steek laat. Het is niet iets wat je zomaar aan en uit kunt zetten, maar het is aanwezig en wel bij iedereen! Alleen niet iedereen is er ontvankelijk voor. Je moet als het ware nog leren om je beter af te stemmen op je meest diepe innerlijke gevoelens.

4.0 Het buikgevoel

‘Instinct?’

Wat is nu dat buikgevoel? Of, bedoelen we eigenlijk ons intuïtieve gevoelens; onze intuïtie? Het buikgevoel is, zoals het woord al zegt, niets anders dan een gevoel in je ingewanden. En een gevoel is een innerlijke beleving – positief of negatief – van een bepaalde gebeurtenis. Dit kan een specifieke prikkel uit de omgeving zijn, maar het kan ook een intern proces zijn, zoals een gedachte of een beeld dat wij in onszelf oproepen.

afb. tweelingzielen 8Een gevoel kan ook spontaan optreden, zoals bij een bepaalde stemming. Men voelt zich bijvoorbeeld opgewonden, neerslachtig of opgewekt zonder een duidelijk, aanwijsbare aanleiding of invloed van buitenaf. Ook kunnen gevoelens soms gepaard gaan met lichamelijke reacties, zoals zweten of een versnelde hartslag bij angst. Dit alles heeft te maken met emoties. Een gevoel kan je dus omschrijven als de bewuste reflectie van een emotie; een natuurlijke emotie zoals verdriet, boosheid, afgunst, angst of liefde. Het is de expliciete beleving van de lichamelijke reacties die tijdens een emotie worden opgeroepen.

Vermoedelijk treden gevoelens vooral op bij mensen die over een sterk ontwikkelde prefrontale cortex (voorhoofdskwab) beschikken. Natuurlijke emoties – in biologische zin – zijn affectieve reacties die worden gereguleerd door het limbische systeem dat zich in het midden van de hersenen bevindt. Het limbische systeem en dan met name de hypothalamische kernen is evolutionair gezien veel ouder dan de neocortex (nieuwe schors) waaruit de hersenhelften bestaan. Het menselijk limbische systeem verschilt ook niet veel van dat der primitieve zoogdieren, vandaar zijn bijnaam ‘oud zoogdierenbrein’. De tractus mamillothalamicus (zenuwbundel van corpus mamillare) speelt een belangrijke rol bij de samenstelling van de emoties. 

Zowel interne als externe prikkels gaan dus via eigen banen in het limbische syteem en via andere banen naar de voorhersenen en de kleine hersenen. Hierdoor kan het limbische systeem gevoelens die ontstaan door plezier, verdriet, liefde, of haat temperen of versterken, maar kan tevens ook het geheugen reguleren.

Prikkeling van het limbische systeem geeft aanleiding tot allerlei lichamelijke reacties, zoals bijvoorbeeld een verandering in een gelaatsexpressie, verhoging van de hartslag, het trillen van de stem, knipperen met de ogen e.d. Dus het buikgevoel – een prikkelend, tintelend gevoel in de (onder)buik – vindt niet bij iedereen op een identieke, gelijkvormige wijze plaats. Maar vergeet niet dat emotie een zeer krachtige energievorm is; een energievorm die ‘aantrekt’. Als je voor iets bijzonders bang bent, dan zal je het juist aantrekken en wat je meest angst aanjaagt, zal je het meest plagen. Je angst zal het aantrekken als een magneet, want gelijksoortige energieën trekken elkaar aan!

Het buikgevoel wordt vaak en makkelijk verward met intuïtie! Maak het reageren op het buikgevoel dan ook niet als een doel op zichzelf, maar zie wat het je kan bieden in je proces van bewustwording.

5.0 Selectieve perceptie

Perceptie wordt meestal vertaald met ‘waarneming’; het resultaat van het waarnemen. Ieder individu neemt maar een deel van de werkelijkheid afb. pijnappelklier 10waar! Om te voorkomen dat wij teveel informatie tegelijk op ons af krijgen en waarnemen, heeft het lichaam een soort natuurlijk ‘informatiebegrenzer’ ingebouwd. [Niet te verwarren met het ingebouwd goddelijk ‘filtersysteem’].Gedurende ons leven ontwikkelen wij daarnaast namelijk ook nog eens onze favoriete, persoonlijke waarnemingsmethode. Daardoor is de informatie die wij in ons opnemen niet compleet en dus spreken we van ‘selectieve perceptie’, die uiteindelijk onze eigen persoonlijke perceptie zal worden. We bekijken ieder op zich de wereld als het ware door onze eigen roze bril.

Met onze vijf zintuigen – zien, horen, ruiken, proeven en voelen – wordt het gezamenlijk informatie ‘vangnet’ gevormd. Ieder mens toont een verschil van inzet van de verschillende zintuigen, waarbij de ene persoon de nadruk legt op het zien, zal de ander meer georiënteerd zijn op geur of geluid. Dit zorgt ervoor dat wij onze eigen individuele perceptie vormen met als gevolg dat ons biologische reacties verschillend kunnen zijn en ook op een andere manier worden geïnterpreteerd.

6.0 Wat bedoelen we met intuïtie?

‘Intuitie is als je iets weet, maar dat je denkt: hé, waar kwam dat vandaan?’
‘Intuïtie, het zesde zintuig?’

afb. engelen 5Het woord intuïtie is afgeleid van het Latijnse woord ‘in tueri’ dat wordt vertaald als ‘kijken naar’, ‘naar binnen kijken’, en ‘overwegen of beschouwen’. In het woordenboek is de volgende omschrijving te lezen: ‘onmiddellijke, niet op begripsdenkend en redenering berustende overtuiging van de waarheid’.

De essentiële betekenis van het woord duidt op spontaniteit en directheid. Intuïtief weten wordt niet bewerkstelligd door een bewust of weloverwogen rationeel proces. We gebruiken het woord als we iets weten, maar niet weten hóe we het weten. Het woord intuïtie duidt op iets onverwachts, iets buitengewoons. Vaak noemen we een influistering van onze intuïtie een ‘ingeving’ of een ‘voorgevoel; een vorm van direct zeker-weten! Maar dat wil niet zeggen, dat de intuitie de antwoord uit het niets verkrijgt; het is geen toverkunst!

7.0 Wáár zit je intuïtie?

Is het een orgaan of een stelsel van zenuwen?

Het rationele brein is te vergelijken met een computer; het verwerkt de binnenkomende prikkels en trekt logische conclusies gebaseerd op deze informatie. Het is beperkt en kan alleen de gegevens verwerken die het rechtstreeks doorkrijgt uit de buitenwereld.

Het brein functioneert, zo is de gedachte van de medische wereld, alleen op directe ervaringen die worden opgedaan via onze vijf zintuigen. Maar wat weinig weten en zich realiseren, is dat onze brein – ons verstand, ons geheugen, niet de breinmassa zelf  – onze geest is! Ja wel, ons verstand is onze geest; ons bewustzijn, maar niet de vertegenwoordiger van onze intuïtie!

7.1 Wat verstaan we dan onder de geest? En waar zit de geest eigenlijk?

drieledig wezen frontDe geest is het sub-moleculaire deel van het etherlichaam; een energielichaam. Het etherisch lichaam is de ziel, die een energiedeel (een molecuul) van de Goddelijke Levensenergie - het Totale Bewustzijn - is. De ziel is een goddelijk deel(tje) van het Goddelijke Geheel, een energiedeel van het Ene Lichaam met dezelfde kenmerken en mogelijkheden als van God Zelf! De Bijbelse uitdrukking ‘Je bent een kind van God’ benadert het meest de omschrijving van een ziel; jij – je ziel -  bent een energielichaam van God Zelf! De geest is daarentegen een ‘sub-deel’ van het Goddelijk Geheel met zijn specifieke karakteristieken. De geest is het sub-moleculaire deel dat uit allerlei energieën bestaat, te weten gedachten en herinneringen aan gevoelens die opgeslagen zitten in de ziel. De ziel (onderbewuste) is de totaal som van alle gevoelens die je ooit eens hebt gehad. Ja wel, gevoelens uit een ver verleden – vorig leven(s) -, het heden maar ook uit de toekomst. De geest bestaat uit herinneringen en gedachten aan deze specifieke gevoelens die uit levenservaringen hier op aarde zijn ontstaan.

De geest is echter de ‘heerser van alle gedachten’. Hoewel (alle) gedachten zeer subtiel kunnen zijn, is het een uiterst krachtige energievorm die ervoor kan zorgen dat jij ‘bewust of onbewust’ door het leven gaat. Maar het is juist de geest die ervoor zorgt dat je over je brein kunt nadenken, kunt praten, jezelf kunt bewegen etc. etc. Zonder de geest zou je niet eens weten dat het brein bestaat. De geest is dus gedachte, een informatieve energievorm die gestuurd en gecontroleerd kan worden.

7.2 Waar zit nu de geest precies?

Vroeger dacht men dat de geest alleen in het hoofd zat. Wel nu, je geest zit niet in je hoofd. Je geest zit in elke cel van je hele lichaam!
Wat de geest wordt genoemd, is in feite een energie. Het is ….gedachte. En gedachte is een energievorm en géén ding. Je hersenen zijn een ding. Het is een fysiek, biochemisch mechanisme. Het grootste en gecompliceerdste waarmee het lichaam de energie van je gedachten vertaalt. Je hersenen zijn een stofwisselaar. Je hele lichaam is een stofwisselaar. Biochemici hebben vaak opgemerkt hoe individuele cellen hun eigen intelligentie lijken te bezitten. En dat doen ze ook.

Dus simpelweg kun je stellen dat de geest – informatie -  in iedere cel zit. In je hersenen zitten meer cellen dan elke andere plek, daarom lijkt het of je geest daar zit. Maar, dat is niet alleen het belangrijkste verwerkingscentrum en niet eens het enige! Je kunt het brein zien en zelfs aanraken, dus je weet dat het bestaat. Je kunt de geest niet zien of aanraken, dus je weet niet zo zeker wat hij is of dat hij bestaat of niet. Maar wel kun je simpelweg stellen dat het brein de geest is in fysieke vorm!

7.3 Is de geest nu het zesde zintuig?

Het antwoord is neen! Het is de ziel die het zesde zintuig vertegenwoordigt. Het is de ziel die toegang heeft tot een oneindige informatiebron, tot het universum; contact heeft met de hogere sferen, engelen en gidsen.
De ziel weet alles wat er te weten valt. Niets is haar onbekend of verstopt voor haar. De ziel is namelijk een ‘individualisatie’ van de Goddelijke wolkenpartijGeest en die is Alles-wat-er-Is. De ziel is wel geworden tot een enkeling - een samengeklonterd energiedeel van Al-Wat-Is, dat het menselijk lichaam doordringt én omhult - maar zij is een zuivere energiebron die voortdurend aan het vibreren is. De ziel manifesteert zich in verschillende hoogfrequente snelheden en verschillende mate van dichtheid. Beweegt zich voort in golven. Golven die vibreren met verschillende snelheden, verschillende dichtheden en verschillende hoeveelheden lichtsterkte. De ziel is de universele Levensenergie, vibrerend met een specifieke persoonsgebonden trillingsfrequentie. En, het zijn juist deze hoogfrequente trillingen en golfbewegingen van de ziel die in staat zijn om iedere informatievorm – bijvoorbeeld gedachte – te kunnen herleiden, te kunnen ontleden en herkennen ongeacht de bron van herkomst. Met andere woorden de ziel is ‘supergevoelig’ voor alle vormen van energieën in haar omgeving; dichtbij maar ook veraf! En aangezien we nu weten dat alles bestaat uit energie, is het mogelijk voor de ziel om te communiceren met de geest en het lichaam, met haar omgeving en met een hogere sfeer: met Al-Wat-IS!

De ziel communiceert met de geest via het gevoel. Het gevoel en de zuivere emotie is de taal van de ziel. We zeggen wel dat de ziel spreekt tot jou via het hart en dat het hart de verbinding tussen de ziel en de geest is, maar het is de ziel die als eerste een willekeurig, naderende energie ‘opmerkt’ en niet de geest! Of de binnenkomende energievorm nu bestaat uit een lage trillingsfrequentie of een extreem hoge trilling in alle gevallen ‘voelt’ de ziel deze verschijningsvorm. De ziel reageert dus als eerste op de binnenkomende informatie en geeft daarna een signaal af in de vorm van een gevoel of een reflectie van een emotie af aan de geest (het verstand) die op haar beurt weer een lichamelijke reactie bewerkstelligt. Het lichaam ervaart wat de geest op dat moment heeft gecreëerd; een angst, een emotie of een gevoel dat ergens wordt geprojecteerd. Dit noemen we ook wel het scheppingsproces!

afb. drie eenheid 1Scheppen is creëren. De ziel vormt het denkbeeld, het idee of een concept. De geest schept. Alles wat je zegt, is een gedachte die tot uitdrukking wordt gebracht. Het lichaam ervaart de acties, de handelingen. ‘Wat je bedenkt, dat schep je. Wat je ervaart, bedenk je. Wat je gedachte is, dat schep je. Wat je ervaart daar gaan je gedachten naar toe. Uit nieuwe gedachten ontstaan nieuwe ervaringen’. Zo kun je dus vaststellen dat je intuïtie in de ziel vertoeft en dat je intuïtie niet in je hersenen (de geest) aanwezig is en dat je ziel en de geest samen betrokken zijn bij jouw scheppingsproces!                                         
De intuïtie is het gehoor van de ziel. De ziel is het enige instrument dat gevoelig genoeg is om de laagste trillingen van het leven ‘op te pikken’ om die energie te ‘voelen’, om de energiegolven in het veld waar te nemen en ze te kunnen interpreteren.

Uiteraard het hele proces waarmee informatie wordt verwerkt, gebeurt slechts in milliseconden; in een duizendste van een seconde. Vandaar dat wij soms de gedachte hebben en opperen dat het buikgevoel een bewuste reflectie is van de geest. Maar neen, het is de ziel die het hele informatieproces coördineert, stuurt en ‘redigeert’!

7.4 Waar zit dan de ziel eigenlijk?

De ziel zit in tegenstelling tot de geest ….. overal. De ziel is overal in je en om je heen. De ziel is wat je omvat. Vaak wordt gesproken over ‘dat je afb. drie eenheid 8lichaam het voertuig van de ziel is’ of ‘je lichaam is de tempel van je ziel’ met het accent op het lichaam. Deze uitdrukkingen helpen de mensen te laten inzien, dat zij meer zijn dan hun lichaam alleen; dat er iets ‘groters’ is dan zij. De ziel is groter dan je lichaam. De ziel wordt niet door het lichaam gedragen, maar draagt het lichaam in zich.
Het begrip aura waar we allemaal wel eens van hebben gehoord, is het dichtste wat er bij komt als je spreekt over de ziel. Maar het gebied waar de ziel zich het sterkst manifesteert – voelbaar is, ja wel letterlijk voelbaar is - is het zogenaamde etherlichaam of etherisch lichaam dat slechts enkele centimeters buiten het hele lichaam ‘uitsteekt.’

8.0 Ontvankelijk(er) worden voor intuïtie

‘Als het nu zal zijn, zal het niet komen; als het niet zal komen, zal het nu zijn; als het nu niet zal zijn, zal het toch komen: de bereidheid is alles’.  [Shakespeare, Hamlet]

Als je intuïtiever wilt worden, zorg dan dat niets aan je voorbij gaat!’

Intuïtie kan niet worden opgeroepen! We moeten er alleen maar ontvankelijk voor zijn. Als we aan de mogelijkheden van de intuïtie twijfelen of het effect ervan wantrouwen, zal ze aarzelender en minder duidelijk optreden. Aanvaarding én zelfvertrouwen bevorderen onze ontvankelijkheid. Als we onszelf openstellen en de intuïtie duidelijk maken dat ze altijd welkom is, wordt zij de ideale vriend of gids die altijd op het juiste moment binnenkomt.

afb. drie eenheid 9Om de weg vrij te maken voor onze intuïtie moeten we ten eerste beseffen dat de intuïtieve ’geest’ (je hogere of innerlijke Zelf) niet zomaar om de tuin kunt leiden met positief gezwets. Gemaakt enthousiasme en evangelistisch gebabbel over hoe intuïtief we wel zijn als we er maar in geloven, zijn van beperkte tijdelijke waarde. Onze innerlijk zelf weet wat we werkelijk geloven en reageert overeenkomstig!
De belangrijkste factor bij het bepalen van onze houding is onze eigen ervaring.  Het is absurd net te doen of we een onbeperkt vertrouwen hebben. Of onszelf wijs te maken dat onze intuïtie onfeilbaar is. Als we echter merken hoe de intuïtie tot ons leven bijdraagt, zal ons vertrouwen spontaan en op natuurlijke wijze toenemen. Het is dus van wezenlijk belang om na te gaan hoe we precies over intuïtie denken en alle negatieve ideeën aan de oppervlakte te brengen. Het is mogelijk op verstandelijk niveau in iets te geloven [1], maar er emotioneel wantrouwend tegenover te staan. De invloed van emoties zal in zo’n geval sterker zijn. Het kan dus heel leerzaam zijn na te gaan in welke mate we onze intuïtie vertrouwen en aanvaarden.

Anti-intuïtief gedrag kan wortelen in diepe psychologische factoren. Een lage eigenwaarde kan zich bijvoorbeeld uiten in wantrouwen tegen alles wat uit onszelf voortkomt. Faalangst kan de intuïtieve ‘geest’ vatbaar maken voor fouten of ons afleiden van juiste intuïtieve ingevingen. Het is geen toeval dat intuïtieve mensen meer zelfvertrouwen hebben en onafhankelijker zijn dan anderen.
Extreme behoefte aan zekerheid en angst voor veranderingen kunnen de intuïtie eveneens in de kiem smoren. Zij zetten ons aan te streven naar beheersing en voorspelbaarheid door star vast te houden aan regels en procedures. Met een dergelijke houding wordt de intuïtie gebruikt voor veiligheid, niet voor vernieuwing.


[1] Nieuwsbrief ‘Geloof’ – deel I, nov. 2011

8.1 Psychosclerose

‘Een soort geestelijke starheid die vooral de creatieve functie van de intuïtie kan verstikken’.

afb. Psychiatrie 9Diepgeworteld afweermechanismen kunnen niet zomaar ongedaan worden gemaakt door er een boek over te lezen of een cursus te volgen. Maar veel barrières voor onze intuïtie worden slechts gevormd door slechte gewoonten en negatieve gedachtenpatronen die we van onze ouders en andere voorbeelden hebben overgenomen; hebben gekopieerd!
Opmerkingen als ‘Ik kan dat probleem niet oplossen’ of ‘Ik kan het antwoord nooit te weten komen’ zeggen de zuivere intuïtieve ‘geest’ – de ziel – dat hij zich de moeite kan sparen. Gedachten vol zelfvertrouwen, gepaard met de overtuiging dat je niet alleen recht hebt op zomaar een oplossing maar zelfs de beste oplossing, brengt de intuïtie in positieve zin op gang. Door onze houding aan te passen, maken we ons innerlijke zelf duidelijk dat we openstaan voor niet voor de hand liggende, nieuwe ideeën; dat we het onverwachte verwachten. Iemand die het gevoel heeft met onvoorspelbare, veranderlijke of onduidelijke situaties te kunnen omgaan, schenkt vertrouwen aan zijn intuïtie,….. want die is onder zulke omstandigheden nodig. We kunnen deze omstandigheden zelfs bewust in het leven oproepen om de intuïtie te stimuleren. Samen met effectieve methoden om de persoonlijke groei te stimuleren, kan een dergelijke veranderde houding de intuïtieve ‘geest’ op den duur omvormen, en vertrouwen en moed geven!
Dus je moet een zekere mate van flexibiliteit, en de bereidheid om waar nodig is enige voorspelbaarheid en controle op te geven teneinde de intuïtieve ‘geest’ meer speelruimte te bieden. 

Helaas, in onze opvoeding en op school [1] hebben we in extreme mate geleerd ‘eerst te denken en dan pas te doen’. We hebben geleerd een probleem systematisch, stap voor stap naar een oplossing te brengen. Maar in werkelijkheid zijn problemen vaak slecht gedefinieerd, oorzaken zijn niet vast te stellen, doelstelling zijn abstract en de wegen om die doelstellingen te bereiken zijn in nevel gehuld. Als we van tevoren al een willekeurige vaststaande structuur gaan aanbrengen, kan dit de intuïtieve ‘geest’ belemmeren in het vinden van een betere oplossing.
Een dogmatische geest wijst tegenstrijdige intuïties af, en gaat informaties en ervaringen uit de weg die diepgewortelde overtuigingen ter discussie kunnen stellen.

‘We zien wat we verwachten te zien’


[1] Nieuwsbrief ‘Kinderen en Creatie & Educatie’, deel I t/m V; aug. t/m februari

9.0 Hoe weet je zeker dat je ziel (je intuïtie) tot je spreekt?

Kan het ook een ander stemmetje zijn, dat van angst of jaloezie?

Het is heel belangrijk om je bewust te zijn van je gedachten en gevoelens. Vraag jezelf regelmatig af: ‘Wat voel ik nu en waar heeft dat mee te maken?’ Als je bereid bent dit te onderzoeken, ontwikkel je zelfkennis. Als je diepste angsten, zorgen en verlangens kent, kun je jezelf niet meer zo makkelijk voor de gek houden. En dat gebeurt nog wel eens.

Sommige mensen willen zo graag verliefd worden dat ze denken te voelen dat een bepaalde persoon goed voor hen is, terwijl ze diep in hun hart afb. hart 8beter zouden moeten weten. Je intuïtie vertelt je altijd de waarheid, maar je kunt het verkeerd interpreteren. Als je rustig gaat zitten en je ogen sluit, vertelt je onderbuikgevoel – je intuïtie – je vaak al wat je het beste kunt doen. Je voelt het zogezegd aan je water. Soms zal je op een antwoord moeten wachten, maar wees niet ongeduldig want dan ga je gissen en ligt het bijgeloof op de loer. Vertrouw erop dat alles een eigen tijd en plaats heeft en wacht af.

Onthoudt: de ziel zal altijd je hoogste gedachte, je helderste woord, je grootste gevoel tonen. Al het ‘mindere’ is afkomstig van een andere bron; je geest of ongewenste energiebronnen!

De hoogste gedachte is altijd die gedachte die vreugde bevat;
Het grootste gevoel is altijd dat gevoel dat je liefde noemt;
Het helderste woord is het woord die waarheid bevat.

10. Hoe zit dat met het hogere zelf?

Volgens de Huna-leer van Hawaï komt een ziel in een fysiek lichaam met drie zelven: een hoger-zelf (engelbewaarder), een basis-zelf (het onderbewust en de instinctieve wijsheid ban het lichaam)en een bewust-zelf (de ego-identiteit die zich ontwikkelt als we de kinderjaren ontgroeien). Het hogere zelf kan alleen maar met jou communiceren via je basiszelf (of onderbewuste), via je lichaam en je zintuigen!

Maar is de ‘opdeling in drie gelijkwaardige delen van een ziel correct?
Antwoord:
Neen! God creëert volmaakte energiewezens!

afb. engelen 13aJe bent een drieledig wezen. Je bestaat uit een lichaam, verstand (ook wel geest genoemd), en geest (ook wel ziel genoemd). Je zou dit ook het fysieke, het non-fysieke en het metafysische kunnen noemen.  Psychiaters spreken  over het bewuste, onderbewuste en super-bewuste. De filosofen spreken over id, ego en superego, de wetenschap noemt het energie, materie en antimaterie. Dichters spreken over de geest, het hart en de ziel. New-Age denkers verwijzen naar lichaam, verstand en geest. Deze drie aspecten zijn in feite drie energieën. Je zou ze ook gedachte, woord en actie (daad, handelen) kunnen noemen. Samengevoegd produceren ze een resultaat dat binnen jouw taal en begrip een gevoel of een ervaring wordt genoemd. Je ziel (onderbewuste) is de som van elk gevoel dat je ooit eens hebt gehad! De geest (of het verstand; niet te verwarren met het brein) bestaat uit herinneringen aan deze gevoelens!

De ziel [1] is te beschouwen als de totaalsom van al je gevoelens, die je ooit-eens hebt gehad. Het is als het ware een opslagplaats – een harde schijf - van alle opgedane ervaringen die alle gevoelens ‘ooit-eens’ vertegenwoordigen. Al is het jaren geleden dat je ze hebt opgeslagen, een helderziende kan bijvoorbeeld die gevoelens in het ‘hier en nu‘ voelen, ruiken, horen of zien. Je draagt dus alle informatie uit het heden, het verleden en ook de verre toekomst permanent bij je; de geprojecteerde (verzamelde) gedachten en herinneringen zijn leesbaar in je chakra-aura-systeem.
De ziel heeft dus alles ‘verzameld’.  De ziel is dan ook te beschouwen als een energiebron die wordt geformeerd door de Goddelijke Komische energie én de totaalsom van al je ‘gevoelens- ooit-eens’. Uit al je vorige levens heb je dus gedachten en herinneringen overgehouden, die middels gevoelens – vele emoties – zijn opgeslagen in de ziel; je innerlijke Zelf. De ziel – te vergelijken met de ‘harde schijf’ - heeft dus gevoelens ‘overgehouden’ aan prettige momenten uit dat ene specifieke vorig-leven, maar ook heeft ze minder prettige gevoelens ‘overgehouden’ aan bijvoorbeeld pijnlijke zelfdodingservaringen, brandstapel, terechtstelling door de Inquisitie, ophanging, moordpartijen, ‘kruidenvrouwtje’, de ‘zwarte dood’,  etc. etc. Het kan zijn dat je niet zelf een terechtstelling hebt ondergaan, maar dat je op enige afstand iets dergelijk hebt mogen aanschouwen. De mate waarin je erbij bent getrokken, bepaald ook de impact waarmee je de toen-opgedane-ervaring in het ‘bestand’ hebt opgeslagen; was het je vader, je moeder of een onbekende uit het dorp die werd opgehangen? Elke gebeurtenis, elke situatie zendt dus energiegolven uit, die een onuitwisbaar beeld of indruk achterlaat als een herinnering of een gedachte met hoog of een laag gehalte aan gevoelswaarde.

De ziel communiceert met de geest via het gevoel. Het gevoel en emotie is de taal van de ziel! We zeggen wel, dat de ziel spreekt tot je via het hart en dat het hart de verbinding(s)(brug) is tussen de ziel en de geest. De geest is het sub-moleculaire energiedeel van dat ene unieke ‘energielichaam’; de ziel!


[1] Nieuwsbrief, Ziel en geest, Aug. & sept 2010

11. Tip?

Meditatie is ‘afstemmen’ op de ziel. Mediteren is één van de beste instrumenten om een ervaring – een staat van volkomen bewustzijn – te voorspelling 24bereiken. Door te mediteren breng je jezelf in een toestand van openheid om volkomen bewustzijn te ervaren, terwijl je lichaam wakker blijft. Die toestand wordt ware wakkerheid genoemd.

Je hoeft niet in meditatiehouding te zitten om dit te beleven. Meditatie is een middel, een instrument. Een instrument om een staat van wakkere wakkerheid te bereiken, is gecontroleerd leren adem te halen. Haal diep en langzaam adem. Haal lang en zacht adem. Adem het zachte, zoete ‘iets’ van het leven in. Zo vol van energie, zo vol van liefde. Je ademt de Universele Levensenergie van Al-Wat-Is in! Haal diep adem en je kunt het voelen. Haal heel erg diep adem en de liefde zal je aan het huilen brengen. Van vreugde, want je het je god – je innerlijke Zelf -  ontmoet en je God heeft je laten kennismaken met je ziel.

Leer vertrouwen op je intuïtie!

12. Intuïtieve levenswijze

 Intuïtieve levenswijze biedt je de volgende voordelen:

 1. Je zult rustiger worden, in het heden staan en aandacht schenken aan het verbazingwekkende proces van je ervaring.
 2. Je zult een positieve, versterkende instelling ontwikkelen.afb. engelen 8
 3. Je natuurlijke talenten zullen zichtbaar worden.
 4. Je zult geen tijd en energie meer verspillen aan gedachten en daden die niet ter zake doen.
 5. Je zult je spirituele weg beter kunnen begrijpen.
 6. Je zult je levensdoel en levenslessen ontdekken en ermee verbonden blijven.
 7. Je zult meer zelfvertrouwen en persoonlijke kracht hebben.
 8. Je creativiteit en verbeelding zullen groeien.

13. Slot

De ziel begrijpt wat het verstand (de geest, de breinmassa) niet kan bevatten!

Intuïtie is het lang-verloren levenswater! Ze brengt ons levendigheid en vreugde, spontane antwoorden, en overvloedige kennis waar we slechts om hoeven te vragen. Leven volgens je intuïtie is een kunst, die – als je ze beheerst – ongekende ervaringen voorbrengt. Het wonderbaarlijke van intuïtie is dat het op elk moment kan terugkeren en op elke leeftijd volledig actief kan worden. Dit is een gave van de ziel die je is aangeboren: je kunt vergeten er aandacht aan te schenken, maar je kunt ze nooit volledig verliezen. Je kunt je ziel - je hogere of innerlijke zelf – nooit verliezen, nooit kwijtraken. De ziel is altijd verbonden met jouw fysieke werkelijkheid.

De ziel is een zelfstandig evoluerend schepsel!

bloem2aBesef dat onze eigen intuïtie de katalysator is voor zelfontwikkeling en zelfverwerkelijking. Want als het erop aankomt diepgaande en blijvende veranderingen aan te brengen in ons persoonlijk leven, tellen alleen de subjectieve ervaringen en niet de feiten. De ziel velt geen oordeel over datgene wat je hebt ervaren, maar slaat alleen de ware, zuivere gevoelservaringen op … en wel op de ‘harde schijf’! En dát is het enige wat voor de ziel telt. Het zuivere gevoel en de zuivere emoties is de taal van de ziel, die tot je spreekt.

In de ziel zit je intuïtie. Je intuïtie zit niet in je hersenen; je rechterhersenhelf. De intuïtie is het gehoor van de ziel. De ziel is het enige instrument dat gevoelig genoeg is om de laagste trillingen van het leven ‘op te pikken’ om die energie te ‘voelen’, om de energiegolven in het veld waar te nemen en ze te kunnen interpreteren.

Intuïtie: het ‘mysterieuze’ zintuig dat we allemaal bezitten!

 1. Intuïtie is een niet-lineair proces
  Deductie, een manier van denken, gaat uit van veronderstellingen en informatie waaruit conclusies worden getrokken. Intuïtie daarentegen verloopt niet volgens ‘logische denkprocessen’. Intuïte weet eenvoudig. Onmiddellijk. Waar het verstand ploertert , voltrekt intuïtie zich in fracties van seconde. Intuïtieve kennis is direct weten… weten zonder lineair redeneren en zonder dat het tijd kost: weten zonder bewijs van buitenaf.
 2. Intuïtie vergaart informatie volgens non-empirische methoden. afb. engelen 15
  Empirisch betekent ‘gebaseerd op ervaringen of experimenten’.
  Intuïtieve informatie is non-empirisch omdat we die niet via onze zintuigen verkrijgen. Een intuïtieve indruk die u gebruikt om een conclusie te trekken, wordt echter wel empirisch . Wanneer u een intuïtief beeld krijgt van een toekomstige gebeurtenis, kan uw verstand dat beeld net zo goed gebruiken als ieder ander concreet beeld.
 3. Intuïtie interpreteert informatie.
  Intuïtie verzamelt niet alleen informatie, maar interpreteert die ook. Intuïtieve indrukken moeten zelfs geïnterpreteerd worden om begrepen te worden, net zoals dromen. De informatie die we via onze intuïtie ontvangen is vooral symbolisch. Deze symboliek is overal hetzelfde als innerlijke taal. IN feite zijn symbolen een zeer geavanceerde vorm van communicatie. Ze brengen details op een veel economische manier over dan letterlijke woorden.
 4. Intuïtie reageert op vragen
  Intuïtie wordt ‘in beweging’ gezet door een vraag. De vraag richt je intuïtie ergens op en vertelt u waar je in de wereld om je heen op moet letten. Al onze zintuigen reageren op de vragen die onze omgeving en ons lichaamsapparaat stellen – dat is hun werk. Het rationele verstand heeft de taak de informatie die het van deze zintuigen ontvangt et interpreteren om beter te kunnen overleven. De taak van je intuïtie is deze zintuigen te interpreteren met hetzelfde doel. Intuïtie maakt ons bewust van informatie die verder gaat dan wat de vijf zintuigen doorgeven aan ons rationele verstand.
  Als je intuïtief naar de wereld kijkt, bestaan vraag en antwoord altijd tegelijk en komen op hetzelfde ogenblik op.
 5. Intuïtie is geen telepathie
  Intuïtie wordt vaak abusievelijk een ‘paranormale’ begaafdheid genoemd. Men stelt haar dan op één lijn met dingen zoals helderziendheid, of telepathie. Telepathie maakt echter maar een klein deel uit van onze intuïtie zelf.
 6. Intuïtie komt vaak in een vorm die geen relatie heeft met ons begrip van tijd, ruimte en persoonlijke identiteit.

Intuïtie is weten zonder te weten waarom. Door intuïtie weten we wat we moeten weten, precies op het ogenblik dat we het moeten weten. Het universum verspilt blijkbaar geen tijd en energie. Intuïtie geeft ons de informatie als het nodig is, geen ogenblik te vroeg of te laat!

Hans Zevenboom

Literatuurverwijzing:

1. Boek ‘De kracht van intuïtie’, Philip Goldberg
2. Boek ‘Durf te vertrouwen op je gevoel’, Laura Day
3. Boek, ‘Intuïtieve ontwikkeling’, Linda Keen
4. Boek, ‘Gidsen gids’, Liza M. Wiemer
5. Boek, ‘Contact met je gids’, Sanaya Roman, Duane Packer
6.
Boek, ‘De weg naar innerlijke wijsheid’, Penney Peirce
7. Boek ‘Questions form Earth, Answers form Heaven’, Char

 

 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack