logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

Ontdek uw passie - Juli 2017

1.0 Inleiding

Wat is het verschil tussen compassie en passie?

bloem1aCompassie is een modewoord geworden, dat ten pas en te onpas wordt ‘gepredikt door hen die niet bij hun ware gevoelens kunnen komen. Het klinkt mooi om te spreken over compassie – mededogen, medegevoel, medelijden, mededogen, welwillendheid – maar wat houden deze woorden in als jezelf niet in staat bent ‘iets’ daadwerkelijk te voelen voor die ander. Geen oprechtheid, geen eerlijkheid, geen gemeenschap, geen gelijkwaardigheid, geen openheid – termen die allemaal van toepassing zijn in de huidige wereldse crisis. Het ontbreekt gewoonweg aan de bereidheid om te luisteren naar het ware gevoel; het verstand wordt geprefereerd. We hebben de mond vol van compassie – mededogen – maar het zijn slechts woorden. Woorden zonder enige betekenis, zonder enige inhoud.

Compassie is niet medelijden hebben met die ander, maar eerder begrip tonen voor die ander  door te begrijpen dat hij of zij ook de weg bewandelen van het gevoel . Compassie is niet meer dan dat; het uiten van je ware gevoelens van liefde. Iets meer is er in wezen niet. Je kunt je gevoelens uiten zonder emotioneel te zijn, maar de kracht van emotioneel te zijn, ligt verscholen in je hart. Je hart geeft uiting aan je gevoelens door middel of middels de expressie van de ziel. De ziel toont middels haar gevoelens haar werkelijke  gedachten. Dat is wat de ziel tijdens het levensproces aan het doen is; zich uiten middels haar gevoelens. En gevoelens zijn gebaseerd op voorgaande ervaringen uit vele levens.

‘Passie is bezieling! Wat bezielt jou?’

Passie wordt omschreven als een groot verlangen naar iets, grote liefde hebben voor iets of opgaan in het moment suprême.  Hartstochtelijkheid,bloem2a gepassioneerdheid, kleine schoonheid met een roeping, vurig verlangen, grote liefde hebben of voelen voor ‘iets’ ……. zijn woorden die een sterke, innerlijke gevoelsemotie vertegenwoordigen. Passie is het vurige component van de allesomvattende Liefde. Passie is leven! Passie is de bron van gelukkig zijn, voorspoed én inspiratie.
In kerkelijke zin wordt veel meer verwezen naar het laatste lijden van de Heiland, Christus in de Passie. Het lijdensverhaal van Jezus Christus.

‘Zonder passie is de mens slechts een sluimerende kracht en mogelijkheid, als een vuursteentje dat wacht op de schok van het ijzer, voordat het zijn vonk kan geven’.[Henri-Frederic Amiel, Zwitserse filosoof]

2.0 ‘Leid-ster’

‘Het innerlijke kompas, je ziel!’

Passie is het door God gegeven vermogen zo’n diep gevoel  over iets te hebben, dat we ons daardoor bewegen richting het onderwerp van ons verlangen. Deze passie komt voort uit een door God gegeven innerlijke onomkeerbare drang -  een gevoelsmatige reactie op een sterk behoefte of mogelijkheid. Het is geen gevoel dat we na het ervaren ervan weer gemakkelijk loslaten. Het houdt aan en is heel krachtig. We kunnen het niet links laten liggen.

bloem3aWij zijn ervan overtuigd, dat er een ‘leid-ster’ bestaat die ons de weg wijst bij alle mogelijkheden en noden die op onze weg komen. God heeft ons een innerlijk kompas gegeven; het kompas dat er voor zorgt dat je altijd Huiswaarts keert. Dát kompas kun je omschrijven als passie als ons innerlijke of hogere zelf; je ziel! Je ziel is je intuïtie; je zuivere hartgevoelens. Je ziel vertegenwoordigt je ware, zuivere emo-gevoelens; jouw bezieling!
Passie is dus een sterk gevoel of een diep verlangen naar iets. Een ongekende innerlijke drijfveer – ons kompas, onze ziel - die als doel heeft om ons het leven gemakkelijker te maken. Er voor zorgt dat wij onze levenspad bewandelen, en zo weinig mogelijk gaan dwalen. Als onze passie of verlangen zich richten op  bijvoorbeeld zondige dingen, noemt de Bijbel hen vaak slechte begeerten of vleselijke lusten. Maar passies en diepe verlangens kunnen zich ook richten op ideeën en handelingen die goed zijn. Let eens op de passie van koning David als het gaat om de aanwezigheid van God:
‘Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, Oh God’ [Psalm 42:1]
Maar ook Jezus kende passie: ‘En hij zeide tot hen: Ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten, eer Ik lijd’. [Luc. 22:15].

‘Er is geen hart dat niet momenten van verlangen kent, een hartstocht naar iets beters, verheveners en heiligers dan waar het nu weet van heeft’.  [Henry Beecher, Amerikaanse theoloog]

3.0  De weg volgen

Passie is de plaats waar een droom geboren wordt, het begin van een nieuwe weg. Passies zijn om ten minste drie redenen belangrijk.

1. Passies geven ons richting

Passie helpen ons erachter te komen waar we naartoe willen. Door passies kunnen we vol overtuiging en zonder schuldgevoel ja zeggen tegen het bloem4aleven. Ze zijn een soort kanaal waardoor we onze energie kunnen richten. Ze houden ons af van de dwaalsporen in het leven en houden ons op de hoofdweg – ons levenspad – richting Gods unieke doel met ons. Passie houdt ons doel ons duidelijk voor ogen.

Als we niet weten wat ons doel is, zeggen we gemakkelijk te vaak ja op te veel verzoeken. De gevolgen daarvan zijn onevenwichtigheid, frustraties en uiteindelijke geestelijke uitputting. Het is niet zo dat God ons heeft geroepen om iedere nood te verzachten of te verlichten. Dat geeft een groot gevoel van rust bij het zoeken naar een bepaalde richting om in te slaan. Als ik geneigd ben ja te zeggen tegen datgene wat ik tegenkom, zeg ik het vaakst ja tegen de meest (op)dringende nood in plaats van de belangrijkste. Tegen de tijd dat ik er aan toe ben om in mezelf te investeren – het vinden van mijn levenspad – heb ik geen tijd en energie meer over.  

Hoe kunnen we onderscheid maken tussen wat dringend, niet-dringend en wat belangrijk is? Hoe te handelen bij bijvoorbeeld de minder-bevoorrechten?’

1.1  Wat te doen, hoe te handelen in emo-situaties en bij ‘minder-bevoorrechten’? 

Beslis eerst |Wie| en |Wat-je-bent| in relatie tot hen; zij die verzeild geraakt zijn in een emotionele of pijnlijke situatie. Of in een bredere context geplaatst: Hoe te handelen bij bijvoorbeeld de minder-bevoorrechten?’

bloem5aAls jij vervolgens beslist dat jij jezelf wenst te ervaren als steunt, hulp, liefdevol en meelevend en zorgzaam, zoek dan uit hoe je dat het beste kunt zijn. En merk op dat je vermogen om die dingen te zijn, niets te maken heeft met wat anderen aan het zijn of doen zijn! Soms is de beste manier om van iemand te houden of de beste hulp te geven, hen alleen te laten of hen in staat te stellen zichzelf te helpen. Onthoud dat de beste hulp die je kunt geven, is mensen te helpen ontwaken, ze eraan te herinneren |Wie-ze-werkelijk-zijn|.
Er zijn vele manieren waarop dit kan worden gedaan. Soms met een klein beetje hulp; een duwtje, een zet, een por …………. En soms met de beslissing om hen hun eigen koers te laten varen, hun eigen pad te volgen, hun eigen ritme aan te houden, zonder enige bemoeienis of ingrijpen van jouw kant.
Wat binnen jouw mogelijkheden ligt om iets voor de ‘minder bevoorrechten’ of de emotioneel geraakten te doen, is het helpen te her-inneren. Dat wil zeggen hun de weg te wijzen naar een nieuw innerlijk zelfbewustzijn. En, daarnaast moet ook jij een nieuw innerlijk bewustzijn over hen vormen, want als jij hen als ‘minder bevoorrechten’  beschouwt, dan zijn zij dat ook. [Een natuurwet zegt: ‘negatieve gedachten trekt en creëert negatieve energie aan’].

Wanneer je hulp wordt aangeboden op zo’n manier dat het blijvende afhankelijkheid creëert in plaats van snelle onafhankelijkheid, dan creëer jij misplaatste naastenliefde en ongewenste afhankelijkheid! Wanneer je iemand uit medeleven toestaat op jou te steunen in plaats van op zichzelf, dan is dat geen medeleven maar dat is dwang. Je hebt een dwangmatig verlangen naar macht! Want dit soort hulp komt neer op kicken op macht.
Dit onderscheid kan echter bij velen van ons zeer gevoelig liggen en soms besef je niet eens dat je kickt op macht. Je gelooft oprecht dat je je best doet om een ander te helpen………… maar let goed op dat je niet gewoon bezig bent je eigenwaarde te verhogen. Want in de mate waarin je toelaat dat andere mensen jou verantwoordelijk voor hen maken, in dezelfde mate heb je hen toegelaten jou machtig te maken. En dat geeft je natuurlijk een gevoel van waardigheid. Dit soort hulp is echter als een afrodisiacum dat de zwakken verleidt. Het doel is om de zwakken te helpen sterk te worden, niet om de zwakken zwakker te maken.

Dus voordat we een bepaalde weg [1] inslaan, moet een ieder van ons stilstaan bij hoe een ieder persoonlijk geschapen is en waar hij of zij een passie voor heeft.  Bijvoorbeeld dominantie personen denken vaak dat hun passie het enige is dat telt voor God. Zij kennen geen schaamte om iemand anders te gebruiken voor hun eigen doel. We moeten weten of de handelingen overeenstemmen met onze vaardigheden (onze gaven en ervaring) – en onze passies. Als bepaalde vaardigheden en passies goed passen bij een baan of andere activiteit, zullen we genoeg enthousiasme hebben om iets goeds te presteren. Als onze passie en onze taak niet met elkaar overeen komen, dan zullen zogenaamde ‘kansen’ ons op weg van de uitputting leiden.  Dan zullen we onze levenstaak – levensdoel – slecht of helemaal niet ten uitvoer brengen.


[1] Nieuwsbrief , ‘Het leven is…..’, juni en juli 2010

 2. Door passies kunnen we evalueren

Plato heeft eens gezegd: ‘Een leven zonder zelfonderzoek is niet waard geleefd te worden’. Maar hoe kunnen we ons leven naast de meetlat leggenbloem8a als we geen doel, dus geen meetlat hebben? 

Aan de andere kant kan je ook zeggen: ‘Als we geen doel hebben, schieten we altijd wel iets raak’. Maar het is ook zo dat als we schieten op alles wat we voor ogen krijgen, we waarschijnlijk weinig doelgericht in de roos schieten. Door ons wel te richten op één doel en telkens terug te blikken op de koers die we varen, weten we waar we naartoe gaan. 

3. Door passies slaan we ons zeker door moeilijkheden heen

‘Moeten’, ‘behoren’ en ‘goede ideeën’ geven ons weinig energie als het erop aankomt. Passie is echter onze interne motivatie om er juist mee door te gaan, ook als externe beloningen niet meer in het vooruitzicht liggen. Als ons hart zich eenmaal hecht aan dat interne geluksgevoel, die interne innerlijke drang, dan kunnen we veel pijn en moeite verdragen. Oók die vertraagde ‘beloning’.

Passie is een bron die zich telkens voedt en vernieuwt met het Kosmisch Goddelijke Licht. Het gaat maar door en door. Hoe kan dat?  Ik ben ervan overtuigd, dat God - door Zijn goddelijke, permanente Lichtemissies die via onze chakra-systeem in het fysieke lichaam binnenkomt - onze passies [onze ziel]  continu prikkelt, aanraakt en voedt om ons vastberadenheid te geven ook als het moeilijk wordt.

‘Laten wij niet moede worden goed te doen, want wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen’. [Galaten 6:9]
‘Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed’. [Romeinen 12:12]

4.0 Ontdek uw passie

‘Contact maken  met je innerlijke zelf!’ Ja, hoe?

Nu is de vraag: ‘Hoe komen we in contact met deze passie? Hoe komen we in contact met onze innerlijke of hogere zelf; onze ziel? Hoe ontdekken we de dingen waarvan  het innerlijke zelf – je ziel -  dat we daar sterk in voelen?’

 1. Passies komen door Gods Voorzienigheid [1]

God herontdekken; God herontwerpen; God herdefiniëren; een nieuwe versie van God!

afb. jezus 1Eén van de heiligste overtuiging van veel mensen op deze aarde is, dat het Gods Taak, Gods Functie, Gods Opzet is om de mensen te vertellen wat ze wel en niet moeten doen; wat het beste voor ons is. En daar moeten we ons aan houden, want anders……… Oh, wee!
Maar deze overtuiging is vals; het geeft een compleet verkeerd beeld van God. Van wie God nu werkelijk is. Misschien was het de functie van God ooit-ooit-eens, maar zeker niet van de God die er altijd (al) was, er Nu is, en Altijd zal zijn! Het is simpelweg niet de God van onze huidige opvattingen.
Het is daarom raadzaam om een nieuw begrip te introduceren over God. Het is nu de tijd om de ontbrekende boodschap – het incomplete (culturele) verhaal – compleet te maken. De oude boodschap van alle religies was: ‘wij zijn afgescheiden van God en van elkaar’. De nieuwe boodschap is: dat jij en alle mensen één zijn met God en één met elkaar’. Dit is psychologisch en spiritueel gezien revolutionair!
Predikant Klaas Hendrikse heeft ooit eens gezegd: ‘Nee, de God zoals die wordt beschreven op veel plaatsen in de Bijbel en zoals die leeft in de hoofden van veel mensen, die is er volgens mij gewoon niet. Het is het beeld dat door mensen zelf is gecreëerd in de loop der eeuwen en Gods onwaardig is!’

Laten we daarom onze oude denkbeeld van God varen, en gaan een nieuwe versie van God creëren. We gaan God herdefiniëren, we gaan God als het ware herscheppen, opnieuw herbenoemen! We gaan opnieuw Gods karakter en eigenschappen herontdekken, opdat we allemaal een opgefrist beeld van God krijgen.

God is géén Persoon, plaats of ding. God is een Wezen en wel het Hoogste Wezen oftewel het Hoogste dat was, is en zal zijn! Dat is precies wat God is; een Wezen. Merk op dat een ‘wezen’ geen ding is, maar een proces. Maar mensen hebben nog steeds het idee, dat God zich in één vorm – als persoon, de God van Abraham  - kan vertonen. Alles wat die vorm geweld aandoet, wordt gezien als godslastering. En juist dit is de oorzaak van elk probleem dat je in je leven ervaart.
Ons is geleerd, dat wij afgescheiden zijn van God; dat God niet met ons communiceert; dat God verlangt dat we zijn Wetten en Geboden respecteren; dat God bedachtzaam, bedenkelijk en lijdzaam toekijkt hoe wij onze miserabel leventje invullen; dat God een boze, straffende God is die gehoorzaam van zijn ‘onderdanen’ eist; een God die verlangt dat er in Hem wordt geloofd. Niets is minder waar! Neen, de |God van Morgen| heeft géén geslacht, maat, vorm, kleur, of enig ander kenmerk van enig individueel levend wezen. De |God van Morgen| verlangt niet dat wij in Hem geloven, maar in het leven als ontwikkelingsproces van het Zijn geloven.

De |God van Morgen| is de allerbeste soort die er bestaat. De enige soort die er is. Het soort God dat ons een vrije wil schenkt en dat nooit, nooit tussenbeide zal komen! ‘Wij zijn geen marionetten zonder een ziel; zonder een goddelijke bewustzijn’. Wij zijn vrij om onze eigen levenspad te bewandelen, want Gods Taak, Gods Opzet, Gods functie is niet om ons tegen onszelf te beschermen. Het is de taak en opzet van de God die velen in hun verbeelding hebben gecreëerd, maar niet van de God die Werkelijk is. Het is de functie van de |God van Gisteren| maar niet de |God van Morgen| [2].
Gods Waarheid, Gods Verschijning schuilt in de fluistering van de wind, het gekabbel van een beek, het geroffel van de regen. God zal je niet verlaten. God kan je niet verlaten, want jij bent Gods creatie, Gods product, Gods dochter, Gods zoon, Gods doel en  ……. jij bent Alles! Jij bent het leven zoals God het bedoelt heeft!

De |God van Morgen| is niet een ‘nieuwe’ God, maar een nieuwe versie van God. Een uitgebreidere versie van God. Dit is dezelfde God afb. jezus 2die er Altijd was, NU is en Altijd zal zijn. Het is simpelweg niet de God van onze huidige opvattingen, maar een nieuwe versie van God die het leven in beweging zet. De |God van Morgen| is van NIETS afgescheiden, is overal in vertegenwoordigt! Het AL is ALLES!
Er is géén grens tussen het goddelijke en het natuurlijke. Het goddelijke is immanent
 (immanent verwijst naar ‘binnen’; inwonend) en alomvattend; universa, natuur, leven en God zijn identiek! In plaats van transcendent te bezitten – ‘los van alles’ - bevindt God zich IN alles; |Alles in Al|. Als je dit begrijpt, kun je God onmogelijk als een Persoon indenken. Want elk object én elk subject is in wezen goddelijk.

Anders gezegd: God heeft jouw ziel – je innerlijke of hogere zelf, een goddelijk energiedeel van God Zelf - als vertegenwoordiger hier op aarde gekozen. Je ziel vertegenwoordigt Gods Onvoorwaardelijke Liefde hier op aarde. God is vertegenwoordigd (‘aanwezig’) in elke molecuul, in elke cel van je fysieke lichaam [DNA, Divine Natural Awareness]. ………….. in het universum, in het leven ……… in Alles!
God is Liefde. Verheven Liefde. Volmaakte Liefde. Onvoorstelbare Liefde. Onvoorwaardelijke Liefde. Dit Alles is wat God Is. Liefde is de uiteindelijke werkelijkheid. Het is de enige realiteit. Het Al. Het Alles. Méér bestaat er niet! Het gevoel van liefde voor alles is je ervaring van God! In de hoogste waarheid is Liefde, |Alles-Wat-Is|, wat er was en wat er ooit zal zijn. Wanneer jij je naar het Rijk der Hemelen verplaatst, beland je in Liefde. De Onvoorwaardelijke Liefde van Al; |Al-Wat-Is|. Het Al.


[1] Gods Voorzienigheid is een in het christendom gebezigde term, waarmee de veronderstelde universele macht en handelende aanwezigheid van God in de wereld wordt aangeduid. ‘God bewaakt en bestuurt in zijn voorzienigheid alles wat Hij geschapen heeft’.
[2] Nieuwsbrief, Het bewustwordingsproces – deel III; ‘de God van Morgen’ – mei 2015

2. Passies komen via onze (natuurlijke) emoties.

afb. Psychiatrie 3
Het onvoorwaardelijke element van passie is onze emotie. Het is niet iets dat we zelf kunnen bereiken, maar iets dat God via ons innerlijke zelf – de ziel – in een ontvankelijk hart legt. God is de ‘Activator, Begeleider en Stimulator’ van ieder menselijk wezen, met als doel jou persoonlijk te raken in het diepste van je zijn. …. wat kan uitmonden in het verwezenlijken van Zijn Liefde hier op aarde. Jij bent een (de) vertegenwoordiger van God hier op aarde! Door het activeren van de Goddelijke Levensenergie – de kosmische of galactische lichtemissies – wordt jij persoonlijk ‘geraakt’, geprikkeld en daardoor geactiveerd in heel je chakra- en aurasysteem. Door deze aanraking van Gods Hand wordt je ziel – je passie – ten toon gespreid, middels je zuivere emoties.

Je kunt veel aflezen van iemands passies door vragen te stellen. Herinnert u zich Nehemia’ s vraag nog toen Chanani uit Jeruzalem terugkwam? [Neh. 1:2b] Hij vroeg hem niet: ‘Hoe was je reis?’ of ‘Heb je veel winst gemaakt?’ of ‘Hoe gaat het met oom Sam en tante Ester?’ maar ‘Ik vroeg hen naar de joden, de ontkomen die uit de gevangenschap waren overgebleven en ook naar Jeruzalem’.
En toen hij het nieuws gehoord had, was zijn hart er klaar voor om te reageren – en dat deed het op een emotionele manier. ‘Zodra ik deze woorden hoorde, zette ik mij neder, weende en bedreef rouw, dagen lang. Ook vastte en bad ik voor het aangezicht van de God des hemels’. [Nehemiah.1:4]

2.1 Wat zijn emoties?

'Emoties is energie in beroering’

Een emotie wordt vaak omgeschreven als een innerlijke beleving of gevoel van bijvoorbeeld vreugde, angst, boosheid, verdriet dat door een bepaalde situatie wordt opgeroepen of spontaan kan optreden. In een meer algemene of biologische zin kan men een emotie echter ook definiëren als een reactie van onze hersenen op een positieve of negatieve gebeurtenis. Dit komt zowel bij mensen als dieren vrijwel automatisch tot uiting in een bepaald patroon van gedrag (bijvoorbeeld vluchten of toenadering) en fysiologische reacties. Het gevoel kan dan gezien worden als een speciale uiting of vorm van emoties die typisch is voor mensen, namelijk de bewuste beleving, of mentale reflectie van een emotie.

Je ziel – je innerlijke of hogere zelf - kan keuzes maken en beslissingen nemen en doet dat op drie innerlijke niveaus, te weten: logica, intuïtieafb. pijnappelklier 8 en emotie. Soms vanuit alle drie tegelijk waardoor er nog meer innerlijke conflicten tussen geest en ziel kunnen ontstaan. Vaak wil je lichaam dat je het ene besluit neemt terwijl je ziel iets anders zoekt en je geest naar weer iets anders verlangt. Jongelui hebben een gezegde, ‘ze allemaal op een rijtje hebben’, en dat is nauw precies die die samenhang uitdrukt. 

In de verschillende niveaus waarop je je keuzes maakt, kun je nog meer niveaus onderscheiden. Het duidelijkst is dat zo met het niveau van de ziel. Je ziel kan keuzes maken op drie innerlijke niveaus: logica, intuïtie en emotie. En in één van deze drie niveaus – die van emotie – zitten nog vijf niveaus. Dat zijn de vijf natuurlijke emoties (dr. Elisabeth Kübler-Ross): verdriet, boosheid, afgunst, angst en liefde. En ook hierin zijn er twee uiteindelijke niveaus - liefde en angst-, die er toedoen. Liefde en angst zijn elk één van de vijf natuurlijke emoties, maar ze vormen ook de basis van iedere emotie afzonderlijk. De andere drie emoties zijn gevolgen van deze twee. 

Uiteindelijk worden ál je gedachten ingegeven door liefde en angst! Dat is de grote polariteit; de twee tegenovergestelde uiteinden. Dat is de goddelijke tweeheid; de goddelijke dichotomie, de twee schijnbaar tegenstrijdige waarheden die tegelijkertijd in dezelfde ‘ruimte’ bestaan. Alles komt dus uiteindelijke op één van deze twee neer. Alle gedachten, ideeën, concepten, begrippen, besluiten, keuzes en daden worden door deze twee gestuurd. En tenslotte is er in de werkelijkheid maar één: liefde. De waarheid is dat er alleen liefde is. Het klinkt misschien paradoxaal, maar zelfs angst is op liefde gebaseerd en als angst op de juiste manier gebruikt wordt, drukt hij liefde uit.

2.2 Onnatuurlijke emoties

Emoties zijn de taal van de ziel; en je ziel is jouw waarheid!’

afb. pijnappelklier 7Emoties zijn de taal van de ziel, maar je moet je ervan vergewissen dat je naar je ware emoties luistert en niet naar één of ander nep-model dat je verstand heeft geconstrueerd. 
Emoties zijn negatief noch destructief. Zij zijn ronduit de waarheid. Hoe jij je waarheid tot uitdrukking brengt, is wat telt. Wanneer je je waarheid met liefde uitdrukt, treden slechts zelden negatieve of beschadigde effecten op, en als dat al gebeurt, is dat meestal omdat iemand ervoor heeft gekozen jouw waarheid op een negatieve of beschadigende wijze te ervaren.

Sommige gevoelens zijn ware gevoelens; dat zijn gevoelens die in de ziel zijn geboren. Sommige gevoelens daarentegen zijn vals, nep. Zij worden in je verstand geconstrueerd. Met andere woorden, het zijn helemaal geen ‘gevoelens’. Het zijn gedachten. Gedachten die zich voordoen als emoties. Dergelijke gedachten zijn gebaseerd op jouw eerdere ervaringen en op de waargenomen ervaringen van anderen.
Gedachten zijn geen emoties, het zijn eerder ideeën hoe jij je zou ‘moeten’ voelen. Wanneer gedachten en emoties verward raken, raakt de waarheid uit zicht, verloren. Negatieve gevoelens zijn geen ware gevoelens; het zijn eerder je gedachten over iets, gebaseerd op een eerdere ervaring van jou en van anderen.

2.3 Waarom onderdrukken mensen emoties?

Waarom onderdrukken we meestal onze emoties? Het is ons geleerd om ze te onderdrukken. Het is ons voorgehouden. 

Door wie? Door je ouders, door je opvoeders, door je (school) begeleiders …. door je omgeving.

Waarom doen ze dat? Omdat zij dat van je ouders geleerd hebben en je ouders is het door hun eigen ouders geleerd.

3. Passies komen met gevoelens van angst

Uiteindelijk worden ál je gedachten ingegeven door liefde en angst! Dat is de grote polariteit; de twee tegenovergestelde uiteinden. Alles komt dus afb. pijnappelklier 9uiteindelijke op één van deze twee neer. Alle gedachten, ideeën, concepten, begrippen, besluiten, keuzes en daden worden door deze twee gestuurd. En tenslotte is er in de werkelijkheid maar één: liefde. De waarheid is dat er alleen liefde is. Het klinkt misschien paradoxaal, maar zelfs angst is op liefde gebaseerd en als angst op de juiste manier gebruikt wordt, drukt hij liefde uit.

Voorbeeld:  ‘Angst drukt liefde uit’

Alles drukt liefde uit als het in de hoogste vorm wordt uitgedrukt. De moeder die het kind redt van de aanstormende vrachtwagen, drukt die angst uit of liefde? Allebei, angst voor het leven van het kind en genoeg liefde om haar eigen leven te wagen om dat van het kind te redden. Zo zie je dat angst in zijn hoogste vorm liefde wordt  …. liefde is …… uitgedrukt in angst.

Zo zit dat ook met de andere emoties op de schaal van natuurlijke emoties: verdriet, boosheid en afgunst zijn allemaal vormen van angst, die op zijn beurt een vorm van liefde is. Het één leidt tot het andere! Maar het kan een probleem worden als één van de vijf natuurlijke emoties worden verdraaid. Dan worden ze grotesk en zijn ze niet meer als een vorm – een aftreksel – van liefde te herkennen.

5.0 Hoe kies je op basis van gevoel?

derde oog 6‘In principe kan iedereen het, maar we zijn het verleerd’, zegt Harry Starren, directeur van De Baak, het opleidingscentrum van VNO-NCW. ‘Vraag een kind wat hij wil en hij gaat stralen’. Vraag je het aan een volwassene, dan gaat hij eerst moeilijk kijken, moet hij er vervolgens heel diep over nadenken en in sommige gevallen gaat hij er zelfs bij huilen.
Kinderen daarentegen zijn niet gehinderd door een ‘vervuilde geest’; een geest (niet je ziel) overladen met en door overtuigingen van die ander. Omdat we in een sociaal systeem acteren, laten we ons graag beïnvloeden door onze omgeving, onze ouders, leraren en vrienden. We zetten als het ware onze eigen wil of eigen opvattingen aan de kant voor sociaal wenselijk gedrag. Maar als je je eenmaal sociaal weet te gedragen en rekening houdt met anderen, sta je voor de paradoxale opdracht dat je weer moet leren voelen wat je zelf wilt!

 6.0  Barrières die onze passie in de weg staan:

Er zijn echter barrières die onze passie in de weg staan. Ik noem er enkele: 

 1. Afscherming van de pijn van anderen

  Als we in ons eigen cirkeltje rond gaan draaien, ons isoleren en ons van de wereld en haar problemen afsluiten, voelen we geen pijn. Afgeschermd leven is niet alleen een belangrijke trend in onze maatschappij, het is ook voor velen een realiteit geworden. We kunnen ons veilig voelen in ons eigen cultuur en terugtrekken in ons eigen huizen, maar dan zijn we ook ‘beveiligd’ tegen het ontdekken van Gods Plan voor ons leven. Het is mogelijk dat we ons teveel afsluiten als we daardoor de pijn van de wereld om ons heen zien, maar het is en blijft een reëel onderdeel van het totale levensplan dat je ooit-eens hebt aanvaardt. Je kunt jezelf altijd afvragen bij het zien van TV beelden: ‘Raakt het me, ja of neen?’ Of, ‘wat bezielt me?’

 2. Onze hebzucht
  Het is meer dan waarschijnlijk dat we ons bezighouden met óf onze hebzucht, óf in het andere uiterste geval de nood van anderen. Hetafb. drie eenheid 5 probleem  is dat mensen die zo met zichzelf bezig zijn, heel ‘kleine mensjes’ worden. Zo klein dat er bijna geen ruimte meer over is voor anderen; voor contact met die ander. Als we ons op onszelf richten, lijken onze eigen behoeften zó groot, dat er weinig emotionele energie overblijft. Als onze emotionele energie minder wordt, wordt ons vermogen God of je innerlijke (hogere) zelf te horen uitgeschakeld! En, dat is niet de bedoeling van het leven.

‘Passie is een slecht regulatiemechanisme, maar wel een krachtige drijfveer’. [Ralph W. Emerson]

3. Geestelijke barrières

Hoogleraar psychologie, Sandra Tulp die o.a. voor Schouten & Nelissen een training ‘Werken met intuïtie’ verzorgt, geeft aan dat je tijd moet leren maken om te voelen wat je voelt. ‘Waar je aandacht aan geeft, wordt sterker’. Als je gaat piekeren over het feit dat je niet weet wat je wilt, wordt dat gevoel dat je niet kunt kiezen alleen maar sterker. Dat werkt volgens het principe van de niet-aan-witte-beren-denken-opdracht. Als ik jou vraag niet aan witte beren te denken, moet je er steeds aan denken. Alles waar je mee bezig bent, krijg een verhoogde toegankelijkheid in je hoofd. Dat principe is zelfs zo sterk dat mensen die aan professoren denken – die wij associëren met intelligentie – een intelligentietest beter maken dan mensen die aan secretaresses denken. 

Priming heet dat. Volgens hoogleraar Sandra Tulp en Roos Vonk [1] trigger je het bewustzijn; je geest, niet je hogere zelf of ziel!

afb. drie eenheid 14Het echte gevoel is ondergesneeuwd onder allemaal rationele argumenten. Een andere manier om aan die rationele overwegingen te ontsnappen  om mensen een heel ander perspectief in te laten nemen. Je zou jezelf eens de vraag moeten stellen, wat je zou doen als je hoofdprijs in een loterij hebt gewonnen; bijvoorbeeld 20 miljoen.
‘Iedereen begint dan met reizen en geld aan goede doelen geven. Maar als je er dieper op ingaat, zegt niemand: ik ga voor de rest van mijn leven met mijn luie reet in het zand zitten. Iedereen gaat op een gegeven moment toch weer activiteiten ontplooien, dingen doen, dingen maken. De mens is nu eenmaal een werkbijtje dat graag nuttig bezig is’.

Het leven is daarom ook een veranderingsproces. Niets blijft gelijk. Alles beweegt. Er is niets dat niet in beweging is. Stil staan, gelijk blijven, of proberen gelijk te blijven, gaat tegen alle Wetten van het Leven in. Verander dus. Verander je ideeën over ‘goed’ en ‘fout’. Verander je opvattingen over alles en nog wat. Verander je structuur, je constructies, je modellen, je theorieën. Want in het nieuwe idee van |Wie-je-bent| vind je groei.
In je nieuwe ideeën over hoe-het-is, vindt de evolutie plaats. In je nieuwe ideeën over alles vind je opwinding, vind je schepping. Daardoor wordt |God-in-jou| verwerkelijkt. De levensenergie, de fundamentele energie van al het leven – ook wel ‘de ziel van God’ genoemd – is permanent in revolutie; in beweging. Alles roteert, ofwel ‘revolteert’. Zelfs onze lichaamscellen zijn permanent in beweging en vernieuwen zich na een aantal jaren. Revolutie is dan ook de basisbeweging van ons leven!


[1] Roos Vonk, hoogleraar Psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen

 7.0 Wanneer is er flow?

Wanneer heb je momenten van flow? Wat merk ik? Passie!!

bloem14aIn flow zijn betekent letterlijk ‘in stroming zijn’. Het is een geestelijke toestand waarbij mensen helemaal opgaan in een bezigheid. Vaak in flow zijn, is een manier om gelukkiger te zijn.

Het gevoel van in flow zijn wordt door de bedenker (psycholoog Csikzentmihalyi) uitgelegd als: “Het compleet betrokken zijn in een activiteit die gericht is op het bereiken van een persoonlijk doel. Het ego valt weg. De tijd vliegt. Elke handeling, beweging volgt logisch op de vorige, zoals bij het spelen van jazz. Je hele ‘zijn’ is betrokken bij de activiteit en je gebruikt je capaciteiten en vaardigheden maximaal.”

Kinderen die aan het spelen zijn, zijn een goed voorbeeld van ‘in flow zijn’. Als een kind bijvoorbeeld met blokken speelt, zal hij zichzelf een doel stellen. Zoals een zo hoog mogelijke toren bouwen. Dat kind zal al zijn mogelijkheden inzetten om zijn doel te bereiken. Hij concentreert zich volledig om zijn hand zo stil mogelijk te houden bij het plaatsen van een blokje. Zo’n kind vergeet zijn omgeving. Als de toren klaar is, is hij blij en trots.

Wat levert het op?

In flow zijn geeft veel positieve energie en een gevoel van voldoening. Alles wat je doet in flow, is van binnenuit belonend en geeft je een gelukkig gevoel. Mensen die vaak in flow zijn, zullen zich gelukkiger voelen.


Hoe kan ik het bereiken?

In flow raken kan alleen door iets te doen. Om voorwaarden te scheppen voor in flow zijn, is een ontwikkelingsproces nodig. Hierbij stellen mensen zichzelf voortdurend vragen. Het doorlopen van dit proces kan jaren duren. Maar bezig zijn met dit proces, levert vaak momenten van in flow zijn op. 

8.0 Slot

Staan al je zintuigen en emoties wel ‘open’ om je passie waar te kunnen nemen. Laat je iets dat je ervaart of overdenkt echt zintuigelijk en emotioneel ‘landen’ in je bewustzijn, of neem je het alleen cognitief waar? Voel je de ervaring, of denk je er alleen over na?
Daarin zit het verschil tussen het wel of niet vinden van de eerste vonken van je passie!

bloem7aWe moeten ophouden naar anderen te luisteren en een begin maken met zorgvuldig naar onszelf te leren luisteren, naar ons hart en naar onze ziel. We moeten ophouden ons leven te leven gericht op de behoeftevoldoening van anderen en onze eigen behoeften ontdekken en deze te uiten. Dit proces vraagt van ons dat we ons uitsluitend concentreren op onszelf en dat we andere mensen in ons leven op de tweede plaats zetten. Als wij dit niet vanaf het begin op een juiste manier doen creëren we geen ruimte voor ons ‘genezingsproces’ – ons spiritueel ontwikkelingsproces - en zullen we vele jaren in dit proces blijven zitten; onze situatie zal hierdoor alleen maar moeilijker en gecompliceerder worden.

Ons leven is het resultaat van onze gedachten, acties en de keuzes die we tot nu toe hebben gemaakt. Het betekent dat wanneer we de manier veranderen waarop we omgaan met onze emoties en gevoelens, ons leven ook zal veranderen.

Wanneer komt jouw gevoel tot uitdrukking  in dit leven? Jouw gevoel, die anderen begint te inspireren, het gevoel dat de ware emoties toon die jij bent, die |ik-ben|. God is ware Emotie, is Goedheid, is Liefde. Als jij nu eens je hart opent en probeert vanuit je ware gevoelens  - je ware, zuivere emoties te spreken - , dan zag de wereld en heel anders uit. Dus spreek met je ware gevoelens, toon je emoties, toon je mededogen, toon je passie zoals Jezus ons dat heeft voorgedaan. Toon je gevoelens!

Hans Zevenboom

Literatuurverwijzing:

1. Boek, ‘Het leven waarvoor je geboren bent’, Dan Millman
2. Boek, ‘Creatief leren dromen’, Günther Feyler
3. Boek, ‘Durf te vertrouwen op je gevoel’, Laura Day

 

 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack