logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

Passie, 'Wat je verlangt kun je aantrekken' - Deel II, Aug. 2017

'Wat je verlangt kun je aantrekken' - Passie, deel II

1.0 Inleiding

‘Zichtbare dingen zijn niet gemaakt van dingen die verschijnen’ [Nieuwe Testament, Paulus]

afb. 10geboden 4Paulus spreekt in de bovenstaande zin over het scheppingsproces. Zou Paulus op deze manier ons een hint hebben willen geven over het manifesteren van onze verlangens in de materiële wereld? Paulus vertelt ons hiermee, dat de creatieve energie solide noch beperkt is. En dat het bij een manifestatie draait om de gedachte, dat je begrijpt dat het vermogen om voorwerpen die je verlangt om aan te trekken, in jezelf ligt. Het zou kunnen zijn dat je nog steeds meent dat dit idee buiten je eigen macht ligt. Maar bekijk de YouTube filmpjes eens van de Magic-man ‘Dynamo’ [Literatuurverwijzing, nr. 10] , waarin hij bijvoorbeeld uit het niets een emmer vol vissen ‘tovert’!

Mensen beschikken zelf over alle bronnen die zij nodig hebben. Alle kennis zit in jezelf. Alles is naar je toegekomen. Ieder moment wat je ooit hebt beleefd, draag je met je mee. Dat zijn goede en slechte ervaringen, maar ze zijn opgeslagen op de ‘harde schijf’. Mensen zijn geneigd om te denken dat ze dingen uit het verleden vergeten of dat herinneringen vervagen. Dat is niet juist. Het kan zijn dat bepaalde dingen naar de achtergrond zijn verdrongen. Maar alle ‘leerstof’ is nog steeds aanwezig.

‘Alles wat je overkomt, is je eigen keuze’.

afb. 10geboden 7Dat is een overtuiging die moeilijk te slikken is, zeker als er iets verschrikkelijks in je leven is gebeurd. Maar het besef dat alles wat je overkomt op één of andere manier je eigen keuze is, kan je ook in een vermogende (innerlijke) stemming [1] brengen. Een ‘vermogen’ dat een positief gedrag produceert, van waaruit je gerichter en beter kunt kiezen. Want realiseer je dat er geen onvermogende mensen zijn. Er zijn alleen onvermogende stemmingen, die vooruitgang blokkeren. Iemand die op een zeker moment in een onvermogende stemming verkeert, is daarmee nog geen onvermogend mens geworden. Hij kan alles, zodra hij zijn onvermogende stemming heeft omgezet in een vermogende stemming. Helaas er zijn veel mensen die in een onvermogende stemming verkeren dan in een vermogende.

Het is jouw geboorterecht om je droom te verwezenlijken.


[1] Stemming, staat, toestand. Het totaal van alle neurologische processen binnen een individu op een bepaald moment. De stemming waarin iemand is, zal als filter werken voor en van invloed zijn op het uiteindelijke resultaat van onze interpretatie van onze ervaring van de werkelijkheid. Je stemming is de neurofysiologische staat waarin je verkeert.

2.0 De zintuigelijke ervaringen

afb. genezing 15De unieke manier waarop ieder van ons de wereld beschouwt, is uitzonderlijk. Ieder moment van ons leven hebben wij te maken met prikkels uit de buitenwereld. Wij ontvangen deze langs verschillende wegen: we nemen beelden waar, we horen geluiden, we registreren smaak en geur, we ervaren lichamelijk contact, we beleven emoties, en we ‘voelen’.
Deze constante stroom van indrukken wordt door de menselijke geest – het geheugen – geregistreerd, geïnterpreteerd, geclassificeerd, geïntegreerd en  daarna opgeslagen. We ervaren iets van buitenaf, waarbij één of meer van de componenten van die ervaring een overeenkomst heet met een reeds eerder (bewust) ervaren belevenis. Hij is eraan gekoppeld. Er vindt een soort kettingreactie plaats, waarbij de opgeslagen beelden, gevoelens, geur- en smaakervaringen en geluiden zich op het bewuste niveau manifesteren.

Het feit dat onze bewuste en onbewuste zintuigelijke ervaringen een grote uitwerking hebben op ons gedrag is niet nieuw. Wat wel heel duidelijk tijdens niet-wetenschappelijke onderzoeken [bijv. NLP, 1] naar voren is gekomen, is dat deze ervaringen opnieuw gerangschikt kunnen worden waardoor het eruit voortkomend gedrag ook verandert kan worden.
Eén van de grote bijdragen van (niet-)wetenschappelijke onderzoekers Bandler en Grinder [2] is dat zij in hun onderzoek tot de ontdekking kwamen, dat ieder van ons zijn eigen unieke systeem van ervaren, verwerken en opslaan heeft én dat de blikrichting van de ogen aangeeft welk van de vijf zintuigen gebruikt wordt om een bepaalde ervaring te verwerken. Eén van de grote verdiensten van NLP is dan ook de ontdekking dat verandering in gesproken taal en lichaamstaal een neurologisch effect hebben en de programmering van de hersenen kunnen beïnvloeden.

Natuurlijk het is tijdens dit korte leven hier op aarde belangrijk om jezelf eens te onderzoeken; waarom je bijvoorbeeld een bepaald gedrag zou willen veranderen, of waarom je een bepaald gedrag vertoont! Of kies je er zelf voor, omdat het goed voor je is, of denk je dat anderen dan meer van je zullen houden, dat ze meer in je zullen geloven?


[1] NLP = Neuro-linguïstisch programmeren wordt meestal gedefinieerd als: ‘de studie van de structuur van de subjectieve (= individuele) ervaringen’.  
[2] Bandler en Grinder, de grondleggers van NLP. Richard Bandler, Gestalttherapeut en John Grinder, hoogleraar in de linguïstiek

3.0 Stemming stuurt gedrag

‘Gedrag is gebaseerd op onze stemming’

afb. genezing 14In mijn schooltijd kreeg je nog een rapportcijfer voor ‘vlijt en gedrag’. Daarmee werd alleen vastgesteld of je je aan de regels van de school hield. Meer niet. Maar gedrag is veel meer dan je alleen maar onderwerpen aan regels en discipline. Het is de manier waarop jij je door de samenleving beweegt. Soepel, swingend, star, nukkig of statisch? Het wordt gekoppeld aan maatschappelijke normen. Maar er is meer aan de hand met gedrag.

Gedrag is gebaseerd op onze stemming. Je gedraagt je dus zoals jij je voelt! Daarom kan de ene dag zo enorm verschillen met de andere. Zou je je niet eens afvragen hoe dat komt? Het antwoord is simpel: je was in een vermogende stemming en dat maakt dat je gedrag zo was dat je bereikte wat je wilde. Stemmingen wisselen en daarmee ons gedrag. Gelukkig zijn we in staat om onze stemming te beïnvloeden en daardoor ons gedrag te sturen. We hoeven niet ‘lijdzaam’ af te wachten wat ons morgen te wachten staat: een rothumeur of een opperbeste bui? Wij hebben dat zelf in de hand door onze hersenen (het bewustzijn, het cel geheugen, niet alleen de breinmassa) de juiste opdrachten te verstrekken.

4.0 Neuro-linguïstisch programmeren

afb. genezing 12Neuro-linguïstisch programmeren [kortweg NLP] wordt meestal gedefinieerd als: ‘de studie van de structuur van de subjectieve (= individuele) ervaringen’. Daarbij staat de term ‘neuro’ voor de stelling dat onze innerlijke ervaring het resultaat is van weergaven in het centrale zenuwstelsel. ‘Linguïstisch’ duidt op het feit dat we de taal gebruiken om die weergaven te ordenen, en ‘programmeren’ staat voor het idee dat we onze innerlijke weergaven van de wereld kunnen organiseren om specifieke doelen te bereiken.
Kort gezegd maakt NLP duidelijk dat ons gedrag veelal bepaald wordt door een aantal basisprogramma’s, een serie voorgeprogrammeerde stappen en (onbewuste) reacties. Veel van deze basisreacties zijn in onze vroege kinderjaren ontstaan. Toch is het niet altijd nodig om het hoe en waarom van een oud patroon te kennen om veranderingen aan te kunnen brengen. Eén van de grote verdiensten van NLP is de ontdekking dat verandering in gesproken taal en lichaamstaal een neurologisch effect hebben en de programmering van de hersenen kunnen beïnvloeden.

De magie van NLP is naast het in kaart brengen van iemands unieke ideaal of doel, vooral gelegen in het bereiken van dit doel door het volgen van een praktisch pad.
Eén van de belangrijkste basisstellingen van NLP is dan ook de volgende: als één mens tot een bepaald iets in staat is, dan is dat ook mogelijk voor ieder ander, dus ook voor jou als je dat wilt. Het is alleen de vraag hoe je dat succespatroon tot een deel van je eigen ervaring kunt maken. [Nieuwsbrief, Jezus’ geneeswijze modelleren’- deel II, Okt. 2016][1]
Het cruciale punt is echter: geloof je dat dit te bereiken is of geloof je dat dat onmogelijk is? Door te ontkennen dat het mogelijk is, zal je nooit stappen nemen om uit te vinden of het haalbaar is en bewijs je – per definitie – dat het onmogelijk is. Door te accepteren dat als iemand zichzelf duidelijke doelen kan stellen en die kan bereiken, dit voor jou ook mogelijk is en daarmee open je de ruimte om dit ook te leren en te doen. Dat laatste punt sluit goed aan bij een andere belangrijke basisstelling van NLP: ‘Er zijn geen fouten, er is alleen maar feedback’! [2]


[1] Modelleren. Het proces waardoor de sequentie van innerlijke representaties en gedragingen die iemand in staat stellen om een taak te vervullen wordt ontdekt. Als de componenten van de strategie, taal, overtuigingen, innerlijke processen, en gedrag in detail in kaart zijn gebracht, kan de vaardigheid veel gemakkelijker door iemand worden geleerd. 
[2] Nieuwsbrief, 'Geestelijke Geneeskracht' - deel III, December 2015

5.0 Overtuigingen  

Het hoe en het waarom

Gewoonlijk denken we over overtuigingen [1] in termen van belijdenis of doctrines. Maar in de meest fundamentele zin is een overtuiging ieder(e) leidende principe, uitspraak, geloof of passie die/ dat betekenis en richting in het leven kan geven. Overtuigingen kun je beschouwen als voorgevormde benaderingen van waarnemingen die onze communicatie met onszelf op een consistente manier ‘filteren’.

 • Overtuiging is niets anders dan een stemming, een innerlijke presentatie die het gedrag regeert;afb. drie eenheid 7
 • Overtuigingen lijken op opdrachtgevers van onze hersenen. Wanneer wij congruent geloven dat iets waar is, is dat als een opdracht aan de hersenen, hoe en wat er gepresenteerd moet worden.
 • Overtuigingen levert een direct ‘commando’ aan het zenuwstelsel en indirect aan het hormoonstelsel. Als je gelooft dat iets waar is, kom je letterlijk in de stemming van de waarheid ervan.
 • Overtuigingen zijn generalisaties en hebben een structuur. Een structuur in termen van subtiele verschillen in de kwaliteit van innerlijke beelden, geluiden en gevoelens. M.a.w. de ervaring van ‘ergens van overtuigd zijn’, hangt samen met het soort beelden, geluiden en gevoelens die we innerlijk ervaren. Dit geeft aanknopingspunten voor verandering van onze overtuigingen.
 • Onze overtuigingen bepalen onze vermogens en gedragingen.
 • Ons wereldmodel is een systeem van overtuigingen.

Effectief behandeld, kunnen overtuigingen de machtigste krachten zijn om goede en zinvolle zaken in je leven te creëren. Anderzijds kunnen die je reacties en gedachten belemmeren net zo verwoestend zijn als vermogende overtuigingen je kunnen bekrachtigen. In feite is er geen machtiger, richtinggevende kracht voor menselijk gedrag dan overtuiging!


[1] Nieuwsbrief ‘Overtuigingen’, Aug. 2009

6.0 Waar komen overtuigingen vandaan?

 1. De direct omgeving. ‘Modellering’ is iets wat we constant doen. De werkelijke nachtmerrie is het effect van de omgeving op overtuigingen en je dromen. ‘Als je in armoede en wanhoop opgroeit, komen ook je modellen (modellering) voor eventuele mogelijkheden daar vandaan.
 2. Gebeurtenissen klein of groot kunnen overtuigingen helpen kweken. Ervaringen in het leven die we nooit zullen afb. drie eenheid 3vergeten, die zo’n indruk – bijvoorbeeld bomaanslag met vele doden - hebben gemaakt dat ze in ons geheugen gegrift zijn. Dit soort ervaring dat de overtuiging vormt en die ons leven verandert.
 3. Via kennis. Kennis is één van de belangrijkste manieren om door de grenzen van een beperkende omgeving heen te breken. Ongeacht hoe grimmig je wereld is, als je kunt lezen over wat anderen bereiken, kun je de overtuigingen creëren die je instaat stellen om te slagen.
 4. Een 4de manier waarop resultaten worden gecreëerd, is via onze eerdere resultaten. De zekerste manier om een overtuiging dat je iets kunt scheppen, is door één keer – ja, slechts één keer – te doen, reeds te hebben ervaren.
 5. Een 5de manier om overtuigingen te vestigen is in jouw geest, jouw wens voor de toekomst te creëren, alsof het nu was! ‘Resultaten vooraf ervaren’.

Als je in je geest een helder beeld creëert van het gewenste resultaat en het representeert alsof je het al hebt bereikt, dan zal je in een stemming komen die je in het bereiken van je gewenst resultaat steunt. Dus je bent niet zomaar een blad in de wind.
Zodra je tot de ontdekking bent gekomen dat je overtuigingen en gedragingen jouw leven ‘beheersen’, dan kun je het heft in eigen hand nemen door ze te veranderen. Je kunt dus veranderen. Ieder moment van de dag kun je veranderen, zodra je bereid bent. Je kunt dus bewust je leven sturen in plaats van onbewust door het leven te gaan.

7.0 De kracht van het geloof

‘Als je maar gelooft, alles is mogelijk voor hem die gelooft’
. [Marcus 9:23]
U geschiede naar uw geloof’. [Matth. 9:29]

Het absolute geloof

afb. drie eenheid 18Deze teksten van Marcus en Mattheüs geven aan dat geloof één van de allerbelangrijkste sleutelfactoren is, die helpen om een wonder te laten plaatsvinden. Zelfs de moderne medische wetenschap erkent de genezende invloed van overtuigingen in de vorm van het ‘placebo effect’.
Jezus had het unieke vermogen om mensen gemakkelijk op consequente wijze te helpen beperkende overtuigingen te veranderen en die nieuwe overtuigingen te vestigen die nieuwe mogelijkheden boden. De kernvraag  bij modeleringsproces [NLP-techniek, (1)] is: ‘Hoe deed Jezus dat?’

Eén van de sleutels van zijn toegepaste strategieën is te vinden in zijn onderwijzingen en gelijkenissen. De gelijkenis van ‘De zaaier en het zaad’.

‘Hoor toe, ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. En het geschiedde in het zaaien, dat het ene deel zaads viel bij de weg; en de vogelen des hemels kwamen en aten het op. En het andere viel op het steenachtige, waar het niet veel aarde had; en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden, en omdat het geen wortel had, zo is het verdord. En het andere viel in de doornen, en de doornen wiesen op, en verstikten hetzelve, en het gaf geen vrucht. En het andere viel in de goede aarde en gaf vrucht, die opging en wies; en het ene droeg dertig- en het andere zestig-, en het andere honderdvoud. En hij zie tot hen: Wie oren heeft om te horen, die hore’. [Marcus 4:2-9]

Jezus legt aan zijn discipelen uit, dat het zaad als een nieuw idee of een nieuwe overtuiging beschouwd kan worden. Maar voordat de nieuwe overtuiging kan groeien, is het nodig eerst het in de juiste context te plaatsen. Als er geen interne referentie-ervaringen zijn voor de nieuwe overtuiging om ‘wortel te schieten’, dan zal deze verdwijnen, indien zij geconfronteerd worden met enig kritiek. De vogel pikt het weg vanuit het hart.
Als er geen ervarings-‘bodem’ is waar deze in kan groeien, dan is alles wat iemand maar hoeft te doen, je vreemd aan te kijken en je denkt dan direct: ‘Oh, ik geloof dat ik stom bezig ben, etc.’. Dus als de nieuwe overtuiging ‘langs de kant van de weg valt’, dan is deze alleen maar oppervlakkig. Je praat erover, maar je hoort, ziet, proeft en voelt het niet. Deze nieuwe overtuiging is dan snel verdwenen.
Wanneer een nieuwe overtuiging op ‘rotsachtige grond valt’ dan wordt deze geblokkeerd door – zoals Jezus uitlegt – afb. drie eenheid 20de verharding in het hart’. Deze ‘rotsen’ kunnen verband houden met vroegere, minder prettige ervaringen, dingen waarbij je er nog niet klaar voor bent om ze los te laten. De wortels van de nieuwe overtuiging kunnen dan niet groeien. Het is dus belangrijk om manieren te vinden om de rotsen te verwijderen en zo in een vruchtbare bodem te veranderen.
Wanneer een nieuwe overtuiging ‘tussen de doornen valt’ is er één die geconfronteerd wordt met strijdige overtuigingen, incongruentie of ‘gedachten-virussen’. Deze weerstanden kunnen zowel van externe als van interne bronnen komen. Conflicterende overtuigingen zijn te vergelijken met de doornen, die de nieuwe overtuiging overschaduwen of ‘verstikken’. Het is niet nodig de ‘doornen’ te vergiftigen of te vernietigen, maar ze moeten worden verwijderd, weggenomen of ‘uitgezocht’ worden. 

De kracht van deze metafoor is dat ‘genezen’ (het innerlijke genezen’) wordt vergeleken met ‘tuinieren’. Je kunt er niet voor zorgen dat een boom groeit. Je kunt echter wel de bodem bewerken. De tuinman gaat niet ‘deze boom laten groeien’, maar wat de tuinman wel kan is de rotsen (de blokkades, de overtuigingen; jouw energiegeschiedenis) verwijderen en ervoor zorgen dat de grond vruchtbaar is. Dat is de essentie van Jezus’ kijk op veranderingen aanbrengen.


[1] Modelleringsproces/ modelleren = Het proces waardoor de sequentie van innerlijke representaties en gedragingen die iemand in staat  stellen om een taak te vervullen wordt ontdekt. Als de componenten van de strategie taal, overtuigingen, en gedrag in detail in kaart zijn gebracht, kan de vaardigheid veel gemakkelijker door iemand worden geleerd…

8.0 Energie als kracht die kan worden aangeboord

afb. engelen 7Fysici weten heel veel over energie. Wat energie in feite is blijft nogal mysterieus. Is energie uiteindelijk zuiver potentieel? Voor denken is energie nodig. Is energie een manifestatie van bewustzijn in verschillende vormen? Over het algemeen wordt energie opgevat als het ‘vermogen om arbeid te verrichten’ of verandering teweeg te brengen. Energie wordt beschouwd als een manifestatie van het beginsel van werking. Werking is energie maal tijd (energie x tijd), en wordt door de interactie van een foton met materie mogelijk gemaakt! De interactie, deze kracht heeft veel eigenschappen die onmogelijk met onze fysieke zintuigen kunnen worden waargenomen.
Energie zit in alle dingen in ons universum en heeft door middel van iets wat we aantrekkingskracht noemen, invloed op de voorwerpen eromheen. Deze invloeden kunnen we in magnetische velden gemakkelijk aan het werk zien, maar toch zijn we niet in staat de vormloze energie met ons zintuigelijk systeem waar te nemen. De kracht is aanwezig, trekt aan en stoot af, en bevindt zich overal op aarde!

‘Wij zijn energiewezens’

Als hij overal aanwezig is, dan zit hij ook in ons! We kunnen de gevolgen zien, maar de kracht zelf is altijd ongrijpbaar en in beweging. De aarde draait en is permanent in beweging. Alles op aarde maakt onderdeel uit van deze beweging. Jij bevindt je op de aarde. De energie die de aarde voortbeweegt, beweegt jou voort. De energie die het ware wezen van de aarde is, bevindt zich in jou. Zij is magnetisch en elektrisch van aard en heeft een ingebouwde aantrekkingskracht.
De essentie van manifestatie is dat wij deze energie kunnen gebruiken omdat we zelf deze energie zijn. We kunnen deze universele energie gebruiken om ons tot de voorwerpen van ons verlangen te breng, omdat dezelfde energie die zich bevindt in hetgeen we verlangen, zich ook in ons bevindt en vice versa. Door middel van het in lijn brengen van deze twee aspecten en wilskracht kunnen wij deze kracht aanboren.

Dingen in het fysieke wereld brengen, is een proces dat we schepping noemen. Datgene wat we scheppen, heeft te afb. engelen 5maken met het aanwenden van dezelfde macht die zich in alle scheppingen bevindt. Het gaat alleen maar om de mate waarin. Er bestaat absoluut geen verschil tussen de macht of kracht die iets uit de wereld der golven in de wereld van deeltjes brengt en de macht die jouw gedachten of mentale beelden vormgeeft. ‘De wereld van de (Heilige) Geest’ – de Ziel van God - van waaruit alle materie is afgeleid en de wereld van materie vormen één harmonieus geheel. Zij vormen een onafscheidelijk geheel! En om dit in perspectief te brengen, moet je manifestatie beschouwen als niets meer dan het omvormen van golven mogelijkheden in deeltjes realiteit.

Onthoud: wij zijn energiewezen; wij zijn dus vormveranderaars!

Dit proces van omvormen, vereist energie. Deze energie is onzichtbaar maar altijd in alles aanwezig. Ook in ons! Je gedachten en visualisering vormen de bron van manifestatie. Deze energie moet je activeren en voor je laten werken. Het proces waarbij een mentaal beeld wordt opgeroepen en de toepassing hiervan op het manifestatieproces of het scheppingsproces kun je ervaren, wanneer je je in een staat van volledige overtuiging bevindt. Een deel van jou – je innerlijke of hogere zelf, je ziel – weet, dat je met deze energie datgene wat je verlangt tot je aan kunt trekken!

9.0 De machtige uitwerking van aantrekkingskracht

In ieder van ons bevindt zich een macht of een kracht waardoor je een gedachte of beeld vorm kunt geven. Deze macht of kracht van het mentale beeld (een onderdeel van de werkwijze van magic-man Dynamo) is de energie van aantrekkingskracht die zich in alle scheppingsprocessen bevindt. Bovendien is zij identiek aan de aantrekkingskracht. Deze kracht of macht is de essentie van het leven.

Dat waar je aandacht aan schenkt, groeit’

afb. engelen 15Misschien helpt het je een beetje wanneer je jezelf ziet als een manier waarop God details aanbrengt; dat God zich manifesteert via jou. Als je deze kracht gebruikt, ben je op geen enkele wijze bezig om de wetten van de natuur te veranderen of te verhinderen. Je vervult de wetten; Zijn Wetten! Deze onlosmakelijk, goddelijk kracht is de basis voor de mysterieuze aantrekkingskracht die jouw verlangens tot je aantrekt. Deze kracht gedijt op geluk, liefde, vreugd, tevredenheid en vredigheid, want dat is wat je hogere zelf vertegenwoordigd. Hoe zaliger en lief-hebbender je bent, hoe meer de goddelijke ziel details in jou brengt en hoe goddelijker je wordt.
Als je mentale beelden bestaan uit het omgeven zijn door dingen die je verlangt, en als deze in vreugde en geloof geworteld zijn, zullen je creatieve gedachten deze ‘dingen’ in je leven aantrekken. Dit klinkt misschien iets te sterk als wensdenken, maar geloof mij het is veel meer dan alleen wensen en hopen. Het verschil is dat je erkent dat de macht of kracht tot alleen het hebben van een gedachte een goddelijke macht is; een scheppende kracht is. Het is daarom belangrijk dat je in termen kunt denken die verder gaan dan onze zintuigen.
Energie – de goddelijke Levensenergie, de Levenskracht of chi of prana – is de creatieve levenskracht die ons de dingen laat doen die we met onze zintuigen waarnemen. Deze energie schenkt ons de macht of kracht gedachten te hebben, en is dezelfde energie die in alles wat buiten ons lijkt te staan. Je mentale beelden vormen een integraal deel van deze aantrekkingskracht.

10.0  Het vormen van mentale beelden

Wat je niet moet vergeten, is dat mensen nooit iets scheppen zonder te beseffen dat het scheppingsproces zijn oorsprong vanuit deze drie delen heeft. De hulpmiddelen voor het scheppen zijn: de gedachte, het woord en de daad.afb. genezing 3 Onze functie bestaat dus niet uit het scheppen van iets ‘nieuws’ (Alles is reeds geschapen, niets is nieuws en onbekend in het Multiversum), maar uit het aantrekken, verenigen en verspreiden van wat al bestaat! Scheppingen zijn eigenlijk nieuwe combinaties van reeds bestaande materialen.
Ik heb het hier niet over het scheppen van nieuwe energie,  maar over het omvormen van de ene vorm van energie in de andere. Onze scheppingsmacht of- kracht bestaat uit de mogelijkheid de energie van onze gedachten om te zetten in een nieuw gematerialiseerde vorm. Het gevolg is manifestatie!

Vaak begint het scheppen met een idee, een concept, een visualisatie of simpel een gedachte. Al het (waarlijk) scheppen of creëren begint met:

 1. het denken dat uitgaat van de ziel (gaat uit van de ‘Vader’)
 2. al het scheppen ontwikkelt zich tot het woord (‘bid en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden’).
 3. al het scheppen vindt vervulling in de daad; de actie (‘het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond’).

Let wel er zijn drie scheppingsniveaus!

 1. dat waaraan je denkt, maar nooit uitspreekt, schept op het ene niveau.
 2. dat waaraan je denk én over spreekt, schept op het andere niveau.
 3. dat wat je denkt, waarover je spreekt én wat je doet, wordt kenbaar in jouw werkelijkheid.

afb. 10geboden 6Het scheppingsproces verlangt nog iets bijzonders; iets extra’s!! ‘Het is onmogelijk over iets te denken én te spreken of om iets te doen, waarin je niet werkelijk gelooft!! Daarom moet het scheppingsproces ook geloof insluiten of - op zijn minst - kennis. Dit is het absolute geloof! Dit is iets met zekerheid weten of innerlijk weten!
Er is nog één onontbeerlijke voorwaarde t.a.v. de manifestatie van dat beeld in de zichtbare, concrete wereld. De wereld van (Heilige) Geest – de Al-scheppende Intelligentie, de Ziel van God - is immuun voor het concept tijd en ruimte. Daarom moet het beeld in het hier en nu gevormd worden of helemaal niet. Wanneer je dit bewustzijn eenmaal bezit, zal je de noodzaak begrijpen dat je de vervulling van je verlangen moet afbeelden alsof het op spiritueel niveaus reeds volbracht is. Je moet innerlijk weten – met zekerheid weten – dat datgene wat je verlangt er al is! Je moet weten dat de energie hier is en je niet bezighouden met de vraag hoe dat zo is gekomen. Immers, als het doel bereikt is, dan is er gezorgd voor de middelen en je kunt het loslaten in de wetenschap dat succes verzekerd is.

Het actieve deel van het scheppen omvat daarom altijd kennis. De positie van het weten (het zeker weten) is er dus één van intense en ongelooflijke dankbaarheid. Het is de dankbaarheid vooraf!! En dat is misschien wel de grootste sleutel tot het scheppen: vóóraf aan het scheppingsproces dankbaar zijn. Het is het onbetwistbare teken van meesterschap. Alle meesters weten vooraf dat de daad is verricht.

10.1 Werkt dit allemaal ook voor ons?

afb. 10geboden 20God zegt hierover in de boeken van Neale Donald Walsch: ’Het werkt op die manier voor jullie allemaal. Sommigen passen het systeem bewust toe, anderen gebruiken het onbewust. Sommigen onder jullie wandelen wakend en anderen slaapwandelen. Maar jullie scheppen jullie (eigen) werkelijkheid – scheppen , niet ontdekken – en gebruiken de kracht die Ik jullie heb gegeven volgens het proces dat Ik net heb beschreven’.

‘Geniet van alles dat je schept en hebt geschapen. Een deel ervan verwerpen, is als een deel van jezelf verwerpen. Wat zich ook presenteert als deel van jouw schepping, eigen het je toe, zegen het, wees er nu dankbaar voor. Tracht het niet te veroordelen (te vervloeken), want iets veroordelen is jezelf veroordelen! Indien er een bepaald aspect van de schepping is dat je niet bevalt, zegen het dan en verander het eenvoudigweg. Kies opnieuw. Roep een nieuwe realiteit op. Overdenk een nieuwe gedachte. Zeg een nieuw woord. Doe iets nieuws’. [Boeken van Neale D. Walsch]

Onthoud: Je leeft niet om elke dag te ontdekken of te leren, wat die dag voor je inhoudt, maar om hem te scheppen, te creëren. Je schept je realiteit elke minuut, zonder het te beseffen. Het leven is daarom geen leerschool! Wij zijn niet op aarde om te leren! Wij zijn hier op aarde om te herinneren én te her-scheppen.

10.2 Methode

Het is geen recept voor nietsdoen, maar voor eerder voor het loslaten van zorgen, spanning, (vooral) angst en afb. 10geboden 10ongeloof. Je werkt aan de formulering van je mentale beelden en je doet dit met de wetenschap dat de uitkomst is verzekerd. Wat je doet, is dat je toestaat dat de ene Grote Intelligentie – God, |Al-Wat-Is| - samenwerkt met de andere. Zij doet het voor jou, maar samen met jou. Hiermee erken je het bestaan van God, het Levensproces, van |Alles-wat-er-Is|.

Je maakt een voorstelling van wat je wil in de Universele Heilige Geest en je gaat kalm en wetend aan de hand van dat beeld te werk, waarbij je de Grotere, alomvattende Intelligentie en de Intelligentie van jezelf – je innerlijke of hogere zelf, je ziel - dat onderdeel uitmaakt van die Grotere Intelligentie, door jou heen werken om de resultaten te produceren. Je laat alle angst los en keert terug naar de gewone dingen in je leven met de zekerheid dat de noodzakelijke voorwaarden binnen niet al te lange tijd in zicht komen of er al zijn. De kunst is om alert te blijven op elke kleine omstandigheid die wijst op het prille ontspruiten van het zaadje dat je in de Universele (Heilige) Geest – de Ziel van God – hebt gepland.

Maar als we willen manifesteren, moeten we oude overtuigingen overboord gooien en een innerlijke wijsheid adopteren. Hoe meer je deze mentale beeldvorming met overtuiging en enthousiasme toepast, hoe waarschijnlijker het is dat je het zich ziet manifesteren. Wat je doet, is letterlijk in detail visualiseren wat je wil manifesteren. Je maakt je los van de uitkomst en hoe het wordt bewerkstelligd. Je bent niet bezig te scheppen, maar je trekt wat al in de schepping is tot je aan en laat de Energie van de Grote Heilige Geest dit omvormen in de energie van materie. Je ziet tot in het kleinste detail wat je wilt en je herhaalt dit beeld met geloof in de absolute macht die zich in alles bevindt, ook in jou!

11.0 Wanneer het niet werkt

afb. 10geboden 29De voornaamste oorzaken van ‘mislukkingen’ ( mislukkingen bestaan niet, het zijn slechts ervaringen) zijn gebrek aan vertrouwen en te veel inspanning.
Als je weet hoe je geest functioneert, ontleen je daaraan een zeker vertrouwen. Maar je moet je goed realiseren, dat je onderbewuste – je innerlijke zelf – aan de verwerkelijking van het denkbeeld (je creatie) begint te werken, zodra het dit denkbeeld heeft geaccepteerd! Het benut al zijn machtige hulpbronnen om dat te bereiken en activeert alle geestelijke en spirituele wetten waarmee het in harmonie samenwerkt. Dit beginsel geldt voor zowel goede als slechte denkbeelden.

‘Probeer nooit je onderbewustzijn – je hogere zelf – met je wilskracht tot aanvaarding van je denkbeeld te dwingen’

Je zult nooit resultaat boeken d.m.v. geestelijke dwang: je onderbewustzijn gehoorzaamt niet aan dwang, maar reageert alleen op je absolute geloof en de aanvaarding van je innerlijke of hogere zelf. Het uitblijven van resultaat kan ook voortkomen uit kreten als: ‘Alles gaat steeds beroerder’, ‘Mijn gebed wordt nooit verhoord’, ‘Ik zie geen uitweg meer’, ‘het is hopeloos’, ‘Ik weet niet meer wat ik moet doen’, ‘Ik ben helemaal de klus kwijt’, ‘Ik zit helemaal in de knoop’, ‘Ik wil genezing, maar dat is onmogelijk’, ‘ik wil uit alle macht genezing’, ‘Ik dwing mezelf tot bidden’. Als je zulke dingen zegt, krijg je nooit een reactie van je onderbewustzijn, omdat het daaraan niet kan meewerken! Met andere woorden: je komt geen stap dichter bij het beoogde resultaat.

Als je een taxichauffeur zes verschillende opdrachten binnen vijf minuten tijds verstrekt, zal de man hopeloos in de war raken en waarschijnlijk weigeren verder te rijden. Met opdrachten aan het onderbewustzijn – je ziel – is het precies zo gesteld. Je moet een duidelijk omlijnd doel voor ogen hebben. Daartoe zal je vastberaden tot de conclusie moeten komen dat er wel een uitweg is; dat er wel degelijk een oplossing bestaat voor de ziekte die je kwelt. Alleen het alwetende intelligentie van je onderbewuste kent het antwoord. Zodra je in je bewuste denken die duidelijk omlijnde conclusies hebt getrokken, heb je in feite een besluit genomen en leer je de waarheid kennen van de uitspraak: ‘U geschiede naar uw geloof’.

‘Elke vorm van geestelijke dwang is een blijk van angst en twijfel’

afb. drie eenheid 8Het ego (het ik-bewustzijn, de geest) probeert dus dingen af te dwingen wanneer het lijkt alsof het niet gaat zoals we zouden willen. Begrijp dat het weinig zinvol is om de jonge groentescheuten uit de aarde te trekken wanneer ze in het voorjaar net boven de grond uitsteken. Ze moeten in hun eigen tempo kunnen groeien en zullen in de juiste periode tot bloei komen. Als jouw beeld zich niet manifesteert binnen de tijdspanne die jij ervoor hebt gepland, ontspan dan en trek je terug in de wetenschap dat het zich in het spirituele rijk op zijn plaats bevindt. De energie is er dankzij de macht van je visualisatie. Tijd is nu eenmaal geen herkenbaar kenmerk van de alles scheppende Wijsheid.
Nog een aandachtspunt dat verklaart waarom je beelden zich niet in de materiële wereld vertonen, is misschien de regelmaat waarmee je je beelden verandert! De kracht waarmee je werkt, is een gevoelige macht die vereist dat je op toegewijde en consistente manier je mentale beelden vormt.
Ook kan het zijn dat je geprobeerd hebt je kracht te misbruiken door de Universele Intelligentie beperkingen en onzekerheden op te leggen. Deze alles scheppende wijsheid – God – is op geen enkele wijze afhankelijk van specifieke mensen of dingen [1]. Als je haar bevelen begint te geven en eisen stelt of erop staat dat zij via een bepaald kanaal werkt, zal zij niet aan je eisen toegeven.


[1] Nieuwsbrief, 'De God van Morgen'. 

11.1 Roep geen weerstanden op

Gebruik je voorstellingsvermogen i.p.v. je wilskracht

afb. genezing 20Als je je onderbewustzijn – de innerlijke kracht van je ziel -  benut, behoeft je geen weerstanden te overwinnen. Dus is het aanwenden van wilskracht overbodig. Je zult merken dat je verstand de neiging heeft hindernissen op te werpen; dat het ego probeert dingen af te dwingen wanneer het lijkt alsof het niet gaat zoals we zouden willen. Begrijp dat het weinig zinvol is om de jonge groentescheuten uit de aarde te trekken wanneer ze in het voorjaar net boven de grond uitsteken. Ze moeten in hun eigen tempo kunnen groeien en zullen in de juiste periode tot bloei komen. .
Als jouw beeld zich niet manifesteert binnen de tijdspanne die jij ervoor hebt gepland, ontspan dan en trek je terug in de wetenschap dat het zich in het spirituele rijk op zijn plaats bevindt. De energie is er dankzij de macht van je visualisatie. Tijd is nu eenmaal geen herkenbaar kenmerk van de alles scheppende Wijsheid. Nog een aandachtspunt dat verklaart waarom je beelden zich niet in de materiële wereld vertonen, is misschien de regelmaat waarmee je je beelden verandert. De kracht waarmee je werkt, is een gevoelige macht die vereist dat je op toegewijde en consistente manier je mentale beelden vormt.
Ook kan het zijn dat je geprobeerd hebt je kracht te misbruiken door de Universele Intelligentie beperkingen en onzekerheden op te leggen. Deze alles scheppende Wijsheid – God, de Universele Oneindige Intelligentie, |Alles-Wat-Is| – is op geen enkele wijze afhankelijk van specifieke mensen of dingen [1]. Als je haar bevelen begint te geven en eisen stelt of erop staat dat zij via een bepaald kanaal werkt, zal zij niet aan je eisen toegeven.

Ontspanning is de sleutel tot slagen’

Volhard in een eenvoudig, kinderlijk-naïef geloof (het absolute geloof, het zeker-weten)  dat wonderen bewerkstelligt. Maak desnoods een voorstelling van jezelf zonder je ‘aandoening’ of probleem. Leef je in het gevoel van gelukzaligheid in, dat bezit van je zal nemen, als je gezondheid is hersteld of je probleem is opgelost. Vergeet alle overbodige franje en bewandel de kortste en eenvoudigste weg: die is altijd de beste.
De Bijbel zegt dat ‘U alles zult ontvangen, wat u gelovig vraagt’. Geloven is iets voorwaar aannemen en ernaar leven.


[1] Nieuwsbrief ‘De God van Morgen’.

12.0 De tegenstelling tussen wens en fantasie

‘Je fantasie is je krachtigste vermogen’
‘Je bent zoals jij jezelf voorstel’

Als jij van je wilskracht gebruikt maakt, ga je er in feite van uit dat er weerstand moet worden overwonnen. Concentreert je geest (het verstand, je bewustzijn, het cel geheugen, niet alleen de breinmassa) zich op het middel om een moeilijkheid te overwinnen, dan houdt hij zich niet meer bezig met het eigenlijke doel.
In Mattheüs 18, 19 wordt gezegd:  ‘….. als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het zal hun ten veel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is’. Wie worden er bedoeld met deze twee?

afb. Psychiatrie 18Deze uitspraak van Mattheüs heeft betrekking op de harmonieuze eenstemmigheid, overeenstemming of samenwerking tussen je bewustzijn (de geest) en je onderbewustzijn (je hogere of innerlijke zelf) inzake een bepaald verlangen, denkbeeld of idee. Als er nergens in je geest tweestrijd heerst, zal je gebod worden verhoord.
Je kunt elk conflict tussen verlangen en fantasie uit de weg gaan door jezelf in een toestand tussen waken en slapen te brengen; een lichte trance-staat. Een toestand waarin elke inspanning tot een minimum wordt gereduceerd. Je onderbewustzijn komt in deze toestand wat meer naar de bewustzijnsdrempel en je bewustzijnsniveau daalt. Daarom is het moment vóór het slapen gaan het beste geschikt voor het overdragen van een denkbeeld of een gedachte op je onder je onderbewustzijn. Dat komt doordat het onderbewustzijn zowel vlak vóór het slapen gaan als vlak ná het wakker worden zeer ontvankelijk is voor indrukken. In deze staat kunnen de negatieve gedachten en denkbeelden (uit je fantasie) die de neiging hebben je wens te neutraliseren en te verhinderen, zich niet langer of veel moeilijker ‘aandienen’. En als je een voorstelling maakt van de verwerkelijking van je wens, en de opwinding van de tastbare werkelijkheid ervan voelt, dan zal je onderbewustzijn ervoor zorgen dat je wens in vervulling gaat.

Veel mensen lossen al hun dilemma’s en problemen op met het spel van hun getrainde en geleide fantasie, in het besef dat alles wat zij zich voorstellen en als waar aanvoelen, werkelijkheid kan en zal worden!

12.1 De waarde van geheimhouding

Het ligt in de aard van de mens om met anderen over problemen te praten, omdat we de invloed van die problemen in ons leven willen verlichten. Door te delen, hopen we wat druk van het probleem te halen. Wanneer we praten over de kracht of macht die we (allemaal) bezitten om iets tot ons aan te trekken, verschuift onze aandacht naar de reacties van diegenen die we in vertrouwen nemen. De energie verspreid zich in de richting van hun reacties. Op het moment dat een gedachte aan een ander kenbaar wordt gemaakt, is de gedachte verzwakt of beïnvloedt.

Voor mij is het bewust in contact komen met de hoogste, alles scheppende Macht of Kracht een zeer persoonlijkeafb. Psychiatrie 29 aangelegenheid. Mijn persoonlijke gedachte is dat wanneer jij met anderen over je pogingen tot manifestatie praten, wordt onze kracht of macht verzwakt, ‘vertroebelt’. Over het algemeen komt dit voort uit het feit dat het ego – meerdere ego’s, meerdere geestelijke bemoeienissen en oude overtuigingen – het denkbeeld (het Akasha-energieveld, zeepbel) is binnengedrongen wanneer we deze activiteiten beschrijven of delen met elkaar. Dit soort benaderingen of ongewenste inmengingen verzwakt je (onze) aantrekkingskracht. Je energie verschuift naar een belangstelling voor de goedwillende mening van de ander.

Je kunt je energie naar buiten projecteren, hetgeen bepaalde invloed op de externe wereld kan hebben die je nooit voor mogelijk hebt gehouden [Magic-man ‘Dynamo’, youtube filmpjes]. Maar om deze buitengewone energie aan te boren en te gebruiken in het medescheppingsproces, moet deze van jou en jou alleen blijven!
De hogere goddelijke energie – de Levensenergie – die oneindig is, moet haar eigen omstandigheden voor manifestatie creëren en doet dit in de privacy van die omstandigheden. Deze hoogste, oneindige en alwetende Wijsheid is een goddelijke Levenskracht die je zult herkennen en voelen wanneer je haar aard leert kennen!

13. Enkele praktische suggesties en overwegingen

 1. Onderzoek de mogelijkheid dat de reden waarom je gelooft dat het leven beperkt is. In de natuur worden leven, bloem7aliefde en schoonheid zichtbaar gereproduceerd. Ook jij bent een onderdeel van deze natuur. Bevat jouw visie van het leven het natuurlijke creatieve proces tot reproductie van jezelf? Misschien kun je dit bewustzijn verschuiven waarbij je oorzaak en gevolg ziet als een wet, maar niet dé wet! Geen regels, geen grenzen, geen vorm. Je verbeelding, je fantasie is een perfect voorbeeld.De bron van je verbeelding is de goddelijke Bron. Daar maak je nu contact mee met de eeuwig altijd leven Bron van Licht.
 2. Onderzoek alle veronderstelde gebreken en tekorten in je leven. Zeg vervolgens tegen jezelf: ‘Dit alles heb ik met mijn gedachten, conditionering, overtuigingen en handelingen zelf gecreëerd!’ Alleen door te erkennen dat je altijd tot je hebt aangetrokken wat je in de vorm van onzichtbare energie hebt uitgestraald, zal  je in staat zijn diezelfde energie op een productieve wijze te gebruiken.
  Verban alle schuldgevoelens t.a.v. je handelingen in het verleden. Er is geen verleden in de alles scheppende Kracht van Energie. Er is alleen het Universele Heden!
 3. Gedachten zijn een creatieve handeling. Een gedachte is noch goed noch fout. Maar de gedachten die je erop nahoudt, beslissen wat je wel of niet zult bezitten. Datgene waar je aan denkt, zal je worden! Wees bewust van elke gedachte of elk beeld dat uiteindelijk iets zal manifesteren wat je niet wil . Een geconditioneerde manier van denken bestaat uit termen van pessimisme of onmogelijkheden. Als je klacht, herinner jij jezelf er aan dat je klachten een manifestatie van je innerlijke gedachten zijn
 4. Elk beeld dat je mentaal weet te creëren, zal je helpen bij het weten dat de creatieve Levensenergie (chi, prana) – de kosmische doorstroming van het aura-chakra systeem - door je heen stroomt. Je beeld voorziet je tevens in een richting voor de energiestroom. En je beeld geeft substantie aan de uiteindelijke materiële vorm waarin het verschijnt. Je dwingt niets af met je beeld.
 5. Beperk de geest niet, op geen enkele wijze. Blijf de geest vertellen wat je haar wilt vertellen en hoe je graag zoujezus afbeelding zien dat het gebeurt. Trek je vervolgens met geloof en vertrouwen terug. Je hoeft de details niet te specificeren. Je moet beseffen at de details in een eindeloze reeks mogelijkheden worden aangegeven. Wees alert op aanwijzingen.
 6. Begin te handelen alsof er datgene wat je tot je aan zou willen trekken al in je leven is. Als je heling wilt creëren, stel dit beeld dan samen. Straal die energie uit. Weest opgewekt en vertrouw in je weten. Het universum zal je minimale aanwijzingen geven tot het begin van je nieuwe handelingen. Wanneer je op die manier van je innerlijke beeld gaat handelen, zal het proces versneld worden
  Als je meer voorspoed wilt materialiseren, begin dan het proces van overvloedig denken en begin tevens op dei manier te handelen. Spreek je dank uit voor alles at zich in je leven heeft gemanifesteerd! Wees dankbaar vooraf!

14. Slot

‘Schenk niet te veel aandacht aan het kloppen van je hart, je ademhaling of welk andere lichaamsfunctie dan ook. Vertrouw volkomen op je onderbewustzijn; je hogere of innerlijke stem. Leer luisteren naar je innerlijke stem. Vertrouw volkomen op je onderbewustzijn en bevestig herhaaldelijk dat de goddelijk Kracht in je werkzaam is en het juiste zal doen’.

jezus geboorte 3Zonder geloof is deze wereld niet meer dan een fictie. De zgn. werkelijkheid is niets ander dan een subjectieve schijnwereld die door ieder mens weer anders wordt waargenomen.
Zonder geloof in zichzelf, in zijn begaafdheden, talenten en capaciteiten kan de mens niet leven. Om te beginnen moeten wij echter leren in onze eigen dromen – creaties, scheppingen -  te geloven: het zijn onze gewaarwordingen, onze gevoelens, onze innerlijke beelden, onze angsten, onze verdrongen gedachten, onze demonische kanten die zich hier manifesteren en een innerlijk dialoog met ons willen aangaan. Wij moeten kijken naar wat daar leeft, liefheeft, lijdt of tekeergaat, raast en tiert. Dit zijn allemaal delen van onszelf; niets daarvan komt van buitenaf.

Wijzelf zijn zowel producten, regisseur, hoofdrolspeler en figurant als decor in het schouwspel van onze creaties dat leven heet. Om inzicht te krijgen in je scheppingsproces – jouw leven – moet je op z’n minst belangstelling hebben in jezelf. De kerngedachte is dan ook je eigen gedachten te controleren. Dus na te denken waarover je denkt!!

Zodra je jezelf betrapt op negatieve gedachten, moet je opnieuw denken.

Als je denkt dat je leven instort en je er nooit meer bovenop komt, denk dan opnieuw! Je kunt jezelf leren dit te doen. Je moet dus bewust je gedachten, woorden en daden beginnen aan te passen aan je meest verheven visie! Dit vergt enorme mentale en fysieke inspanning. Behalve een constante toezicht op al je gedachten, woorden en daden, brengt het onophoudelijk maken van bewuste keuzes mee. Het hele proces is een intensieve aanzet tot bewustwording. Dit is dus een oproep toe stoppen met onbewust leven. Het is een uitdaging waartoe je ziel vanaf het begin der tijden heeft opgeroepen!

De scheppende kracht: denken, woord en gedachte!

 • Acties zijn woorden in beweging.
 • Woorden zijn gedachten, die tot uitdrukking zijn gebracht.
 • Gedachten zijn gevormde ideeën.
 • Ideeën zijn samengekomen energieën
 • Energieën zijn losgelaten krachten.
 • Krachten zijn bestaande elementen.
 • Elementen zijn deeltjes van God, porties van het Al, de grondstof van Alles!

jezus geboorte 7Iedere ziel hier op aarde schept situaties en omstandigheden voor haar eigen hoogste bestemming en haar eigen meest directe herinnering voor elk moment van nu. Je levenswerk hier op aarde is een ‘hulpmiddel’ voor de ziel alles te kunnen en mogen ervaren wat de wens van de ziel zoal is. De ziel maakt – in samenspraak met de geest en het fysieke lichaam -  iedere keer een keuze uit een gigantisch menu van mogelijkheden.
Alles wat je in de wereld ziet, is dan ook de uitkomst van jouw (onze) gedachten daarover. Wil je dat je leven werkelijk van start gaat? Verander dan je idee over het leven! Over jou. Denk, spreek en handel als de ‘God die je bent’.

Hans Zevenboom

Literatuurverwijzing:

 1. Boek ‘Beziel je leven’, Dr. Wayne Dyer
 2. Boek ‘Creatief leren dromen’, Günther Feyler
 3. Boek ‘Je kunt je leven helen’. Louise L. Hay
 4. Boek ‘Ontdek de sluimerende krachten van uw geest’, Prof. Dr. Heinz Ryborz
 5. Boek ‘De kracht in jezelf’, Dr. Joseph Murphy
 6. Boek, ‘Stap in je Grootsheid’, Anthony Robbins
 7. Boek, ‘het ABC van NLP’, Yoka en Dick Brouwer
 8. Boek ‘Je ongekende vermogens’, Anthony Robbins
 9. Boek ‘Het Kosmisch energieveld’, David P. Lapierre
 10. https://www.youtube.com/watch?v=gGPL4bko7bw
 11. The Article of the Month van Robert Dills, vertaald door Henk de Vos.
 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack