logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
  • EU e-Privacy Richtlijnen

    Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

    Bekijk Privacy Richtlijnen

De zwijgende God - Augustus 2018

1.0 Inleiding

De oorverdovende stilte van God

afb. drie eenheid 1Over het zwijgen van God is al veel geschreven, maar de meeste van deze publicaties zijn filosofisch, systematische-theologie of stichtelijk van aard. Maar wat mij zo verbaasd, vooral in dit super moderne communicatie-tijdperk is, dat het ‘zwijgen’ van God een vaak terugkerend thema in het hedendaagse denken is. En …. ‘dat wij dit heel normaal vinden; een ‘dode’ God spreekt niet’!

Verwonderlijk? Nee, in feite nam het naoorlogse postmodernisme afscheid van het rotsvaste geloof in het spreken van God. Het woord van God dat eeuwenlang via de Bijbel door gelovigen als vanzelfsprekend aanvaard was. Wat er nu nog overgebleven is, is niet veel meer dan  het ‘ietsisme’; geloof dat er toch wel ‘iets’ moet zijn. Maar nu we de twintigste eeuw achter ons hebben gelaten, blijkt dat heden ten dage in allerlei opzichten dat oud-verleden toch blijft doorwerken en knabbelen aan onze geloof in God.

Zwijgt God in alle talen of kan men enkel in absolute stilte de ervaring van een mystieke vereniging met God bereiken? “Aan wie ligt het nu?”

2.0 God is dood. Wat nu?

afb. drie eenheid 8God is dood, stelde de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche (1844-100). De mens zelf had God gedood, en daarmee het mooiste wat hij zelf geschapen had. Tegelijk met God had hij afstand genomen van de ‘christelijke slavenmoraal’, maar daar moest nog wel een andere nieuwe, hogere moraal voor in de plaats komen. Nietzsche’ s eigen ideaal dat van de übermensch viel op zo veel manieren te interpreteren dat zowel uiterst links als uiterst rechts geesten ermee aan de slag gingen. Nietzsche zelf had overigens al aangegeven dat hij zijn tijd ver vooruit was en dat het nog wel enige tijd zou duren voor iemand hem zou begrijpen.
Nog steeds zijn denkers druk bezig de dood van God te verwerken. De Italiaanse filosoof Gianni Vattimo (1936) is één van hen. ‘Indien God dood is, indien de filosofie heeft toegegeven dat zij niet met zekerheid een laatste grondslag kan vaststellen, dan vervalt ook de ‘noodzaak’ van een filosofisch atheïsme’, schrijft hij in ‘Het woord is geest geworden’. Vattimo interpreteert die dood van God als een afrekening met het metafysisch geloof in de waarheid, in de eenheid van al het zijnde, in één vaste allesbepalende structuur. God herrijst dan ook in postmoderne vorm. Deze God is wars van dogma’s; dit is de god van de theologen, de pausen en de ouderlingen. De God die hoog boven ons is verheven. Vattimo ziet Gods dood uitmonden in diens menswording: ‘Hij is eindelijk onder de mensen’.

3.0 De God-is-dood-beweging

Korte tijd heeft er een ‘God-is-dood-beweging’ bestaan die poogde de theologie te bevrijden van het theïsme. Het geloof in het bestaan van de almachtige Schepper God zoals die in de Bijbel wordt beschreven.

afb. drie eenheid 3Vanaf de tijd dat Nietzsche God dood verklaarde, hebben theologen en filosofen geprobeerd in het reine te komen met het denkbeeld van een God die zwijgt als het graf. Sommigen hebben getracht die diepe stilte positief te waarderen, als de ware grond van het geloof. Anderen vonden die stilte ondraaglijk. Zelfs de paus Johannes Paulus II en Benedictus XVI hebben stil gestaan bij de oorverdovende stilte van God. ‘Gods zwijgen was uitgelokt door de mensen die hem verworpen hadden. Als mensen zich bekeren en terugkeren tot God, dan zal Hij graag bereid blijken te zijn hen tegemoet te komen en hen te omarmen’. Paus Benedictus kon het zwijgen van God wel positief waarderen: ‘ Wij hebben de duisternis van God nodig. Wij hebben het zwijgen van God nodig, om opnieuw de onpeilbare diepte van zijn grootheid te ervaren, en ……….’

Zonder twijfel waren zulke uitspraken goed bedoeld, en vele gelovigen zullen hun eigen gevoelens erin herkend hebben. Toch kan de dubbelzinnigheid ervan verwarrend werken, omdat de duisternis en het zwijgen van God worden voorgesteld als positieve, zelfs onontbeerlijke aspecten van Zijn Wezen, van zijn Zijn-in-Alles. De vraag is of dit aloude schema van zonde-straf-boetedoening-vergeving nog steeds zonder meer op heel de wereld kan worden toegepast.

4.0 Moderne theologen

afb. drie eenheid 4Voor de eigentijdse theologen zwijgt God in die zin, dat de mens hem niet werkelijk kan kennen. Maar als daad van genade heeft God tot de mens gesproken in zijn Woord, de Bijbel. De prediking van dat Woord, onder de leiding van de Heilige Geest, is de manier waarop God tegen de mens blijft spreken.

Als God in onze dagen zwijgt, dan moeten dit toegeschreven worden aan het falen van de mens! De moderne theologen die de gedachte van de zwakheid of zelfs de dood van God aanhangen, zijn gewoonlijk christenen voor wie de dood van Jezus aan het kruis de meest belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid is. De theologie van het kruis is te vaak gebruikt om ongemakkelijke gevoelens over de opstanding van Christus te maskeren, zodat de verkondiging van de overwinning van de levende God op de dood werd afgezwakt.

5.0 Gods karakter herdefiniëren

God herontdekken; God herontwerpen; God herdefiniëren; een nieuwe versie van God!

afb. drie eenheid 7Eén van de heiligste overtuiging van veel mensen op deze aarde is, dat het Gods Taak, Gods Functie, Gods Opzet is om de mensen te vertellen wat ze wel en niet moeten doen; wat het beste voor ons is. En daar moeten we ons aan houden, want anders……… Oh, wee!
Maar deze overtuiging is vals; het geeft een compleet verkeerd beeld van God. Van wie God nu werkelijk is. Misschien was het de functie van God ooit-ooit-eens, maar zeker niet van de God die er altijd (al) was, er Nu is, en Altijd zal zijn! Het is simpelweg niet de God van onze huidige opvattingen. Het is daarom raadzaam om een nieuw begrip te introduceren over God, want het is nu de tijd om de ontbrekende boodschap – het incomplete (culturele) verhaal – compleet te maken.
De oude boodschap van alle religies was: ‘wij zijn afgescheiden van God en van elkaar. Dus God praat niet met ons’. Dnieuwe boodschap is: dat jij en alle mensen één zijn met God en één met elkaar’. Dit is psychologisch en spiritueel gezien revolutionair!
Predikant Klaas Hendrikse heeft ooit eens gezegd: ‘Nee, de God zoals die wordt beschreven op veel plaatsen in de Bijbel en zoals die leeft in de hoofden van veel mensen, die is er volgens mij gewoon niet. Het is het beeld dat door mensen zelf is gecreëerd in de loop der eeuwen en Gods onwaardig is!’afb. drie eenheid 8

De opvatting van het zwijgen van God is klaarblijkelijk gebaseerd op de Bijbelse opvatting van een God die zou hebben gesproken in Bijbelse tijden, maar  nu voor altijd en voorgoed zwijgt. Laten we daarom dit oude denkbeeld van God varen. We gaan een nieuwe versie van God creëren. We gaan God herdefiniëren, we gaan God als het ware herscheppen, opnieuw herbenoemen! We gaan opnieuw Gods karakter en eigenschappen herontdekken, opdat we allemaal een opgefrist beeld van God krijgen.

6.0 Slot

afb. drie eenheid 14God zwijgt nooit en ten nimmer! God staat voor ieder gesprek open, mits jij ook wilt luisteren. Want Gods Waarheid, Gods Verschijning schuilt in de fluistering van de wind, het gekabbel van een beek, het geroffel van de regen. God zal je niet verlaten. God kan je niet verlaten, want jij bent Gods creatie, Gods product, Gods dochter, Gods zoon, Gods doel en  ……. jij bent Alles!

Jij bent het leven zoals God het bedoelt heeft! God heeft jouw ziel – je innerlijke of hogere zelf, een goddelijk energiedeel van God Zelf - als vertegenwoordiger hier op aarde gekozen. Je ziel vertegenwoordigt Gods Onvoorwaardelijke Liefde hier op aarde. God is vertegenwoordigd (‘aanwezig’) in elke molecuul, in elke cel van je fysieke lichaam [DNA, Divine Natural Awareness]. ………….. in het universum, in het leven ……… in Alles!

Je ziel  –  een goddelijke Energiedeel van God, een energielichaam van God  of een molecuul van God afb. drie eenheid 22Zelf - spreekt in jouw gevoel tot je. Luister naar je gevoel. Respecteer je gevoel.

Waarom heb ik het idee dat luisteren naar mijn gevoel juist dat is wat me in eerste instantie in de problemen heeft gebracht?

God: Omdat je groei kwalificeert als ‘problematisch’ en stilstand  als ‘veilig’. Je gevoel zal je nooit in de ‘problemen’ brengen, omdat je gevoel jouw waarheid is’. Als je naar je ziel luistert, zal je weten wat het ‘beste’ is voor jou, want het beste voor jou is wat waar is voor jou. Wanneer je alleen handelt naar wat waar is voor jou, slaag je er sneller in je weg langs het pad te gaan. Wanneer je ervaring creëert op grond van je ‘waarheid’ nu, in plaats van te reageren op een ervaring volgens een ‘oudere’ waarheid’, breng je een nieuwe jij’ voort’.

Hans Zevenboom

Wilt u meer lezen over het thema 'God herdefiniëren', lees dan de NIeuwsbrief 'Het bewustwordingsproces' - deel III; de God van Morgen, mei 2015.

Literatuurverwijzing:

1. Boek: ‘De zwijgende God’, Marjo Korpel, Johannes de Moor
2. Boek: Neale Donald Walsch
3. Boek: ‘Hoe wij God kunnen ervaren’, Deepak Chopra

 

 

 

 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack