logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

Exorcisme en 't Vaticaan - deel IV, September 2018

Themavragen bij dit onderwerp zijn:

 1. De meest essentiële vraag die steeds bij ontelbare mensen steeds boven komt drijven, is of het daadwerkelijk Jezus’ opdracht is om de ‘strijd om de macht’ aan te gaan? Was dát waarlijk Jezus zelf gekozen zielenpad?exorcisme 3
 2. Jezus’ zielenpad was: ‘Verlossing van de mensheid van het kwaad? Het kerkelijk ‘verlichtend en verlossend denken’ te promoten? Of wilde Jezus ons geheel iets anders vertellen, leren en tonen? Was Jezus niet ons Lichtend voorbeeld of de Trooster, de Redder?’ ‘Jezus overwon het rijk van de boze op Golgota’
 3. Het bloed van Jezus is niet alleen het geheim van vergeving en heiliging, maar ook van bescherming en overwinning’.
 4. Is een herinterpretatie – een nieuwe visie - van de evangelieverhalen al dan wel of niet noodzakelijk? 

Een herinterpretatie van de evangelieverhalen – en dan met name de visie over Jezus’ levensopdracht (Jezus’ missie) hier op aarde - is misschien de enige ‘oplossing’ om een nieuwe verfrissende kijk op onze kerkelijke geloofsleer te krijgen.

1.0 Inleiding

exorcisme 4Exorcisme of duiveluitbanning is een bezwering gericht tegen slechte geesten, met de bedoeling deze uit een voorwerp, een lichaam of een plaats te verdrijven. Als … ja, als demonische geesten bestaan, kunnen ze dan invloed uitoefenen op ons leven? Zo ja: kunnen wij hier als mens dan iets aan doen? Kunnen wij ons hiertegen beschermen?

De rooms-katholieke Kerk – ’t Vaticaan - heeft een eeuwenoud antwoord hierop, namelijk het exorcisme. Een exorcist is iemand die kwade geesten – de duivel – uitdrijft!

Jezus, de ‘Exorcist’?

2.0 Verschillen binnen de R.K.-Kerk

afb. jezus 4Jezus Christus heeft, volgens de Bijbel, en volgens Christus’ vertegenwoordiger op aarde paus Johannes Paulus II [1], tweeduizend jaar geleden diverse malen exorcisme bedreven. Gelovigen zien het exorcisme als een belangrijke strijd tussen de wil van God en de superieure krachten van het goede aan de ene kant, en van die van het kwaad aan de andere.
Geen priester heeft meer gedaan om het exorcisme bekendheid te geven dan de Romeinse pater Gabriele Amorth; de ‘Romes loslippige exorcist’. Misschien wel de bekendste  Italiaanse exorcist die met zijn publiciteitswerk en zijn tienduizenden ‘behandelingen’ vele Italianen heeft bevrijd van de ‘duivel’, en mede daardoor woedende reacties binnen de top van het Vaticaan heeft ontketend. Priesters en andere hoge Vaticaanse functionarissen mogen namelijk niet zeggen dat demonische bezetenheid niet bestaat, omdat …. het vervat ligt in het dogma van de Kerk! De kerkelijke hiërarchie verdedigt weliswaar de noodzaak en de discrete toepassing van het exorcisme, maar houdt grote bezwaren tegen de wijze waarop het soms wordt uitgevoerd. Toch bestaat er geen centrale supervisie; geen eensluidende mening of algemeen aanvaarde regels bij de top van het Vaticaan. Het Vaticaan ondersteunt het werk van exorcisten openlijk en publiekelijk, zoals men kan zien aan de recente zegen van paus Benedictus XVI.
De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst is niet gelukkig met Amorth’ s uitspraken, maar toch heeft het Vaticaan niet geprobeerd pater Amorth de mond te snoeren. In het algemeen laat de leiding van de Kerk dergelijke kwesties over aan de bisschoppen.  De Congregatie grijpt af en toe in, maar dan alleen in sensationele gevallen; bijv. in de TV-praatshows van Oprah Winfrey.

Volgens een hoge (r.k.)functionaris zijn er te veel exorcisten, onder wie Amorth, die sterk de neiging afb. jezus 6hebben de ‘duivel’ overal te zien. Maar de huidige visie van het Vaticaan vertoont een fundamenteel aspect, nl. een innerlijke tegenstrijdigheid. Priesters geven de schuld aan het bijgeloof waardoor mensen zich van God afkeren, en toch onderwijzen ze datzelfde bijgeloof door waarde te hechten aan duivelse bezetenheid en andere bovennatuurlijke macht van het kwaad. Maar ja hoe moet je het kwaad definiëren? Is het kwaad een kracht, een fysieke entiteit die iets uitspookt? Is het kwaad persoonlijk of onpersoonlijk? Is de duivel een symbool of iets concreets?
Eén van de hardnekkigste vragen in de moraaltheologie van de Kerk is dan ook de vraag wáárom God het kwaad toestaat. Als er een God bestaat, waarom hebben we dan de Holocaust gehad, of de tsunami die aan tienduizenden mensen het leven kostte? De tropische orkanen in het Caribische gebied; Sint Marten, Cuba en Florida (sept. 2017).

Hoe kan Hij dat soort verschrikkingen – leed in de wereld - laten gebeuren?

afb. jezus 50De bedoeling van het tweede Vaticaanse concilie was het geloof een basis in de rede te geven. De rede, de beredenering, in het geloof werd verwelkomd en hopelijk zou het exorcisme dan minder relevant worden. Maar we weten dat paus Benedictus XVI recentelijk de exorcisten heeft geprezen en zijn voorganger voerde zelf exorcismerituelen uit. Paus Benedictus, waarom wordt er dan toch zo door de Kerk gehandeld? Zelfs in het tweede jaar van zijn pauselijke ambt legt de vroegere Joseph Ratzinger (paus Benedictus XVI) er de nadruk op dat het belangrijk is, dat het geloof een injectie van de ratio kreeg. ‘Geloof waarin geen plaats is voor de rede, kan leiden tot fanatisme en zelfs geweld’, aldus de paus. Welke grote tegenstrijdigheid, vervat in een kerkelijke leer, overlaad je dan de wereld als je aan de andere kant ook durft te beweren, dat: ‘Een gezonde Kerk onderricht het woord van God en die houdt zich niet bezig met het uitdrijven van demonen’. Deze tweedracht in het Vaticaan heeft zijn weerslag op diverse vraagstukken: ‘Is de duivel echt of symbolisch? Is het kwaad persoonlijk of onpersoonlijk? En als het kwaad het spel is van iets wat de individuele disfunctie overstijgt, waar komt de verleiding dan vandaan? Kiezen wij bewust of onbewust voor het kwaad, omdat wij geboren zondaren zijn?
Of ………….  is de Kerk alleen haar angstpolitiek aan het bedrijven om uiteindelijk toch al die zwevende zieltjes (terug) te winnen?


[1] https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Johannes_Paulus_II

3.0 Herinterpretatie van de evangelieverhalen

afb. jezus 11De spanning binnen de Kerk – rondom het uitdrijvingsritueel – is ook te wijten aan het fundamentele geloof van de Kerk, dat de duivel een wezen is dat inferieur is aan God. Volgens de Bijbel is satan een door God geschapen engel die in opstand kwam. Satan is een rebelse bevelhebber die het opneemt tegen God de Heer.
Vanzelfsprekend moest R.K. Kerk (ook het protestantisme) de vraag beantwoorden, waarom Jezus demonen had uitgedreven als ze in werkelijkheid niet bestonden. Op deze vraag gaven ze als antwoord dat Jezus zich alleen maar had aangepast aan het volksgeloof en dit had geduld. Jezus zou niet hebben willen strijden over vragen van secundair belang en ook niet de volksgunst hebben willen verliezen. Als een wijs leraar had hij zich aan de ontwikkelingsgraad van zijn leerlingen aangepast om door hen beter begrepen te worden. Ook hadden de evangelisten Jezus woorden in de mond gelegd die hij nooit had kunnen gebruiken. Trouwens, als monotheïst had Jezus het dualisme dat het geloof in de demonen had doen ontstaan, nooit kunnen delen.

Deze aanpassingstheorie was in de vorige eeuw bijzonder populair. Nog voor de eeuwwisseling gingen exorcisme 11echter veel theologen een stap verder. Zij waren van oordeel, dat Jezus zich niet aan het volksgeloof – het bijgeloof – tegen beter weten in had aangepast, maar dat hij dit volksgeloof had gedeeld! Hij stond als mens immers in de wereld, dus ook binnen de gedachtewereld van zijn tijd. Sprak niet Hebr. 2,17 erover dat hij in alle dingen aan zijn broeders gelijk geworden was?  Als kind van zijn tijd deelde Jezus het wereldbeeld van zijn tijd. Van dat wereldbeeld was het geloof in boze geesten een onderdeel.

exorcisme 16Had Jezus dan ten onrechte psychiatrische patiënten en sommige lichamelijke zieken voor demonische bezetenen gehouden? Wát heeft zich in werkelijkheid tussen Jezus en deze patiënten afgespeeld? Welke andere betekenis kunnen we vandaag aan de dag geven aan wat Jezus demonen en satan noemde? Maar hoe is dan te verklaren dat Jezus deze ‘psychiatrische patiënten’ in een oogwenk genezen heeft? [Nieuwsbrief, ‘Jezus’ geneeswijze modelleren’, Okt. 2016]. 
Hoe kon Jezus dan het dochtertje (leed aan ernstige geestelijke ziekte, gekweld door een demon) van de Syro-fenicische vrouw (geen Jodin) genezen zonder dat hij het meisje zelf had ontmoet? [Marc. 7,24 vv, Matt 15,21 vv.]. En hoe moet de ondergang van de zwijnen [Marc. 5,13, Matt. 8,32, Luc. 8,33] worden verklaard? Sommigen houden het verdrinken van de zwijnen  voor historisch. Anderen daarentegen houden het verhaal voor onhistorisch; uit de duim gezogen. Wellicht bestond er een volksverhaal, een joodse anekdote over één of andere exorcist. Later zou dan deze legende op Jezus zijn overgedragen.exorcisme 33

Is het dan mogelijk Jezus’ prediking over satan en demonen zo te duiden dat ze toch voor ons, mensen van deze tijd, waardevol(ler) kan worden gemaakt? Met andere woorden wat betekent dan demonenuitdrijving in deze tijd? ‘Wie het weet, mag het zeggen?’ Of hebben we toch te maken met een onzichtbare realiteit; met onzichtbare (geest)werelden die ons belaagt?

4.0 Wat beoogt de Kerk nu werkelijk?

‘De komende Messias zou de demonen vernietigen’

afb. de dood 12De duivel is een personificatie van het mysterie van het kwaad dat in ons steekt en van het onheil dat ons bedreigt, aldus het Vaticaan. Waarom zou satan een personificatie zijn van het kwaad in de menselijke wereld, en niet God een personificatie [1] van het goede in onze wereld? Past God dan zoveel beter in onze tijd, in ons wereldbeeld en onze bewustzijnsstructuur dan satan? Een catechismus uit de rationalistische tijd der ‘Verlichting’ jubelt: ‘God zijn eeuwig prijs en eer, er is nu geen duivel meer. Ja, waar is hij dan gebleven? Het verstand – de rede, de logica – heeft hem verdreven!’
Ja, een logisch stapje verder is, de mens eeuwig te eren omdat er nu geen God meer is, …… verdreven door het menselijke denken! Ja, maar we zitten wel met het feit dat we andere mensen zijn dan uit de Bijbel en de middeleeuwen, althans dat hoop ik. In ons wereldbeeld en onze bewustzijnsstructuur passen nu eenmaal géén demonen, zeggen de critici. Maar is dat zo?


Maar wat heeft ons wereldbeeld te maken met het inzicht, de geloofservaring dat achter de zichtbare afb. jezus 12realiteit die door de wetenschap wordt onderzocht, onzichtbare werelden en onzichtbare werkelijkheden bestaan? Maar aan de andere kant moet je je wel realiseren, dat het God is die ons de hoogte- en dieptedimensies openbaart via zijn vertegenwoordiger, de ziel, die als een goddelijk energiedeel van God Zelf zich openbaart hier op aarde. Ons wereldbeeld – onze gedachten, ons denkvermogen - mag dan steeds veranderen, God blijft steeds dezelfde. [Nieuwsbrief , de God van Morgen]. Als God steeds dezelfde standvastige Oerbron is en blijft, dan is mijn/ jouw ziel dat ook! Het is dus de geest [2] die voor het tegenstrijdige karakterelement van innerlijke twijfels zorgt en niet de ziel; je hogere of innerlijke zelf. Het ‘eindproduct’ van mens-zijnde kan – ja, kan - een rationalistische bewustzijnsvernauwing zijn, maar het kan ook een groots bewustzijnsverruiming veroorzaken…. als jij dat wilt! Het is maar hoe jij tegen deze wereld – deze realiteit – aankijkt?

‘De onzichtbare wereld van dolende geesten bestaat wel degelijk, maar een ‘Duivelsrijk’ naast of in een gigantisch Hemelrijk – in het Multiversum – is onmogelijk! Wat God creëert is Volmaakt!’


[1] God als personificatie; God als Persoon? [Nieuwsbrief ‘Het bewustwordingsproces’ – deel III, de God van Morgen – mei 2015].
[2] De geest is een sub-moleculair deel, dat uit allerlei energieën bestaat, te weten gedachten en herinneringen aan gevoelens uit het verleden die opgeslagen zitten in de cellen. De ziel (onderbewuste, id, geest, etc.) is de totale som van alle gevoelens die je ooit eens hebt gehad. De geest (je cel-geheugen, het verstand – niet het brein) bestaat uit herinneringen aan deze gevoelens.

5.0  Bewustzijnsvernauwing?

Ons huidig denkproces of -patroon is volledig besmet met een rationalistische bewustzijnsvernauwing! Een sluimerend proces die leidt tot degeneratie van de mensheid. Is dat het doel dat ’t Vaticaan beoogt?

afb. Psychiatrie 4Ons hedendaags bewustzijnsstructuur is volgens mijn mening het gevolg van een rationalistische bewustzijnsvernauwing. Want zijn wij betere, wijzere, geloviger mensen geworden of is ons gezichtsvermogen erop achteruit gegaan; het leven ‘vlakker’ en de wereld ‘kouder’ geworden? Heeft onze bewustzijnsstructuur – ons denkproces en -vermogen - het laatste woord? Nog steeds het laatste woord? Gelukkig de jongere generatie heeft de verheerlijking van het verstand plaats gemaakt voor een zoeken naar een bewustzijnsverruiming! Velen zoeken dan ook naar geestelijke werkelijkheid buiten het denkend bewustzijn.

Volgens de verhalen in het Nieuwe Testament beval Jezus zijn discipelen, ook de ‘theologen’ (farizeeën,afb. Psychiatrie 19 sadduceeën, Schriftgeleerden, etc.) onder hen, de volken te leren houden al wat hij bevolen had [Matt. 28,19]. Daarom behoort volgens de huidige religie(s) het tot de ‘volwassenheid van Christus-gemeente’ tegen demonen te strijden. Terwijl ‘heidenen’ boze geesten kennen en vrezen, beschouwt de zendeling hen vaak als bijgeloof. Als zendelingen (boodschappers, priesters, predikanten, lichtwerkers, etc.) dieper inzicht zouden hebben in de realiteit – het bestaan van een onzichtbare wereld naast het zichtbare - , zou het ‘zendingsveld’ er in enkele jaren anders uitzien. Maar helaas het Vaticaan verkondigt nu nog steeds de eenzijdige boodschap, dat de duivel een personificatie van het mysterie van het kwaad is dat in ons steekt en spreekt nog steeds van het onheil dat ons bedreigt.
Spreken we nu van een bewustzijnsvernauwing of –verruiming? Blikverruiming of toch maar die eeuwige ‘oogkleppen’ blijven dragen?

afb. Psychiatrie 25Maar over wie of wat hebben wij het nu eigenlijk als we spreken over de problematiek van het bewustzijnsvernauwing? De georganiseerde religies, de politiek, de wetenschap? Wie blijft er al eeuwen zich krampachtig vasthouden aan sterk verouderde overtuigingen en misopvattingen over de ware betekenis van het leven; van God en het multi-versum! ‘Zij’ – de geestelijke en politieke leiders - weigeren tot nu toe te aanvaarden dat het leven een spirituele ontwikkelingsreis is; en dat de Ziel van God overal en in alles vertegenwoordigd is. Dat jij een goddelijke wezen bent; een god-in-wording bent!
Dat jij als goddelijk (energie)wezen permanent je eigen realiteit creëert!

6.0 Jezus’ opdracht?

‘Demonenuitdrijving’?

afb. jezus 13De komende Messias zou de demonen uitdrijven, zo was de algemene verwachting in Israël toentertijd. Als dan ook Jezus optreedt, blijkt in zijn werk de uitdrijving van demonen een belangrijke plaats in  te nemen. Telkens wanneer in de eerste drie evangeliën het werk van Jezus wordt samengevat, worden deze uitdrijvingen vermeld [voor deze samenvattingen zie, Mar. 1, 34 en 39, Marc. 3,10 en 11, Luc. 6,18 en 7,21, Hand. 10,38].

Al uit deze korte vermeldingen blijkt duidelijk dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen ziekte en bezetenheid. Bijna steeds wordt dat ook uitgedrukt door het gebruik van twee verschillende werkwoorden: zieken worden genezen, demonen worden uitgedreven.
Jezus heeft niet alleen bevelend tot, maar ook verhelderend over demonen gesproken. Tegenover verzet van tegenstanders heeft hij zich verdedigd. Uit het Johannes-Evangelie, dat expliciet de demonenuitdrijvingen weglaat, blijkt dat velen Jezus voor een soort bezetene hielden [Joh. 8,48-52]. Naar blijkt uit de eerste drie evangeliën denken daarom tegenstanders dat hij samenwerkt m.b.v. de demonenbevelhebber Beëlzebul. Maar Jezus verdedigt zich tegen deze aantijging met enkele korte gelijkenissen [Marc. 3,23 vv, Matt. 12, 25 vv een Luc. 11,17 vv] waarbij hij duidelijk maakt dat hij sterker is dan de ‘vijand’, omdat hij handelt in overeenstemming met de Geest van God en dat in dit handelen Gods heerschappij zichtbaar doorbreekt in de ‘machtsgebied van satan’.

Naast onderricht aan zijn leerlingen vermelden de evangelisten herhaaldelijk Jezus’ opdracht; zijn afb. jezus 16drievoudig werk van verkondiging, genezing en demonenuitdrijving. We vinden Jezus’ opdracht in: [Marc. 3,15 en 16,15 Luc. 6,7 en 13 en Matt. 10,1 en 8 en Luc. 9,1, Luc. 10,9 en 17]. Wat blijkt nu wederom dat deze uitvoering van Jezus’ opdracht in de Kerken en wel in het bijzonder door het Vaticaan wordt voortgezet en fier in stand wordt gehouden! Nog steeds verkondigt de christelijke leer dat de duivel, of Satan, een gevallen engel was die boosaardig werd. Volgens de Bijbel – het evangelie - is Satan een door God geschapen engel die in opstand kwam. Satan is de rebelse bevelhebber die het opneemt tegen God de Heer [1]. Maar God verbande hem naar de Hel, waar zich ook andere foute en opstandige engelen bij hem voegden die demonen werden. Deze kerkelijke visie (geloofsleer) over Satan of de Duivel van ooit-eens is verheerlijkt tot een ware geloofsovertuiging; tot een verzameling van leerstellingen die door de religie als onbetwistbaar wordt beschouwd. Leerstellingen die niet – nooit - ter discussie staan! Al eeuwen niet! Ook vandaag de dag niet!

Maar vertegenwoordigt dit handelen werkelijk Gods Realiteit; Gods Scheppende Kracht? Is dit werkelijk Gods ‘Aandachtsgebied’; het aangaan van een machtsstrijd met de Satan? Wat of wie is God dan werkelijk? Is God een Persoon of een Energie-wezen? Of bestaat God wel; Hij bemoeit zich nergens mee, Hij is niet zichtbaar aanwezig, zo denken ontelbare mensen nu. [Nieuwsbrief, Het bewustwordingsproces – deel III; de God van Morgen – mei 2015]

afb. jezus 21Na het lezen van ontelbare artikelen over ‘Exorcisme’, de mogelijkheid van het bestaan van een onzichtbare wereld [Satans Rijk] naast de fysieke wereld in relatie tot God en Jezus Christus, heb ik sterk de indruk gekregen dat wij God steeds meer gaan zien als een Persoon. En wel in de hoedanigheid van Abraham – de oude wijze man - die over de wereld waakt en de wereld aanschouwt vanuit zijn Hemelrijk.
God laat de wereld maar wat aanrommelen en nu zijn we gedwongen om Jezus of Maria aan te roepen om zijn hulp te vragen. Om ons uiteindelijk te verlossen van onze zonden, die mogelijkerwijs door satan worden veroorzaakt’.God is een persoon, en wel drie personen. Een engel is een persoon, de duivel is een persoon’. En, ja een persoon met een identiteit, tenminste een filosofisch wezen, kan volgens onze geprojecteerde menselijke gedachten veel beter de strijd aangaan met de duivel dan een goddelijk (energie)Wezen.

Dogma, dat zijn toch die eeuwige waarheden van vroeger?

afb. jezus 22Ten diepste draait het dus om de vraag of het wel theologisch correct is te spreken over het bestaan van de duivel; over het ‘goede en het kwade’! Maar bij het oprecht beantwoorden van deze vragen bestaat er een kans dat onze kerkelijk leerstellingen gaan wankelen; gaan omvallen! De vraag is of het werkelijk Jezus’ opdracht is of was om de ‘strijd om de macht’ aan te gaan?
Kunnen we dan niet ons kerkelijke geloof als volgt samenvatten?
Christus nam de taak vrijwillig op zich en daalde af naar de ‘donkere aarde’ om de kloof tussen het Hemelse rijk van God en het rijk van Satan te overbruggen, zodat zij die vrijwillig terugkeren wilden ook de kans hiertoe zouden krijgen. Hij sloeg daarmee de geestelijke brug naar de Lichtwereld voor alle gevallen engelen’. ‘Hij moest de confrontatie aangaan met Lucifer op vijandig gebied, nl. binnen de donkere sferen van de aarde’. ‘Christus daalde na zijn dood af in de duistere geestenwereld om daar samen met aartsengel Michaël en zijn engelenleger, Lucifer te overwinnen en ………’ [1]

Is dát wat wij als christenen, moslims, joden en niet-gelovigen – wij mensen - moeten geloven en klakkeloos moeten accepteren? Laat ik deze opmerkelijke opvatting of leerstelling van de Kerk beantwoorden met een tegenvraag:
 
‘Was het daadwerkelijk Jezus’ gekozen zielenpad? Verlossing van de mensheid van het kwaad? Of wilde Jezus ons geheel iets anders vertellen, leren en tonen?’


[1] Een citaat van R. Tichelaar uit zijn boek ‘Ervaringen van een hedendaagse exorcist’.

6.1 Jezus levenspad

Jezus’ missie

afb. jezus 23Jezus was een hoogontwikkeld wezen en hij kwam bij ons met een doel; hij had een missie! Zijn missie was – ons redden van het niet-weten en het nooit-ervaren van |Wie-wij-echt-zijn| door ons eenvoudigweg te laten zien wat wij óók kunnen worden. Sterker nog, wat wij zijn als wij dát maar zouden willen accepteren; een goddelijk schepsel, dat een fysiek lichaam nodig heeft om te kunnen evolueren. Je bent niets anders dan een god-in-wording! Jezus was dan ook het hoogst denkbare voorbeeld voor ons!

Jezus probeerde ons door middel van voorbeelden dát te onderwijzen. Daarom zei hij: ‘Ik ben de weg en het leven. Volg mij’. Hij bedoelde niet ‘volg mij’ in de betekenis dat wij allemaal zijn ‘volgelingen’ zouden moeten worden, maar in de betekenis dat wij allemaal zijn voorbeeld zouden volgen en één zouden worden met God. Want Jezus zei ook: ‘Ik en de Vader zijn één, en jullie zijn mijn broeders’. Hij had het niet duidelijker kunnen zeggen. En dit kwam nog duidelijker naar voren, toen Jezus zei: Zonder de Vader ben ik niets’. Want Jezus wist terdege, dat wij allemaal uit dezelfde energie (hetzelfde ‘hout’) zijn samengesteld, op verschillende manieren in elkaar zijn ‘gedrukt’ om verschillende vormen en verschillende materialen te scheppen. Maar de bouwstenen van het leven zijn hetzelfde! ‘Wij zijn dus allemaal hetzelfde spul’. Niemand is dus anders of beter, dan die ander! Of je nu christen, jood, hindoe, moslim of ongelovige bent, wij zijn allemaal van hetzelfde spul…………… gemaakt!

Jezus kende de natuurkundige- en de kosmische wetten en handelde ernaar. Hij kende de verbondenheidafb. jezus 24 tussen ons allen, tussen God en ons allen. Want Jezus realiseerde zich terdege dat jij niet anders bent dan een micro-proces in het macro-gebeuren; dat jij niets anders bent dan je medemens, ongeacht kleur of geslacht die ook zijn of haar (levens)pad probeert te vinden; dat jij – als energiewezen – deel uit maakt van de mensheid maar ook van het universum, de  Ziel van God, …………  de Levensenergie die alles in beweging brengt.
Jezus zei daarom dan ook: ‘Zonder de Vader ben ik niets’, maar ook ‘Ik en de Vader zijn Eén’. De Vader van Alles is zuiver Gedachte. En Gedachte is Energie; de bindende Kracht die wij Levensenergie noemen. God is die Levensenergie. God is het Leven en het Leven is God. God is overal aanwezig; God is vertegenwoordigd in alles; niet alleen in je ziel (het innerlijke zelf of het hogere zelf), maar ook in een luchtmolecuul of in ieder ander wezen. Dit is wat wij de absolute Liefde noemen; God is Alles. En Jezus wist dit alles!

afb. jezus 25De kernboodschap van Jezus kan dan ook in één zin worden uitgelegd: Aanvaarding van |Wie| en |Wat-je-bent| op dit moment; en wees daar een demonstratie – een voorbeeld - van! Dit is wat Jezus deed. Jezus aanvaardde wie hij werkelijk was; een kind van God. En dit is de levenswandel van iedere meester die op deze planeet is verschenen. Dit is het pad. Het is het pad van Boeddha, en de weg van Krisjna.
Iedere meester had insgelijks dezelfde boodschap: ‘Wat ik ben, ben jij. Wat ik kan doen, kun jij doen. Deze dingen, en meer, zul jij ook doen”.
Maar wij hebben niet geluisterd. Wij hebben voor het veel moeilijker pad gekozen van iemand die denkt dat hij een zondaar is, die zich inbeeldt de duivel te zijn.

Maar wie heeft ons dit denkbeeld voorgeschoteld, doen geloven? Ja, de geestelijke leiders die eeuwen geleden leefden!

6.2  Een verzoek inwilligen in Jezusnaam

Neale Donald Walsch stelt de vraag: ‘Velen geloven dat U hun verzoek zult inwilligen als zij het in Jezus naam vragen’. [1]

afb. jezus 26God antwoord: ‘Velen geloven dat inderdaad. Zij geloven dat ze geen kracht hebben, maar zij hebben de kracht van Jezus gezien (of geloven anderen die dat hebben gezien) en vragen daarom in zijn naam. Ook al heeft hij gezegd: ‘Waarom bent u zo verbaasd? ’Deze dingen , en meer, zult u ook doen’. Maar de mensen konden het niet geloven. Velen geloven het nog altijd niet.

Jullie beelden in je in dat je onwaardig bent. Daarom vraag je in Jezusnaam. Of namens de Gezegende Maagd Maria. Of via de ‘patroonheilige’ van zus of zo. Of namens de Zonnegod. Of in de naam van de geest van het Oosten. Jullie zullen elke naam gebruiken, willekeurig wat, behalve je eigen naam!
Maar ik zeg je dit: ‘Vraag en je zult ontvangen. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan.’


[1] Boek, ‘Een nieuw gesprek met God’

8.0 Slot

‘Alleen Jezus Christus is de uitdrijver van demonen en de bevrijder van bezetenen en gebondenen’.

‘Het bloed van Christus is de grond voor de immuniteit van de christen tegen demonie. De Heilige Geest is het geheim van Jezus’ kracht, Door de Geest drijft hij boze geesten’. [Matt. 12,28]

‘Jezus overwon het rijk van de boze op Golgota’

Bewustzijnsvernauwing of bewustzijnsverruiming?

afb. jezus 28‘Het Nieuwe Testament met zijn visie op de strijd tussen het rijk van God en het rijk der duisternis, staat opnieuw dicht bij ons. Er komt opnieuw oog voor, dat het ‘bevrijdend handelen van Jezus zich voortzet in onze tijd’ en dat ‘mensen meegenomen worden in het messiaans gebeuren van vrijheid’, zoals prof. S. Wieland het ooit heeft uitgedrukt.
‘Wij beseffen dat vrijheid meer dimensies heeft dan sociale en politieke vrijheid. Daarmee kan met uitdrijving van demonen niet gelijk stellen met bestrijding van oorlog, onrecht, tirannie, en honger. Hoe nodig ook dát is, we zijn daarmee op het terrein van de strijd tegen ‘machten’ die op wereldvalk, collectief negatief bezig zijn. Velen halen helaas de begrippen ‘demonen’ en ‘machten’ door elkaar. Zeker, het kwaad moet bij naam genoemd en bestreden worden, als is het daarmee niet weg’.

Maar  …. de kerkelijke leiding van ’t Vaticaan en vele andere geloofsinstellingen/ -instituten verkondigt nu nog steeds:
‘Een Kerk – een religie - die duidelijk de opdracht van haar Heer naast zich neerlegt, laat miljoenen van haar leden in handen van hun tirannen; van de duivel. Zo wordt niet alleen Jezus, maar worden tallozeafb. jezus 29 mensen verraden’. ‘Het bloed van Jezus is niet alleen het geheim van vergeving en heiliging, maar ook van bescherming en overwinning. Op Goede Vrijdag en op Pasen overwon Jezus de macht van satan. Aan het kruis werden de machten openlijk tentoongesteld en is over hen gezegevierd’. [Col. 2,15]
‘De christen heeft zijn houvast in het volbrachte werk van zijn Heer en hij ontvangt diens volmacht als hij met satans overwinnaar verbonden is in geloof en liefde, in vertrouwen en gehoorzaamheid’. ‘Gods Geest geeft de gelovige zoveel van Christus’ gezag over boze geesten als de gelovige in zijn persoonlijk leven overwonnen heeft’. ‘Wie zondevergeving en levensheiliging in zijn leven serieus neemt, heeft Gods wapenuitrusting aangetrokken’.
[Ef. 6,11], aldus het algemeen aanvaarde, kerkelijke geloof. Zo is én zo wordt het ons nu nog steeds geleerd.

Maar ……  zijn wij niet als drieledig wezen (mens) [1] geroepen vóór alles God te zoeken, in plaats van alleen maar Jezus ‘aan te roepen’? Voordat we op zoek gaan naar andere dingen in ons leven, moeten we God eerst zien te vinden. En, we weten allemaal dat God zich in onze harten bevindt; dat de ziel – het innerlijke of hogere zelf – een energielichaam of een energiemolecuul van God Zelf is; dat het de ziel is die onze harten doet ‘lichten’.
afb. jezus 37Wat levert me de confrontatie dan met het kwaad op? Is het kwaad dan niet anders dan een fictieve onzichtbare wereld van dolende geesten? Is het niet verstandiger om een bewustzijnsverruimende blik over onszelf [1]  te creëren i.p.v. een vernauwing toe te passen? Kunnen we er blind van uitgaan dat álle geschreven teksten in de Bijbel [o.a. de Openbaringen van Johannes] een hoog waarheidsgehalte bevat? Dat de Kerk ons de enige en juiste waarheid voorspiegeld? Hebben wij Jezus daadwerkelijk nodig bij het uitdrijven van demonen, zoals ’t Vaticaan stellig beweerd? ‘Demonen zijn sterker dan wij, Jezus is sterker dan zij’. Maar in tegenstelling tot wat de Kerk(en) nu beweert, bevestigen de oudere kerkvaders als Justinus en Origenes dat ook de eenvoudigste christen in staat is om boze geesten uit te drijven. Dat is in de lijn van [Marc. 16,17]: ‘Deze dingen zullen de gelovigen volgen ….. boze geesten zullen ze uitdrijven’.


[1] Jij bent een drieledig wezen bestaande uit een ziel, een geest en een fysiek lichaam

8.1 Bewustzijnsverruiming

afb. Psychiatrie 5Ben jij er dan van overtuigd dat de Duivel of Satan bestaat of is het alleen maar de georganiseerde religies – o.a. het Vaticaan, het protestantisme, de islam, sektarische groeperingen, etc.  – die met haar dogma’s deze mythe over het bestaan van de Satan in ere blijft houden. Sterker nog, heden ten dag maar blijft herhalen én verkondingen als we ‘hen’ moeten geloven om haar angsttactiek kracht bij te zetten? Wordt het niet tijd om geestesziekten – waaronder ‘bezetenheid’ – vanuit een heel ander gezichtspunt te gaan bekijken.
Ja, ik weet dat het Satans rijk niet bestaat! Maar – helaas - er zijn wel ontelbare dolende geesten die de mensheid lastig vallen. En, dát is een realiteit! [Marcus 5:2-13]

Wat levert me de confrontatie met het kwaad dan op?

Het kan zomaar zijn dat de confrontatie met de ‘duisternis’ ons het diepe besef aanreikt dat de aardseafb. Psychiatrie 17 realiteit niet de enige werkelijkheid is. Dat de ‘duistere onzichtbare krachten van demonen’ ons er aan herinnert, dat wij vanuit een andere context ons aardse leven eens moeten bezien en ervaren. Dat de ‘strijd tegen demonie’ ons geestelijk kan verrijken, doordat wij gedwongen worden om naar onze (eigen) schaduwkanten te gaan kijken. En door bewust aan onze zwakke plekken te gaan werken, worden wij meer bewust [1] van onszelf. Van |wie-we-werkelijk-zijn|!

‘Het denken, de regisseur van ons bewustzijn’


[1] Nieuwsbrief, Het bewustwordingsproces – deel I, ‘Bewustzijn’ – maart 2015

8.2 Zwijgt God?

Zwijgt God nu in alle talen of kan men enkel in absolute stilte de ervaring van een mystieke vereniging met God bereiken?

 ‘Aan wie ligt het nu?’

afb. 10geboden 4Het Vaticaan ondersteunt het werk van exorcisten openlijk en publiekelijk, zoals men kan zien aan de recente zegen van paus Benedictus XVI. Maar het wil niet het mikpunt van massahysterie worden.
Paus Johannes Paulus II en Benedictus XVI hebben stil gestaan bij de oorverdovende stilte van God. ‘Gods zwijgen was uitgelokt door de mensen die hem verworpen hadden. Als mensen zich bekeren en terugkeren tot God, dan zal Hij graag bereid blijken te zijn hen tegemoet te komen en hen te omarmen’. Paus Benedictus kon het zwijgen van God wel positief waarderen: ‘Wij hebben de duisternis van God nodig. Wij hebben het zwijgen van God nodig, om opnieuw de onpeilbare diepte van zijn grootheid te ervaren, en ……….’

Zonder twijfel waren zulke uitspraken goed bedoeld, en vele gelovigen zullen hun eigen gevoelens erin herkend hebben. Toch kan de dubbelzinnigheid ervan verwarrend werken, omdat de duisternis en het zwijgen van God worden voorgesteld als positieve, zelfs onontbeerlijke aspecten van Zijn Wezen, van zijn Zijn-in-Alles [1].

De vraag is of dit aloude schema van zonde-straf-boetedoening-vergeving nog steeds zonder meer op heel de wereld kan worden toegepast.

afb. 10geboden 2De tweede vraag is of de (geloofs-)leerstellingen over het bestaan van de Duivel of Satan ons nog een realistisch geloofsbeeld geven? Een waarheidsgetrouw beeld van het leven  hier op aarde geven? Mijn antwoord is NEEN!
Bestaat er dan ergens een secundaire religieuze wereld in de Kosmos – het allesomvattende universum, het holo-/ multiversum? Dus ergens ‘buiten’ ons planetair stelsel.  Mijn antwoord is NEEN.
Bestaat er dan een ('negatief') geestenrijk alléén maar binnenin ons planetair stelsel, in ons wereldje, in onze gedachten? Mijn antwoord is JA!


[1] Nieuwsbrief, Het bewustwordingsproces – deel III; de God van Morgen – mei 2015

8.3  Bestaat de Duivel of Satan nu, ja of nee?

Nogmaals, voor de duizendste keer wil ik je graag deze boodschap meegeven:

afb. de dood 17De duivel is door mensen uitgevonden om anderen te dwingen te doen wat zij willen, door hen te dreigen met een scheiding van God. De verdoemenis, voor eeuwig verbannen zijn naar de vlammenzee van de Hel, dat was en is de ultieme angsttactiek die nog steeds door vele georganiseerde religies en sektarische groeperingen worden toegepast.
 
Maar nu je dit allemaal weet, hoef je niet meer angstig te zijn. Maar als jij denkt dat de Satan werkelijk zou bestaan, dan bestaat hij in de vorm van onze eigen gedachten over afgescheiden te zijn van God. Maar het is onmogelijk om gescheiden te zijn van God, want God is |Al-Wat-Bestaat|. Wanneer je uiteindelijk begrijpt dat Gods Wereld geen scheiding kent - dat wil zeggen dat er niets is dat niet-God is - dan zul je eindelijk die menselijke uitvinding kunnen loslaten die wij satan genoemd hebben.

Jezus sprak: "Laat hem die zoekt, zonder ophouden zoeken, totdat hij vindt. En als hij vindt, zal hij inafb. jezus 4 verwarring raken, en als hij in verwarring geraakt is, zal hij zich verwonderen, en hij zal heersen over het Al”. [Het evangelie van Thomas]

Jezus sprak: "Als uw leiders zeggen: ziet, het Koninkrijk is in de hemel, dan zullen de vogelen des velds u voorgaan. Als zij zeggen: het is in de zee, dan zullen de vissen u voorgaan. Maar het Koninkrijk is binnen in u en buiten u."
"Als gij uzelf zult kennen, dan zult gij gekend worden, en gij zult beseffen dat gij zonen van de levende Vader zijt. Als gij uzelf echter niet zult kennen, dan zijt gij in armoede, en gij zijt zelf die armoede." [Het evangelie van Thomas]

Hans Zevenboom

[Je kunt ten alle tijden reageren via: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ]

Literatuurverwijzing:

 1. Boek ´De exorcist van het Vaticaan´, Tracy Wilkinson
 2. Boek, ´Ervaringen van een hedendaagse exorcist´, Roelof Tichelaar
 3. Boek ´het Spiritisme´, Dr. W.H.C. Tenhaeff
 4. Boek ´Het occulte is dichtbij´, drs. R.H. Matzken
 5. Boek ´Sekten en stromingen´, ds. H. Veldhuizen
 6. Boek ´Heksen bestaan´, Melkor
 7. Boek ´New Age, esoterie en evangelie´, J. Minderhoud
 8. Boek, ´De Joodse sekten ten tijde van Jezus´, Marcel Simon
 9. Boek, ´Geloof en sekte´, Kurt Hutten
 10. Boek,  ‘Misleid door New Age´, Will Baron
 11. Boek, ´New Age´, Drs. R. Matzken
 12. Boek,  ‘De New Age beweging´, dr. J. Verkuyl
 13. Boek, ´De subtiele kracht van geestelijk misbruik´, David Johnson
 14. Boek,  ‘Demonen’. Eruit, in Jezus’ naam, Ds. W.C. van Dam
 15. Katholiek Nieuwsblad, Elsevier, Trouw, NRC, Telegraaf, etc.

 

 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack