logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
  • EU e-Privacy Richtlijnen

    Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

    Bekijk Privacy Richtlijnen

Word (eigen)wijz(er), December 2019

Deze boodschap is voor hen bedoeld die niet tevreden zijn met de wereld zoals die nu is.

Het loopt weer tegen Kerstmis 2018 en overal horen we zingen over ’Vrede op aarde’. ‘Vrede op aarde’, een klein zinnetje dat we nogal eens horen zeggen of zelfs gedachteloos uitspreken in deze decemberdagen.

afb. jezus 1De geboorte van Jezus van Nazareth [Mattheüs 1:21] die wij met de Kerst vieren, is één van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de aarde volgens de christelijke geloofsleer. De Kerkelijke leer vertelt ons: ‘Daarom zond God zijn zoon Jezus om Gods vergiffenis voor de zonden van de mens te brengen. Door zich met Zijn dood op te offeren voor de mensheid, bracht Jezus de verzoening met God tot stand. Om dit offer van verzoening, of verlossing, te kunnen aanvaarden, moesten de mensen Jezus als Heer en Verlosser accepteren…… ‘ Zijn geboorte is dus goed nieuws voor alle mensen. Althans dat zou het moeten zijn, maar de feiten wijzen er op dat ergens in geloven niet voor iedereen meer vanzelfsprekend is.

Hoe ervaren wij als mens de geboorte van Jezus Christus dan? Als de Verlosser, Redder van de mensheid of als het hoogste Voorbeeld dat ons ooit is gegeven? En …kan één persoon - een goeroe of een leermeester zoals Jezus, Krishnamurti, Boeddha, Siddharta Gautama, Krisjna - die oprecht gemotiveerd is de wereld veranderen?

Ben jij in staat om de wereld of jezelf te veranderen volgens het voorbeeld dat ons dagelijks door leermeesters of goeroe’s wordt gegeven?

1.0  Inleiding

Hoe word je een wijs mens? Door boeken te lezen en naar leermeesters – goeroe’ s – te luisteren? Of …. door je in je innerlijke Zelf te gaan ‘wroeten’?

‘Een vat vol geleerdheid is nog geen druppel wijsheid waard’ [Pythagoras]
‘Kennis spreekt, maar wijsheid luistert’ [Jimi Hendrix]

afb. vreugde 1Wijze woorden, teksten en boeken zijn erin overvloed. Wat dat betreft leven in een tijd, waarin de ‘wijsheid’ bij wijze van spreken op straat ligt. Je hoeft je laptop maar te openen en je hebt via internet toegang toe oneindig hoeveelheid tekstmateriaal van ‘wijze’ mensen. Dit in tegenstelling tot ‘vroeger’ waarin je een enorme reis (genoeg geld en vrije tijd) naar het buitenland (India bijvoorbeeld) moest ondernemen om een ‘verlichte’ meester te kunnen ontmoeten. Je kon dan gedurende enkele dagen, weken of maanden zijn lessen bijwonen; zijn leer aanhoren. Maar ook als je zo’n wijs mens had gevonden, kon het nog steeds zo zijn dat je onverrichter zake naar huis terugkeerde. Omdat hij geen ruimte had voor nieuwe leerlingen. Of …. omdat hij je wegstuurde om het leven zelf als leermeester te aanvaarden.

Er is kennis, er is informatie, maar er is ook zoiets als een diep innerlijk weten. En misschien is dat wel meer waard dan alle boekenkennis of alle informatie van de media en internet, vooral als je voor grote levensvragen of cruciale keuzes staat.
Wat is dat innerlijk weten, waar komt het vandaan en hoe kom je eraan!

2.0 Tijdelijke ondersteuning nodig

Jiddu Krishnamurti (1895-1986) was misschien wel de bekendste spiritueel leraar van de vorige eeuw. En zijn ideeën zijn nog steeds relevant. Maar wat heeft Krishnamurti ons heden ten dage te zeggen?

‘Als je onderweg Boeddha tegenkomt, dood hem dan. Loop dan verder’ [ Boeddhistisch motto]

afb. jezus 5In de jaren twintig werd Krishnamurti beschouwd als een wereldleraar; een reïncarnatie van Boeddha! Maar hij ging zelf steeds meer twijfelen aan de rol die hem was toebedacht. Hij wilde geen geestelijke leider zijn; dat paste niet bij zijn idee van de vrije mens. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van zijn aanhangers, in Ommen 1929, heeft hij gezegd dat je de waarheid niet kunt vinden door een ander te volgen. De waarheid, zei hij, is als een land zonder paden, en dus kon hij niet langer een gids zijn. Daarmee hief hij de beweging op die rond zijn persoon werd gecreëerd.

Iedere goede leermeester of goeroe zal je vertellen dat je hem niet op zijn woord moet geloven, maar zijn lessen moet toetsen aan je eigen leven. Een goeroe is vaak charismatisch, begripvol, en liefdevol - zo ‘goddelijk’ - dat je het gevaar loopt hem te gaan vereren in plaats van op zoek te gaan naar de bron waaruit de goeroe put: het goddelijke of het hoger-bewustzijn Zelf. Je word als het ware afgeleid en je kijkt naar de vinger die naar die ander wijst in plaats van de persoon die ik behoor te Zijn.
Maar Krishnamurti stond erom bekend dat hij telkens weer aan zijn volgelingen uitlegde dat ze niet hem moesten volgen, maar zelf op onderzoek moesten gaan.

‘Geestelijke indoctrinatie?’

Zelf ben ik de mening toegedaan, dat er veel mensen baat zouden hebben als ze een tijdlang eenafb. leven na de dood 4 leermeester volgden. Mits, ze na een tijdje daarmee ook weer ophouden! Niet jarenlang of maandenlang met huid en haar overgeven aan de spirituele leiding van een goeroe, maar enigszins kritisch, sceptisch en nuchter blijven in het aannemen van zijn of haar overtuigingen, leerstellingen, visies en meningen. Want als ‘onwetende’ of als ‘beginner van het beklimmen van de spirituele ladder’ ben je ontvankelijk en beïnvloedbaar als een klein kind dat de ‘geprojecteerde’ overtuigingen van je ouders onvoorwaardelijk absorbeert. Je bent gauw geneigd om hun leerstelling te aanvaarden als de enige waarheid.

3.0 Alledaagse diepgang

‘An open mind is a joy forever’

afb. levensbeschouwing 2De preken en traktaten van Krishnamurti en de Duitse mysticus [1], theoloog Meister Eckhart (1260-1328) zijn géén zelfhulpboek dat je in een paar dagen uit hebt. De tegeltjeswijsheden liggen namelijk niet voor het oprapen. Maar toch word je af en toe door zijn (of haar) verlichte geest ‘geraakt’ en soms kun je je verwonderen over de actualiteit van zijn (of haar) visie. Een visie die ten alle tijden betrekking heeft op de ware betekenis van het leven; op jouw leven!
Meister Eckhart heeft het in zijn geschriften vaak over het goddelijke in onszelf, over een weg tot zelfrealisatie; ‘Vaak zeggen de mensen tegen me: ‘Bid voor mij’. Dan denk ik: ‘Waarom zoeken jullie het buiten je? Waarom blij je niet in jezelf en grijp je niet aan wat goed is in jezelf? Jullie dragen immers de hele waarheid wezenlijk in je!’

De kern van de les van Hasan al-Basri (Soefimysticus, 642-728) over het volgen van een goeroe is, dat het leven zelf de beste leraar is! Kijk om je heen en op elk moment zijn er ‘tekenen’ of bronnen van wijsheid – als je ze maar ziet en weet te doorgronden. Je leert iets van je situatie in het leven, je leert iets van je problemen, en je leert vooral iets als je je niet verheven voelt boven anderen!
Een goeroe of leermeester volgen, betekent dat er zaadjes in de geest wordt gepland die in een later stadium tot groei kunnen komen. En als het goed is, groei je en bloei je op. Je komt in de spirituele groeifase en op een dag verlaat je je goeroe om je eigen volwassen weg te gaan bewandelen. Als je dat niet doet en het pad van de meester blijft volgen, vind je nooit je eigen (levens)pad!


[1] Een mysticus is iemand die op overweldigende wijze de tegenwoordigheid ervaart van iets wat hem overstijgt. De mysticus voelt tijdens zo’n ervaring zijn ‘ik-heid’ verdwijnen. Zijn opgeslotenheid in zichzelf wordt opgeheven.

4.0 Wijsheid is toegepaste kennis

afb. Psychiatrie 4Negeer kennis niet ten gunste van wijsheid. Dat zou fataal zijn. Negeer aan de andere kant wijsheid niet ten faveure van kennis. Dit zou ook fataal zijn. Wanneer jij bijvoorbeeld je kinderen wijsheid geeft, vertel je ze niet wat ze moeten weten, of wat waar is, maar eerder hoe ze hun eigen waarheid kunnen volgen.

Wijsheid die van binnenuit komt, kan lang niet zo makkelijk opzijgezet worden als wijsheid die van een ander komt. Wij hebben de neiging meer te hechten aan wat jezelf geschapen hebt, dan aan wat je verteld wordt.

Het hoger of innerlijke Zelf – de ziel – zoekt kennis én wijsheid, het lager Zelf – de geest – wentelt zich liever in spanning en sensatie!

5.0 Wijsheid via het hart

Liefde 3 1De waarheid is als een boom vol dauwdruppels. In elke druppel zie je een stukje van de omgeving weerspiegeld; elke druppel geeft net een ander deeltje ervan weer. In elke druppel is het plaatje net iets anders. Toch hebben ze allemaal ‘gelijk’; ze spiegelen allemaal precies het stukje van het geheel dat ze kunnen ‘zien’, en samen vormen ze het gehele beeld. Wijsheid is die hele boom zien of althans beseffen dat er altijd zo’n hele boom vol druppels is.

En hoe kom je aan die wijsheid?

Boeken kunnen je dus wijzer maken, maar ze kunnen je niet de doorleefde wijsheid bezorgen waar we uiteindelijk allemaal op zoek naar zijn. Dat komt doordat boekenwijsheid via je hoofd, je verstand – de geest – binnenkomt. En voor ware levenswijsheid, eigen-wijsheid, heb je je hart nodig.

Wijsheid is niet iets wat je kunt verzamelen, zoals kennis. Want wijsheid komt door je hart, door liefde. Als je hart in liefde openstaat, in vertrouwen, in overgave aan het leven als geheel, dan komt er een nieuw soort inzicht in je op. Een helderheid, een diep begrip van waar het om gaat in het leven en |wie-je-werkelijk-bent|!

6.0 Je diepste waarheid zelf vinden

Dit leven – ieder (vorig) leven - is een reis om je diepste waarheid te vinden. Iedere situatie in je leven die je strijd of pijn geeft, is een gebied waarop je aan het leren bent trouw te blijven aan je ziel; je innerlijke of hogere zelf, de god binnenin ons!

Je diepste waarheid = je eigen innerlijke wijsheid

Wat is nu waarheid?

afb. 10geboden 3Wat het ene moment waar is, hoeft dat het volgende moment niet te zijn. Is de waarheid veranderlijk of is er een diepere waarheid die voortdurend blijft gelden? Besef en realiseer je terdege, dat wij allemaal veranderlijk zijn op persoonlijkheidsniveau, met vele identiteiten. Je ziel, je kern-zelf, bevat je diepere waarheid. De waarheid vinden betekent vanuit je hart handelen en dichter bij je ziel komen. De waarheid vinden betekent iedere situatie in het licht plaatsen.
Wat is dat licht? Het komt bovenal vanuit het hart en het is een diep niveau van compassie. Door de ontwikkeling van de kwaliteit van compassie zal je vermogen groeien te handelen vanuit je diepere waarheid.

Wat is het voordeel om te leven vanuit mijn diepste waarheid? Mijn innerlijke wijsheid?

Waarheid maakt zich kenbaar op gevoelsniveau! Hoe vaak heb je niet een gevoel gehad dat het niet het moment was om iemand te bellen, maar negeerde je dat gevoel. Belde je toch en merkte dan dat de energie tussen jullie niet stroomde, of dat deze persoon niet thuis was? Ieder van ons heeft het vermogen van het waarnemen van energie en het voelen van de waarheid in je te verfijnen. Hoe kun je deze diepere innerlijke waarheid vinden?

afb. Psychiatrie 6De ingang tot de diepere waarheid is gewaar-zijn! Het betekent aandacht geven aan de optiek van de waarheid en dat perspectief vasthouden. Hoe meer je handelt vanuit integriteit, des te meer groei je. Iedere situatie in je leven die waarheid van je vraagt, die je vraagt naar een dieper niveau in jezelf te gaan, is een gelegenheid voor groei. Hoe meer pijn en strijd je ervaart, des te groter is de hoeveelheid energie die je opruimt als je vanuit een dieper niveau handelt.
Als je je energie naar een hoger vibratie – trillingsfrequentie [1] – wilt brengen, ga dan naar binnen en vraag je af of je voor jezelf verbergt wat je werkelijk over de ander voelt of denkt. Als je de waarheid niet onder ogen ziet, wordt er keer op keer iemand naar je gezonden, totdat je in contact komt met je diepste waarheid; de grootste innerlijke wijsheid.

Iedere keer als je handelt en spreekt vanuit waarheid en integriteit, maak je je wezenlijke energie ‘lichter’. Je aura is als een dichte mist. Iedere keer als je de waarheid spreekt, wordt de energie om je heen fijner en lichter, totdat het zonlicht er doorheen straalt tot in je lichaam.


[1] Trillingsfrequentie is het aantal golven dat gedurende een bepaalde tijd door één bepaald punt gaat; het aantal keren dat een trilling optreedt.

7.0 Compassie

bloem2aLeven vanuit compassie betekent leven vanuit waarheid. Hoe vaak ben je in jezelf aan het repeteren wat je tegen iemand gaat zeggen, omdat je jezelf verontschuldigt, vanuit je ego, pratend over hoe goed je bent of hoezeer jij gelijk hebt. Stel jezelf, iedere keer als je merkt dat je een situatie mentaal aan het herkauwen bent de vraag: ‘Kan ik handelen vanuit een dieper niveau van de waarheid?’

Als je dieper naar dingen kijkt die je werkelijk dwars zitten, wil ik een aandacht aanbieden: ‘Niets waardoor je wordt geraakt, wordt veroorzaakt door wat je denkt. Je bent bijvoorbeeld in de war omdat je vriend je heeft beschuldigd van iets dat je niet hebt gedaan. Als je dieper kijkt, zul je merken dat het een herhaling is van een vroegere pijn, die keer op keer wordt uitgespeeld in veranderende omstandigheden met verschillende mensen, totdat je het oplost. Het kan bijvoorbeeld een herhaling zijn van een drama uit je jeugd, waarin je bent beschuldigd van dingen die je niet gedaan hebt. Pijn, boosheid of verontwaardiging die je voelt, komt bijna altijd voort uit een vergelijkbare ervaring die je als kind had. Je schept de pijn opnieuw zodat je haar achter je kunt laten.

Je diepste waarheid vinden, betekent: naar binnenin kijken

Je maakt creatieve energie vrij als je jezelf bevrijdt van een onoprechte situatie. Als je spreekt, beoefen dan zorgvuldigheid en precisie in je woorden. Observeer nauwkeurig iedere uitspraak die je doet en iedere attitude die je aanneemt, om iedere neiging tot een verkeerde emotionele voorstelling uit te sluiten. Leg niet te veel nadruk op details en blaas het gewone en alledaagse niet op tot iets buitengewoons. Als je woorden in overeenstemming brengt met de waarheid, zal je energie hoger en hoger gaan.

8.0 Jezus volgen als goeroe?

Jezus was een hoogontwikkeld wezen. Oftewel, Jezus herinnerde zich meer; veel meer. Oftewel, hij her-innerde (opnieuw) ons er bijvoorbeeld aan dat wij veel meer zijn dan wij oorspronkelijk vermoeden of weten. Niet een zielloos mechanisme – een bio-fysisch-chemisch proces -, maar een mens met ongekende mogelijkheden en een goddelijke gave. Hij wist |wie-wij-werkelijk-zijn|. Hij wist dat, en verkondigde dat!

afb. jezus 11Jezus wist |Wie-hij-werkelijk-was|. Jezus was op de hoogte van de grote verschillen in spirituele ontwikkeling van de mens. Hij wist dat! Jezus was ook een kind – een zoon - van God, zoals wij dat allemaal zijn; zonen of dochters van God. Maar Jezus wist ook, dat jij hier bent om een individueel plan voor je eigen ‘verlossing’ uit te werken. Hij wist, dat het hele levensproces er juist om gaat om je Zelf te ontdekken, en je Zelf te scheppen zoals wij van oorsprong – vanuit de Oerbron gekomen – zijn. Jezus wist dat gewoon en maakte dát bekend. Meer niet!

Jezus wist, dat het leven voort komt uit onze zuivere bedoelingen. Onze ware bedoeling komt tot uiting in onze daden, en onze daden worden bepaald door onze ware bedoeling. Net als met alles in het leven is het een cirkel. Hoogontwikkelde mensen zien die cirkel, en zien die cirkel in ‘alles’ terug; mensen helaas minder of helemaal niet.

9.0 Jezus, het hoogste voorbeeld

Jezus als leermeester, als goeroe volgen?

afb. jezus 16Jezus’ grote gave was – en dat geldt voor ieder hoogontwikkelde leermeester - , dat hij iedereen zag als wie ze waarlijk zijn. Hij weigerde de uiterlijke verschijning te accepteren; Hij weigerde te geloven wat anderen over zichzelf geloofden. Hij had altijd een hogere gedachte en nodigde ook altijd anderen uit tot hetzelfde. Maar hij respecteerde ook altijd waar anderen verkozen te zijn. Hij verlangde niet dat zij zijn hogere idee accepteerden, bood het hooguit aan als een uitnodiging. Hij handelde ook met medeleven – en als anderen ervoor kozen zich te beschouwen als wezens die bijstand nodig hadden, verwierp hij hen niet om hun verkeerde inschatting, maar stond toe dat zij van hun realiteit hielden – en stond allen liefdevol bij in de uitwerking van hun keuzes! Want Jezus wist dat voor sommigen het snelste Pad naar |Wie-zij-zijn| liep door |Wie-zij-niet-zijn|. Hij noemde dit geen onvolmaakte Pad, veroordeelde het niet. Hij zag dit eerder ook als ‘Perfect’ en ondersteunde zo iedereen gewoon in dat te zijn wat zij wilden zijn!

Ieder mens is ‘mens-geworden-God’.

Jezus gaf ons daarom vele voorbeelden of parabels. Mohammed deed dat ook. Meesters geven altijd voldoende voorbeelden, opdat wij het voorbeeld naar eigen vermogen kunnen interpreteren en bevatten. Ze moedigen anderen aan hun voorbeeld te volgen, om te leven zoals zij hebben geleefd, om te zijn zoals zij zijn geweest. Iedere islamiet probeert het leven van Mohammed te evenaren. Iedere christen probeert het leven van Christus te evenaren. Iedere boeddhist probeert het leven van Siddharta Gautama te evenaren.

10.0 Jezus’ missie

Ieder hoogontwikkelde leermeester heeft een ‘identieke’ missie als Jezus

Jezus was een hoogontwikkeld wezen en hij kwam bij ons met een doel; hij had een missie! Zijn missie was – ons redden van het niet-weten en het nooit-ervaren van |Wie-wij-echt-zijn| door ons eenvoudigweg te laten zien wat wij óók kunnen worden. Sterker nog, wat wij zijn als wij dát maar zouden willen accepteren; een goddelijk schepsel, dat een fysiek lichaam nodig heeft om te kunnen evolueren. Je bent niets anders dan een god-in-wording!

afb. jezus 19Jezus probeerde ons door middel van voorbeelden dát te onderwijzen. Daarom zei hij: ‘Ik ben de weg en het leven. Volg mij’. Hij bedoelde niet ‘volg mij’ in de betekenis dat wij allemaal zijn ‘volgelingen’ zouden moeten worden, maar in de betekenis dat wij allemaal zijn voorbeeld zouden volgen en één zouden worden met God. Want Jezus zei ook: ‘Ik en de Vader zijn één, en jullie zijn mijn broeders’. Hij had het niet duidelijker kunnen zeggen. En dit kwam nog duidelijker naar voren, toen Jezus zei: Zonder de Vader ben ik niets’. Want Jezus wist terdege, dat wij allemaal uit dezelfde energie (hetzelfde ‘hout’) zijn samengesteld, op verschillende manieren in elkaar zijn ‘gedrukt’ om verschillende vormen en verschillende materialen te scheppen. Maar de bouwstenen van het leven zijn hetzelfde! ‘Wij zijn dus allemaal hetzelfde spul’. Niemand is dus anders of beter, dan die ander! Of je nu christen, jood, hindoe, moslim of ongelovige bent, wij zijn allemaal van hetzelfde spul…………… gemaakt!

Jezus kende de natuurkundige- en de kosmische wetten en handelde ernaar. Hij kende de verbondenheid tussen ons allen, tussen God en ons allen. Want Jezus realiseerde zich terdege dat jij niet anders bent dan een micro-proces in het macro-gebeuren; dat jij niets anders bent dan je medemens, ongeacht kleur of geslacht die ook zijn of haar (levens)pad probeert te vinden; dat jij – als energiewezen – deel uit maakt van de mensheid maar ook van het universum, de Ziel van God, ………… de Levensenergie die alles in beweging brengt.
Jezus zei daarom dan ook: ‘Zonder de Vader ben ik niets’, maar ook ‘Ik en de Vader zijn Eén’. De Vader van Alles is zuiver Gedachte. En Gedachte is Energie; de bindende Kracht die wij Levensenergie noemen. God is die Levensenergie. God is het Leven en het Leven is God. God is overal aanwezig; God is vertegenwoordigd in alles; niet alleen in je ziel (het innerlijke zelf of het hogere zelf), maar ook in een luchtmolecuul of in ieder ander wezen. Dit is wat wij de absolute Liefde noemen; God is Alles. En Jezus wist dit alles!

De kernboodschap (van de geboorte) van Jezus kan dan ook in één zin worden uitgelegd: afb. jezus 7Aanvaarding van |Wie| en |Wat-je-bent| op dit moment; en wees daar een demonstratie – een voorbeeld - van! Dit is wat Jezus deed. Jezus aanvaardde wie hij werkelijk was; een kind van God. En dit is de levenswandel van iedere meester die op deze planeet is verschenen. Dit is het pad. Het is het pad van Boeddha, en de weg van Krisjna.
Iedere meester had insgelijks dezelfde boodschap: ‘Wat ik ben, ben jij. Wat ik kan doen, kun jij doen. Deze dingen, en meer, zul jij ook doen”.
Maar wij hebben niet geluisterd. Wij hebben voor het veel moeilijker pad gekozen van iemand die denkt dat hij een zondaar is, die zich inbeeldt de duivel te zijn.

11.0 Bewustzijn is alles

‘Wie oud wil worden moet eigenwijs en koppig zijn’ [Trouw, 16 dec. 2017]

Bewustzijn 2 1In het westen wordt een grote negatieve lading aan het woord ‘goeroe’ gegeven. Het is een woord geworden dat ongunstige associaties oproept. Een ‘goeroe’ wordt als kwakzalver afgedaan. Als je trouw bent aan een goeroe, denkt men dat je je macht over jezelf uit handen hebt gegeven. Maar een goeroe eer bewijzen is niet hetzelfde als je macht uit handen geven. Je krijgt dan juist je eigen macht. Want als je je goeroe eert, als je je meester prijst, zeg je: ‘Ik zie je’. En wat je in een ander ziet, kun je beginnen in jezelf te zien.
Het is het uiterlijk vertoon van je innerlijke werkelijkheid. Het uiterlijke bewijs van je innerlijke waarheid! De waarheid van jouw wezen.

Wij – jij en ik - zijn lichtwezens, wij zijn heiligen, wij zijn verlossers! En dat is precies de boodschap die Jezus en veel andere verlichte meesters brachten. Maar ons grootste probleem is dat wij dát niet willen geloven. ‘Ik wil het uit het diepst van mijn hart geloven, maar ik kan het niet. Ik kan het gewoon niet’.
Het antwoord van Jezus is: Je kunt het ook niet geloven. Je kunt het alleen weten!’

Maar hoe kan ik dit te weten komen?

Bewustzijn 3 1Het antwoord is simpel en eenvoudig: Wat je voor jezelf wilt, geef dat aan een ander. Als jij het niet te weten kan komen, help dan een ander om het te weten te komen. Vertel een ander dat hij het al weet. Prijs hem erom. Eer hem erom. Dat is de waarde van een goeroe; een leermeester zoals Jezus, Krishnamurti, Boeddha, Siddharta Gautama, Krisjna, en vele andere verlichte meesters. Daar gaat het allemaal om ….. innerlijke waarheid! De waarheid van jouw wezen.

Bewustzijn is alles. Bewustzijn, dat waarvan je je echt bewust bent, is de basis van alle waarheid en aldus van alle ware Spiritualiteit; je eigen waarheid, je eigen spiritualiteit!

12.0 Welke waarheid is dan dé ware?

Bewustzijn 9 1Het juiste antwoord op deze vraag is ‘tolerantie’; de universele moraal! En …. dit betekent dus in feite een herformulering van de ware betekenis van het leven én van jezelf; van |wie-ben-ik|. Want ………………. er is geen waarheid behalve je innerlijke waarheid. En die waarheid bestaat slechts op één plaats; ‘binnenin mij’. Heel de rest komt neer op dingen die anderen je vertellen of hebben verteld!

We moeten niets geloven gewoon, omdat een ander het zegt! Maar aangezien ons inzicht beperkt is, hebben we allen een verschillende benadering van de waarheid. Alleen vanuit een lege geest kunnen we onze zoektocht naar het zelf beginnen; naar mijn of jouw eigen waarheid én niet die van een ander! Op die manier ontstaat er een nieuw-mensbeeld!

Word eigenwijs, word eigenwijzer door je eigen levenspad te zoeken en te vinden!

13.0 Kerstboodschap 2019

‘Luister naar je innerlijke stem!’

Neem niets aan van anderen! Zoek het zelf uit! De waarheid leeft in je hart. De leer van anderen kan er een afspiegeling van zijn, maar die leer is niet de bron van jouw waarheid. De bron is altijd ‘iets’ dat van binnenuit komt!

Ken je dat plotselinge gevoel van intens geluk, helder inzicht en een enorm optimisme?

openbaring 10Deze belevingen kunnen ons alledaags leven veranderen; we zijn dan aan het ‘verlichten’.
Verlichting staat bekend als het ontwikkelen van het Zijn, van het bewustzijn, dat begint met het toegeven en accepteren van |wie-je-niet-bent| en |wie-je-werkelijk-bent| tot er een moment komt dat je begint te beseffen dat wij allen Eén zijn.
Een toestand waarin we onszelf herkennen door de afwezigheid van de belemmerende bewustzijnsfactoren(opgelegde, gedicteerde geloofsregels) en op die manier onze eigen goddelijkheid mogen ervaren; van ego-gericht bewustzijn naar een collectieve bewustzijnstransformatie. Dan ervaar je zoiets als wedergeboorte, opstanding, transformatie, verlossing of verlichting. Ga daarom op onderzoek uit en probeer te ontdekken |wie-je-werkelijk-bent|, want de tegenpool van verlichting is onwetendheid en verwarring!

‘Als mijn filosofie iets van waarde bevat, is het de wet van harmonie’.
De Universele waarheid is: ‘Wij allen zijn Eén. Wij zijn allemaal uit hetzelfde hout gesneden!´

Hans Zevenboom

 

 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack