logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

Transformatie van onze wereld, Januari 2020

1.0  Inleiding

350 wetenschappers steunen de scholieren die spijbelen voor het klimaat [Trouw 7 febr. 2019]

petrodollar4Duizenden scholieren voerden in februari 2019 in Den Haag een actie voor het klimaat. De zogenaamde klimaatspijbelaars roepen de politiek op om meer ambitie te tonen voor het klimaat.

Door deze klimaatopstand willen wij de politiek wakker schudden, want als het huidige klimaatakkoord niet snel efficiënter, beter en waterdicht wordt, hebben wij op veel latere leeftijd te maken met de drastische klimaatgevolgen’, aldus de beweegreden van menig leerling.

Klimaatprotest oké …. maar van mijn vliegreisje blijven jullie af!

Transformatie begint bij het individu en straalt van het individu af op de wereld!

2.0 De remmende factoren

Er zijn een aantal factoren die het proces van verandering of vernieuwen van het menselijk denken tegen werken of ons volledig blokkeren in onze verdere ontwikkeling.

De kernvraag bij ieder veranderingsproces is dan ook: ‘Hoe kan ik de manier waarop ik denk, veranderen?’ ‘Hoe kunnen voorspelling 2wij onze manier van denken veranderen?’ Want daar ligt de kern van ons probleem. Jouw identiteit, jouw zelfbeeld, jouw eigenwaarde, jouw imago staat centraal in jouw denken. Het beeld dat de ander van jou heeft, staat centraal. Het beeld dat jij van de wereld hebt, staat centraal in het veranderingsproces. Dat wat je van jezelf, van de ander en van jouw omgeving (de wereldbeleving) vindt, is bepalend voor jouw hele functioneren in de maatschappij.

‘Wat bekend is, biedt een zeker gevoel van veiligheid – zelfs als het slecht voor je is’.

3.0 Voer voor psychologen

Hoe sterker een probleem genetisch is bepaald, hoe moeilijker het is om te veranderen’.

afb. Psychiatrie 4Uit allerlei psychologische onderzoeken is gebleken, dat het moeilijkste niveau van verandering het ‘sleutelen’ is aan de persoonlijkheid. Want zo wordt er nog steeds gedacht, dat een deel van je karaktereigenschappen ‘vastliggen’ in je erfelijk materiaal; de genen. Nú blijkt dat genen – het medium waarin organismen informatie opslaan – slechts voor een beperkt deel verantwoordelijk zijn voor bijv. onze levensverwachtingen en dat ons denken én overtuigingen (de informatiestroom die verantwoordelijk is voor het aan- en uitzetten van genen) de grootste factoren zijn die wel in staat zijn om (gedrags-)veranderingen daadwerkelijk te bewerkstellingen.

Jarenlang heb ik me dan ook afgevraagd waarom veranderingen zo vaak mislukken. In feite was mijn gedachte in de beginfase van mijn zoektocht heel simpel. Ga op zoek naar de zwakke schakels in de ketting, kijk ernaar en ‘verwerk’ het. Maar is dat wel zo? Kun je simpelweg stellen: ‘Ik heb mijn zwakke schakel(s) gevonden en ik elimineer deze obstakels met één of andere (alternatieve) genezingsprocedure?’.
Blijkbaar werkt het niet zo eenvoudig!

3.1 Gedrag

afb. Psychiatrie 16Gedrag kun je eenvoudigweg veranderen door bijvoorbeeld je omgeving aan te passen; dus geen chocoladekoekjes meer in huis halen of toch van baan veranderen. Maar de vraag is of datgene wat maakte dat je zo verslaafd was – één pakje sigaretten per dag rookte – ook daadwerkelijk is veranderd. Ik denk van niet.
Misschien ligt dan het niveau van verandering wel op een heel ander niveau; het niveau van gedachten. De algemene (leer)gedachte van psychologie (psychoanalyse of cognitieve therapie) is, leer de obstakels – de gesignaleerde probleemsituaties - vanuit een ander perspectief te bekijken! Bekijk het probleem vanuit een ander gezichtspunt; met een andere gekleurde bril op. Dit is vooral geschikt voor mensen die te hoge eisen aan zichzelf stellen, onzeker zijn of faalangsten hebben. Maar toch blijkt uit allerlei psychologische onderzoeken, dat het meest ingrijpende en het moeilijkste niveau van verandering is het sleutelen aan je persoonlijkheid.

Maar wat wordt er dan precies met die persoonlijkheid bedoeld. In de psychologie noemt men de combinatie van iemandsafb. Psychiatrie 6 karakter en zijn gewoontes – de combinatie van aangeboren en aangeleerde eigenschappen – de persoonlijkheid. Van invloed op het karakter zijn ‘opgedane ervaringen’, die samen met het karakter bepalend zijn voor het uiteindelijke, herkenbare gedrag of de manier van uitingen. Met het karakter of inborst wordt meestal de combinatie van vaste innerlijke eigenschappen (karaktertrekken) van een persoon bedoeld.

3.2 Zelfkennis

afb. Psychiatrie 10Het proces van verandering begint bij zelfkennis; het (h)erkennen van het probleem. Het gaat niet alleen om het verstandelijk begrijpen dat je een probleem hebt, maar vooral om ‘doorvoeld weten’; werkelijk inzien dat het niet anders kan of moet.
Erkennen, dat je zelf onderdeel bent van het probleem is misschien wel het belangrijkste. Zodra je begint te beseffen dat je vastzit in een patroon, krijg je inzicht. Het inzicht dat je deel hebt aan het probleem geeft ook de mogelijkheid om controle erop uit te oefenen.

Afhankelijk zijn van de gedachten – heersende (media)overtuigingen - van anderen is een onderdeel van het inzicht! Als je met je eigen gedrag of gedachtepatroon een probleem in stand houdt, kan je het immers ook aanpakken door afb. Psychiatrie 24bijvoorbeeld anders te reageren. Zodra je in staat bent om anders te reageren, ontstaat er een gevoel van autonomie dat het gevoel van hulpeloosheid vervangt. Op dit punt aangekomen ben je in staat om een nieuw gedrag of nieuwe gedachten door te voeren.
Nieuwe gedachten leiden namelijk tot nieuwe vaardigheden, die nadien kunnen worden ‘verankerd’ in het nieuwe bestaan. Verankering van nieuwe gedachten vindt plaats op cellulair niveau!

4.0  De wereld is onze spiegel

De fysieke wereld is onze eigen creatie: ieder creëert zijn eigen versie van de wereld, zijn eigen speciale werkelijkheid, zijn eigen levenservaring!

afb. Psychiatrie 23Het meest grappig aan het leven is, dat mijn leven via mijn kanaal wordt gecreëerd. Dus in werkelijkheid kan ik iedere dag naar mijn eigen creatie – kunstwerkje – kijken om feedback te krijgen over mijzelf!
Net zoals een kunstenaar naar zijn laatste doek kijk om te zien wat wel en wat niet mooi er aan is, zo kunnen wij naar het voort-durende meesterwerk van ons eigen leven kijken om te zien |wie-we-zijn| en om daaruit op te maken wat we nog te leren hebben. We maken ons leven dus naarmate we verder leven; ervaren. Zo geven onze levenservaringen en behoeften ons een directe en voort-durende weerspiegeling van onszelf. In feite is de wereld buiten ons niet anders dan één gigantische spiegel die zowel onze ‘spirit’ [ziel of hogere zelf] als onze vorm helder en duidelijk weerkaatst. Als we eenmaal geleerd hebben hoe we erin dienen te kijken, hebben we een stuk gereedschap dat zijns gelijke niet kent.

5.0 Het honderdste aapsyndroom

De honderdste aap of het honderd apeneffect verwijst naar het idee dat als genoeg mensen een bepaald gedrag aangeleerd hebben, het spontaan in het gemeenschappelijk bewustzijn terechtkomt.

afb. Psychiatrie 35In 1952 zouden Japanse wetenschappers hebben gezien dat sommige apen (Japanse makaken) leerden om zoete aardappels te wassen, wat hun voornaamste voedingsmiddel was. Op een dag zagen zij dat één van de vrouwelijke apen iets deden wat zij nog nooit gezien hadden – zij waste de aardappel voordat zij hem opat. De dagen daarna deed zij dat weer en al snel constateerde men dat ook andere apen begonnen hun aardappels te wassen voordat zij ze opaten.
De onderzoekers zagen dat op een bepaald moment een bepaalde kritische hoeveelheid (de kritieke massa = 5% van de wereldbevolking) apen het kunstje hadden geleerd – zogezegd de ‘honderdste‘ aap - en na gingen doen. Toen in 1958, uiteindelijk alle apen op het eiland dit nieuwe gedrag vertoonden, constateerden andere wetenschappelijke onderzoekers die op een ander eiland bezig waren dat de apen daar ook hun aardappels begonnen te wassen.

Het was voor de apen niet mogelijk om van het ene eiland naar het andere te komen en niemand had apen van het ene voorspelling 7naar het andere eiland meegenomen. Het wassen van de aardappels gaf een nieuw bewustzijnsniveau van de apen aan en toen dat eenmaal door voldoende apen (mensen?) geaccepteerd was, werd het zonder enige fysiek contact en zonder enige andere directe vorm van communicatie overgebracht.

5.1 De evolutie van het bewustzijn

voorspelling 8Het bewustzijn van ieder individu heeft naar mijn mening een verbinding met het massabewustzijn, dat ‘zweeft’ ergens in ons planetair stelsel en maakt er deel van uit. Als een kleine maar belangrijke groep individuen naar een nieuw bewustzijnsniveau is overgegaan en daardoor zijn gedrag veranderd heeft, wordt die verandering overal in het massabewustzijn gevoeld. Ieder ander individu wordt zachtjes in de richting van die verandering geduwd.

En het kan zijn, dat het allemaal begonnen is met één individu die de sprong gewaagd had. Denk maar eens aan de grootste spirituele meesters (Bijv., Jezus, Boeddha, etc.) die uiteindelijk een complete spirituele (R )evolutie opgaan hebben gebracht.
Ik denk dat de evolutie van het bewustzijn inderdaad op deze manier plaatsvindt.

Dit honderdste aapsyndroom/ -onderzoek illustreert iets dat voor het menselijk ras en voor onze planeet van het allergrootste belang is.

6.0 Het spiegelingsproces

‘Beschouw de wereld als een reflectie van jezelf; een spiegel’

Spiegelen is een techniek die ons kan helpen de wereld als een spiegel te zien. De buitenwereld kan ons op die manier verborgen dingen over onszelf leren die we anders niet zomaar kunnen zien.

Het spiegelingsproces is gebaseerd op twee uitgangspunten:

 1. Ik ga ervan uit dat alles in mijn leven mij weerspiegelt en mijn creatie is.
  Dat er géén gebeurtenissen zijn die geen verband met mij houden. Als ik iets zie of voel, als iets enig effect op mij afb. vreugde 5heeft (‘ik word getriggerd’), is dat omdat mijn innerlijke of hogere zelf (mijn ziel) het naar zich heeft toegetrokken of zelfs geschapen heeft met de bedoeling dat ik er iets door leer inzien.
  Als er niets in mij was dat erdoor weerspiegeld werd, zou ik niet in staat zijn het te zien. Alle mensen in mijn leven zijn de weerspiegeling van de verschillende rollen en gevoelens die ik binnenin mijzelf waarneem.
 2. Ik doe mijn uiterste best mijzelf niet te verguizen van wege de weerspiegelingen die ik zie. Ik weet dat niets negatief is. Alles is een gift die mij meer zelfbewustzijn brengt. Daarom ben ik hier!
  Als ik volmaakt was, was ik hier niet! Waarom zou ik boos worden op mijzelf als ik dingen zie waar ik mij voordien niet van bewust was? Dat zou net zo onzinnig zijn als iemand in de eerste klas die zichzelf kwalijk neemt dat hij de zesde nog niet gedaan heeft.

7.0 Problemen zijn boodschappen van het universum

afb. 10geboden 3In wezen ben ik aan het leren mijn leven te zien als één lange, spannend avonturenfilm. Alle rollen in de (mijn) film – mijn eigen theatervoorstelling, mijn eigen creatie – maken deel van mij uit en worden breeduit op het doek gespeeld zodat ik ze duidelijk kan zien. Als ik ze eenmaal gezien heb en de verschillende gevoelens en stemmen binnenin mijzelf heb leren herkennen, is het niet moeilijk meer om te kiezen welke rollen ik wil behouden en laten uitgroeien en welke ik wil laten vallen of transformeren.
Als er zich in de film allerlei problemen, lastige toestanden of gevechten voordoen, weet ik dat ik binnen(in) moet kijken om te ontdekken waar ik mijzelf voor de gek zit te houden. Op de momenten dat ik vol vertrouwen ben, weet ik dat alles in mijn leven die toestand weerspiegelt en dat alles netjes op zijn pootjes terecht komt. Vaak op wonderbaarlijke wijze.

Als zich in je leven problemen voordoen betekent dat het universum probeert je aandacht te trekken. Het zegt dan: ‘Hé, er is iets waar je op moet letten, iets waar je wat aan moet doen!’

8.0 Het interpreteren van de weerspiegeling – de boodschap

afb. paranormaal 1Het moeilijkste van het spiegelingsproces is te leren van de weerspiegeling die je ziet, dient te interpreteren. Als je een boodschap hebt gekregen, maar je bent er niet helemaal zeker van, wat kun je dan doen?
Eén ding is zeker, het helpt je in ieder geval géén steek verder om het te gaan analyseren en erover na te denken met je rationele geest. Het is veel betere om je tot je innerlijke of hogere zelf (je ziel) te richten en het universum (God, of de hogere Energiewezens) vragen je te helpen.

‘Mijn innerlijke buikgevoelens. Mijn hartgevoelens’

afb. paranormaal 9Ga zitten en haal een paar keer diep adem en richt je aandacht naar binnen – naar het wijze energiewezen (je ziel) dat binnenin je dat in contact staat met de wijsheid van het universum. Vraag dit goddelijk wezen hardop of zachtjes om je te leiden en te helpen de boodschap te begrijpen. En als je je dan richt op het on-ontkenbare gevoel in je buik of in je hart en je begint dan te voelen dat het goed voelt, handel je in overeenstemming daarmee.
Innerlijke, diepe gevoelens komt naar je toe altijd in de vorm van zuivere gevoelens van blijdschap, vreugde, enthousiasme, oprechtheid, eerlijkheid. Als jij je krachtiger en vitaler voelt dan tevoren, dan zit je goed. Hoe meer het universum – de SPIRIT van God – door je heen stroomt, hoe levendiger jij je voelt. En het omgekeerde is ook waar, elke keer dat jij niet je innerlijke leiding volgt, voel jij je minder energiek, minder krachtig en spiritueel doods en lamgeslagen.

9.0 Oude gewoonten veranderen

Heel belangrijk is dat je inziet dat je je oude patronen niet altijd in één klap zijn verdwenen. Sommige dingen schijnenLeven 4 1 heel snel te veranderen als je de boodschap doorhebt. Maar soms lijkt het wel of je hetzelfde oude patroon nog steeds blijft volhouden en je nog steeds dezelfde oude rotgevolgen daarvan op je bordje krijgt.

‘Het werkt of het werkt niet’

afb. onderwijs 6Het ego [1] heeft tijd nodig om zijn gewoonten te veranderen, dus moet je soms dezelfde oude snertfilm nog een paar keer bekijken. Als je het gevoel hebt, dat het je te langzaam gaat, vraag dan hulp aan het universum (gidsen en engelen) en blijf jezelf eraan herinneren dat je echt aan het veranderen bent! Verandering vindt niet plaats doordat je probeert jezelf te doen veranderen, maar doordat jij je bewust wordt van wat er niet goed werkt.
Bedenk, dat het aller donkerste uur net aan de dagenraad voorafgaat. Verandering treedt vaak pas op als je het opgegeven hebt, of als je het allerminst verwacht.


[1] Ego = letterlijke betekenis ‘IK’; identificatie van het zelf. Ego wordt in de filosofie en religie vaak aangeduid met het begrip ‘ziel’. FOUT, vlgs. Millennium-Visie Het ‘Ik’, de geest!

10.0 Het transformeren van onze wereld

‘Transformatie begint bij het individu en straalt van het individu af op de wereld!’

‘Het bewustzijn van ieder individu heeft een verbinding met het massabewustzijn en maakt er deel vanuit’.

openbaring 5Vaak kijken wij machteloos naar de ontwikkeling in de ons omringende wereld, omdat we geen enkele positieve verandering kunnen bewerkstelligen. De wereld is zo groot en er is zoveel mis en wij voelen ons zo klein en we hebben zo weinig in de melk te brokkelen. Maar het honderdste aapsyndroom heeft ons wel degelijk laten zien hoe één individu (Mahatma Gandhi, 1869-1948 – leider van de onafhankelijkheidstrijd in India) of een klein aantal individuen iets zinvols kan uitrichten en hoe krachtig hun aandeel kan zijn bij het transformeren van de wereld.

Omdat de wereld in feite onze spiegel is, moet het zo zijn dat zij mee verandert als wij veranderen. Dus als de wereld onze spiegel is, is alles wat wij buiten ons waarnemen een weerspiegeling van iets dat ook binnenin onszelf zit. We dienen daar verantwoordelijkheid voor te nemen en bereid te zijn dat binnenin onszelf te transformeren als we tenminste willen dat het buiten ons ook verandert. Dus als we naar de wereld kijken en armoede, ellende, pijn geweld en chaos zien, moeten we bereid zijn tegen onszelf te zeggen: ‘Van wat in mij is die armoede, die pijn, dat geweld en die chaos een weerspiegeling? Ik weet dat de wereld mijn spiegelbeeld is en in zekere zin mijn schepping. Als de dingen die ik zie niet ook in mij waren, zouden ze niet in mijn wereld te zien zijn’.

De kneep zit hem hier in, dat jij jezelf niet de schuld geeft van de problemen die er in de wereld zijn. Niemand van ons is daadwerkelijk verantwoordelijk voor het leven van anderen; wij maken deze wereld met z’n allen! Want ….. wij allen zijn hier op deze aarde gekomen om te leren en te ervaren |wie-we-zijn| en ieder doet dat op zijn eigen wijze.
Het heeft meer zin te leren van iets dat niet volmaakt is dan jezelf voor het hoofd te slaan vanwege het feit dát het niet volmaakt is. We dienen met z’n allen een positief gevoel van verantwoordelijkheid te ontwikkelen en tegen onszelf te openbaring 24zeggen: ‘Ik ben bereid te leren mijn innerlijke waarheid – wijsheid – te vertrouwen en te volgen; en ondertussen weet ik dat ik mijn eigen pijn en angst daardoor los kan laten en daarmee de pijn en de angst van de wereld’.

Om dit te kunnen doen, moeten we bereid zijn naar de diepste lagen van ons bewustzijn te gaan en daar niet alleen onze eigen persoonlijke angsten onder ogen te zien, maar ook de eeuwenoude negatieve denkbeelden (de spirituele overtuigingen, [1]) van de hele mensheid die in ons lichaam opgeslagen liggen! Om door deze lagen heen te kunnen gaan, moeten wij bereid zijn alle angsten te erkennen en te ervaren, in de wetenschap dat het licht dat we er dan op doen vallen helend is en ze doet smelten.


[1] Nieuwsbrief ‘Overtuigingen’ en Nieuwsbrief ‘De God van Morgen’

11.0 Angsten in de diepere bewustzijnslagen

‘De diep ingeslepen overtuigingen’

afb. Psychiatrie 6Als mensen aan mij vragen wat zij aan de problemen van de wereld kunnen doen, dan zeg ik meestal dat zij zouden kunnen beginnen zich er rekenschap van te geven, dat de wereld mede getransformeerd wordt naarmate zij oprecht bezig zijn hun eigen innerlijk werk te doen …. oprecht te leren luisteren naar hun eigen hartgevoelens. Ik vraag hun dan vooral te letten op de sociale problemen waar zij persoonlijk bang voor zijn. Of waar zij zich het meest aan ergeren en dan uit te zoeken welke angst of pijn daardoor bij hen van binnen geraakt wordt en hoe hun persoonlijke situatie erin weerspiegeld wordt.
Je kunt bijvoorbeeld vragen wat voor rol geweld in hun eigen leven heeft gespeeld toen zij nog klein waren? Hebben zij zelf gewelddadige gevoelens of gedachten gehad of verdrongen? Op wat voor manier hebben zij zichzelf geweld aangedaan door zichzelf scherp te bekritiseren?

Armoede, gebrek aan respect, etc. etc. op persoonlijk en op wereldniveau wordt in leven gehouden door het afb. Psychiatrie 7massabewustzijn dat gelooft in schaarste. Diep van binnen denken we dat er niet genoeg voorhanden is van hetgeen wij nodig hebben – geld, voedsel, liefde, energie, waardering, etc. Dus creëren wij een wereld waarin dát geloof – die overtuiging – ondersteund wordt.
Voorbeeld. Er zijn onderzoeken gedaan die aantonen dat er op deze wereld ruimschoots voldoende voedsel aanwezig is om iedereen goed te voeden. Ondertussen laten wij het toe dat er op de ene plek voedsel wordt weggegooid, terwijl er op een andere plek miljoenen mensen aan de honger sterven. Dit kan alleen maar doordat wij diep van binnen in armoede geloven!
Wij moeten dus bereid zijn elke vorm van geweld, armoede en onevenwichtigheid binnen onszelf als individuen te erkennen en te genezen, als wij tenminste deze problemen uit de wereld willen helpen. Heling op persoonlijk of planetair niveau zal niet plaatsvinden zolang wij onze eigen gevoelens ontkennen of verstoppen. Alle gevoelens, geloofsovertuigingen en emotionele patronen moeten aan het licht gebracht worden, willen zij losgelaten kunnen worden. Als er licht schijnt op de duisternis, verdwijnt de duisternis!

afb. Psychiatrie 9Problemen die vroeger ‘onder het kleed geveegd’ werden, komen nu – anno 2020 - kamerbreed naar voren om opgeruimd te worden. Angsten en wantoestanden [1] die lange tijd ontkend en genegeerd zijn geweest. Als wij nu inzien dat wat wij als chaos en ellende in de wereld zien als één gigantische manifestatie van ons individuele helingsproces, kunnen het geheel zien als een heel positieve fase, in plaats van met het gevoel rond te lopen dat we allemaal slachtoffers zijn. We moeten leren inzien hoe de kracht van het universum werkt. Want er is in wezen maar fundamentele levenswijsheid: Het werkt of het werkt niet!’

Voorlopig is het zo, dat hoe meer wij in het licht leven des te meer duisternis we onder ogen zullen krijgen. En, hoe meer wij in staat zijn die twee polen in onszelf te herkennen des te sneller kan de wereld genezen worden.


[1] Me Too-beweging is een beweging tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zij begon in oktober 2017 met de hashtag#MeToo op Twitter. Oorspronkelijk is ‘Me Too’ afkomstig van activiste Tarana Burke uit New York; een individu, een éénling!
De Belgische klimaatspijbelaars Kyra Gantois en Anuna De Wever [Youth For Climate]- de jonge activisten – wisten in een mum van tijd duizenden jongeren op de been te krijgen voor het klimaat.

12.0 De helende wereld

Bewustzijn 2 1Als je de wereld als je spiegel ziet, heb je ook wonderbaarlijk veel gelegenheid voor positieve feedback. Denk maar eens aan de mensen van wie je houdt, van wie je het gezelschap waardeert, die je respecteert en bewondert. Die mensen zijn ook je spiegels. Ze zouden niet eens in je leven kúnnen zijn als ze je niet reflecteerde: je zou niet eens in staat zijn hun positieve kwaliteiten te herkennen als je niet net zulke kwaliteiten had.

Iedereen met wie je in contact staat is een spiegel voor je, en hoe dieper de connectie des te helderder de spiegel is. Een deel van de lol van het spiegelproces is via die uiterlijke reflecties te ontdekken |Wie-je-werkelijk-bent|. De sleutel is altijd te vinden door terug te gaan in jezelf en te ontdekken wat de betekenis van de reflectie voor jezelf is. Hoe meer je bereid bent dat te doen des te sneller kom je vooruit; des te sneller kun jij je spirituele ‘ladder’ beklimmen!

13.0 Slot

‘Blijvende verandering bereik je niet door in één keer alles om te gooien’, stelt de Japanse leer van Kaizen.

afb. Psychiatrie 33Volgens R. Maurer, hoogleraar psychologie aan de medische faculteit van UCLA (Los Angeles), kiezen we, als we iets in ons leven willen veranderen, normaal gesproken voor een drastische aanpak. We willen snel veel resultaat zien. Daarom volgen we liefst een crashdieet of stoppen we ineens met roken. Soms slaagt zo’n aanpak. Maar meestal vallen we al snel terug in onze oude gewoonten. Elke verandering die van onze veilige routine afwijkt, roept namelijk een stressreactie op. Deze reactie (actie=reactie) belemmert ons vermogen om met de nieuwe situatie om te gaan.
De ‘truc’ is volgens Maurer je niet blind te staren op het uiteindelijke doel, maar ‘stappen voorwaarts te zetten die zo klein en weinig bedreigend zijn, dat creatieve, negatieve blokkades worden vermeden’. In de woorden van Lao-Tse: ’Een reis van duizend kilometer begint met de eerste stap’. Vermijd dus zelfsabotage en denk klein, is het advies van professor Maurer!

Maar is dat werkelijk zo? Kleine stapjes nemen in plaats van een heel andere aanpakmethode hanteren?

13.1 De geest onder controle krijgen

De geest is niet je ziel’

afb. Psychiatrie 39Veel gehoorde opvatting is ‘Hoe kan ik de manier waarop ik denk veranderen? Mijn gedachten, attitudes en ideeën zijn niet binnen één minuut ontstaan. Ik neem aan, dat ze het resultaat zijn van jarenlange ervaring; een leven vol ontmoetingen’. Ja, dat is inderdaad waar.

De gebruikelijke scheppingsmethode voor de meeste mensen is dan ook een proces in drie stappen, waarbij gedachte, woord en daad of handeling elkaar in deze volgorde opvolgen.

 1. Eerst komt de gedachte, het vormende idee of het concept in je op.
 2. Dan volgt het woord. De meeste gedachte nemen uiteindelijk de vorm aan van woorden, die dan opgeschreven of uitgesproken worden. Dit voegt energie toe aan de gedachte, waardoor deze de wereld wordt ingeduwd en door anderen worden opgemerkt.
 3. Uiteindelijk worden woorden in daden omgezet en dan krijg je wat wij noemen een resultaat.

afb. Psychiatrie 19Alles in de door mensenhanden gemaakte wereld is ontstaan op deze manier of een variant daarvan. Deze handelwijze in ieder creatief (scheppings-)proces wordt gevoed door de kerngedachte van ieder persoon die scheppende is.
De kerngedachte is: ‘Je bent wie je denkt dat je bent’! Dit is een vicieuze cirkel, wanneer die gedachte negatief is. Je moet een weg vinden om los te breken uit die cirkel. Want veel van je huidige ervaringen zijn gebaseerd op voorafgaande gedachten. Gedachten die leiden tot ervaringen die leiden tot gedachten, die leiden tot ervaringen. Leer dan ook te beseffen dat je geest (niet je ziel) gevuld is met afgeleide gedachten. Gedachten die ontsprongen zijn aan de ervaring van anderen! Besef, dat slechts erg weinig van je gedachten voortkomen uit zelfbedachte gegevens, nog minder uit zelfbedachte voorkeuren [Nieuwsbrief ‘Overtuigingen’].

Heb jij enig idee hoe je geest aan de gedachten is gekomen, die hij nu op dit moment heeft? Weet je dan niet dat jouw wereld je geest heeft gemanipuleerd te denken zoals je nu doet? Zou het niet beter zijn, dat jij je geest manipuleert in plaats van dat de wereld dat doet? Ben je niet beter af wanneer je gedachten denkt die jij wilt denken in plaats van die van anderen? Kun je niet beter uit de voeten met oorspronkelijke gedachten dan met afgeleide gedachten …………. van anderen?

afb. Psychiatrie 16De vraag die nu centraal staat in ieder veranderingsproces, is hoe verander je dan de ondersteunende gedachte of de achterliggende gedachte van jouw gedachte?
Wel, heel simpel gezegd: de ‘truc’ om de ondersteunende gedachte te veranderen is door simpelweg het paradigma van gedachte-woord-daad om te keren! Dat is het enige wat je hoeft te doen! Niet meer en niet minder. Maar misschien herinner je het oude spreek woord nog: ‘Bezint eer ge begint?’ Wel vergeet dat maar. Als je een kerngedachte wilt veranderen, moet je handelen vóórdat je ergens over nadenkt!

Voorbeeld
Je loopt over straat en komt een oude dame tegen die om geld bedelt. Je beseft dat zij een zwerfster is, die van dag tot dag leeft. Tegelijkertijd begrijp je dat hoe weinig geld je ook bezit, je altijd genoeg hebt om iets met haar te delen. Je eerste reactie is haar wat kleingeld te geven. Er is zelfs een deel van jou – het innerlijke gevoel, de ziel – dat bereid is haar wat meer te geven, vijf euro of tien euro. Wat maakt het uit, maak die oude dame eens blij. Schenk haar ook eens een fijn moment.
Dan gaan de gedachten meespelen. Wat doe je? Ben je gek geworden? We hebben maar twintig euro om ons deze dag door te helpen. Wil jij haar tien euro geven? Je gedachten weer: ‘’ He, he, vooruit. Je hebt niet genoeg geld om alles maar weg te geven! Geef haar in hemelsnaam een paar eurocent en laten we verder gaan’.Bewustzijn 18 1
Je tast snel in je zak en probeert toch een paar euro’s te vinden. Je vingers voelen alleen maar stuivers en dubbeltjes. Je voelt je ineens opgelaten. Daar sta je dan, goedgekleed, doorvoed en je scheept die arme vrouw die niets heeft af met een aalmoes.
Je probeert tevergeefs een paar euro’s te vinden. Oh, daar zit er één, diep in een plooi van je broekzak. Maar ondertussen ben je haar al voorbijgelopen, flauwtjes glimlachend, en het is te laat om je om te draaien. Ze krijgt niets! In plaats van de vreugde je overvloed te kennen en te delen, voel je je nu even arm als de oude vrouw.

bloem4aWaarom gaf je niet gewoon tien euro? Dat was je eerste reactie, maar je gedachten staken daar een stokje voor. Besluit de volgende keer te handelen voordat je ergens over nadenkt. Geef het geld, want wanneer je een kerngedachte wenst te veranderen, handel dan overeenkomstig het nieuwe idee dat je hebt. Maar je moet snel handelen, want anders smoort je geest het idee nog voordat je het weet. Het idee, de nieuwe waarheid zal dood in je zijn voordat je een kans hebt gehad het te kennen. Handel daarom snel wanneer zich een mogelijkheid voordoet, en als je dit vaak genoeg doet, zal je geest het idee spoedig vatten. Het zal je nieuwe ondersteunende gedachte worden.

Nieuwe gedachten zijn je enige kans. Het is je enige mogelijkheid je verder te ontwikkelen, te groeien, te veranderen, echt te worden |Wie-je-werkelijk-bent|.
Met andere woorden, niet ‘wat-ga-je-doen?’ maar ‘wat-ga-je-Zijn?’ afb. levensbeschouwing 3
Dit is het wezenlijke antwoord op het ware veranderingsproces: de ziel – en niet de geest – is alleen geïnteresseerd wat je gaat Zijn. Wanneer je over een langere periode bepaalde zijnstoestanden – bijvoorbeeld vrijgevigheid, goedheid, vergevingsgezindheid, medeleven, begripvol etc. etc. ……..een verhevener zijnstoestanden - bereikt, is het inderdaad zo dat succes in wat je doet erg moeilijk te voorkomen is. Want het Zijn trek Zijn aan en produceert nieuwe ervaring(en), en nieuwe mogelijkheden.

Maar onthoudt: je kunt niet alles hebben wat je wilt, maar je kunt altijd alles ervaren wat je hebt!

13.2 Wil jij werkelijk dat je leven opnieuw ‘van start’ gaat?

Zorg er dan voor dat je er daadwerkelijk bewust voor kiest. Zodra je bewust hebt gekozen, verander je het idee bijvoorbeeld over het leven of over het gesignaleerde, hedendaagse probleem. Denk, spreek en handel dán als een kind van God.

afb. jezus 4Het hele proces is een intensieve aanzet tot bewustwording. Wat je zult merken als je deze uitdaging aangaat, dat je je halve leven onbewust hebt doorgebracht. Dat wil niet zeggen niet op een bewust niveau van wat je kiest aangaande je gedachten, woorden en daden tot je de werking daarvan ervaart.
Het is een uitdaging waartoe je ziel je vanaf het begin der tijden heeft opgeroepen!

Verander, verander nu het (nog) kan.

Hoe kan ik mijn zuivere geest – mijn ziel – vinden?

Niet door te denken.
Niet door te doen.
Alleen door te Zijn.

Ruim 2500 jaar geleden verklaarde Boeddha: ‘Wij worden gevormd en geconditioneerd door onze gedachten. Zij wier geest is gevormd door onzelfzuchtige gedachten, verbreiden vreugde als zij spreken of handelen’.

Hans Zevenboom

 

 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack