logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
  • EU e-Privacy Richtlijnen

    Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

    Bekijk Privacy Richtlijnen

In verbinding staan met je hogere levensdoel, Augustus 2020

1.0 Inleiding

Leven 17 1Veel mensen zijn zo druk met hun werk en hun beslommeringen dat zij vaak niet echt goed weten wat werkelijk bewust leven is. Ze nemen vaak niet de tijd om het ‘leven’ werkelijk te ervaren. Pas als men tijdens een vakantie of een stiltemoment het denken tot rust kan laten komen, begint men te beseffen dat het leven misschien meer zou kunnen inhouden. Veel meer dan alleen de uiterlijke omstandigheden die de gestreste mens vandaag de dag bezighoudt.

Tijdens een heerlijke vakantie opent men zich vaak geleidelijk voor andere aspecten van het leven, zoals bijvoorbeeld de wonderbaarlijke onderwaterwereld tijdens een diepzee duikervaring bij een tropisch eiland. Tijdens het duiken wordt het kleurrijke schouwspel van vissen en koraalriffen getoond en ongetwijfeld leidt dat tot een majestueus gevoel van vrijheid én eenheid.
Je voelt je vrij en tegelijkertijd verbonden met het unieke zeeleven’.

Leven 27 1Maar tijdens zo’n fantastisch moment kunnen er vanuit het innerlijke gevoel ook vragen ontstaan, zoals: ‘Waarom kunnen wij niet met z’n allen zo ‘innig’ verbonden zijn; op een liefdevolle manier met elkaar omgaan; elkaar aanvaarden zo als iedereen is’.
En, al die open vragen leiden dan vaak weer tot de wezenlijke kernvragen: ‘Wie ben ik en wat doe ik hier, waar kom ik vandaan en waar ga ik heen? Wat is mijn taak in dit leven?’

2.0      De mens als een drieledig wezen

‘Een nieuw inzicht in |wie-je-bent|’

Je bent een drieledig wezen. Een (energie)wezen - géén ding - dat bestaat uit een lichaam, verstand (ook wel geest genoemd) en een ziel. Je zou dit ook het fysieke, non-fysiek en het metafysische kunnen noemen. Dit is de heilige drie-eenheid, die al met veel namen is aangeduid.

Bewustzijn 24 1De filosofen spreken over id, ego en superego. Psychiaters noemen het bewuste, onderbewuste en superbewuste. De wetenschap noemt het energie, materie en antimaterie. Dichters spreken over geest, het hart en de ziel. New-age denkers verwijzen naar lichaam, verstand en geest.

Al deze drie aspecten verwijzen in feite naar drie energieën. Je zou ze gedachte, woord en actie (daad, handelen) kunnen noemen. Samengevoegd produceren ze een resultaat, dat binnen jouw taal en begrip een gevoel of ervaring wordt genoemd.

Is het niet verwonderlijk dat God zich openbaart als Drie-In-Eén; God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De Drie-Eénheid!. Jij bent geschapen naar Gods Beeld.

3.0  Het leven

‘De geconditioneerde mens’

Leven 15 1Als mens zijn we sterk geneigd om onszelf als een individu te zien, dat in principe losstaat van andere individuen. Natuurlijk als mens staan we in verbinding met onze medemens die ons een gevoel van vriendschap, liefde, samenwerking, haat of vijandschap kan brengen. Maar op het gebied van energetische interacties tussen alles wat leeft, daar hebben veel mensen geen kaas van gegeten.

De onzichtbare, niet waarneembare energieniveaus die alles wat er is met elkaar verbindt, wordt niet als zodanig herkent. Het allesomvattende energieveld – de kosmos, het universum - is een vage uitdrukking voor iets wat men niet begrijpt, laat staan dat men zich hiermee verbonden voelt en deze verbondenheid wil integreren in het eigen kleinere energieveld; het menselijke aura-veld of elektromagnetisch energieveld.
Men ervaart wel de onzichtbare kracht(en) die de verbindingen tussen alles wat mogelijk is bewerkstelligd, maar er een gedegen wetenschappelijk verklaring voor te geven wordt al veel moeilijker. Vandaar dat wij sterk geneigd zijn om in een ‘illusionaire wereld’ te gaan leven.

‘De biologische processen = een bewustwordingsproces’

Leven 25 1Mensen zijn geconditioneerd te denken dat alleen de biologische processen die zij kennen als leven beschouwd kunnen worden en dat iets wat niet aan die criteria voldoet ‘dood’ moet zijn. Maar er zijn ook andere aspecten aan ‘leven’. En één van die aspecten is, dat wij leven binnen de permanente aanwezigheid van een kosmische goddelijke energiestroom, [de SPIRIT-Referentie-Energiestraal, het Goddelijke Bewustzijn of God] – de goddelijke Levensstroom of Levensenergie.
Iedere dag gebeuren er wel dingen die ons er op attenderen dat wij ‘leven’; men voelt bijvoorbeeld de pijn, de angst en het verdriet. En al deze aspecten wijzen ons er op, dat wij leven en niet dood zijn. Dus zoals je ziet is het leven niet alleen maar levend zijn, in de biologische zin, maar meer een bewustwordingsproces van het werkelijke dagelijkse leven.

Mensen die in een onbewuste fase bevinden, hebben geen aansluiting met het ‘leven’. Zij voelen de subtiele Leven 11 1veranderingen niet die ook in hun leven wel degelijk aanwezig zijn. Zij nemen niet de tijd om zich hier bewust van te worden en leven als een ‘zombie’. Zij consumeren hun ‘levende’ lichaam op, totdat het sterft. Pás als er een bewustwordingsproces plaats gaat vinden, is het mogelijk dat ook zij het werkelijke leven als iets ‘levends’ gaan ervaren.

4.0      Het leven is een scheppingsproces

‘Het leven is een illusie’

Leven 16 1Het leven is dus niet wat wij denken. De mensen denken dat er een driedimensionale ruimte is met voorwerpen zoals zij die kunnen waarnemen. Zij denken dat zij met hun fysiek lichaam daarin kunnen voortbewegen; dat zij een ziel hebben die een apart deel is van henzelf en zij geloven dat zij als individu op aarde rondlopen. Degenen die al meer bewustzijn hebben, denken in begrippen als karma, reïncarnatie en zelfontwikkeling. Maar dit is een illusie, die alleen in het menselijke denken bestaat. Mensen denken dit alleen als zij in de stof verblijven, maar de ziel die in meerdere sferen verkeert, ervaart dit op een andere manier. Alles is in werkelijkheid een deel van de Goddelijke Manifestatie. Jij weet al dat dat zo is en je gaat nu een aantal ervaringen opdoen waarbij delen van een andere werkelijkheid van het leven zichtbaar worden.

Het leven is een leerschool’ (?)

Leven 21 1Er zijn nog steeds mensen die zeggen, dat het leven een leerschool is, en dat wij hier zijn om bepaalde lessen te leren, en dat wij – zodra wij ‘geslaagd zijn’- grotere doelen kunnen najagen, niet langer gehinderd worden door het lichaam.
Maar het leven is géén leerschool. Het leven is een schepping, géén ontdekking, want alles wat je behoort te weten zit al besloten in de ziel zelf. Je bent jezelf dan ook niet aan het ontdekken, maar je schept jezelf steeds opnieuw, iedere dag, iedere minuut, ieder moment. Je leeft niet om elke dát te ontdekken, wat die dag voor je inhoudt maar om het te scheppen. Jij schept namelijk je eigen realiteit, waarschijnlijk zonder het te beseffen. Je bent dus jezelf niet aan het ontdekken, maar jezelf opnieuw aan het scheppen. Zoek daarom niet uit |Wie-je-bent|, maar zoek om vast te stellen |Wie-je-wilt-Zijn|!

5.0      Uiteindelijke doel van het bestaan

‘Kiezen! Nog eens kiezen, steeds maar weer kiezen’

Leven 30 1De mens – jij en ik - heeft niet altijd de juiste keus gemaakt. Hij kan, zelfs vandaag de dag nog kiezen tussen spiritualiteit en materialisme. Hij kan kiezen tussen denken over zijn wereld, de aarde en denken over de andere werelden, de andere planeten en het zonnestelsel. De keuzemogelijkheid is er altijd en deze is afhankelijk van het ‘ontwikkelings- of ervaringsniveau’ van de ziel.

Voor diegenen die bij wijze van spreken voor de eerste of tweede keer op aarde incarneren, is de keus natuurlijk eenvoudig en ‘beperkt’. De keuze zal hoofdzakelijk met overlevingsdrang en materialisme verbonden zijn. Voor diegenen, die door vele levens op aarde hun spiritueel bewustzijn verder hebben ontwikkeld, is de keuze meer verfijnd en gecompliceerder. Maar toch is elk wezen op aarde hier om zijn of haar keus te bepalen, te ondergaan en te ervaren en nadien zich verder te ontwikkelen door die eerste bewuste keuze. Leven 29 1
Omdat de uitoefening van die vrije keuze de belangrijkste reden is voor je bestaan, is dit zeker waard dat je dit ernstig overweegt. Kies daarom niet lichtvaardig, zonder na te denken. Bedenk, wat je kiest niet alleen op jezelf maar ook op anderen van invloed zal zijn.

Wij zijn verbonden met elkaar; ook met het universum!’

Kies dus bedachtzaam door bijvoorbeeld allereerst erover gemediteerd te hebben.

6.0      Je hoger levensdoel hier op aarde

Het hoger doel is altijd iets waar je van houdt’

Leven 34 1Iedereen op aarde heeft een hoger (levens)doel! Niemand uitgezonderd! Onze taak in het leven is om tot volle bloei te komen, om te worden wie we in potentie zijn. Wie we van oorsprong zijn. Om te worden wie we werkelijk zijn, namelijk een wezen met een innerlijke vrijheidsdrang, een energiewezen met een goddelijke energie van liefde. Je bent op aarde gekomen om dát te ervaren en dát te zijn in alle omstandigheden en ondenkbare, moeilijke situaties.
Maar je kwam ook op aarde - uit vrije wil - om deel te zijn van een energiestelsel dat te maken heeft met emoties, persoonlijkheid en gedachten, dat wat zich meebrengt: wat binnenin je is weerspiegeld zien in de buitenwereld! Dat deed je om te kunnen scheppen en rondom je te zien |Wie-je-bent|.

Op universeel niveau is de planeet aarde erg langzaam’

Er zijn plaatsen in het universum waar je meer een puur energiewezen bent, niet gebonden aan de concrete wereld van tijd, ruimte en materie. Er zijn andere universa waar de gecreëerde vormen vlugger ontstaan en weer verdwijnen. Bijna op hetzelfde moment waarop eraan gedacht wordt, verschijnen en verdwijnen ze. Leven 28 1
Hier op deze aarde en in dit universum of ons planetaire stelsel gaan de dingen veel langzamer. De tijd – gecreëerd door God speciaal voor ons planetair stelsel (!!) - wordt letterlijk vertraagd, zodat je je op bepaalde dingen de tijd krijgt om je te kunnen concentreren. Je verdeelt jezelf hoe dan ook in een bepaald tijdskader, geboorte tot dood genaamd, en werkt met specifieke energieën. Hier scheppen je gedachten en woorden jouw werkelijkheid. Je zou bijna kunnen zeggen dat onze wereld er één is van bevroren gedachten, die gesmolten moeten worden.
Het neemt dus veel meer tijd in beslag om een vorm te scheppen en voor sommigen van ons zelfs nog meer om hem los te laten.

De golflengte van de toon is heel lang, zodat je materie kunt ervaren’

Leven 22 1Omdat de tijd op onze planeet erg langzaam is, moet je zuinig met energie omgaan en dat is één van de redenen dat het zo lang lijkt te duren om iets te scheppen, wat je graag wilt. Als jij je concentreert op het hebben van iets, kun je er recht en doelbewust op afgaan. Dan kan het best nog jaren duren voor jij je doel bereikt hebt, maar een hoger doel voor ogen hebben spaart tijd.
De aanschaf van een nieuw huis, een andere auto, het boek dat af is, is niet het doel van groei! Maar het proces waarin je deze dingen schept en de groei die het je geeft – de nieuwe vaardigheden die je krijgt, de inzichten, het openen van je hart als je liefhebt, de nieuwe waardering voor schoonheid die je tuin je geeft als de bloemen opkomen, de gevoelens die je hebt als een project af is, de focus en de concentratie als je werkt met plezier – is het hogere doel. Dit is evolutie!

Richt je aandacht op diegene die je wijn inschenkt, die is van belang – niet de beker. [Djelal Al-Din Rumi]

Dus als ik spreek over een hoger doel in je leven, dan heb ik het over het doel van de ziel. De ziel die namelijk al je Leven 49 1energieën in evenwicht brengt en je wezen met de klank van je ziel harmoniseert. Dit kan je bereiken door ervoor te zorgen dat tijdens het scheppingsproces ziel, geest en lichaam vanuit de goddelijke drie-eenheid die je bent en niet vanuit de geest (gedachten, overtuigingen, e.d.) die de overhand heeft tijdens het scheppingsproces. De vraag tijdens het scheppingsproces blijft dan altijd: ‘Wie is er de kapitein op het schip? De ziel of de geest?’

‘Het hogere doel is een energiestroom waar je je bij aansluit als je iets creëert dat ten dienste staat van de mensheid of van je eigen spirituele evolutie’

Leven 51 1Iedereen heeft een ziele-klank, een toon en hoe meer je die door middel van je stem in de wereld kunt uiten, des te meer kun je in de buitenwereld vormen creëren die overeenkomen met je innerlijk wezen; je ziel! Dit zal je helpen je aura helder te maken en je vibratie (je persoonlijke trillingsfrequentie) te verhogen alleen maar door mooie, comfortabele klanken te laten horen. Het zal de verschillende ‘delen’ (geest, lichaam en ziel) van je wezen harmoniseren.

Je bent een drieledig wezen; een goddelijke eenheid’

7.0 Welke dingen maken nu dat het langer duurt om te groeien?

Leven 42 1Eén van de dingen die je tegen kunt komen in je groeiproces is het onvermogen om de gecreëerde vorm los te laten als er géén essentie meer achter zit. Als een vorm geschapen is, maar de reden voor de vorm is er niet meer, dan wordt het tijd de gecreëerde vorm los te laten. Dit heb je wel eens gezien in relaties; hoeveel mensen blijven niet vasthouden aan het omhulsel dat wederzijdse liefde heet, terwijl de levensenergie uit de verbintenis is?

‘Iets anders dan je evolutie vertraagt, is gebrek aan een doel’

Als je naar boven kijkt en van plan bent hoger in je spirituele ontwikkeling te willen gaan, dan zal dat alléén gebeuren als Leven 26 1dát je werkelijke doel is. Dan kun je iedere situatie in je leven nemen en vragen: ‘Brengt dit me hoger en is het goed voor mijn ontplooiing of niet?’ En als dat niet zo is, kun je weer vragen: ‘Is er een ontplooiing, (spirituele) groeikans of niet?’ en als dat ook niet zo is, kun je weer vragen: ‘Is er een manier waarop ik deze situatie kan veranderen of zo naast deze persoon (bijv. bij slechte huwelijksrelatie) kan leven zodat ik toch kan groeien? Toch een spirituele groeikans doorleef tijdens deze te verwachten, moeilijke periode?’

Je creëert op zoveel manieren afzondering en eenzaamheid

Leven 30 1Realiseer je dat iedere situatie waarin je verkeert, kan met het hogere doel voor ogen geleefd worden. Je kunt uit de ‘dichtere’ energieën van zware emoties, angst of pijn komen, omdat je het vermogen hebt om te genieten van je zintuigen: aanraken, klanken horen, voelen en liefde kennen, kunnen heerlijke ervaringen zin. Je kunt uit je afzondering komen door meer in contact te komen met je innerlijke zelf; je ziel. Het pad van je ziel is al je delen (geest, lichaam en ziel) samenbrengen en versmelten met je hogere of innerlijke zelf. Je kunt praten over het doel in termen van de concrete dingen die je wilt volbrengen. Maar stel je dan zelf altijd de vraag: ‘Wat is de essentie achter deze vorm?’.

Stel je wilt een zaak beginnen. Wat is daarvan het hoogste doel? Hoe dient deze zaak de planeet? Hoe dient hij jou in je spirituele ontwikkeling? Als je een financieel doel hebt, kun je eerst vragen: ‘Wat is de essentie van dat doel? Hoe dien ik mijn hoger doel door die vorm te scheppen?’ Als je bijvoorbeeld geld wilt om je werk de wereld in te sturen, een project wilt creëren dat anderen zal genezen, als je alleen maar een voertuig ervoor wilt zijn (niet om egoïstische reden), zal het universum je een overvloed aan geld sturen.Leven 52 1

Maar alles wat je wilt bezitten of vasthouden zal je groei vertragen! Het universum zal op zijn liefdevolle, vriendelijke manier voorkomen dat je het krijgt.
Als je die dingen waar je je aan vastklampt lang nadat ze je van nut zijn geweest nog steeds hebt, zal je merken dat je in een hardere, ‘zwaardere energie’- energie met een (zeer) lage energiefrequentie of -trilling - leeft; een energie met strijd.

8.0 Je leert en groeit van alles wat je schept

Leven 24 1Velen denken dat je een sterke wil en controle over je energie moet hebben. Maar als je doelgericht leeft zal je juist merken dat je ook in harmonie met je energie leeft en er geen controle op hoeft uit te oefenen. Concreet betekent dit dat je geen tijd verspilt, zelfs niet in je geest (het denkproces, het brein). Het is niet iets dat geleerd kan worden, maar iets dat je voor jezelf moet uitzoeken.

Voor je geboorte werd, besloot je niet hoe maar je besloot alleen welke gestagneerde of geblokkeerde (chakra) energieën of bewustzijnsniveaus je in jezelf zou ontwikkelen. De dingen gebeuren, de banen die je kiest, de mensen die je aantrekt zijn gewoon de resultaten van je evolutie! Ze zijn de schepping en het product ervan.

Het hogere doel zichtbaar maken, betekent dus geloven in jezelf en geloven in de goedheid van het universum. Als je eenLeven 4 1 beslissing zou moeten nemen die je het beste zou helpen het hogere doel te manifesteren, zou dat zijn geloven in jezelf en vertrouwen in het universum.
Hoe zou het voelen als elk van je cellen je hoger doel zou erkennen en ermee in contact stond? Als je dat doel in je hart sluit, zou je je fysieke lichaam zuiveren, je gedachten opheffen en vrede brengen aan je emoties.
De werkwijze van het doel is als volgt: je reikt in je innerlijk zelf, je brengt het de wereld in en gaat met je energie naar boven.

Voorbeeld. Stel je voor dat je in je handen het hoogste doel houdt, dat je in dit leven kwam scheppen. Breng het je hart binnen. Schenk er licht in, vraag om leiding en hulp van de hogere machten. Voel je energie naar boven gaan en laat haar los, zodat ze naar je terug kan komen. dan zend je een oproep uit naar het universum en vertelt dat je bereid bent te groeien. Dan zullen ze je veel kansen gegeven worden om je te ontplooien en te groeien.

9.0 Het hogere doel is altijd iets waar je van houdt

Liefde 3 1Een deel van het doel van het leven hier op aarde is je innerlijke of hogere Zelf - je ziel - binnen te halen en je met je ziel op alle chakra’s of bewustzijnsniveaus te verenigen! Realiseer je dat ook het lichaam en de geest een bepaald bewustzijnsniveau vertegenwoordigen.
Maar het hogere doel leidt altijd naar de fijnere levensenergieën – energieën met hogere trillingsfrequenties - zoals bijvoorbeeld de vrolijke samenkomst met vrienden, concentratie en helderheid als je je levenswerk verricht.

Het hogere doel zichtbaar maken,betekent geloven in jezelf en geloven in de goedheid van het universum.

Als je bereid bent te leven in verbinding met je hogere doel, luister dan naar jezelf en verbind je met je ziel; je hartgevoelens of je intuïtie. Als je reageert op haar fluisteringen hoef je geen crisis of strijd te creëren. Je hoeft zelfs de vorm van je doel niet te weten, je hoeft alleen de intentie te hebben het hogere doel te creëren om het naar je toe te brengen.

Doelgerichtheid vertegenwoordigt beweging van de ziel, de energie die hemel en aarde verbindt.

Liefde 17 1Als je in verbinding met je hogere doel wilt leven, begin het dan meer als een verbintenis te zien. Hoe besteed jij je tijd? Waarover gaan je gedachten als je alleen bent? Leer een hoger beeld vast te houden, en er tijd aan te besteden. Doelgerichtheid ontstaat door het hogere zelf te dienen en bereid te zijn uit te voeren wat je visie ook is van de hoogste dienst die je te bieden hebt.
Denk eens aan iets dat je volgende week kunt doen. Je besluit bijvoorbeeld om nu definitief te gaan mediteren en/ of ademhalingsoefeningen te gaan doen. Iets specifieks waarvan je weet dat het een stukje van je hogere doel is; het in contact komen met je innerlijke of hogere Zelf. Hetzij je doel op korte of langere termijn. Wees dan ook bereid het te erkennen als een stukje van je hogere doel als je dat specifieke stukje hebt gecreëerd. Als je dát voltooid hebt, kun je iets nieuws en concreets om te doen creëren. Zo leg je de bouwstenen voor leven in verbinding met je hogere doel.

Word duidelijk in je bedoelingen. Als je de wereld wilt dienen en je werk naar buiten wilt brengen, als je voorspoed wilt creëren, open wilt staan voor nieuwe creatieve dingen en vaardigheden, is er altijd een deel van je dat weet hoe! Praat tegen dat deel - je ziel - vraag het je te laten zien wat voor stappen je moet ondernemen. Observeer je innerlijk dialoog en luister naar boodschappen van dit deel.Liefde 22 1

Manifesteren is een zaak van vertrouwen en geloof in jezelf en die visie voor ogen houden. Er zijn veel redenen om dat geloof en vertrouwen in het universum en jezelf te stoppen, maar er zijn ook veel redenen om door te gaan. Je wordt vaak door het universum ‘getest’ om te zien hoe sterk je in je visie gelooft.

Ieder doel is te bereiken als je eraan blijft werken en erin gelooft!

Hans Zevenboom

Literatuurverwijzing:

  1. Nieuwsbrief ‘Ontdek uw passie’ – deel I, juli 2017
  2. Nieuwsbrief ‘Bewust(ER) leven’ – deel I, II, juli en aug. 2013

 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack