logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

Christusbewustzijn of Integraal bewustzijn - deel III, September 2020

1.0 Inleiding

‘De wetenschap heeft grote moeite om nieuwe ideeën te accepteren’
‘Nieuwe gedachten en nieuwe waarheden maken drie fases door. Eerst wordt er de spot mee gedreven. Dan worden ze fel bestreden. En tenslotte worden ze geaccepteerd als vanzelfsprekend!’

Bewustzijn 25 1In de spiritualiteit wordt er veel over het ontwaken van het 'Christusbewustzijn' gesproken, maar wat wordt daar nu  precies mee bedoeld? Verbonden zijn met de energie van de kosmische Christus? Het ervaren én bewust zijn van (Zijn) onvoorwaardelijke liefde?  Of……. Jezus droeg het eerst-geschapene door God in zich, de christuskracht, het christuslicht, het christusbewustzijn; de scheppende en leven-gevende kracht van God. Jezus heeft door zijn wederopstanding door middel van christusenergie het latente christusbewustzijn in alle mensen geactiveerd, zo wordt er door velen beweerd.

Of kunnen we aan het christusbewustzijn een geheel andere betekenis geven? Zo iets als het Hogere Zelf? Of …. het christusbewustzijn is niet relatie gericht; Jezus is niet langer de minnaar van onze ziel, maar een wijsheidsleraar én genezer die ons de weg – het Pad - heeft getoond. 

2.0 Je diepste waarheid vinden

Leven 21 1Dit leven is een reis om je diepste waarheid te vinden. Iedere situatie in je leven die je strijd of pijn geeft, is een gebied waarop je aan het leren bent trouw te blijven aan je innerlijke of hogere zelf; je ziel.
Je hebt vele rollen in dit leven die je speelt en je ervaart op verschillende momenten verschillende waarheden. Je kunt van tevoren repeteren wat je bijvoorbeeld gaat zeggen, maar als je iemand tegenkomt, merk je soms dat je iets heel anders zegt. Dus vraag je je af: ‘Wat is de waarheid?’
Wat het ene moment waar is, hoeft dat het volgende moment niet zo te zijn. Is de waarheid dan veranderlijk of is er een diepere waarheid die voortdurend blijft gelden?

De waarheid vinden betekent vanuit je hart handelen en dichter bij je innerlijke of hogere zelf komen. Je ziel – je kern-afb. onderwijs 6zelve – bevat die diepere waarheid. Want iedere keer als je handelt en spreekt vanuit waarheid en integriteit, maak je je energie LICHTER!
Je aura, je elektromagnetisch energieveld is als mist. Iedere keer als je de waarheid spreekt, wordt de energie om je heen fijner en LICHTER, totdat het zonlicht er doorheen straalt tot in je lichaam.

Je diepste waarheid vinden, betekent: naar binnen kijken! Luisteren naar je hartgevoelens.

2.1 Spirituele zelfbevrediging?

Je kunt het helemaal zelf, alleen! Het bewust worden van je goddelijke oorsprong en je goddelijke bestemming is een heel mooi en zuiver (levens)proces. Het leven is een proces van wording'.

3.0 Chakra- of bewustzijnsniveaus

Bewustzijnsniveaus in het fysieke lichaam en in het aura-veld’

Het chakra-systeem is een bewustzijnsmodel! Bewustzijn is, datgene wat informatie over welk onderwerp dan ook, of het nu om innerlijke, uiterlijke, ‘reële’ of ingebeelde zaken gaat, ontvangt, analyseert, opslaat, weer gebruikt en schept. Dus ieder mens heeft zo zijn eigen energiesysteem!

BLE 55 1De chakra’s worden in verband gebracht met de zeven kenmerkende bewustzijnsniveaus; de zeven (meest bekende) hoofdchakra’s gelokaliseerd in ons fysiek lichaam. Zodra een chakra opengaat, worden we ons ook méér bewust van het bewustzijnsniveau dat met die chakra in verband wordt gebracht. Deze energie- of bewustzijnsniveaus kunnen met sleutelwoorden of beter gezegd met grove aanduidingen worden aangeduid. Vandaar dat we vanuit psychologisch oogpunt kunnen stellen, dat de chakra’s overeenkomen met de belangrijkste levensgebieden: overleven, emoties en seksualiteit, wilskracht en de metabolische energie, liefde, communicatie en creativiteit, intuïtie, verbeeldingskracht en spiritualiteit.

De aarde- en kosmische energiestroom ontmoeten elkaar in het hartcentrum!

De chakra’s zijn de zenuwcentra van energiecentra langs de wervelkolom en/of energiezuil in het lichaam. Ze absorberen en distribueren fysieke, mentale, emotionele en spirituele energiestromen; splitsen de Universele Kosmische Energie (God, chi, prana, etc.[1]) – de neerwaartse energie - op in samengestelde energiedeeltjes en zenden ze dan langs de zogenaamde nadi’s [2] die op en rondom een orgaan of klier liggen. BLE 19 1
De Aard-Energie (let wel: niet de zgn. Kundalini-bewegingsenergie) – de opwaartse energie, komend vanuit het hart (de ziel) van de aarde – zorgt ervoor dat er uiteindelijk een evenredige mengverhouding in het versmeltingspunt (het hart) ontstaat, waardoor er een zuiverende werking ontstaat in het hele energiesysteem; de chakra’s en de aura ofwel het elektromagnetisch energieveld.

We kunnen een chakra óók beschouwen als een psychische computerschijf die specifieke programma’s bevatten over hoe we verschillende aspecten van ons leven aanpakken. De psychologische (computer)schijf is te vergelijken met een bibliotheek, waarin in iedere levensboek een beschrijving is te vinden over de levenservaringen van een (vorige) leven(s) of van het heden.

Vanuit het universum worden je voortdurend signalen gezonden over je pad


[1] De Kosmische Creatieve Intelligentie die men in de christelijke geloofsleer doorgaans ‘God’ noemt. BewustZijn is de Universele Essentie van |Al-Wat-Is|, |Was| en |Zijn zal|. Andere benamingen zijn bijvoobeeld: Allah, Jahweh, Shiva, Brahman, Tao, het eeuwige NU, de allesomvattende Leegte, de Kosmische Creatieve Intelligentie. Het kosmische bewuste ZIJN, de essentie van |AL-WAT-IS|, sluit letterlijk alles in zich: kennis en onwetendheid, licht en duisternis, geboorte en sterven, schepping en vernietiging, verleden en toekomst, etc. Alle mensen delen in hetzelfde bewustZijn, gewoon omdat bewustZijn hun gemeenschappelijke essentie is. [www.hetnieuweinzicht.nl]
[2] Nadi’s  zijn onzichtbare energiebanen waarin de prana of levensenergie (bewustzijn)  stroomt.

4.0 Drie Super-bewustzijnscentra

We kennen drie hoofdgroepen van informatieverwerkingscentra (bewustzijnsniveaus) in het fysieke lichaam, te weten:

 • Het hoofd - het mentale verwerkingscentra is niet de geest.
 • Het hart – het hart is de allerkrachtigste ‘generator’ van elektromagnetische energieën.
 • De buikstreek – een gecombineerde verwerkingscentrum van wils- en gevoelscentra.

afb. chakra aura 003Het zonnevlechtcentrum dat gesitueerd is rond de buikstreek wordt in de yoga gezien als de belangrijkste plek voor het opslaan van energie, van waaruit de vitale levensenergie door het lichaam via 72.000 fijnstoffelijke energiebanen naar ieder deel van je lichaam wordt gedistribueerd.
Maar wetenschappers zijn recentelijk begonnen de invloed van het hart te onderzoeken en hebben daarbij enkele verrassende ontdekkingen gedaan. Aangetoond is dat het hart, en niet de hersenen, de zetel van emoties is! En, dat het fysieke hart de sterkste ‘generator’ van elektromagnetische energie in het fysieke lichaam is die het grootste elektromagnetische energieveld van alle organen in het lichaam creëert.

Het hart heeft een elektromagnetisch veld om zich heen dat 5000 keer krachtiger is dan het elektromagnetisch veld om de hersenen. Een hart dat lief heeft produceert méér levenskrachtige (pret)hormonen en minder stresshormonen. Het maakt ook stoffen aan die tegen infecties beschermen. En …… als je je hart opent, kom je vanzelf in emoties terecht die zowel je hersenfuncties als je lichaam positief beïnvloeden.

Je kunt goddelijke energie waarnemen in de mate waarin je hart open en liefdevol is. Liefde heelt en beschermt je.

Besef wel, dat wij nog veel meer informatieverwerkingscentra [chakra’s = bewustzijns-niveau’s of –centra] in ons fysieke lichaam hebben, maar dat het hart hét middelpunt is van de versmelting van de Universele Komische Energie én de Aard-Energie!

5.0 Een nieuw zienswijze nodig

Het Christusbewustzijn

Iedereen weet zo langzamerhand wel wat het (onder)bewustzijn is. Maar misschien is het toch verstandig dit nog eens uit te leggen; wat bijvoorbeeld het verschil tussen het hoger- en bovenbewustzijn is in relatie tot hoogontwikkelde energie- of lichtwezens [HOW’s] zoals jij en ik én het ‘Christusbewustzijn’. 

5.1 Terminologieën

Bewustzijn71 1De termen 'het onbewuste', 'het onderbewuste' en 'het onderbewustzijn' worden nogal eens flink door elkaar gebruikt, wat aanleiding geeft tot veel begripsverwarring. Met het onbewuste en het onderbewuste worden geestelijke processen (gedachten en gevoelens) bedoeld, die plaatsvinden zonder dat we daar bewust mee bezig zijn.
Het onbewuste en het onderbewuste zijn voor de wetenschappers niet meetbaar of waarneembaar, en de termen worden dan ook slechts gebruikt om de ingewikkelde processen in de hersenen te kunnen omschrijven.

Bewustzijn op menselijk niveau kent drie universele aggregaat toestanden:

 1. Bewustzijn in zuiver abstracte, onstoffelijke vorm: het goddelijke ‘ik-besef’ – de ziel of het innerlijk, het hoger of Bewustzijn 1 1het essentiële (het vrije) bewustzijn - van alle wezens; de essentie van ons bestaan, ons ware hoger Zelf.
  Bewustzijn in zijn meest zuivere vorm is dan ook een potentiële creatieve, en scheppende intelligentie!
 2. Bewustzijn in beweging: energie = geest.
 3. Bewustzijn in vaste vorm: materie = lichaam.

Je bent, hoe dan ook, een drieledig energie- of lichtwezen dat bestaat uit een ziel, een geest en een fysiek lichaam; het zgn. ziel-geest-lichaam-systeem! Realiseer je, dat je ziel-geest-lichaam-systeem een perfecte weerspiegeling is van het alomtegenwoordige, gelukzalige en goddelijke bewuste Zijn. Realiseer je dan ook, dat jouw hele manifeste schepping de uitdrukking of manifestatie van Alomvattende Goddelijke BewustZijn is. Want ook jij bent een energiedeel (‘atomair lichaamsdeeltje’) van dat Alomvattende Goddelijk Bewuste Zijn.
Jij hebt een ziel-geest-lichaam-systeem, waarmee je ervaringen hier op aarde kunt opdoen en jezelf dus op allerlei manieren kunt uitdrukken. Jij bent de vertegenwoordiger – de ‘handen en voeten’ - van God hier op aarde. Jij bent dus een mede-schepper van dit alomvattende Universum!

afb. engelen 7Een (hoofd) functie van de ziel is dan ook creëren; permanent scheppen. De ziel schept hier op aarde situaties én omstandigheden voor haar eigen hoogste bestemming en haar eigen meest directe herinnering voor elk moment van nu.
De ziel creëert en het verstand (de geest, niet alleen de breinmassa maar het totale cel-geheugen van het fysieke lichaam) reageert. De geest zal keuzes maken uit het aanbod dat de ziel haar aanreikt. De ziel zal trachten duidelijk te maken dat er slechts één overweging kan meespelen wanneer je (de geest) kiest, namelijk: ‘Is dit een uitspraak over |Wie-ik-werkelijk-Ben|?’ ‘Is dit een mededeling over |Wie-ik-kies-te-Zijn|?’.

De taak van de ziel is herscheppen, nog eens herscheppen, nog een keer …. want er doen zich allerlei situaties in ons leven voor die ons in een moeilijk parket kunnen brengen. De ziel is mede door het herscheppingsproces van levenservaringen als het ware permanent in ‘ontwikkeling’. De ontwikkeling van de ziel is echter empirisch, dat wil zeggen, dat de ervaring(en) de enige bron van kennis is! De spirituele ontwikkeling van de ziel is empirisch, dat wil zeggen ‘het weten….het ervaren…. en dan het Zijn’.

afb. engelen 23Een functie van de geest is te reageren op de denkbeelden die de ziel vormt of ‘aanreikt’. De ziel creëert en het verstand (de geest) reageert. Zo ontstaat het scheppingsproces dat iedere seconde van je leven plaatsvindt.
De ziel vormt dus het denkbeeld, de geest schept en het lichaam ervaart. De geest streeft er meestentijds naar zijn wil aan het lichaam op te leggen, en doet dit dan ook. Evenzo probeert het lichaam de geest te controleren en slaagt daar regelmatig in.
Verbeelding is ook een functie van de geest. In de geest verbeelden of bedenken wij iets, en dát begint dan een fysieke vorm aan te nemen.


Dus elk gebeuren in de werkelijkheid – in ons dagelijks leven -, groot of klein, belangrijk of onbelangrijk, goed of slecht, volmaakt of onvolmaakt, maakt deel uit van het alomvattend kosmisch, evolutionair proces waarin het Alomvattende BewustZijn – God - zich uitdrukt en zich manifesteert als de objectieve schepping.

God is het Leven! God is het Proces!

5.2 Jij bent een mede-schepper van het universum

Het oneindige scheppingsproces

afb. engelen 16De onlosmakelijke functie van de ziel in het scheppingsproces is haar verlangen aan te geven en dit niet op te leggen aan de geest. De functie van de geest is dan te kiezen uit de aangeboden alternatieven – ‘het wensenpakket, het gigantische uitgebreid menukaart van mogelijkheden en situaties’ – van de ziel.
Het scheppingsproces van ieder licht- of energiewezen gaat dan als volgt:
een denkbeeld vormen >>> scheppen>>>> ervaren!

Om het onbewuste tot je hogere zelf te brengen, kun je ieder gebied van je leven bekijken en jezelf de vraag stellen: ‘Wat is mijn hoogste visie?’

6.0 Het hoogste (menselijke) bewustzijn

Het pad van innerlijke bewustwording

Het (menselijk) bewustzijn [1] van spiritueel (hoog)bewuste(r) mensen opereert in wezen continu op vier niveaus, te weten: 

 1. Het onderbewustzijn
 2. Het bewustzijn
 3. Het hoger bewustzijn en ……
 4. Het bovenbewustzijn

afb. engelen 20Ad. 1 Het onderbewuste niveau is het ervaringsgebied waar je je eigen werkelijkheid onbewust creëert. Onbewust wil zeggen, dat je nauwelijks beseft dat je dit doet, laat staan waarom. Dit is geen minderwaardig ervarings- of scheppingsniveau, veroordeel het dus niet. Het is een gave, want het staat je toe dingen automatisch te doen, zoals je haar laten groeien, met je ogen knipperen of je hart laten slaan; of een onmiddellijke oplossing voor een probleem te vinden.
De onderbewuste geest is dus bestemd om alle automatische taken van het lichaam te besturen en eveneens elke gebeurtenis, elke ervaring, elke indruk, elk gevoel en alle gegevens op te slaan die het wezen door het lichaam via de bewuste geest krijgt aangereikt.

Ad. 2 De bewuste geest of het bewustzijn (het bewuste niveau) is het ervaringsgebied waar je je eigen werkelijkheid kent en creëert in een gedeeltelijke bewustzijn van je daden. Hoe groot dat bewustzijn is, hangt af van je ‘bewustzijnsniveau’. Dat is het fysieke niveau.
De bewuste geest is bestemd om de taak van de totale gegevensverzameling op elk moment van het NU te beheren. Hij verzorgt ook de analyse van gegevens uit het verleden, het bevattingsvermogen en de begripsvorming, de toekomstprojectie en allen zintuiglijke feedbackfuncties. Op deze manier brengt hij onze ervaring van het huidige moment voort.

afb. engelen 21Ad. 3 Het hoger bewustzijnsniveau heeft de taken toegewezen gekregen die te maken hebben met de begripsvorming vanuit het totale bewustzijn, de koppeling tussen lichaam, verstand en geest, spontane creatie, visionair inzicht en de zich manifesterende impuls van de ziel ofwel de intentie van het NU.
Het hoger bewustzijn is het ervaringsgebied waar je je eigen werkelijkheid kent en creëert in het volle bewustzijn van je daden. Dit is het niveau van de ziel. De meesten van ons herkennen je hoger bewuste bedoelingen niet op bewust niveau, sommigen wel!

Ad. 4 Het bovenbewustzijn heeft alle bovenstaande taken gecombineerd toegewezen gekregen, en ook de allerbelangrijkste functie van het wezen: de integratie van de individualisatie van de Non-differentiatie, d.w.z. van de enkelvoudige ziel met de Enige Ziel; de Ziel van God. Op dit bovenbewuste niveau ben je permanent verbonden met God en |Alles-wat-er-Is|! Je bent met God Eén geworden zonder dat je vergeet wie je als individu bent! 

Het bovenbewustzijn is dat niveau van ervaring waarbij het hogere bewustzijn, het bewustzijn en het onderbewustzijn één worden en vervolgens worden overstegen. Dit drie-in-één niveau van bewustzijn zou je dus bovenbewustzijn kunnen noemen. Sommigen noemen het ook wel ‘Christusbewustzijn’ of ‘verlicht bewustzijn’. Het is een volledig geïntegreerd bewustzijn; het allerhoogste vibratie-niveau dat voor een mens haalbaar is!


[1] Het bewustzijn is de toestand waarin men gewaarwordingen uit zijn omgeving ondergaat en het eigen ‘Ik’. Bewustzijn is een toestand van de ‘geest’ die gekenmerkt is door een besef van het eigen ‘Ik’ en de omgeving. Onze bewustzijnstoestand kan fluctueren tussen waken en slaap. ’Bewustzijn’ is de ervaring van de geest die wordt gewekt.

6.1 Het bovenbewustzijn of het integraal bewustzijn 

afb. engelen 24Met het ervaren van het bovenbewustzijn – het integraal of ‘driedimensionaal’ bewustzijn - zijn we onszelf geworden in alle mogelijke en denkbare situaties en omstandigheden. We zijn authentiek geworden. ‘We zijn |wie-we-werkelijk-zijn|; een zoon of een dochter van God’ en zo manifesteren wij ons dan zo op aarde. Net zoals Jezus de Nazareth ons voordeed.
Deze authenticiteit wordt in de vedische literatuur geestelijke volwassenheid of geestelijke rijpheid genoemd. Wanneer dit vierde bewustzijnstoestand een natuurlijke, constante toestand is geworden dan wordt dit in de vedisch literatuur de vijfde bewustzijnstoestand genoemd wat zich kenmerkt door een permanent gelukzaligheidsgevoel! De grote meesters zoals Jezus, Boeddha, Krihna, etc. zijn daar duidelijke voorbeelden van.

Het Kosmisch alomvattende, alomtegenwoordige Bewustzijn – God - wil dat wij onszelf zijn in alle omstandigheden; vrij afb. engelen 13avan geestelijke ongemakken, obstakels en fysieke belemmeringen. Want vrije wil en vrijheid is het grootste geschenk van God aan de mens!

De toestand van geestelijke volwassenheid – een allesomvattende bewustzijnstoestand - werd vroeger doorgaans verlichting of bevrijding genoemd. Andere termen die er traditioneel voor gebruikt worden zijn: verlossing, nirwana, moksha en sattori. [Nieuwsbrief, Verlichting of Nirwana, April 2010]

7.0 Hoog of laag-bewustzijnstoestand in het drieledig-systeem?

Besef en realiseer je dat het onderbewustzijn ofwel het laagste niveau van de geest je wegduwt van God, terwijl het bovenbewustzijn ofwel het hoogste niveau van de zuivere geest (de ziel) je naar God toe trekt!
Je zou dit de duw- en trekbeweging kunnen noemen die de wetenschappers al jaren proberen te verklaren; de dualiteit, liefde geen liefde, afgescheiden zijn van en niet-afgescheiden zijn van ………… alles, etc. etc..

De vraag die ik me regelmatig stel, bij het aanschouwen van ontelbare mensen, is:

‘Wie overheerst er in het drieledig energiesysteem, het ziel-geest-lichaam-systeem? Wie is de kapitein op het schip, de ziel of de geest?’ ‘Is er een duidelijk aanwijsbare samenwerkingsverband, een creatieve overlegsituatie, een interne communicatie tussen ziel, geest én lichaam mogelijk of aanwezig?’

7.1 Een hoog of bovenbewustzijnsniveau

afb. engelen 22Dit bovenbewustzijn [Hfdst. 6.1] is dus dat niveau van ervaring waarbij het hogere bewustzijn, het bewustzijn en het onderbewustzijn één worden en vervolgens worden overstegen. Dit drie-in-één niveau van bewustzijn zou je dus bovenbewustzijn kunnen noemen. Sommigen noemen het ook wel ‘Christusbewustzijn’ of ‘verlicht bewustzijn’. Het is een volledig geïntegreerd bewustzijn; het allerhoogste vibratie-niveau dat voor een mens haalbaar is!

Praktisch gezien betekent een hoog bewustzijnstoestand, dat we ons bewust zijn van de gemeenschappelijke essentie van alle levensvormen. We zijn ons bewust van de heelheid van het leven. Wij kennen en handelen overeenkomstig de Natuurwetten. We hebben zicht op de hele wereld, de mensheid, en het leven zelf in al zijn uitingsvormen én uiteraard  inzicht in ons eigen levensproces. Bewustzijn 19 1
Als we ons bewust zijn van de essentiële eenheid van alle levensvormen, handelen we spontaan voor het gemeenschappelijke welzijn van alle levende wezens; we handelen vanuit onvoorwaardelijke liefde.
Bij het hebben van inzicht in de werkelijkheid behoort het besef, dat er slechts Eén Bewustzijn bestaat in het universum, te weten het Alomvattende Goddelijke Bewustzijn, de Kosmische Creatieve Intelligentie, God, de SPIRIT-Referentie-Energiestraal die dagelijks ieder levend wezen ‘ver-licht’

7.2 Een la(a)g(er) bewustzijnsniveau

Een lage toestand van bewustzijn betekent dat de persoon in kwestie geen idee heeft van de heelheid en complexiteit van het leven als zodanig. Men heeft géén inzicht en onvoldoende kennis in de gemeenschappelijke essentie van alle levensvormen. Een dergelijk bewustzijn is per definitie niet onbegrensd, niet ontspannen en niet vredevol.

Bewustzijn 10 1Een laag bewustzijn is van nature gestrest, verkrampt, innerlijk verdeeld: niet holistisch. Zo iemand denkt, spreekt en handelt vanuit een egocentrische toestand en is gefixeerd op de bevrediging van zelfzuchtige eigen verlangens. Dit levert automatisch problemen en conflicten op.
Wanneer men zich niet bewust is van de heelheid van het leven, ziet men zichzelf als een geïsoleerd wezen; als een eiland in de oceaan, afgescheiden van alle andere levende wezens. Men heeft een materialistische kijk op de wereld en men wordt sterk gestuurd door de zintuigen. Men is voortdurend bezig met het bevredigen van zintuiglijke verlangens en hartstochten, of met het zekerstellen van hun toekomstige behoeftes. Dit resulteert in een competitieve mentaliteit en een “fight or flight” houding [1].

Dit geldt voor de mens die het christusbewustzijnsniveau nog niet hebben bereikt. Het overgrote merendeel van de mens leeft, denkt en handelt op basis van de ingevingen van de onderste drie bewustzijns- of energieniveaus; de onderste drie chakra’s (staartbeen-, heiligbeen- en plexus solaris chakra). Het samenwerkingsverband – de interne communicatie - Bewustzijn 35 1tussen ziel, geest en lichaam is onvoldoende of ontbreekt volledig, omdat de geest heerst als een kapitein in het drieledig wezen dat jij bent. De geest is te dominant en zal uit het aanbod van de ziel keuzes – een verstandelijke beredenering op basis van (spirituele) overtuigingen – gaan maken die ‘haar’ het best uitkomen. De ziel zal hoe dan ook trachten duidelijk te maken dat er slechts één overweging kan meespelen wanneer je (de geest) kiest, namelijk: ‘Is dit een uitspraak over |Wie-ik-werkelijk-Ben|?’ ‘Is dit een mededeling over |Wie-ik-kies-te-Zijn|?’. Maar de geest negeert het advies van de ziel; legt als het ware het aanbod naast zich neer en neemt het heft in eigen hand.


[1] Teksten van drs. Frans Langenkamp. Frans Langenkamp (1953) is cultureel antropoloog, Vedanta-expert en betrokken bij de Vedische Universiteit van de Maharisji Mahesh Yogi (TM). Hij schreef eerder drie boeken en coacht o.m. op basis van de Vedische astrologie.

8.0 De relatie tussen het scheppingsproces en het christusbewustzijnsniveau

Het innerlijke co-creatieproces

afb. engelen 40In deze situatie – levend in de staat van het christusbesef; het onovertroffen gelukzaligheidsgevoel, het ervaren van het goddelijke besef, de onvoorwaardelijke liefde – vindt het scheppingsproces op alle drie hoofdbewustzijnsniveaus plaats. Wat in wezen dus wil zeggen, dat de zuivere geest (ook wel ziel, super of hoger bewuste of zielsbewustzijn, hoger-bewustzijn of vrij-bewustzijn genoemd), de geest/ verstand (ook wel geest/ bewuste/ ego of geestbewustzijn of gedachtevorm-bewustzijn genoemd), en het fysieke lichaam (onbewuste of lichaamsbewustzijn of moleculair bewustzijn) op een gecoördineerde, integrale wijze een volledige samenwerkingsverband aangaan tijdens het scheppingsproces.

De ziel ‘start’ het creatieve scheppingsproces op (haar verlangens uitspreekt, haar uitgebreid menukaart toont aan de geest), de geest accepteert zonder mokken of morren datgene wat de ziel haar aanreikt en neemt de creatieve scheppende gedachten van de ziel ‘klakkeloos’ (in vol vertrouwen) over en daarna zal de geest op haar beurt weer het fysieke lichaam ‘verwittigen’ en er liefdevol van overtuigen door het lichaam te vertellen welk goeds het lichaam in een toekomstig scheppingsproces gaat ervaren en welk groot voordeel het is om te handelen naar de wens van de ziel!
Ziel, geest en lichaam vormen – tijdens dat unieke scheppingsproces of -moment - op die manier een onwrikbare eenheid; een hecht samenhangend/ samenwerkend geheel! Een eenheidsbewustzijn of een integraal bewustzijn; een liefdevolle verstrengeling van de drie hoofdbewustzijnsniveaus of drie hoofdenergieniveaus (zielsbewustzijn-, geestbewustzijn- en lichaamsbewustzijnsniveau).

Er heeft zich dus tijdens dat levensproces een permanent ‘super-hoog’ bewustzijnstoestand ontwikkelt, wat betekent dat afb. engelen 47men zich bewust is van de onbegrensde en alles doordringende aard van zijn Goddelijkheid [Het Zuiver Goddelijk Alomvattend Bewustzijn; de Kosmische Creatieve Intelligentie, ook wel God genoemd [1]], dat alom vertegenwoordigd is in letterlijk alles!

Jij verkeert in een permanent verbonden-staat met God; op ieder moment van de dag. Jij bent één met God! Je beseft je terdege dat je |Eén-met-alles-bent| [2].
Jij bent God!

Jezus zei: Zonder de Vader ben ik niets’, maar ookIk en de Vader zijn Eén’.


[1] De Kosmische Creatieve Intelligentie die men in de christelijke geloofsleer doorgaans ‘God’ noemt. BewustZijn is de Universele Essentie van |Al-Wat-Is|, |Was| en |Zijn zal|. Andere benamingen zijn bijvoorbeeld: Allah, Jahweh, Shiva, Brahman, Tao, het eeuwige NU, de allesomvattende Leegte, de Kosmische Creatieve Intelligentie. Het kosmische bewuste ZIJN, de essentie van |AL-WAT-IS|, sluit letterlijk alles in zich: kennis en onwetendheid, licht en duisternis, geboorte en sterven, schepping en vernietiging, verleden en toekomst, etc. Alle mensen delen in hetzelfde bewustZijn, gewoon omdat bewustZijn hun gemeenschappelijke essentie is. [www.hetnieuweinzicht.nl]
[2] ‘Wij allen zijn Eén, Alles is Eén!’ Dit in tegenstelling tot het gedachtegoedje van de oude spiritualiteit, die blijft verkondigen dat wij afgescheiden zijn van elkaar en afgescheiden zijn van God! Op die manier worden wij maar onthouden van ‘Verlichting, Verlossing of Healing’! De georganiseerde religies houden ons voor, dat het menselijke (pijn)lijden een onderdeel is van het zware leven met als doel om uiteindelijk ‘verlost’ te worden van begane doodzonden, indien wij Jezus Christus accepteren als onze Verlosser. (Zelfkastijding is een oude, religieuze gewoonte die je ook bij sommige moslims aantreft. Paus Johannes Paulus II geselde zichzelf, zo is recentelijk onthuld in Elsevier, 12 december 2009.)

9.0 We zijn een god-in-wording

Hoe kan ik dat christusbewustzijn bereiken?

afb. engelen 28Het christusbewustzijn wordt alleen ontwikkeld door het ophouden met moeite doen.
Christusbewustzijn is niet het resultaat van vele jaren hard werken. Neen, het wordt uitsluitend ontwikkeld op basis van inzicht. Inzicht in de betekenis |wie-ben-ik| en |wat –ben-ik|. We leren dat de samenwerking tussen ziel, geest en lichaam van essentieel belang is, zelfs noodzakelijk is, om spiritueel zodanig te kunnen groeien dat wij tijdens ons leven het bovenbewustzijn (integraalbewustzijn of eenheidsbewustzijn) op een natuurlijke wijze ervaren.
We leren, dat het okay is om precies dat te doen wat we werkelijk willen en we gaan ons focussen op iets wat we werkelijk zien zitten. We leren in dit proces alleen maar ons hart(en)(wens) – de wensen van de ziel - te volgen. [Nieuwsbrief, ‘Jouw hartenwens’- Nov. 2017]
Alle drie ‘zelven’ van de mens – de drie hoofdbewustzijnsvormen of –niveaus te weten ziel, geest en lichaam – dienen hun bijdrage te leveren aan dit co-creatieve proces van het scheppen. Wanneer één van de drie ‘zelven’ zijn bijdrage niet levert, dan heeft het scheppingsproces – het beoogde resultaat – géén zin, géén nut, géén effect! Geen groots effect op de spirituele ontwikkeling van de ziel. Populair gezegd: ‘Je hebt dan nog niet het christusbewustzijnsniveau bereikt’.

De vraag die je in zo’n situatie kunt stellen, is: ‘Waarom heb je nog niet het christusbewustzijn bereikt? Wie is er op dit moment van het scheppingsproces de kapitein op het schip? De geest? De ratio, het verstand?’afb. jezus 14

Alles wat je dus doet in het leven, is dan ook een poging uiteindelijk meer (goddelijk, kosmisch) LICHT in je leven te brengen. Je bent als het ware iedere dag aan het ver-lichten [Hfdst. 12.0]. Een verbinding aangaan met jezelf betekent, luisteren naar je innerlijke, zuivere gevoelens (je intuïtie) van moment tot moment en handelen naar wat nú goed voor jou is. We hoeven alleen maar onze ingeboren passie – onze intuïtie, je hogere of innerlijke Zelf (je ziel) [1] – te volgen.

De mens is een god, in het diepst van zijn gedachten. De tijdloze goddelijke kern van de mens heet in de gnostiek ‘de Christus’.


[1] De essentie van Socrates’ leer is: ‘Ken u zelf’. Het Zelf was volgens Socrates de onsterflijke ziel, die het lichaam-geest systeem doet leven!

10.0 Jezus’ missie

‘Een praktisch voorbeeld van het christusbewustzijn’

afb. jezus 17Jezus was een hoogontwikkeld wezen [HOW] en hij kwam bij ons met een doel; hij had een missie!
Zijn missie was – ons redden van het niet-weten en het nooit-ervaren van |Wie-wij-echt-zijn| door ons eenvoudigweg te laten zien wat wij óók kunnen worden. Sterker nog, wat wij zijn als wij dát maar zouden willen accepteren; een goddelijk schepsel, dat een fysiek lichaam nodig heeft om te kunnen evolueren. Je bent niets anders dan een god-in-wording! Jezus was dan ook het hoogst denkbare voorbeeld voor ons!

Jezus probeerde ons door middel van voorbeelden dát te onderwijzen. Daarom zei hij: ‘Ik ben de weg en het leven. Volg mij’. Hij bedoelde niet ‘volg mij’ in de betekenis dat wij allemaal zijn ‘volgelingen’ zouden moeten worden, maar in de betekenis dat wij allemaal zijn voorbeeld zouden volgen en één zouden worden met God. Want Jezus zei ook: ‘Ik en de Vader zijn één, en jullie zijn mijn broeders’. Hij had het niet duidelijker kunnen zeggen. En dit kwam nog duidelijker naar voren, toen Jezus zei: Zonder de Vader ben ik niets’. Want Jezus wist terdege, dat wij allemaal uit dezelfde energie (hetzelfde ‘hout’) zijn samengesteld, op verschillende manieren in elkaar zijn ‘gedrukt’ om verschillende vormen en verschillende materialen te scheppen. Maar de bouwstenen van het leven zijn hetzelfde! ‘Wij zijn dus allemaal hetzelfde spul’. Niemand is dus anders of beter, dan die ander! Of je nu christen, jood, hindoe, moslim of ongelovige bent, wij zijn allemaal van hetzelfde spul…………… gemaakt!

Jezus kende de natuurkundige- en de kosmische wetten en handelde ernaar. Hij kende de verbondenheid tussen ons allen,afb. jezus 19 tussen God en ons allen. Want Jezus realiseerde zich terdege dat jij niet anders bent dan een micro-proces in het macro-gebeuren; dat jij niets anders bent dan je medemens, ongeacht kleur of geslacht die ook zijn of haar (levens)pad probeert te vinden; dat jij – als energiewezen – deel uit maakt van de mensheid maar ook van het universum, de Ziel van God, ………… de Levensenergie die alles in beweging brengt.
Jezus zei daarom dan ook: ‘Zonder de Vader ben ik niets’, maar ook ‘Ik en de Vader zijn Eén’. De Vader van Alles is zuiver Gedachte. En Gedachte is Energie; de bindende Kracht die wij Levensenergie noemen. God is die Levensenergie. God is het Leven en het Leven is God. God is overal aanwezig; God is vertegenwoordigd in alles; niet alleen in je ziel (het innerlijke zelf of het hogere zelf), maar ook in een luchtmolecuul of in ieder ander wezen. Dit is wat wij de absolute Liefde noemen; God is Alles. En Jezus wist dit alles!

afb. jezus 1De kernboodschap van Jezus kan dan ook in één zin worden uitgelegd: Aanvaarding van |Wie| en |Wat-je-bent| op dit moment; en wees daar een demonstratie – een voorbeeld - van! Dit is wat Jezus deed. Jezus aanvaardde wie hij werkelijk was; een kind van God. En dit is de levenswandel van iedere meester die op deze planeet is verschenen. Dit is het pad. Het is het pad van Boeddha, en de weg van Krisjna.
Iedere meester had insgelijks dezelfde boodschap: ‘Wat ik ben, ben jij. Wat ik kan doen, kun jij doen. Deze dingen, en meer, zul jij ook doen”.
Maar wij hebben niet geluisterd. Wij hebben voor het veel moeilijker pad gekozen van iemand die denkt dat hij een zondaar is, die zich inbeeldt de duivel te zijn.

11.0 Samenvatting

‘Het ziel-geest-lichaam-systeem is een integraal eenheidsbewustzijn (eco)systeem; een ‘driedimensionaal’ systeem.

afb. engelen 23Je bent een drieledig wezen. Je bestaat uit een lichaam (onbewuste of lichaamsbewustzijn of moleculair bewustzijn), verstand (ook wel geest/ bewuste/ ego of geestbewustzijn of gedachtevorm-bewustzijn genoemd), en zuivere ‘geest’ (ook wel ziel/ super of hoger bewuste of zielsbewustzijn, hoger-bewustzijn of vrij-bewustzijn genoemd).
Je zou dit ook het fysieke, het non-fysieke en het metafysische kunnen noemen. Psychiaters spreken liever over het bewuste, onderbewuste en super-bewuste; het id, het ego en het superego. De basis-drieënheden of drie-zelven, zoals de oude Kahuna’s het al vroeg vertelden. Deze drie aspecten zijn in feite dus drie energieën; drie kern-energievormen of energieniveaus! Je zou ze ook gedachte, woord en actie (daad, handelen) kunnen noemen. Hoe dan ook, samengevoegd produceren ze een resultaat dat binnen jouw taal en begrip een gevoel of een ervaring wordt genoemd.

Wij zijn, vormen en hebben uiteindelijk allemaal – individueel - een doorleefd integraal eigen’ bewustzijn; het (totaal) menselijk bewustzijn of eenheids- of integraal bewustzijn, ons ‘uitgebreid’ bewustzijn.
Ons individueel integraal bewustzijn wordt tot uitdrukking gebracht, is voelbaar, ‘leesbaar’ en zichtbaar (‘uitstraling’), in het (menselijk) elektromagnetisch energieveld ofwel het aura-(energie)veld vertegenwoordigd. afb. engelen 17
Onze aura (een ruimtelijk, driedimensionale netwerkstructuur) wordt tijdens ons levensproces – ons dagelijks leven - permanent geformeerd uit de drie (hoofd)bewustzijnsvormen of –componenten (bestandsdelen, elementen), te weten: zielsbewustzijn, geestbewustzijn en lichaamsbewustzijn. Onze aura kan je dus voorstellen als het ‘verlengde’ van het geest- (gedachte-energie) én lichaamsbewustzijn, dat gelijker tijd omhult én doordrongen wordt door het zielsbewustzijn. Onze aura stelt dus het éénheids- of integraal bewustzijn van gemengde, gestructureerde energiepatronen of -vormen voor; een hologram! ’Een holografisch bewustzijn; een holografisch energieveld’.

Het menselijk bewustzijn of eenheidsbewustzijn is dus een ‘gebundeld, geïntegreerd totaal energiepakket’ – van het individu dat jij bent - dat permanent in beweging is. Het menselijk energieveld is dus te omschrijven als een hologram! Het menselijk bewustzijn leidt tot een persoonsgebonden (‘eigen’) trillingsfrequentie of een trillingsgetal, dat zich kenbaar maakt in het (‘eigen’) elektromagnetisch energieveld of aura-veld. Straal je veel ‘licht’ uit of weinig.
Het ervaren van het christusbewustzijn leidt tot een uitstraling van het elektromagnetisch energieveld van ongekende omvang, grootte en sterkte, helderheid en krachtige, positieve uitstraling van onvoorwaardelijke liefde. Van Jezus wordt gezegd, dat zijn aura-veld – zijn uitstraling – tientallen meters breed in omvang was.

12.0 Slot

Christus- of verlichtbewustzijn. Je kunt niet ervaren, wat je niet kent of weet!

‘Verlichting is begrijpen dat je nergens naartoe hoeft, niets hoeft te doen en niemand hoeft te zijn. Behalve exact dezelfde persoon die je op dit moment bent. Je bent op reis nergens naar toe. Je bent aan het ervaren in het Hier en Nu’.

Verlichting, zuivering, volmaaktheid, nirwana …. het komt allemaal op hetzelfde neer!

Leven 15 1De ironie is dat de meeste mensen denken dat ze de plaats waar ze zijn moeten, moeten verlaten om te bereiken waar ze willen zijn. De hemel, zoals wij dat noemen, is nergens behalve in het Hier en Nu. Je weet namelijk niet dat je op dit moment ‘in de hemelen’ bent, omdat je het niet zo ervaart. Gun jezelf daarom de illusie dat je iets niet weet. Op dat moment zul je dat ervaren waarvan je niet onwetend bent; en plotseling zal je duidelijk worden wat je weet. Net als de persoon die zich door zijn eigen illusies om de tuin laat leiden. Wij zullen dan ‘gered’ moeten worden door een ‘ander’. Door iemand die door de illusie heen kijkt, die ons wakker schudt en ons eraan herinnert Wie-wij-werkelijk-zijn.

Deze ziel zal waarlijk onze Verlosser zijn’.

Net zoals wij waarlijk de verlosser van anderen kunnen zijn door hen eenvoudig eraan te herinneren |Wie-zij-werkelijk-zijn| door hen terug te geven aan zichzelf. ‘Verlosser’ is gewoon een ander woord voor ‘geheugensteun’. Het is iemand die je geheugen steunt, iemand die je herinnert, die ervoor zorgt dat je geest wordt verfrist en jou weer eraan herinnert dat je een lidmaat bent van het (energie)Lichaam van God.
Doe dit voor anderen, want wij zijn de verlossers van NU!

Christusbewustzijn of ver-licht-bewustzijn ervaren

Leven 4 1Waar verlichting – het pad naar ervaren van het christusbewustzijn - dus voor jou op neerkomt, is iets te weten wat je nog niet hebt ervaren en het aldus te ervaren.
Kennis opent de deur naar ervaring, maar in onze voorstelling ligt dat precies andersom. In feite weet je veel meer dan je ooit hebt (kunnen) ervaren. Je weet alleen niet dat je het bewust weet. Je weet bijvoorbeeld dat er een God – Allah, AL, Al-Wat-Is – is. Maar je ervaart misschien niet dat je dat weet. Daarom blijf je wachten op de ervaring van een ontmoeting met God. En al die tijd onderga je het maar. Maar je ervaart het zonder het te weten, wat hetzelfde is als het helemaal niet te ervaren.
Jezus was niet de Verlosser, maar een Verlichter. Met behulp van zijn leringen kun je het Pad van de verlichting vinden in het Hier en Nu. De kern van Zijn leringen was: ‘Ken Uzelf!’

Onthoud:

 1. Bewustzijn in beweging – in vibratie, in trilling – is energie.Leven 25 1
 2. Bewustzijn dat een vorm heeft aangenomen, is materie.
 3. Bewustzijn kan dus gezien worden als potentiële energie én potentiële   materie.

Hans Zevenboom

Link: Nieuwsbrief ‘Sathya sai Baba’ – deel I, 2020

 

 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack