logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
  • EU e-Privacy Richtlijnen

    Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

    Bekijk Privacy Richtlijnen

Kerstgroet-2020. Corona! Duivelswerk, straf van God of toch mensenwerk?, December 2020

Een folder (23 maart 2020) verspreid in Overijsselse Rijssen: ‘Corona is straf van God’. ‘Geen wetenschapper, geen arts, geen medicijn kan dit ‘zonde-virus’ genezen!’ ‘Dit gevaarlijke virus kan alleen op deze manier verholpen worden: met Jezus Christus!’

Kerstdagen is een tijd voor bezinning, en een nieuwe start! Hoe is dit ‘corona-nieuws van een straffende God’ nog te rijmen met mijn Kerstgroet anno 2020?

De stille dagen komen eraan
Tijd om even stil te staan,
overdenken en beginnen
afsluiten of opnieuw beginnen.
Wat te doen met wensen of dromenbloem10a
dingen die jou zijn overkomen.
Laat ze zijn en laat ze achter!
De ergste worden zachter
mooiste krijgen een plaats in je hart
Maak ieder jaar een nieuwe start
begin aan je oude of je nieuwe dromen
Laat het leven op je afkomen

Heb lief, bewonder en geniet
Meer dan dit leven heb je niet!

1.0 Inleiding

Mijn vraag - nu het grootste leed is geleden – is: Hoe kijk jij nu – op deze kerstdag, 25 december - terug op de coronacrisis van het afgelopen jaar 2020? Heeft er een permanente bewustzijnsverandering bij je plaatsgevonden? Ben je daadwerkelijk verandert in je gedachte, omtrent: ‘Wij allen zijn Eén’ en ‘Alleen samen (krijgen we corona - het menselijke leed - onder controle?)’.

Hoe dichterbij het gevaar, hoe directer de angst

Het is een ‘ijzeren wet’ die geldt voor al onze emoties, zegt hoogleraar sociale psychologie in Groningen, Tom Postmes. Dat betekent voor angst: als de dreiging waarneembaar is voor onze zintuigen – denk bijv. eens aan de terrorist in de Utrechtse tram – geven die haar onmiddellijk door aan onze hersenen en daarna worden direct onze fysieke reacties – uiterlijke gedragingen - geactiveerd.

‘Het angstvirus. Iedereen heeft ziekteangst’

afb. de dood 4Alle relevante cijfers over het coronavirus kun je gewoon live volgen op diverse websites en de media; kranten en TV. Coronavirus is uiteindelijk een angstvirus geworden! Lees de voorpagina van de Telegraaf, het Brabants Dagblad of het Algemeen Dagblad maar eens en het zal je zeker opvallen, dat al die koppen op de voorpagina enkel en alleen bedoeld zijn om onrust te zaaien! Journalisten roepen uit volle borst dat zij de waakhonden van de democratie zijn, maar dat is een leugen! Bijna alle media zijn gewoon commerciële bedrijven waar de schoorsteen moet roken. En niets verkoopt beter dan paniek of angst! De bange burger gelooft nu eenmaal liever in paniek – angst – dan in ratio; in objectief geïnformeerd te worden. We ervaren een vorm van collectieve machteloosheid!

Als je alles gelooft, wat je leest, lees je beter niet’.

2.0 De onderliggende gedachten zijn de ‘oude’ overtuigingen

In deze bizarre tijden van de coronacrisis gingen er bij je vast 1001 gedachten door je hoofd. Gedachten waar je je een beetje voor schaamde, gedachten waar je om moest lachten of die je misschien angstig hebben gemaakt. Want … er gebeurde plotseling zoveel in de wereld wat we nog nooit eerder op deze schaal hebben meegemaakt. Ontelbare mensen vroegen zich af: Wanneer krijgen we het normale leven weer terug? Wanneer voelt alles weer een beetje als vertrouwd? Wanneer kunnen we de televisie aanzetten zonder dat we direct worden overspoeld met nieuws over het coronavirus?
Wanneer zijn we bevrijd van deze corona-angsten?

Het leven is gebaseerd op overtuigingen

Onze samenleving is puur en alleen op actie gericht. Vooral deze wereld heeft haar oplossingen altijd in daden gezocht en niet in filosofie of mediteren. Onze wereld staat momenteel voor (nog meer) grote problemen en juist nu moeten we deze problemen oplossen en wel op de niveaus van overtuigingen.

‘Overtuigingen kleuren je gedachten. Als het ware zijn het filters die je gedachten een likje verf geven aan een saaie kamer’.

afb. Psychiatrie 5Ken je de uitdrukking ‘Je moet je hoofd niet boven het maaiveld uitsteken’. Vast wel. Het betekent zoiets dat als je bovengemiddeld presteert, je vaak wordt teruggefloten door je omgeving of je ‘eventjes’ normaal wilt doen.
Waarom spreek ik van overtuigingen als we in feite onze gedragingen moeten veranderen? Wel, om die reden dat we hier met veranderingen in gedrag te maken hebben. En, omdat overtuigingen alle vormen van gedrag creëren. Alle gedragingen wordt gecreëerd door overtuigingen. Je kunt géén langdurige gedragsveranderingen bewerkstelligen zonder eerst de onderliggende overtuigingen aan te pakken. De meeste mensen proberen de dingen te veranderen door zich te concentreren op gedrag. Zij blijven maar geloven dat ze de dingen kunnen verbeteren door iets te doen. Iedereen rent dus rond als een kip zonder kop en probeert zich een voorstelling te maken van wat hij of zij kan doen. De nadruk ligt dus eerder op dingen doen, dan op dingen geloven.

De coronacrisis gaat de wereld blijvend veranderen, is de stellige overtuiging van twee prominente specialisten in het Amphia ziekenhuis, Brabant.

Dat de wereld voortdurend verandert, weten we zo langzamerhand wel. En, dat er van ons gevraagd wordt om daarin mee te gaan dat weten we ook. Maar wat vraagt dat dan van ons? En hoe gaan we daar mee om? Ben je bereid om je te ontwikkelen om mee te gaan in die veranderprocessen?
De klassieke theodicee-vraag in deze coronacrisis (2020) die betrekking heeft op dat veranderproces en ons - ‘devotees’ – vermoedelijk onbewust dat het meest bezig heeft gehouden is de vraag waarom een God, die almachtig en algoed is, toch dit corona-lijden heeft toegestaan. Je zou kunnen antwoorden: ‘God kan het wel, maar wil het niet’. Maar dan is God niet goed. Of je kunt ook zeggen: ‘God wil het wel, maar kan het niet’. Maar dan is God niet almachtig. Filosofisch gezien horen ‘almacht’ en ‘algoed’ bij de kwaliteiten van God. Schrap je één van die kwaliteiten dan praat je niet meer over God, maar over iemand anders.

Je zou óók kunnen zeggen, dat rampen nu eenmaal horen bij het universum zoals wij dat kennen.

In bepaalde christelijke kringen werd gesuggereerd dat de uitbraak van het coronavirus een straf van God of op zijn minst duivelswerk is. Voor gereformeerde christenen die opgegroeid zijn met de Heidelbergse Catechismus hoeft dat niet een ‘ver-van-mijn-bed-show’ (of moeilijk) te zijn. De Bijbel leert namelijk dat God alles regeert en dat dus alles – ook gezondheid en ziekte – ons ten deel valt uit zijn vaderhand. En, dus komt ook dit virus van God. Maar is dit zo en hoe kunnen we dat weten?

Het calvinisme denkt in termen van straf en beloning. Dat zit een beetje in onze Nederlandse cultuur.

afb. 10geboden 4Nu is de gedachte dat God straft, beslist een bijbels gegeven. Op veel plaatsen in de Bijbel lezen we dat God straft als vergelding of als opvoedkundige tuchtiging. Maar wie dat christelijke geloof in deze tijd uit, kan rekenen op felle kritiek; zelfs van medechristenen. Deelt God kwaad uit? Aan zijn kinderen? Dan kan toch niet! Als je zoiets zegt, dan doe je God toch groot onrecht! Nee, zeggen deze christenen, kwaad komt van de duivel. God heeft daar niets mee te maken.
Vele christenen denken vanuit een tegenstelling: iets komt óf van God, óf van de duivel! Het goede komt van God, het kwade van de duivel. Kan God het kwaad niet voorkomen? Er zijn zeker mensen die dat geloven. Zij hebben een God bedacht die hooguit met ons meelijdt over al het kwaad in de wereld, maar die er niets aan kán doen. Maar is dat terecht?
Als je zo over God denkt, ken je dan de echte God niet. Je spreekt dan voor mijn gevoel over de |God-van-Gisteren| [1] en niet over de |God-van-Morgen| [2].


[1] Nieuwsbrief Het bewustwordingsproces. ‘De God van Gisteren’ – deel II. April 2015
[2] Nieuwsbrief Het bewustwordingsproces. De God van Morgen’ – deel III, Mei 2015.

3.0 Bestaat er dan Volmaakte Liefde?

De klassieke formulering van deze vraag luidt meestal: ‘Indien God volmaakt is, en ware Liefde, waarom schept Hij dan epidemieën, oorlog en ziekte, aardbevingen, orkanen en andere natuurrampen, diepe persoonlijke teleurstellingen en wereldwijde rampspoed?

afb. jezus 2Het antwoord op deze vraag ligt in het diepere mysterie van het Universum en de hoogste betekenis van het leven. En deze betekenis wordt enigszins samengevat met het begrip ditochomie; de goddelijke tweeheid, de twee schijnbare tegenstrijdigheden. De mensen vinden dit vaak moeilijk te begrijpen. Zij hebben graag hun zaakjes op orde en alles wat niet in hun plaatje past, wordt automatisch verworpen. Anders gezegd: het is wit of zwart, het bestaat of het bestaat niet. Als er twee werkelijkheden aandienen die elkaar lijken tegen te spreken, wordt daarom meteen aangenomen dat één van de twee niet kan kloppen, onwaar moet zijn. Denk maar eens aan ‘het culturele verhaal over de liefde’, die ons vertelt dat het beter is om te geven – liefde te geven – dan om te ontvangen. Zo is ons toch verteld? Het is zelfs in de loop der eeuwen een aangenomen waarheid geworden.

Maar hoe zit dat dan met onze liefde voor onszelf; onze eigen liefde?

Het vraagt dan ook een hoge mate van rijpheid om in te zien en te accepteren dat ze beide feitelijk juist kunnen zijn. In tegenstelling tot in het rijk der Hemelen - waar alleen Liefde heerst - wordt in het rijk van het Relatieve (de Aarde) juist de tegengestelde tussen goed en kwaad in een spanningsveld geschapen en wel door ons zelf! En daar hebben wij een goede reden voor: wij – alle zielen - wilden zelf dé Onvoorwaardelijke Liefde ervaren, en niet alleen ‘weten’ dat liefde |Alles-is-wat-er-Is|. Je kunt namelijk niet iets ervaren als er daarbuiten niets bestaat. En dus hebben wij – een gemeenschappelijk besluit van alle zielen én God Zelf – in onze werkelijkheid een polariteit geschapen tussen goed en kwaad (en die herscheppen wij dagelijks) waarbij je van het één gebruik maakt om het ander te kunnen ervaren; om van het ander te ‘leren’ zouden wij zeggen.

‘Je kunt niet liefde bewijzen voor je ook kunt bewijzen niet te beminnen’.

4.0 Beeldvorming

Premier Mark Rutte sprak op 7 april 2020 over ‘de-nieuwe-anderhalve-meter-samenleving’. En ….Het wordt nooit meer zoals vroeger’.

Bewustzijn 1 1Als er iets bijdraagt aan beeldvorming tijdens de coronacrisis, dan zijn het wel slogans. Hij circuleert al een week, maar sinds de persconferentie van dinsdag 7 april 2020 staat hij ook letterlijk centraal: 'Alleen samen krijgen we corona onder controle. Terug naar normaal is zaak van lange adem. Het wordt nooit meer zoals vroeger’. Het is geen spannende slogan maar hij is wel duidelijk. Een slogan die je raakt tot diep in je hart. In het buitenland komt er zelfs veel oorlogsretoriek bij kijken; ‘The war on corona’. En deze zgn. informatieve mediacommunicatie zien, lezen of horen we vierentwintig uur per dag op TV, radio en in de kranten. We worden als het ware gehersenspoeld; doordrongen van een thema ‘het gaat niet goed met de wereld’. We laten ons letterlijk gek maken door deze onophoudelijke negatieve mediastroom van incomplete, en niet juiste informatie over de ware toedracht van dit coronavirus. Wij slikken de informatie als zoete broodjes zonder na te denken wat wij werkelijk voelen; wat onze harten zeggen!

‘Wat is het nieuwe moraal?’

Zo ook met onze ideeën over de duivel en God; over God – de Oneindige Intelligentie, Allah, Atma, de Kosmos, etc. – én de ware betekenis van het leven; het continu-oneindige veranderproces van jou en mij! Maar ook van het universum, van ons planetair stelsel, van onze aarde!

5.0 Wat is angst?

Angst is een fysiologische toestand die gekenmerkt wordt door lichamelijke, cognitieve, emotionele en gedragscomponenten. Angst is een gevoel dat optreedt bij dreigend gevaar. De emotie ontstaat als het welzijn van een persoon direct wordt bedreigd, maar ook als een persoon een situatie als bedreigend ervaart.

Angst kent meerdere gradaties. Van mildere angstvormen – ‘je niet op je gemak voelen, onrustig zijn, bezorgd zijn’ - tot de meer extreme vorm van angst, zoals bijvoorbeeld de paniekstoornissen en de gegeneraliseerde angststoornissen. Met gegeneraliseerd wordt bedoeld dat mensen zich zorgen maken over veel verschillende dingen of gebeurtenissen in het dagelijks leven. Angststoornissen zijn in de psychiatrie de meest voorkomende aandoeningen.

Is het mogelijk om een angst – een ‘vreesconditionering’ – te doorbreken?

afb. Psychiatrie 7Ja, de angst kan verdwijnen door bijvoorbeeld gebruik te maken van medicijnen. Maar vaak komt de angst als het medicijngebruik gestaakt wordt weer terug. En ook komt het voor, dat er steeds meer en meer medicijnen gebruikt moeten worden om het angstprobleem op te lossen. Gelukkig zijn er andere efficiëntere oplossingen mogelijk, maar daarvoor is inzicht nodig. En één van de meest essentiële inzichten is wel het feit dat jij en ik een goddelijk wezen bent. Je bent een drieledig wezen, een licht-wezen, een kind-van-God en dat jij en ik mede-scheppers zijn van dit universum, van deze aarde! Het is de mens die deze corona-crisis zelf heeft geschapen, niet God, niet de Oneindige Intelligentie, of de Onvoorwaardelijke Liefde!

6.0 Gezondheidsproblemen

Je zorgen maken, is ongeveer de slechtste mentale activiteit die er is, na haat, die uiterst zelfdestructief is. Je zorgen maken heeft geen zin. Het roept biochemische reacties op die het lichaam schaden, van verstopping tot hartaanvallen. Tobben is een geestactiviteit die zijn verbinding met het Licht – God, Allah, Al-wat-Is, Al - niet begrijpt. Haat is zonder meer de schadelijkste mentale conditie toe te schrijven. Het vergiftigt het lichaam en het effect ervan is bijna onomkeerbaar.

afb. Psychiatrie 6Angst is het tegenovergestelde van alles wat je bent en heeft dan ook een tegendraads effect op je mentale en lichamelijke gezondheid. Angst is uitvergrote zorgelijkheid. Zorgelijkheid, haat en angst – samen met hun afstammelingen vrees, bitterheid, ongeduld, gierigheid, onvriendelijkheid en de zucht tot veroordelen en verwerpen – vallen het lichaam op celniveau aan. Het is onmogelijk een gezond lichaam te hebben onder deze condities. Evenzo leiden eigenwaan, genotzucht en wellust – zij het op een minder ernstige wijze – tot lichamelijke ziekten of een gebrek aan welbevinden. Onthoud dat elke ziekte in principe eerst in de geest wordt geschapen!

7.0 Is een optimist gezonder?

Uit onderzoek blijkt dat mensen met een optimistische levenshouding gemiddeld acht jaar langer leven en een beter immuunsysteem hebben dan pessimisten. Dat een positieve levenshouding leidt tot een sneller herstel na een ziekte en dat na een medische ingreep minder snel kans is op overlijden. Dat optimisten minder vaak last hebben van chronische pijnklachten en dat zij eerder herstellen van acute pijn. Iemand kan pijn lijden op fysiek niveau, maar ook op emotioneel en op zielsniveau.

Wat is eigenlijk een optimist?

afb. vreugde 2Een optimist is iemand die perspectief ziet in het moment van nu, en ervan uitgaat dat het uiteindelijk allemaal wel weer goed komt. Dit in tegenstelling tot een pessimist; een zwartkijker die het ziekteproces – de pijnklachten bijvoorbeeld – zelfs versterken zonder dat ze daar bewust van zijn. Mensen die acute pijn heel negatief interpreteren (‘het komt nooit meer goed’) kunnen daardoor vaak heel bang en passief worden.

Geluk brengt gezondheid met zich mee

Wie zich gelukkig voelt, maakt stofjes in de hersenen aan. Zo zijn endorfinen, op morfine lijkende stoffen, verantwoordelijk voor een geluksgevoel. Dopamine zorgt voor een gevoel van genot. Andere voorbeelden van stoffen in de hersenen die voor fijne gevoelens zorgen zijn serotonine, de stof die verliefdheid brengt, en adrenaline.

Ons vermogen om met veranderingen om te gaan, is veel groter dan we zelf denken. Voor de wetenschap staat één ding vast; het brein is géén statisch geheel zoals lang werd gedacht. Want dagelijks komen er nieuwe hersencellen en verbindingen bij en worden de oude hersencellen opgeruimd meestal in een cyclus van 7 jaar. En omdat de hersenen verschillende functies hebben – evenwicht, coördinatie en concentratie zijn de belangrijkste – zijn we in staat deze hersenfuncties ook te trainen.

8.0 Eindeloze cyclus doorbreken?

‘De grootste leugen wordt een waarheid als je die maar vaak genoeg blijft herhalen’

Wij leven in een eindeloze cyclus van herhalingen. Wij blijven onze fouten steeds maar herhalen, net zolang tot een ven beide partijen doorkrijgt dat het in het leven niet om macht draait, maar om kracht. En tot beide zien dat het niet om scheiding draait, maar om Eenheid. Want in Eenheid vind je de innerlijke kracht, in de scheiding verdwijnt die waardoor men zich zwak én machteloos voelt; daar komt die strijd om de macht vandaan.

openbaring 5De tijd is NU (het NU-moment) gekomen om de waarheid, eenvoudig en helder te vertellen. Maar besef wel, dat het waarheidsproces onomkeerbaar is. Maar besef ook dat het een onderdeel van ieders leven is! Het is een onderdeel van ieders bewustwordingsproces!
Doorbreek nu dan ook eens die eindeloze cyclus – het zich steeds maar herhalen - van eeuwenoude misvattingen (onwaarheden) over God en de ware betekenis van het leven eens! Nu heb jij die kans om te beseffen dat innerlijke kracht zonder eenheid met God en het leven een leugen is. Een ‘gepredikte’ leugen die onze soort geen goed heeft gedaan, maar die desondanks diep in onze bewustzijn is doorgedrongen. Want wij denken dat innerlijke kracht uit individualiteit voortkomt en uit scheiding van God en het leven, maar zo is het gewoon niet. Scheiding van God en van elkaar is, de oorzaak van al ons falen!
Doe dus alsof je nu nog van niets weet en van niemand gescheiden was, en morgen zul je je wereld helen. Dit is het grootste geheim aller tijden. Het is het antwoord waar de mens al millennia naar zoekt!

9.0 Mijn kerstgroet 2020

‘Liefde is de sleutel tot alles in het leven – zelfs tot het leven zelf’

Je toekomst heb je zelf in de hand: 'Corona toch mensenwerk!'

Zolang je leeft vanuit angst voor ‘gebrek’, zal je zoeken naar zekerheden, wil je je gebreken ingevuld zien en pijn vermijden. Mensen die zo denken, zijn (zeer) kwetsbaar. Ze verliezen contact met hun eigen ziel en intuïtie waardoor ze genoodzaakt zijn om terug te vallen op andere mensen – zoals wetenschappers, theologen, mediums, etc.. etc. Alles wat die andere mensen zeggen, heeft een sterke impact op henen wordt geaccepteerd als een waarheid.

Want ….. ‘Als je maar genoeg gelooft (in die ander), dan wordt jouw werkelijkheid’

9.1 Waar geloof jij zelf in?

openbaring 17Angst is de energie die doet samentrekken, afsluiten, naar binnen trekken, wegrennen, verstoppen, hamsteren, schade berokkenen. Liefde is de energie die doet uitbreiden, openstellen, naar buiten zenden, onthullen, delen, genezen. Angst houdt vast aan en grijpt naar alles wat we bezitten, liefde geeft alles wat we hebben weg. Angst knaagt, liefde sust. Angst valt aan, liefde verbetert en verbindt elkander.

Alles wat géén uiting is van liefde is dan ook een uiting van angst! Liefde is een vrij stromende energie, angst daarentegen blokkeert de energiestroom; de goddelijke energiestroom of de kosmische energiestroom waarmee wij permanent in verbinden mogen staan.

Probeer het volgende te onthouden

Je vormt altijd een deel van ‘iets’, omdat je nooit gescheiden bent van ‘iets’. Je vormt altijd een deel van God, omdat je nooit van God bent gescheiden. Je vormt altijd een deel van het levensproces, omdat je er een deel van bent. Je vormt een deel van de kosmos, omdat je er een deel van bent. Dat is de waarheid van je bestaan. Wij vormen één geheel. Nu ken je de hele wereld, dus de hele waarheid! Waarom dan niet de kosmische energiestroom vrij laten stromen? Waarom dan die angst?

‘De voornaamste eigenschap van geluk is vrede, innerlijke vrede. Wie zelf geen innerlijke vrede kent, zal ook in de ontmoeting met andere mensen géén vrede vinden; en nooit kunnen er vreedzame betrekkingen tussen enkelingen of tussen ganse volkeren tot stand komen, zolang men dat niet beseft’. [Dalai Lama]

Wij, Millennium-Visie, wensen u prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar toe!

Hans Zevenboom

 

 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack