logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
  • EU e-Privacy Richtlijnen

    Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

    Bekijk Privacy Richtlijnen

Optimist gezonder? April 2009 Afdrukken E-mailadres

 

     
     
     
 

Is een optimist gezonder?

Uit onderzoek blijkt dat mensen met een optimitsiche levenshouding gemiddeld acht jaar langer leven en afb.5een beter immuunsysteem hebben dan pessimisten. Dat een positieve levenshouding leidt tot een sneller herstel na een ziekte en dat na een medische ingreep minder snel kans is op overlijden. Dat optimisten minder vaak last hebben van chronische pijnklachten en dat zij eerder herstellen van acute pijn. Iemand kan pijn lijden op fysiek niveau, maar ook op emotioneel en op zielsniveau.

1. Wat is eigenlijk een optimist?
Een optimist is iemand die perspectief ziet in het moment van nu, en ervan uitgaat dat het uiteindelijk allemaal wel weer goed komt. Dit in tegenstelling tot een pessimist; een zwartkijker die het ziekteproces zelfs versterkt zonder dat hij of zij daar bewust van is. Mensen die acute pijn heel negatief interpreteren ('het komt toch nooit meer goed') kunnen daardoor vaak heel bang en passief worden.
Bij het mechanisme dat optimisten sneller doen herstellen, spelen zowel biologische processen als denkpatronen en gedrag een grote rol. De groep positieve denkers is minder vatbaar voor de lichamelijke gevolgen van stress. Van stress is bekend dat het het immuunsysteem verzwakt. Als je het idee hebt dat alles wel goed komt ('de wond zal zeker genezen') is dat een buffer tegen stress. Dus de optimist zorgt voor minder stress, daardoor heeft hij of zij een sterker immuunsysteem en dus een sneller genezingsproces en herstel.

2. Geluk brengt gezondheid met zich mee
afb.15Wie zich gelukkig voelt, maakt stofjes in de hersenen aan. Zo zijn endorfinen, op morfine lijkende stoffen, verantwoordelijk voor een geluksvogel. Dopamine zorgt voor een gevoel van genot. Andere voorbeelden van stoffen in de hersenen die voor fijne gevoelens zorgen zijn serotonine, de stof die verliefdheid brengt, en adrenaline. Dopamine en adrenaline samen zorgen voor een 'kick', zoals bij bungeenjumpen. Nu kun je wachten tot de stofjes vanzelf worden aangemaakt (omdat je ineens verliefd wil worden), maar je kunt het geluk ook een handje helpen. Hardlopen is een beproefde manier om je fijn te voelen. Een verbroken relatie bijvoorbeeld zorgt er niet voor dat je maanden in de put zit. Een gebroken hart geneest veel sneller dan je zult denken. Ons vermogen om met veranderingen om te gaan, is veel groter dan we zelf denken. Want voor de wetenschap staat namelijk een ding vast; het brein is geen statisch geheel zoals lang werd gedacht. Dagelijks komen er nieuwe hersencellen en verbindingen bij en worden de oude hersencellen opgeruimd, meestal in een cyclus van 7 jaar. En omdat de hersenen verschillende functies hebben - evenwicht, coordinatie en concentratie zijn de belangrijkste - zijn we in staat deze hersenfunties ook te trainen. Ja wel, te trainen!

3. Gedrag
Kun je een pessimist veranderen in een optimist? Of kunnen we het optimisme zodanig beïnvloeden dat ook de lichamelijke factoren, de cognitieve en het gedrag veranderen waardoor de mensen uiteindelijk beter met bijvoorbeeld pijn om kunnen gaan en sneller herstellen.
Natuurlijk is dit mogelijk, maar waar wel aandacht aan besteed moet worden, zijn de levensomstandigheden, ervaringen en familierelaties die van invloed zijn op hoe iemand in het leven staat. Je zou het de 'erfelijke factoren' kunnen noemen die een persoon gevormd heeft tot een persoonlijkheid. Deze persoonlijke vorming is een ontwikkelingsproces; een evolutieproces van de innerlijke mens!
Uit onderzoeken is gebleken dat mensen die in een vroeg stadium geleerd hebben om zich te richten op de positieve kant van het leven daar een zeer lange tijd de prettige effecten van kan ondervinden bij ziekte en herstel. Kennelijk is deze positieve houding - het positief denken - belonend en daardoor makkelijk vol te houden, wat uiteindelijk leidt tot een spoedig herstel.

afb.20'Klagen is niet constructief'. Het is vooral een manier om negatieve aandacht te trekken of erkenning van anderen te vragen. Als we klagen, schelden of mopperen plaatsen we onbewust een bestelling - een commando in onze hersenen - van het oproepen van nog meer negatieve herinneringen en ervaringen. Op deze manier wordt onze bestaande gedachte versterkt; we komen in een negatieve spiraal terecht. We zijn in zo'n situatie vergeten hoe we deze negatieve spiraal kunnen doorbreken. We zijn 'zogenaamd' vergeten ons te realiseren dat onze gedachten, woorden en daden voortdurend onze eigen werkelijkheid creëren. Wij zelf scheppen voortdurend onze eigen wereld. Jouw leven is een film die wordt geschreven, geregisseerd, geproduceerd en gespeeld door jou; alleen door jou! Elk moment in jouw leven wordt bepaald door de gedachten, waaraan je de meeste aandacht schenkt.
Wat zou het zo mooi zijn als iedereen op deze wereld zich nu eens zou concentreren op mooie en goede dingen, dan kan de wereld er veel beter uitzien. Wij kunnen zelfs door onze gedachten - onze overtuigingen, de gedachte achter de gedachte - een wereld creëren van vrede en harmonie!

4. 'Metale melaatsen'

Laten we eerst eens ophelderen wat jij waarschijnlijk al weet: dat bijna alle ziekten zelf geschapen is door de 'verkeerde' activiteiten van de geest. Zelfs conventionele doktoren zien tegenwoordig in hoe mensen zichzelf ziek maken. De meeste mensen doen dit tamelijk onbewust. Zij weten niet eens wat ze doen. Wanneer ze ziek worden, weten ze niet waardoor ze zijn getroffen. Het lijkt eerder alsof hun iets is overkomen, dan dat ze zichzelf iets hebben aangedaan. Dit gebeurt omdat de mensen onbewust door het leven gaan. afb.10
Mensen roken en vragen zich af waarom zij kanker krijgen. Mensen nemen vlees en dierlijk vet tot zich en vragen zich af waarom hun aderen dichtslibben. Mensen zijn hun hele leven boos en vragen zich af waarom ze een hartaanval krijgen. Mensen wedijveren met anderen - zonder genade en onder ongelooflijke stress - en vragen zich af waarom ze een beroerte krijgen. De minder voor de handliggende waarheid is dat de meeste mensen zich dood piekeren. Je zorgen maken is ongeveer de slechtste mentale acitiviteit die er is, na haat die zelfdestructief is. Je zorgen maken heeft geen zin. Het is verspilde energie en roept biochemische reacties op, die op cellulair niveau gigantisch veel schade aanrichten.

Niets in je leven - niets - dat niet ooit eens een gedachte is geweest. En realiseer je dat je geheugen (het verstand) bestaat uit herinneringen en gedachten aan gevoelens die de ziel uit het heden en het verleden ooit eens heeft opgeslagen. Want elk gevoel dat je ooit eens hebt gehad zit in je ziel. De ziel (onderbewuste) is te beschrijven als de totaalsom van alle gevoelens. De geest (het geheugen, het verstand, niet de breinmassa) bestaat uit herinneringen en gedachten aan deze gevoelens. De geest is de innerlijke kracht die het lichaam voortdrijft, maar de geest is ook de 'heerser van alle gedachten'. Alle gedachten zijn zeer subtiele, maar een uiterste krachtige energievorm die ervoor kan zorgen dat wij 'bewust' of 'onbewust' door het leven gaan.
De geest is het brein in fysieke vorm. Het is de geest die ervoor zorgt dat je over je brein kunt nadenken. Zonder de geest zou je niet eens weten dat het brein bestaat. Gedachten, herinneringen en gevoelens werken als magneten, trekken voor jou bepaalde effecten aan. De gedachte is misschien niet altijd even duidelijk en uitgesproken oorzakelijk, zoals in: 'Ik ga een vreselijke ziekte oplopen'. De gedachte kan veel subtieler zijn dan dat en is dat meestal ook. Voorbeeld: 'Ik ben onwaardig om te leven'. 'Mijn leven is altijd een rotzooi'. 'Ik ben een mislukking'. 'God zal mij straffen'. 'Ik ben het leven moe'. Gedachten zijn niet alleen een zeer subtiele, maar vooral een uiterst krachtige energievorm. Woorden zijn minder subtiel, meer compact. Daden zijn het meest compact van alle drie.
Wanneer je een negatief concept bedenkt, zegt en ten uitvoer brengt zoals bijvoorbeeld 'Ik ben een mislukking', breng je ontzagwekkende creatieve energie in beweging. Vooral de zin 'Ik ben.............' zet het Universum in beweging. Het woord 'Ik' is te beschouwen als de startsleutel voor de motor van de schepping. De woorden zou je kunnen beschouwen als 'bevelen' voor het Universum. Wat achter het woord 'Ik' komt ( dat het grote 'Ik ben....' oproept), is geneigd zich in de fysieke realiteit te manifesteren.

5. Goed leven bij blijvend ongemak
afb.9Het is erg moeilijk om de gevolgen van negatief denken (een activiteit van de geest) terug te draaien als ze eenmaal een fysieke verschijning hebben aangenomen. Niet onmogelijk, maar wel erg moeilijk. Het verlangt een daad van uiterst geloof. Het vereist een buitengewoon geloof in de positieve kracht van het Universum, of je die nu God, de Eerste Kracht, de Heilige Bron of wat dan ook noemt.
Nochtans zijn wij allen 'mentale melaatsen'. Onze geest wordt verteerd door negatieve gedachten. Sommige daarvan worden ons opgedrongen. Veel negatieve gedachten verzinnen wij echter zelf, wij roepen ze op en koesteren ze dan uren, dagen, weken, maanden, ja zelfs jaren ............... en toch vragen wij ons af waarom wij ziek worden.

6. Gezondheidsproblemen oplossen
Je kunt gezondheidsproblomen oplossen door de problemen in je denken aan te pakken. Ja, je kunt sommige van je kwalen en ziekten (die je jezelf hebt gegeven) genezen en ook nieuwe problemen zien te voorkomen. En je kunt dit alles doen door je denkwijze te veranderen.
Hoe kan ik mijzelf veranderen?
Je bent wie je denkt dat je bent! Dit is een vicieuze cirkel wanneer die gedachte negatief is. Je moet een weg vinden om los te breken uit de cirkel. Veel van je huidige ervaringen zijn gebaseerd op voorafgaande gedachten. Gedachten die leiden tot ervaringen die leiden tot gedachten en die leiden weer tot .... ervaringen. Dit kan een bron van permanente vreugde zijn, indien de ondersteunende gedachten vreugdevol zijn. Maar het kan en zal de hel op aarde afroepen wanneer de ondersteunende gedachten 'hels' zijn. De truc is de ondersteunende gedachte te veranderen. Je kunt je gedachten ( een activiteit van de geest) onder controle krijgen door het perspectief te veranderen. Neem een ander standpunt in en je zult over alles anders denken. Op die manier kun je leren je gedachten onder controle te krijgen, en voor het scheppen van je eigen ervaring is gedachtecontrole de hoofdzaak. Sommige mensen noemen dit voortdurend bidden.

De snelste manier om een basisgedachte of ondersteunende gedachte te veranderen, is het proces van gedachte, woord en daad om te keren.

1. Verricht de daad waarover je nieuwe gedachte wilt hebben.
2. Zeg daarna de woorden waarover je nieuwe gedachten wilt hebben. Herhaal dit vaak genoeg en je zult de geest oefenen op een nieuwe manier van denken.

'Klagen is niet constructief'.
Het is een manier waarbij je aangeeft dat je de gedachte van de geest niet onder controle hebt. Elk moment in jouw leven wordt bepaald door de gedachten waaraan je de meeste aandacht (energie) schenkt. Veel mensen hebben het idee, dat als je de geest gaat oefenen dat de geest wordt gemanipuleerd. Maar heb jij enig idee hoe je geest aan deze gedachten is gekomen die hij nu heeft? Weet jij dan niet dat jouw wereld je geest heeft gemanipuleerd te denken zoals jij nu denkt? Zou het niet beterafb.16 zijn, dat jij je geest manipuleert in plaats van dat de wereld dat doet? Ben je niet beter af wanneer je de gedachten denkt die jij wilt denken in plaats van die van anderen? Kun jij niet beter uit de voeten met oorspronkelijke gedachte dan met afgeleide gedachten?
Wel nu, je geest is gevuld met afgeleide gedachten, gedachten die zijn ontsprongen aan de ervaring van anderen. Slechts erg weinig van je gedachten komen voort uit zelfbedachte gegevens, nog minder uit zelfbedachte voorkeuren.

7. Het veranderingsproces
Het veranderingsproces is een ontwikkelingsproces waarin je met behulp van een stappenplan leert beseffen, dat je van 'onbewust-door-het-leven-gaan', naar 'bewust-door-het-leven-gaan' kunt groeien.

Eerst ben je onbewust onbekwaam: je weet niet dat je iets niet kunt.
Dan word je bewust onbekwaam: je klaagt veel, maar je kunt niet onmiddellijk mee ophouden.
Dan word je bewust bekwaam: je klaagt steeds minder, maar je moet er nog wel aandacht aan schenken.
Dan word je onbewust bekwaam: het kost geen enkele inspanning meer om het nieuwe gedrag te vertonen. Het is een automatisme geworden.

8. Een gelukkig leven?
Het eerste wat moet worden gedaan, is het paradigma van gedachte-woord-daad omkeren. Herinner je je het oude spreekwoord: "Begint eer gij begint?' Wel, vergeet het maar. Als je een kerngedachte wilt veranderen, moet je handelen voordat je ergens over nadenkt. Het moet een automatisch proces van handelen worden.
Nieuwe gedachten zijn je enige kans of dit nu over ziekte, geloof of over jouw bewust-leven gaat. Het is je enige mogelijkheid, je verder te ontwikkelen, en te groeien. Je geest is nu geheel gevuld met oude gedachten die je in de loop van je leven hebt opgedaan. Niet alleen met oude gedachten maar vooral de oude gedachten van anderen. Het is nu belangrijk om je geest te veranderen door anders te leren denken.
In maandblad Happinez vermeldt een professor voor positieve psychologie Tal ben-Shahar dat : 'Levensgeluk is volgens hem simpelweg een vaardigheid die je onder de knie kunt krijgen, net zoals een vreemde taal. Een gelukkig leven is niet het gevolg van een grote levensveranderende gebeurtenis, maar een opeenstapeling van positieve ervaringen'.
Creëer deze nieuwe ervaringen en het nieuwe denkproces zal van start gaan.

9. Zo blij als een boeddhist
afb.31De aanhangers staan bekend om hun vredelievendheid, hun rust en zachtmoedigheid. Alles in hun levensstijl is gericht op het grote geluk. En dat lijkt te werken. Want wetenschappelijk is vast komen te staan, dat boeddhisten echt gelukkiger zijn dan andere mensen. Dr. Paul Ekan van de Universiteit van Californie ontdekte dat bepaalde delen van hun hersenen die worden geassocieerd met een goed humeur en positieve gevoelens actiever zijn dat bij andere mensen. Ook als zij niet aan het mediteren waren. Deze hersenveranderingen zijn door trainingen te realiseren en zelfs blijvend. En één van deze trainingen bestaat uit het regelmatig mediteren; tijd voor jezelf nemen!

Hans Zevenboom

 
     
   
   
 
 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack