logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

Overtuigingen! Augustus 2009 Afdrukken E-mailadres

 

     
     
     
 

Overtuigingen

'In een recent krantenartikel werd de aandacht gevestigd op het feit dat zelfs kinderen van 7 jaar nu in Afghanistan worden ingezet om bomaanslagen te plegen door zichzelf op te offeren voor een heilige oorlog'.

Waarom aandacht voor dit onderwerp? Waarom niet aandacht voor wereldwijde veranderingen van onze politieke en economische systemen? Onze wetten zo aanpassen, dat het geweld moet stoppen; dat we onze hulpmiddelen en grondstoffen moeten delen; dat alle discriminatie moet beëindigen; alle onderdrukking een halt moeten toeroepen. Waaromafb.9 dan toch maar weer eens het verband leggen tussen God en onze bestaande overtuigingen? Ligt dáár misschien de oorsprong van al onze wereldse problemen? Het bekende Bijbelse verhaal van Adam en Eva, de mythe van de 'Oerzonde', onze culturele mythe over 'liefde geven' dat uiteindelijk tot een algemeen gebod is geworden, of de mythe 'de sterkste overleeft alles'...... zijn deze culturele verhalen de 'veroorzakers' van al onze hedendaagse opvattingen en misvattingen over het leven? Hebben deze opvattingen soms geleid tot een wereldcrises? Hebben onze misvattingen over het Leven en over God geleid tot ons uiteindelijk gedrag; gedragingen? Ons gedrag onder elkaar, naar elkaar toe, met elkaar ..... voor elkaar. Is dit niet de allergrootste misvatting over het leven door te denken dat wij niet Eén zijn? Dat wij niet Eén zijn met het leven, de mensheid, het Universum ...... met God, Allah, Al, of Al-Wat-Is?

1. Misvatting of overtuiging

De illusie van de verdeeldheid
Eén van de beroemdste voorbeelden is het verhaal van Adam en Eva, die uitgegroeid is tot een religieuze doctrine. En op die manier geleid heeft tot de illusie van de Verdeelheid; het idee dat afscheiding bestaat. Wij zijn 'afgescheiden' van God, maar ook van elkaar! Wij zijn niet Eén! Zó wordt er tegenwoordig gedacht. Het zit als het ware verweven in en met al onze gedachten.
appelDoor het verhaal van Adam en Eva geloofden velen dat God de eerste man en de eerste vrouw heeft gestraft, nadat ze van de verboden vrucht hadden gegeten door ze uit het Paradijs te verjagen. En sindsdien heeft God alle mannen en vrouwen gestraft, hen met oerzonde van de eerste mens belast en hen veroordeeld tijdens hun leven op Aarde door van God te scheiden zijn; geen gemeenschap met God, geen contact met God was meer mogelijk!
Door deze en vergelijkbare, kleurrijke verhalen werden de eerste illusies overgebracht op een dramatische wijze die vooral kinderen niet zo snel zouden vergeten. Deze verhalen riepen met zoveel succes de vrees voor God in het hart van de kinderen op, dat ze van generatie op generatie werden herhaald. Aldus raakten de eerste illusie diep in de menselijke geest verankerd. Vanuit deze gedachte - deze illusie - hebben wij een cultureel verhaal gecreëerd dat ons vertelt dat het resultaat van het leven twijfelachtig is. Dingen kunnen goed uitpakken, maar ook niet. Hieruit is onze allergrootste angst tot stand gekomen. Angst die in de loop der eeuwen door vele godsdienstijveraars en religieuze leiders zijn aangewakkerd. En deze angst - deze ultieme angst-tactiek toegepast door georganiseerde religies - is overal herkenbaar aanwezig is alles: haat, nijd, afgunst, hebzucht, bezittingsdrang, niet gelukkig zijn, ongelukkig zijn als je te weinig dingen hebt, steeds meer willen bezitten, moord, verkrachting, oorlogen etc. Het idee van verdeelheid heeft dan ook het meest effect op menselijke zaken. En de uitwerking van deze illusie is tot op vandaag de dag voelbaar. Momenteel gelooft bijna iedereen op deze Aarde dat de illusie van Verdeeldheid reëel is. Ten gevolge daarvan voelen de mensen zich afgescheiden van God en ook van elkaar; het leven.

2. Het leven is gebaseerd op overtuigingen
Onze samenleving is puur en alleen op actie gericht. Vooral deze wereld heeft haar oplossingen altijd in daden gezocht en niet in filosofie of mediteren. Onze wereld staat momenteel voor grote problemen en juist nú moeten we deze problemen oplossen en wel op de niveaus van overtuigingen.
Waarom spreek ik van overtuigingen als we in feite onze gedragingen moeten veranderen? Wel, om die reden dat we hier met veranderingen in gedrag te maken hebben. Wel, omdat overtuigingen alle vormen van gedrag creëren. Alle gedragingen worden gecreëerd door overtuigingen. Je kunt géén langdurige gedragsveranderingen bewerkstelligen zonder eerst de onderliggende overtuigingen aan te pakken. De meeste mensen proberen de dingen te veranderen door zich te concentreren op gedrag; gedragingen. Zij blijven maar geloven dat ze de dingen kunnen verbeteren door iets te doen. Iedereen rent dus rond als een kip zonder kop en probeert zich een voorstelling te maken van wat hij of zij kan doen. De nadruk ligt dus eerder op dingen doen, dan op dingen geloven.

Radicale krachten in de samenleving hebben goed begrepen, dat de dingen pas veranderen door de kracht van gedachten te gebruiken, niet van actie want zij begrepen dat gedachten acties voortbrengen. Pas als je hebt bereikt dat iemand op een bepaalde manier denkt, krijg je voor elkaar dat iemand op een bepaalde manier handelt. Dit gebeurt niet makkelijk andersom. Neem bijvoorbeeld moord en doodslag. Je zult maar zelden iemand zover krijgen dat hij een ander doodslaat, enkel en alleen omdat jij het zegt. Je moet een reden noemen. En deze 'reden' bestaat alleen in gedachten. En gedachten zijn altijd gebaseerd op overtuigingen. Dus als je wilt dat iemand een ander voor jou doodslaat, dan bereik je dat het snelst door hem een overtuiging aan te reiken die deze actie ondersteunt en bevordert. Zo'n overtuiging zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat God moord en doodslag wil, dat jij aldus de Wil van God uitvoert, en dat je er in de Hemel voor zal worden beloond. Dat kan een zeer krachtige overtuiging zijn; een zeer krachtige aansporing.grapefruit
En kijk nu eens naar onze geschiedenis; al eeuwen zijn onze elementaire overtuigingen over God en het Leven niet aangepast. Duizenden jaren wordt nog steeds dezelfde overtuigingen over God en het Leven in bijna alle scholen op dezelfde wijze onderricht gegeven. Vaak worden deze overtuigingen als 'feiten' gepresenteerd, maar het zijn en blijven overtuigingen. In sommige religieuze scholen, waar kinderen al van jongs af worden aangemoedigd om het leven door het prisma van specifiek religieuze dogma's en culturele vooroordelen te bezien - is het resultaat van de inteelt van ongelooflijke negatieve gedragingen; de weerspiegeling van volstrekt onjuiste overtuigingen.

Wij leren bijvoorbeeld onze kinderen te geloven in een onverdraagzame God, en leren hun aldus hun eigen onverdraagzame gedragingen te vergoelijken. Wij leren onze kinderen te geloven in een boze God, en leren hun aldus hun eigen boze gedrag te vergoelijken. Wij leren onze kinderen te geloven in een wraakzuchtige God, en leren aldus hun eigen wrokkige gedrag te vergoelijken. Vervolgens sturen wij onze eigen kinderen erop uit om deze zelfgeschapen demonen te gaan bestrijden. Het is geen toeval, dat binnen radicale bewegingen de grootste groep 'strijders' altijd jongeren zijn. Wanneer wij de jongeren rechtstreeks van de religieuze school of militaire academie naar de strijdkrachten overplaatsen, en hun beloven dat ze voor een 'verheven doel' of een 'hoger plan' strijden of dat 'God aan hun kant staat', wat moeten zij dan denken? Moeten zij hun ouders, hun leraren, hun religieuze leiders tegenspreken? Neen, als wij onze bestaande overtuigingen over God en het Leven willen veranderen, dan zullen we de overtuigingen moeten veranderen van degenen die de jongeren onderrichten. En dat zijn wij allemaal!
Wij onderrichtten onze jongeren niet alléén in scholen, maar ook op elk moment van hun leven. Zij slaan ons gade als hun rolmodellen en brengen onze voorbeelden in praktijk. Vooral jongeren verlangen ernaar om alles van het leven te weten te komen en het meeste van het leven leren van ze van het leven zelf! Maar het zijn onze spirituele overtuigingen die door de gevestigde godsdiensten - de georganiseerde religies - veranderingen en vernieuwingen krampachtig proberen tegen te houden en het 'oude' zoveel mogelijk proberen te handhaven én op die manier de jongeren onthouden van een nieuwe Spiritualiteit. Want spiritualiteit nodigt je uit om voortdurend aandacht te besteden aan je eigen ervaringen. De persoonlijke ervaring is jouw bron van gezag en niet zozeer wat een ander je heeft verteld. Dit in tegenstelling tot de georganiseerde religies die 'eisen' dat je hun leerstellingen gelooft. Als je tot een specifieke religie moet behoren om God te vinden, dan zou dat betekenen dat je slechts op één specifieke, verplichte wijze tot Hem kunt komen.
De vraag is, waarom zou God dat van jou verlangen?

3. Overtuigingen van het leven
Het zijn de overtuigingen van het leven die ons op een dwaalspoor hebben gebracht. Overtuigingen die geleid hebben tot crises, gewelddadigheden, moord en oorlogen. Deze overtuigingen en misvattingen over het leven zijn:

 1. De mensen zijn onderling afgescheiden van elkaar;
 2. Men denkt dat er niet genoeg is van wat wij nodig hebben om gelukkig te zijn;
 3. De mensen moeten strijden/ wedijveren met elkaar om de stoffen - waarvan wij denken dat er niet genoeg is - te pakken te krijgen;
 4. De mensen denken dat sommigen 'beter' zijn dan andere mensen;
 5. De mensen vinden het heel normaal dat hun ernstige verschillen door geweld en doodslag dient te worden opgelost.

kersWat wij in werkelijkheid hebben gedaan, is onze incorrecte en onvolkomen beelden projecteren op God en aldus een God geschapen die zich van de mens heeft 'afgescheiden'. Wij hebben de gedachte opgevat, dat God niet gelukkig is met wat de mens doet en heeft gedaan. Dit is echter wat de mens met elkaar doen als ze niet gelukkig zijn en wij hebben geconcludeerd dat God ook wel hetzelfde zal doen ......... met ons. Dit idee van de afscheiding - geceëerd door de mens - schiep bovendien voor ons de ervaring van het onderling gescheiden zijn. Toen het verhaal van de afscheiding - verhaal van Adam en Eva - eeuwen geleden begon, hebben de religies deze ervaringen - de mythen - gecodificeerd en getransformeerd tot dogma's.

De moderne religie heeft haar kans gehad om deze illusie te doorbreken en ons naar de waarheid terug te leiden. Echter de moderne religie heeft er voor gekozen vast te houden aan de leringen uit de Pre-moderne tijd, om het dogma van honderden en duizenden jaren her te handhaven. De moderne religie heeft de moderne mens in de steek gelaten door géén verandering te willen doorvoeren op het gebied van onze overtuigingen en misvattingen over God en het Leven.

4. Overtuigingen
Het hoe en waarom?
Gewoonlijk denken we over overtuigingen in termen van belijdenis of doctrines. Maar in de meest fundamentele zin is een overtuiging ieder(e) leidende principe, uitspraak, geloof of passie die/ dat betekenis én richting in het leven kan geven. Overtuigingen kun je beschouwen als vóórgevormde benaderingen van waarnemingen, die onze communicatie met onszelf op een consistente manier 'filteren'.

 • Overtuigingen is niets anders dan een stemming, een innerlijke presentatie die het gedrag regeert;
 • Overtuigingen lijken op opdrachtgevers van onze hersenen. Wanneer wij congruent geloven dat iets waar is, is dat als een opdracht aan de hersenen, hoe en wat er gepresenteerd moet worden;
 • Overtuigingen levert een direct 'commando' aan het zenuwstelsel en indirect aan het hormoonstelsel. Als je gelooft dat iets waar is, kom je letterlijk in de stemming van de waarheid ervan;
 • Overtuigingen zijn generalisaties en hebben een structuur. Een structuur in termen van subtiele verschillen in de kwaliteit van innerlijke beelden, geluiden en gevoelens. M.a.w. de ervaring van 'ergens van overtuigd zijn', hangt samen met het soort beelden, geluiden en gevoelens die we innerlijk ervaren. Dit geeft aanknopingspunten voor verandering van onze overtuigingen;
 • Overtuigingen bepalen onze vermogens en gedragingen;
 • Ons wereldmodel is een systeem van overtuigingen.

Effectief behandeld, kunnen overtuigingen de machtigste krachten zijn om goede en zinvolle zaken in je leven te creëren. Anderzijds kunnen die je reacties en gedachten belemmeren net zo verwoestend zijn als vermogende overtuigingen je kunnen bekrachtigen. In feite is er geen machtiger, richttinggevende kracht voor menselijk gedrag dan overtuiging.

5. Waar komen overtuigingen vandaan?
 1. De directe omgeving. 'Modellering' is iets wat we constant doen. De werkelijke nachtmerrie is het effect van de omgeving op overtuigingen en je dromen. 'Als je in armoede en wanhoop opgroeit, komen ook je modellen (moddelering) voor eventuele mogelijkheden dáár vandaan.
 2. Gebeurtenisssen. Gebeurtenissen klein of groot kunnen overtuigingen helpen kweken. Ervaringen in het leven die we nooit zullen vergeten, die zo'n diepe indruk - bijvoorbeeld een bomaanslag met vele doden - hebben gemaakt dat ze in ons geheugen gegrift zijn. Dit soort ervaring dat de overtuiging vormt en die ons leven verandert.
 3. Via kennis. Kennis is één van de belangrijkste manieren om door de grenzen van een beperkende omgeving heen te breken. Ongeacht hoe grimmig je wereld is, als je kunt lezen over wat anderen bereiken, kun je de overtuigingen creëren die je instaat stellen om te slagen.
 4. Een 4de manier waarop resultaten worden gecreëerd, is via onze eerdere opgedane resultaten. De zekerste manier om een overtuiging dat je iets kunt scheppen, is door één keer - ja, slechts één keer - te doen, reeds te hebben ervaren.
 5. Een 5de manier om overtuigingen te vestigen is in jouw geest, jouw wens voor de toekomst te creëren, alsof het nu was! 'Resultaten vooraf ervaren!'

Als je in je geest een helder beeld creëert van het gewenst resultaat en het representeert alsof je het al hebt bereikt, dan zul je in een stemming komen die je in het bereiken van je gewenste resultaat steunt. Dus je bent niet zomaar een blad in de wind. Zodra je tot de ontdekking bent gekomen dat je overtuigingen en gedragingen jouw leven 'beheersen', dan kun je het heft in eigen hand nemen door ze te veranderen. Je kunt dus veranderen. Ieder moment van de dag kun je veranderen, zodra je bereid bent. Je kunt dus bewust je leven sturen in plaats van onbewust door het leven te gaan.

6. Hoe kunnen we overtuigingen veranderen?
Eerst moet je er bewust van zijn welke overtuigingen je probeert te veranderen. De meeste mensen weten niet eens wat hun overtuigingen zijn of inhouden. Ze hebben er niet voldoende diep over nagedacht. Ze hebben het te druk met het leven van het leven. Ze hebben het zo druk met het oplossen van de problemen die door hun overtuigingen zijn gecreërd, dat ze geen tijd overhouden om te kijken naar de overtuigingen die deze problemen creëren. Mensen houden altijd vast aan hun oude overtuigingen - het oude geloofssysteem -, omdat zij die overtuigingen niet tekort willen doen door ze compleet te verwerpen, zomaar voor de vuist weg. Ze denken dat ze geen andere keuzemogelijkheid hebben; een totale verwerping of een totale aanvaarding van het 'oude'. Bijvoorbeeld het 'verwerpen' van de leerstellingen van het oude, conservatieve christendom.
Toch is dat niet de enige keuze die je hebt. Je kunt het 'oude' uitbreiden, zodat bepaalde delen van het oude niet langer opgaan. Je kunt het 'oude' uitbreiden zodat bepaalde delen van het oude beter gaan werken. Je kunt dingen aan het 'oude' toevoegen en sommige delen van je geloofssysteem vernieuwen. Een complete verwerping van je huidige tomatenovertuigingen zou neerkomen op het te schande maken van veel dingen die onderricht zijn, gedaan zijn; van veel die goed zijn. Te veel dingen in de wereld zouden dan 'verkeerd' kunnen aanvoelen. Het zou de voorouders 'verkeerd' doen aanvoelen; het zou de Geschriften 'verkeerd' doen aanvoelen; het zou het hedendaagse leven 'verkeerd' doen aanvoelen. Mensen zouden dan feitelijk moeten toegeven dat alle spirituele aspecten van de menselijke ervaring een vergissing waren, een misvatting betroffen. En dat is méér dan de meeste mensen kunnen erkennen.
Het is ook meer dan zij erkennen hoeven, omdat het onwaar is. In feite hoeven wij niet te verklaren dat wij iets 'verkeerd' zagen, omdat zulks niet het geval is. Ons inzicht was niet compleet. Wij hadden méér informatie nodig.

De transcendentie van heersende overtuigingen houdt geen totale verwerping ervan in. Je voegt er gewoon iets aan toe. Als wij over meer informatie beschikken, die we kunnen toevoegen aan wat wij momenteel geloven, kunnen wij onze overtuigingen uitbreiden - niet ze totaal verwerpen, maar ze uitbreiden - en op een nieuwe manier met ons leven verder gaan. Een manier die zeker werkt!

Hans Zevenboom

 

 

 
     
   
   
 
 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack