logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
  • EU e-Privacy Richtlijnen

    Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

    Bekijk Privacy Richtlijnen

Gelukkig zijn om Wie-je-bent! Maart 2010 Afdrukken E-mailadres

 

     
     
     
 

Gelukkig zijn om Wie-je-bent!
'Het is verstandiger een klein lampje aan te steken dan te klagen dat het zo donker is'. Lao Tse

'Als je gelukkig wilt zijn, wees het dan'. Chinees spreekwoord.
'Wie geluk heeft, heeft het door'. Tibetaanse gezegde.

1. Inleiding
afb.4Geluk of gelukkig zijn kan worden omschreven als het tevreden zijn met de omstandigheden of gunstige loop van de omstandigheden; door het lot begunstigd zijn. Hierbij kunnen allerlei positieve emoties aanwezig zijn, zoals vreugde, blijdschap, vrolijkheid, vredigheid en ontspannenheid. Dit in tegenstelling tot het ongelukkig zijn, wat bestaat uit een gevoel van ontevredenheid. Vaak gaat dit gevoel van ontevredenheid samen met depressie, woede, verdriet of overspannenheid.
Onderzoek duidt er op, dat geluk voor ongeveer de helft erfelijk bepaald is. De rest van de verschillen worden veroorzaakt door invloeden uit de omgeving. Zo hebben mensen die een miljoen in de loterij winnen na de eerste weken van euforie precies hetzelfde niveau van tevredenheid als daarvoor. En Amerikanen met een inkomen boven de tien miljoen zijn maar iets gelukkiger dan hun personeel, aldus het onderzoek. Wanneer een bepaalde mate van welvaart is bereikt, maakt het voor het geluksgevoel niet meer uit als je nog meer krijgt.
Mensen die in een rolstoel terechtkomen, blijken na een aantal maanden net zo ongelukkig of gelukkig te zijn als daarvoor.

De toegenomen belangstelling voor het gelukkig zijn, is te verklaren doordat de mens ernaar verlangt gelukkig te zijn. Het is een basisbehoefte; iedereen wil het zijn. Gelukkig zijn, blij zijn, vrolijk zijn, is alles wat wij willen zijn in dit leven en zoeken het daarom 'overal'. Vaak kunnen we het niet vinden - of eventjes en dat lijkt het ons weer te ontglippen.
In onze maatschappij wordt verwacht dat we het allemaal goed en leuk hebben. De vraag 'hoe gaat het?' dient met 'goed' beantwoord te worden, anders kan het wel eens angstig stil worden in een gesprek. Het verlangen naar geluk moeten wij dan ook serieus nemen, omdat het aantoont dat mensen niet tevreden zijn. We komen er steeds meer achter dat succes, meer geld of meer spullen niet gelukkig maken en dat je de kunst van het leven moet leren verstaan om toch gelukkig te worden. Er komen vragen op: hoe worden we werkelijk en blijvend gelukkig?
Veel mensen denken nog steeds het geluk buiten zichzelf te kunnen vinden, maar wat men nog niet weet is dat het al in ons zit. Het is vlakbij, zelfs binnnen handbereik, want gelukkig zij kunnen we leren! Het is een levenshouding, een vaardigheid die je kunt ontwikkelen!

2. Positieve levenshouding
'
Als iets hard aan je vreet, kun je er zeker van zijn dat het effect op je heeft'.
Het enorme succes van de autobiografische roman 'Eten Bidden Beminnen' van Elizabeth Gilbert [Volzin, 2008] beschrijft in haar roman een zielig figuur die volkomen geobsedeerd is door zichzelf althans zolang ze ongelukkig is. Met grote vastberadenheid gaat ze aan de slag om zichzelf uit een depressie te halen en gelukkig te maken: door middel van zintuiglijk genot, met spirituele discipline en met romantiek, in die volgorde. Het werkt. En als ze een gelukkige vrouw geworden is, blijkt dat ze ook anderen gelukkig kan maken.
Op haar website legt ze uit dat het eigenlijk egoïstisch was om haar leven door te brengen in een voortdurende staat van zieligheid. 'Wie zou er baat bij hebben als ik altijd ongelukkig zou blijven? afb.10Hoe zou dat de wereld rijker kunnen maken? Alle zorgen en problemen in deze wereld worden veroorzaakt door ongelukkige mensen', zo concludeert zij in haar boek. 'De zoektocht naar voldoening en geluk is niet alleen een daad van zelfbehoud en eigenbelang, maar ook een gulle gift aan de wereld. Door je ellende op te ruimen, sta je zelf niet meer in de weg. Je bent geen struikelblok meer, noch voor jezelf, noch voor anderen. Dan pas kun je andere mensen dienen en van hen genieten'.

3. Recht op geluk?
'Je hebt het leven in de schoot geworpen gekregen; het is je plicht (en tevens je recht asl mens) om iets moois in dat leven te vinden, hoe klein en onaanzienlijk het misschein ook is'. Zo beschrijft Elizabeth Gilbert het recht op geluk hebben in haar boek. Maar de vraag is of we daadwerkelijk kunnen spreken van recht hebben op iets dat geluk heet. Zelf denk ik dat het een essentiële behoefte van mensen is, maar een recht op geluk hebben wij niet. Dat klinkt alsof anderen het jou moeten geven - en dat kunnen wij niet. Wij kunnen niets geven als wij het zelf niet Zijn. We kunnen geen liefde, geluk, vrijheid, eerlijkheid, en blijdschap geven als wij het zelf niet zijn. Geluk is een levenshouding, een vaardigheid, die je wel kunt ontwikkelen. Je eigen kunt maken door het daadwerkelijk te zijn, want geluk ontstaat niet als het resultaat van bepaalde omstandigheden. Bepaalde omstandigheden ontstaan als het resultaat van geluk!

4. Boeddhisme
Veel religies en filosofieën richten zich op het menselijk streven naar geluk. Daarbij worden de religieuze maatstaven en denkbeeld van het streven naar geluk gehanteerd. Maar in het Boeddhisme maakt men onderscheid tussen genot en geluk. Genot verwijst meer naar het lichamelijk genot waar ook het mentale geluk uit voort kan komen. Geluk is in het Boeddhisme het zichzelf gelukkig of tevreden voelen, waarbij er géén lijden of ongelukzaligheid aanwezig is.

Geluk houdt in, dat je vrede hebt met hoe het leven zich in het Hier en Nu presenteert. De manier om geluk te bereiken, is door de oorzaak van (mentaal) pijn, lijden en ongelukzaligheid te verwijderen, en zo verlichting te behalen. Boeddha zegt: 'Nirwana (verlichting), de zaligheid van het hoogste geluk'. De afwezigheid van mentale pijn en ongelukkigheid betekent niet dat er niets voor in de plaats komt. Geluk krijgt de kans om zich volledig te manifesteren in de geest als zijnde vredigheid, compassie, begrip en gelijkmoedigheid in tegenstelling tot haat, verlangens, onwetendheid, zelfzuchtigheid en egoïsme die op den duur zal verdwijnen zodra geluk haar intrede heeft gedaan.
[Wikiperida.org/geluk]

5. Gelukkig zijn?
'
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen geluk'.
Maar hoe kun je tegen iemand zeggen, die in heel beroerde - lichamelijk en/ of geestelijke - omstandigheden vertoeft: 'Bye happy, wees gelukkig?' 'Het is voor iedereen mogelijke momenten van geluk te ervaren, maar het is niet mogelijk gelukkig te zijn. Geluk kun je niet vasthouden. Want als je denkt, stel je jezelf continu teleur en kwets je jezelf voortdurend', aldus Anselm Grün [ Happinez, 2009].
afb.12Geluk is dus niet iets dat je kunt bezitten of permanent kunt vasthouden. Het is een ervaring, maar tevens ook een levenshouding. Het heeft net als liefde ruimte en vrijheid [Nieuwsbrief 'Vrijheid', febr. 2010] nodig om te kunnen stromen. En juist daar ligt nou de clou: geluk ligt in ons zelf en heeft ruimte nodig om te 'stromen'. Geluk is geen statisch begrip. Het zal niet zomaar voor het grijpen liggen, het zal op één of andere manier geactiveerd moeten worden. Maar besef dat levensgeluk een vaardigheid is die je onder de knie kunt krijgen, net zoals een vreemde taal. Maar het geluk zal door je zelf 'aangeboord' moeten worden, er zal aan gewerkt moeten worden, er zal 'geoefend' moeten worden, want we scheppen voortdurend onze eigen realiteit; onze eigen gelukzaligheid! Want realiseer je, dat je gedachten jouw wereld scheppen, woorden laten zien wie we werkelijk zijn en het lichaam zal uiteindelijk de uiterlijke presentatie zijn van onze werkelijke gedachten over onszelf.
'Ik ben gelukkig, blij en opgeruimd'. Mijn lichaam ervaart dat door bijvoorbeeld een permanente glimlach te vertonen.

Mensen klagen vaak dat anderen of zijzelf niet aan hun verwachtingen voldoen. Klagen, roddelen, bekritiseren, oordelen, veroordelen zijn geïntegreerd in ons dagelijks patroon; onze denkwijze waarop wij tegen het leven aan kijken. Klaagvrij door het leven gaan, is voor de meesten een mooi ideaal om na te streven maar voor velen een onmogelijke opgave. En dus blijven we maar mopperen en klagen. Maar wat is er mis met een beetje klagen of mopperen? Het is toch goed om je hart te luchten, het is toch goed om je te uiten? Natuurlijk mag jij je ongenoegen uitspreken, maar blijf je houden aan de feiten. Blijf zogezegd neutraal! Want klagen is niet constructief. Het is vooral een manier om aandacht of erkenning van anderen te vragen. Terwijl het vaak juist het omgekeerde bij anderen opwekt; weerstand en een verdedigende houding. Als we klagen, schelden of mopperen plaatsen we onbewust een bestelling - een commando in onze hersenen - van het oproepen van nog meer negatieve herinneringen en ervaringen. Op deze manier wordt onze bestaande gedachteconstructie of onjuiste overtuigingen versterkt; we komen in een negatieve denkspiraal terecht. In zo'n situatie terecht gekomen, zijn we vergeten hoe we deze negatieve spiraal kunnen doorbreken. We zijn 'zogenaamd' vergeten ons te realiseren dat onze gedachten, woorden en daden voortdurend onze eigen werkelijkheid creëren. Wij scheppen zelf voortdurend onze eigen wereldje. Jouw leven is een film die wordt geschreven, geregisseerd en gespeeld door jou; alleen door jou en niemand anders! Elk moment in je leven wordt bepaald door de gedachten waaraan jij de meeste aandacht schenkt. Een natuurwet zegt dan ook: 'Gelijksoortige energieën trekken gelijksoortige energieën (ook) aan'. Dus waar je gedachten het meest naar uit gaan, dan zal je ook aantrekken!'

6. Geluk brengt gezondheid met zich mee
Uit onderzoek blijkt dat gelukkige mensen gemiddeld acht jaar langer leven en een beter immuunsysteem hebben dan pessimisten [Nieuwsbrief 'Is een optimist gezonder?', april 2009]. Een optimist vertoont vaak een goed humeur waardoor anderen ons sympathieker en gemakkelijker met ons kunnen omgaan. Positieve emoties zorgt ervoor dat wij openstaan voor nieuwe ideeën, creatief en toleranter zijn. Want wie zich gelukkig voelt, maakt stofjes in de hersenen aan. Zo zijn endorfinen, op morfine lijkende stoffen, verantwoordelijk voor een geluksgevoel. Dopamine (biogenische aminen) zorgt voor een gevoel van genot. Vanuit biologische oogpunt is er dus een scheiding te maken tussen genot en geluk. Andere voorbeelden van stoffen in de hersenen die voor fijne gevoelens zorgen zijn serotonine, de stof die verliefdheid brengt, en adrenaline. Dopamine en adrenaline samen zorgen voor een kick, zoals bij bungeejumpen. Geluk wordt veroorzaakt door endorfine stoffen in je lichaam; het is het produkt van chemische lichaamsprocessen.
Nu kun je wachten tot de stofjes vanzelf worden aangemaakt (omdat je ineens verliefd wilt worden), maarafb.17 je kunt het geluk ook een handje helpen. Hardlopen is een beproefde manier om je fijn te voelen. Een verbroken relatie bijvoorbeeld zorgt er niet voor dat je maanden in de put zit. Een gebroken hart geneest sneller dan je zult denken. Ons vermogen om met veranderingen om te gaan, is veel groter dan we zelf denken. Want voor de wetenschap staat namelijk één ding vast; het 'brein'- de geest, maar niet de breinmassa - is geen statisch geheel zoals lang werd gedacht. Dagelijks komen er nieuwe hersencellen en verbindingen bij én worden de oude hersencellen opgeruimd, meestal in een cyclus van 7 jaar. En om dat hersenen verschillende functies hebben - evenwicht, coördinatie en concentratie zijn de belangrijkste - zijn wij in staat deze hersenfuncties ook te trainen. Ja wel, te trainen; te oefenen om gelukkig te zijn of te worden.

Wat zou mooier zijn als iedereen op deze wereld zich nu eens zo concentreren op mooie en goede dingen. Dan kan de wereld er veel beter uitzien. Wij kunnen zelfs door onze positieve, krachtige gedachten en door onze bestaande, onjuiste overtuigingen over het leven te elimineren, zijn we zelfs in staat om een wereld van vrede, harmonie en gelukzaligheid te creëren.

7. Goed leven bij blijvend ongemak
'Mentale melaatsen'
Het is erg moeilijk om de gevolgen van negatief denken (een activiteit van de geest) terug te draaien als ze eenmaal een fysieke verschijning hebben aangenomen; migraine, depressie, maag- en darmklachten of hartklachten etc., etc. Het is niet onmogelijk, maar wel erg moeilijk. Het vergt een daad van uiterst geloof. Het vereist een buitengewoon geloof in de positieve kracht van het Universum, of je die nu God, de Eerste Kracht, de Heilige Bron of wat dan ook noemt. Het percentage van 'wonderbaarlijke genezingen' (de Telegraaf, 2006) schatten artsen op minder dan 2 %, maar het aantal mensen dat veel langer dan verwacht 'wonderbaarlijk opknapt' is vele malen groter. Een aantal bijzondere kenmerken bij deze personen valt wel op. De meesten blonken uit door strijdlust, optimisme en een rostvast geloof in een goede afloop. Blijkbaar zijn onze gedachten dan toch in staat om ons lichaam positief te beïnvloeden.
Nochtans zijn wij allen 'mentale melaatsen'. Onze geest wordt namelijk 'verteerd' door negatieve gedachten. Sommige daarvan worden ons opgedrongen. Vele negatieve gedachten verzinnen we echter zelf, wij roepen ze op en koesteren ze dan uren, dagen, weken, ja zelfs jaren ............ En toch vragen wij ons nadien af waarom zij ziek worden, waarom wij zo ongelukkig zijn. Waarom?

8. 'Mentale melaatsen?'
afb.12Laten we eerst eens ophelderen wat jij waarschijnlijk al weet: dat alle ziekten - bijvoorbeeld ongelukkig zijn - zelf geschapen is door de 'verkeerde' activiteiten van de geest. Zelfs conventionele doktoren zien tegenwoordig in hoe mensen zichzelf ziek maken, of in het uiterste geval zichzelf ziek praten. 'Ik ben depressief'. 'Ik ben een mislukking'. De meeste mensen doen dit tamelijk onbewust. Zij weten niet eens wat ze doen.Wanneer ze ziek worden, weten ze niet waardoor ze getroffen zijn. Het lijkt eerder alsof hun 'iets' is overkomen, dan dat ze zichzelf 'iets' hebben aangedaan. Dit gebeurt, omdat de mensen onbewust door het leven gaan. Onbewust nagedacht over de eventuele gevoglen van hun negatieve gedachten.
Niets in je leven - niets - dat niet ooit eens een gedachte is geweest! En deze gedachte hoeft niet alleen van jou te zijn, het kan ook van anderen zijn. Realiseer je dat je geheugen (het verstand) bestaat uit herinneringen en gedachten aan gevoelens die de ziel uit het heden en het verleden ooit eens heeft gehad. Want elk gevoel dat je ooit eens hebt gehad zit in je ziel opgeslagen. De ziel kan je omschrijven als de harde schijf van een computer waaop alle essentiële gevoelens zijn opgeslagen. De geest (het geheugen, het verstand, het bewuste, het bewustzijn) is te omschrijven als een energievorm - opgeslagen in alle lichaamscellen - die bestaat uit herinneringen en gedachten aan deze gevoelens. De geest is de innerlijke kracht die het lichaam voortdrijft, maar de geest is ook de 'heerser van alle gedachten'. Alle gedachten zijn zeer subtiel, maar een uiterst krachtige energievorm die ervoor kan zorgen dat wij 'bewust' of 'onbewust' door het leven gaan.
De geest is het brein in fysieke vorm. Het is de geest die ervoor zorgt dat je over je brein kunt nadenken. Zonder de geest zou je niet eens weten dat het brein bestaat. Gedachten, herinneringen en gevoelens werken als magneten, trekken voor jou bepaalde effecten aan. De gedachte is misschien niet altijd even duidelijk en uitgesproken oorzakelijk, zoals in: 'Ik ga een vreselijke ziekte oplopen'. De gedachte kan veel subtieler zijn dan dat en is dat meestal ook. Voorbeeld: 'Ik ben onwaardig om te leven'. 'Mijn leven is altijd een rotzooi geweest'. 'Ik ben een mislukking'. Ik ben ongelukkig'. 'Ik ben levensmoe'. Gedachten zijn niet alleen een subtiele, maar vooral een uiterst krachtige energievorm. Woorden zijn minder subtiel, meer compact. Daden zijn het meest compact van alle drie.
Wanneer je een negatief concept bedenkt, zegt en ten uitvoer brengt zoals bijvoorbeeld 'Ik ben een mislukking, ik ben ongelukkig met dit leven', breng je ontzagwekkende creatieve energie in beweging. Vooral de zin 'Ik ben ....... ' zet het Universum in beweging. Het woord 'Ik' is te beschouwen als de startsleutel voor de motor van de schepping. Wat achter het woord 'Ik' komt (dat het grote 'Ik ben....' oproept), is geneigd zich in de fysieke realiteit te manifesteren.
Dus, als je roept 'Ik ben depressief' of 'Ik ben ongelukkig' dan zal je dit ook zo gaan voelen en aldus ervaren!

9. Hoe veranderen?
Hoe kan ik mezelf veranderen?
Je bent wie je denkt dat je bent!
Dit is een vicieuze cirkel wanneer die gedachte negatief is. Je moet een weg vinden om los te breken uit die cirkel. Veel van je huidige ervaringen zijn gebaseerd op voorafgaande gedachten. Gedachten die leiden tot ervaringen, die leiden tot gedachten en die leiden weer tot ........... ervaringen. Dit kan een bron van permanente vreugde of geluk zijn, indien de ondersteunende gedachte vreugdevol zijn. Maar het kan en zal de hel op Aarde afroepen, wanneer de ondersteunende gedachten 'hels' zijn. De 'truc' is de ondersteunende gedachte te veranderen. Je kunt je gedachten (een activiteit van de geest) onder controle krijgen door het perspectief te veranderen. Neem een ander standpunt in en je zult over alles anders (gaan) denken. Op die manier kun je leren je gedachten onder controle te krijgen, en voor het scheppen van je eigen ervaring is gedachtecontrole de hoofdzaak.
De snelste manier om een basisgedachte of ondersteunende gedachte te veranderen, is dus het proces van gedachte, woord en daad om te keren!

De meeste mensen denken dat als ze ergens meer van 'hebben' (meer tijd, meer geld, meer geluk, meer liefde, wat dan ook) dat ze dan eindelijk iets kunnen gaan 'doen' (een boek schrijven, aan een nieuwe hobby beginnen, op reis gaan, een groter huis kopen, een nieuwe relatie beginnen), zodat ze iets zullen kunnen 'zijn' (gelukkig zijn, tevreden zijn, verliefd zijn, ontspannen zijn). De zogenaamde 'als dan' afb.f2redenering. Wat er in werkelijkheid gebeurt, is dat wij het idee van zijn-doen-hebben omdraaien. In het echte Universum (niet het universum zoals wij denken dat het is) wordt namelijk het 'zijn' niet door het 'hebben' geproduceerd, maar juist andersom!
Eerst 'ben' je wat 'gelukkig' heet te zijn (of 'slim' of 'meedogend' of wat dan ook). Dan begin je vanuit die staat van zijn, dingen te 'doen'; en dan ontdek je al snel wat je aan het doen bent. Wat je aan het doen bent, zorgt ervoor dat je de dingen die je altijd hebt gewild nu ook daadwerkelijk 'hebt'. Dit creatieve proces (want dat is het .... een proces van creatie, van creëren, van scheppen) zet je in beweging door te kijken naar wat je wilt 'hebben', en door je af te vragen wat je denkt dat je zult 'zijn' wanneer je dat zou 'hebben', en dat dan meteen te zijn. Op die manier draai je het idee om van zijn-doen-hebben. En op die manier werk je mee met de scheppende kracht van het Universum, in plaats van dat je die tegenwerkt.

10. Verandermethode:

  1. Verricht de daad waarover je nieuwe gedachte wilt hebben;
  2. Zeg daarna de woorden waarover je nieuwe gedachten wilt hebben. Herhaal dit vaak genoeg en je zult de geest oefenen op een nieuwe manier van denken.

Probeer maar eens de relatie te doorzien tussen het gegeven dat iemand 'niet gelukkig is' en dat hij niet de tijd, geld of liefde heeft waar hij zo naar verlangt. Precies aan de andere kant lijkt iemand die gelukkig is alle tijd, al het geld en genoeg liefde te hebben om voor de rest van zijn leven te doen wat hij belangrijk vindt. Dus alles wat hij nodig heeft om 'gelukkig te zijn'................ is vooral 'gelukkig zijn'! Juist het van tevoren kiezen wat je zijn wilt, maakt dat je het bent! 'Zijn of niet zijn", dat is de vraag. Bewust of onbewust zijn van de mogelijkheid om jezelf te creëren; te veranderen. Geluk zit tussen de oren. En net als alles wat tussen de oren zit, maakt het zich fysiek waar. Denk maar eens aan de uitspraak: 'Elke gemoedstoestand reproduceert zichzelf!'
Maar hoe krijg je het dan voor elkaar om gelukkig te 'zijn', of wat dan ook te 'zijn' wat je wilt zijn - bijvoorbeeld welvarender, of meer geliefd of ....... - als je niet hebt wat je denkt nodig te hebben om dat te 'zijn'.
Doe alsof je het wel bent en je zult het 'aantrekken. Wat je doet alsof je bent, zul je worden'.

11. Jezelf voor de gek houden?
Het lijkt er op, dat wij onszelf en de rest van de wereld voor de gek houden als we 'doen alsof we gelukkig zijn'. Ja, het lijkt in de beginfase er wel op, maar in werkelijkheid houd je jezelf niet voor de gek. Want wat je doet, moet namelijk oprecht zijn. Wat je ook doet, doe het oprecht anders vind je geen goeds van je daden. Niet omdat je niet beloont zult worden in het Hemelrijk voor je 'goede werkjes', maar simpel om het proces van de schepping te kunnen voltooien. De Wet van de Natuur eist namelijk dat lichaam, ziel en geest verenigd zijn in gedachte, woord en daad. Met andere woorden, je kunt je ziel niet voor de gek houden. Je ziel weet het wanneer je onoprecht bent. En daarmee heb je de kans verspeeld om met je eigen ziel mee te werken aan het scheppingsproces. Je kunt niet scheppen zonder je ziel erbij te betrekken. Je kunt je lichaam vragen iets te doen wat je ziel niet in gelooft en als je lichaam dat maar lang genoeg doet, zal je ziel haar oorspronkelijke gedachten hierover laten varen en een nieuwe gedachte scheppen. Wanneer je eenmaal ergens een nieuwe gedachte over hebt, ben je hart op weg die tot een aspect van je wezen te maken.
Dat is geen eenvoudige manier om met de dingen om te gaan en zelfs op deze manier moet je daden oprecht zijn. Je kunt het Universum niet manipuleren zoals je dat met mensen kunt. Het gaat hier dus om een gevoelig evenwicht. Het lichaam doet iets wat de ziel niet in gelooft en toch moet de ziel er oprechtheid in aanbrengen om het lichaam in staat te stellen daden te verrichten.

Hoe kan de ziel er oprechtheid in aanbrengen als ze 'niet gelooft' in wat het lichaam doet?
afb.f1Simpel, door er het egoïstische element van de persoonlijke winst aan te ontnemen. Misschien meent de ziel niet oprecht dat de daden van het lichaam je brengen zullen wat je zoekt, maar de ziel weet heel zeken dat God, Allah of Al jou een ander goed kan doen. Daarom moet je wat je voor jezelf doet, aan een ander geven. Dus, wat je voor jezelf zoekt, geef dat aan een ander. Als je gelukkig wilt zijn, maak dan een ander gelukkig. Als je voorspoed zoekt, bezorg dan een ander voorspoed. Als je meer liefde in je leven wilt, zorg dan dat een ander meer liefde tegenkomt. Doe dit oprecht - niet als de manier om er zelf beter van te worden, maar omdat je dat de ander werkelijk wilt geven - en alles wat je geeft, zal jou toekomen.

12. Waarom is dat zo? Hoe werkt dat?
Alleen al de ervaring dat je iets weggeeft, maakt dat je beseft dat je iets weg te geven hebt. Je kunt niet iets weggegeven wat je niet hebt en je ziel trekt daar een nieuwe conclusie uit; een nieuwe gedachte. Een nieuwe gedachte over jezelf, namelijk dat je het wel moet hebben, anders zou je niet in staat zijn het te geven. Vervolgens wordt die nieuwe gedachte een ervaringsproces. Je begint te 'zijn'. En als je eenmaal iets begint te 'zijn', heb je de motor van de krachtigste scheppingsmachine in het Universum in gang gezet, die van je Goddelijke Zelf!
Wat je bent, dat schep je. De cirkel is rond en je zult in je leven meer en meer van hetzelfde scheppen. Je zult het in je fysiek leven ervaren. Dat is het grootste geheim van het leven!

13. Slot
Normen en waarden.
Natuurlijk kun je verwerpen dat iets dergelijks bestaat; gelukkig zijn door het daadwerkelijk te 'zijn'. Maar één ding verwerpen komt erop neer te ontkennen dat de mogelijkheden van her-scheppen werkelijk bestaan. Zeggen dat iets niet oké is, komt erop neer te zeggen dat iets geen deel van je Innerlijke Zelf en dat is onmogelijk.
Maar natuurlijk moet je vasthouden aan je geloof en in overeenstemming blijven met je waarden, want dit zijn de waarden van je ouders, van je voorouders, van je vrienden en van je samenleving. Zij vormden de structuur van je leven, en je waarden verliezen zou neerkomen op het uit elkaar halen van het weefsel van je ervaring.
Bestudeer je waarden niettemin één voor één. Kijk ze één voor één na. Breek het huis niet af, maar afb.34bekijk iedere steen en vervang de kapotte exemplaren die niet langer de structuur helpen dragen. Je ideeën over goed en fout zijn precies dat: ideeën. Zij zijn de gedachte die het wezen van Wie-je-werkelijk-bent uitmaken. Er is slechts één reden om hier aan te tornen en er één verandering in aan te brengen, namelijk als je niet gelukkig bent met Wie-je-bent! Alleen jij weet of je gelukkig bent. Alleen jij kunt zeggen: 'Dit is mijn schepping, waarover ik zeer tevreden ben'.
Als je waarden je goed dienen, houd er dan aan vast. Ga discussie aan. Vecht om ze te verdedigen, maar probeer te vechten op een wijze dat niemand eronder lijdt. Leed is geen noodzakelijk ingrediënt in het genezingsproces!

Hans Zevenboom

 

 
     
   
   
 
 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack