logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
  • EU e-Privacy Richtlijnen

    Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

    Bekijk Privacy Richtlijnen

Verlichting of Nirwana! April 2010 Afdrukken E-mailadres

 

     
     
     
 

Verlichting of Nirwana

Samenvatting

'Verlossing, verlichting, zuivering, volmaaktheid .......... het komt allemaal op hetzelfde neer!
Ken je dat plotselinge gevoel van intens geluk, helder inzicht en een enorm optimisme? Deze belevingen kunnen ons alledaags leven veranderen; we zijn dan aan het 'verlichten'.
Verlichting is het christus-bewustzijn - de goddelijke, innerlijke kern van ons bestaan; de ziel (het zielbewustzijn) - in jezelf weten te activeren door bewust te zijn van wie-je-werkelijk-bent en aldus het zo te ervaren. Verlichting staat bekend als het ontwikkelen van het Zijn, dat begint met het toegeven én accepteren met wie-je-niet-bent en wie-je-werkelijk-bent tot er een moment komt dat je begint te beseffen dat wij allen Eén zijn. Een toestand waarin we onszelf herkennen door de afwezigheid van de belemmerende bewustzijnsfactoren en op die manier onze eigen goddelijkheid mogen ervaren; van ego-gericht bewustzijn naar een collectieve bewustzijnstransformatie. Dan ervaar je zoiets als wedergeboorte, opstanding, transformatie, verlossing of verlichting!

1. Inleiding
'Verlang niets en wees niet bang'. 'Alleen maar zijn'. De mantra 'Ik ben' zijn één van de vele krachtige, korte antwoorden van Sri Nisargadatta Maharaj [Happinez, 2009] op de vele vragen van bezoekers, die hem consulteerden en hem vragen stelden die betrekking hadden op thema's zoals wat verlichting dan wel kon betekenen of wat de zin van het leven was.
afb.f1In zijn antwoorden staat centraal het besef 'Ik ben'. Je kunt nooit beweren, dat je bent wat je denkt dat je bent. Je voorstelling van jezelf verandert namelijk met de dag; van dag tot dag, van minuut tot minuut. De voorstellling die je van jezelf hebt, is het meest veranderlijke wat je bezit. Ze is als het ware overgeleverd aan de eerst beste levenservaring; verlies van je baan, een vervelend telefoontje, een afwijzing van je geliefde, een belediging. Al die dingen zijn genoeg om de voorstelling die je van jezelf had grondig te veranderen.

2. 'Ik ben'
Om te weten wat je wél bent, moet je eerst weten wat je niet bent. Dat is de leer van het non-dualisme, dat betrekking heeft op heel ons leven, op de ware betekenis van het leven! Helaas, het dualisme is vertegenwoordigd op allerlei manieren in ons dagelijks leven: technisch, politiek, sociaal, spiritueel, fysiek en psychologisch. Bijvoorbeeld onze voorliefde voor of ons aandringen op vergelijkingen én onze voortdurende behoefte om iets te kenmerken als 'beter' of 'slechter', 'hoger' of 'lager', 'goed' of 'slecht', toont aan hoe diep wij in dualisme zijn vervallen. Hoe diep wij in separatisme zijn gezonken. Het beschavingsniveau van onze maatschappij wordt onvermijdelijk weerspiegeld in haar graad van denken in dualisme. Sociale evolutie wordt getoond door een beweging naar eenheid, niet naar separatisme. Zolang een maatschappij zich als apart ziet - een verzameling van een aantal aparte eenheden, aparte landen, aparte gemeenschappen - verkeert ze in die illusie van het separatisme. Separatisme - het afgescheiden zijn van - is een illusie!
Al het leven op onze planeet is helaas gestoeld op separatisme, is gebaseerd op het dualisme. Wij beelden onszelf in dat wij aparte families of gemeenschappen zijn, verzameld in aparte buurten of provincies, verschillende naties of landen die een aparte wereld of planeet omvatten. Wij denken, dat ons land het beste land ter wereld is. Wij denken, dat onze provincie de beste provincie in het land is en dat onze familie de meest fantastische in de provincie is. En tenslotte denk jij misschien wel dat jij beter bent dan wie dan ook binnen je familie. Misschien beweer je wel, dat je helemaal niet zo denkt maar je handelt er wel naar.

Je ware gedachten worden dus elke dag weerspiegeld in je sociale beslissingen, je politieke conclusies, je religieuze besluiten, je economische keuzen en je individuele selectie van alles en nog wat, van vrienden tot geloofssystemen en zelfs je relatie met God; de enige Waarheid. Je voelt je zo afgescheiden van God - AL, Allah, Al-Wat-Is - dat je je inbeeldt dat God niet eens met je wil praten. Wij ervaren op één of andere manier wel dat God en ik één zijn, maar wij vertikken het om dát te geloven. En dus zijn wij niet alleen van elkaar gescheiden, maar ook van onze eigen waarheid. Wij negeren onze eigen waarheid. Simpel door die te zien, te willen aanvaarden en vervolgens gewoon te ontkennen. En op die manier spenderen wij een leven lang aan het ontkennen Wie en Wat wij écht zijn. Het zou al erg genoeg zijn als wij onze ontkenningen wisten te beperken tot minder persoonlijke dingen, bijvoorbeeld gaten in de ozonlaag, de manier waarop wij de tropische regenwouden verpesten, de gruwelijke manier waarop wij onze kinderen behandelen door hen te overladen met onze overtuigingen. Maar wij zijn niet tevreden met het ontkennen van alles, wat wij om ons heen zien. Wij hebben geen rust tot wij ook alles ontkennen wat wij binnenin onszelf zien.
Wij zien goedheid en medeleven in onszelf, maar wij ontkennen dat. Wij zien wijsheid in onszelf, maar wij ontkennen haar. Wij zien een oneindig aantal mogelijkheden in ons innerlijk, maar wij ontkennen ze. En wij zien én ervaren God in onszelf, maar toch ontkennen wij Hem. Wij ontkennen dat God - onze ziel, ons innerlijke, ons Zelf is de vertegenwoordiger van God in ons fysiek lichaam - in ons aanwezig is en op die mnaier ontkennen wij dat alles Eén is!

'Waar geen scheiding en onderscheiding is, spreekt de stilte. Daar vind je geluk', aldus Sri Nisargadatta Maharaj. Om dat te leren begrijpen, bestaan geen oefeningen of heilige boeken, het gaat om direct inzicht in je ware natuur. Inzicht in je ware Zelf en in die ene realiteit dat alles Eén is!
'Het geluk [Nieuwsbrief, maart 2010, april 2009]
kun je niet vinden in dingen die veranderen en verdwijnen. Prettige en pijnlijke dingen zullen elkaar blijven afwisselen. Geluk komt van zelf en dat kun je alleen daar vinden als je je ware Zelf ontdekt. Dan komt de rest als toegift'.afb.22
De snelste route naar ontwikkeling van het zijn - verlichting - begint dus met het toegeven én accepteren van wat-er-is en van wat-er-niet-is. Het is een transformatieproces; een proces van ontwikkeling van het Zijn, want in het Zijn wordt de vrijheid gevonden. Verlichting staat dan ook bekend als ontwikkeling van het Zijn! Het bewustzijn van de mens is de sleutel tot verlichting!


3. De evolutie van het bewustzijn
'Hoe het concept vergiffenis en verlossing (verlichting) werden geboren?'
Op dit moment zijn de meeste verhalen en theologieën het wel eens; de mensen zijn onvolmaakt in het oog van God, Allah of Alles en ze moeten iets doen om die volmaaktheid te verwerven. Afwisselend wordt dit aangeduid als Zuivering, Verlossing, Verlichting ....... wat dan ook. De vraag, die wij vele levens lang geprobeerd hebben uit te vinden was onder welke 'voorwaarden' wij het door ons gewenste leven - en hiernamaals - konden creëren als wij (toch) niet aan de voorwaarden zouden (kunnen) voldoen. Want zo was en is onze gedachte nog steeds; de voorwaardelijkheid scheppen.
De redenering was simpel, als je aan dé voorwaarden zou voldoen dat was er geen probleem; geen vuiltje aan de lucht om het zo maar te zeggen. Maar hoe zat het als dat niet het geval was. Dus er moest wel enige voorwaarden zijn, waaraan wij moesten voldoen om terug te kunnen keren naar God of Al-Wat-Is. De mensen konden zich niet voorstellen aan welke voorwaarden ze mogelijk zouden moeten voldoen, voordat ze konden terugkeren naar God. Dus deden ze zo goed mogelijk hun best ......... en bedachten zekerheidshalve toch maar een paar voorwaarden. Je weet maar nooit waar het goed voor was, zo redeneerden men. Deze voorwaarden werden uitgelegd door wat wij nu religies noemen. De religies konden niet alleen de voorwaarden uitleggen, maar ook hoe je Gods Liefde kon terugwinnen als je (toch) niet aan de voorwaarden voldeed. Aldus zijn de concepten vergiffenis en verlossing geboren. De Kerk legde de voorwaarden van de liefde als volgt uit: 'God zegt: 'Ik hou van jou als jij 'dit' en 'dat' doet ..........' en zo werden de zelf-gecreëerde voorwaarden ingevuld.
afb.18Maar als mensen objectief naar deze zaken hadden gekeken, dan was er voldoende bewijs geweest dat dit alles verzonnen was. Maar de meeste mensen bleken niet echt in staat objectief naar iets te kunnen kijken. Ook nu nog kunnen veel mensen dat niet. Wij blijven namelijk volhouden, dat wij er niets van verzonnen hebben. Wij zeggen én blijven volhouden dat de voorwaarden van onze terugkeer naar het Hemelrijk door God Zelf zijn bepaald. Nu nog steeds wordt dit ons voorgehouden en nog steeds blijven wij dit volhouden ........... jaar in jaar uit, al eeuwen lang! Helaas heeft deze zoektocht ons op een dood spoor gebracht, want er zijn géén voorwaarden door God of Allah gesteld, waaraan wij moeten voldoen! Je kunt ieder leven leiden dat je wenst, en naar elke hiernamaals - hemel, hel of welk planetairstelsel - gaan dat je je kunt voorstellen gewoon door te kiezen. Je kunt kiezen voor een kortstondig bestaan in een helsituatie als jij daarvan overtuigd bent, dat het daadwerkelijk bestaat. Je creëert op deze manier je eigen hel(situatie) en wel hier op Aarde door er in te geloven dat je niet aan Zijn Voorwaarden hebt voldaan. Voorwaarden die helaas door honderden religies nog steeds worden verkondigd!

In de spirituele tradities heeft de evolutie vooral een spiritueel doel. Sri Chinnoy [Happinez, 2009] schrijft dat alle evolutie in beweging is en wel in de richting van het goddelijke; het ervaren van het goddelijke Zijn! In het Boeddhisme is het bereiken van verlichting of nirwana - de ultieme gelukzaligheid - het antwoord op de eeuwige cyclus van dood of wedergeboorte. En voor Hindoes markeert de vereniging van Atman (de individuele ziel, het ware zelf) met Brahman - het universele Bewustzijn, Al-ziel of God - het eindstation van de evolutie van het bewustzijn. De evolutie van het bewustzijn is dan ook te beschouwen als een proces van het Zijn; bewust worden van het Zijn van wie-je-werkelijk-bent! Een transformatieproces naar het goddelijke Zijn. Een bewustzijnsstaat van Onvoorwaardelijke Liefde mogen ervaren. Transformatie is mogelijk als we ons Christus-bewustzijn ontdekken. Het Christusbewustzijn - het individuele zielsbewustzijn, drager van de Goddelijke Liefde - kan op dezelfde manier omschreven worden als de Boeddha-natuur of Krishna-bewustzijn. De Hindoes noemen het 'verlichting', in de leer van Jezus Christus heet het 'verlossing' en de Boeddhisten spreken van 'het einde van lijden'. Maar het gaat allemaal om dezelfde ervaring!

4. Wetenschappelijke betekenis van verlichting
Het fenomeen verlichting is onderzocht door Andrew Newberg en Eugene d'Aquili [Happinez, 2008]. Zij wilden weten welke hersengebieden betrokken zijn bij een verschuiving in bewustzijn - van gevoel van een individu te zijn naar het gevoel één te zijn met de Kosmos; één te zijn met Al, met Alles!
Normaal gesproken hebben onze hersenhelften hun eigen taken. De rechterhersenhelft denkt in beelden, legt verbanden, laat ons weten waar we ons in de ruimte bevinden en verbindt onze waarnemingen van beweging, geluid, beeld, aanraking, reuk en smaak met elkaar tot één ervaring. Voor de rechterhersenhelft bestaat tijd niet! Dit in tegenstelling tot onze linkerhersenhelft, die de tijd wel ervaart door ervaringen in stukjes te hakken en ze achter elkaar te plaatsen. De linkerhersenhelft maakt constant vergelijkingen tussen details van dit moment en die van het vorige moment. Het vertelt ons hoe de dingen 'horen' en in welke volgorde. Door deze hersenhelft ervaren we ook waarin we verschillen van anderen. Wat ons tot een individu, een 'ik' maakt, afgescheiden van de rest.
Om het experiment gestalte te geven werden Tibetaanse monniken en Franciscaanse nonnen uitgenodigd afb.3om te mediteren of te bidden, terwijl ze werden aangesloten op onderzoeksapparatuur. Het experiment toonde aan, dat er een verschuiving plaats vond in de hersenactiviteit en wel in zeer specifieke hersengebieden. Allereerst nam de activiteit in de taalcentra af, waardoor de interne hersencommunicatie afnam; het afremmen van onze geest. Vervolgens lieten de hersenen een vermindering van de bewuste waarwording van lichamelijke grenzen zien; een realiteitsverlies van waar je bent tov. je directe omgeving.

'Je linkerbrein mag dan voortrazen, plannen en analyseren, maar de rechterhersenhelft is op zoek naar dat ene vredige plekje waar vrede, liefde, plezier en compassie heerst'.

5. Hoe bereiken we dat vredige plekje?
Hoe bereiken we dat vredige plekje in onszelf, waar we niets hoeven te doen en simpelweg kunnen zijn? Wel, leer de geest - de oneindige gedachtenstroom - onder controle te krijgen. Leer de geest bewust af te remmen door te besluiten dat je geen haast meer hebt. Door meer aandacht te besteden aan onze ademhaling. Door ongewenste gedachten te vervangen door nieuwe patronen met levendige beelden, die ons kunnen helpen om ons bewustzijn terug te brengen naar onze diepe, innerlijke vrede en liefde. De Volmaakte Liefde die je werkelijk bent. Besef dat ook het fysiek bezig zijn ons in het heden vasthoudt. Mediteren, mantra's reciteren, wandelen in de natuur, creatief zijn heeft als doel om in contact te komen met je innerlijke Zelf; je ziel. In contact te komen met de Universele Levensenergie; Eén te zijn met de Kosmos [Nieuwsbrief Mediteren, sept.&okt. 2009].
Verlichting is dan ook het inzicht ontvangen dat in ieder van ons een kern van diepe, innerlijke vrede aanwezig is. Leven we vanuit dit gebied - de rechterhersenhelft - dan dragen we vrede, liefde, plezier en compassie uit. Stel jezelf daarom steeds de vraag in allerlei situaties en omstandigheden: 'Is het mijn rechterhelft of mijn linkerhersenhelft die 'antwoordt' geeft of reageert?'

'Eigenlijk is de kunst van verlichting heel simpel; je hoeft alleen maar te stoppen met zoeken; zoeken in je linkerhersenhelft. Je hoeft alleen maar te Zijn'. Boeddha wilde het mens-zijn overstijgen. Dat lukte pas toen hij zag dat het allemaal Eén was. Dat er op het diepste niveau helemaal geen verschil is tussen mens en Spirit; materie en ziel! (Spirit = de Energie van het Universele Leven of God). Het komt allemaal voort uit dezelfde Eénheid. De nieuwe Spiritualiteit [Stichting Millennium-Visie] verkondigt dan ook: 'Wij allen zijn Eén, Alles is Eén!' Dit in tegenstelling tot het gedachtegoedje van de oude spiritualiteit, die blijft verkondigen dat wij afgescheiden zijn van elkaar én afgescheiden zijn van God! Op die manier worden wij maar onthouden van 'Verlichting, Verlossing of Healing'. De georganiseerde religies houden ons voor, dat het menselijke (pijn)lijden een onderdeel is van het zware leven met als doel om uiteindelijk 'verlost' te worden van begane doodzonden, indien wij Jezus Christus accepteren als onze Verlosser.
(Zelfkastijding is een oude, religieuze gewoonte die je ook bij sommige moslims aantreft. Paus Johannes Paulus II geselde zichzelf, zo is recentelijk onthuld in Elsevier, 12 december 2009).

6. Ontwikkeling van het Zijn
afb.24Veel mensen horen een belediging als er alleen maar een feitelijke vaststelling wordt gemaakt, als dat wat er vastgesteld is hun niet bevalt, als ze zich dat niet eigen willen maken. Maar wat je niet eigen maakt, kun je ook niet loslaten. Je kunt niet loslaten van iets wat je je nooit eigen hebt gemaakt. Dus, wat je niet accepteert, kun je ook niet
veranderen!
Verlichting
begint dus met acceptatie, zonder oordeel over 'wat-is'. Dit staat bekend als ontwikkeling van het Zijn. In het zijn wordt de vrijheid gevonden [Nieuwsbrief, febr.2010].

Wat je van je afhoudt, zet zich door. Waar je naar kijkt, verdwijnt. Dat wil zeggen: het verliest zijn illusoire vorm. Je ziet het als wat-het-is. En wat is, kan altijd worden veranderd. Alleen wat niet-is, kan niet worden veranderd. Dus om het zijn te veranderen, moet je je er naartoe ontwikkelen. Het is een (transformatie)proces van ontwikkeling; van wie-je-niet- bent naar wie-je-werkelijk-bent. Houd het niet van je af. Ontken het niet. Wat je ontkent, verkondig je. Wat je verkondigt, schep je. Iets ontkennen maakt dat je het beheersen kunt. Wat je ontkent, kun je niet beheersen, want je beweert dat het er niet is. Wat je ontkent, gaat dus jou beheersen!
Onze ego is zo sterk betrokken bij wat je niet bent (hoogontwikkeld), dat wij niet zijn wat je wel bent, namelijk je bent permanent in ontwikkeling door te zijn, te ervaren. Zo werken wij onszelf tegen, bestrijden wij onszelf door te blijven ontkennen wie-we-werkelijk-zijn, namelijk een kind van Liefde. Dus ontwikkel je je maar langzaam. De snelste route naar ontwikkeling is dan ook te beginnen met het toegeven én accepteren van wat-er-is en van wat-er-niet-is.

Onze levens zijn grotendeels georganiseerd rond het zoeken én ervaren van lichamelijk genot. Daar is niets primitiefs aan, het is de natuurlijke gang van zaken. Maar wat het verschil tussen samenlevingen of individuen uitmaakt, is wat zij als genot definiëren. Een samenleving of een individu die grotendeels georganiseerd is rond lichamelijk genot, beweegt zich op een ander niveau dan een individu die rond geestelijk genot is georganiseerd. Het betekent, dat de genietingen van het lichaam in een hoogontwikkeld individu niet het merendeel van de genietingen uitmaken. Men is daar niet meer op uit. Dus hoe hoger een individu ontwikkeld is, des te verhevener zijn zijn genietingen.

7. Seks opgeven? Celibaat?
Seksueel actieven komen even goed in aanmerking voor verlichting en zijn spiritueel even ontwikkeld als zij die seksueel in-actief zijn. Wat je wel door verlichting en evolutie kwijtraakt, is je 'verslaving' aan seks, je diepste behoefte om het te ervaren, je dwangmatige gedragingen. Ook je pre-occupatie met geld, macht, veiligheid, bezit en andere lichamelijke ervaringen zal verdwijnen.
Bewustzijn is een zijnsstaat, waarin je groeit tot je volledige gewaarwording bereikt en een ware, levende God wordt die zijn eigen realiteit creëert en ervaart, uitbreidt en verkent, verandert en re-creëert, terwijl je bewustzijn tot nieuwe limieten, of laten we zeggen tot geen limieten, uitstrekt. Bewustzijn is Alles. Bewustzijn, dat waarvan je je echt bewust bent, is de basis van alle waarheid en aldus van alle ware spiritualiteit.

Verhevener genietingen?
Jouw wezen is de microkosmos van het Universum. Jij bent een drieledig wezen, bestaande uit een ziel, een geest en een lichaam. Jij en heel je fysiek lichaam zijn opgebouwd uit 'ruwe' energieën die rond de chakra's zijn gegroepeerd. Wat je lagere chakra's genot brengt of stimuleert, is niet hetzelfde als wat plezierig is voor je hogere chakra's. Hoe hoger je de Levensenergie in je fysieke vorm optilt, hoe verhevener je bewustzijn zal zijn. Als je vanuit alle drie de geledingen - ziel, geest en lichaam - op elkaar reageert, en vanuit alle chakra's tegelijkertijd, dan beleef je de piekervaring waar je op zoek naar was, waar voor je geschapen bent.
Dus til ieder moment van de dag je energie op - je levenskracht, je kundalini - naar de hoogst mogelijke afb._religie_3niveau, en je zult verhevener zijn. Het heeft te maken met het verheffen van je bewustzijn, ongeacht wat je doet! Wat je ook doet, doe het met heel je wezen, als heel het wezen dat je bent. Dit schept vrede, liefde, compassie .......... voelend in heel je wezen. Als je kunt herinneren hoe het werkelijk is, en je hebt er plezier in dan keer je terug naar het 'licht leven'.
Dat wordt bedoeld met verlichting!

8. De hemel ervaren op Aarde?
Oprah Withney heeft ooit eear praatprogramma gezegd: 'Jezus was hier om ons het christus-bewustzijn te tonen. Om ons de weg van het hart voor te leven. Ga bij jezelf naar binnen en vind dat christus-bewustzijn bij jezelf'. [Happinez, 2008]
Gnostici [Nieuwsbrief Reïncarnatie, dec. & nov. 2009] gaan ervan uit dat wij als mens twee vormen van bewustzijn hebben. Het ene is het persoonlijke bewustzijn; vrij vertaald de 'geestesbewustzijn'. Daarmee ervaar je jezelf als een mens met een eigen identiteit, die zich bewust is van zijn persoonlijkheid en allerlei aardse dingen en ervaringen. Ons tweede bewustzijn - het zielsbewustzijn - is juist tijdloos en goddelijk! Het is onze goddelijke kern, genaamd de ziel - een energielichaam van het Goddelijke Zelf - die ons de ervaring geeft dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is en in feite dus Eén is. In de gnostiek wordt die kern ook wel de 'christus' of het 'christus-bewustzijn' genoemd. Het zit al in je; ieder fysiek lichaam is dan ook te beschouwen als de 'drager van een ziel'; van een zielsbewustzijn. Deze goddelijke kern - de ziel - maakt onlosmakelijk deel van je uit, maar je zult het wel zelf in je hart moeten zoeken en vinden. Dat is de opdracht die de gnostieke Jezus zijn volgelingen geeft. En als je die eigen goddelijkheid ervaart, dan ervaar je zoiets als wedergeboorte, opstanding, transformatie, verlossing of verlichting!

Het uiteindelijke doel van een menselijke ziel is dan ook alles te ervaren, zodat zij alles kan zijn. De ziel verlangt ernaar om alle individuele aspecten van zijn Goddelijkheid te ervaren. Hij wil zichzelf volledig kennen - empirisch - en zichzelf uitbreiden door te ervaren en 'overnieuw' re-creëren; een alsmaar grotere versie van Zichzelf worden. Het onuitwisbare doel van alle zielen - let wel alle zielen - is uiteindelijk een god te worden, een god te zijn. Zo heeft God de ziel geschapen, gecreëerd om de ziel de gelegenheid te geven om te ervaren wat een god kan zijn en om een god te worden. Je bent dus als het ware een God-in-wording. De ziel verlangt er dus uiteindelijk naar om een god te zijn! Om dit te kunnen ervaren zoals Jezus het heeft mogen ervaren hier op Aarde is een 'hulpmiddel' geschapen; je levenswerk. Je levenswerk is een uitspraak over Wie-je-bent!
De kern van de leringen van Jezus is dan ook: 'ken Uzelf!'. Vrij vertaald: leer kijken naar wie-je-werkelijk-bent en besef dat je een god-in-wording bent; je bent aan het worden............... Wat, dat weet je op dit moment nog niet. Maar onthoud je bent aan het worden, aan het 'verlichten', doordat je aan het ervaren bent wie-je-werkelijk-bent.

afb._religie_4De weg van zelfkennis is de enige weg om te komen tot Godskennis. Als je de christus - het christusbewustzijn of zielsbewustzijn - in je eigen hart tot opstanding kunt brengen, vloeit daaruit voort dat je bewust kunt houden van jezelf. En dat biedt de mogelijkheid te houden van een ander. Want dan kan de mens de ander in zichzelf wezenlijk ontmoeten.
Het heeft te maken dus met het verheffen van je bewustzijn tijdens het leven. Volgens een latere stroming van het Boeddhisme - Mahayana - is nirwana of verlichting niet de hoogste staat die bereikt kan worden, maar slechts een tussenstation op de weg naar Ultieme Verlichting van een Boeddha (God). Mahayana boeddhisten spreken ook wel over 'lager nirwana' wanneer ze het nirwana van het Theravada (boeddhisme) bedoelen en over het 'hoger nirwana' wanneer ze de verlichting van een boeddha - de verlichting die Boeddha zelf bereikt had - bedoelen.

9. Je kunt niet ervaren, wat je niet kent of weet
'
Verlichting is begrijpen dat je nergens naartoe hoeft, niets hoeft te doen en niemand hoeft te zijn. Behalve exact dezelfde persoon die je op dit moment bent. Je bent op reis nergens naar toe. Je bent aan het ervaren in het Hier en Nu'.
De ironie is dat de meeste mensen denken dat ze de plaats waar ze zijn moeten, moeten verlaten om te bereiken waar ze willen zijn. De hemel, zoals wij dat noemen, is nergens behalve in het Hier en Nu. Je weet namelijk niet dat je op dit moment 'in de hemelen' bent, omdat je het niet zo ervaart. Gun jezelf daarom de illusie dat je iets niet weet. Op dat moment zul je dat ervaren waarvan je niet onwetend bent; en plotseling zal je duidelijk worden wat je innerlijk al weet. Net als de persoon die zich door zijn eigen illusies om de tuin laat leiden. Wij zullen dan 'gered' moeten worden door een 'ander'. Door iemand die door de illusie heen kijkt, die ons wakker schudt en ons eraan herinnert Wie-wij-werkelijk-zijn.

'Deze ziel zal waarlijk onze Verlosser zijn'. Net zoals wij waarlijk de verlosser van anderen kunnen zijn door hen eenvoudig eraan te herinneren Wie-zij-werkelijk-zijn door hen afb._geloofsovertuiging_3terug te geven aan zichzelf. 'Verlosser' is gewoon een ander woord voor 'geheugensteun'. Het is iemand die je geheugen steunt, iemand die je herinnert, die ervoor zorgt dat je geest wordt verfrist en jou weer eraan herinnert dat je een lidmaat bent van het (energie)Lichaam van God.
Doe dit voor anderen, want wij zijn de verlossers van NU.
Waar verlichting dus voor jou op neerkomt, is iets te weten wat je nog niet hebt ervaren en het aldus te ervaren. Kennis opent de deur naar ervaring, maar in onze voorstelling ligt dat precies andersom. In feite weet je veel meer dan je ooit hebt (kunnen) ervaren. Je weet alleen niet dat je het bewust weet. Je weet bijvoorbeeld dat er een God - Allah, AL, Al-Wat-Is - is. Maar je ervaart misschien niet dat je dat weet. Daarom blijf je wachten op de ervaring van een ontmoeting met God. En al die tijd onderga je het maar. Maar je ervaart het zonder het te weten, wat hetzelfde is als het helemaal niet te ervaren!
Jezus was niet de Verlosser, maar een Verlichter. Met behulp van Zijn leringen kun je het pad van de verlichting vinden in het Hier en Nu. De kern van Zijn leringen was dan ook: 'Ken Uzelf!'.

Een Boeddha citaat: 'Evenals de wind kan nirwana slechts worden waargenomen dankzij de erdoor veroorzaakte effecten'. Boeddha gebruikte het fenomeen wind als voorbeeld om duidelijk te maken dat nirwana - verlichting - als zodanig niet met woorden beschreven kan worden. De weg naar verlichting, het Edele Achtvoudige Pad staat centraal in de leer van Boeddha. Het Achtvoudige Pad is bedoeld om uiteindelijk naar een geestestoestand van nirwana te leiden, waarbij alle belemmeringen van het creatieve bewustzijn zijn verdwenen. De toestand - de volledige verdwijning van de bewustzijnsbelemmerende factoren - kan al worden bereikt in het huidige leven. Dus terwijl men nog met een fysiek lichaam op Aarde is!
Spirituele vrijheid bestaat uit een toestand van nirwana, van totale afwezigheid van bewustzijnsbelemmerende factoren
.

10. Moet je al je verlangens en je actieve leven opgeven?
Er is niets mis met verlangens, maar je moet wel de goede dingen verlangen, die betrekking hebben op innerlijke groei. Je 'kleine' verlangens naar seks, macht, roem, aanzien, eten etc., zullen je belemmeren in je groei. Vandaar dat je ze moet proberen op te geven. Het actieve leven hoef je niet op te geven, maar je houding moet er één zijn van onthechting en liefde, van bereidheid zonder verwachtingen en tegenprestaties, van geven zonder te vragen. Als je iets wilt weten of doen of ontdekken of scheppen, moet je je hart - heel je wezen, je natuur, je zaligheid - erin leggen en dat impliceert innerlijke aandacht. Alle goede dingen komen daaruit voort.

Een gesprek met Sri Nasadargatta Maharai en een bezoeker [Happinez, nr.3 - 2009]
Bezoeker: '
Om een technicus te worden, moet ik techniek leren. Wat moet ik leren om Meester te worden?
Maharaj: '
Daar moet je alles voor afleren. Meester is het eindpuint van alle verlangens en kennen.
Bezoeker: '
U wilt toch niet zeggen, dat ik Meester wordt door alleen maar het verlangen op te geven Meester te worden?'
Maharaj: 'Alle verlangens moeten worden opgegeven, omdat jij de vorm aanneemt van je verlangens. Als er geen verlangens meer over is, keer je terug naar je natuurlijk wezen.'

11. Slot
afb.27Het is nu tijd om te veranderen! Het is tijd om jezelf weer te gaan zien als Wie-je-werkelijk-bent en je zo weer zichtbaar te maken. Want wanneer jij en jouw echte band met God zichtbaar worden, dan ben je Ondeelbaar; je bent eeuwig verbonden met de Kosmos, de Levensenergie. En wanneer je volkomen verlicht bent - dat wil zeggen vervuld van (goddelijk) Licht - zul je niet opzoek zijn naar de volgende, hogere ervaring van jezelf hier op Aarde. Neen, je zult alleen nog wensen dat iedereen het nieuws van die ervaring zal ervaren. Dan ben je een 'brenger van het goede nieuws'. Je zult iedereen de weg en het leven van God tonen. Je zult dan zeggen: 'Ik ben de weg en het leven'. 'Doe zoals mij, volg mij'. Dan zul je iedereen laten zien wat het betekent om in de eeuwige glorie van de bewust-hereniging met God te leven, wat God-Bewustzijn wordt genoemd.
Je bent dan wedergeboren, verlost en verlicht! De Bijbel beschrijft het als het 'neerdalen van de Heilige Geest' toen Jezus werd gedoopt in de Jordaan en ervoer toen Zijn Goddelijke Natuur. Hij werd toen verlicht, aldus de Bijbel. Jezus was op dat moment een christus, dit betekent 'gezalfde'. Als je de christus in je eigen hart tot opstanding kunt brengen, dan kun je spreken over
verlichting.
Verlichting, als je kunt herinneren hoe het werkelijk is. Je wordt verlicht.
Dat wordt bedoeld met verlichting. Waar verlichting voor jou op neerkomt, is iets te weten komen wat je nog niet hebt ervaren en het aldus te ervaren! Het is een transformatieproces; een ontwikkelingsproces die wij allen ondergaan tijdens ons aards leven. Wij hebben aldus allen een zekere staat van verlichting bereikt, omdat we opnieuw teruggekeerd zijn op Aarde, om opnieuw te ervaren om opnieuw te worden wie-wij-werklijk-zijn. Ieder nieuw leven brengt verlichting, alleen wij ervaren dat nog niet als zodanig!
Ga daarom op onderzoek uit en probeer te ontdekken wie-je-werkelijk-bent, want de tegenpool van verlichting is onwetendheid en verwarring!

Hans Zevenboom

 
     
   
   
 
 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack