logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

Ziel en Geest - Deel 2, September 2010 Afdrukken E-mailadres

 

 

     
     
 

Ziel & Geest

 
 

De Geest - deel II

1. Inleiding
De menselijk geest, aldus de gangbare opvatting, is een onderdeel van de mens net als de ziel - de psyche - zelf. Een mens kan er niet zonder ('de geest geven' = overlijden). Ook wordt in de wandelgangen wel eens opgemerkt, dat een pienter iemand ook een scherpe geest heeft. Het is iets dat hoe dan ook een deel van de mens uitmaakt en dat uitgeschakeld kan worden door bijvoorbeeld 'geestdodend' werk te doen ........

afb._overtuiging_1De geest zou je je wil of je geweten kunnen noemen. Het stelt de persoon in staat om bijvoorbeeld empathie en emoties te voelen en te uiten. Het is de bron van je 'geestelijk en vleselijk verlangen'. In het Christendom bestaat de mens uit een geest, een ziel en een lichaam. In het Katholicisme wordt de geest niet van de ziel gescheiden; de ziel is van een geestelijk natuur en dit is de reden dat de ziel blijft voortbestaan. Toch wordt in de esoterische kringen aangenomen dat de ziel, de geest en het lichaam een drie-eenheid vormen en dus van nature bij elkaar horen. En dat je hier op Aarde bent om iets voort te brengen. Je lichaam wordt dan gezien als het gereedschap van de ziel. En de geest is de kracht - de bezielende kracht - die het lichaam voortdrijft. Je lichaam, geest en ziel zijn één. In die zin ben jij een microkosmos in de macrokosmos; het Goddelijke Geheel of AL, de totaalsom én de essentie.
In feite zijn wij allen één energievorm, maar dan met drie onderscheiden karakteristieken!

2. Een omschrijving van de geest

 1. De geest is het submoleculaire deel van het etherlichaam; het energielichaam. Het energielichaam is de ziel, die een deel is van de Goddelijke Energie - de Levensenergie - én het Totale Bewustzijn. De ziel is een goddelijk deel van het Goddelijke Geheel, een deel van het Ene Lichaam. De geest is een 'subdeel' van het Goddelijk Geheel met zijn specifieke karakteristieken.
 2. De geest is een submoleculair deel, dat uit allerlei energieën bestaat, te weten gedachten en herinneringen aan gevoelens uit het verleden die opgeslagen zitten in de cellen. De ziel (onderbewuste, id, geest, etc.) is de totale som van alle gevoelens die je ooit eens hebt gehad. De geest (je celgeheugen, het verstand - niet het brein) bestaat uit herinneringen aan deze gevoelens.
 3. De geest is een substantieel deel van allerlei gevoelens die in specifieke situaties ter herinnering gebracht kan worden, om dat deel van de wens van de ziel in dit leven ter verwezenlijken. De geest zal gehoorzaam geven aan het 'wensenpakket' van ervaringsmogelijkheden - gigantisch menukaart - van de ziel. De geest kiest uit dit wensenpakket een specifiek energiedeel (informatie) en wel zodanig dat op een bijzondere wijze nieuwe ervaringen worden gecreëerd voor de ziel.
 4. De geest is de 'sluier der vergetelheid'; een uniek filtersyseem dat de ziel als het ware omhult. De ziel ontvangt en interpreteert alle binnenkomende informatie in iedere energievorm en activeert op deze wijze het bewustzijn; het verstand. De geest is ons bewustzijn dat alles kan bedenken en voelen, zich kan identificeren met van alles in en buiten onszelf.
 5. De geest is de innerlijke kracht die - jou - het lichaam voortdrijft. De geest is die aangewende energie!
 6. De geest is de 'heerser van alle gedachten'. Alle gedachten zijn zeer subtiele, maar een uiterst krachtige energievorm, die er voor kan zorgen dat wij 'bewust' of 'onbewust' leven; als slaapwandelaar of 'activist'door het leven gaan.
 7. De geest is het brein in fysieke vorm! Het is de geest die ervoor zorgt dat je over je brein kunt nadenken. Zonder geest zou je niet eens weten dat het brein bestaat.
 8. De geest heeft als taak om wijsheid te tonen in allerlei zich voordoende situaties. Wijsheid staat in directe relatie tot het hoger bewustzijn. Wijsheid komt voort uit het leven van de lessen die we karma hebben genoemd.
 9. De geest is de 'verzorger' van het lichaam. Het lichaam is niet bedoeld om bijvoorbeeld alcohol of drugs in te nemen. Het schaadt de geest. De geest gaat 'zweven'.
 10. Karmische lessen hebben alleen te maken met de geest en liggen steeds verbonden met de geestelijke vaardigheden en geestelijke taken.

[Er bestaat niet zoiets als schuld van het karma. Een schuld is iets dat moet of zou moeten worden terugbetaald. Maar je bent niet verplicht om ook maar iets te doen. Niettemin zijn er bepaalde dingen die je wilt doen, die je kiest om te ervaren in dit leven. En sommige keuzes hangen af van - het verlangen ernaar is geschapen door - wat je eerder hebt ervaren. Dit is ongeveer het dichtst dat woorden kunnen komen bij wat de schuld van karma wordt genoemd.]

3. De geest
Wáár zit de geest nu precies?
Vroeger dacht men dat de geest alleen in het hoofd zat. Wel nu, je geest zit niet in je hoofd! Je geest zit in elke cel van je lichaam!
Wat de geest wordt genoemd, is in feit een energie. Het is .......... gedachte! En gedachten is een energievorm en géén ding. Je hersenen zijn een ding. Het is een fysieke, biochemisch mechanisme. Het grootste en gecompliceerdste - niet het enige mechanisme in het menselijke lichaam - waarmee het lichaam de energie van je gedachten vertaalt of omzet. Je hersenen zijn een stofwisselaar. Je hele lichaam is een stofwisselaar. Biochemici hebben vaak opgemerkt hoe individuele cellen - bijvoorbeeld een bloedcel - hun eigen intelligentie lijken te bezitten. En dat doen ze ook!
afb21_copyDus je geest zit in elke cel en is verbonden met iedere cel. In je hersenen zitten meer cellen dan op elke andere plek, daarom lijkt het of je geest daar zit. Maar dat is alleen het belangrijkste verwerkingscentrum en niet eens het enige! Maar realiseer je dat je lichaam voor circa 98 % uit 'ruimte' bestaat. Dus je kunt niet concluderen dat je geest 'overal' aanwezig is. Maar essentieel is om te begrijpen dat de geest direct met het brein communiceert; met alle lichaamscellen!

Je kunt het brein zien en aanvaarden, dus je weet dat het bestaat. Je kunt de geest niet zien of aanraken, dus je weet niet zo zeker wat hij is of dat hij bestaat of niet. Het brein is de geest in fysieke vorm! Nochtans is het je geest die ervoor zorgt dat je over je brein kunt nadenken. Zonder de geest zou je niet eens weten dat het brein bestaat!

4. Wat is de algemene taak van een geest?
De geest van de mens is dat deel van hem waarmee hij 'ik' ervaart. Zonder de geest te kennen, is het onmogelijk 'totaal-te-bestaan'. De drie aspecten - de ziel, de geest en het lichaam - van jou zijn in feite drie energieën. Je zou ze ook gedachte, het woord en de actie (daad, handelen) kunnen noemen. Samengevoegd produceren ze een resultaat, binnen onze taal en begrip, dat een gevoel of een ervaring wordt genoemd.

Hoe leer ik mijn geest kennen? Wie of wat ben ik eigenlijk? Wat is het bestaan eigenlijk? Wat is vrede? Wat is welzijn? Wat is .... wie zich op deze manier zich zelf vragen stelt, opent een kanaal waardoor inzicht stroomt.
De geest heeft maar één eigenschap en dat is inzicht verwerven door zich verstandelijk te herinneren en proefondervindelijk zelf te ervaren en te voelen |Wie-het-is|. |Wie-het-is| zal er uiteindelijk moeten toe bijdragen tot |Wie-ik-Ben| of |Wie-ik-wil-Zijn| in dit leven; een 'totaal-te-bestaan' wezen. Het moeilijkste van deze lange weg naar het inzicht is het leren kennen, het leren accepteren en het leren loslaten van haar eigen specifieke karaktereigenschappen. Karaktereigenschappen die zich in de loop der tijden - eeuwen - zijn gevormd en ontstaan uit herinneringen aan 'opgeslagen' gevoelens van de ziel.
De geest - het verstand - kan beredeneren en op allerlei manieren trachten de ware zielgevoelens van liefde, vrede, vreugde, blijdschap buiten spel te zetten, echter dat leidt niet tot het gewenste inzicht. En zal zeker niet bijdragen tot het gezamenlijke scheppingsproces, wat het leven vertegenwoordigt. Met andere woorden de 'sluier der vergetelheid' dient geslecht te worden.

De algemene taak van de geest is te kiezen uit het 'alternatieve wensenpakket' - een gigantisch menukaart - van de ziel, zodat voldaan kan worden aan de verlangens van de ziel om zich te herinneren en te ervaren |Wie-zij-is|; |Wie-ik-ben|, namelijk een deel van Goddelijke LevensEnergie, |Al-Wat-Is|. Dat is wat de ziel uiteindelijk wil ervaren, te Zijn als een God en de geest zal haar hierbij dienen te ondersteunen met al haar krachten.

5. Wat is de functie van een geest?
De ziel zal in alle omstandigheden én alle mogelijke situaties haar verlangen aan geven en dit niet op te leggen. De geest daarentegen legt op zijn manier een belangrijke stempel op ons leven en oefent op die manier een grote invloed uit op ons hele levensgroei; ons levenspad.

Verbeelding is een functie van de geest. In de geest verbeelden wij iets, en dat begint dan een fysieke vorm aan te nemen. Hoe langer wij het ons verbeelden en hoe meer van ons het zich verbeelden, des te fysieker wordt die vorm, tot de toenemende energie die wij het hebben gegeven letterlijk in licht uiteenbarst en van zichzelf een beeld flitst in wat wij de realiteit noemen. Vervolgens zien wij het beeld en beslissen nog een keer wat het is. Zo gaat de cyclus verder. En dat is wat God het 'Proces' noemt. 'Dat is wat wij zijn. Wij zijn een proces'.

 1. De geest streeft er meestentijds naar zijn wil aan het lichaam op te leggen, en doet dit dan ook. Evenzo probeert het lichaam de geest te controleren en slaagt daar regelmatig in.
 2. De functie van de ziel is haar verlangen aan te geven en dit niet op te leggen! De functie van de geest is te kiezen uit de aangeboden alternatieven - het 'wensenpakket', het gigantisch uitgebreide menukaart van mogelijkheden en situaties'- van de ziel.
 3. Een functie van de geest is te reageren op de denkbeelden die de ziel vormt. De ziel creëert en het verstand (de geest) reageert. Zo ontstaat het scheppingsproces. De ziel vormt het denkbeeld, de geest schept en het lichaam ervaart. Het proces gaat dan als volgt: een denkbeeld vormen >>>>>> scheppen >>>>>> ervaren!
 4. Een functie van de geest is een drieledig wezen te formeren zonder zich af te scheiden van de andere delen van het wezen, zodat het uiteindelijke scheppingsproces een waar feest wordt; een vreugdevolle ervaring voor de ziel, voor de geest én het lichaam als een Goddelijke drie-Eenheid. Een microkosmos in een macrokosmos.
 5. Een functie van de geest is als 'filtersysteem' te fungeren. Het filtersyseem is een uniek ingebouwd systeem dat voor ieder mens van toepassing is en ook tegelijkertijd een beperking inhoudt van de mens. [Thema's als bestaande overtuigingen in de gedachte van de geest - gedachte achter de gedachte, ondersteunende gedachte - spreken boekdelen.]
 6. Een functie of taak van de geest is alert te zijn. In het aardse leven kunnen gebeurtenissen op verschillende maniere begrepen worden, waarvan er slechts één de juiste is. Wanneer de geest alert is, ziet hij wat waar is en wat niet waar is.
 7. Een functie of taak van de geest is vertrouwen te ontwikkelen. Wanneer de geest tracht vertrouwen te ontwikkelen zonder ook 'wakker' te zijn, dan ontstaat er een blindvertrouwen waardoor er 'fouten' gemaakt kunnen worden. Hij loopt dan kritiekloos achter een (geestelijk) leider aan, stelt zich ondergeschikt aan een 'hoger' doel en offert alles op. Hij kan in de ban raken van iemand die als levenspartner kiezen en diens 'slaaf' worden. Iemand blind vertrouwen, is geestelijk niet zelfstandig zijn!

6. De geest = 'de sluier der vergetelheid'
Het filtersysteem is zo ontworpen om ons te helpen te vergeten |Wie-ik-ben|, zodat wij ons steeds opnieuw kunnen herinneren |Wie-je-bent| en dat scheppen kunnen.
Voorbeeld
wolken1aOmdat ik niet kan scheppen wie ik ben, als ik ervaar wie ik ben. Ik kan mijn lengte van 1.80 meter niet scheppen als ik al 1.80 m ben. Ik zou korter dan 1.80 meter moeten zijn, of tenminste moeten denken dat ik dat ben. Dan pas kan ik beginnen te scheppen.

Onthoud dat je alle informatie van God of de LevensEnergie ontvangt door dat unieke filtersysteem; een filter dat jij speciaal ontworpen hebt om je ertegen te beschermen dat je je te veel herinnert. Want .......... als je alles zou herinneren, zou het 'spel' uit zijn. Je bent hier met een speciale reden gekomen en je goddelijke doel zou verspeeld zijn als je zou begrijpen hoe alles in elkaar zit.


7. Kan de geest of het lichaam de ziel buitenspel zetten?
Jouw ziel streeft, in de algemene zin naar dat ene verheven moment waarop jij je volledig bewust bent van haar wensen en jij je in vreugdevolle eenheid daarbij aansluit! Maar de ziel zal nimmer zijn wensen aan het bewuste fysieke deel van jou opdringen.
'De Vader zal Zijn Zoon niet Zijn Wil opleggen. De Zoon zal de Heilige Geest niet Zijn Wil opleggen. De Heilige Geest zal jouw ziel niet Zijn Wil opleggen'.
De geest streeft er meestentijds naar zijn wil aan het lichaam op te leggen en doet dit ook. Evenzo probeert het lichaam de geest te controleren en slaagt daar regelmatig in. Het lichaam en de geest samen hoeven echter niets te doen om de ziel te controleren, want de ziel is geheel zonder behoeften - anders dan de geest en het lichaam, die door behoeften geketend zijn - en laat lichaam en geest altijd hun gang gaan. De ziel zou niet anders willen, want indien de entiteit die jij bent, wil schepppen en op die manier wil weten |Wie-zij-werkelijk-is|, dan moet dat door een bewust wilsbesluit zijn en niet door een daad uit
onbewuste gehoorzaamheid.
afb._levensloop_1Gehoorzaamheid
is niet scheppen, en kan nooit verlossing brengen. Gehoorzaamheid is een reactie, terwijl scheppen zuivere (vrije) keuze is, onopgelegd en niet vereist.
De ziel vormt het denkbeeld, de geest schept en het lichaam ervaart. De cirkel is rond. De ziel kent zichzelf dan in haar eigen ervaring. Als het haar niet bevalt wat ze ervaart of als ze een andere ervaring - om welke reden ook wenst - vormt ze gewoon een nieuw denkbeeld over de ervaring van het Zelf en komt bijna letterlijk op andere gedachten.


De drie aspecten van het Zelf zijn op generlei wijze ongelijk aan elkaar. Ieder heeft zijn functie, maar geen enkele functie is belangrijker dan de andere en ook heeft geen enkele functie voorrang. Alle drie aspecten zijn onderling gerelateerd op precies dezelfde wijze.

 • Een denkbeeld vormen - scheppen (creëren) - en ervaren.
 • Wat je bedenkt, schep je. Wat je schept ervaar je. Wat je ervaart, bedenk je!

Als je ervoor kunt zorgen dat je lichaam iets ervaart (bijvoorbeeld welstand), zul je snel dit gevoel in je ziel hebben. Die vormt dan een nieuw denkbeeld over zichzelf (namelijke welgesteld) en presenteert de geest vervolgens een nieuw denkbeeld daarover. Uit die nieuwe gedachte ontstaat nog meer ervaring, en het lichaam begint een nieuwe realiteit als een permanente zijnstoestand te beleven.
Je lichaam, je geest (verstand, en niet je brein) en ziel zijn één! In die zin ben je een microkosmos van God, het Goddelijke of Heilige AL, de totaalsom én de essentie.

9. Je creëert onbewust alles wat je overkomt
Een kind dat door een auto wordt aangereden doordat het de straat op rende, 'wilde' niet overreden worden (verlangde daar niet naar, zocht het niet op, koos er niet bewust voor). De man die steeds dezelfde soort vrouw - iemand die helemaal niet bij hem past - trouwt, hoe anders ze er ieder keer ook uitziet, 'wil' niet steeds weer slechte huwelijken in het leven oproepen (verlangt daar niet naar, zoekt het niet, kiest er niet bewust voor). Je kunt niet zeggen van iemand die zich met een hamer op zijn duim slaat, dat hij dat 'wilde' ervaren. Er is géén sprake van een verlangen, van een zoektocht, van een bewuste keuze.
afb.32Toch trek je die objectieve verschijnselen op een onbewuste manier aan; je creëert onbewust alles wat je overkomt; ieder persoon, plek, gebeurtenis in je leven is door jou aangetrokken - is Zelf geschapen, zo je wilt - om je van precies die perfecte omstandigheden te voorzien, de perfecte mogelijkheid, die je nodig hebt om te ervaren wat je op dat punt in je ontwikkeling wenst te ervaren.
Er kan niets gebeuren (!) wat niet tegelijkertijd de perfecte kans is om iets te helen (uit een verleden), iets te scheppen of iets te ervaren (uit een verleden) wat jij (de ziel) verlangt te helen, scheppen of ervaren, zodat je zijn kunt |Wie-je-werkelijk-bent|. Daarom kun je ervan uitgaan dat alles wat je nu overkomt perfect is, want niets in Gods Wereld kan imperfect zijn.

Het ontwerp van jouw leven - de mensen, de plaasten en de gebeurtenissen - zijn perfect geschapen door de perfecte schepper van de perfectie zelf; door jou! En door God ...... in jou, als jou of via jou. In dat gezamenlijke scheppingsproces kunnen wij bewust of onbewust samenwerken. Je kunt wetend of onwetend door het leven gaan. Je kunt je weg slapend of wakker afleggen. Het is jouw keuze. Het is een vrije keus!

10. Slot
'Wat maakt het dan zo moeilijk allemaal?'
'De geest?'
Als al je beslissingen waren die je geest nemen wil, dan was het allemaal erg simpel. Als je zou luisteren naar de zuivere geest - jouw ziel - in jou, dan zouden alle besluiten makkelijk genomen kunnen worden en dan zouden de gevolgen alleen maar vreugde brengen.
Omdat ............ de keuzes van de ziel atlijd de hoogste keuzes zijn. Ze hoeven niet te worden herzien. Ze hoeven niet geanalyseerd of geëvalueerd te worden. Ze moeten gewoon opgevolgd worden, uitgevoerd worden.

zonnestralen_wolkenpartijMaar, ........... je bent niet alléén je ziel. Je bent een drieledig wezen van lichaam, ziel en geest. Dat is zowel je glorie als je wonder. Want veel van je besluiten worden op alle drie niveaus tegelijkertijd genomen, en die zijn lang niet altijd met elkaar in overeenstemming. De vraag is dan wie de 'overhand' heeft.
Vaak wil je lichaam dat je het ene besluit neemt, terwijl je ziel iets anders zoekt en je geest naar weer iets anders verlangt. Als je tot een zinvolle besluitvorming die vreugde brengt, wilt komen dan dien je vanuit deze drie verschillende aspecten - ziel, geest en lichaam - gezamenlijk te kiezen en niet vanuit één van deze drie aspecten. Alleen dan vindt er een volledig scheppingsproces plaats!

Friederich Nietzsche heeft eens gezegd: 'Menigeen vindt zijn hart pas als hij zijn hoofd heeft verloren'.

 
Hans Zevenboom

 
     
   
   
 
 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack