logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

Veranderen! Hoe? - deel II, November 2010 Afdrukken E-mailadres

 

     
     
     
 

Veranderen! Hoe?

Deel II

'Voer voor psychologen'
Axioma: 'Hoe sterker een probleem energetisch is bepaald, hoe moeilijker het is om te veranderen? Waar of niet-waar?

1. Inleiding
'Wat bekend is, biedt een zeker gevoel van veiligheid - zelfs als het slecht voor je is'.

Het proces van verandering begint bij zelfkennis; het (h)erkennen van het probleem. Het gaat niet alleen om het verstandelijk begrijpen dat je een probleem hebt, maar vooral om 'doorvoeld weten'; werkelijk inzien dat het niet anders kan of moet. Erkennen dat je zelf onderdeel bent van het probleem is afb.3misschien wel het belangrijkste. Zodra je begint te beseffen dat je vastzit in een patroon, krijg je inzicht. Het inzicht dat je deel hebt aan het probleem geeft ook de mogelijkheid om controle erop uit te oefenen. Afhankelijk zijn van de gedachten - heersende overtuigingen - van anderen is een onderdeel van het inzicht! Als je met je eigen gedrag of gedachtepatroon een probleem in stand houdt, kan je het immers ook aanpakken door bijvoorbeeld anders te reageren. Zodra je in staat bent om anders te reageren, ontstaat er een gevoel van autonomie dat het gevoel van hulpeloosheid vervangt. Op dit punt aangekomen ben je in staat om een nieuw gedrag of nieuwe gedachten door te voeren. Nieuwe gedachten leiden namelijk tot nieuwe vaardigheden, die nadien kunnen worden 'verankerd' in het nieuwe bestaan. Verankering van nieuwe gedachten vindt plaats op cellulair niveau!

2. Kosmische identiteit (ziel)
Jouw kernidentiteit, jouw energetische identiteit of jouw wezenlijke energievorm is jouw ziel, die in samenspraak met de geest en het lichaam - de entiteit die jij bent - formeert! De ziel is jouw innerlijke krachtbron; jouw bron die voor de essentiële levensenergie zorgt. Het doel van een menselijke ziel is dan ook alles te ervaren, zodat zij alles kan zijn.

De ziel verlangt ernaar om alle individuele aspecten van Zijn Goddelijkheid te ervaren. Het wil zich volledig kennen, empirisch, en zichZelf uitbreiden en 'overnieuw' re-creëren - een alsmaar grotere versie van zichzelf worden! Het innerlijke groeiproces middels verandering en vernieuwing leidt tot een evolutieproces! Dit doet ze door haar verlangens aan te geven in elke besluitvorming van de geest. De geest zal keuzes maken uit het aanbod! Maar de ziel legt niet haar wil op aan de geest en/ of het lichaam. Neen, ze geeft de geest de gelegenheid om te kiezen uit haar alternatieven. De functie van de ziel is dan ook te creëren; nieuwe gedachte over zichzelf te scheppen en deze aan te reiken aan de geest en het lichaam, zodat ook zij zich verder kunnen ontwikkelen.

De ziel schept hier op Aarde situaties en omstandigheden voor haar eigen hoogste bestemming. Tijdens het scheppingsproces zal de ziel trachten duidelijk te maken, dat er slechts één overweging kan meespelen, namelijk: 'Is dit een mededelinge over|Wie-ik-kies-te-zijn?|'
De gedachten van de ziel
komen allemaal tot uitdrukking in het zuivere gevoel. De communicatie van de ziel tot de geest en het lichaam - het bewustzijn - vindt via het gevoel of intuïtie plaats. [Meer informatie over de ziel; Nieuwsbrief Augustus 2010].

3. Kosmische sub-identiteit (de geest)
De geest is het submoleculaire deel van het etherlichaam; het energielichaam dat een deel is van de Goddelijke Levensenergie - de ziel - is. De geest is een submoleculair deel dat uit allerlei energieën bestaat, te weten gedachten en herinneringen aan gevoelens uit het verleden die opgeslagen zitten in cellen; alle lichaamscellen. Van teennagel tot hoofdhaar! [Nieuwsbrief September 2010].
vogel7aDe ziel is de totale som van alle gevoelens die je ooit eens hebt gehad of hebt opgeslagen op de harde schijf; informatie uit het heden, het verleden én vorige levens! De geest (je celgeheugen, het verstand - niet de breinmassa) bestaat uit herinneringen aan die opgeslagen gevoelens. De geest is een substantieel deel van allerlei gevoelens die in specifieke situaties ter herinnering gebracht kunnen worden, om dat deel van de wens van de ziel in dit leven te verwezenlijken en te ervaren. En dat kan alleen maar door te ervaren! Pijn, verdriet,................... emoties het hoort er allemaal bij!

De geest is de 'sluier der vergetelheid'; een uniek filtersysteem dat de ziel als het ware omhult. De geest ontvangt en interpreteert alle binnenkomende informatie in iedere energievorm en actieveert op deze wijze het bewustzijn; het verstand en de lichaamscellen. De geest is de 'heerser van alle gedachten'. Alle gedachten zijn zeer subtiele, maar uiterst krachtige energievormen, die ervoor kunnen zorgen dat wij 'bewust' of 'onbewust' door het leven gaan.

Wat is nu nog eenvoudiger om (gedrags)veranderingen te bewerkstelligen door de informatie - de gedachten en herinneringen aan situaties en omstandigheden, die ooit eens opgeslagen zijn op de harde schijf - eens aan een diepgaand 'onderzoek' te onderwerpen of een verhelderende diagnose vast te stellen.

4. De wetenschappelijke axioma's
'Hoe sterker een probleem energetisch is bepaald hoe moeilijker is het om te veranderen'. 'De neiging tot bepaald gedrag zal niet veranderen, maar je kunt het wel leren je in te houden', kunnen we simpelweg verwerpen omdat we nú weten dat de erfelijkheidsfactor nauwelijks een rol speelt bij veranderingsprocessen. Want de correlatie tussen enerzijds de instrumenten van ons bewustzijn - zoals overtuigingen, gebeden, gedachten, intenties en ons geloof [het denkproces] - en anderzijds onze gezondheid, levensduur en levensgeluk, is veel sterker dan de invloed van onze genen.

De overheersende tunnelvisie van gerenommeerde wetenschappers - dat verandering in onze genen en ons DNA (dr. Berrenda Fox en Patricia Resch hebben nieuw bewijs van verandering in het DNA - andere vormen van DNA-helixen dan een dubbele DNA-helix - en cellen geleverd) niet mogelijk is, is nu zo blijkt door andere wetenschappelijke onderzoeken van tafel geveegd. Daarom wordt het nú eens tijd een volkomen nieuwe gedachte en nadien een nieuwe behandelmethode (bijv. Epigenetische Heelkunde *) te introduceren. We gaan als het ware de geest 'oefenen', anders leren denken!'
Ernest Rossi heeft ooit gezegd: 'Alles wat je gelooft, wordt biologie - in onze hormoonstelsels, neurale netwerken, genetische sets en elektromagnetische systemen, compleet met de complexe wisselwerkingen daartussen'.

wolken1aDr. Ironson stuitte in zijn onderzoek op twee bijzondere indicatoren voor de snelheid waarmee het HIV zich in het lichaam van haar proefpersonen verspreidde. De eerste daarvan was hun persoonlijke kijk op God. Zo schrijft ze: 'Bij mensen die God zien als een veroordelende God, loopt het aantal CD4 (T-helpercellen) twee keer zo snel terug als bij hen die God niet als een veroordelende God zien; en hun viraal gehalte vermeerdert zich meer dan drie keer zo snel'. Zo verklaarde een patiënt uit de eerst categorie letterlijk: 'Ooit zal God streng over mij oordelen!'. [www.nieuwespiritualiteitforum.com & Nieuwsbrief April 2009, 'Is een optimist gezonder?']
Zo verklaarde dr. Ironson, dat veel patiënten na het stellen van de diagnose melding maakten van een spirituele transformatie.

[*] De epigenetica onderzoekt de signaalbronnen buiten het DNA die de genexpressie reguleren. Het is dus het onderzoek naar de signalen die de genen aan en uit zetten. Sommige van deze siganelen zijn van chemische aard; andere hebben een elektromagnetische karakter. Sommige komen van binnen het lichaam; anderen zijn de reacties van ons lichaam op signalen van buiten het lichaam.

5. Hoe kun je het denken veranderen?
Psychologie Magazine [jan. 2005] vroeg lezers wat zij zouden willen veranderen. De deelnemers gaven de volgende antwoorden:

26% mijn angsten [Nieuwsbrief Januari 2010, 'Angst en Liefde']
13% mijn uiterlijk
12% mijn inkomsten
9% mijn beroep
8% mijn karakter
7% niets

'Blijvende verandering bereik je niet door in één keer alles om te gooien', stelt de Japanse leer van Kaizen. 'Met kleine stapjes lukt het wel'. [Psychologie Magazine 2007]
Je kunt grote veranderingen bewerkstellingen door telkens kleine stapjes in de richting van je doel te zetten. Deze klein-stappenmethode werkt ook uitstekend bij het oplossen van persoonlijke problemen zoals blijkt uit het volgende voorbeeld van een gescheiden moeder met twee kinderen. Ze was afb.5depressief, behoorlijk gestrest en ongeveer 15 kilo te zwaar. Mede daardoor had deze vrouw een verhoogde kans op diabetes, hart- en vaatziekten en een zwaardere depressie. De oplossing leek voor de hand te liggen: door meer lichaamsbeweging zou ze beter bestand zijn tegen de stress van alledag en zou haar humeur verbeteren. Maar de vrouw kon zich er niet toe zetten. Gaan sporten was een te grote stap: ze had het al zo druk en ze kreeg vast vreselijke spierpijn van. ['Klagen is niet constructief', Nieuwsbrief April 2009
].
Tot iemand haar voorstelde om klein te beginnen: elke dag één minuut lang voor de televisie gymnastische oefeningen te doen. Dát leek de vrouw een haalbare doelstelling. Ze oefende een week lang. Een week later werd het oefenschema uitgebreid; drie, vier, en al gauw vijf minuten per dag werd er geoefend. Na een maand oefenen, was ze haar weerstand tegen sporten helemaal kwijt. De vrouw ging nadien enthousiast aerobicslessen volgen en haar klachten verdwenen al spoedig.

Volgens R. Maurer, hoogleraar psychologie aan de medische faculteit van UCLA (Los Angeles), kiezen we, als we iets in ons leven willen veranderen, normaal gesproken voor een dratische aanpak. We willen snel veel resultaat zien. Daarom volgen we liefst een crashdieet of stoppen we ineens met roken. Soms slaagt zo'n aanpak. Maar meestal vallen we al snel terug in onze oude gewoonten. Elke verandering die van onze veilige routine afwijkt, roept namelijk een stressreactie op. Deze reactie (actie=reactie) belemmert ons vermogen om met de nieuwe situatie om te gaan.
De 'truc' is volgens Maurer je niet blind te staren op het uiteindelijke doel, maar 'stappen voorwaarts te zetten die zo klein en weinig bedreigend zijn, dat creactieve, negatieve blokkades worden vermeden'. In de woorden van Lao-Tse: 'Een reis van duizend kilometer begint met een eerste stap'. Vermijd dus zelfsabotage en denk klein, is het advies van professor Maurer! Maar is dat werkelijk zo? Kleine stapjes nemen in plaats van een geheel andere benaderingswijze te hanteren?

6. De geest onder controle krijgen
Veel gehoorde opvatting is 'Hoe kan ik de manier waarop ik denk veranderen? Mijn gedachten, attitudes en ideeën zijn niet binnen één minuut ontstaan. Ik neem aan, dat ze het resultaat zijn van jarenlange ervaring; een leven vol ontmoetingen'. Ja, dat is inderdaad waar. De gebruikelijke scheppingsmethode is voor de meeste mensen een proces in drie stappen, waarbij gedachte, woord en daad of handeling elkaar in deze volgorde opvolgen.

Eerst komt de gedachte, het vormende idee of het concept in je op.
Dan volgt het woord. De meeste gedachte nemen uiteindelijk de vorm aan van woorden, die dan opgeschreven of uitgesproken worden. Dit voegt energie toe aan de gedachte, waardoor deze de wereld wordt ingeduwd en door anderen worden opgemerkt.
Uiteindelijk worden woorden in daden omgezet en dan krijg je wat wij noemen een resultaat.

Alles in de door mensenhanden gemaakte wereld is ontstaan op deze manier of een variant daarvan. Deze handelwijze in ieder creatief (scheppings)proces wordt gevoed door de afb.4kerngedachte van ieder persoon, die scheppende is. De kerngedachte is: 'Je bent wie je denkt dat je bent!' Dit is een vicieuze cirkel, wanneer die gedachte negatief is. Je moet een weg vinden om los te breken uit die cirkel. Want veel van je huidige ervaringen zijn gebaseerd op voorafgaande gedachten. Gedachten die leiden tot ervaringen die leiden tot gedachten, die leiden tot ervaringen. Leer te beseffen dat je geest (niet je ziel) gevuld is met afgeleide gedachten. Gedachten die ontsprongen zijn aan de ervaring van anderen! Besef, dat slechts erg weinig van je gedachten voortkomen uit zelfbedachte gegevens, nog minder uit zelfbedachte voorkeuren. [Nieuwsbrief Oktober, 'Overtuigingen'].
* Heb jij een idee hoe je geest aan de gedachten is gekomen, die hij nu heeft? Weet je dan niet dat jouw wereld je geest heeft gemanipuleerd te denken zoals je nu doet? Zou het niet beter zijn, dat jij je geest manipuleert in plaats van dat de wereld dat doet? Ben je niet beter af wanneer je gedachten denkt die jij wilt denken in plaats van die van anderen? Kun je niet beter uit de voeten met oorspronkelijke gedachten dan met afgeleide gedachten .................. van anderen?
* Heb jij enige idee hoe al deze gedachten van vorige levens bewaard zijn gebleven en op een wonderbaarlijke wijze grote invloed uitoefenen op jouw vermogen om te willen veranderen.

De vraag die nu centraal staat in een veranderingsproces, is hoe verander je dan de ondersteunende gedachte of de achterliggende gedachte van jouw gedachte? Wel, heel simpel gezegd: de 'truc' om de ondersteunende gedachte te veranderen is door simpelweg het paradigma van gedachte-woord-daad om te keren! Dat is het enige wat je hoeft te doen! Niet meer en niet minder. Maar misschien herinner je het oude spreekwoord nog: 'Bezint eer ge begint?' Wel vergeet dat maar. Als je een kerngedachte wilt veranderen, moet je handelen vóórdat je ergens over nadenkt!
'Je loopt over straat en komt een oude dame tegen die om geld bedelt. Je beseft dat zij een zwerfster is, die van dag tot dag leeft. Tegelijkertijd begrijp je dat hoe weinig geld je ook bezit, je altijd genoeg heb om iets met haar te delen. Je eerste reactie is haar wat kleingeld te geven, vijf euro of tien euro. afb.7Wat maakt het uit, maak die oude dame eens blij. Schenk haar ook eens een fijn moment.
Dan gaan de gedachten meespelen. Wat doe je ? Ben je gek geworden? We hebben maar twintig euro om ons deze dag door te helpen. Wil jij haar tien euro geven? Je gedachten weer: 'Hee, hee, vooruit. Je hebt niet genoeg geld om alles maar weg te geven! Geef haar in hemelsnaam een paar eurocent en laten we verder gaan'.
Je tast snel in je zak en probeert toch een paar euro's te vinden. Je vingers voelen alleen maar stuivers en dubbeltjes. Je voelt je ineens opgelaten. Daar sta je dan, goedgekleed, doorvoed en je scheept die arme vrouw die niets heeft af met een aalmoes. Je probeert tevergeefs een paar euro's te vinden. Oh, daar zit er één, diep in een plooi van je broekzak. Maar ondertussen ben je haar al voorbijgelopen, flauwtjes glimlachend, en het is te laat om je om te draaien. Ze krijgt niets! In plaats van de vreugde je overvloed te kennen en te delen, voel je je nu even arm als de oude vrouw.

Waarom gaf je niet gewoon tien euro? Dat was je eerste reactie, maar je gedachten staken daar een stokje voor. Besluit de volgende keer te handelen vóórdat je ergens over nadenkt. Geef het geld, want wanneer je een kerngedachte wenst te veranderen, handel dan overeenkomstig het nieuwe idee dat je hebt. Maar je moet snel handelen, want anders smoort je geest het idee nog voordag je het weet. Het idee, de nieuwe waarheid zal dood in je zijn voordat je een kans hebt gehad het te kennen. Handel daarom snel wanneer zich een mogelijkheid voordoet, en als je dit vaak genoeg doet, zal je geest het idee spoedig vatten. Het zal je nieuwe ondersteunende gedachte worden.
Nieuwe gedachten zijn je enige kans! Het is je enige mogelijkheid je verder te ontwikkelen, te groeien, te veranderen, echt te worden |Wie-je-werkelijk-bent|. Met andere woorden, niet 'wat-ga-je-doen?', maar 'wat-ga-je-Zijn'. Dit is het wezenlijke antwoord op het ware veranderingsproces: de ziel - en niet de geest - is alleen geïnteresseerd wat je gaat Zijn. Wanneer je over een langere periode bepaalde zijnstoestanden - bijvoorbeeld vrijgevigheid, goedheid, vergevingsgezindheid, medeleven, begripvol, etc., etc.......... een verhevener zijnstoestanden - bereikt, is het inderdaad zo dat succes in wat je doet erg moeilijk te voorkomen is. Want het Zijn trek Zijn aan en produceert nieuwe ervaringe(en) en nieuwe mogelijkheden.

Maar onthoud: je kunt niet alles hebben wat je wilt, maar je kunt altijd alles ervaren wat je hebt!

7. Het nieuwe Veranderstappenplan
Belangrijk is te beseffen, dat veranderingen wel degeljk mogelijk zijn zonder professioneel of ondersteunende hulpmethoden. Het gaat erom, dat je ook daadwerkelijk bewust kiest voor verandering. Start daarom in het Nú-moment: 'Wat wil ik nú veranderen?' Maar realiseer je dat veranderingen die heelafb.23 moeilijk te bewerkstelligen zijn en dat oude patronen die steeds maar weer terugkomen, vaak hun oorsprong hebben in het verre, verre verleden en kunnen alleen door een vernieuwende benaderings- en behandelingsmethode worden opgelost. Want hier geldt, dat er een 'reis' gemaakt moet worden in het verre, verre verleden!

8. Het plan

 • A. Helder worden in de wijze waarop je nú denkt:
  Ga eerst naar je hoogste gedachte over jezelf;
  Stel je voor wie je zou zijn als je iedere dag volgens die gedachte probeert te leven;
  Stel je voor wat je zou denken, doen en zeggen én hoe je zou reageren op wat anderen doen en zeggen;
  Denk dus na over wie je wilt zijn, wat je wilt doen en hoe je het wilt hebben;
  Begin dan direct ermee je voor te stellen hoe je wilt dat je leven moet zijn en probeer je daarin te verplaatsen;
  Vraag: zie je enig verschil tussen die projectie en wat je nú denkt, zegt en doet?
  Nu je de verschillen hebt gezien tussen |Wie-je-bent| en |Wie-je-zou-willen-zijn|, moet je bewust je gedachten, woorden en daden beginnen aan te passen aan je meest verheven visie over jezelf. Dat vergt een enorme mentale en fysieke inspanning. Behalve een constant toezicht over al je gedachten, woorden en daden, brengt het onophoudelijk maken van bewuste keuzes mee.
  B. Breng je gedachten onder controle
  Denk dan aan niets anders;
  Ga alle gedachten, woorden en daden na die hiermee niet harmoniëren. Neem hier afstand van;
  Stel geen andere mogelijkheden voor. Verwerp alle negatieve gedachten. Bevrijd je van pessimisme. Laat alle twijfels los. Wijs je angsten af.
  Breng je verstand (de geest) de discipline bij vast te houden aan het oorspronkelijke plan.
  C. Gedachten zijn stabiel en volkomen duidelijk voor je
  Begin deze unieke gedachten uit te spreken als een waarheid.
  Spreek en bekrachtig de nieuwe waarheid met de zin: 'Ik ben ..................' Bijvoorbeeld: 'Ik ben de allergrootste creatieve kracht in dit Universum'.
  D. Het scheppingsproces
  Het scheppingsproces vindt plaats op drie niveaus, te weten op lichaam-, geest-, en zielenniveau. De hulpmiddelen voor het scheppen zijn: gedachte, woord en daad. Het is onmogelijk over iets te denken en te spreken of om iets te doen waarin je niet werkelijk gelooft. Het schepppingsproces moet het absolute geloof inhouden.
  E. Met zekerheid weten
  Met zekerheid weten is het absolute geloof! Dit gaat verder dan hoop.
  F. Dankbaarheid vooraf
  Dankbaarheid vooraf is het meesterschap van het schepppingsproces.
  G. Passie
  Passie is de motor van het scheppingsproces. Celebreer en geniet van alles dat je schept en hebt geschapen. Een deel ervan verwerpen is als een deel van jezelf verwerpen. Iets veroordelen, is jezelf veroordelen!

9. Wil jij werkelijk dat je leven opnieuw 'van start' gaat?

Zorg er dan voor dat je er daadwerkelijk bewust voor kiest. Zodra je bewust hebt gekozen, verander je het idee bijvoorbeeld over het Leven of over het gesignaleerde hedendaagse probleem. Denk, spreek en handel dan als een kind van God.

bloem12aHet hele proces is een intensieve aanzet tot bewustwording. Wat je zult merken als je deze uitdaging aangaat, dat je je halve leven onbewust hebt doorgebracht. Dat wil niet zeggen niet op een bewust niveau van wat je kiest aangaande je gedachten, woorden en daden tot je de werking daarvan ervaart.
Het is een uitdaging waartoe je ziel je vanaf het begin der tijden heeft opgeroepen! Verander, verander nu het (nog) kan!


Hoe kan ik mijn zuivere Geest - mijn ziel - vinden?
Niet door te denken
Niet door te doen
Alleen door te Zijn

'Zonder tegenwind stijgt geen vlieger op'. Chinese wijsheid.

Ruim 2500 jaar geleden verklaarde Boeddha: 'Wij worden gevormd en geconditioneerd door onze gedachten. Zij wier geest is gevormd door onzelfzuchtige gedachten, verbreiden vreugde als zij spreken of handelen'.

 Hans Zevenboom

 
     
   
   
 
 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack